Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Istungi stenogramm
Neljapäev, 20. mai 2010 - Strasbourg EÜT väljaanne

6. Päevakorra muutmine
Sõnavõttude video
Protokoll
MPphoto
 

  President. – Head kolleegid! Täna hommikul peeti presidentide konverents, mis lõppes kümme minutit tagasi. Arutasime väga põhjalikult Euroopa 2020. aasta strateegia resolutsioonide hääletuse korraldamisküsimusi. Nagu te väga hästi teate, on tegemist strateegiaga, mille eesmärk on tuua kogu järgmise kümne aasta jooksul kõigile liidu kodanikele tööd, heaolu ja stabiilsust. Seega on tegemist väga olulise strateegiaga Euroopa Liidu tulevikuolukorra ja ka väljaspool liitu paiknevate alade jaoks, sest tugevad saame olla ainult sisemiselt tugevad olles.

Presidentide konverentsil toimunud arutelu suhtes esitati argumente meie Euroopa 2020. aasta strateegia resolutsioonide üle hääletamiseks täna. Vajame resolutsioone niipea kui võimalik, et saaksime selleteemalistel aruteludel teiste Euroopa institutsioonidega vastutustundlikult osaleda. Siiski esitati arutelul ka argumente, mille kohaselt vajame valdava häälteenamusega vastuvõetud strateegiat. Kui tahame liidu olukorda mõjutada, peame korraldama nii, et resolutsioonid saaksid enamuse toetuse.

Kardetakse, et täna ei pruugi sellist toetust tulla. Seega vajame ühest küljest strateegiat nii ruttu kui võimalik ja teisest küljest vajame kindlat resolutsiooni.

Selle vastutusrikka arutelu suhtes parlamendi poliitiliste fraktsioonide esimeestega olen otsustanud teha ettepaneku arutelu edasi lükata. See on kooskõlas meie kodukorra artikliga 140.

Kordan veel: see on väga tähtis otsus, sest mõistame, et resolutsiooni on vaja kiiresti, kuid meil on vaja kindlalt toetatud resolutsiooni. See on väga oluline!

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, fraktsiooni PPE nimel.(FR) Austatud president! Tänan teid teatise eest! Tahaksin lisada, et meie Ungari sõbrad on üleujutuse osas samas olukorras kui meie Poola sõbrad. Seetõttu tunneme Ungari kaaskodanike suhtes sama, mida oma Poola kaaskodanike suhtes.

(Aplaus)

Toetan teie esitlust. Kriisiolukorras peavad demokraatlikud jõud ühinema. Seda silmas pidades tegin ma enne seda Strasbourgi osaistungjärku toimunud presidentide konverentsile ettepaneku lükata otsuse tegemine edasi juunisse, sest märkasin teatud erinevusi ja mitmetähenduslikkusi. Ma ei saavutanud presidentide konverentsil enamuse toetust me oleme demokraatlik parlament ja oleme seetõttu püüdnud seda resolutsiooni ette valmistada.

Eile lõuna ajal toimunud aruteludel vastavate fraktsioonidega jõudsime selguseni, et aega oli vähe. Ma ei taha öelda, et töö on vussi aetud, sest see tähendaks keeldumast tunnistamast meie teenistuste, asepresidentide ja selle töö ettevalmistamise eest vastutatavate isikute tehtut. Mõtlesime enne kõiki või mõnesid delegatsiooni juhte, et parlamendi kuvandile oleks tõenäoliselt parim tekst tagasi võtta ja järgmisel korral hääletada. Rõhutaksin, et kriis ei ole juuniks läbi. Arutasime seda teemat ja jõudsime kokkuleppele, et suuremate fraktsioonide juhid paluvad hääletuse juunisse edasi lükata.

Martin Schulz ütles mulle ja tema oli ka ainuke , et selleks on vaja fraktsiooni enamust, kuid seda on vaja kõigeks. Seetõttu ei arutanud me eile õhtul oma fraktsioonis muudatusettepanekuid ega täna resolutsiooni, sest fraktsioon oli edasi lükkamise poolt, et leida lahendus, mida parlament meie kaaskodanike suhtes hädavajalikuks peab.

Vahepeal saime kirja Guy Verhofstadtilt ja see pani meid otsustama taotleda lihtsalt kolmenädalast edasilükkamist. Palun teil praeguses kriisiolukorras tagada, et meie, parlament, saaksime näidata oma kaaskodanikele, et oleme tugev ning meeste ja naiste eest vastutav asutus!

 
  
MPphoto
 

  President. – Martin Schultz soovib ettepaneku vastu sõna võtta.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, fraktsiooni S&D nimel.(DE) Austatud president! Oma kõne alguses viitas Joseph Daul keerulisele olukorrale Ungaris. Praegu on probleeme paljudes riikides. Üleujutus on tabanud näiteks rängalt Slovakkia inimesi. Tunneme tugevat solidaarsust kõigi sellistest raskustest mõjutatud riikide kodanikega, sealhulgas Ungari, Poola ja Slovakkia.

Austatud president! Kirjeldasite Joseph Dauliga oma sõnavõttudes olukorda presidentide konverentsil eile ja ka täna hommikul. Menetluslike küsimuste suhtes ei ole mul midagi lisada. Tahaksin aga Daniel Cohn-Benditi, Lothar Bisky ja enda nimel selgitada, et me ei hääletanud täna hommikul presidentide konverentsil teie ettepaneku poolt hääletus edasi lükata, sest usume, et peaksime ja tegelikult saame ka täna hääletada.

Resolutsioon soovitakse parlamendis vastu võtta laiulatuslikumal tasandil ja suurema häälteenamusega kui samalaadne resolutsioon veebruaris. Viimastel päevadel toimunu ei ole seotud menetlusega, vaid resolutsiooni sisuga. Siiski on üks asi täielikult selge: veebruaris üldise konsensuse pälvinud resolutsiooni sisust on eemale liigutud ja tõsist kriisi arvestades ei ole see üllatav. Olemas on mitmeid eri lahendusi. On lahendusi, mida mõned inimesed heaks peavad ning mis on seaduslikud ja demokraatlikud ja on meie lahendused, mis nendest lahendustest erinevad ja meie arust paremad on. Me ei saa end konsensuse otsimisel ära kurnata. Aeg on võtta kindlad seisukohad. Teie võite võtta kindlad seisukohad ja meie teeme sama. Püüdsime leida konsensuslikku lahendust, kuid see ei õnnestunud. Seetõttu ei peaks me püüdma saavutada enamuse toetust ühele seisukohale teiste suhtes.

Kui enamus otsustab hääletuse edasilükkamise poolt, siis pean mainima, et selles suhtes oleme Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioonis Euroopa Parlamendis uutele läbirääkimistele avatud. Nende läbirääkimiste algpunkt on siiski tekst, mille me koos oma kolleegidega Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioonist esitanud oleme. Austatud president! Seetõttu leian ma, et peaksime hääletama täna.

 
  
  

(Parlament nõustus taotlusega)

 
  
MPphoto
 

  President. – Tahaksin samuti tänada Joseph Dauli ja Martin Schulzi tähelepanu juhtimise eest asjaolule, et praegu on üleujutused ka teistes Euroopa riikides. Teil on täiesti õigus ja solidaarsuse väljendused on mõeldud kõigile üleujutusest mõjutatud riikidele ja inimestele, kes täna ohuga vastamisi seisavad.

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE). – Austatud president! Poolasse jõudev üleujutus on alguse saanud Tšehhi Vabariigist, kus see oma esimese etapis tohutuid kahjusid põhjustas. Ka Tšehhi Vabariik on osa Euroopa Liidust.

 
  
MPphoto
 

  President. – Head kolleegid! Rääkisin sellest hetk tagasi kolleege Dauli ja Schultzi tänades. Tänan ka teid, kolleeg Březina, sellele tähelepanu juhtimast. Üleujutused on tõesti kohutavad. Tänan teid väga!

 
  
  

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika