Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Debašu stenogramma
Ceturtdiena, 2010. gada 20. maijs - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

6.  Darba kārtības grozījumi
Visu runu video
PV
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. – Dāmas un kungi! Šorīt notika Priekšsēdētāju konferences sanāksme, un tā beidzās pirms 10 minūtēm. Mēs ļoti pamatīgi pārrunājām jautājumu par kārtību, kā balsot par lēmumu attiecībā uz stratēģiju „Eiropa 2010”. Kā jūs ļoti labi zināt, šīs stratēģijas mērķis ir nodrošināt ES iedzīvotājiem darbu, labklājību un stabilitāti turpmākos desmit gadus. Tāpēc šī stratēģija ir ļoti svarīga, lai uzlabotu situāciju Eiropas Savienībā un citās valstīs, jo mūsu spēks ir atkarīgs no tā, uz cik stipra pamata mēs stāvam.

Priekšsēdētāju konferences sanāksmes diskusijās izskanēja priekšlikums balsot par mūsu rezolūcijām attiecībā uz stratēģiju „Eiropa 2010” jau šodien, jo mēs gribam to pieņemt pēc iespējas drīzāk, lai varētu atbildīgi apspriest šo jautājumu ar citām Eiropas iestādēm. Taču izskanēja arī viedoklis, ka ir nepieciešama tāda stratēģija, kuru atbalsta liels deputātu vairākums. Lai mainītu situāciju ES, rezolūcijas ir jāpieņem ar lielu balsu vairākumu.

Pastāv bažas, ka šodien šādu vairākumu panākt neizdosies. Tāpēc, no vienas puses, stratēģija ir jāpieņem pēc iespējas drīzāk, bet, no otras puses, ir nepieciešama spēcīga rezolūcija. Lūk, kas mums ir nepieciešams!

Saistībā ar šo nozīmīgo diskusiju, kurā piedalījās mūsu politisko grupu vadītāji, esmu nolēmis ierosināt debates atlikt. Šis lēmums ir pieņemts saskaņā ar Reglamenta 140. pantu.

Es atkārtoju, ka šis lēmums ir ļoti svarīgs, jo mēs zinām, ka rezolūcija ir jāpieņem pēc iespējas drīzāk, taču tam ir nepieciešams deputātu vairākuma atbalsts, un tas ir ļoti svarīgi.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, PPE grupas vārdā.(FR) Priekšsēdētāja kungs, paldies par paziņojumu! Es vēlos piebilst, ka Ungārijā situācija attiecībā uz plūdiem ir tādā pati kā Polijā. Tāpēc mēs izsakām līdzjūtību gan Ungārijas, gan Polijas iedzīvotājiem.

(Aplausi)

Es atzinīgi vērtēju jūsu uzrunu. Krīzes situācijā ir jāapvieno demokrātiskie spēki. Tādēļ es Priekšsēdētāju konferences sanāksmē, kas notika pirms šīs Strasbūras sēdes, ierosināju šā lēmuma pieņemšanu atlikt līdz jūnijam, jo es tajā pamanīju vairākas pretrunas un neprecizitātes. Lielākā daļa Priekšsēdētāju konferences dalībnieku man nepiekrita, taču šis ir demokrātisks Parlaments, un tāpēc mēs sagatavojām šo rezolūciju.

Vakar pusdienlaikā, katras attiecīgās grupas diskusijās mēs konstatējām, ka bija pārāk maz laika. Es nesaku, ka darbs ir paviršs, jo tā tiktu nopelts mūsu dienestu, priekšsēdētāju vietnieku un atbildīgo personu darbs. Visu vai dažu delegāciju vadītāji nolēma, ka, lai nekaitētu Parlamenta tēlam, vispareizāk būtu atsaukt šo rezolūciju un balsot nākamreiz; un es vēlos uzsvērt, ka līdz jūnijam šī krīze netiks atrisināta. Mēs pārrunājām šo jautājumu un vienojāmies, ka lielāko grupu vadītāji lūgs balsojumu atlikt līdz jūnijam.

Martin Schulz man sacīja — un viņš bija vienīgais, kurš to teica —, ka vispirms man ir jāpanāk grupas vairākuma atbalsts, taču vairākuma atbalsts ir jāpanāk visās grupās. Tāpēc vakar vakarā mūsu grupā netika pārrunāti grozījumi, un mēs šo rezolūciju nepārrunājām arī šodien, jo grupa atbalstīja priekšlikumu atlikt balsojumu, lai rastu risinājumu, kas, pēc Parlamenta domām, būtu saistošs iedzīvotājiem.

Vienlaikus mēs saņēmām Guy Verhofstadt vēstuli, kuras ietekmē mēs ierosinājām balsojumu atlikt tikai par trim nedēļām. Šajā krīzes situācijā es jūs lūdzu atlikt balsojumu, lai Parlaments varētu apliecināt, ka tā ir stabila un atbildīga iestāde.

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. Schulz kungs vēlas iebilst pret šo priekšlikumu.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, S&D grupas vārdā.(DE) Priekšsēdētāja kungs! Savas uzrunas sākumā Daul kungs pieminēja sarežģīto situāciju Ungārijā. Šobrīd grūti klājas daudzām valstīm. Piemēram, arī Slovākijas iedzīvotāji ļoti nopietni cieš no plūdu radītajām sekām. Mēs ļoti jūtam līdzi iedzīvotājiem visās valstīs, kuras ir saskārušās ar šo problēmu, tostarp Ungārijā, Polijā un Slovākijā.

Priekšsēdētāja kungs, jūs un Daul kungs aprakstījāt notikumus Priekšsēdētāju konferencē, kā arī vakardienas un šā rīta notikumus. Man nav ko piebilst attiecībā uz procedūru, taču Cohn-Bendit kunga, Bisky kunga un savā vārdā es vēlos paskaidrot, ka šorīt Priekšsēdētāju konferences sanāksmē mēs nebalsojām par jūsu priekšlikumu atlikt balsojumu, jo uzskatām, ka ir jābalso šodien un faktiski mēs to varam darīt.

Tika izteikts priekšlikums šādu rezolūciju Parlamentā pieņemt plašākā mērogā un ar lielāku balsu vairākumu, nekā tas bija februārī. Dažu pēdējo dienu notikumi ir saistīti ar dokumenta saturu, nevis ar procedūru. Taču viena lieta ir pilnīgi skaidra. Ir mainīts dokumenta saturs, par kuru februārī tika panākta vispārēja vienprātība, un, ņemot vērā nopietno krīzi, tas nav nekāds pārsteigums. Šajā situācijā ir iespējami vairāki risinājumi. Daži risinājumi tiek atbalstīti, jo tie ir likumīgi un demokrātiski, taču mūsu risinājumi ir atšķirīgi un, mūsuprāt, labāki. Mēs nevaram iztērēt visus spēkus, cenšoties panākt vairākumu. Ir jāieņem stingra nostāja. Jūs varat ieņemt stingru nostāju, un to pašu darīsim arī mēs. Mēs mēģinājām rast risinājumu, ko atbalsta vairākums, taču mums tas neizdevās. Tāpēc tagad mums ir jāpanāk vairākuma atbalsts kādam no šiem viedokļiem.

Ja vairākums atbalsta priekšlikumu atlikt balsojumu, Eiropas Parlamenta Liberāļu un demokrātu apvienības grupa, protams, labprāt sāks jaunas sarunas. Taču šo sarunu pamatā būs dokuments, kuru mēs iesniedzām kopā ar Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas deputātiem. Tāpēc, priekšsēdētāja kungs, manuprāt, mums ir jābalso šodien.

 
  
  

(Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja)

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. – Es arī vēlos pateikties Daul kungam un Schulz kungam par to, ka viņi pievērsa uzmanību tam, ka plūdi ir skāruši arī citas Eiropas valstis. Jums ir pilnīga taisnība, un līdzjūtība ir jāizsaka visām plūdu skartajām valstīm un visiem Eiropas iedzīvotājiem, kuri pašlaik ir bīstamā situācijā.

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE). – Priekšsēdētāja kungs! Plūdi Polijā ir sekas plūdiem Čehijā, kur tie radīja lielus postījumus jau plūdu pašā sākumā. Arī Čehija ir Eiropas Savienības dalībvalsts.

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. – Dāmas un kungi! Es par to runāju jau pirms brīža, kad pateicos Daul kungam un Schulz kungam. Paldies arī jums, Březina kungs, par to, ka pievērsāt mūsu uzmanību šim notikumam. Šie ir ļoti postoši plūdi. Liels paldies!

 
  
  

SĒDI VADA: R. WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika