Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 20. mája 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

6. Zmena programu schôdze
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predseda. – Dámy a páni, dnes ráno zasadala Konferencia predsedov. Skončili sme pred desiatimi minútami. Veľmi dôkladne sme rozoberali otázky organizácie hlasovania o uzneseniach o stratégii EÚ do roku 2020. Ako veľmi dobre viete, táto stratégia má občanom priniesť prácu, prosperitu a stabilitu vo všetkých krajinách Únie počas celého desaťročia. Preto je to kľúčová stratégia pre budúcu situáciu v Európskej únii a tiež pre krajiny mimo Únie, pretože silní môžeme byť len vtedy, ak budeme silní vo vnútri.

Pokiaľ ide o diskusiu na schôdzi Konferencie predsedov, boli prednesené argumenty za to, aby sa o našich uzneseniach o stratégii EÚ do roku 2020 hlasovalo dnes, pretože by sme ich radi mali čím skôr, aby sme sa mohli zodpovedne zapájať do diskusií o tejto téme s ostatnými európskymi inštitúciami. Zazneli však aj argumenty, že potrebujeme stratégiu, ktorú prijmeme drvivou väčšinou. Ak chceme ovplyvniť situáciu v Únii, musíme zaistiť veľkú väčšinu, ktorá podporí uznesenia.

Existujú obavy, že dnes asi nie je možné dosiahnuť takú väčšinu. Takže na jednej strane potrebujeme čo najskôr stratégiu, na druhej strane chceme silné uznesenie. Práve toto potrebujeme.

Pokiaľ ide o túto dôležitú diskusiu medzi predsedami našich politických skupín, rozhodol som sa predložiť návrh na odloženie rozpravy. Je to v súlade s článkom 140 rokovacieho poriadku.

Poviem to znovu: toto rozhodnutie je veľmi dôležité, pretože si uvedomujeme, že uznesenie potrebujeme rýchlo, ale potrebujeme uznesenie, ktoré má silnú podporu, a tieto veci sú veľmi dôležité.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, v mene poslaneckého klubu PPE. (FR) Vážený pán predseda, ďakujeme vám za vyhlásenie. Chcel by som dodať, že pokiaľ ide o záplavy, naši maďarskí priatelia sú v rovnakej situácii ako naši poľskí priatelia. Naše myšlienky preto patria rovnako našim maďarským spoluobčanom, ako aj poľským.

(potlesk)

Podporujem vaše vyhlásenie. V krízovej situácii sa musia spojiť demokratické sily. Z tohto dôvodu som Konferencii predsedov pred týmto zasadnutím v Štrasburgu navrhol, aby sa toto rozhodnutie odložilo do júna, pretože som postrehol určité rozpory a nejasnosti. Na schôdzi Konferencie predsedov som nedosiahol väčšinu – my sme totiž demokratický Parlament –, a preto sme sa pokúsili pripraviť toto uznesenie.

Včera na obed počas diskusií v našich príslušných skupinách sme si uvedomili, že času je málo. Nechcem povedať, že práca bola urobená zle, lebo to by znamenalo odmietnutie uznať prácu, ktorú vykonali naše útvary, naši podpredsedovia a ľudia zodpovední za prípravu tejto práce. V rozhovoroch so všetkými alebo niektorými vedúcimi delegácie sme vyjadrovali názor, že pre imidž Parlamentu by bolo pravdepodobne najlepšie, keby sa text stiahol a keby sa hlasovalo nabudúce; chcel by som zdôrazniť, že do začiatku júna ešte nebude po kríze. Diskutovali sme o tom a dohodli sme sa, že predsedovia veľkých skupín požiadajú o odloženie hlasovania do júna.

Martin Schulz mi povedal – a bol jediný, ktorý to urobil –, že potrebujem väčšinu skupiny, ale všetci potrebujú väčšinu skupiny. Preto sme v našej skupine včera večer nediskutovali o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ani dnes sme nediskutovali o uznesení, keďže skupina bola za odloženie s cieľom nájsť riešenie, ktoré Parlament považuje kvôli našim spoluoobčanom za nevyhnutné.

Medzitým sme od Guya Verhofstadta dostali list a to nás priviedlo k rozhodnutiu požiadať o jednoduché odloženie o tri týždne. V tejto krízovej situácii vás žiadam o schválenie odloženia, aby sme my Parlament mohli našim spoluobčanom ukázať, že sme silný orgán a zodpovední muži a zodpovedné ženy.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Pán Schulz by chcel vystúpiť proti návrhu.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, v mene skupiny S&D. (DE) Vážený pán predseda, pán Daul na začiatku svojho vystúpenia hovoril o ťažkej situácii v Maďarsku. Mnoho krajín má teraz problémy. Povodne napríklad ťažko zasiahli obyvateľov Slovenska. Máme silný pocit solidarity s občanmi všetkých takto postihnutých krajín vrátane Maďarska, Poľska a Slovenska.

Pán predseda, vy a pán Daul ste opísali situáciu na Konferencii predsedov, ktorá vládla včera a dnes ráno. K procedurálnym záležitostiam nemám čo dodať. V mene pána Cohna-Bendita, pána Biskyho a vo svojom mene by som však chcel vysvetliť, že sme dnes predpoludním na Konferencii predsedov nehlasovali za návrh odložiť hlasovanie, pretože si myslíme, že by sme mali, a vlastne aj môžeme, hlasovať dnes.

Bolo vyjadrené želanie prijať takéto uznesenie v Parlamente na širšej úrovni a s väčšou väčšinou ako vo februári. To, čo sa stalo v posledných niekoľkých dňoch, sa netýka postupu, ale obsahu. Jedno je však úplne jasné. Nastal odklon od obsahu, ktorý vo februári požíval všeobecnú zhodu, a vzhľadom na vážnu krízu to nie je prekvapujúce. Existuje niekoľko rôznych riešení. Sú riešenia, o ktorých si niektorí ľudia myslia, že sú dobré, a to je z demokratického hľadiska legitímne, a sú naše riešenia, ktoré sa od nich líšia a o ktorých si myslíme, že sú lepšie. V snahe o dohodu sa nesmieme dostať do bodu vyčerpanosti. Teraz je ten správny čas zaujať pevné stanoviská. Môžete zaujať pevné stanoviská a my urobíme to isté. Snažili sme sa nájsť konsenzuálne riešenie, ale nepodarilo sa to. Preto by sme sa teraz mali pokúsiť získať väčšinu buď pre jedno riešenie, alebo pre druhé.

Ak je väčšina za odloženie, v tom prípade musím povedať, že my v Skupine progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente zostaneme, samozrejme, prístupní novým rokovaniam. Východiskom týchto rokovaní však bude text, ktorý sme predložili spoločne s kolegami zo Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie. Preto, pán predseda, zastávam názor, že by sme mali hlasovať dnes.

 
  
  

(Parlament schválil žiadosť.)

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Chcel by som taktiež poďakovať pánovi Daulovi a pánovi Schulzovi za upozornenie na skutočnosť, že záplavy sú momentálne aj v iných častiach Európy. Máte úplnú pravdu a prejavy solidarity patria všetkým postihnutých krajinám a všetkým ľuďom Európy, ktorí dnes čelia nebezpečenstvu.

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE). – Pán predseda, voda zaplavujúca Poľsko tam tečie z Českej republiky, kde v prvej fáze týchto záplav spôsobila obrovské škody. Česká republika je tiež súčasťou Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Dámy a páni, hovoril som o tom pred chvíľou, keď som ďakoval pánovi Daulovi a pánovi Schulzovi. Ďakujem aj vám, pán Březina, za to, že ste nás na to upozornili. Máme hrozné záplavy. Ďakujem veľmi pekne.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN WIELAND
podpredseda

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia