Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 20 maj 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
Protokoll
 

(Sammanträdet avbröts kl. 13.05 och återupptogs kl. 15.00.)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: WALLIS
Vice talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy