Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2665(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0278/2010

Arutelud :

PV 20/05/2010 - 12.2
CRE 20/05/2010 - 12.2

Hääletused :

PV 20/05/2010 - 13.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0195

Arutelud
Neljapäev, 20. mai 2010 - Strasbourg EÜT väljaanne

12.2. Olukord Tais
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 

  Juhataja. Järgmine päevakorrapunkt on arutelu kuue Taid käsitleva resolutsiooni ettepaneku üle(1).

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, autor. – Austatud juhataja! Tais toimub vägivaldne kriis ühelt poolt punasärklastest meeleavaldajate ning teiselt poolt sõjaväe ja kollasärklaste vahel. Tapetud on juba umbes 80 inimest ja peaaegu 2000 inimest on haavatud. Demokraatia on ohus ja valitsus on riigis erakorralise olukorra välja kuulutanud.

Erakorralise olukorra tulemus on tsenseerimine. Blokeeritud on sellised meediaallikad nagu TV, raadio ja Internet. Vägivalla peatamine on väga oluline ning julgustame kõiki osalisi tegema seda vaoshoitult, kuid rahu taastamise eesmärgil. Eriolukorda ei tohi kuritarvitada põhiõiguste ja isikuvabaduste piiramiseks. Tsenseerimine tuleb lõpetada ning meedia- ja sõnavabadus taastada. Need väärtused on Euroopa Parlamendile selle väärtuslikus suhtes Taiga olulised.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, autor.(RO) Nagu me kõik näinud oleme, sest see on alates aprillist olnud uudiste põhiteema, on Tai kogenud sellist poliitilise vägivalla õhkkonda, mida seal viimase aastakümne jooksul nähtud ei ole. Kõigepealt tahaksin väljendada oma solidaarsust tänavavägivalla ohvrite peredega. Leian, et siin on tegemist millegagi, mida kirjeldaksin kui tavapärast vastasseisu ühelt poolt sõna- ja ühinemisvabaduse ja teiselt poolt valitsuse vajaduse vahel säilitada avalik kord. Viimaste päevade ja tundidega on sündmused väga kiiresti arenenud. Tundub, et Bangkokis on taas suhteliselt rahulik, kuigi eelmisel ööl oli pealinn pärast valitsusvägede sekkumist leekides.

Loodame, et uut vägivallaspiraali saab vältida. Selle vältimise kindlustamiseks vajame aga mõõdukust, sest demokraatiat ei saa valitseda vägivallaga. Leian, et valitsus peab rakendama 3. mail esitletud tegevuskava. Samuti usun, et taastumise tagamise meetmed on hiljutiste sündmuste uurimine ja süüdlaste karistamine.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, autor.(FR)Austatud juhataja! Nn punasärklastest demonstrandid suruti maha veresaunaga. Tahaksin öelda vaid järgnevat, valamata õli tulle, sest Euroopa Parlamendi kiireloomuliste juhtumite menetlus nõuab kriisi vaigistamist ja lahenduste otsimist, mitte inimeste viha õhutamist. Esiteks on igal kodanikul seaduslik õigus osaleda vabadel ja õiglastel valimistel. See on ümberlükkamatu õigus, mis tuleks tagada kõigile Tai inimestele. Peaminister Vejjajiva pakkus selle valikuvõimaluse ühel hetkel välja, kuid nn punasärklased lükkasid selle tagasi. Peame nüüd selle juurde tagasi pöörduma.

Teiseks mõistan ma hukka viimastel päevadel aset leidnud kahuritule kasutamise meeleavaldajate suhtes ja nende jõhkra mahasurumise, mis ametlike allikate teatel on lõppenud vähemalt 12 inimese surmaga, sealhulgas Itaalia ajakirjaniku, ning paljude inimeste vigastamisega. Aeg on üle kogu riigi levinud vägivallale lõpp teha.

Ma ei astu ühele ega teisele poolele, vaid nõuan, et Tai valitsus seaks esmatähtsaks läbiräägitud lahenduse ning tagaks, et välja kuulutatud eriolukord ei piiraks isikuvabadusi ega sõnavabadust, sest see vaid suurendaks pingeid. Kutsun valitsust üles kaaluma eelkõige hääletamiste juurde tagasi pöördumist.

Praegused rahutused kannavad endas riigi jagunemise ohtu. Riigi kirdeosas, mis on Laose kultuuriga maapiirkond, tekiks peaaegu mässuline vastuseis riigi keskosa, Bangkoki ja lõunaosa vastu, mis on kõik demokraatlikud valdused. See võib viia poolterroristlike liikumisteni, mis ründavad nn bürokraatiat ja eliiti, mis on võimu tugisambad.

Kindlasti tuleb pöörduda tagasi valimiste ja läbirääkimiste juurde ning lõpetada vägivald, säilitades samal ajal vabadused. Need on loomulikult väga lihtsad sõnad ja tänapäeva vägivalla suhtes ehk üsna naiivsed. See parlamentaarne resolutsioon valiti tahtlikult vägivalla puhkemise ärahoidmiseks Tais ja dialoogile ruumi jätmiseks, kuid see ei tähenda, et võime jätta kasutamata kõik üleskutsed demokraatiaks.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, autor.(DE) Austatud juhataja! Bangkoki viha, vägivald ja hävitamine on meil veel värskelt meeles. Tähelepanu on nüüd teatud määral Tai pealinna väga plahvatusohtlikust olukorrast eemale liikunud, kuid vägivaldsete kokkupõrgete oht ei ole mitte mingil juhul möödas. Niinimetatud punasärklaste ja sõjaväega valitsuse vahelises vägivaldses konfliktis on tapetud juba 70 inimest ja haavatud peaaegu 2000. Valitsus on teatanud nende surmade uurimisest ning sellesse tuleks kaasata ka viimasel paaril päeval aset leidnud surmajuhtumite uurimine.

Mõistliku poliitilise lahenduse leidmiseks on oluline kaaluda ka toimunud meeleavalduste ja kokkupõrgete peamisi põhjusi. Osa Tai elanikkonnast on väga ebasoodsas olukorras ja sotsiaalselt eraldatud. Need inimesed on ebaõiglase kohtlemise ja õiguste puudumise suhtes väga kriitilised. Nad võitlevad oma suhteliselt madala elatustaseme eest. Teiste tegurite hulka kuulub silmanähtav ja laialt levinud korruptsioon poliitiliste liidrite hulgas, aga ka kodanikuühiskonna vastutaval ametikohal olevate isikute seas. Püsiva lahenduse leidmiseks tuleb lisaks vaenuavalduste lõpetamisele ka need struktuursed probleemid avalikuks teha ja lahendada.

Kutsume kõiki konfliktiosalisi üles sellele suurele kriisile tõsiselt ja konstruktiivselt lahendust leidma. Mõlemad pooled peavad selleks aga kasutama ainult rahumeelseid ja demokraatlikke vahendeid ning seetõttu vajavad nad ELi toetust.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, autor.(FR) Austatud juhataja! Juba mitmeid nädalaid on nn punasärklaste populaarne liikumine Bangkoki meeleavaldustel demokraatia austamist nõudnud. Tuletagem meelde, et kuigi praegune president on võimul olnud alles alates 2008. aasta detsembrist, on praegune valitsus siiski 2006. aasta septembris toimunud sõjaväelise riigipöörde tulemus!

Mida punasärklased nõudsid? Peaministri tagasiastumist, parlamendi laialisaatmist, erakorralisi valimisi – lühidalt, demokraatiat. Peaminister teatas 4. mail 2010 nendel kuulsatel erakorralistel valimistel põhinevast taastumiskavast, kuid punasärklaste komandöri kindral Khattiya mõrvamine 13. mail tegi läbirääkimistele lõpu.

Sellises kontekstis oleme täna meie ees oleva resolutsiooni ette valmistanud. Eile sekkus meeleavaldusse sõjavägi, tappes mitmeid inimesi, sealhulgas Itaalia ajakirjaniku. Meie jaoks on väga oluline, et resolutsioonis, mille poolt hääletama hakkame, neid sündmusi arvesse võetaks, arvestades eelkõige seda, et punasärklased andsid kohe alla ja nõudsid tungivalt, et rahvas jääks rahulikuks.

Tegelikult seatakse siin kahtluse alla kuninga edukuse küsimus. Tema on olnud kahtlaselt vait. Peame edasi andma sõnumi, et demokraatiat ei saa kehtestada jõuga, ning et vastuvõetamatu on meeleavalduste mahasurumiseks saata sõjavägi, kellele on antud käsk tulistada. Resolutsioonis ei mõisteta vägivalda isegi hukka. Me ei hääleta selle poolt. Tai inimestel on õigus demokraatiale ja tuleb teha kõik, et uut sõjaväelist riigipööret ära hoida.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan, autor.(PL) Tai, mida alles hiljuti peeti Kagu-Aasia demokraatia ja stabiilsuse kindluseks, on hiljuti kogenud oma ajaloo kõige dramaatilisemaid sündmusi viimase poole sajandi jooksul.

Võitlus endise peaministri Thaksin Shinawatra toetajate, kes on tuntud punasärklastena, ning valitsuse ja sõjaväe vahelises konfliktis jätkub. Tapetud on üle 60 inimese, sealhulgas välisriikide kodanikud ja nende hulgas ELi riikide kodanikud, peaaegu 2000 inimest on haavatud ja pealinnas Bangkokis on märkimisväärsed kahjustused.

Loomulikult on ohvrite pered väärt meie kaastunde- ja solidaarsusavaldusi, kuid peame olema teadlikud ka sellest, et tänapäeva Tai rahvas on väga jagunenud. Inimõigusi, nagu kogunemis- ja sõnavabadus, piiratakse märkimisväärselt ning rahumeelsete ja poliitiliste vahenditega on konflikti väga raske lahendada.

Mõlemale konfliktiosalisele on seetõttu vaja avaldada survet, rahvusvahelist survet, sealhulgas Euroopa Liidu survet, et nad alustaksid läbirääkimisi ja püüaksid oma vaidlust lahendada poliitiliste vahendite, mitte vägivallaga.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann, fraktsiooni PPE nimel.(DE) Austatud juhataja! Kodusõjaga sarnanenud tänavarahutustes tapeti ainuüksi eelmisel nädalal 75 inimest ja haavati rohkem kui 1800 inimest. Pärast tõsist sõjaväelist sekkumist andsid meeleavaldajate juhid alla. Siiski muutub Bangkoki olukord jätkuvalt pingelisemaks. Mulle helistati selles suhtes nii eile kui ka täna. Kuni praeguseni olid mõned pealinna piirkonnad konfliktist mõjutamata, kuid nüüd on see muutunud. Olukord riigi kirdeosas on samuti kaootiline. Need dramaatilised pildid kannavad vaid üht sõnumit. Hoolimata sellest, kas inimesed kannavad punaseid, musti, kollaseid või rohelisi särke, peavad nad peatama vägivalla ja mitte laskma olukorral enam tõsisemaks areneda.

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni seisukoht on selge. Objektiivsed arutelud on ainus võimalus. Kõiki sündmusi peab uurima sõltumatu komisjon. Tervitame väga parlamendivalimiste ettepoole nihutamist. Austatud Antonio Tajani, EL peab tegutsema aktiivselt ja vahendajana. Meil on diplomaatilised vahendid vägivallaspiraali lõhkumiseks ja konstruktiivse dialoogi alustamiseks. Peame tegutsema, sest Tai riigi aluseid on kõigutatud!

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu, fraktsiooni S&D nimel.(RO) Sooviksin samuti väljendada oma solidaarsust Bangkoki vägivaldsete kokkupõrgete tõttu leinavate Tai peredega. Olukord on seda enam murettekitav, et puuduvad tegelikud väljavaated sisekonflikti lahendamiseks. Tai pealinna tänavatel toimunud vasturünnakuid, mis on põhjustanud kümneid surmi ja sadu haavatuid, ei saa mingil viisil olemasolevate probleemide lahendamisviisina aktsepteerida.

Toores jõu kasutamine ja tsenseerimine, mille käigus keelatakse kõik telekanalid, välja arvatud valitsuse heakskiidetud programme edastavad kanalid, on põhiliste inimõiguste rikkumine. Tegelikult on Euroopa Liidu ja kogu tsiviliseeritud maailma kohus mõista hukka relvastatud sõjaväe kasutamine kodanike vastu ja nõuda ebaseaduslikult vahistatute vabastamist ning aset leidnud surmajuhtumite võimalikult erapooletut uurimist. Kaotatud inimelud vaid tugevdavad opositsiooni järeleandmatust ning õhutavad vägivalda, mis on levinud ka riigi kirdeossa.

On oht, et tänavarahutused arenevad kodusõjaks. Leian, et rahvusvahelised organisatsioonid, eelkõige ÜRO, peavad sekkuma nii ruttu kui võimalik, et takistada olukorda veelgi tõsisemalt halvenemast ning algatada vajalik valitsusjõudude ja opositsiooni dialoog. See on ainuke demokraatlik lahendus praeguse kriisi rahumeelseks lahendamiseks.

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins, fraktsiooni GUE/NGL nimel. – Austatud juhataja! Mõistan hukka Bangkoki ja riigi muude piirkondade meeleavaldajate jõhkra mahasurumise Tai valitsuse ja riigi poolt. Hoolimata propagandast, et tegemist oli terroristidega, olid meeleavaldajad tegelikult peamiselt riigi põhjaosa ja Bangkoki ümbruse vaesunud talunikud, linna töölisklass ja nende pered, kes nägid meeleavalduses võitlust tohutu vaesuse ja eluraskuste vastu, mille all nad kannatavad.

Kahjuks ootavad need rõhutud inimesed lahendust miljardärilt ja endiselt peaministrilt Thaksin Shinawatralt. Hoolimata mõnedest populistlikest vaesusevastastest meetmetest oma valitsuses oleku aja jooksul esindab Thaksin kapitalistlikku eliiti ning petab masse. Teisest küljest esindavad eliidi teisi osasid praegune peaminister Abhisit ja tema partei.

Leian, et vaesed Tai maaelanikud ja linna töölisklass vajavad oma õiguste eest võitlemiseks hädasti oma iseseisvat organisatsiooni ning loodan, et järgmine jõudude mobiliseerimine Tais võiks olla tööliste, vaeste talunike, üliõpilaste ja noorte ühendatud võitlus kogu korrumpeerunud eliidi kukutamiseks, Tai peamiste rikkuste avalikuks omandiks tegemiseks ja demokraatlikuks kontrollimiseks ning sotsialistlikus Tai riigis oma inimeste elude muutmiseks ja ka vähemuste õiguste eest võitlemiseks.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). – Austatud juhataja! Mõistan hukka Tai meeleavaldajate pihta tulistamise: tuhanded inimesed said surma, sajad haavata. Nagu Amnesty International teatas, näitavad kohalviibinute tunnistused ja videosalvestused selgelt, et sõjavägi tulistas relvastamata inimesi, kes ei sõduritele ega teistele mingit ohtu ei kujutanud. Surnute hulgas oli ka arste ja lapsi.

Tai sõdurid peavad tulistamise lõpetama! Meeleavaldajate vastu suunatud vägivald ei saa viia ega vii demokraatliku lahenduseni. Valitsus peab teadma, et meeleavaldajate purustamine võib nad küll praegu tänavalt minema ajada, kuid see ei lahenda probleemi, mis inimesed tänavatele tõi, ning kõige tähtsam on inimelu. Seega lõpetage tulistamine!

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Kahjuks on Tais meeleavaldused juba mitmeid nädalaid toimunud. Relvastatud valitsusevastaste meeleavaldajate ja riigi jõudude vahelistes veristes kokkupõrgetes kannatavad otsese vägivalla ohvritena kodanikud. Tahaksin seetõttu väljendada oma kaastunnet pereliikmete kaotanutele.

Leian, et praeguses pingelises olukorras on esmatähtis, et mõlemad pooled mõistaksid avalikult hukka füüsilise jõu kasutamise ning väldiksid edasist inimelude kaotust. Toetan ka üleskutset jätkuva vägivalla viivitamatuks lõpetamiseks ning konstruktiivse dialoogi algatamiseks, mille eesmärk on konflikti lahendamine rahumeelsete ja demokraatlike vahenditega. Samas nõuan ma, et Tai valitsus ei kasutaks väljakuulutatud eriolukorras abinõuna põhjendamatuid ja õigustamatuid inimõiguste rikkumisi.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Tai poliitilisest konfliktist said väga kähku tõsised kodanikurahutused, mille tulemusena paljud meeleavaldajad sõjaväe sekkumisel hukkusid. Kui riigivõimud kasutavad oma kodanike vastu toorest jõudu ja kontrollimatut allasurumist, siis pälvib see hukkamõistu.

Austatud juhataja! Lugupeetud volinik, Seetõttu peab EL kasutama konfliktiosaliste suhtes oma poliitilist mõjuvõimu ja kutsuma üles rahumeelse poliitilise lahenduse leidmiseks nii, et Tai kodanikud ei maksaks üksikute rühmituste vaheliste liidrite poliitiliste vaidluste eest. Eelkõike peab Tai valitsus võtma endale kohustuse selle konflikti rahulikuks ja rahumeelseks lahendamiseks.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Head kolleegid! Relvarahu ja tsenseerimise lõpetamine – usun, et need kaks on meetmed, mille saavutamist peab komisjon suure pühendumuse, kuid ka suure järjekindlusega taotlema koos nende väärtustega, mida praeguse parlamendi koosseis võõrandamatuks peab.

Tais valitsevas kodusõja õhkkonnas nõuab vabade valimiste (algselt arutletud ja loodetud, kuid nüüd mõningase kahtluse all) kaudu demokraatia juurde tagasi pöördumine olulist sammu, nimelt teadlikkust rahvusvahelise kogukonna toetusest Tai inimestele ja riigi taas täielikult demokraatlikuks riigiks muutmisele.

Rahvusvahelisel kogukonnal selles etapis sekkumise võimaldamiseks on väga oluline teave ning seetõttu ei tohi riigis väljakuulutatud eriolukord olla varjatud tsenseerimise vormis. Internet, ajalehed ja meedia peavad saama rahvusvahelist kogukonda Tai dünaamilisest tegevusest teavitada, nii et rahvusvaheline kogukond peaks saama nii paljude faktide põhjal kui võimalik sel korral demokraatia taastamist toetada.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, komisjoni asepresident.(FR) Austatud juhataja! Head parlamendiliikmed! Tai poliitilises ajaloos on praegu traagiline etapp. Majandusliku ja sotsiaalse dünaamilisuse poolest tuntud riiki mõjutab praegu sügav kriis, mis võib ohustada riigi stabiilsust, juhul kui praegust konflikti ei lahendata.

See kriis on riiki tõepoolest otse südamesse tabanud – suur osa elanikkonnast tundub olevat neid valitsevate asutuste suhtes usaldusväärsuse kaotanud. Valitsus omakorda püüab kehtestada praegustes tingimustes vajalikke lahendusi. Selle tulemus on poliitiline haprus, mis viib inim- ja põhiõigusi otseselt mõjutavate vägivaldsete vastasseisudeni ja agressiivsete tegudeni. Riigi tulevik on püsivalt ebakindel. Sellistes tingimustes mõistab Euroopa Liit hukka inimelude kaotuse, sealhulgas Itaalia ajakirjaniku Fabio Polenghi tapmise, kes hukkus eile hommikul meeleavaldajate ja sõdurite kokkupõrgetes. Seda tõsiasja ega relvastatud vastasseisu ei õigusta ükski poliitiline ega ideoloogiline kriis.

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja on vaenujalal olevatele pooltele juba kahel korral enda vaoshoidmist meelde tuletanud. Isegi eriolukorras ei saa lubada, et selle tulemus oleks ülemäärased meetmed põhiõiguste ja õiguse sõnavabadusele suhtes. Jõudude ebaproportsionaalse kasutamise korral on need õigused ohus.

Hädavajalik on alustada läbirääkimisi, et olukorra edasist halvenemist ära hoida. Komisjon on jätnud meelde Tai peaministri Abhisit Vejjajiva koostatud tegevuskava. Kui Tai oma peamiste struktuuriprobleemidega ei tegele, siis ei ole tal praegusest kriisist pääsu. Väga vajalik on, et kõik riiki valitsevad osapooled tunnustaksid ebasoodsates tingimustes olevate sotsiaalsete rühmade seaduslikke nõudeid. See on hädavajalik samm riigi taastamise suunas, mistõttu peavad kõik Tai osapooled leidma konsensuse, kuidas konkreetsema ühiskonna suunas liikuda.

Tai partnerina on Euroopa Liit valmis riiki oma võimaluste piires selles keerulises protsessis toetama.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub kohe.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjalikult.(FR) Tai ajaloos on praegu väga tõsine periood. Naeratuste maast on saanud pisarate ja vere maa ning võib-olla homme valitsusjõudude ja punasärklaste kodusõja maa. Kuidas läksid asjad nii kaugele, et demokraatlikeks valimisteks üles kutsuv meeleavaldus lõppes tosinate surnute ja tuhandete haavatutega, opositsiooniliidri poliitilise mõrvaga, sissisõjaga linnas, ülestõusuga mitmetes provintsides ning eriolukorra ja liikumiskeelu välja kuulutamisega? Kuningat austatakse riigis väga, kuid tundub, et pingeid ta vähendada ei suuda. Jätkuv ebakindlus tema edu suhtes näitab, et ebastabiilsus jääb püsima. Vägivald peab lõppema! Praegune valitsus tuli võimule küll valimiste kaudu, kuid need valimised peeti pärast riigipööret ja opositsiooniparteide laialiminekut. Selline ebaõiglus peab lõppema! Lahendus peitub ainult üldvalimiste kiires korraldamises ning kõigi kaasatud osapoolte poliitiline vabadus tuleb eelnevalt taastada, et valimiste demokraatlikkus tagada. EL peab olukorra lahendamiseks kasutama oma häid majanduslikke ja poliitilisi suhteid Taiga.

 
  

(1) Vt protokoll

Õigusteave - Privaatsuspoliitika