Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2702(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0283/2010

Разисквания :

PV 20/05/2010 - 12.3
CRE 20/05/2010 - 12.3

Гласувания :

PV 20/05/2010 - 13.3

Приети текстове :

P7_TA(2010)0196

Разисквания
Четвъртък, 20 май 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

12.3. Бирма
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е разискването по седем предложения за резолюции относно Бирма(1).

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki, автор.(EN) Г-жо председател, с настоящата резолюция Европейският парламент призовава правителството на Бирма да сложи край на нарушенията на правата на човека и да започне истински диалог с опозицията и представителите на етническите малцинства в Бирма, както и с международната общност, и да предприеме конкретни мерки за мирен преход към демократична система на управление.

Тази година в Бирма ще бъдат проведени избори за пръв път от 30 години насам. За съжаление, публикуваните изборни закони правят невъзможно организирането на справедливи и свободни избори. Опозицията не участва в процеса и много от лидерите на опозицията все още са под домашен арест. Много политически активисти са в затвора, а опозиционната партия е решила да бойкотира напълно изборите.

Последното, което искам да кажа, е, че специалният докладчик на Организацията на обединените нации за Бирма осъди сериозните и системни нарушения на правата на човека. Надявам се Парламентът да направи същото.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, автор.(PL) Положението в Бирма ни кара постоянно да насочваме вниманието си към тази държава.

Днес ние осъждаме намерението за провеждане на избори при напълно недемократични условия и на основата на принципи, които изключват основната партия на опозицията и лишават стотици хиляди бирмански граждани от правото да избират и да бъдат избирани. Това е очевиден опит за изключване на опозицията от изборите. При тези условия дори самата дума „избори“ не съответства на действителността.

Ние също така осъждаме факта, че съгласно новата конституция за армията ще бъдат запазени най-малко 25% от местата в парламента и тя ще има правото да отменя гражданските свободи и да разпуска законодателния орган, когато счита това за необходимо в интерес на националната сигурност.

Осъждаме продължителното и системно нарушаване на правата на човека, основните свободи и демократичните права на народа на Бирма, но също така призоваваме правителствата на други държави – Китай, Индия и Русия – да направят всичко възможно чрез оказване на икономически и политически натиск върху бирманските органи на управление, за да извършат промяна в държавата.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, автор.(FR) Г-жо председател, отправната точка за настоящата резолюция е почти mezza voce разформироването на партията, ръководена от Аун Сан Су Чжи, която е носител на наградата „Сахаров“ и е под домашен арест в продължение на години. Чрез разформироването на нейната партия, Националната лига за демокрация, която спечели последните избори, военната хунта се опитва да отстрани цяла една част от опозицията преди изборите през октомври тази година. Не стига това, но за предстоящите не толкова демократични избори, колкото пълен изборен фарс, политическите затворници и монасите също вече са изключени от изборите. Хунтата продължава да злоупотребява с властта, големите мултинационални дружества продължават да се облагодетелстват от договорите си с хунтата, а Комисията намали помощта за бежанците на границата на Тайланд с Бирма.

За съжаление, налице са редица примери с държави и региони, в които международната общност е безсилна да възстанови демокрацията и принципите на правовата държава. Бирма е една от тях, с борците и мъчениците от нейната съпротива, най-известен символ на които е Аун Сан Су Чжи. Прекалено много ли е да поискаме Европейският съюз, дори само от приличие, да не намалява помощта за бежанците на границата на Тайланд с Бирма, а да започне незабавно да финансира трансграничната помощ, по-специално медицинската помощ. Не е ли неотложна задача върховният представител Аштън и държавите-членки да подкрепят препоръките на специалния докладчик на Организацията на обединените нации за Бирма, а именно, да се създаде комисия за разследване на военните престъпления и престъпленията срещу човечеството, като това може да бъде включено в резолюция на Общото събрание на ООН тази година?

Нека да направим Бирма казус за учебник, който да показва нашата възможност да насърчаваме демокрацията без използване на бомби и танкове.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, автор.(DE) Г-жо председател, през 1990 г. на бирманската активистка за правата на човека Аун Сан Су Чжи беше присъдена наградата „Сахаров“ от Европейския парламент. В годините преди и след тази дата критичното положение с правата на човека в Бирма е било предмет на многобройни резолюции на Парламента. По същия начин и други международни организации за правата на човека са участвали в събитията там. Въпреки че в отделни случаи са направени подобрения, като цяло положението с правата на човека в Бирма остава изключително тежко.

На фона на един много добър и задълбочен доклад, специалният докладчик на ООН за Бирма призова за създаване на международна комисия за разследване, която ще бъде упълномощена да разследва военните престъпления и престъпленията срещу човечеството. Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи баронеса Аштън следва да подеме и подкрепи този призив, например на следващата сесия на Общото събрание на ООН.

В края на 2010 г. в Бирма ще се проведат избори и правителството прилага мерки, които лишават много граждани от правото да избират и да бъдат избирани. Това по-специално се отнася до политическите затворници и будистките монаси, които са общо 400 000 души. Ние протестираме срещу това и призоваваме върховния представител да изрази ясно тази критика в двустранните и многостранните разговори, които ще проведе.

Накрая, в светлината на сложните проблеми с правата на човека в Бирма, неразбираемо е защо Европейският съюз е намалил финансовата помощ за бежанците на тайландско-бирманската граница. Това е неприемливо и ние призоваваме Комисията да отмени тези съкращения и отново да започне да предоставя трансгранична помощ за бирманските бежанци.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, автор.(FR) Г-жо председател, това е вторият път от началото на годината, когато обсъждаме положението в Бирма. Загрижеността, която изразихме на 10 март тази година по отношение на така наречения изборен процес, започнат от бирманската хунта, само се потвърди. Условията, наложени от изборните закони, доведоха до отказа на Националната лига за демокрация да участва в изборния процес.Трябва да се отбележи, че въпросните изборни закони забраняват на затворниците да упражнят правото си да гласуват и по този начин изключват от процеса стотици политически затворници.

От този момент Националната лига за демокрация е поставена под забрана. Ние приветстваме тона на настоящата резолюция, като призоваваме за засилени икономически санкции. Ние също така съжаляваме за намаляването на хуманитарната помощ за бежанците. Лично аз бих искала да отидем по-нататък и, както направиха президентът Обама и Организацията на обединените нации, и Европейският съюз да забрани всякакви инвестиции в евро в Бирма. Някои големи икономически групировки в Европа обаче имат могъщи интереси в тази държава. Радвам се, че призовахме за налагане на международно оръжейно ембарго и искрено се надявам, че ЕС може да играе активна роля в изграждането на глобален консенсус по този въпрос.

Г-н член на Комисията, бих искала да ни информирате за Вашето становище по този въпрос днес или по-нататък.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, автор.(EN) Г-жо председател, какво повече можем да кажем за Бирма, което вече да не е било казано, включително да призовем отново за освобождаване на политически затворници като Аун Сан Су Чжи, която се превърна в общ символ в борбата за свобода? Настоящата резолюция, както и много други преди нея, приети от Парламента, отразява бруталната репресия над бирманския народ, ръководен от военна хунта, която той никога не е избирал, а в продължение на много години упорито се е борил да се отърве от нея.

Начинът, по който хунтата сега цинично се опитва да проведе фалшиви избори, така че напълно да застави опозицията да мълчи, е характерен за тези генерали и начина, по който те арогантно пренебрегват мнението не само на бирманския народ – техния собствен народ – но и на лидерите на демократичните сили в целия свободен свят.

Независимо че в резолюцията се набляга на непосредствените събития в Бирма, аз настоятелно призовавам Съвета и Комисията също да обмислят внимателно как по най-добър начин да подкрепят Бирма, когато тя най-накрая е отново свободна и демократична. Бирма ще се нуждае от нашата помощ, най-малкото за да развие силно гражданско общество и правна система, която да се насочи към преходно правосъдие за големия брой престъпления, извършени от хунтата. Това може да изглежда много далечна цел, но ако храбрият народ на Бирма може да научи нещо от нас в Европейския парламент, то е че светлината на свободата никога не може да бъде угасена с тирания и че свободата, която е тяхно неотменимо право, един ден със сигурност ще бъде отново тяхна.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu, от името на групата PPE.(RO) Положението с правата на човека в Бирма ни дава специално основание за безпокойство. В продължение на няколко десетилетия държавата е управлявана от военна диктатура, която подлага на жестока репресия противниците на режима. Органите на Бирма обявиха организирането на избори тази година, за пръв път след 1990 г. Тези избори обаче ще бъдат проведени на основата на недемократична рамка. Стотици хиляди граждани няма да имат правото да избират или да бъдат избирани, а най-малко 25% от членовете на парламента ще бъдат от средите на военните.

Основната партия на опозицията, ръководена от Аун Сан Су Чжи – лауреат на Нобелова награда за мир и на наградата „Сахаров“, няма да участва в изборите. Настоятелно призовавам Европейския съюз, чрез върховния представител, и международната общност да засилят усилията си, за да бъде установена демокрация в Бирма и да се гарантира възможно най-ранно освобождаване на Аун Сан Су Чжи. Тя е под домашен арест от 2003 г. и е важен символ на борбата за демокрация и права на човека.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes, от името на групата S&D.(EN) Г-жо председател, с организирането на тези абсурдни избори и с отказа за национален диалог с участието на всички политически и етнически групи хунтата показва, че „прагматичното“ ангажиране с нея изобщо не е ефективно. Международната общност трябва да действа срещу потисниците на бирманския народ.

Европейският съюз може да направи много повече от това само да подновява санкциите срещу режима. Той следва да използва всички средства за укрепване на гражданското общество и за подпомагане на тези, които се противопоставят на потисничеството в Бирма. Той трябва да работи за мобилизиране на ООН, АСЕАН и САЩ, за да окажат натиск върху Китай и Индия да прекратят подкрепата си за бирманския режим и да спрат търговията с оръжие, именно със Северна Корея.

Миналия март специалният докладчик на ООН за положението с правата на човека в Бирма направи заключението, че нарушенията на правата на човека са резултат на „държавна политика, в която участват органите на управление от изпълнителната, военната и съдебната власт на всички равнища“ и че тези нарушения на правата на човека могат да доведат до категории престъпления срещу човечеството или военни престъпления, попадащи под [Римския] статут на Международния наказателен съд. Неговият предшественик вече призова Съвета за сигурност на ООН да разследва престъпленията срещу човечеството в Бирма, както направи в Руанда, Босна и Дарфур.

Какво чакат държавите-членки на ЕС, за да поискат от Съвета за сигурност на ООН да предаде престъпниците на власт в Бирма на Международния наказателен съд?

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, от името на групата ALDE.(EN) Г-жо председател, тази година в Бирма ще се проведат така наречени избори. Те обаче няма да бъдат свободни и честни, ако на будистките монаси бъде забранено да гласуват, а опозицията дори не бъде включена. Националната лига за демокрация беше разформирована със закон този месец и Аун Сан Су Чжи – политически затворник и носител на наградата „Сахаров“ на Европейския парламент за свобода на мисълта, не може да се кандидатира в изборите.

Демокрацията и принципите на правовата държава са от основно значение за икономическия растеж и Европейският парламент остава силно ангажиран към хората в Бирма. Азиатските държави са насърчавани да направят същото и да използват техните икономически лостове в процеса. Бирманският народ се нуждае от нашата подкрепа, тъй като грубите и системни нарушения на правата на човека продължават в диктаторската държава. Тези сериозни престъпления трябва да бъдат разследвани, но правителството в Бирма избира самоизолацията и отказва да разреши на пратеника на ЕС за Бирма да влезе в държавата. Самоизолацията оказва въздействие върху населението на много равнища, като например чрез информационните медии, които не могат да функционират свободно в държавата.

За съжаление, новата конституция не предоставя права на човека и ние призоваваме Комисията и Съвета да подкрепят препоръките на ООН за създаване на комисия за разследване на нарушенията на правата на човека. Междувременно трябва да бъдат отменени ограниченията на свободата на събранията, на сдружаването и на изразяването, включително ограниченията в интернет и мобилните телефонни услуги. Дотогава ще трябва да се прилагат ограничителните мерки, предвидени в решението на ЕС.

Чрез забрана на търговията с оръжие и чрез финансиране на програмите за бежанците ЕС продължава да подкрепя бирманските граждани и техните права на човека и основни свободи.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE.(EN) Г-жо председател, току-що научих една тъжна новина. Преди един час бях информиран, че е починал един възрастен лидер на Националната лига за демокрация – Thakin Soe Myint.

Това е много тъжна новина, която трябва да добавим към специалната шега, че някои свикват избори в Бирма. Аз се присъединявам към тези, които категорично осъждат въпросните избори, особено факта, че те лишават стотици хиляди бирмански граждани от техните пасивни или активни избирателни права. Това включва също Аун Сан Су Чжи, която е в затвора.

Ние не можем да останем безучастни по този въпрос. Повтарям, ние трябва да изискаме от бирманския режим да се вслуша в призивите на международната общност да разреши всички политически затворници да бъдат освободени. Това е важно и в смисъла, в който беше споменато от Ana Gomes. Аз също така разбирам, че ние имаме сериозната отговорност да изискваме, призоваваме и настояваме Индия, Русия и Китай да спрат да продават оръжия на режима на хунтата в Бирма.

Има и добра новина. Ние трябва да приветстваме подкрепата от страна на Европейския съюз за глобалното оръжейно ембарго, и отново, необходимо е да настоятелно да призовем държавите-членки да се обединят в постигането на пълен консенсус за такава забрана.

Важно е също да не се забравя, което също беше казано, че сега ние не можем да намалим средствата за бежанците, живеещи на границата. Трябва да създадем ясна политика на подкрепа за тези хора. Аз съм бил там много пъти. Ние трябва ясно да кажем, че сега не е времето да се спира помощта, от която тези хора се нуждаят, в момента особено медицинската помощ.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) В Бирма няма демокрация, въпреки че ще организира избори, защото както знаем, органите на управление в тази държава показват дълбоко презрение към всеки демократичен принцип. Военната диктатура е напълно безскрупулна и, както вече беше казано, запазва места в парламента за военните и, най-общо, забранява на гражданите с демократични убеждения да участват в политиката.

Не може да става въпрос за подобряване на политическата атмосфера в държавата, ако Аун Сан Су Чжи не бъде освободена. Друг лидер на Националната лига за демокрация каза, че не може да служи на своята страна, след като е прекарал 20 години в затвора заради убежденията си, защото военните в Бирма лишават хора, излежали такива присъди, дадени им всъщност от самите тях, от правото да се кандидатират на избори. Аз призовавам за национален диалог, защото това е единственият начин да се даде възможност на обществото в тази държава да се промени.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE).(FI) Г-жо председател, Бирма ще проведе първите си парламентарни избори от 20 години насам. Едва ли ще бъде изненада за някого, че на този етап изборите вече изглеждат всичко друго, но не и свободни и демократични.

Изменението на конституцията, направено през 2008 г., гарантира 25 от местата в парламента за армията. Освен това, тазгодишните законодателни реформи ще лишат десетки хиляди бирмански граждани, включително политическите затворници и представителите на религиозните малцинства, от правото да гласуват. Будистките монаси от дълго време са обект на специален вид преследване.

Международната общност трябва да положи усилия, за да направи нещо. Жалко е, че Комисията е намалила средствата за бежанските лагери на границата между Тайланд и Бирма. Необходима е щедра хуманитарна помощ и трябва да бъдат положени международни усилия, за да може тя да стигне до предназначението си. Изключително важно е също така Бирма да започне диалог между политическите и етническите групи.

 
  
MPphoto
 

  Антонио Таяни, заместник-председател на Комисията.(FR) Г-жо председател, уважаеми членове на ЕП, положението в Бирма продължава да ни безпокои. Както знаете, пътната карта продължава да се реализира с подготвителните действия за първите избори, които се провеждат от правителството, в рамките на 20 години.

До този момент тридесет и една политически партии са се кандидатирали за участие в изборите. Гражданското общество е активно. Националната лига за демокрация на Аун Сан Су Чжи се оттегли от изборите след натиск, упражнен от страна на правителството. По тази причина тя беше разпусната. Една нова партия – Национален фронт за демокрация, която може би отговаря на условията, се състои отчасти от бивши лидери на Националната лига за демокрация, с други думи , бившата партия на Аун Сан Су Чжи.

Тя приема решението на етническите групи за това, дали ще гласуват или не. Ако те бойкотират изборите, след несъгласието относно заменянето на етническите армии с гранична охрана, това ще отнеме доверието в изборите, от което те се нуждаят. Това показва степента на изменчивост на обстановката и аз се съмнявам, че Европейският съюз ще бъде поканен да наблюдава изборите.

Ние все още сме много загрижени относно положението с правата на човека. Докладът на г-н Quintana – специалния докладчик на Организацията на обединените нации, е много ясен. Много политически затворници все още не са освободени, независимо от призивите на международната общност. Основни права като свободата на изразяване и свободата на събранията все още не се зачитат. Социално-икономическите условия са трудни за по-голямата част от населението, особено в районите, населени от етнически групи.

Как наистина можем да помогнем? Изявленията на Европейския съюз са доказателство за нашия критичен поглед и готовността ни да допринесем за намирането на решение. Нашият подход включва помощ за развитие; всъщност ЕС е един от най-щедрите донори. Освен това, целите на хилядолетието за развитие и непрекъснатият диалог с правителството на Бирма относно секторните политики са от изключително значение. Освен районите, засегнати от урагана през 2008 г., нашата помощ е насочена към най-уязвимите региони на държавата, както и към бежанските лагери по границата на Тайланд с Бирма.

В отговор на вашите въпроси, аз мога да ви уверя, че Комисията ще продължи да помага на изтръгнатите из корен общности, за да им даде възможност да намерят достойни условия на живот. Условията, които са необходими за тях да се завърнат в техните страни, не съществуват. Ние трябва да се противопоставим на узаконяването на лагерите и впоследствие размерът на нашата помощ да се определя от местни потребности.

Освен това, Комисията е във връзка с тайландските органи. Не трябва да се забравя, че има и програми за помощ, насочени към образованието, селското стопанство и сигурността на храните. В допълнение, програмите на Европейската комисия за хуманитарна помощ предвиждат помощ в областите осигуряване на вода и прехрана. Има и помощ, предназначена за възстановяване на социално-икономическите условия в Бирма. Всеки гражданин получава средно около 2,4 щатски долара, в сравнение с 36 щатски долара в Лаос и 60 щатски долара в Камбоджа.

В заключение мога да потвърдя, че ние ще удвоим усилията си за насърчаване на нашите ценности. Народът на Бирма има право да получава помощ и да знае, че Европейският съюз няма да загуби интереса си към неговото бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE).(DE) Г-жо председател, Вие без съмнение сте компетентен заместник-председател и също така имате голямо влияние. Аз силно приветствам този факт. Вие не дадохте на някои членове на Парламента възможност да се изкажат по процедурата с вдигане на ръка не защото не искахте, а защото графикът ни е много сгъстен.

Европейският парламент е застъпник за правата на човека, а ние се задоволяваме само с един час. Толкова много от нас имат да кажат нещо и аз искам да притисна Комисията, за да постигна резултати. Вие лично подкрепяте ли възможността гласуването да не се проведе в 16,00 или 16,30 ч., а вместо това например в 17,00 или 17,30 ч., така че да имаме един допълнителен час и накрая да променим това процедурно правило? Нуждаем се от възможността да говорим открито. Трябва да можем да упражним натиск върху Комисията, но за предпочитане е да не го правим, когато сме толкова притиснати от времето. Зная, че това не е Ваша отговорност, но се надявам Вие да се намесите на наша страна, така че накрая да променим това процедурно правило.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Г-н Mann, разбирам Вашето разочарование. Никак не харесвам да нямам възможността да давам думата на членовете на Парламента по въпроси с такава важност, но Вие също сте прав като казвате, че това би изисквало изменение на нашия Правилник.

Друго, което ще кажа е, че ако всички членове, които се изказваха, се вместваха във времето им за изказване, много повече хора щяха да имат възможност да се изкажат по процедурата с вдигане на ръка. Страхувам се, че това е проблемът, но Вашите забележки са приети за сведение.

Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе скоро.

 
  

(1)Вж. протокола.

Правна информация - Политика за поверителност