Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2702(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0283/2010

Rozpravy :

PV 20/05/2010 - 12.3
CRE 20/05/2010 - 12.3

Hlasování :

PV 20/05/2010 - 13.3

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0196

Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 20. května 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

12.3. Barma
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem je rozprava o sedmi návrzích usnesení o Barmě (1).

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki, autorka. – Paní předsedající, tímto usnesením Evropský parlament vyzývá barmskou vládu, aby přestala porušovat lidská práva a zahájila skutečný dialog s opozicí a zástupci etnických skupin v Barmě,jakož i s mezinárodním společenstvím, a aby podnikla konkrétní kroky ke klidnému přechodu k demokratickému zřízení.

Letos se Barma chystá poprvé za 30 let uspořádat volby. Vydané volební zákony bohužel spravedlivé a svobodné volby nezajišťují. Opozice není do tohoto procesu zapojena a mnoho jejích vůdců je stále v domácím vězení. Velký počet politických aktivistů je ve vězení a opoziční strana se rozhodla zcela volby bojkotovat.

Na závěr bych chtěla říci, že zvláštní zpravodaj Organizace spojených národů pro Barmu odsoudil hrubé a systematické porušování lidských práv. Doufám, že Parlament učiní totéž.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, autor.(PL) Situace v Barmě nás opakovaně nutí věnovat této zemi pozornost.

Dnes odsuzujeme záměr uskutečnit volby za zcela nedemokratických podmínek a na základě zásad, které vylučují hlavní opoziční stranu a zbavují statisíce Barmánců práva volit a být kandidáty. Jedná se o zřejmou snahu o to, aby se opozice voleb neúčastnila. V takových podmínka ani samotný výraz „volby“ neodpovídá skutečnosti.

Zároveň odsuzujeme skutečnost, že bude mít armáda podle nové ústavy zaručeno nejméně 25 % křesel v parlamentu a bude mít pravomoc pozastavit účinnost občanské svobody a zbavit zákonodárce moci, kdykoliv to bude považovat za nezbytné v zájmu národní bezpečnosti.

Odsuzujeme pokračující a soustavné porušování lidských práv, základních svobod a demokratických práv barmských obyvatel a zároveň apelujeme na vlády ostatních zemí – Číny, Indie a Ruska – aby prostřednictvím hospodářského a politického tlaku na barmské orgány učinily vše, co bude v jejich silách pro to, aby došlo ke změně.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, autorka.(FR) Paní předsedající, výchozím bodem tohoto usnesení je téměř polohlasné rozpuštění strany vedené Aun Schan Su Ťij, která je držitelkou Sacharovy ceny a která je léta v domácím vězení. Rozpuštěním její strany Národní liga pro demokracii – vítěze posledních voleb – se vojenská junta snaží před letošními říjnovými volbami odstranit celou jednu část spektra opozice. Vrcholem toho, co není možné považovat za demokratické volby, ale spíše za naprostou volební frašku, je však to, že byli z voleb rovněž vyloučeni političtí vězni a mniši. Junta pokračuje ve zneužívání moci, velké nadnárodní společnosti nadále těží ze svých smluv s juntou a Komise snížila pomoc uprchlíkům, kteří uprchli ke hranicím s Thajskem.

Bohužel existuje řada příkladů zemí a oblastí, ve kterých je mezinárodní společenství v obnovení demokracie a právního státu bezmocné. Barma je se zástupem odbojářů a mučedníků, pro něž je Aun Schan Su Ťij nejslavnější ikonou, jednou z nich. Žádáme snad po Evropské unii příliš mnoho, když žádáme – chci téměř říci ze slušnosti –, aby nesnižovala svou pomoc uprchlíkům na hranicích Thajska a Barmy a aby okamžitě začala s financováním přeshraniční pomoci, zejména pomoci lékařské? Copak není naléhavě nutné, aby vysoká představitelka Ashtonová a členské státy podpořily doporučení zvláštního zpravodaje Organizace spojených národů pro Barmu, totiž zřízení výboru pro vyšetřování válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, jež by se letos mohlo stát součástí rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů?

Pojďme učinit Barmu učebnicovým příkladem, který ukáže naši schopnost prosadit demokracii bez použití bomb a tanků.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, autorka.(DE) Paní předsedající, v roce 1990 obdržela ochránkyně lidských práv Aun Schan Su Ťij od Evropského parlamentu Sacharovu cenu. Před i po tomto datu byla kritická situace lidských práv v Barmě předmětem mnoha parlamentních usnesení. Podobně se tamní situací zabývaly i další mezinárodní organizace pro lidská práva. Přestože v jednotlivých případech se dosáhlo zlepšení, stav lidských práv v Barmě je stále velmi špatný.

Na pozadí velmi dobré a obsáhlé zprávy nyní zvláštní zpravodaj OSN pro Barmu vyzval ke zřízení mezinárodní vyšetřovací komise, která bude mít mandát prošetřit válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Vysoká představitelka pro zahraniční věci, baronka Ashtonová, by se měla přijmout a podpořit tuto výzvu například na příštím Valném shromáždění Organizace spojených národů.

V Barmě se mají konat koncem roku 2010 volby a vláda nyní přijala opatření, která odepírají mnoha občanům právo volit a být volen. To se týká zejména politických vězňů a buddhistických mnichů, kterých je dohromady 400 000. Proti tomu protestujeme a vyzýváme vysokou představitelku, aby tuto kritiku jednoznačně vyjádřila ve svých dvoustranných i mnohostranných jednáních.

A konečně, vzhledem ke složitým problémům lidských práv v Barmě je nepochopitelné, že Evropská unie snižuje svou finanční pomoc uprchlíkům na thajsko-barmské hranici. To je nepřijatelné a proto vyzýváme Komisi, aby vzala zpět tato snižování, a naopak znovu začala barmským uprchlíkům přeshraniční pomoc poskytovat.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, autorka.(FR) Paní předsedající, již podruhé od začátku tohoto roku hovoříme o situaci v Barmě. Znepokojení stran takzvaného volebního procesu zahájeného barmskou juntou, které jsme vyjádřili letos 10. března, se pouze potvrdilo. Podmínky stanovené volebním zákonem vedly Národní ligu pro demokracii k odmítnutí podílet se na tomto procesu. Je třeba poznamenat, že tyto volební zákony zakazují volit vězňům, čímž vyloučily stovky politických vězňů.

Od té doby je Národní liga pro demokracii zakázána. Vítáme tón tohoto usnesení vyzývající k větším hospodářským sankcím. Rovněž litujeme snížení humanitární pomoci uprchlíkům. Osobně bych byla ráda, kdybychom šli ještě dále a kdyby Evropská unie zakázala jakékoliv investice v eurech v Barmě, podobně jako prezident Obama a Spojené státy. Některé významné hospodářské skupiny v Evropě však mají v této zemi silné zájmy. Těší mě, že jsme vyzvali k mezinárodnímu zbrojnímu embargu a upřímně doufám, že EU může hrát aktivní úlohu v úsilí o celosvětový konsenzus v této záležitosti.

Pane komisaři, byla bych ráda, kdybyste nás dnes nebo později informoval o vašem postoji k této věci.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, autor. – Paní předsedající, můžeme o Barmě říci ještě něco, co ještě nebylo řečeno, včetně opětovné výzvy k propuštění politických vězňů, jako je Aun Schan Su Ťij, která se stala celosvětovou ikonou boje za svobodu? Toto usnesení, stejně jako mnohá předchozí této sněmovny, zachycuje krutý útisk barmského lidu vojenskou juntou, kterou si nikdy nezvolil a jíž se již mnoho let chce velmi tvrdým bojem zbavit.

Způsob, jakým se nyní tato junta cynicky snaží uspořádat podvodné volby tak, aby si zajistila umlčení opozice, je zcela charakterický pro tyto generály a způsob, jakým arogantně přehlížejí názory nejen barmského lidu – svého vlastního lidu – ale i demokratických představitelů z celého svobodného světa.

Navzdory zaměření tohoto usnesení na bezprostřední události v Barmě žádám Radu a Komisi, aby zároveň náležitě zvážily, jak nejlépe Barmu podpořit ve chvíli, kdy už konečně zase bude svobodná a demokratická. Barma bude potřebovat naši pomoc, v neposlední řadě k vybudování silné občanské společnosti a právního systému, který by se měl zaměřit na přechodné soudnictví k řešení mnoha zločinů spáchaných juntou. To vše se může zdát ještě daleko, ale pokud se od nás v tomto Parlamentu v Evropě mohou ti stateční barmští lidé něčemu naučit, pak tomu, že tyranie nemůže nikdy zadusit plamen svobody a že svobodu, na níž mají nezcizitelné právo, jednoho dne jistě opět získají.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu, jménem skupiny PPE.(RO) Situace stran lidských práv v Barmě dává zvláštní důvod k obavám. Tato země je po několik desetiletí řízena vojenskou diktaturou, která násilně potlačuje odpůrce režimu. Úřady na letošní rok oznámily uspořádání voleb, poprvé od roku 1990. Budou se však konat za nedemokratických podmínek. Statisíce občanů nebudou mít právo volit a být volen a nejméně 25 % poslanců bude z řad příslušníků armády.

Hlavní opoziční strana vedená Aun Schan Su Ťij, laureátkou Nobelovy a Sacharovy ceny, se těchto voleb nebude účastnit. Naléhavě žádám Evropskou unii, prostřednictvím vysoké představitelky, a mezinárodní společenství, aby zvýšily své úsilí o zavedení demokracie v Barmě a zajistily co nejrychlejší propuštění Aun Schan Su Ťij. Od roku 2003 žije v domácím vězení a je důležitým symbolem boje za demokracii a lidská práva.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes, jménem skupiny S&D. – Paní předsedající, organizací volební frašky a odmítáním vnitrostátního dialogu zahrnujícího všechny politické a etnické skupiny junta ukazuje, že pragmatický přístup k ní není vůbec účinný. Mezinárodní společenství musí proti utlačovatelům barmských občanů jednat.

EU může učinit mnohem víc, než jen obnovit sankce vůči tomuto režimu. Měla by využít všechny prostředky k posílení občanské společnosti a pomoci těm, kteří v Barmě vzdorují útlaku. Musí usilovat o mobilizaci OSN, Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) a USA, aby vyvinuly tlak na Čínu a Indii tak, aby tyto ukončily svou podporu barmskému režimu, a aby došlo k zastavení probíhajícího obchodu se zbraněmi, konkrétně se Severní Koreou.

Zvláštní zpravodaj OSN pro stav lidských práv v Barmě došel v březnu k závěru, že „porušování lidských práv je výsledkem státní politiky, do níž jsou zapojeny orgány výkonné moci, armáda a soudnictví na všech úrovních“ a že tato porušování lidských práv „mohou zahrnovat kategorie zločinů proti lidskosti nebo válečných zločinů podle definice [Římského] statutu Mezinárodního trestního soudu“. Jeho předchůdce již vyzval Radu bezpečnosti OSN, aby prošetřila zločiny proti lidskosti v Barmě tak, jako to učinila v případě Rwandy, Bosny a Dárfúru.

Na co členské státy EU čekají, než požádají Radu bezpečnosti OSN, aby předala zločince, kteří jsou u moci v Barmě, Mezinárodnímu trestnímu soudu?

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, jménem skupiny ALDE. – Paní předsedající, v Barmě se letos uskuteční takzvané volby. Nemohou však být svobodné a spravedlivé, pokud je buddhistickým mnichům zakázáno volit a není ani zapojena opozice. V tomto měsíci byla zákonem rozpuštěna Národní liga pro demokracii a Aun Schan Su Ťij, politická vězenkyně a držitelka Sacharovy ceny Evropského parlamentu za svobodu myšlení, nesmí v těchto volbách kandidovat.

Demokracie a právní stát jsou pro hospodářský růst nezbytné a Evropský parlament se občanům Barmy i nadále silně věnuje. Asijské země se vyzývají, aby učinily totéž a v tomto procesu využily svého hospodářského vlivu. Barmský lid potřebuje naši podporu: hrubé a systematické porušování lidských práv diktátorským státem pokračuje. Tyto závažné trestné činy je nutné prošetřit, nicméně barmská vláda volí sebeizolaci a odmítá vyslanci EU pro Barmu umožnit vstup do země. Sebeizolace má na obyvatelstvo vliv na mnoha úrovních, například prostřednictvím sdělovacích prostředků, které nemohou v zemi volně působit.

Nová ústava bohužel nezaručuje lidská práva, a proto vyzýváme Komisi a Radu, aby podpořila doporučení OSN ve věci zřízení vyšetřovací komise pro porušování lidských práv. Mezitím musí skončit omezení svobody shromažďování, sdružování a projevu, včetně těch týkajících se internetu a mobilních telefonů. Do doby, než se tak stane, bude třeba uplatňovat omezující opatření stanovená v rozhodnutí EU.

Zákazem obchodu se zbraněmi a financováním programů pro uprchlíky EU i nadále podporuje barmské obyvatele a jejich lidská práva a základní svobody.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, jménem skupiny Verts/ALE. – Paní předsedající, právě jsem obdržel smutné zprávy. Před hodinou jsem byl informován o tom, že zemřel vysoký představitel Národní ligy pro demokracii, Takin Soe Myint.

Je to velmi smutná zpráva, kterou musíme přičíst k tomu zvláštnímu vtipu, který někteří nazývají volbami v Barmě. Přidávám svůj hlas k těm, kteří jasně odsoudili tyto volby, a zejména skutečnost, že jsou statisíce Barmánců zbaveny svého aktivního i pasivního volebního práva. To se týká i situace Aun Schan Su Ťij, která je vězení.

O tomto nemůžeme mlčet. Opět musíme žádat barmský režim, aby dbal výzev mezinárodního společenství a umožnil propuštění všech těchto politických vězňů. To je důležité i z hlediska, které uvedla Ana Gomesová. Rovněž jsem si vědom toho, že je naší velkou povinností žádat, naléhat a tlačit Indii, Rusko a Čínu k tomu, aby přestaly prodávat zbraně režimu barmské junty.

Jsou tu však i dobré zprávy. Musíme přivítat podporu Evropské unie celosvětovému zbrojnímu embargu a opět musíme naléhat na evropské členské státy, aby vytvořily jasnou koalici k dosažení konsenzu o takovém zákazu.

Rovněž je důležité mít na paměti – a již to bylo také řečeno – že nyní nesmíme snížit finanční prostředky pro uprchlíky žijící na hranici. Musíme pro tyto lidi vytvořit jasnou politiku podpory. Mnohokrát jsem ta místa navštívil. Musíme jasně říci, že nyní není vhodná doba, tuto pomoc, kterou ti lidé potřebují – v současné chvíli zvláště z důvodu lékařské péče – ukončit.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Barmě není demokracií, přestože uspořádá volby, protože jak víme, dávají úřady této země najevo hluboké opovržení všemi demokratickými zásadami. Tato vojenská diktatura je zcela bezohledná a jak již bylo řečeno, vyhrazuje parlamentní křesla armádě, a občanům s demokratickým přesvědčením obecně zakazuje účast v politice.

O zlepšení politické atmosféry v této zemi nemůže být ani řeč, dokud nebude propuštěna Aun Schan Su Ťij. Další představitel Národní ligy pro demokracii rovněž řekl, že nemůže sloužit své zemi poté, co za své přesvědčení strávil 20 let ve vězení, jednoduše proto, že armáda v Barmě zakazuje občanům, kteří byli vězněni na základě takovýchto rozsudků, které armáda doopravdy vynášela, ve volbách kandidovat. Vyzývám k národnímu dialogu, protože jen tak bude možné změnit společnost této země.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE).(FI) Paní předsedající, v Barmě se uskuteční první parlamentní volby za 20 let. Nikoho nepřekvapí, že tyto volby již v tuto chvíli vůbec nepůsobí svobodně a demokraticky.

Novela ústavy z roku 2008 zaručuje 25 % parlamentních křesel armádě. Kromě toho by letošní legislativní reformy odebraly desetitisícům barmských občanů, včetně politických vězňů a náboženských menšin, právo volit. Buddhističtí mniši jsou již po dlouhou dobu terčem zvláštního druhu perzekuce.

Mezinárodní společenství se musí snažit něco udělat. Je politováníhodné, že Komise snížila financování uprchlických táborů na hranici mezi Thajskem a Barmou. Je zapotřebí rozsáhlé humanitární pomoci a musí existovat mezinárodního úsilí napřené k tomu, aby se do této oblasti dostala. Zároveň je nanejvýš důležité, aby Barma zahájila dialog mezi politickými a etnickými skupinami.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, místopředseda Komise.(FR) Paní předsedající, vážení poslanci, situace v Barmě nás nadále znepokojuje. Jak je vám známo, plán se nadále provádí a připravují se první volby pořádané vládou za 20 let.

Doposud se voleb hodlá zúčastnit třicet jedna politických stran. Občanská společnost je aktivní. Národní liga pro demokracii Aun Schan Su Ťij po tlaku ze strany vlády od voleb odstoupila; a proto byla rozpuštěna. Nová strana Národní fronta pro demokracii, kterou možná bude možno volit, se z části skládá z bývalých vedoucích představitelů Národní ligy pro demokracii, jinými slovy, z bývalých členů strany Aun Schan Su Ťij.

Tato strana uznává rozhodnutí etnických skupin stran toho, zda tyto budou nebo nebudou hlasovat. Pokud budou po neshodách týkajících se nahrazení etnických armád pohraničními strážemi tyto volby bojkotovat, odeberou jim důvěryhodnost, kterou tyto volby potřebují. To ukazuje, do jaké míry se situace neustále mění, a já pochybuji, že bude Evropská unie přizvána ke sledování průběhu těchto voleb.

Stále jsme velmi znepokojeni situací lidských práv. Zpráva pana Quintany, zvláštního zpravodaje Organizace spojených národů, je velmi jasná. Mnoho politických vězňů nebylo navzdory výzvám mezinárodního společenství stále propuštěno. Základní práva, jako jsou svoboda projevu a svoboda shromažďování, se stále nedodržují. Socioekonomické podmínky jsou pro většinu obyvatelstva obtížné, zejména v oblastech obývaných etnickými skupinami.

Jak můžeme skutečně pomoci? Prohlášení Evropské unie jsou důkazem našeho kritického postoje a naší ochoty přispět k řešení. Náš přístup zahrnuje rozvojovou pomoc; EU je prakticky jedním z nejštědřejších dárců. Dále jsou životně důležité rozvojové cíle tisíciletí a pokračující dialog s barmskou vládou o odvětvových politikách. Naše podpora se kromě oblastí postižených roku 2008 hurikánem zaměřuje na nejzranitelnější oblasti této země a rovněž na uprchlické tábory podél thajsko-barmské hranice.

V odpovědi na vaše otázky vás mohu ujistit, že Komise bude i nadále pomáhat vykořeněným společenstvím, aby jim umožnila nalézt důstojné životní podmínky. Podmínky nezbytné pro jejich návrat do vlastních zemí neexistují. Musíme bránit institucionalizaci těchto táborů, a proto se rozsah naší podpory stanoví podle místních potřeb.

Nadto je Komise v kontaktu s thajskými úřady. Je třeba připomenout, že rovněž existují programy pomoci, které se zaměřují na vzdělávání, zemědělství a bezpečnost potravin. Programy humanitární pomoci Evropské komise navíc poskytují podporu v oblasti bezpečnosti vody a potravin. Rovněž existuje podpora zaměřená na obnovu socioekonomických podmínek v Barmě. Každý občan přijímá v průměru zhruba 2,4 USD ve srovnání s 36 USD v Laosu a 60 USD v Kambodži.

Na závěr mohu potvrdit, že zdvojnásobíme své úsilí k prosazování svých hodnot. Obyvatelé Barmy mají nárok obdržet pomoc a vědět, že Evropská unie neztratí zájem o jejich budoucnost.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE).(DE) Paní předsedající, jste nepochybně kompetentní místopředsedkyně a jste zároveň velice vlivná. Tato skutečnost mě velmi těší. Některým poslancům jste nedala příležitost, aby v rámci postupu zdvižené ruky promluvili, nikoliv proto, že jste nechtěla, ale proto, že máme tak nabitý časový rozvrh.

Evropský parlament je hlasem lidských práv, ale musíme si vystačit pouze s jednou hodinou. Tak mnoho z nás tedy má co říci a chce na Komisi vyvinout tlak, aby se dosáhly výsledky. Dáváte vy osobně přednost hlasování nikoliv v 16:00 nebo 16:30, ale například v 17:00 nebo 17:30 proto, abychom mohli využít další hodinu a konečně změnit tento jednací řád? Potřebujeme příležitost promluvit. Musíme mít možnost vyvinout tlak na Komisi, ale pokud je to možné, nikoliv pod takto neúprosným tlakem času. Chápu, že to není vaší zodpovědností, ale doufám, že se přikloníte na naši stranu, abychom konečně mohli tento jednací řád změnit.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Pane Manne, chápu vaše zklamání. Nejsem ráda, když nemohu dát poslancům slovo v tak důležitých otázkách, rovněž ale máte pravdu v tom, když říkáte, že by to vyžadovalo změnu našeho jednacího řádu.

Řekla bych však další věc. Pokud by všichni řečníci, kteří se během rozprav vyslovili, dodrželi svůj čas, mělo by víte poslanců možnost vyjádřit se v rámci postupu zdvižené ruky. Obávám se, že to je tím problémem, nicméně vaše připomínky jsou zaznamenány.

Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat za chvíli.

 
  

(1) Viz zápis.

Právní upozornění - Ochrana soukromí