Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2702(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0283/2010

Keskustelut :

PV 20/05/2010 - 12.3
CRE 20/05/2010 - 12.3

Äänestykset :

PV 20/05/2010 - 13.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0196

Puheenvuorot
Torstai 20. toukokuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

12.3. Burma
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Esityslistalla on seuraavana keskustelu seitsemästä Burmaa koskevasta päätöslauselmaesityksestä.(1)

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki, laatija.(EN) Arvoisa puhemies, tällä päätöslauselmalla Euroopan parlamentti kehottaa Burman hallitusta lopettamaan ihmisoikeusloukkaukset ja aloittamaan aidon vuoropuhelun opposition ja Burman etnisten edustajien kanssa sekä kansainvälisen yhteisön kanssa ja ryhtymään konkreettisiin toimiin, jotta maassa voitaisiin siirtyä rauhanomaisesti demokraattiseen hallitusjärjestelmään.

Burmassa aiotaan pitää tänä vuonna vaalit ensimmäisen kerran 30 vuoteen. Valitettavasti julkistetuissa vaalilaeissa ei säädetä oikeudenmukaisista ja vapaista vaaleista. Oppositio ei ole prosessissa mukana, ja monet oppositiojohtajat ovat edelleen kotiarestissa. Monet poliittiset aktivistit ovat vankilassa, ja oppositiopuolue on päättänyt täysin boikotoida vaaleja.

Haluan lopuksi todeta, että Burmaa käsittelevä YK:n erityisraportoija on tuominnut törkeät ja systemaattiset ihmisoikeusrikkomukset. Toivon parlamentin tekevän samoin.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, laatija.(PL) Burman tilanne pakottaa meidät kiinnittämään toistuvasti huomiomme kyseiseen maahan.

Tänään tuomitsemme aikomuksen järjestää vaalit täysin epädemokraattisissa olosuhteissa ja periaattein, joilla tärkein oppositiopuolue suljetaan vaalien ulkopuolelle ja joilla sadoilta tuhansilta burmalaisilta riistetään äänioikeus ja oikeus olla ehdokkaana vaaleissa. Tämä on selvä yritys pitää oppositio poissa vaaleista. Tällaisissa olosuhteissa koko ilmaus "vaalit" on vailla todellisuutta.

Tuomitsemme myös sen, että armeijalle taataan uuden perustuslain nojalla vähintään 25 prosenttia parlamentin paikoista ja että sillä on valta peruuttaa kansalaisvapauksia ja lainsäädäntöelimiä aina, kun se pitää sitä kansallisen turvallisuuden vuoksi tarpeellisena.

Tuomitsemme Burman kansan ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja demokraattisten oikeuksien jatkuvat ja systemaattiset loukkaukset mutta vetoamme myös muiden maiden – Kiinan, Intian ja Venäjän – hallituksiin, että ne tekisivät voitavansa harjoittamalla Burman viranomaisia kohtaan taloudellista ja poliittista painostusta muutoksen aikaansaamiseksi maassa.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, laatija.(FR) Arvoisa puhemies, tämän päätöslauselman lähtökohtana on Saharov-palkitun ja jo vuosia kotiarestissa viettäneen Aung San Suu Kyin johtaman puolueen hajottaminen lähes hiljaisuudessa. Hajottamalla hänen puolueensa, Kansallisen demokraattisen liiton, joka oli viime vaalien voittaja, sotilasjuntta yrittää eliminoida kokonaisen osan oppositiota ennen ensi lokakuun vaaleja. Pisteenä i:n päälle myös poliittiset vangit ja munkit on nyt suljettu pois näistä vaaleista, jotka eivät ole niinkään demokraattiset vaan pikemminkin täydellinen farssi. Juntta jatkaa vallan väärinkäyttöä, suuret monikansalliset yhtiöt hyötyvät edelleenkin suhteistaan junttaan, ja komissio on vähentänyt apuaan pakolaisille, jotka ovat paenneet Thaimaan puoleiselle rajalle.

Meillä on valitettavan monta esimerkkiä maista ja alueista, joilla kansainvälinen yhteisö ei kykene palauttamaan demokratiaa ja oikeusvaltiota. Burma on yksi niistä lukuisine vastarintataistelijoineen ja marttyyreineen, joiden keulakuvana on Aung San Suu Kyi. Onko se liikaa, että Euroopan unionia pyydetään – sanoisin melkein soveliaisuussyistä – olemaan leikkaamatta tukeaan Thaimaan ja Burman välisellä rajalla oleskeleville pakolaisille ja aloittamaan välittömästi rajatylittävän avun ja erityisesti lääkintäavun rahoittamisen? Eikö korkean edustajan Ashtonin ja jäsenvaltioiden pitäisi jo kiireesti antaa tukensa Burmaa käsittelevän YK:n erityisraportoijan suositukselle siitä, että perustettaisiin komitea tutkimaan sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan, ja eikö tämä asia voitaisi sisällyttää YK:n yleiskokouksen julkilausumaan tänä vuonna?

Tehkäämme Burmasta kouluesimerkki, joka osoittaa, että kykenemme edistämään demokratiaa ilman pommeja ja tankkeja.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, laatija.(DE) Arvoisa puhemies, burmalainen ihmisoikeusaktivisti Aung San Suu Kyi sai vuonna 1990 Euroopan parlamentin Saharov-palkinnon. Burman vaikea ihmisoikeustilanne on kuitenkin ollut parlamentin lukuisten päätöslauselmien aiheena jo vuosia ennen kyseistä ajankohtaa ja myös sen jälkeen. Myös muut kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat ottaneet kantaa maan tilanteeseen. Vaikka parannuksia onkin yksittäistapauksissa saatu aikaan, Burman ihmisoikeustilanne on edelleenkin äärimmäisen huono.

Burmaa käsittelevä YK:n erityisraportoija on nyt erittäin hyvän ja kattavan raportin perusteella vaatinut, että perustetaan kansainvälinen tutkintakomissio, jonka tehtävänä on tutkia sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan. Ulkoasioiden korkean edustajan, paronitar Ashtonin pitäisi hyväksyä tämä vaatimus ja antaa sille tukensa esimerkiksi Yhdistyneiden Kansakuntien seuraavassa yleiskokouksessa.

Vaalit on määrä järjestää Burmassa vuoden 2010 lopulla, ja hallitus on nyt pannut täytäntöön säädöksiä, joilla monilta kansalaisilta evätään äänioikeus ja oikeus olla vaaleissa ehdokkaana. Tämä koskee erityisesti poliittisia vankeja ja buddhalaismunkkeja eli yhteensä 400 000:ta ihmistä. Me vastustamme tätä ja vaadimme korkeaa edustajaa esittämään tämän arvostelun selkeästi kahden- ja monenvälisissä neuvotteluissaan.

Koska Burman ihmisoikeusongelmat ovat lisäksi monimutkaisia, on käsittämätöntä, että Euroopan unioni on leikannut Thaimaan ja Burman välisellä rajalla oleskeleville pakolaisille antamaansa taloudellista apua. Se ei ole hyväksyttävää, ja vaadimmekin, että komissio peruuttaa nämä leikkaukset ja alkaa jälleen tarjota pakolaisille rajatylittävää apua.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, laatija.(FR) Arvoisa puhemies, tämä on alkuvuoden jälkeen jo toinen kerta, kun olemme keskustelleet Burman tilanteesta. Ne huolenaiheet, joita toimme esiin 10. maaliskuuta tänä vuonna ja jotka koskevat Burman juntan alulle panemaa niin kutsuttua vaaliprosessia, ovat vain saaneet vahvistusta. Vaalilailla säädetyt ehdot ovat johtaneet siihen, että Kansallinen demokraattinen liitto on kieltäytynyt osallistumasta prosessiin. On huomattava, että näillä vaalilaeilla kiellettiin vankeja äänestämästä, ja suljetaan siis satoja poliittisia vankeja vaalien ulkopuolelle.

Sittemmin myös Kansallinen demokraattinen liitto on kielletty. Olemme tyytyväisiä tämän päätöslauselman sävyyn, kun siinä kehotetaan lisäämään taloudellisia pakotteita. Pidämme kuitenkin myös valitettavana, että pakolaisille annettavaa humanitaarista apua on vähennetty. Itse haluaisin, että menisimme pidemmälle ja että Euroopan unioni kieltäisi presidentti Obaman ja Yhdysvaltojen tavoin kaikki Burmaan tehtävät euromääräiset sijoitukset. Eräillä Euroopan merkittävillä taloudellisilla ryhmillä on kuitenkin maassa vahvoja intressejä. Olen ilahtunut siitä, että olemme vaatineet kansainvälistä asevientikieltoa, ja toivon vilpittömästi, että EU:lla voi olla aktiivinen rooli maailmanlaajuisen konsensuksen aikaansaamiseksi asiassa.

Arvoisa komission jäsen, haluaisin teidän ilmoittavan kantanne tähän asiaan joko tänään tai myöhemmin.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, laatija.(EN) Arvoisa puhemies, mitä muuta voimme enää sanoa Burmasta kuin mitä on jo sanottu eli muun muassa sen, että vaadimme jälleen vapauttamaan poliittiset vangit, kuten Aung San Suu Kyin, josta on tullut maailmanlaajuinen keulakuva vapaustaistelussa? Tässä päätöslauselmassa, kuten niin monissa muissakin parlamentin aiemmissa päätöslauselmissa kerrotaan, että Burman kansaa sorretaan sotilasjuntan johdolla ja että kansa ei ole junttaa koskaan valinnut vaan pikemminkin yrittänyt kovasti päästä siitä eroon jo monen vuoden ajan.

Se tapa, jolla tämä juntta nyt kyynisesti yrittää järjestää valevaalit varmistaakseen, että oppositio vaiennetaan, on täysin tyypillistä näille kenraaleille, kuten myös se tapa, jolla he ylimielisesti sivuuttavat Burman kansalaisten – omien maanmiestensä – mielipiteet ja lisäksi koko vapaan maailman demokraattisten johtajien mielipiteet.

Vaikka tässä päätöslauselmassa keskitytään Burman hiljattaisiin tapahtumiin, kehotan neuvostoa ja komissiota myös kiinnittämään asianmukaista huomiota siihen, miten Burmaa voitaisiin parhaiten tukea sitten, kun se on jälleen vapaa ja demokraattinen. Burma tarvitsee apuamme varsinkin kehittääkseen voimakkaan kansalaisyhteiskunnan ja oikeusjärjestelmän, jossa olisi keskityttävä juntan tekemiä monia rikoksia koskeviin siirtymäkauden oikeusjärjestelyihin. Tuo kaikki saattaa vaikuttaa kovin kaukaiselta, mutta tärkein asia, jonka Burman urheat kansalaiset voivat oppia Euroopan parlamentilta on se, että tyrannia ei koskaan saa sammuttaa vapauden valoa ja että vapaus, joka on heidän kiistaton oikeutensa, kuuluu varmasti jälleen jonain päivänä heille.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu, PPE-ryhmän puolesta.(RO) Burman ihmisoikeustilanne on aivan erityisen huolestuttava. Maata on hallinnut jo monen kymmenen vuoden ajan sotilasdiktatuuri, joka on tukahduttanut väkivaltaisesti hallituksen vastustajat. Viranomaiset ovat ilmoittaneet, että tämän vuoden aikana järjestetään vaalit ensimmäistä kertaa vuoden 1990 jälkeen. Ne järjestetään kuitenkin epädemokraattisten säännösten perusteella. Sadoilla tuhansilla kansalaisilla ei ole oikeutta äänestää tai olla ehdokkaana, ja ainakin 25 prosenttia parlamentin jäsenistä on armeijan edustajia.

Nobelin rauhanpalkinnon ja Saharov-palkinnon saaneen Aung San Suu Kyin johtama suurin oppositiopuolue ei osallistu vaaleihin. Kehotan Euroopan unionia voimistamaan korkean edustajan ja kansainvälisen yhteisön välityksellä pyrkimyksiään vakiinnuttaa Burmaan demokratia ja varmistamaan, että Aung San Suu Kyi vapautetaan mahdollisimman pikaisesti. Hän on ollut kotiarestissa vuodesta 2003, ja hän on tärkeä symboli taistelussa demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes, S&D-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, järjestäessään farssimaiset vaalit ja kieltäessään kaikki poliittiset ja etniset ryhmät osallistavan kansallisen vuoropuhelun juntta osoittaa, että sen "pragmaattinen" sitoutuminen ei toimi ollenkaan. Kansainvälisen yhteisön on ryhdyttävä toimiin Burman kansalaisten sortajia vastaan.

EU voi tehdä paljon enemmän kuin vain uudistaa hallitusta koskevat pakotteet. Sen pitäisi käyttää kaikkia mahdollisia keinoja vahvistaakseen kansalaisyhteiskuntaa ja auttaakseen niitä, jotka vastustavat Burmassa harjoitettavaa sortoa. Sen on yritettävä saada YK, ASEAN ja USA painostamaan Kiinaa ja Intiaa, jotta ne lopettaisivat Burman hallituksen tukemisen ja että parhaillaan käytävä asekauppa etenkin Pohjois-Korean kanssa lopetettaisiin.

Burman ihmisoikeustilannetta käsittelevä YK:n erityisraportoija totesi viime maaliskuussa, että ihmisoikeusloukkaukset ovat tulosta sellaisesta valtion politiikasta, jossa viranomaiset ovat toimeenpanoelinten, armeijan ja oikeuslaitoksen joka tasolla, ja että ihmisoikeusloukkaukset saattavat tuoda mukanaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännössä tarkoitettuja rikoksia ihmisyyttä vastaan tai sotarikoksia. Hänen edeltäjänsä oli jo kehottanut YK:n turvallisuusneuvostoa tutkimaan Burmassa tehdyt rikokset ihmisyyttä vastaan samoin kuin se oli tehnyt Ruandan, Bosnian ja Darfurin osalta.

Mitä EU:n jäsenvaltiot oikein odottavat, kun ne eivät pyydä YK:n turvallisuusneuvostoa vaatimaan Burmassa vallassa olevia rikollisia Kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen?

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, ALDE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, Burmassa järjestetään tänä vuonna niin kutsutut vaalit. Vaalit eivät voi kuitenkaan olla vapaat ja oikeudenmukaiset, jos buddhalaismunkkeja kielletään äänestämästä ja oppositio ei ole niissä mukana. Kansallinen demokraattinen liitto lakkautettiin lailla tässä kuussa eikä poliittinen vanki ja mielipiteenvapaudesta myönnetyn Euroopan parlamentin Saharov-palkinnon saaja Aung San Suu Kyi voi olla vaaleissa ehdokkaana.

Demokratia ja oikeusvaltio ovat talouskasvun kannalta ensiarvoisen tärkeitä, ja Euroopan parlamentti on edelleen vahvasti sitoutunut Burman kansan puolesta. Aasian maita kannustetaan tekemään samoin ja käyttämään prosessissa taloudellista vaikutusvaltaansa. Burman kansa tarvitsee tukeamme diktatuurivaltion jatkaessa törkeitä ja systemaattisia ihmisoikeusrikkomuksia. Nämä vakavat rikokset on tutkittava, ja kuitenkin Burman hallitus päättää eristäytyä ja kieltäytyy päästämästä EU:n Burman-lähettilästä maahan. Eristäytyneisyys vaikuttaa väestöön monella tasolla, kuten sellaisen uutismedian välityksellä, joka ei voi toimia maassa vapaasti.

Valitettavasti uudessa perustuslaissa ei tunnusteta ihmisoikeuksia, ja kehotammekin komissiota ja neuvostoa antamaan tukensa YK:n suosituksille ihmisoikeusloukkausten tutkintakomission perustamisesta. Sitä odotellessa on poistettava kokoontumis-, yhdistymis- ja sananvapauden – myös internetin ja matkapuhelinten välityksellä harjoitettavan sananvapauden – rajoitukset. Siihen asti EU:n päätöksessä säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä on vahvistettava.

Kieltämällä asekaupan ja rahoittamalla pakolaisohjelmia EU on edelleen Burman kansan ja heidän ihmisoikeuksiensa ja perusvapauksiensa tukena.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, kuulin juuri surullisia uutisia. Sain tunti sitten tiedon siitä, että Kansallisen demokraattisen liiton ylin johtaja Takin Soe Myint on kuollut.

Se on erittäin surullinen uutinen sen erityisen vitsin lisäksi, jota jotkut kutsuvat Burman vaaleiksi. Liityn niiden puhujien joukkoon, jotka tuomitsevat selkeästi nämä vaalit ja erityisesti sen, että niissä viedään sadoilta tuhansilta burmalaisilta mahdollisuus käyttää passiivista tai aktiivista äänioikeuttaan. Myös vankilassa oleva Aung San Suu Kyi kuuluu heidän joukkoonsa.

Tästä asiasta emme voi vaieta. Meidän on jälleen kerran pyydettävä Burman hallitusta ottamaan huomioon kansainvälisen yhteisön vetoomukset ja päästämään kaikki mielipidevangit vapaaksi. Tämä on tärkeää myös Ana Gomesin mainitseman seikan osalta. Ymmärrän myös, että meillä on suuri vastuu siinä, että pyydämme, kehotamme ja painostamme Intiaa, Venäjää ja Kiinaa lopettamaan aseiden myynnin Burman junttahallitukselle.

Hyviäkin uutisia on. Meidän on oltava tyytyväisiä Euroopan unionin tuesta maailmanlaajuiselle asevientikiellolle, ja meidän on jälleen kerran kehotettava EU:n jäsenvaltioita muodostamaan selkeä liittoutuma, jotta kiellon osalta päästäisiin yksimielisyyteen.

On myös tärkeää muistaa – ja tämäkin on jo todettu – että emme voi nyt leikata rajalla asuville pakolaisille myönnettävää rahoitusta. Meidän on laadittava näiden ihmisten tuelle selkeät periaatteet. Olen ollut siellä monta kertaa. Meidän on sanottava selkeästi, että nyt ei ole aika lopettaa apua, jota nämä ihmiset tarvitsevat, eikä varsinkaan lääkintäapua.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Burma ei ole demokratia, vaikka maassa aiotaankin järjestää vaalit, koska, kuten tiedämme, maan viranomaiset halveksivat syvästi kaikkia demokratian periaatteita. Tämä sotilasdiktatuuri on täysin häikäilemätön, ja varaa, kuten jo todettiin, parlamentissa paikkoja armeijalle ja kieltää yleisesti demokraattisen vakaumuksen omaavia ihmisiä osallistumasta politiikkaan.

Maan poliittinen ilmapiiri ei voi parantua, ellei Aung San Suu Kyitä vapauteta. Eräs toinen Kansallisen demokraattisen liiton johtaja totesi myös, että hän ei voi palvella maataan vietettyään vakaumustensa vuoksi 20 vuotta vankilassa yksinkertaisesti siksi, että Burman armeija kieltää vastaavanlaisia armeijan langettamia tuomioita kärsineitä ihmisiä asettumasta ehdokkaiksi. Vaadin kansallista vuoropuhelua, koska se on ainoa keino, jonka avulla maan yhteiskuntaa voidaan muuttaa.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE).(FI) Arvoisa puhemies, Burmassa pidetään ensimmäiset parlamenttivaalit 20 vuoteen. Ketään tuskin yllättää, että tulevat vaalit näyttävät jo tässä vaiheessa kaikkea muuta kuin vapailta ja demokraattisilta.

Vuoden 2008 perustuslakimuutos takaa 25 prosenttia parlamentin paikoista armeijalle. Lisäksi tämän vuoden lakiuudistukset rajaisivat kymmenet tuhannet burmalaiset ulos äänioikeuden piiristä, mukaan lukien poliittiset vangit ja uskonnolliset vähemmistöt. Buddhalaismunkit ovat olleet jo pitkään erityisen vainon kohteena.

Kansainvälisen yhteisön ponnistuksia tarvitaan. On valitettavaa, että komissio on vähentänyt Thaimaan ja Burman rajalla oleviin pakolaisleireihin kohdistuvaa rahoitusta. Humanitaarista apua kaivataan runsaasti ja kansainvälistä painostusta sen perille saamiseksi. Lisäksi on ensisijaista, että Burma aloittaa dialogin poliittisten ja etnisten ryhmiensä kesken.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, komission varapuheenjohtaja.(FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Burman tilanne huolestuttaa meitä jatkuvasti. Kuten tiedätte, etenemissuunnitelmaa toteutetaan edelleenkin sekä hallituksen valmisteluja ensimmäisten vaalien järjestämiseksi 20 vuoteen.

Tähän mennessä kolmekymmentäyksi poliittista puoluetta on ilmoittanut ehdokkaitaan vaaleihin. Kansalaisyhteiskunta on ollut aktiivinen. Aung San Suu Kyin Kansallinen demokraattinen liitto vetäytyi vaaleista hallituksen painostuksesta; se on sen vuoksi hajotettu. Uusi puolue, Kansallinen demokraattinen rintama (National Front for Democracy), joka voi osallistua vaaleihin, muodostuu osittain Kansallisen demokraattisen liiton aiemmista johtajista, toisin sanoen Aung San Suu Kyin aiemman puolueen johtajista.

Se hyväksyy etnisten ryhmien päätöksen siitä, äänestävätkö ne vaaleissa vai eivät. Jos ne boikotoivat vaaleja sen vuoksi, että etnisten armeijoiden korvaamisesta rajavartijoilla ei päästä yksimielisyyteen, vaalit menettävät tarvitsemansa uskottavuuden. Tämä osoittaa, miten nopeasti tilanne muuttuu, enkä usko, että Euroopan unionia kutsutaan tarkkailemaan vaaleja.

Olemme myös yhä hyvin huolissamme ihmisoikeustilanteesta. YK:n erityisraportoija Quintanan raportti on hyvin selkeä. Monia poliittisia vankeja ei ole vieläkään vapautettu kansainvälisen yhteisön vetoomuksista huolimatta. Sananvapautta, kokoontumisvapautta ja muita perusoikeuksia ei vieläkään kunnioiteta. Suurin osa väestöstä elää vaikeissa sosioekonomisissa oloissa varsinkin etnisten ryhmien asuttamilla alueilla.

Miten me voimme todella auttaa? Euroopan unionin julkilausumista käy ilmi kriittinen näkemyksemme ja halumme auttaa ratkaisun löytämisessä. Yksi toimintatavoistamme on kehitysapu; EU onkin yksi merkittävimmistä kehitysavun antajista. Myös vuosituhattavoitteet ja Burman hallituksen kanssa eri alojen politiikoista käytävä jatkuva vuoropuhelu ovat ensiarvoisen tärkeitä. Hurrikaanin vuonna 2008 vahingoittamien alueiden lisäksi apuamme kohdistetaan kaikkein heikoimmassa asemassa oleville maan alueille sekä Thaimaan ja Burman välisellä rajalla oleville pakolaisleireille.

Vastauksena kysymyksiinne voin vakuuttaa teille, että komissio auttaa kotiseudultaan siirtymään joutuneita yhteisöjä, jotta ne voisivat löytää riittävät elinolot. Edellytyksiä, joita ne tarvitsevat kotimaahansa palaamiseksi, ei ole. Meidän on huolehdittava siitä, että leirit eivät laitostu, ja sen vuoksi apumme laajuus määräytyy paikallisten tarpeiden mukaan.

Komissio on lisäksi ollut yhteydessä Thaimaan viranomaisiin. On muistettava, että eräät apuohjelmista keskittyvät myös koulutukseen, maatalouteen ja elintarviketurvaan. Lisäksi Euroopan komission humanitaarisen avun ohjelmat tarjoavat apua vesihuollon ja elintarviketurvan osa-alueilla. Apua annetaan myös Burman sosioekonomisten olojen palauttamiseksi. Jokainen kansalainen saa keskimäärin noin 2,4 Yhdysvaltain dollaria, kun vastaava luku on Laosissa 36 dollaria ja Kambodžassa 60 dollaria.

Voin lopuksi vakuuttaa, että lisäämme ponnistelujamme omien arvojemme edistämiseksi. Burman kansalla on oikeus saada apua ja tietää, että Euroopan unioni ei menetä kiinnostustaan heidän tulevaisuuteensa.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, olette epäilemättä pätevä varapuhemies ja teillä on myös paljon vaikutusvaltaa. Sen on minusta erittäin hyvä asia. Se, että ette ole antanut joillekin jäsenille puheenvuoroa catch-the-eye-menettelyn yhteydessä, ei johdu siitä, että ette olisi halunnut vaan siitä, että meillä on niin tiukka aikataulu.

Euroopan parlamentti on ihmisoikeuksien äänitorvi, ja meidän täytyy kuitenkin selviytyä vain yhdessä tunnissa. Niin monella meistä on sanottavaa ja niin moni meistä haluaa painostaa komissiota, jotta päästäisiin tuloksiin. Kannatatteko itse sitä, että äänestystä ei pidetä klo 16.00 tai klo 16.30 vaan sen sijaan esimerkiksi klo 17.00 tai klo 17.30, jotta saisimme yhden tunnin lisää ja voisimme lopultakin muuttaa tämän työjärjestyksen? Tarvitsemme tilaisuuden tuoda mielipiteemme julki. Meidän täytyy kyetä painostamaan komissiota mutta mielellään ei näin tiukassa aikapaineessa. Tiedän, ettei se ole teidän vastuullanne, mutta toivon, että puututte asiaan omalla tahollanne, jotta voisimme vihdoinkin muuttaa tämän työjärjestyksen.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Hyvä jäsen Mann, ymmärrän turhautumisenne. En pidä siitä, etten pysty antamaan jäsenille puheenvuoroa näinkin tärkeistä aiheista, mutta olette myös oikeassa todetessanne, että se vaatisi muutoksen työjärjestykseemme.

Haluan myös todeta, että jos kaikki puheenvuoron saaneet jäsenet noudattaisivat puheaikaansa keskustelujen aikana, voisimme ottaa useamman ihmisen catch-the-eye-menettelyyn. Pelkäänpä, että ongelma on siinä, mutta huomautuksenne on pantu merkille.

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan pian.

 
  

(1)Ks. pöytäkirja

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö