Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2702(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0283/2010

Debatter :

PV 20/05/2010 - 12.3
CRE 20/05/2010 - 12.3

Omröstningar :

PV 20/05/2010 - 13.3

Antagna texter :

P7_TA(2010)0196

Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 20 maj 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

12.3. Burma *
Anföranden på video
PV
MPphoto
 

  Talmannen. – Nästa punkt är en debatt om sju resolutionsförslag om Burma.(1)

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki, författare.(EN) Fru talman! Med denna resolution uppmanar Europaparlamentet den burmesiska regeringen att sluta bryta mot mänskliga rättigheter och att inleda en verklig dialog med oppositionen och de etniska minoriteterna i Burma och det internationella samfundet, samt att ta specifika steg mot en fredlig övergång till ett demokratiskt statsskick.

I år kommer val att hållas i Burma för första gången på 30 år. Tyvärr kan de vallagar som har offentliggjorts inte garantera rättvisa och fria val. Oppositionen deltar inte i processen, och många av oppositionsledarna sitter fortfarande i husarrest. Flera politiska aktivister sitter fängslade, och oppositionspartiet har beslutat att bojkotta valet helt och hållet.

Till sist vill jag säga att FN:s särskilda rapportör för Burma har fördömt de omfattande och systematiska kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. Jag hoppas att parlamentet gör detsamma.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, författare.(PL) Situationen i Burma tvingar oss gång på gång att rikta vår uppmärksamhet mot detta land.

Idag fördömer vi avsikten att genomföra val under fullständigt odemokratiska förhållanden och utifrån principer som utesluter det största oppositionspartiet och berövar hundratusentals burmesiska medborgare deras rösträtt och rätt att ställa upp som kandidater. Detta är ett uppenbart försök att utesluta oppositionen från valet. Under sådana omständigheter motsvarar inte ens själva uttrycket ”val” verkligheten.

Vi fördömer också att landets militärmakt enligt den nya konstitutionen garanteras minst 25 procent av platserna i parlamentet och att den kommer att ha rätt att åsidosätta såväl medborgarnas rättigheter som den lagstiftande församlingen närhelst den bedömer det vara nödvändigt för den nationella säkerheten.

Vi fördömer de fortsatta och systematiska kränkningarna av de mänskliga rättigheterna, grundläggande friheterna och demokratiska rättigheterna för folket i Burma, men vi uppmanar även regeringarna i andra länder – Kina, Indien och Ryssland – att göra allt de kan för att sätta ekonomiskt och politiskt tryck på de burmesiska myndigheterna för att åstadkomma en förändring där.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, författare.(FR) Fru talman! Utgångspunkten för denna resolution är upplösningen nästan mezza voce av det parti som leddes av Aung San Suu Kyi, mottagare av Sacharovpriset som har suttit i husarrest under flera år. Genom att upplösa hennes parti, Nationella demokratiska förbundet (NLD) som segrade i det senaste valet, försöker militärjuntan eliminera en hel sektion av oppositionen före valet i oktober. Som pricken över i:et i vad som kommer att bli en fullständig valfars snarare än ett demokratiskt val, har nu även politiska fångar och munkar förbjudits att rösta. Juntan fortsätter att missbruka sin makt, stora multinationella företag fortsätter att dra nytta av sina kontakter med juntan och kommissionen har minskat sitt bistånd för flyktingar som har flytt till den thailändska gränsen.

Vi har tyvärr en rad exempel på länder och regioner där det internationella samfundet inte har makt att återinrätta demokratin och rättsordningen. Burma är ett av dem, med sina många motståndskämpar och martyrer, varav Aung San Suu Kyi är den mest kända förebilden. Är det för mycket att begära av EU att, låt mig säga utifrån anständighet, inte minska biståndet till flyktingarna vid den thailändsk-burmesiska gränsen och att omedelbart besluta om finansiering av gränsöverskridande bistånd, särskilt läkarvård? Bör inte den höga representanten Catherine Ashton och medlemsstaterna så fort som möjligt stödja den rekommendation som utfärdats av FN:s särskilda sändebud i Burma, nämligen att en undersökningskommission bör inrättas med uppgift att utreda krigsbrott och brott mot mänskligheten som skulle kunna inbegripas i FN:s generalförsamlings resolution i år?

Låt oss göra Burma till ett skolboksexempel som demonstrerar vår förmåga att främja demokrati utan att använda bomber och stridsvagnar.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, författare.(DE) Fru talman! År 1990 tilldelades den burmesiska människorättsaktivisten Aung San Suu Kyi Europaparlamentets Sacharovpris. Åren före och efter det datumet blev den kritiska människorättssituationen i Burma föremål för flera parlamentsresolutioner. Även andra internationella människorättsorganisationer har engagerat sig i situationen där på samma sätt. Fastän vissa förbättringar har skett i enskilda fall är människorättssituationen i Burma fortfarande mycket usel.

Mot bakgrund av en mycket bra och omfattande rapport uppmanar nu FN:s särskilda rapportör för Burma att en internationell kommission inrättas med befogenhet att utreda krigsbrott och brott mot mänskligheten. Den höga representanten för utrikes frågor, Catherine Ashton, borde lyfta fram och stödja denna uppmaning, exempelvis när FN:s generalförsamling sammanträder nästa gång.

Val ska hållas i Burma i slutet av 2010, och regeringen har nu vidtagit åtgärder som berövar flera medborgare deras rösträtt och rätt att ställa upp som kandidater. Detta gäller i synnerhet politiska fångar och buddistiska munkar, sammanlagt 400 000 personer. Vi protesterar mot detta och uppmanar den höga representanten att framföra denna kritik tydligt i sina bilaterala och multilaterala samtal.

Slutligen är det obegripligt, med tanke på de komplexa människorättsproblemen i Burma, att EU har minskat sitt bistånd till flyktingar vid gränsen mellan Thailand och Burma. Det är oacceptabelt, och vi uppmanar kommissionen att ändra beslutet om minskat bistånd och att omedelbart börja finansiera gränsöverskridande bistånd till burmesiska flyktingar återigen.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, författare.(FR) Fru talman! Det är andra gången i år som vi diskuterar situationen i Burma. De farhågor som vi uttryckte den 10 mars i år beträffande det s.k. valförfarandet som den burmesiska juntan har initierat har bara besannats. De villkor som föreskrivs i vallagarna har lett till att Nationella demokratiska förbundet (NLD) vägrar att delta i förfarandet. Det bör påpekas att dessa vallagar förbjuder fångar att rösta och utesluter därmed hundratals politiska fångar.

Sedan dess har Nationella demokratiska förbundet bannlysts. Vi välkomnar tonen i denna resolution som uppmanar till ökade ekonomiska sanktioner. Vi beklagar dessutom att det humanitära biståndet till flyktingar minskades. Personligen vill jag att EU ska gå ännu längre och likt president Barack Obama och USA förbjuda all investering i euro i Burma. Vissa stora ekonomiska grupper i Europa har dock starka intressen i landet. Jag är mycket glad att ni har uppmanat till ett internationellt vapenembargo, och jag hoppas verkligen att EU ska kunna spela en aktiv roll i skapandet av global konsensus i denna fråga.

Herr kommissionsledamot! Jag vill be er berätta för oss var ni står i denna fråga, antingen idag eller senare.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, författare.(EN) Fru talman! Vad mera kan vi säga om Burma som inte redan har sagts, inklusive att återigen kräva frigivning av politiska fångar som t.ex. Aung San Suu Kyi som har blivit en symbol för frihetskampen? Den här resolutionen upptecknar likt många tidigare här i parlamentet hur det burmesiska folket brutalt förtrycks av den militärjunta som de aldrig valde och som de i många år har kämpat hårt för att göra sig av med.

Det sätt på vilket juntan nu cyniskt försöker genomföra bluffval som genom att se till att oppositionen tystas ner är fullkomligt utmärkande för dessa generaler och deras sätt att arrogant ignorera inte bara det egna folkets, burmesernas, åsikter men också demokratiska ledares åsikter i hela världen.

Trots att denna resolution är inriktad på de omedelbara händelserna i Burma uppmanar jag rådet och kommissionen att även beakta hur vi på bästa möjliga sätt kan stödja Burma när landet till sist blir fritt och demokratiskt igen. Burma kommer att behöva vår hjälp inte minst för att utveckla ett starkt civilsamhälle och ett rättssystem som kommer att fokusera på övergångsrättvisa för alla de brott som juntan har begått. Det kanske känns långt borta, men om det modiga burmesiska folket kan lära sig något som helst av oss här i Europaparlamentet är det att tyranni aldrig kan släcka frihetens låga och att de en dag kommer att få tillbaka den frihet som är deras oförytterliga rätt.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu, för PPE-gruppen.(RO) Människorättssituationen i Burma orsakar stor oro. Landet har i flera decennier styrts av en militärdiktatur som våldsamt har förtryckt regimmotståndare. Myndigheterna har meddelat att val kommer att genomföras i år för första gången sedan 1990. Men valet kommer att hållas inom ett odemokratiskt ramverk. Hundratusentals medborgare kommer inte att ha rätt att rösta eller ställa upp som kandidater, och åtminstone 25 procent av platserna i parlamentet kommer att gå till militärmakten.

Det största oppositionspartiet som leddes av Aung San Suu Kyi, vinnare av Nobelpriset och Sacharovpriset, kommer inte att delta i valet. Jag uppmanar EU att genom den höga representanten och det internationella samfundet intensifiera sina ansträngningar att skapa demokrati i Burma och säkra att Aung San Suu Kyi friges så fort som möjligt. Hon har suttit i husarrest sedan 2003 och är en viktig symbol för kampen för demokrati och mänskliga rättigheter.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes, för S&D-gruppen.(EN) Fru talman! Genom att anordna bluffval och avvisa en nationell dialog mellan samtliga politiska och etniska grupper visar juntan att det pragmatiska engagemanget med dem inte fungerar alls. Det internationella samfundet måste agera mot det burmesiska folkets förtryckare.

EU kan göra mycket mer än att bara förnya sanktionerna mot regimen. Man borde använda alla medel för att stärka civilsamhället och hjälpa de som motsätter sig förtrycket i Burma. Man borde arbeta för att få FN, Asean och USA att utöva påtryckningar på Kina och Indien att sluta stödja den burmesiska regimen och att stoppa den pågående vapenhandeln med Nordkorea.

FN:s särskilda rapportör om mänskliga rättigheter i Burma drog nu i mars slutsatsen att ”kränkningarna av de mänskliga rättigheterna utgör en politisk åtgärd som involverar de verkställande myndigheterna, militären och de rättsliga myndigheterna på alla nivåer” och att dessa kränkningar av de mänskliga rättigheterna ”kan vara förenade med vissa kategorier av brott mot mänskligheten eller krigsbrott som omfattas av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen”. Hans företrädare har redan krävt att FN:s säkerhetsråd utreder brott mot mänskligheten som begåtts i Burma, på samma sätt som man gjorde i Rwanda, Bosnien och Darfur.

Vad väntar EU-medlemsstaterna på för att be FN:s säkerhetsråd att ställa brottslingarna vid maken i Burma inför Internationella brottmålsdomstolen?

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, för ALDE-gruppen.(EN) Fru talman! I år kommer s.k. val att hållas i Burma. Dessa kan dock inte vara fria och rättvisa om buddistiska munkar förbjuds att rösta och oppositionen inte ens deltar. Nationella demokratiska förbundet (NLD) upplöstes genom lag den här månaden, och Aung San Suu Kyi, politisk fånge och mottagare av Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet, kan inte kandidera i valet.

Demokrati och rättsordning är nödvändiga för ekonomisk tillväxt, och Europaparlamentet är fortfarande djupt engagerat i Burmas befolkning. Asiatiska länder uppmanas att göra samma sak och att utnyttja sitt ekonomiska inflytande till detta. Det burmesiska folket behöver vårt stöd eftersom de omfattande och systematiska kränkningarna av de mänskliga rättigheterna fortsätter i händerna på den diktatoriska staten. Dessa allvarliga brott måste utredas, men regeringen i Burma väljer att isolera sig och vägrar att låta EU:s sändebud för Burma komma in i landet. Självisoleringen påverkar befolkningen på olika nivåer som t.ex. genom att nyhetsmedier inte tillåts verka fritt i landet.

Tyvärr ger den nya konstitutionen inga mänskliga rättigheter, och vi uppmanar kommissionen och rådet att stödja FN:s rekommendationer om att inrätta en undersökningskommission med uppgift att utreda kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Under tiden måste restriktionerna för mötesfrihet, organisationsfrihet och yttrandefrihet hävas, inklusive de som gäller Internet och mobiltelefoner. Tills dess måste de restriktiva åtgärder som fastställts i EU:s beslut genomdrivas.

Genom att förbjuda vapenhandel och genom att finansiera flyktingprogram fortsätter EU att stödja det burmesiska folket och deras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, för Verts/ALE-gruppen.(EN) Fru talman! Jag har precis fått dåliga nyheter. För en timme sedan dog en högt uppsatt ledare för Nationella demokratiska förbundet (NLD), Takin Soe Myint.

Det är en väldigt dålig nyhet som vi måste lägga till i det skämt som vissa kallar för val i Burma. Jag enar min röst med de som tydligt fördömer dessa val och i synnerhet det faktum att de berövar hundratusentals burmesiska medborgare deras passiva eller aktiva rösträtt. Detta gäller också Aung San Suu Kyis situation som sitter fängslad.

Detta är något vi inte kan hålla tyst om. Vi måste återigen be den burmesiska regimen att hörsamma kraven från det internationella samfundet att låta alla dessa samvetsfångar friges. Detta är även viktigt i den bemärkelsen som Ana Gomes nämnde. Jag förstår även att vi har ett stort ansvar att be, uppmana och pressa Indien, Ryssland och Kina att sluta sälja vapen till juntaregimen i Burma.

Det finns även goda nyheter där. Vi måste välkomna EU:s stöd för det globala vapenembargot och ännu en gång uppmana EU-medlemsstaterna att samverka för att skapa tydlig konsensus för ett sådant förbud.

Det är också viktigt att minnas – vilket även har nämnts tidigare – att vi i nuläget inte kan minska biståndet till flyktingar som lever vid gränsen. Vi måste upprätta en tydlig politik till stöd för dessa människor. Jag har varit där flera gånger. Vi måste bestämt säga att detta inte är rätt tid att upphöra med den hjälp som dessa människor behöver, särskild vad gäller läkarvård just nu.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Burma är ingen demokrati, även om val kommer att genomföras i landet, för vi vet att myndigheterna i detta land visar djupt förakt för alla demokratiska principer. Denna militärdiktatur är fullständigt hänsynslös och reserverar som sagt platser i parlamentet för militärmakten samtidigt som den i allmänhet förbjuder medborgare med demokratiska övertygelser att delta i politiken.

Det kan inte bli tal om någon förbättring av det politiska klimatet i landet om inte Aung San Suu Kyi friges. En annan ledare för Nationella demokratiska förbundet (NLD) säger också att han efter att ha suttit i fängelse i 20 år inte kan tjäna sitt land eftersom militärmakten i Burma fråntar människor som har tjänat sådana straff, som militären själv har utdömt, rätten att ställa upp som kandidater. Jag uppmanar till en nationell dialog, för det är det enda sättet att förändra landets samhälle.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE).(FI) Fru talman! Burma håller sitt första parlamentsval på 20 år. Det blir knappast någon överraskning för alla att valet redan i detta skede inte alls ser fritt och demokratiskt ut.

Enligt 2008 års konstitutionsändring garanteras militärmakten 25 procent av platserna i parlamentet. Dessutom kommer det här årets lagreformer att utesluta tiotusentals burmeser från rösträtt, bland annat politiska fångar och religiösa minoriteter. Buddistiska munkar har länge varit föremål för en särskild sorts förföljelse.

Det internationella samfundet måste försöka göra något. Det är beklagligt att kommissionen har minskat finansieringen av flyktingläger vid gränsen mellan Thailand och Burma. Stora mängder humanitärt bistånd behövs, och det krävs internationella ansträngningar för att få dit det. Det är också ytterst viktigt att Burma inleder en dialog mellan de politiska och etniska grupperna.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, kommissionens vice ordförande.(FR) Fru talman, ärade ledamöter! Situationen i Burma fortsätter att bekymra oss. Som ni vet håller färdplanen på att genomföras med förberedelser för det första valet som regeringen kommer att genomföra på 20 år.

Hittills har 31 politiska partier anmält intresse för att ställa upp som kandidater. Civilsamhället har varit aktivt. Aung San Suu Kyis Nationella demokratiska förbundet (NLD) drog sig ur valet efter påtryckningar från regeringen och har därför upplösts. Ett nytt parti, National Front for Democracy, som kan bli valbart, består delvis av gamla ledare för Nationella demokratiska förbundet, dvs. Aung San Suu Kyis tidigare parti.

Partiet accepterar de etniska minoriteternas beslut om huruvida de ska rösta eller inte. Om de bojkottar valet på grund av oenighet i frågan om att låta gränsvakter ersätta etniska arméer, skulle valet förlora den trovärdighet det behöver. Detta visar hur mycket situationen ständigt förändras, och jag tvivlar på att EU kommer att kallas in för att övervaka valet.

Vi är fortfarande mycket bekymrade över människorättssituationen. Rapporten från FN:s särskilda rapportör, Tomás Ojea Quintana, är väldigt tydlig. Många politiska fångar har fortfarande inte släppts, trots uppmaningar från det internationella samfundet. Fortfarande respekteras inte grundläggande rättigheter som t.ex. yttrandefrihet och mötesfrihet. De socioekonomiska omständigheterna är svåra för den största delen av befolkningen, särskilt i de områden som bebos av etniska grupper.

Hur kan vi verkligen hjälpa till? Europeiska unionens uttalanden bevisar vår kritiska syn och vår vilja att bidra till en lösning. I vårt synsätt ingår utvecklingsbistånd – EU är faktiskt en av de mest generösa givarna. Vidare är millennieutvecklingsmålen och den fortsatta dialogen med Burmas regering om sektorspolitik ytterst viktiga. Förutom de områden som drabbades av orkanen 2008 är vårt bistånd riktat till landets mest utsatta regioner och till flyktinglägren längs den thailändsk-burmesiska gränsen.

Som svar på era frågor kan jag försäkra er om att kommissionen kommer att fortsätta att bistå fördrivna grupper för att hjälpa dem att uppnå en anständig levnadsstandard. Villkoren saknas för att de ska kunna återvända till sina länder. Vi måste övervaka så att inte lägren institutionaliseras, och därför kommer de lokala behoven att bestämma storleken på vårt bistånd.

Kommissionen har dessutom varit i kontakt med de thailändska myndigheterna. Vi borde också komma ihåg att det även finns biståndsprogram riktade till utbildning, jordbruk och livsmedelstrygghet. Därutöver lämnar kommissionens program för humanitärt bistånd stöd på området för vatten och livsmedelstrygghet. Stöd betalas också ut för att återupprätta de socioekonomiska villkoren i Burma. Varje medborgare får i genomsnitt ca 2,4 US-dollar jämfört med 36 US-dollar i Laos och 60 US-dollar i Kambodja.

Till sist kan jag bekräfta att vi kommer att fördubbla våra ansträngningar att främja våra värden. Det burmesiska folket har rätt att få bistånd och att få veta att EU inte kommer att tappa sitt intresse för deras framtid.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE).(DE) Fru talman! Ni är utan tvekan en skicklig vice talman, och ni är också mycket inflytelserik. Jag välkomnar detta i allra högsta grad. Vissa ledamöter har inte fått möjlighet att tala i enlighet med ögonkontaktsförfarandet, inte för att ni inte ville ge dem ordet utan för att vi har en mycket snäv tidsplan.

Europaparlamentet är de mänskliga rättigheternas röst, och vi måste nöja oss med enbart en timme. Många av oss har något att säga och vill pressa kommissionen att uppnå resultat. Är ni personligen positivt inställd till att omröstningen hålls kl. 17.00 eller 17.30 exempelvis istället för kl. 16.00 eller 16.30 så att vi kan få en extra timme och äntligen ändra denna arbetsordning? Vi behöver få möjlighet att tala ut. Vi måste kunna sätta press på kommissionen, men helst inte under så kort tidspress. Jag vet att det inte är ert ansvar, men jag hoppas att ni kommer att ta ställning för oss så att vi äntligen kan ändra denna arbetsordning.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Herr Mann! Jag förstår er frustration. Jag ogillar att inte kunna ge ordet till alla ledamöter när det gäller viktiga frågor som denna, men ni har också rätt när ni nämner att detta skulle kräva en ändring av arbetsordningen.

En annan sak jag vill säga är att om alla ledamöter som talade under debatterna höll sig till den utsatta talartiden skulle vi kunna ta fler personer under ögonkontaktsförfarandet. Jag är rädd att problemet ligger där, men era kommentarer har noterats.

Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum omedelbart.

 
  

(1)Se protokollet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy