Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 20. maj 2010 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Europa 2020 (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Middelhavsunionen (forhandling)
 4.Nødvendigheden af en EU-strategi for Sydkaukasus (forhandling)
 5.Meddelelse fra formanden
 6.Ændring af dagsordenen
 7.Afstemningstid
  7.1.Realisering af et indre marked for forbrugere og borgere (A7-0132/2010, Louis Grech) (afstemning)
  7.2.Dialog mellem universiteter og erhvervsliv: Et nyt partnerskab til modernisering af de europæiske universiteter: (A7-0108/2010, Pál Schmitt) (afstemning)
  7.3.Fællesskabets finansielle bistand med hensyn til nedlukning af blok 1-4 i Kozloduy-kernekraftværket i Bulgarien "Kozloduy-programmet" (A7-0142/2010, Rebecca Harms) (afstemning)
  7.4.Sikring af synergier mellem de fonde, som er øremærket til forskning og innovation i forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (A7-0138/2010, Lambert van Nistelrooij) (afstemning)
  7.5.De offentlige finansers langsigtede holdbarhed i forbindelse med økonomisk genopretning (A7-0147/2010, Liem Hoang Ngoc) (afstemning)
  7.6.Samhørighedspolitikkens bidrag til opfyldelse af Lissabonmålsætningerne og EU2020-målene (A7-0129/2010, Ricardo Cortés Lastra) (afstemning)
  7.7.Middelhavsunionen (A7-0133/2010, Vincent Peillon) (afstemning)
  7.8.Nødvendigheden af en EU-strategi for Sydkaukasus (A7-0123/2010, Evgeni Kirilov) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Meddelelse af Rådets holdning ved førstebehandling: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet
  12.1.Religionsfrihed i Pakistan
  12.2.Situationen i Thailand
  12.3.Burma
 13.Afstemningstid
  13.1.Religionsfrihed i Pakistan (RC-B7-0271/2010)
  13.2.Situationen i Thailand (RC-B7-0278/2010)
  13.3.Burma (RC-B7-0283/2010)
 14.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 16.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123): se protokollen
 17.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen
 18.Tidsplan for kommende møder: se protokollen
 19.Afbrydelse af sessionen
 BILAG (Skriftlige svar)
Forhandlinger
EUT-udgave (566 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (1387 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik