Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 20. toukokuuta 2010 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppa 2020 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Välimeren unioni (keskustelu)
 4.Etelä-Kaukasiaa koskevan EU:n strategian tarpeellisuus (keskustelu)
 5.Puhemiehen ilmoitukset
 6.Esityslistan muuttaminen
 7.Äänestykset
  7.1.Kuluttajille ja kansalaisille tarkoitetut yhtenäismarkkinat (A7-0132/2010, Louis Grech) (äänestys)
  7.2.Korkeakoulujen ja yritysten välinen vuoropuhelu: uusi kumppanuus Euroopan korkeakoulujen nykyaikaistamiseksi: (A7-0108/2010, Pál Schmitt) (äänestys)
  7.3.Yhteisön rahoitustuki Bulgariassa sijaitsevan Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1-4 poistamiselle käytöstä – "Kozloduy-ohjelma" (A7-0142/2010, Rebecca Harms) (äänestys)
  7.4.Euroopan aluekehitysrahastosta annetussa asetuksessa (EY) N:o 1080/2006 tutkimukseen ja innovointiin osoitettujen varojen sekä seitsemännen tutkimuksen ha teknologisen kehittämisen puiteohjelman välisen synergian aikaansaaminen (A7-0138/2010, Lambert van Nistelrooij) (äänestys)
  7.5.Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys elpyvässä taloudessa (A7-0147/2010, Liem Hoang Ngoc) (äänestys)
  7.6.Koheesiopolitiikan osuus Lissabonin ja EU 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa (A7-0129/2010, Ricardo Cortés Lastra) (äänestys)
  7.7.Välimeren unioni (A7-0133/2010, Vincent Peillon) (äänestys)
  7.8.Etelä-Kaukasiaa koskevan EU:n strategian tarpeellisuus (A7-0123/2010, Evgeni Kirilov) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta: ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista
  12.1.Uskonnonvapaus Pakistanissa
  12.2.Thaimaan tilanne
  12.3.Burma
 13.Äänestykset
  13.1.Uskonnonvapaus Pakistanissa (RC-B7-0271/2010)
  13.2.Thaimaan tilanne (RC-B7-0278/2010)
  13.3.Burma (RC-B7-0283/2010)
 14.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla): ks. pöytäkirja
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LIITE (Kirjalliset vastaukset)
Puheenvuorot
EUVL-painos (582 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (1322 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö