Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Joi, 20 mai 2010 - StrasbourgEdiţie JO
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Europa 2020 (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 3.Uniunea pentru Mediterana (dezbatere)
 4.Necesitatea unei strategii UE pentru Caucazul de Sud (dezbatere)
 5.Comunicarea Preşedinţiei
 6.Modificarea ordinii de zi
 7.Votare
  7.1.Crearea unei pieţe unice pentru consumatori şi cetăţeni (A7-0132/2010, Louis Grech) (vot)
  7.2.Dialogul dintre universități şi mediul de afaceri: un nou parteneriat pentru modernizarea universităților europene (A7-0108/2010, Pál Schmitt) (vot)
  7.3.Asistența financiară comunitară pentru dezafectarea unităților 1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui (Bulgaria) „Programul Kozlodui” (A7-0142/2010, Rebecca Harms) (vot)
  7.4.(A7-0138/2010, Lambert van Nistelrooij) (vot)
  7.5.Sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice pentru o economie în redresare (A7-0147/2010, Liem Hoang Ngoc) (vot)
  7.6.Contribuţia politicii de coeziune la realizarea obiectivelor de la Lisabona şi a obiectivelor UE 2020 (A7-0129/2010, Ricardo Cortés Lastra) (vot)
  7.7.Uniunea pentru Mediterana (A7-0133/2010, Vincent Peillon) (vot)
  7.8.Necesitatea unei strategii UE pentru Caucazul de Sud (A7-0123/2010, Evgeni Kirilov) (vot)
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 10.Poziţia Consiliului în prima lectură: consultaţi procesul-verbal
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 12.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept
  12.1.Libertatea religioasă în Pakistan
  12.2.Situaţia din Thailanda
  12.3.Myanmar
 13.Libertatea religioasă în Pakistan (B7-0271/2010)
  13.1.Situaţia din Thailanda (B7-0278/2010)
  13.2.Situaţia din Thailanda (B7-0278/2010)
  13.3.Myanmar (B7-0283/2010)
 14.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 15.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 16.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 17.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 18.Calendarul următoarelor şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 19.Întreruperea sesiunii
 ANEXĂ (Răspunsuri scrise)
Dezbateri
Ediţie JO (615 kb)
 
Dezbateri
Ediţie JO (1405 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate