Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 20 maj 2010 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.EU 2020 (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.En union för Medelhavet (debatt)
 4.Behovet av en EU-strategi för Sydkaukasien (debatt)
 5.Meddelande från talmannen
 6.Ändring av föredragningslistan
 7.Omröstning
  7.1.Skapa en inre marknad för konsumenter och medborgare (A7-0132/2010, Louis Grech) (omröstning)
  7.2.Dialog mellan universitet och näringsliv: Ett nytt partnerskap för modernisering av Europas universitet (A7-0108/2010, Pál Schmitt) (omröstning)
  7.3.Gemenskapens ekonomiska stöd till avvecklingen av enheterna 1–4 i kärnkraftverket Kozloduj i Bulgarien (”Kozloduj-programmet”) (A7-0142/2010, Rebecca Harms) (omröstning)
  7.4.Synergieffekterna av medel öronmärkta för forskning och innovation enligt förordning (EG) nr 1080/2006 avseende Europeiska regionala utvecklingsfonden och sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling (A7-0138/2010, Lambert van Nistelrooij) (omröstning)
  7.5.Långsiktigt hållbara offentliga finanser för ekonomisk återhämtning (A7-0147/2010, Liem Hoang Ngoc) (omröstning)
  7.6.Sammanhållningspolitikens bidrag till att uppnå Lissabonmålen och målen för EU2020 (A7-0129/2010, Ricardo Cortés Lastra) (omröstning)
  7.7.En union för Medelhavet (A7-0133/2010, Vincent Peillon) (omröstning)
  7.8.Behovet av en EU-strategi för Sydkaukasien (A7-0123/2010, Evgeni Kirilov) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer
  12.1.Religionsfrihet i Pakistan
  12.2.Situationen i Thailand
  12.3.Burma *
 13.Omröstning
  13.1.Religionsfrihet i Pakistan (B7-0271/2010)
  13.2.Situationen i Thailand (B7-0278/2010)
  13.3.Burma * (B7-0283/2010)
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 15.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 16.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen): se protokollet
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 19.Avbrytande av sessionen
 BILAGA (Skriftliga svar)
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (573 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1413 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy