Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 14 juni 2010 - Straatsburg Uitgave PB

2. Verklaringen van het voorzitterschap
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 

  De Voorzitter. − (PL) Ik informeer u dat tijdens deze vergadering een aantal extra opnametechnici met speciale apparatuur aanwezig zal zijn. Deze technici zullen net als tijdens de vergadering in Brussel onze debatten en stemmingen filmen voor de productie van een panoramische film over het werk van het Parlement voor het nieuwe bezoekerscentrum in Brussel. Er komt een tentoonstelling over dit onderwerp in Brussel. Men heeft mij verzekerd dat de technici uiterst discreet te werk zullen gaan en het verloop van de vergadering op geen enkele manier zullen verstoren. Bedankt voor uw begrip. Het is onze wens dat zoveel mogelijk Europeanen op de hoogte zijn van de werkwijze van het Parlement.

Zeventig jaar geleden, op 17 juni 1940, zijn Estland, Letland en Litouwen door het Rode Leger binnengevallen en illegaal ingelijfd bij de Sovjet-Unie. Dit was het directe gevolg van het pact dat Hitler en Stalin in augustus 1939 hebben gesloten, waardoor de USSR ook de controle kreeg over Finland en een gedeelte van het territorium van Polen en Roemenië. In zijn resolutie van januari 1983, nu 27 jaar geleden, heeft het Europees Parlement – ons Parlement – als eerste internationale organisatie de annexatie van de Baltische staten veroordeeld. In de resolutie werd eraan herinnerd dat de annexatie niet werd erkend door de meeste Europese landen en door de Verenigde Staten.

We gedenken ook de eerste verjaardag van de verkiezingen in Iran, vooral met het oog op de enorme repressie die daar plaatsvindt. In het afgelopen jaar hebben de autoriteiten 488 terechtstellingen uitgevoerd en duizenden mensen gevangen gezet. Vele politieke gevangenen wacht de doodstraf omdat zij een rol zouden hebben gespeeld in de demonstraties van vorig jaar. Dit is een hoogst verontrustende situatie, vooral vanwege het ontbreken van vrijheid van meningsuiting en vergadering. De Europese Unie en in het bijzonder het Europees Parlement, zijn tegen de doodstraf, onafhankelijk van de omstandigheden.

Vandaag wordt in Milaan bisschop Luigi Padovese begraven, de in Turkije vermoorde voorzitter van de Turkse bisschoppenconferentie. Helaas is dit de zoveelste christelijke geestelijke die in het Midden-Oosten is vermoord.

Afgelopen weekend heb ik het Europees Parlement vertegenwoordigd bij de plechtigheden rond de vijfentwintigste verjaardag van de toetreding van Portugal en Spanje tot de Europese Unie. Hoewel ze zich vandaag geplaatst zien voor moeilijke economische hervormingen, mogen we niet vergeten dat beide landen in de Unie grote successen hebben behaald. Tijdens de plechtigheden is hierover gesproken.

Gisteren was ik ook aanwezig in Luxemburg ter gelegenheid van de vijfentwintigste verjaardag van de Schengenovereenkomst. We kunnen stellen dat dit een van de meest burgervriendelijke overeenkomsten is. Onze burgers begrijpen dit uitstekend. De Schengenovereenkomsten hebben een enorme stimulans gegeven aan de opbouw van het Europa van de burger.

In de afgelopen twee weken heb ik officiële bezoeken afgelegd aan Griekenland en Roemenië. Ik heb mijn steun uitgesproken aan de inwoners van deze landen en hun verzekerd dat zij kunnen rekenen op Europese solidariteit. Ook is aan de orde geweest dat solidariteit altijd vergezeld moet gaan van verantwoordelijkheid.

Tot slot hebben de afgelopen dagen in drie landen van de Europese Unie, namelijk België, Nederland en Slowakije, vrije parlementsverkiezingen plaatsgevonden. Wij hopen dat in die landen snel regeringen kunnen worden gevormd en we rekenen op vruchtbare samenwerking van de nieuw gekozen collega’s in de nationale parlementen met het Europees Parlement. Dat is bijzonder belangrijk voor de uitvoering van ons gezamenlijke concept – het concept van een verenigd Europa.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid