Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Måndagen den 14 juni 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

2. Uttalanden av talmannen
Anföranden på video
PV
MPphoto
 

  Talmannen. – Jag vill informera er om att fler kameramän med särskild utrustning kommer att finnas närvarande i kammaren under den här sammanträdesperioden. Precis som under sammanträdesperioden i Bryssel kommer de att filma våra debatter och omröstningar för att producera en vidfilm om parlamentets arbete för det nya besökscentrumet i Bryssel. Det kommer att anordnas en utställning med detta tema i Bryssel. Teknikerna har lovat och försäkrat att de kommer att vara mycket diskreta och inte kommer att störa sammanträdet på något sätt. Tack för er förståelse. Vi vill att så många européer som möjligt ska kunna bekanta sig med parlamentets arbete.

För 70 år sedan, den 17 juni 1940, angreps Litauen, Lettland och Estland av röda armén och annekterades olagligt till Sovjetunionen. Detta var en direkt följd av den pakt som ingicks mellan Hitler och Stalin i september 1939, och som även gav Sovjetunionen kontrollen över Finland och delar av Polens och Rumäniens territorium. Europaparlamentet – vårt parlament – var den första internationella organisation som fördömde ockupationen av Östersjöländerna. Detta gjordes i en resolution för 27 år sedan, i januari 1983, där parlamentet även påminde om att de flesta europeiska länderna och Förenta staterna inte hade erkänt ockupationen.

Det är även viktigt att vi minns att det är den första årsdagen för valet i Iran, särskilt med tanke på det allvarliga förtryck som allmänt råder i landet. Förra året utförde myndigheterna 488 avrättningar och fängslade tusentals människor. Många politiska fångar sitter i dödsceller för att de påstås ha varit inblandade i förra årets demonstrationer. Europaparlamentet är oerhört oroat över situationen med tanke på att det inte råder yttrande- och mötesfrihet i landet. Europeiska unionen, och parlamentet i synnerhet, motsätter sig konsekvent dödsstraff, oavsett omständigheterna.

I Milano begravdes i dag biskop Luigi Padovese, den katolska biskopskonferensens ordförande, som mördades i Turkiet. Tyvärr var detta ännu ett mord på en kristen präst i Mellanösternregionen.

Förra helgen företrädde jag Europaparlamentet i Lissabon och Madrid under firandet av 25-årsdagen för Portugals och Spaniens anslutning till EU. Båda länderna har nått stora framgångar i unionen, det får vi inte glömma, trots att de i dag står inför svåra ekonomiska reformer. Vi talade om detta under högtidligheterna.

I går var jag också i Luxemburg, där vi firade 25-årsdagen för undertecknandet av Schengenavtalet. Man kan säga att Schengenavtalet är ett av de mest medborgarvänliga avtalen. Våra medborgare är mycket väl medvetna om detta. Schengenavtalet har i stor utsträckning bidragit till att bygga upp medborgarnas EU.

Under de senaste två veckorna har jag rest på officiella besök till Grekland och Rumänien. Jag uttryckte vårt stöd för folket i dessa länder och försäkrade dem om att de kan räkna med den europeiska solidariteten. Vi talade även om att solidaritet alltid måste åtföljas av ansvar.

Jag vill informera om en sista sak. Nyligen hölls fria parlamentsval i tre EU-länder, nämligen Belgien, Nederländerna och Slovakien. Vi önskar våra ledamotskolleger från dessa länder en snabb regeringsbildning, och vi hoppas även att vi kommer att ha ett givande samarbete med de ledamöter från de nationella parlamenten som nyligen har återvänt till oss – till Europaparlamentet. Detta är mycket viktigt för att vi ska uppnå vårt gemensamma ideal – ett enat Europa.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy