Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Maandag 14 juni 2010 - Straatsburg Uitgave PB

3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling - Privacybeleid