Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Maandag 14 juni 2010 - Straatsburg Uitgave PB

7. Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten: zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling - Privacybeleid