Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 14 juni 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

9. Bortfallna skriftliga förklaringar: se protokollet
PV
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy