Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2002(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0183/2010

Předložené texty :

A7-0183/2010

Rozpravy :

PV 14/06/2010 - 18
CRE 14/06/2010 - 18

Hlasování :

PV 15/06/2010 - 7.10
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0205

Rozpravy
Pondělí, 14. června 2010 - Štrasburk Revidované vydání

18. Mandát ke třístranným rozhovorům o návrhu rozpočtu na rok 2011 (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie sporządzone przez Sidonię Elżbietę Jędrzejewską w imieniu Komisji Budżetowej w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2011 (2010/2002(BUD)) (A7-0183/2010).

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, sprawozdawca. − Panie Przewodniczący! Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę zaprezentować dzisiaj Państwu mandat do naszych negocjacji trójstronnych z Komisją Europejską i z Radą, które mają się odbyć 30 czerwca.

Zanim przejdę do prezentacji samego mandatu przyjętego przez Komisję Budżetową i który, mam nadzieję, zostanie jutro przyjęty w naszym głosowaniu na sesji plenarnej, pozwolę sobie powiedzieć kilka słów na temat roku budżetowego 2011 ze względu na jego szczególność. Będzie to rok pionierski, dlatego że budżet Unii Europejskiej przyjmowany na rok 2011 będzie pierwszym budżetem przyjmowanym według nowych zapisów traktatu z Lizbony. Traktat z Lizbony wzmacnia możliwości Parlamentu Europejskiego i rozszerza nasze możliwości współdecydowania o budżecie Unii Europejskiej także na obszary, o których wcześniej nie mogliśmy współdecydować w pełni, takie jak np. rolnictwo. To wielka zmiana jakościowa. Pod względem proceduralnym traktat z Lizbony także wprowadza daleko idące zmiany, przede wszystkim znosi pierwsze i drugie czytanie. My jako Parlament Europejski będziemy mieć jedno pojedyncze czytanie budżetu, tak samo Rada będzie tylko raz czytała budżet. Co to praktycznie oznacza? Oznacza to, że spotkamy się prawdopodobnie na spotkaniu pojednawczym w listopadzie, ale przede wszystkim, że nowa procedura budżetowa według traktatu z Lizbony będzie wymagała od wszystkich zainteresowanych stron większej dyscypliny i większych samoograniczeń. Nie będziemy mieć drugiej szansy, nie będziemy mieć możliwości podejścia jeszcze raz do negocjacji. Musimy jako Parlament Europejski dobrze przemyśleć już wcześniej, co tak naprawdę chcemy osiągnąć, bo nie możemy robić tak jak w poprzednich latach, kiedy rozbudowaliśmy nasze oczekiwania i zmniejszaliśmy je podczas drugiego czytania. Już podczas pierwszego czytania musimy się dobrze zastanowić co tak naprawdę chcemy osiągnąć.

Chciałabym podziękować sprawozdawcom budżetowym poszczególnych komisji za ich wkład. Komisja Budżetowa otrzymała kilka bardzo interesujących i ważnych opinii z poszczególnych komisji tematycznych, które zostaną na pewno uwzględnione w dalszych częściach procedury budżetowej. Te podziękowania mają przede wszystkim wymiar osobisty. Muszę podziękować autorom i przyznać im, że bardzo wiele nauczyłam się o priorytetach ich poszczególnych komisji i ta wiedza, mam nadzieję, bardzo mi pomoże jako waszemu sprawozdawcy jesienią podczas negocjacji z Komisją Europejską i z Radą. Równocześnie wiele z tych szczegółowych oczekiwań poszczególnych komisji tematycznych nie mogło zostać uwzględnionych w moim sprawozdaniu, które wyszło z Komisji Budżetowej, dlatego że mandat na negocjacje trójstronne (te czerwcowe) nie może być rozbudowany. Musimy skupić się na kilku najważniejszych sprawach, a szczegóły możemy doprecyzować we wrześniu w procesie składania poszczególnych poprawek. Podczas tych pierwszych negocjacji nie możemy jeszcze zejść na taki poziom szczegółu. Stąd proszę o zrozumienie, że byłam przeciwna wielu szczegółowym poprawkom.

Chciałabym w tej chwili powiedzieć kilka słów o tych priorytetach, które są kluczem do naszych negocjacji pod koniec czerwca i o tych najważniejszych sprawach, które chciałabym, żeby znalazły wasze poparcie w jutrzejszym głosowaniu, jako sprawy, które przedłoży Parlament Europejski. Przede wszystkim chciałabym, aby podczas pierwszych już rozmów z Komisją i z Radą wspomnieć o rzeczy najważniejszej – o tym, że obecna wieloletnia perspektywa finansowa się wyczerpuje. To co zostało uzgodnione w 2006 roku powoli już staje się niewystarczające dla nowych priorytetów. Mamy dwa równoległe, ale równocześnie nieco przeciwstawne sobie procesy. Z jednej strony coraz większe ambicje Unii Europejskiej związane z traktem z Lizbony i z naszymi oczekiwaniami wobec Unii Europejskiej, np. tworzenie unijnej dyplomacji, ambitne projekty badawcze, a z drugiej strony proces kryzysu gospodarczo-finansowego w poszczególnych krajach członkowskich, który zmusza do oszczędzania. Te dwa przeciwstawne procesy stykają się także z ograniczeniami wieloletniej perspektywy finansowej. Marginesy się wyczerpują, mamy coraz mniej miejsca jako Parlament Europejski na finansowanie naszych priorytetów. O tym trzeba koniecznie rozmawiać z Komisją Europejską i z Radą już w czerwcu. Jeżeli mamy wielkie ambicje, nie tylko my jako Parlament, ale także jeżeli Rada ma wielkie ambicje, musimy też rozmawiać o tym, jak te ambicje sfinansować. Inaczej zostaną one tylko na papierze jako puste słowa.

Bardzo chciałabym, aby rok 2011 podkreślił znaczenie programów młodzieżowych, tych, które dobrze się sprawdzają, są znane, trafiają do szerokiego grona beneficjentów i które są wydajne i efektywne.

Następna sprawa: wspomniana już Europejska Służba Działań Zewnętrznych – musimy o niej rozmawiać, musimy także rozmawiać o konsekwencjach budżetowych uzgodnionego i zdecydowanego już Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej.

Zachęcam Państwa serdecznie do poparcia tego sprawozdania, które wyszło z Komisji Budżetowej. Podsumowanie jego znajduje się w paragrafie 91. Jeszcze raz dziękuję za wszelki wkład. Wiele z tych spraw wróci we wrześniu w formie poprawek.

 
  
MPphoto
 

  Connie Hedegaard, Member of the Commission. − Mr President, let me first, on behalf of Mr Lewandowski, ask you to please accept his apologies for not being present. He is unfortunately constrained by the annual meeting of the Commission with the Court of Auditors where he takes an active part in presenting the recently adopted triennial revision of the financial regulation; so he simply had to be there today.

I therefore replace him and I will of course transmit to him the comments which you express in this first debate on the Commission’s presented draft budget and the forthcoming trilogue which precedes Council’s reading.

Our dialogue this year will go well beyond the 2011 budget, as important political initiatives with far-reaching budgetary consequences are being discussed. But let us not forget that one of the major components for this year is the implementation of the Lisbon Treaty in budgetary matters. We need to keep our commitment to ensure good collaboration between the institutions – as good as it has been in the past – within this new institutional framework. This is vital to achieving a successful and timely outcome to the 2011 budgetary procedure.

Let me then stress that I do take thorough note of your concerns and can assure you that the Commission shares the view that there is a need for a targeted quota of spending which is becoming even more important in a restrained context. The Commission has presented a draft budget which respects the financial framework and is based on sound estimates. It is important to recall that the draft budget for 2011 has been drawn up in a context of tight expenditure ceilings and national finances under severe pressure.

Against such a difficult background, the Commission has proposed a draft budget which responds to the political requirements with a justified and reasoned increase. Yes, in the current difficult economic situation the recovery effort will have to be pursued, and the rapporteur is right also in placing this, as we have just heard and as I can see from the document, at the heart of social inclusion strategies. Its innovative abilities are a key resource for the development and growth of the European Union.

I would like to make a call on this House to support our proposal and particularly the increase in payment appropriations, since it constitutes a tangible contribution to delivering implementation on the ground and to supporting European economies. As spending programmes reach cruising speed, increased payment levels for activities under the heading Competitiveness for Growth and Employment, that is +6.8%, and Cohesion for Growth and Employment, which is +16.9%, prove that these policies are implemented vigorously to accelerate the recovery process. Good budgetary implementation remains also essential and in particular the implementation of the structural and cohesion funds.

Let me reiterate that the Commission remains committed to maintaining administrative efficiency and, in line with previous commitments, the Commission will not request any new posts. It wants to underline that such commitment goes beyond the establishment plan and also applies to external personnel, for which the Commission is even proposing a reduction. Every year the Commission provides full information on administrative expenditure; it is ready to discuss with the budgetary authority any alternative presentation to ensure transparency on this expenditure.

Let me finish by thanking the rapporteur for making available at such an early stage an indicative list of new pilot projects and preparatory actions ahead of Parliament’s reading. This will help our dialogue and ultimately allow for the best implementation of projects which will be adopted at the final stage. I am confident that at the forthcoming trilogue we will have the opportunity to advance in a constructive way, as in previous years. The Commission will continue to do its utmost to help to pave the way for a successful outcome to this budget procedure.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményének előadója. − Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentéstevőjeként engedjék meg kedves képviselőtársaim, hogy kifejezzem aggályainkat azzal kapcsolatban, hogy vajon a jelen pénzügyi keretben elegendő kapacitás található-e a kiemelt európai szakpolitikai kezdeményezések megfelelő szintű finanszírozására. Az Európai Unió hatásköre a Lisszaboni Szerződéssel jelentősen kibővült, és olyan szakpolitikákat kellene finanszíroznunk az ipar, a kutatás-fejlesztés területén, mint az űrpolitika, az innovációs politika vagy egyes meglévő politikák megerősítése terén, például kutatás-fejlesztés, az energia és az iparfejlesztés területén. Bizonyára belátják képviselőtársaim, hogy ezek azok a helyek, ahol a legtöbb munkahelyet lehet teremteni az Európai Unióban, ezért ezeknek a politikáknak a támogatása stratégiai jelentőségű.

2011-re nekünk a legfontosabb célkitűzésünk, hogy a 7. számú kutatási keretprogramot ne terheljék ezek a politikák, ehhez más forrásokat találjunk, hiszen a 7. kutatási keretprogram továbbfeszítése önmagában is nagyon nagy kockázatokkal jár. Emellett meggyőződése az Ipari Bizottság tagjainak, egyetértésben gondoljuk ezt, hogy költségvetési rugalmasságra van szükség, hogy például az európai stratégiai energiatechnológiai terv, a SET-Plan a mostaninál hatékonyabban valósulhasson meg. Talán nem meglepő, ha azzal szeretném zárni, hogy az elmúlt öt év eredményeként kiemelten kezeljük a kis- és közepes vállalkozásokat, ezért a kis- és közepes vállalkozások számára tett ígéreteink nem maradhatnak üres ígéretek. Egyelőre ezeket hiányoljuk a Biztos úr által benyújtott tervezetből, és kívánjuk a Tanácsnak és a Bizottságnak, hogy innovatív ötletekkel álljanak elő, amelyeket támogathatunk.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness, rapporteur for the opinion of the Committee on Agriculture and Rural Development. − Mr President, according to the list someone else should be speaking, but thank you for calling me at this point.

I was delayed coming to Strasbourg, as many can be, but I did see much of the countryside on the way. As you know, there is much pressure on farmers and the rural community.

I want to thank the budget rapporteur for her work and for her commitment to keeping her colleagues informed at every stage of the process.

There are some concerns around agriculture. I hope that the Commission’s optimism over market developments comes to fruition and is accurate, because if it is not I would be worried about the budgetary pressures in 2011 should the markets not evolve in the favourable way that the Commission anticipates. There have been problems in the past and we fear that these might happen again.

It is important to mention in this budget debate the difficult situation around agriculture payments as we look beyond 2011. It is good that there will be no financial discipline required next year, and indeed I hope that position prevails, although it will be tight in 2012.

However, this House needs to know that in 2013 we will be facing a situation where there will be reductions in payments to farmers where modulation applies, and that is before we have reform of the common agricultural policy.

A simple message to the Commission is that agriculture is vulnerable and it is important for food security, for environmental protection and because it is the very heart of the European Union. It needs an adequate budget and that must be reflected in the resources that are made available to it.

Market support measures are vital when we have a crisis, and that is why I stress my concerns that you need to be cautious about how the markets emerge in terms of agriculture.

Looking today at the countryside looking at its best, I would say there is a price to be paid for a countryside and a rural fabric that will survive and thrive, and this needs to be reflected in the budgetary resources we make available to agriculture.

 
  
MPphoto
 

  Britta Thomsen, rapporteur for the opinion of the Committee on Women’s Rights and Gender Equality. − Mr President, on behalf of the Committee on Women’s Rights and Gender Equality, I would like to highlight the need for financial resources to be available to combat all forms of discrimination against women, in particular inequalities regarding the pay gap.

I also stress the importance of appropriate funding for the European Institute for Gender Equality in Lithuania, and would like to highlight the need to set up the necessary funds to establish a European observatory on violence against women, building on existing institutional structures, as was agreed by the Council on 8 March 2010.

Finally, we would also urge the Commission to urge the Member States to make greater use of the Structural Funds, within the framework of the European Social Fund, as a way of promoting equality between men and women.

 
  
MPphoto
 

  Salvador Garriga Polledo, en nombre del Grupo PPE. – Señor Presidente, queridos colegas, hay que tener mucho cuidado con este ejercicio presupuestario. Yo no recuerdo, en dieciséis años de actividad parlamentaria, haber tenido una situación de tanta presión por parte de los Ministros de Hacienda nacionales.

Está claro que, por parte del Consejo, se va a buscar una reducción de los créditos de pago, incluso por debajo del 1 %, basada sobre todo en la subejecución –que ya empieza a aparecer– de los Fondos Estructurales, debido a las dificultades de tesorería en los Estados miembros.

El Consejo también querrá establecer reducciones de créditos de compromiso en la categoría de los gastos administrativos para adecuar así esa categoría nº 5 a la tendencia general de recortes que aparece en las administraciones nacionales.

Y, por supuesto, el Consejo querrá crear grandes márgenes en las categorías de gasto para salvaguardar algunas de las prioridades que ha detallado la ponente, como son Kozloduy, ITER o Galileo, que, siendo muy importantes, no estaban previstas en las actuales perspectivas financieras.

Es evidente que las circunstancias son extraordinarias y no estaban previstas cuando aprobamos, en diciembre del año 2006, el marco financiero plurianual y que, de existir alguna flexibilidad en el mecanismo del presupuesto comunitario, sería ahora el momento de demostrarlo, pero esto va a requerir mucha flexibilidad negociadora.

Las crisis en las tesorerías nacionales son un hecho, pero las prioridades políticas de la Unión Europea, expresadas por ejemplo en este mandato presupuestario, son también un hecho.

Seguro que todos haremos un ejercicio de responsabilidad, seguro que encontraremos partidas presupuestarias de donde ahorrar, pero recordemos que una estrategia de crecimiento económico de la Unión Europea pasa por tener un presupuesto de la Unión suficiente. Y este Parlamento luchará por ello.

 
  
MPphoto
 

  Francesca Balzani, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mandato per il trilogo è un atto importante, soprattutto quest'anno, perché con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e con l'unica lettura sono necessarie, fin dall'inizio, la massima chiarezza e la massima cooperazione fra le istituzioni di bilancio.

È un bilancio che prosegue, prende corpo e forma in un momento difficile. I margini disponibili per gli stanziamenti d'impegno sono pari a un miliardo e duecento milioni – quindi sono molto esigui – ma ciò che è più delicato ancora è che per il 70% sono a carico della seconda rubrica, della rubrica che contiene la politica dell'agricoltura, la conservazione e la gestione delle risorse naturali e quindi la lotta al cambiamento climatico.

Ma è difficile anche perché sono aperte molte procedure dalle quali dipende in grande parte la misura delle risorse che saranno effettivamente disponibili. Penso alla revisione del bilancio, del regolamento finanziario e dell'accordo interistituzionale, all'attivazione del servizio di azione esterna, ma soprattutto alla crisi e all'instabilità dei mercati finanziari. La crisi stessa che ha messo a rischio l'euro ha dimostrato che qualunque risposta europea trova nel bilancio e nelle sue risorse uno strumento fondamentale, evidenziandone così tutta l'importanza, ma anche tutti i limiti.

In questo scenario il Parlamento europeo deve segnare la sua linea rossa, stabilire quali tra le priorità devono avere la massima evidenza nel suo principale documento contabile. Abbiamo scelto come gruppo di trovare un delicato equilibrio tra la necessità di preservare la natura di scopo di questo mandato e quella di non svilirne il significato politico. Allora abbiamo posto al centro come priorità quella di non ripetere gli errori del passato e quindi di assicurare risorse certe e adeguate per la realizzazione degli obiettivi della strategia 2020 anzitutto, ma anche di mantenere risorse adeguate per le azioni della rubrica 2, e soprattutto quelle che si sostanziano nella lotta alla disoccupazione. Ma è importante anche mantenere la centralità della lotta al cambiamento climatico.

Sono molte quindi le sfide da affrontare. Ce n'è anche una che abbiamo posto come centrale, all'inizio del mandato: quella di fare un grande sforzo per un coordinamento e una nuova coerenza tra il nostro bilancio europeo e quelli dei singoli Stati membri, perché la coerenza e il coordinamento delle politiche economiche dell'Unione e dei suoi Stati sono valori fondamentali per il futuro dell'Unione.

 
  
MPphoto
 

  Thijs Berman, rapporteur for the opinion of the Committee on Development. − Mr President, I am moved by your proverbial patience. Thank you very much and my humble apologies.

The current economic crisis has hit the developing countries hard – and harder than the countries in the developed world – even though they are not responsible for the causes of this crisis. The same applies to climate change: developing countries have little to do with the causes of climate change, but they are suffering the most from its effects.

It is therefore of great importance that the EU makes sure that money meant for development goals actually serves this purpose and this purpose alone. First of all, it means that the budget aimed at supporting developing countries in their fight against the effects of climate change should be additional money. The ‘fast-start’ climate finance package should not come at the expense of existing development cooperation programmes.

Secondly, I support the principle of financial assistance to the main ACP banana-producing countries. However, this should not be financed via the margins, and I strongly oppose the draft proposal by the Commission in which funds from the development cooperation instruments are redeployed for this assistance. Funds used under the DCI must target poverty alleviation, and although I support the creation of an instrument for cooperation with industrialised countries – ICI+ – that instrument should not be financed by the DCI either.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, for ALDE-Gruppen. – Hr. formand! Jeg vil også gerne takke fru Jędrzejewska for hendes stramme styring af denne tekst, som har givet et klart budskab, vi kan gå til forhandlinger med. Det er rigtigt, hvad hun siger: Den flerårige ramme for EU's budget er nu så stram, at det bliver mere end svært at indfri en række løfter. Man kan sige, at i tidligere år har vi kunnet finde ledige penge på landbrugsbudgettet, men der er bare ikke så mange ledige penge mere. Vi skal kunne følge op på vækststrategien 2020, vi skal kunne investere i fælles energiprojekter, vi skal kunne investere i fælles transportprojekter, vi skal kunne satse på de unge og forskning, og vi skal kunne finansiere en stærk og fælles udenrigstjeneste. Og så er jeg meget enig med kommissær Hedegaard i, at vi skal sikre, at der er tilstrækkelig betaling til strukturfondene, så vi indfrier løfterne over for de nye medlemslande.

Der er alvorlig brug for at få den lovede midtvejsrevision af budgettet, så vi kan få klarhed over, hvordan vi kan finansiere nye behov. Mærkeligt nok ser vi nu flere og flere eksempler på, at medlemslandene gerne vil betale. De vil bare ikke betale via EU's budget! Vi ser det f.eks. med oprettelsen af de tre nye finanstilsyn, der skal sikre mod fremtidige finanskriser i EU. De skal både betales af medlemslandene direkte og af EU's budget. Hvis hele udgiften blev taget over EU's budget, ville den flerårige ramme nemlig blive sprængt! Men det er selvfølgelig meget mere bureaukratisk og besværligt at skulle opkræve pengene hos medlemslandene direkte, og det giver os dårligere overblik og dårligere kontrol og opfølgning. Det er en rigtig skidt udvikling.

Skal vi så ikke spare på EU's budget? Jo, selvfølgelig skal vi også være sparsommelige i en krisetid, men jeg vil bare sige, at hvis alle medlemslande havde ført deres budgetpolitik som EU's budget, havde der ikke været nogen underskud, og der havde ikke været nogen gældsproblemer. Her har vi nemlig lofter og stramme rammer! Der er ikke nogen muligheder for at skabe problemer. Så måske er det de nationale myndigheder, der skal lære af EU, og tænke på, om der her er noget, man kunne bruge på nationalt plan også.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Durant, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, chers collègues, permettez-moi d'abord de remercier notre rapporteure pour son travail de grande qualité. Son approche synthétique qui évite de se perdre dans trop de détails est tout à fait adéquate. Il serait en effet inapproprié, dans une négociation pour un mandat, de se perdre dans trop de détails. Ce mandat aura donc le soutien de mon groupe.

Sur le fond, je constate que le rapport fait référence, à de nombreuses reprises, à la nécessité, pour l'Europe, d'agir face à la crise économique et financière et, évidemment, je m'en félicite. Il est toutefois regrettable qu'il ne soit nullement fait mention de la crise écologique qui risque pourtant d'avoir des répercussions autrement plus importantes à long terme.

La réponse à la crise écologique et au changement climatique devrait beaucoup plus inspirer l'action de l'Europe. Évidemment, une telle réponse devrait se refléter dans le budget communautaire et, même si je me réjouis de l'augmentation du budget de Life +, cela ne suffit évidemment pas et cela ne fera pas l'affaire.

Ce qu'il nous faut, c'est un nouveau green deal européen, un green deal avec une approche en matière de politique agricole, avec moins d'accent sur les surfaces arables et plus sur la qualité de notre alimentation et le caractère durable des exploitations, une politique de recherche qui ne fait pas disparaître l'argent du contribuable dans un gouffre financier, comme par exemple le réacteur Iter, mais qui met l'accent sur les énergies renouvelables, les moyens de transport durables, l'innovation en technologies vertes, les Fonds structurels qui devraient être alloués en fonction de critères de lutte contre le changement climatique – et la concentration dans les infrastructures routières n'est pas vraiment une politique innovante en la matière – et, enfin, une politique de pêche qui ne contribue pas à la surexploitation des mers.

Toujours est-il que je ne vais pas me perdre dans des exemples de ce que je souhaiterais. Je soutiendrai néanmoins le rapport parce que, pour le trilogue, il me semble un bon mandat, et, pour le reste, sur le projet de budget, nous y reviendrons plus tard, mais je pense que les moyens ne sont pas adaptés.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, em nome do Grupo GUE/NGL. – Discutimos aqui hoje o mandato do Parlamento nas negociações com a Comissão e com o Conselho para o Orçamento para 2011. É um mandato difícil porque ocorre num contexto de redução e contracção generalizada das políticas orçamentais à escala europeia.

A Esquerda Unitária Europeia opõe-se declaradamente à assombrada e assombrosa reabilitação de uma nova vaga de programas de estabilidade, que visam a redução dos défices de Estado, que acabarão por fazer mergulhar a Europa numa nova recessão. A proposta de orçamento europeu, que serve de base ao mandato que agora discutimos, não se encontra apenas limitada pelos Tratados em vigor ou por um quadro financeiro plurianual que já deveria ter sido revisto há muito tempo. Ela é ainda refém deste modelo que, sinteticamente, procurei aqui criticar.

Com os 27 Estados-Membros a diminuírem drasticamente despesas, não é um orçamento europeu, que pesa 1% no PIB europeu, que irá compensar. Nenhuma das prioridades apresentadas pelo Parlamento poderá ser satisfatoriamente cumprida com uma proposta de orçamento de 130 mil milhões de euros.

O mandato insiste na juventude, mas é óbvio que ela foi sacrificada no altar das contas das vistas estreitas.

Insistimos no ambiente, mas é óbvio que os governos só querem ouvir falar desses compromissos bem lá mais para a frente.

Reclamamos a urgência e a solidariedade no apoio à Palestina e aos palestinianos, mas é óbvio que esta não é manifestamente uma prioridade da Comissão.

Depois do que aconteceu com a Frota da Liberdade, tal é, no mínimo, indigno.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, on behalf of the EFD Group. – Mr President, I thank the rapporteur for her work, but I have come here to ask for a drastic reduction of the budget for 2011.

The crisis we are going through requires the European Union to tighten its belt as much as or more than the Member States. Looking to increase the budget with the argument that we are investing in programmes to get Europe out of the crisis is not honest – even less so when we look at the results of the programmes on which the EU has spent taxpayers’ money in the last decades. Would we be in such a crisis if the EU had spent the money efficiently?

Those who believe they have a right to get salary increases while their counterparts in the Member States are suffering reductions or losing jobs are wrong. Those who believe we can continue to spend more and more at European Union level without anybody noticing are wrong. Please, let us stop this waste of taxpayers’ money now.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI). - Herr Präsident! Die drastische wirtschaftliche Situation erfordert natürlich auch radikale Einsparungen im EU-Haushalt, wobei ich diese Prioritäten und vor allem den Mut dazu hier in diesem Bericht überhaupt nicht finden kann. Ganz im Gegenteil! Man beschwert sich noch über die zu geringe Steigerung des Haushalts. Der Bericht ist also ein „Weiter so“, der weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung wirklich einen Fortschritt bringt.

Dabei wäre es ein Leichtes, mit vermeintlichen Kleinigkeiten – vor allem im Verwaltungsbereich – große Einsparungen zu erzielen. Ich denke da zum Beispiel an den Bereich der EU-Agenturen. Durch Schließung oder Fusionierung könnte man hier innerhalb eines Jahres eine halbe Milliarde Euro einsparen, ohne dass die Qualität der Verwaltungsleistung wirklich sinkt. Oder vielleicht auch die Schließung des Ausschusses der Regionen oder des Wirtschafts- und Sozialausschusses. Hier kann man sicherlich auch innerhalb eines Jahres leicht zweihundert Millionen einsparen und wenn man die Gebäude verkauft, nochmals so viel. Oder vielleicht bei uns selbst: Wir könnten auch bei uns selbst zu sparen beginnen. Wir könnten zum Beispiel alle gemeinsam auf das Reisen mit Business-Class-Tickets innerhalb Europas verzichten. Auch so könnten wir einen wirklich vernünftigen Beitrag leisten.

Was mir an diesem Bericht gut gefallen hat – das möchte ich auch erwähnen –, war die Priorität hin zu lebenslangem Lernen. Vor allem sollten wir hier die Priorität setzen für das Programm „Leonardo da Vinci“. Der Austausch von Lehrlingen ist sehr wichtig. Vielleicht sollten wir auch ein Finanzinstrument schaffen, das es für alle jene Bürger, die diese Bürgerinitiative nützen möchten, ermöglicht, dass deren Kosten wenigstens zu einem Teil getragen werden.

 
  
MPphoto
 

  Alain Lamassoure (PPE). - Monsieur le Président, mes chers collègues, la procédure budgétaire de 2011 s'est engagée dans le brouillard et, depuis l'adoption du projet de budget par le Collège, le brouillard s'est encore épaissi.

Comment pouvons-nous adopter un budget 2011 sans savoir comment seront prises en compte les responsabilités nouvelles conférées à l'Union par le traité de Lisbonne? Depuis février dernier, la commission des budgets a demandé à la commission exécutive de présenter le projet de révision des perspectives financières dont nous avons besoin. Faute de réponse, nous débattrons après-demain la question orale que nous avons déposée à ce sujet. Premier nuage d'incertitude.

Deuxième nuage, la nouvelle crise financière, la crise de la dette publique. Le 9 mai dernier, le Conseil européen a décidé un plan de stabilisation financière à hauteur de 750 milliards. Ce plan comporte 60 milliards que l'Union européenne peut emprunter et prêter avec la garantie donnée par le budget communautaire. Il s'agit d'une possibilité radicalement nouvelle qui représente la moitié du budget de l'Union, mais le Parlement n'est pas saisi.

Jeudi prochain verra probablement l'apparition d'un nouveau nuage, l'agenda 2020 que le Conseil européen devrait adopter. Il comporte une demi-douzaine de priorités d'actions phares. Sans moyen de financement, cette stratégie n'a aucune crédibilité. Or, elle est présentée comme la feuille de route de l'Union pour les dix ans à venir.

Dans cet océan d'incertitude, la commission des budgets, unie derrière son rapporteur, insiste pour que le Conseil fasse des choix politiques. Faut-il dépenser plus ou faut-il dépenser moins? Et si l'on veut dépenser mieux, le moment est venu d'organiser un exercice qui n'a jamais été fait, nous répartir les rôles entre le budget européen et les budgets nationaux, et, pour cela, introduire les parlements dans le nouveau mode de gouvernance de l'Union.

Tous nos États sont ruinés et l'Union elle-même est financée par eux. L'heure est venue de faire preuve d'imagination et d'audace.

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm (S&D). - Herr talman! Ett särskilt tack till föredraganden, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska. Hon har etablerat ett utmärkt samarbete både med de politiska grupperna och inte minst med sakutskotten. Det tror jag är väldigt viktigt i denna situation.

Vi måste ha bred enighet om vad det är vi ska göra när vi har en så otroligt besvärlig ekonomisk situation för medlemsstaterna. Särskilt nödvändigt är det förstås att nå enighet i de fall där vi kommer att slåss för att revidera budgettaken, för mer pengar. Det måste vi göra – trots detta besvärliga läge – på några områden. Jag tänker framförallt på två områden. I kategori 1, alltså politiken för tillväxt och jobb, kommer det att bli helt nödvändigt om vi ska kunna hävda parlamentets roll när det gäller ekonomisk återhämtning och likaså i kategori 4, EU:s roll i världen. Fast vi måste verkligen koncentrera oss på de mest centrala områdena.

På några punkter verkar vi dock ha delade meningar i förhållande till föredraganden, och vi kommer att lägga ändringsförslag på ett par viktiga områden. Jag ska bara nämna tre stycken helt kort.

Det första handlar om ungdomspolitiken. Vi är överens om prioriteringen, men vi tycker att föredraganden fokuserar alldeles för ensidigt på rörlighet. Ungdomars situation, inte minst ungdomsarbetslösheten, handlar ju om så mycket mer. Det handlar om utbildning, det handlar om arbetsmarknadspolitik och det handlar om sociala insatser.

Det andra gäller frågan om Gaza. Det borde vara självklart även för EPP-gruppen att stödja kravet på att Israel ska lyfta blockaden, precis som rådet har gjort tidigare idag. Några säger att detta inte hör hemma i ett budgetärende. Det menar jag är fel. Detta har i högsta grad med budgeten att göra, för blockaden hindrar EU:s insatser när det gäller återuppbyggnad och man får inte fram det nödvändiga materialet, till exempel.

Den tredje punkt jag vill nämna handlar om biståndet. Både när det gäller klimatet, när det gäller de så kallade ”banana company measures” och när det gäller samarbetet med industriländerna måste vi vara tydliga med att detta inte får inkräkta på biståndet till de fattigaste länderna eller på millenniemmålen. Därför vädjar jag till föredraganden och de politiska grupperna att stödja dessa högst rimliga ändringsförslag.

 
  
MPphoto
 

  Ivars Godmanis (ALDE). - Mr President, I would like to say a few words about risks and possibilities. According to EU 2020, research and development is one of the flagships, and it is already planned in this budget that there should be 15.8% more commitments, which is plus EUR 727 million. This year, only 1.6% more commitments were planned, and it looks as though we are making 10 times more commitments for research, but the only problem is, if we look at the payments, we will see that we cannot pay, because this year we are planning to make 13% fewer payments than in 2009.

So the only thing I have to say at this moment is that we need to do our best – the Commission and everybody together – to ensure that deliverance of the scientific research projects will be of the necessary high quality to fulfil the commitments to be paid out. Until now, starting from 2007-11, this has not been the case, unfortunately. We could believe and work...

(The President cut off the speaker.)

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR). - Mr President, we remain in an unprecedented economic crisis, and across Europe ordinary people feel the pain. Twenty-three million residents are unemployed, and those lucky enough to have jobs know that they will work for longer, earn less and pay more in taxes to repay unsustainable public debts.

Austerity did not start in Greece or Ireland. There are pay cuts or freezes in Spain, Italy, Portugal, the UK and others. Germany has announced EUR 60 billion of tax rises and spending cuts. Last week the Dutch people went to the polls and voted for austerity, and the French are debating raising their retirement age.

European institutions like this one must not be immune to our citizens’ pain. It is vital that we recognise what our Member States are doing to control their own budgets. We must approach our own with the same sense of responsibility and realism.

Our Amendment 34 asks the EU to lead by example. This year, make sure that there is no unessential spending, hold back from unaffordable increases and return savings to our Member States.

We were voted and elected to listen to the people. Now is not the time to be deaf to their cries.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). - Köszönön szépen Elnök úr! Szeretnék csatlakozni Herczog Edit kollegámhoz, az Ipari Bizottságból egy rövid hozzászólással. Tudom, hogy szóba került, hogy milyen kevés a pénz és mennyi mindenre kellene költenünk, viszont el kell mondanom, hogy nagyon szeretném, ha találnánk forrásokat azokra a kutatási programokra, amelyek az energiaellátás...

(Az elnök megvonta a szót a képviselőtől.)

 
  
MPphoto
 

  President. − Mr Mészáros, it is connected with catch-the-eye. It could have been a question to the last speaker, but you did not have such a question. I am sorry.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Alle Länder der Europäischen Union leiden unter einer hohen Verschuldung und unter der Finanz- und Wirtschaftskrise. Sie leiden aber auch darunter, dass über Jahre hinweg hohe Haushaltsdefizite – zum Teil auch im Übermaß – in einer Vielzahl von Ländern akzeptiert und geduldet worden sind. Wenn wir den neuen Haushalt 2011 angehen, dann genügt es nicht, nur die Haushalte der Länder herunterzufahren, sondern wir müssen auch die Ausgaben unseres Haushaltes sorgfältig überprüfen und neue Ausgaben ebenfalls einer sorgfältigen Überprüfung anheimgeben.

Ich gehe ein auf den Europäischen Auswärtigen Dienst, dessen Aufbau und auch Finanzierung weiterhin äußerst unklar ist. Es gibt keinen transparenten Aufbau – ich fordere auch Kosteneffizienz unter Nutzung der Synergien mit nationalen auswärtigen Diensten, es muss klare Regelungen der Verantwortlichkeiten geben, eine transparente Rechenschaftslegung gegenüber dem Europäischen Parlament, und es sollte nicht in immer mehr Entscheidungen versucht werden, die Mitentscheidungs- und Aufsichtsfunktionen des Europäischen Parlaments auszuhebeln. Das Europäische Parlament ist kooperativ und wird auch in schwierigen Situationen zur Seite stehen. Aus diesem Grund müssen wir auch in diesen Fragen das Europäische Parlament als Mitentscheidungsträger einbeziehen.

Des Weiteren halte ich es für notwendig, dass wir endlich die Verringerung des bürokratischen Aufwands tatsächlich Realität werden lassen, z. B. in der Landwirtschaft und auch bei kleinen und mittleren Unternehmen, die dringend wachsen und Innovationen tätigen und auch bestehen müssen. Wenn wir die Haushaltsdefizite und auch Steuern verringern und Steuereinnahmen steigern wollen, dann ist es notwendig, dass wir bei kleinen und mittelständischen Unternehmen die bürokratische Belastung reduzieren und Innovationen ermöglichen und den Verdrängungswettbewerb durch die Großindustrie gegenüber missliebigen kleinen und mittleren Unternehmen endlich verringern und dem nicht auch noch Vorschub leisten.

Ich teile zudem die Auffassung des Vorsitzenden unseres Haushaltsausschusses, dass wir erst exakte Daten zu diesem Haushalt haben müssen, bis wir ihn dann letztendlich beschließen können.

 
  
MPphoto
 

  László Surján (PPE). - Köszönöm a szót Elnök úr! Kedves kollégák! Ahogy figyelem a hozzászólásokat, úgy látom, hogy két ellentétes stílust figyelhettünk meg, két ellentétes gondolkodást. Az egyik újabb és újabb feladatokat emleget, újabb és újabb ötletekkel állunk elő, illetve a meglévő programjainknak a hatékonyabb, gyorsabb végrehajtását sürgetjük. Nagyon helyes, mert ezek jó és fontos programok. Mások a tagállamok nehézségeire hivatkozva az európai költségvetést is vissza akarják vágni.

Kedves kollégák! Az európai költségvetés nem oka a problémának, hanem része a megoldásnak. Olyan eszközökkel rendelkezünk, amelyeket ha sikerül jól alkalmaznunk, akkor az Európai Unió minden tagállama jobb helyzetbe kerülhet. Gondolok a kis- és közepes vállalkozások támogatására, az elmaradt térségek fölhozatalára, általában véve a mezőgazdaság támogatására is. Ugyanakkor ne feledjük el, hogy most egy trialógusra készülünk, egy világos mandátumot akarunk adni a jelentés tervezőjének, illetve a Parlament delegációjának, hogy ezen a tárgyaláson eredményes legyen. Ha most belemegyünk részletkérdésekbe, akkor el fogjuk veszíteni a legfontosabb üzeneteinket.

Én teljesen egyetértek a szocialistákkal abban, hogy a gázai probléma nagyon nagy probléma, de nem gondolom, hogy ennek most, idén júniusban a trialógusban van a helye. Ha a napi politikát ide hozzuk, akkor miért nem beszélünk a közép-európai árvizekről? Az én saját választókerületem is rettentő mértékben szenved. Családok élete ment tönkre az elmúlt hetek esőzéseiben. Persze, hogy ki kell állnunk, de vannak erre más eszközei a Parlamentnek, mint ahogy a gázai probléma megoldásának is. Ezért azt javaslom, hogy kövessük a jelentéstevőt.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, ar dtús ba mhaith liom an coimisinéir agus an rapóirtéir a mholadh as ucht a mhíniú dúinn conas a oibreoidh an buiséad amach anseo. Go ginearálta, aontaím leis na pointí atá déanta ag mo chomhghleacaithe, ach ba mhaith liom cúpla pointe eile a dhéanamh.

Firstly, I would like to agree with my Irish colleague regarding the importance of agriculture and the preservation of the rural way of life, which is of absolutely fundamental importance to the quality of life and the future of our countries.

Secondly, under the Lisbon Treaty, we have competence for sport and tourism in particular: two areas that are very important to me. I would like this to be taken into consideration when the budget is being done, because there is not much point in having a competence for sport and tourism if we do not have a budget to enact some actions in due course.

Sin iad na pointí is tábhachtaí domsa. Níor mhaith liom níos mó a rá – mar tá an t-am beagnach istigh – ach iarraim oraibh iad a chur san áireamh nuair a bheidh an buiséad á phlé.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D). - Panie Przewodniczący! Przede wszystkim chciałbym pogratulować pani poseł Sidonii Jędrzejewskiej nie tyle samego kształtu sprawozdania, co trybu w jakim pracowała nad tym sprawozdaniem i konkluzji, do których doszła. Chciałbym podkreślić kilka wartości podstawowych. Po pierwsze, że została poświęcona uwaga stronie dochodowej tego budżetu. Po drugie, z tego budżetu na rok 2011 wynika dla nas także w ramach mandatu wniosek następujący – rośnie udział wydatków sztywnych. W tej części, rzeczywiście tak jak tutaj Państwo mówili, musimy patrzeć na efektywność tych wydatków, tzn. jakie przynoszą rezultaty. Zostaje nam bardzo ważny moment do refleksji. Jakie środki zostaną na to, żeby podejmować nowe inicjatywy? Ten stopień swobody środków na nowe inicjatywy jest coraz mniejszy. Musimy sobie zdawać z tego sprawę i ta dyskusja odzwierciedla to wyraźnie.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Ein paar Anmerkungen zum Haushaltsplan 2011. Zur Einwanderung: Anstatt die Migrationsflut nach Europa einzudämmen und die Außengrenzen zu sichern, soll 2011 das Budget der Frontex gekürzt werden. Mehr Geld soll hingegen in den europäischen Flüchtlingsfonds fließen, dessen Ziel die Neuansiedlung von Flüchtlingen in der EU ist. Eine solche Budgetpolitik entbehrt jeder Logik und wird illegaler Einwanderung und Asylmissbrauch Tür und Tor öffnen.

Außerhalb der EU soll die finanzielle Hilfe für Palästina gekürzt werden. Stattdessen erfolgt eine wesentliche Aufstockung der Mittel für die Erweiterung, wie etwa für den Beitrittskandidaten Türkei. Ich verlange eine Erklärung, warum die Türkei, die mehr Rück- als Fortschritte verzeichnet, nun auch noch mit mehr Geld belohnt werden soll. 8 Millionen im Jahr sind ja immerhin schon einiges.

Im Bereich der Verwaltung muss das Parlament der Neugründung von zig Agenturen endlich einen Riegel vorschieben. Es geht nicht an, dass sich die EU in Zeiten der Wirtschaftskrise für jedes Problem eine Agentur leistet. Es muss zudem der konkrete Mehrwert jeder bestehenden Agentur geprüft und kontrolliert werden.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE). - Na wstępie chciałbym pogratulować Sidonii Jędrzejewskiej. Uważam, że zarówno przygotowane przez nią sprawozdanie, jak i proces pracy nad poprawkami wykazują jej konsekwencję w trzymaniu się obranej linii, przy jednoczesnym zachowaniu otwartości na zgłaszane uwagi.

Odnosząc się do sprawozdania chciałbym podkreślić, w odniesieniu do działu 1b, że przewidywany wzrost płatności jest wprawdzie znaczny i zgodny z wieloletnimi ramami finansowymi, jednakże biorąc pod uwagę wcześniejsze utrudnienia w realizacji projektu w związku z kryzysem ekonomicznym i spodziewaną kumulacją płatności wniosków zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i z Funduszu Spójności, środki zaplanowane przez Komisję na rok 2011 mogą być niewystarczające.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). - Herr Präsident! Ein herzliches Dankeschön an die Berichterstatterin! Ich möchte beim Beitrag vom Kollegen Färm anschließen, bei dem es um die Jugendpolitik und die Förderung der Jugend ging.

Wir haben uns Beschäftigung und Wachstum auf die Fahnen geheftet, und das ist das große Ziel der nächsten Jahre. Ich glaube, es ist ganz wesentlich, dass wir hier verstärkt auch darauf achten, dass dieses Wachstum auf der einen Seite ein nachhaltiges Wachstum ist und dass vor allem bei der Konsolidierung des Budgets der Europäischen Union, aber auch der einzelnen Budgets der Mitgliedstaaten darauf geachtet wird, dass diese Konsolidierung sozialverträglich stattfindet und dass vor allem diese Konsolidierung nicht die berechtigten Belange und Forderungen der Jugend vergisst, nämlich ihr Recht auf beste Bildung und Ausbildung und ihr Recht auf einen Arbeitsplatz.

Denn ich glaube, es kann für junge Europäerinnen und Europäer nichts Wichtigeres geben, als ihre Fähigkeiten einsetzen zu können. Wir werden sie brauchen, um in Zukunft europäisch wettbewerbsfähig zu bleiben.

 
  
MPphoto
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL). - Monsieur le Président, nos collègues Stéphane Le Foll et Patrice Tirolien ont déposé un amendement en commission, puis en assemblée plénière, sur le projet de budget 2011.

Notre groupe y souscrit pleinement. C'est pour cela qu'il l'a déposé également.

Je demande à tous les collègues de voter pour cet amendement qui porte sur le paragraphe 40 et qui demande, non pas la baisse, mais l'augmentation des crédits POSEI, surtout au regard des conséquences qu'auront les accords signés à l'OMC entre l'Union européenne, la Colombie et le Pérou, des conséquences de ces accords sur les cultures traditionnelles des régions ultrapériphériques de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD). - Κύριε Πρόεδρε, χωρίς αμφιβολία η παρούσα οικονομική κρίση και η απειλουμένη ύφεση στην Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπιστούν με αύξηση των επενδύσεων.

Βασικό μέλημα λοιπόν είναι η εξασφάλιση των πόρων για τη χρηματοδότηση των έργων. Και για να υλοποιηθεί ο προϋπολογισμός, επαναφέρω μια παλιά μου πρόταση: προτείνω να εξεταστεί η περίπτωση έκδοσης ευρωπαϊκών ομολόγων για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης μεγάλων ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων, όπως πανευρωπαϊκοί αυτοκινητόδρομοι υψηλών ταχυτήτων, νέες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργία ενιαίου λογιστικού για τον τομέα της υγείας, μεγάλες επενδύσεις στην ενέργεια, καθώς επίσης και ενιαίο σύστημα ναυσιπλοΐας.

Πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο της ύφεσης με συντονισμένες και άμεσες ενέργειες. Ο χρόνος επείγει!

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). - Köszönöm Elnök úr és elnézést kérek az előző félreértésért. Csak két-három mondatban szeretnék hozzászólni, mint az Ipari Bizottság tagja, azokhoz a kutatási programokhoz, amelyek az energiaellátás fenntartható biztonságát célozzák meg. Szóba került itt nemrég az ITER fuziós reaktor program. Szeretném informálni a kedves kollégákat, aki esetleg nem tudná, hogy olyan kötelezettségeket vállaltunk fel ebben a programban, ahonnan már igazán nincs nagyon visszalépés. Ez az egyetlen világot átívelő kutatási program, ahol az Európai Uniónak van vezető szerepe. Olyan országok vannak benne, mint Oroszország, Kína, Egyesült Államok. Ezért nagyon kérem a kedves kollegákat és majd a költségvetést előkészítő embereket is, hogy gondoljunk erre a programra. Tudom, hogy nagyon sokba kerül, de mégis szeretném, hogyha erre a programra áldoznánk.

 
  
MPphoto
 

  Connie Hedegaard, Member of the Commission. − Mr President, I would like to thank you all for some very clear and concise remarks. As I mentioned at the beginning, I will ensure that all your comments and considerations are transmitted immediately to Mr Lewandowski.

As always, the Commission will try to act as an honest broker. We heard in the discussion today how many different wishes there are and how many political priorities you would like to have, so there is no question that this is a difficult exercise. I think it was Mr Garriga Polledo who said that, on the basis of his 16 years of experience, we have probably never had such a difficult situation. The same is true for the Member States.

It was mentioned that the money will have to be spent wisely. I think it was Mr Lamassoure who said that it must be better spent. I can assure you that the Commission would like to work very closely with the European Parliament to ensure that the money that we get is spent as well as possible.

Thank you for all your input. Just a few factual points: Mr Berman, on behalf of the Committee on Development, mentioned that development money – and particularly the fast-start money for climate change – should be additional. I am very glad to be able to say that the Commission’s fast-start money will be 100% new and additional. That is very important. Also, in response to what Mr Färm was hinting at – the necessity to ensure that this money will be aimed at the most vulnerable and least developed countries – that is also the case with the Commission money.

I think those were the only factual matters. I will bring the whole wish list and all the priorities, as they have been expressed here, to Mr Lewandowski.

 
  
  

VORSITZ: DAGMAR ROTH-BEHRENDT
Vizepräsidentin

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, sprawozdawca. − Koleżanki i koledzy! Bardzo Wam dziękuję za wszystkie uwagi, dziękuję za nowe impulsy i za miłe słowa. Dziękuję także za krytykę, bo ta krytyka i uwagi do mojej dotychczasowej pracy i sprawozdania na pewno pomogą mi w tym, aby jesienią udało się jak najlepiej sformułować stanowisko Parlamentu i abyśmy jak najlepiej mogli przejść przez negocjacje.

Podsumowując Wasze wypowiedzi, chciałabym wspomnieć o kilku sprawach. Musimy spojrzeć na to, co się dzieje w związku z budżetem na rok 2011 jako na sumę presji finansowej, wynikającej z priorytetów, które my jako Parlament stworzyliśmy, ale które także państwa członkowskie przyjęły. To, że Unia Europejska według traktatu z Lizbony ma być ważnym aktorem na scenie międzynarodowej, to że mamy ambitne ogromne projekty związane z Galileo, związane z fuzją – to wszystko są ogromne, drogie projekty, które się nie biorą z nikąd, i to, że jesteśmy w takiej a nie innej sytuacji jeżeli chodzi o budżet Unii Europejskiej wynika właśnie z tych nowych ambicji, które postanowiono zrealizować, a teraz trzeba je sfinansować.

Dla mnie, jako sprawozdawcy tej Izby, jest rzeczą niedopuszczalną, by ambicje, które niesie ze sobą traktat z Lizbony, które promuje także Rada, miały być finansowane kosztem priorytetów Parlamentu Europejskiego. Tak być nie może. My musimy też jako Parlament Europejski mieć przestrzeń, możliwości finansowe na realizację priorytetów, które wynikają z naszej pracy. Stąd ta lista na nasze negocjacje na koniec czerwca.

Jedna istotna sprawa: cieszy mnie poparcie tej Izby wobec mojego priorytetu dotyczącego młodzieży, który zapoczątkowałam w Komisji Budżetowej. Zwracam też uwagę na to tym z Państwa, którzy chcą, aby ten priorytet młodzieżowy szedł jeszcze dalej. Zasadą naczelną jest subsydiarność i nie chciałabym, abyśmy przenosili zadania państw członkowskich na poziom Unii Europejskiej tam, gdzie to nie jest potrzebne. Stąd trzeba też się samoograniczać.

Jeszcze raz dziękuję za wszystkie uwagi.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. − Die Aussprache ist geschlossen. Die Abstimmung findet am Dienstag, 15. Juni 2010, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. – Mulţumesc în primul rând raportorului, care într-o situaţie bugetară dificilă şi în cadrul unei noi proceduri înca foarte ezitantă, a reuşit să colaboreze bine cu toate grupurile şi să ţină cont de diferitele puncte de vedere. Însă nu pot să nu atrag atenţia asupra atitudinii Comisiei şi a Consiliului faţă de responsabilitatea lor în procedura bugetară. Suntem în luna iunie 2010 şi proiectul de buget pe 2011 nu ţine cont încă de SAEE, nu ţine cont de o mare parte dintre noile prerogative ale UE după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi nu ţine cont suficient de obiectivele agendei Europa 2020. Domnul Comisar Lewandowski ne-a promis un buget axat pe tineret şi educaţie însă dacă ne uităm la proiectul de buget pe care l-a propus, linia pentru Învăţarea de-a lungul vieţii, cel mai important program din acest domeniu, nu este majorat decât cu 2%, adică echivalentul inflaţiei de anul curent.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schritlich. – Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Planung für das Budget 2011 ist die erste nach Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon – und sie steht im Zeichen der Krisen. Das spiegelt sich in den sehr, sehr knappen Margen des EU-Haushalts für 2011 wider. Das wiederum könnte sich negativ auf die Ziele der Strategie EU 2020 auswirken. Positiv hervorheben möchte ich, dass die Jugend als besonders förderungswert herausgestrichen wird. Die konkrete Förderung, so wie sie im Haushaltsentwurf vorgeschlagen wird, entspricht leider nicht den Erwartungen des Europäischen Parlaments. Gerade in der Jugendförderung kann schon mit relativ geringen Mitteln vieles erreicht werden. Abschließend möchte ich noch zu bedenken geben, dass die 60 Milliarden Euro, die durch das EU-Budget garantiert werden – nach Ratsbeschluss vom 9. Mai 2010 – sehr wohl Auswirkungen auf das Budget haben können. Danke!

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí