Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0247(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0162/2010

Внесени текстове :

A7-0162/2010

Разисквания :

PV 14/06/2010 - 20
CRE 14/06/2010 - 20

Гласувания :

PV 15/06/2010 - 7.8
CRE 15/06/2010 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0203

Разисквания
Понеделник, 14 юни 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

20. Европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен железопътен товарен превоз (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. − Следващата точка е препоръката за второ четене (A7-0162/2010) на комисията по транспорт и туризъм относно позицията на Съвета на първо четене за приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз (11069/5/2009 – C7-0043/2010 – 2008/0247(COD)) (Докладчик: Marian-Jean Marinescu).

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu, докладчик.(RO) Европейският парламент е длъжен да изготви законодателство, което ще подобри положението и ще предостави по-голяма добавена стойност в съответната област. Считам, че разискваният днес компромис отговаря на тези условия. Компромисът беше постигнат след безброй обсъждания, които, за съжаление, понякога се провеждаха заради натиск, оказван от страните, участващи в настоящия регламент.

Съветът направи положителен принос чрез въвеждането на приложение, което съдържа първите нови коридори. Инициативата ускорява прилагането на регламента, въпреки че аз смятам, че сроковете от три и пет години, поискани от държавите-членки, в някои случаи са прекомерни.

Коридорите са установени въз основа на определени критерии, най-важният от които е икономическата ефективност. Всеки коридор ще се управлява от изпълнителен съвет и управителен съвет. Те ще координират изпълнението на инвестициите, изготвянето на графиците, развитието на терминалите и стандартизирането на разпоредбите.

Сроковете все още ще се изготвят в съответствие с Директива 2001/14/ЕО. Ще се установи единно звено на контакт чрез разпределение на капацитет във вече одобрените графици. Това е голяма крачка напред по отношение както на прозрачността, така и на ефективността на дейността на транспортните дружества.

Товарният превоз не представлява приоритет. Пътническият транспорт няма да бъде нарушен. Напротив, това може да има своите предимства благодарение на координирането на решения на равнище коридор. Ако движението бъде нарушено, ще бъдат приложени правилата, решени на равнище коридор, за да се сведе до минимум времето, необходимо за възстановяване на нормалното функциониране.

Считам, че съгласието на Съвета за отваряне на коридорите за всички съответни бенефициери е друго голямо предимство на регламента. Възможно е също държавите-членки да не вземат участие в създаването на коридор по важни причини.

Госпожи и господа, кризата, предизвикана от вулканичната пепел, подчерта липсата на координация на железопътния транспорт на европейско равнище. Дружествата пропуснаха важна възможност да покажат, че железопътният транспорт може да предложи алтернатива на въздушния превоз. В действителност етапът на изпълнение на първия пакет от директиви в областта на железопътния транспорт ни показва много ясно, че секторът не разполага с истински вътрешен пазар.

Този регламент бележи стъпка напред по отношение на постигането на по-голяма ефективност на железопътния товарен превоз. От държавите-членки зависи да се финансира развитието на железопътната им инфраструктура. Изразявам твърдо убеждение, че потребностите на пазара ще подчертаят ползата от тези инвестиции. В условията на настоящата криза, когато е налице и необходимост да се намалят емисиите от въглероден диоксид, е очевидно, че железопътният превоз на стоки е положителен фактор, към който трябва да се подходи сериозно.

Искам да използвам възможността да благодаря на докладчиците в сянка, г-н Liberadzki, г-жа Bilbao, г-н Eppink, г-н Cramer, испанското председателство и най-вече Jesús Izarzugaza, както и на служителите на комисията по транспорт и туризъм. Трябва да изразя и благодарността си към Mathieu Grosch за оказаната подкрепа.

 
  
MPphoto
 

  Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията. (EN) Г-жо председател, бих искала първо да благодаря на докладчика, защото г-н Marinescu и неговите докладчици в сянка са свършили много положителна и важна работа. Сега се намираме в края на второто четене и Комисията би искала отново да потвърди – по възможно най-категоричен начин – политическото и промишлено значение на темата, по която Парламентът трябва да вземе решение.

Въпреки неблагоприятния икономически цикъл, в който се намираме, трябва да си извлечем някои поуки: как да съживим сектора на железопътния товарен превоз, защото железопътният товарен превоз е предимно международен, а безспорен фактор за неговия успех е наличието на железопътна инфраструктура с добро качество на европейско равнище. Това искат клиентите. Трансграничната железопътна инфраструктура с добро качество е изключително важно условие за конкурентоспособността на много сегменти на пазара на железопътния товарен превоз и е от първостепенно значение, ако железопътният транспорт иска да се конкурира с другите видове транспорт.

Това обяснява и защо в края на 2008 г. Комисията предложи развитието на европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз въз основа на товарни коридори. Тези коридори свързват основните промишлени райони в Европа, откъдето започва и свършва най-същественият поток от стоки по основните международни оси. Законодателното предложение, което сте разгледали днес, съдържа решаващи елементи, които подкрепят развитието на висококачествена железопътна инфраструктура на международно равнище. То включва сътрудничество между управителите на железопътната инфраструктура, надеждност на капацитета на инфраструктурата, разпределен на коридорите, добра координация между управлението на железопътната инфраструктура и управлението на товарните терминали, както и недискриминационен достъп до тези коридори за всички оператори.

Позицията на Съвета на първо четене поддържа основния принцип, изложен в първоначалното предложение на Комисията, но отслабва действието на някои от елементите. Комисията по транспорт и туризъм (TRAN) отново въведе, на второ четене, важни изменения, които укрепват регламента и връщат първоначалното предложение на Комисията. Комисията счита, че компромисът, постигнат по време на преговорите, е балансиран, както и че общите цели на предложенията на Комисията са надлежно взети под внимание. Много сме благодарни на Парламента, че успя да засили ролята на „обслужване на едно гише“, която беше сведена просто до пощенска кутия в общата позиция на Съвета.

Г-н докладчик, знам, че някои хора искат да се върне общата позиция. Приканвам Вас и Парламента да се противопоставите на тези опити, защото те само биха отслабили компромиса, който успяхте да постигнете.

За железопътните предприятия и за другите кандидати, които искат да имат достъп до коридорната инфраструктура, „обслужването на едно гише“ представлява значително опростяване на настоящата, много тежка процедура, защото при „обслужването на едно гише“ могат да се взимат самостоятелни решения, вместо да се препраща въпроса към отделните управители на инфраструктурата, които обхващат само националните отдели на всеки коридор. Разбира се, „обслужването на едно гише“ обаче е ограничено до каталожния или резервния капацитет: тоест, капацитетът, който самите управители на инфраструктурата вече са решили да отделят за товарните влакове. Управителите на коридори разполагат и с няколко варианта по отношение на начина на установяване на „обслужването на едно гише“.

Нека подчертая, че „обслужването на едно гише“ е съвместен орган, създаден или определен от управителния съвет на всеки коридор: то има функцията на инструмент за координация. Това може да бъде технически орган в рамките на структурата за управление на коридора или един от управителите на инфраструктурата, или органите, които вече са създадени от „Rail Net Europe“. Така че това не представлява наднационален орган, а инструмент, който ускорява и опростява, по един много прозрачен и недискриминационен начин, процеса на разпределяне на маршрути.

Управителите на инфраструктурата носят отговорност за предварителното определяне на капацитета. „Обслужването на едно гише“ просто продава маршрути на кандидатите въз основа на решения, които вече са взети от управителите на инфраструктурата по отношение на предварително определения капацитет на инфраструктурата. Някои дори изказаха мнение, че с този регламент Комисията иска да даде приоритет на товарните влакове за сметка на пътнически влакове, като по този начин се застрашава ефективното предоставяне на железопътни пътнически услуги, по-специално на регионално и местно равнище. Нека бъда много откровен: това е неуместно, това не е правилното тълкуване на предложението и изобщо не отговаря на текстовете, които всеки може да прочете в член 14 и член 15. Приоритетните правила за влаковете не са нещо, което Комисията би поискала да решава от Брюксел. Товарният превоз бива системно дискриминиран днес, защото пътническият превоз винаги има приоритет, дори в случаи на нарушения на движението.

Текстът гласи, че управителите на инфраструктурата сами трябва да поемат отговорност за определяне на прозрачни, последователни, недискриминационни правила за двата вида транспорт, така че товарните влакове, които пристигат навреме, да не бъдат системно забавяни в случай на нарушение на движението. Считам, че това е един много добър компромис и ако вие, парламентаристите, го приемете и ако бъде приложено правилно, Комисията е убедена, че това ще спомогне за съживяването на железопътния товарен превоз и ще помогне на европейската икономика да започне отново след настоящата криза.

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch, от името на групата PPE.(DE) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, срамота е, че изявлението и обяснението на Комисията тук в залата не бяха толкова добре посрещнати в печата, колкото изказванията на определени страни относно регламента.

Днес бяхте абсолютно прави: създаването на интегрирана железопътна мрежа за товарен превоз, за нас поне, е абсолютно наложително и изключително важно. За дружествата в крайна сметка това ще доведе до практика, която не харесват особено, както показва опитът от миналото. Това е практиката просто да се работи заедно с други държави.

Неотдавна стана дума за либерализацията. С държавите-членки се обявяваме за либерализация, но 21 държави-членки успяват да не правят нищо по отношение на железопътния транспорт.

В момента става дума за товарен превоз. Обикновено не би трябвало да изготвяме такъв вид регламент. Искаме да помогнем, за да направим товарния транспорт по-ефективен. Редица проучвания показват, че е необходимо да прехвърлим повече движение от пътищата към железопътната мрежа и с всяка инициатива, насочена за представяне на европейска перспектива по отношение на железопътния транспорт, винаги има някое дружество или държава, което казва: не, ние го правим по-добре и трябва да приемете нашите правила.

Бих искал да благодаря на докладчика и на докладчиците в сянка за работата, която постигнаха заедно с Комисията и Съвета. Ние подкрепяме това сътрудничество. Бихме подчертали, че пътническият транспорт остава приоритет, както беше посочено през 2001 г. Искаме прозрачни правила от самото начало, за да не се позволи вземането на опасни решения в особено важни ситуации. Всичко това има за цел да даде на тези, които печелят от пътнически транспорт, както и на управителите на инфраструктурата в самата държава, доверието, необходимо, за да вземат участие. Но не, те не искат това! И защо? Просто защото тази директива ще постави нов акцент, който ще премахне някои монополи, включително някои национални монополи.

Железопътната система на бъдещето не може да работи по този начин. Затова се надявам, че утре ще разполагаме с голямо мнозинство, което ще гласува в подкрепа на този компромис, който постигнахме заедно, както и че 40-те подписа, които идват най-вече от моята група, няма да получат подкрепата на мнозинството. Във всеки случай бих искал да ви благодаря за свършената работа.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki, от името на групата S&D.(PL) Г-жо председател, разполагаме с близо година работа с две председателства зад нас, за щастие, под същото добро ръководство на г-н Marinescu, по отношение на проекта за регламент, който в действителност би променил облика на железопътния транспорт.

Бих искал да подчертая две основни точки. Първо, това, което искаме, е конкурентоспособен железопътен товарен превоз. Второ, искаме регламентът да предоставя пълна добавена стойност. Политическата ми група вижда възможност за добавена стойност във факта, че ще започнем да създаваме структурата на европейско железопътно пространство, нещо подобно на единен европейски железопътен пазар, така че да преминем от държавните железопътни системи към европейска система.

Разпоредбите и решенията, които бяха най-важни и които в крайна сметка ни убедиха да подкрепим регламента, са, първо, „обслужването на едно гише“ като концепция, която е удобна за клиента. Второ, фактът, че искаме да отворим девет коридора в система, която обхваща континента, така че за пръв път ще бъде възможно да се прекосят границите с участието на всички заинтересовани страни. Трето, става дума за факта, че това представлява възможност за повишаване на оперативната съвместимост. Защото каква е причината за лошото състояние на железопътния транспорт? Много ниската оперативна съвместимост. Четвърто, създадохме условия, в които можем, в рамките на пет години, да определим стратегически инвестиционни потребности. И накрая, налице са срокове, така че да не се отлага проектът безкрайно, както и има и институционално единен метод за управлението на всеки транспортен коридор.

Това са точките, които ни убедиха да дадем подкрепата си и може би те ще бъдат обещаващи точки, ако песимистичният сценарий, описан от г-н Grosch, не се осъществи, с други думи, ако железниците искат да бъдат бизнес и промишленост.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE.(ES) Г-жо председател, искрено се надявам, че тази директива ще превърне железопътния товарен превоз в реална алтернатива на пътния транспорт веднъж и завинаги.

Необходимо е да постигнем тази цел заради енергийната ефективност и околната среда, но и защото консолидацията на някои истински трансевропейски железопътни коридори ще увеличи гъвкавостта, ефективността, интермодалността и възможностите за движение на стоки, по-конкретно, и в за логистика като цяло. И двата фактора са важни за конкурентоспособността на реалната икономика в Европа.

В основата на решенията, които приемаме днес, стоят много часове упорита работа, която направи подобрения на първоначалния проект. Уместно е да се създадат правила по отношение на необходимите характеристики, за да може част от железопътната инфраструктура да постигне категоризация като европейски коридор, защото това ще помогне на държавните и регионалните органи да планират, координират помежду си и да се разбират.

Също така е много важно институциите на всички нива да бъдат включени в това планиране, защото това е по-ефективно по отношение на оптимизацията на инвестиции и защото това представлява един наистина видим начин на интегриране и изграждане на Европа отдолу нагоре, което позволява на всички да се чувстват значими в европейските проекти.

Противно на това, което чуваме и четем напоследък, бих искала да кажа, че също така е подобрение да се предостави на всеки коридор „обслужване на едно гише“ като инструмент за управление. Това е най-ефективният и най-балансиран вариант от чисто политическа гледна точка, отговаря повече на идеите за субсидиарност и пропорционалност и се вписва в идеята за европейския проект. „Обслужването на едно гише“ ще дава възможност за вземане на самостоятелни решения, което ще опрости настоящите процеси и ще представлява прозрачен и недискриминационен начин за разпределяне на маршрути.

Управителите също разполагат с различни варианти по отношение на начина на създаване на „обслужване на едно гише“. Бих искала да кажа също, че, както заяви членът на Комисията Рединг, регламентът не дава приоритет на товарния транспорт за сметка на пътническия транспорт. Това също е нещо, което беше казано и не е в съответствие с тълкуването на членове 14 и 15.

На последно място, бих искала да благодаря на всички групи за работата им по включване на част от железопътния проект, който е много важен за моята държава: „Y Vasca“. Това е важен въпрос за този вид икономика на баските, която очевидно е износна икономика и ясно подобрява перспективите и възможностите за развитие на търговските ни пристанища, което ще изиграе важна роля в бъдеще като основен елемент на така наречените „морски магистрали“.

И накрая, надявам се, че ще бъдем в състояние и да подобрим прозрачността и интеграцията на ролята на Парламента в бъдещия проект, защото в известна степен беше трудно да приеме нашата позиция в разискването.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE.(DE) Г-жо председател, госпожи и господа, първо бих искал да благодаря на докладчика и на докладчиците в сянка.

Ние в групата на Зелените/Европейски свободен алианс не искаме да се дава приоритет на товарния транспорт. Искаме възможно най-голяма степен на гъвкавост, за да се използва ефективно наличния капацитет за всички видове железопътен транспорт. Ние обаче искаме „обслужване на едно гише“ като звено за контакт за клиентите.

Целта сега обаче е „обслужването на едно гише“ да взема решения и по отношение на влаковите маршрути. За държави със силно развити железопътни мрежи и смесени видове транспорт, това ще бъде катастрофа. Все още смятам, че настоящата формулировка е неразбираема. Затова се консултирах с квалифицирани юристи и икономисти. Те обаче не можаха да ми помогнат и при всички случаи няма да подкрепим едно противоречиво езиково чудовище.

Въпреки че размерът на финансирането беше намален с близо една трета, от 20 млрд. евро на 8 млрд. евро, броят на коридорите беше увеличен от шест на девет. Това е просто отказ да се приеме реалността! Налице са четири проблема например с коридор №3 – Стокхолм-Малмьо-Копенхаген-Хамбург-Инсбрук-Верона-Неапол-Палермо. В Хамбург има стеснен участък, постоянната връзка от Фермарнбелт е циментирана, двата алпийски тунела, които неотдавна бяха завършени в Швейцария, биват игнорирани, а мостът над Месинския пролив е предвиден да бъде европейски проект. По-евтината, по-къса и по-бърза алтернатива е връзката от Копенхаген през Росток за Нюрнберг през новопостроения тунел през Алпите до Неапол. Искаме да спрем изменението на климата с политика за алтернативен транспорт. Безсмислени широкомащабни проекти, заедно с отказа да се приеме реалността, само ще погълнат още средства. Ето защо отхвърлихме доклада.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach, от името на групата EFD.(DA) Г-жо председател, аз съм силен привърженик на железопътния товарен превоз. Настоящата европейска железопътна мрежа се нуждае от подобрение и координация предвид претоварената пътна мрежа и екологичните въпроси. Много държави-членки на Европейския съюз в продължение на години не успяха да поддържат железопътната си мрежа, като по-голямата част от превоза на товари се извършваше по пътищата. Сега плащаме цената на това. Крайно време е да дадем по-голям политически приоритет на железопътния транспорт. Необходими са действия и нова визия за железопътния транспорт в Европа като цяло.

Но – защото има „но“ – железопътният транспорт не е вълшебно решение без проблеми. То има своята ахилесова пета. Товарите трябва да бъдат транспортирани от мястото, на което са произведени, до влака с камион, след което да бъдат транспортирани с влак до гара в близост до крайния потребител. След това се прехвърлят на друг камион за последния участък. Това автоматично прави продукта по-скъп, удължава времето на транспортиране и увеличава административната тежест. Затова, освен ако не преместим цялото си промишлено производство в непосредствена близост до железопътни линии, тези недостатъци ще продължат да съществуват.

Трябва да разгледаме националното положение в отделните държави-членки и да видим как може да бъде подобрено и съгласувано. Трябва да разгледаме как можем да работим заедно, вместо да налагаме отгоре някаква форма на хармонизация на държавите-членки. Нашите държави-членки и железопътните ни системи са много различни и ние трябва да зачитаме това и да го използваме като отправна точка, от която да започнем работа.

 
  
MPphoto
 

  Michel Dantin (PPE). (FR) Г-жо председател, бих искал да започна като поздравя докладчика за отличната работа, която е била свършена. Текстът се е развил между двете четения и изглежда отива в правилната посока. През годината, откакто започнахме да обсъждаме този въпрос, забелязах, че обществеността – поне в моята област – е шокирана от минималната координация между железопътните дружества днес.

Как можем ние, в тази зала, с основание да призоваваме за повече амбиция по отношение на околната среда? Следва ли просто да изразяваме съжаление, че Копенхаген не е бил пълен успех, когато ние в Европа не сме в състояние действително да преминем към железопътен товарен превоз, независимо дали става дума само за железопътен превоз или за комбиниран превоз?

Някои сектори на комбинирания транспорт се развиха и на пътните превозвачи им трябваше време да се приспособят, но те бяха в състояние да оценят допълващия характер на тази система и да покажат, че тя е ефективна. Не можем днес да провеждаме разискване, ако нищо не произлезе от него след това; длъжни сме да действаме, и то бързо.

Вярно е, че отвъд този текст може да има някои проблеми с инфраструктурата. Г-жо член на Комисията, бих искал да ви обърна специално внимание на въпроса за трансграничните участъци. Често пъти те не са ничия отговорност и все пак, те са връзката, която е необходима, за да завършим успешно нашия европейски проект.

Дочух от някои страни, и по-специално от социалните партньори, съмнения, че някои правомощия могат да бъдат загубени. Аз обаче съм убеден, че успехът на проекта ще ни даде възможност да работим по-усилено и да работим по-усилено заедно. Смятам, че това е въпрос, по отношение на който Европа може да покаже практическата си страна на съгражданите ни. Определено се нуждаем от това.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui (S&D).(NL) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, госпожи и господа, аз, от своя страна, бих искал да благодаря на докладчика и на докладчиците в сянка за отличната им работа. Според мен резултатът е важен и трябва да се гордеем с него. В крайна сметка, през последните 20 години, железопътният товарен превоз почти систематично изгуби пазарния си дял на пътищата и беше тежко засегнат от икономическата криза. Затова трябва да бъдат взети мерки, за да се даде допълнителен тласък на железопътния транспорт.

Разбира се, настоящият регламент е само едно средство за подобряване на конкурентоспособността на железопътния товарен превоз. Редица други мерки също ще бъдат необходими, като например такива по отношение на техническата оперативна съвместимост и финансирането на инфраструктурата. Други необходими мерки включват оптимизация на функционирането на пазара и насърчаване на интермодалния транспорт. Ясно е обаче, че развитието на международните коридори за товарен превоз, които улесняват преминаването на товарни влакове през Европа, е важна стъпка в правилната посока.

Системата за „обслужване на едно гише“, на която някои колеги се противопоставят, в действителност представлява начин да се направят коридорите по-лесни, по-прости и по-прозрачни за ползване от потенциални клиенти. Няма дублиране на това, което управителите на националната инфраструктура вече правят днес. Напротив, това допълва работата им и гарантира по-добра координация.

Съгласен съм и с колегите, които подчертаха, че регламентът няма да бъде в ущърб на пътническите влакове. Трябва обаче наистина да бъдат определени ясни критерии за приоритетност, за да се оптимизира разгръщането на товарния и пътническия превоз.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE).(DE) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, напълно споделяме мнението за необходимостта от вътрешен пазар и в железопътния товарен превоз. Това е много важно. Разполагаме с това на хартия от доста време, но, за съжаление, не и на практика.

Ако все още мненията ни донякъде се различават, то това се дължи на факта, че в различните държави-членки имаме различен опит по отношение на функционирането и нефункционирането на железопътната мрежа.

Аз съм от Германия, където би било ужасно, ако товарният транспорт има предимство за сметка на пътническия транспорт. Това би имало много отрицателни последици за местния обществен пътнически транспорт. В същото време ние много добре осъзнаваме, че в Европа е необходима непрекъсната система. Това е нещо, които искаме и от което се нуждаем. Стои обаче въпросът как да бъде приложена, колко коридори ще има, както и, разбира се, кой ще определя правилата за „обслужването на едно гише“ и кой ще разпределя маршрутите на влаковете. По тази тема съществуват напълно различни мнения. Някои хора смятат, че ще създадем паралелна система, ако имаме „обслужване на едно гише“ за всеки коридор вместо функционално национално „обслужване на едно гише“, което може би трябва да бъде включено. Това е единственият източник на разногласия, който имаме. Иначе всички сме съгласни, че в Европа се нуждаем от този товарен транспорт.

 
  
MPphoto
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR).(PL) Г-жо председател, контролът на регламента на Европейския парламент и на Съвета по отношение на железопътната мрежа за конкурентоспособен железопътен товарен превоз разкрива какво огромно предизвикателство е било да се постигне съгласие по един толкова сложен и политически обусловен въпрос. За съжаление обаче, регламентът все още включва разпоредби, които смятам за спорни, както в контекста на конкурентоспособността на железопътния транспорт, така и на предприемаческата независимост на управителите на железопътната инфраструктура. Имам предвид тези разпоредби, и по-специално новия параграф към член 12, които дават право на „обслужването на едно гише“ на всеки коридор да определя капацитета на инфраструктурата, като по този начин се нарушава изключителното право на управителя в това отношение и се ограничава независимостта му.

Намирам за много спорно и предложението, включено в параграф 3, че в случай на други дейности, управителят трябва да уведоми „обслужването на едно гише“, че такива са били определени, а „обслужването на едно гише“ трябва да даде отговор на кандидата. Евентуалното предаване на отговор чрез агенцията на „обслужването на едно гише“ несъмнено би увеличило бюрокрацията и би забавило процеса на определяне на влаков маршрут, като същевременно се ограничава възможността за реагиране по един гъвкав начин на променящите се потребности на превозвачите. Очевидно е, че това би могло да намали конкурентоспособността на железопътния транспорт.

Спорни са и разпоредбите, включени в параграф 4, които представляват нарушение на принципа на поверителността на търговската информация. Вместо да се гарантира прозрачност на дейността на „обслужването на едно гише“, това би могло да се превърне в инструмент за борба с конкуренцията посредством нелоялни практики.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D).(ES) Г-жо председател, току що се завърнахме от дните на програмата TEN-T, които неотдавна се проведоха в Сарагоса. На конференцията Комисията, Парламентът, испанското председателство и транспортните министри на Европейския съюз потвърдиха диагнозата си: делът на товарите, превозвани от железопътната мрежа, сериозно намалява, дори в държавите, които не много отдавна бяха начело в областта, като Германия.

Освен това беше постигнато и споразумение по отношение на последващото лечение: необходимостта от шокова терапия за възраждане на този вид превози, първо, ако искаме да изпълним ангажиментите по Протокола от Киото за намаляване на емисиите, както и заради спешната необходимост от диверсификация на алтернативите на неконтролируемия пътен транспорт, преди да се срине напълно.

Затова има неотложна необходимост от увеличаване на квотата на товарите, превозвани с влак, но това трябва да стане на европейско и трансгранично равнище, с ясна визия за бъдещето. Това включва влакове с дължина от 900 метра и повече или напълно сигурни приоритетни коридори, както беше предложено чрез Европейската система за управление на железопътното движение.

Ето защо този въпрос е толкова важен. Затова бих искала да поздравя г-н Marinescu и всички, взели участие в преговорите по ангажимента, който въпросът представлява, един все още първоначален ангажимент с възможност за включване на други коридори. Особено съм доволна, че беше изяснено, че вече е планирано силно полезно взаимодействие с прегледа на трансевропейските мрежи. Ето защо бих искала, по-конкретно, да призная и изразя благодарност за включването на товарен коридор №16 след завършването му и за значението на морските или вътрешните пристанища, както и площадките за съхраняване на контейнери и насипни товари.

Както вече беше казано, до този момент станахме свидетели на увеличаване на дела на железопътния пътнически превоз за сметка на превоза на стоки и смятам, че най-добрият пример за това е моята държава. Така че не се притеснявайте, защото няма абсолютно никакъв риск пътниците да загубят придобитите си права за сметка на товарните превози.

По отношение на разпределянето на слотовете на „обслужването на едно гише“, колегите ми от Германия не следва да се притесняват: националните оператори ще имат право да взимат решения. „Дойче бан“ (Deutsche Bahn) е защитена.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Г-жо председател, според мен този регламент за създаване на европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз ще има отрицателни последици върху железопътната дейност в цяла Европа. Използването на чук за изглаждане на пътя за европейското управление на мрежи няма да реши съществуващите проблеми. Напротив, централизирането и фрагментирането на отговорностите ще създаде нови проблеми. Ако товарните влакове имат приоритет в бъдеще, това би поставило пътническия превоз, който искаме да насърчим по причини, свързани с опазването на околната среда, в още по-неблагоприятно положение.

Европейският съюз не може да призовава за природосъобразно поведение, да направи автомобилния транспорт по-скъп посредством разпоредби за биодизела и след това, посредством разпоредби за приватизацията, да отдели второстепенните линии от железопътния транспорт и да наложи, че следва да има товарни коридори на големите връзки за сметка на пътническия транспорт. Особено по време на най-натоварените часове, трябва да се процедира по един чувствителен начин в това отношение, така че да не санкционираме хората, които отиват или се връщат от работа.

Прехвърлянето на правомощия от националните оператор на инфраструктурата към „обслужването на едно гише“ ще доведе до фрагментация на отговорностите, а оттам и до надуване на бюрократичния апарат. Чрез отслабването на националните органи явно целта е успешно да се създадат собствени европейски оператори на инфраструктурата, което не е нито разумно, нито уместно. Освен загуба на правомощия, правилата, които се съдържат в разпоредбите, ще доведат до загуба на капацитет вследствие на ранните кандидатури за влакови маршрути. Затова според мен предложеният компромис следва да бъде отхвърлен.

 
  
MPphoto
 

  Axel Voss (PPE).(DE) Г-жо председател, бих искал да подчертая, че по принцип е хубаво, че работим на един общ пазар, както и че включваме железопътния транспорт и товарния превоз в това и насърчаваме сътрудничеството. Аз просто бих искал да посоча, че разполагаме с различни системи и железопътни мрежи в държавите-членки. Следователно това, естествено, би било много трудно в гъсто населените райони. Не разполагаме с отделни системи; с други думи, „обслужването на едно гише“ фактически ще доведе до определяне на някакъв вид приоритет на товарния превоз и дори когато нови влакови маршрути бъдат установени, един такъв централен орган ще оказва и съответното въздействие върху пътническия превоз. Във връзка с това също ще можем да видим как се дава приоритет на товарния превоз, дори и това да не е изрично казано. Трябва обаче да се гарантира, че пътническият транспорт ще продължи да бъде привлекателен вариант в гъсто населените райони.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) През последните години Комисията се съсредоточи върху три основни насоки за развитие на железопътния транспорт: отваряне на конкуренцията, подобряване на оперативната съвместимост и безопасност на националните железопътни мрежи и развитие на инфраструктурата за железопътния транспорт. Железопътният товарен превоз в Европейския съюз обаче възлиза на едва 18% от общото количество вътрешни товарни превози.

С цел подобряване на ефективността на железопътния товарен превоз в сравнение с другите видове транспорт, Европейският съюз трябва да създаде и гарантира възможно най-ефективното функциониране на коридорите за железопътен товарен превоз Те трябва да имат за цел да гарантират вътрешната непрекъснатост на всеки коридор, като гарантират необходимите връзки между различните съществуващи железопътни инфраструктури и разпределят необходимия капацитет по целия маршрут на коридора.

Създаването на един такъв коридор трябва да гарантира по-добри връзки с железопътната инфраструктура в съседните държави. Смятам, че е от съществено значение за управителите на инфраструктурата, които участват в товарния коридор, да използват оперативно съвместими ИТ приложения за обработка на заявки за международни маршрути и управление на международното движение в коридора.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Г-жо председател, първо, Европейският съюз върши изключително много добра работа. Още миналата седмица станахме свидетели на успеха на Съда на Европейския съюз по отношение на цените на роуминга. Смятам, че членът на Комисията Рединг имаше много важна роля в това отношение, за което я поздравявам.

Морските магистрали са още един пример, който беше споменат от колегите, а сега обсъждаме този много важен въпрос: железопътния превоз на товари. Смятам, че казаното от г-н Marinescu е много важно. Въпреки че количеството товари, превозвани с влак, е намаляло с течение на годините, климатът вече се промени. Предвид глобалното затопляне и вулканичната пепел, хората вече са по-склонни да пътуват с влак и да изпращат товари с влак. Има трудности, знам, но ползите са огромни от гледна точка на разходите, от гледна точка на по-малко замърсяване, по-малко задръствания, по-малко произшествия на пътищата. Ако мога да използвам една игра на думи, вие сте на прав път – железопътния път! Продължавайте в същия дух и дано постигнете същия успех, както с таксите за роуминг.

 
  
MPphoto
 

  Werner Kuhn (PPE).(DE) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, аз също бих искал да подчертая, че, по отношение на продължаващата либерализация и отварянето на железопътния пазар, законодателството, което дава приоритет на товарния превоз, е стъпка в правилната посока от гледна точка на конкурентоспособността на железопътните мрежи в цяла Европа.

Ако искаме това законодателство, което дава приоритет на товарния превоз, да бъде прието, ние, разбира се, трябва да разгледаме и факта, че в Европа има държави като Германия, които ще трябва да поемат по-голямата част от превоза. Няколко оратори вече споменаха, че в Германия коридорите ни преминават през големите градове. Комисията постави коридорите за приоритетен товарен превоз тук, а интегрираната система, която позволява създаване на графици на местния железопътен пътнически транспорт и позволява превоз на дълги разстояния на редовни интервали в Германия, както и превоз на товари, трябва да бъде особено добре координирана. Затова, ако искаме „обслужването на едно гише“ да работи добре, то просто трябва да може да работи в пълна хармония със съответните национални оператори на инфраструктурата.

 
  
MPphoto
 

  Josefa Andrés Barea (S&D) (ES) Г-жо председател, един от трансевропейските транспортни коридори е железопътният коридор, известен като „Средиземноморския коридор“. Това е много важна връзка, която ще свърже Северна Африка с Европа.

Коридорът е много важен за Испания защото тази линия е приоритет, като се има предвид, че ще свърже Алхесирас с Европа. Тя няма да изключи други приоритетни коридори и ще премине през Алмерия, Мурсия, Валенсия и Каталония. Причината беше спомената от членът на Комисията Рединг: по-голяма икономическа активност и по-голяма концентрация на наземния транспорт. Това е едно от двете условия. То ще отвори възможност за свързване с различни морски пристанища на Средиземно море. Трябва да предоставим икономически стимули и да бъдем конкурентоспособни – нещо, която заяви и членът на Комисията – защото тази област произвежда над 50% от износа на Испания.

Затова, ако насърчим една стратегическа железопътна мрежа през Средиземноморието, ще постигнем по-добра конкурентоспособност за Испания и за Европа.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Г-жо председател, железопътна, а не пътна система, следва да бъде ръководният принцип на европейската политика за товарен превоз през 21-и век и вместо да се разширява директивата на Европейския съюз за одобряване на „мегакамионите“, нашата цел трябва да бъде прехвърляне на товарния превоз към железопътния транспорт. Железопътният транспорт в крайна сметка следва да бъде по-бърз и по-рентабилен за превозвачите, а оттам и достатъчно привлекателен, за да се спре автомобилния товарен превоз.

Това, което ме изненадва за този проект, е фактът, че не се споменава основния тунел „Бренер“. Тунелът е все пак основен елемент от дългата 2 200 км железопътна връзка от Берлин до Палермо, както и важен проект в контекста на трансевропейската мрежа. Както знаем, има голяма несигурност относно финансирането от страна на Италия, а Европейският съюз отказва да прави допълнителни правнообвързващи финансови обещания за периода след 2013 г.

Основният тунел „Бренер“ не трябва да се превърне в черна дупка, поглъщаща милиарди евро. Очаквам ясна информация за този строителен проект. Дължим това на данъкоплатците, които живеят на север и на юг от тунела „Бренер“ в Италия и Австрия.

 
  
MPphoto
 

  Georges Bach (PPE). (FR) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, съгласен съм с моя колега, който по-рано спомена, че трябва да се свърши още много работа; аз все пак считам, че това предложение е голяма крачка в правилната посока. Смятам, че текстът има потенциал да завърши с един амбициозен европейски проект. Крайно време е да предприемем действия за увеличаване на конкурентоспособността на железопътния товарен превоз, най-вече чрез насърчаване на сътрудничеството и координацията на всички нива.

Не споделям опасенията на някои държави-членки, които разглеждат текста като заплаха за контрола на националните оператори на железопътната мрежа и се боят, че това може да окаже неблагоприятно въздействие върху пътническия транспорт. Не смятам, че регламентът ще има някакви отрицателни последици върху железопътния пътнически транспорт. Напротив, това ще помогне да се увеличи качеството на товарния превоз и ще предотврати по-нататъшно преминаване към автомобилния транспорт.

 
  
MPphoto
 

  Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията. (EN) Г-жо председател, позволете ми да благодаря на Парламента за свършената работа и да заявя, че заключенията, които бяха представени от докладчика, ще изпратят ясно послание на държавите-членки и на заинтересованите страни, защото всички знаем, че коридорите за товарен превоз са необходими за съживяване и развитие на железопътния товарен превоз. Също така знаем, че изпълнението им трябва да бъде координирано и съгласувано на европейско равнище. Виждаме активно участие на всички железопътни участници.

В светлината на това разискване, позволете ми отново да настоя по два въпроса. На първо място, „обслужването на едно гише“ не е наднационален орган, а оперативен инструмент, за да се направи процесът на разпределяне на маршрути по-ефективен. Второ, регламентът може да се прилага при пълно спазване на необходимостта от капацитет за други видове транспорт, по-конкретно пътнически транспорт. Комисията, смята, че би било много добре за Европа, ако се гласува категорично за предложението утре.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu, докладчик.(RO) Компромисът се подкрепя от най-малко четири политически групи. Той се подкрепя и от Комисията, която утре ще излезе с декларация в това отношение. Компромисът се подкрепя от европейските сдружения на превозвачите и управителите на инфраструктурата.

Налице е само едно изменение, което беше внесено под натиск от страна на един единствен оператор на пазара на железопътния товарен превоз, който според мен всъщност се опитва да хитрува. В местната преса се води обсъждане за нарушение на пътническия транспорт, докато изменението, внесено в Парламента, в действителност се отнася за премахване на единното звено на контакт, което предоставя прозрачност и гарантира лоялна конкуренция.

Одобряването на това изменение ще доведе до помирителна процедура и ще премахне всяка добавена стойност от текста на регламента. Този регламент ще стане безполезен без единното звено на контакт и ще внесе твърде малко промени в настоящата ситуация. Има един въпрос, който бих искал да спомена. Изявленията, направени в залата относно разпределянето на капацитет от страна на единното звено на контакт, не са верни, защото капацитет се разпределя в съответствие с Директива 2001/14/ЕО, точно както в момента управителите на инфраструктурата също решават за маршрута на товарните влакове и за резервациите за специални заявки, докато „обслужването на едно гише“ извършва този процес на разпределяне в рамките на вече взетите решения от страна на управителите на инфраструктурата. Затова, съжалявам, но становището, поддържано от някой друг, е грешно.

Настоящият компромис беше постигнат в резултат на трудни преговори. Настоящият текст включва точно това, от което се нуждае секторът на товарния превоз: координиране на движението, инвестиции, управление, стандартни правила в случай на нарушение, лесен достъп до свободния пазар за кандидатите. Помирението не може да ни даде повече от това, с което разполагаме в момента. От друга страна, това може да отслаби съдържанието на регламента и да го направи безполезен. Бих счел за странно, ако едно единствено дружество е в състояние да спечели дело срещу Съвета, Европейския парламент и Европейската комисия. От само себе си се разбира, че моята препоръка и искане са за гласуване в подкрепа на този компромис във формата, в която е представен в момента.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в четвъртък, 15 юни 2010 г.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), в писмена форма. (IT) Развитието на ефективна и устойчива европейска транспортна система изисква съживяването на железопътния товарен превоз посредством координирани действия между държавите-членки и сътрудничество между управителите на железопътната инфраструктура за развитие на интермодалността, отварянето на пазара и управлението на товарния и пътническия транспорт.

Предложението за регламент има за цел да подобри обслужването на железопътния товарен превоз посредством процедура за определяне на европейските коридори, които трябва да гарантират висококачествено обслужване на товарния превоз. Товарен коридор №5 вече беше изготвен на министерско равнище през 2006 г., в съответствие с Балтийско-Адриатическия коридор, общоевропейския коридор VI и приоритетен проект 23. Затова е уместно да се продължи с поетите ангажименти и да се постигнат установените цели; въпрос, който беше обсъден няколко пъти на конференцията на TEN-T в Сарагоса.

 
Правна информация - Политика за поверителност