Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0135(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0182/2010

Внесени текстове :

A7-0182/2010

Разисквания :

PV 14/06/2010 - 23
CRE 14/06/2010 - 23

Гласувания :

PV 16/06/2010 - 8.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0217

Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 14 юни 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

23. Приемане на еврото от Естония на 1 януари 2011 г. (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. − Следващата точка е докладът (A7-0182/2010) на Еdward Scicluna, от името на комисията по икономически и парични въпроси, относно приемането на еврото от Естония на 1 януари 2011 г. (COM(2010)02392010/0135(NLE)).

 
  
MPphoto
 

  Edward Scicluna, докладчик. (EN) Г-жо председател, доволен съм, че мога да представя доклада за одобрението на кандидатурата на Естония за присъединяване към еврозоната.

Много е важно, че една малка, но изключително решителна държава-членка на ЕС потропа на вратата на еврозоната в толкова трудни времена. Това говори много за страната, както и за еврото и еврозоната.

Причината, поради която Естония трябва да се присъедини към еврозоната, е много ясна. Естония изпълни критериите от Маастрихт, определени в Договорите. А нещо още по-важно е, че не трябва да забравяме, че тези постижения са достигнати в момент, когато преживяваме най-лошата световна финансова, икономическа и социална криза, на която сме свидетели в наши дни. Подобни постижения, трябва да се каже, са резултат от целенасочени надеждни и устойчиви усилия на успешни естонски правителства и на естонския народ. Освен това, въпреки затрудненията, които изпитва еврозоната напоследък, общественото мнение в Естония подкрепя присъединяването към еврото.

Като докладчик съм в непрекъснат контакт с Комисията, Европейската централна банка и естонското правителство; посетих Естония в средата на май, когато Комисията и ЕЦБ публикуваха конвергентните си доклади. Извършената от естонското министерство на финансите, парламента, статистическата служба и централната банка подготвителна работа е предимство за Естония.

Трябва да изразя безпокойството си обаче от изключително краткото време, което получи Парламентът, за да представи своя доклад след публикуването на тези конвергентни доклади. Не считам, че този срок е подходящ. Както беше казано и по-рано, това е знак за липса на уважение към Парламента. Признавам, че има някои осезаеми подобрения като срещата на ЕЦБ и Комисията с Бюрото и даденото от тях устно обяснение на процеса. Въпреки това искрено се надявам следващия път, когато някоя държава-членка поиска да се присъедини към еврозоната, да не се използват такива срокове.

Въпреки че битуват мнения, че еврозоната трябва първо да реши собствените си проблеми и след това да приема нови членове, считам, че те са недалновидни. Като членове на еврозоната ние сме достатъчно уверени и мотивирани, за да намерим изход от тези бурни времена, които преживява еврото, и сме готови да помогнем, когато е необходимо.

В борбата за връщане на доверието в еврозоната чрез мерки за повишаване на устойчивостта на публичните финанси, чрез по-строго управление на статистиката, считам, че Естония ще бъде истински актив за еврозоната. Благоразумният й подход към публичните финанси означава, че към края на 2009 г. тя е имала много нисък, ако не най-ниския бюджетен дефицит в еврозоната. Освен това, въпреки сериозното свиване на икономиката с близо 15% през 2009 г., фактът, че е натрупала големи бюджетни излишъци в добри времена, означава, че съотношението държавен дълг-БВП (7,2%) е най-ниското в ЕС и едно от най-ниските в света. Казано по-простичко, по време на най-лошата икономическа и социална криза Естония успя да се защити.

Това твърдо поставя Естония в групата на държавите от еврозоната, които имат по-добра фискална дисциплина и са подготвени да вземат трудни решения, за да поддържат устойчиви публични финанси. Тя носи и значителна политическа символика. Кандидатурата на Естония за присъединяване към еврозоната е символ за съседните й държави, че присъединяването към еврото би трябвало да бъде привлекателна възможност за онези държави, които се подготвят добре.

И накрая, не може да се каже, че на Естония и предстои да извърви лесен икономически път. Безработицата е изключително висока, от една страна, а инфлационният риск също не е много добър. Ето защо правителството трябва зорко да контролира цените, особено по време на периода на преминаване към еврото.

Във връзка с това предавам доклада на Парламента.

 
  
MPphoto
 

  Оли Рен, член на Комисията. (EN) Г-жо председател, преди всичко искам да благодаря на Edward Scicluna за неговия балансиран и съдържателен доклад относно изпълнението от Естония на конвергентните критерии и влизането й в еврозоната.

Искам да поздравя и приятелите ни от Естония за това, че достигнаха до такова знаменателно събитие.

Оценявам огромната подкрепа за приемането на еврото от Естония, която оказа парламентарната комисия по икономически и парични въпроси на заседанието си от 2 юни. Всъщност това е изключително важно, за да се придвижи предложението на Комисията, и в крайна сметка да се въведе еврото в Естония на 1 януари следващата година.

Всички знаем, че оценката на конвергенцията и решението относно приемането от Естония на еврото ще се случат, когато преживяваме едни от най-тежките времена за еврозоната, ако не и най-тежките от създаването й.

Във връзка с това положителната оценка за Естония е изключително важен сигнал, който показва, че рамката на ИПС е напълно функционална. Тя също така подчертава, че оценката за конвергенция на държавите-членки се извършва на базата на индивидуалното представяне, на техните собствени заслуги и при пълно зачитане на принципа за равнопоставеност.

Положителната оценка за Естония е положителен сигнал и за пазарите, както и за държавите-членки на ЕС извън еврозоната при сегашните обстоятелства.

Позволете ми да подчертая, че Естония влиза в еврозоната от много силна позиция с надеждни политики, една от най-силните фискални позиции и до момента с най-ниското равнище на дълга в Европейския съюз, както посочи и г-н Scicluna. Когато средният публичен дефицит в Европейския съюз е около 75%, равнището на дълга в Естония е 7,2%, което, разбира се, е далеч от средното. Макар и да не е имунизирана срещу кризата, естонската икономика показа способността да функционира и да се приспособява при режим на фиксиран валутен курс в продължение на близо две десетилетия от 1992 г. насам. Ето защо приемането на еврото не се очаква да бъде голям шок за условията за финансиране, защото финансовите пазари са добре развити.

Разбира се, приемането на еврото няма да бъде краят на пътя. Точно обратното. Ако Естония приеме еврото следващата година, от ключово значение ще бъде да поддържа политическа дисциплина и да направлява фискалните, структурни и благоразумни политики към успешно внедряване в еврозоната.

Приветствам готовността на естонските органи да уверят еврозоната и партньорите от ЕС чрез официално писмо за твърдия си ангажимент към политики, ориентирани към стабилност, както и че ще определят политическите си приоритети в съответствие с това.

Успоредно с това Европа имаше спешна нужда от укрепване на икономическото управление. Направените напоследък предложения от страна на Комисията имат за цел задълбочаване на икономическото управление в Европа и разумно разширяване на еврозоната на базата на заслугите на съответните държави.

Това е пътят към изграждането на един по-силен и по-ефективен икономически и паричен съюз.

В заключение, след проведените тази седмица консултации с Европейския парламент, през тази седмица въпросът ще бъде поставен за обсъждане и в Европейския съвет. Ако всичко върви по план, очакваме да имаме правни актове, приети от Съвета на Екофин на 13 юли, като по този начин ще дадем на Естония достатъчно време да се подготви за преминаването към еврото на 1 януари следващата година.

И така, още веднъж ви благодаря за подкрепата за предложението и поднасям искрените си поздравления на естонския народ.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell, от името на групата PPE.(EN) Г-жо председател, искам да благодаря на докладчика за чудесния доклад. Подкрепям коментарите му като цяло, както и посочените от него въпроси, които будят безпокойство.

Искам да кажа по-конкретно, че можем да приемем Естония в еврозоната, заради жертвите, направени от естонския народ, и управлението на естонските правителства и парламент. Това управление далеч надхвърля въвеждането на ред и жертвите, които вървят ръка за ръка с това. Докато някои от нас си ближат раните, тъй като са много несигурни относно бъдещето на еврозоната, се появява една малка държава. Тя е пример не само за останалите държави в региона, които искат да се присъединят към Европейския съюз, но и знак към цяла Европа, за да засили доверието ни в трудните времена, които преживяваме.

Желая да напомня на Парламента, докато имам думата, че през първите 10 години от съществуването на еврото бяха създадени 16 млн. работни места в Европа — много повече, отколкото за същото време в САЩ. Това наистина е одобрение на целия проект в момент, когато той се нуждае от подкрепа от смел парламент, смело правителство и смел народ. Поздравявам Естония и считам, че постъпва правилно.

Опитът от моята държава — друга малка държава — почти изцяло е положителен. Помислете за това къде биха били малките държави в противен случай. Къде щяхме да бъдем, ако нямахме Европейската централна банка и Комисията и подкрепата на министрите на държавите от еврозоната в тези трудни времена? Щяхме да сме изгубени.

Искам да обърна внимание на два въпроса: въпросът за цикъла „подем–рецесия“, който трябва да се разгледа и да бъде наблюдаван, и този за инфлацията на активите. Поставях тези въпроси пред председателя на Европейската централна банка в продължение на две години преди да започнат да се обсъждат открито. Комисията и ЕЦБ трябва някак да се споразумеят как инфлацията и ниските лихвени проценти водят до инфлация на активите. Трябва да има някакъв начин да се справят с това.

С радост подкрепям общата линия на доклада, представен от докладчика.

 
  
MPphoto
 

  Ivari Padar, от името на групата S&D.(ET) Госпожи и господа, вдругиден ще гласуваме по доклада на Европейския парламент, с който да подкрепим присъединяването на Естония към еврозоната. След това, само след по-малко от месец, Съветът ще вземе официално решение. За Естония присъединяването към еврозоната е следващият преломен момент в процеса на интеграция в Европейския съюз, а присъединяването естествено е част от разумна бюджетна политика, която се провежда в Естония в продължение на години. С началото на икономическата криза нашето общество осъзна, че предизвикателствата, произтичащи от нея, изискват напълно нов подход и преосмисляне на редица политики, провеждани до този момент. По-конкретно това означаваше няколко съкращения на бюджета през 2008 г. и 2009 г.

Присъединяването означава, че полаганите през последните години усилия са били в правилна посока и че тенденциите от последните години са показали колко важно е да имаш надеждна статистика и да се избягват двойните стандарти. Сигурен съм, че и в бъдеще Естония ще продължи да провежда своята много подходяща, прозрачна и разумна фискална политика. Осъзнахме, че в малка страна с отворена икономика това е единственият възможен избор. Присъединяването на Естония е положителен знак за цяла Европа. Вярваме, че единната валута е обнадеждаващата светлина в края на тунела предвид трудната икономическа ситуация, пред която е изправена Европа днес.

Считам, че след присъединяването на Естония, еврозоната ще има член, който разбира правилата на играта и ще бъде от полза за укрепването на паричния съюз и единната валута. Аз самият искам да благодаря на колегите, и по-конкретно на докладчика Edward Scicluna и на докладчиците в сянка за огромния труд. Искам да ви уверя, че Естония е готова да се присъедини към еврозоната. Благодаря ви.

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz, от името на групата ALDE.(DE) Г-жо председател, доволен съм, че мога да поздравя Естония като 17-я член на еврозоната от 1 януари 2011 г. Нашата балтийска съседка, както беше споменато и от ораторите преди мен, наистина е една от малкото държави, която изпълнява критериите от Маастрихт при това с ентусиазъм.

При сегашната обстановка сме убедени, че Комисията, Евростат и Европейската централна банка са разгледали всичко много внимателно и не са правили компромиси при оценката на данните. Съветът също ще вземе решението си без каквито и да е политически предимства.

Десет години след въвеждането си еврото, както знаете, е изправено пред най-големия си тест и най-трудното предизвикателство. Фактът, че Естония успя наистина да отговори на критериите за присъединяване при тези обстоятелства, е свидетелство за огромна степен на ангажираност, невероятна воля и огромни усилия. Считам, че това е показателно и за факта, че тя наистина иска да изпълни критериите, залегнали в Договора. Естония знае, че като член на Европейския съюз, тя също така е задължена да стане член на еврозоната и фактът, че иска да го направи толкова бързо на мен лично ми носи удовлетворение. Това показва, че все още има държави, които наистина вярват в европейския проект.

За щастие на естонското правителство не му се наложи да провежда референдум, за да се вземе решението за присъединяване, тъй като добре знаем, че в известна степен гражданите се тревожат. Ако следят медиите, могат да сметнат, че еврото е слаба валута, а еврозоната е преходен съюз, и се безпокоят, че въвеждането на еврото ще доведе до сериозно нарастване на цените. Словения и Германия са примери за това, а в Германия не без основание скъпото евро беше наричано „Teuro“ (т.е. „der teure Euro“, което означава „скъпото евро“). Фактът, че всичко това е само очаквана инфлация, както твърди Европейската централна банка, със сигурност е омаловажен.

Като член на еврозоната Естония ще трябва да се справя с проблемите, с които се бори единната валута, и така ще се включи в плана за спасяване на еврозоната. Как би се отразило това на бюджета, ние не знаем. Искам да призова Комисията да внесе някаква яснота по въпроса. Надявам се, че Естония ще продължи отличното си развитие и постиженията й, особено по отношение на бюджетната дисциплина и борбата с инфлацията, ще се окажат устойчиви и в бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne, от името на групата ECR.(EN) Г-жо председател, искам да благодаря на докладчика, г-н Scicluna, за ясния и изчерпателен доклад. Напълно подкрепяме неговите заключения. В това време на безпрецедентни икономически сътресения, породени от финансовата криза от 2008-09 г., фактът, че Естония отговори на критериите за приемане на еврото, е свидетелство за финансовите възможности и фискалната дисциплина на естонското правителство.

Способността им да поддържат публичния дефицит в добро състояние въпреки огромния натиск от безработицата заслужава аплодисменти. Според мен, ако всяка държава-членка отговори на строгите критерии за влизане в еврозоната и ако наистина иска това дори и в бурни времена, тогава решението в крайна сметка ще бъде на поданиците, а аз им пожелавам всичко добро по пътя, по който са поели.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Г-жо председател, много хора са на мнение, че Естония трябва да бъде поздравена. Аз поднасям своите съболезнования на естонския народ. Стойността на една национална валута трябва да отразява съответно търсенето на вноса и износа на нейните стоки и услуги, както и други парични операции, и трябва да се променя в съответствие с нуждите. Държава, която е закрепена към стойността на дадена валута, която не отразява нуждите на икономиката й, ще открие, че всички икономически проблеми се задълбочават.

Обединеното кралство установи това, когато бяхме членове на предшественика на еврото — валутния механизъм. Изведнъж се озовахме ограничени не само по отношение на стойността на единната валута, но и в рецесия, от която излязохме едва след като напуснахме валутния механизъм.

Докладът на г-н Scicluna поздравява Естония за това, че заменя дефицита по текущата и капиталова сметка с излишък по текущата и капиталова сметка. Това би трябвало да е добра новина, но има опасности на хоризонта. В резултат от този излишък Комисията и Европейската централна банка могат да определят твърде висок валутен курс крона-евро. Ако след това в Естония обемът на износа съотнесен към вноса намалее, ще последват рецесия и дефицит по платежния баланса, от които няма да може да избяга. Естония ще загуби паричния си и фискален суверенитет, което е ирония за държава, която само преди 19 години се изтръгна от лапите на Съветския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Arturs Krišjānis Kariņš (PPE).(LV) Г-жо председател, когато става дума за футбол, ние — феновете — очакваме нещата да се случват логично. Очакваме отборът с най-добра дисциплина и най-голяма отдаденост да спечели Световната купа. Тази логика трябва да се прилага и по отношение на разширяването на еврозоната. Бюджетната дисциплина и прилагането на реформите трябва да бъдат възнаградени с приемане в еврозоната. По време на световния икономически подем в периода 2005-2008 г. повечето европейски държави изразходваха много повече средства, отколкото можеха да си позволят, т.е. не се простираха според възможностите си. Всъщност те подготвиха почвата за днешната криза на еврото. По това време, когато другите харчеха средства, нашите приятели в Естония бяха малко по-предпазливи — те трупаха бюджетни излишъци. Благодарение на тези излишъци и на бюджетната им дисциплина резкият икономически спад, който преживяха и през 2009 г., не доведе Естония до ръба на фалита. Вместо това, спазвайки строга дисциплина, Естония отговори на всички критерии от Маастрихт и трябва да бъде допусната в еврозоната. Въвеждането на еврото в Естония ще бъде добра новина от три гледни точки. Първо, това ще бъде много важен и силен сигнал в международен план, че въпреки всички трудности еврозоната продължава да се разширява. Второ, ще бъде положителен сигнал за всички балтийски държави и балтийския регион, че балтийските държави са стабилни и способни да следват прагматични политики. Трето, ще бъде много важен сигнал за Латвия и останалите кандидатки за членство в еврозоната, че спазването на критериите от Маастрихт ще бъде възнаградено с приемане в еврозоната. В същото време в Европа държавите-членки трябва да приведат бюджетите си в ред, за да може населението им и финансовите пазари да възвърнат доверието си в еврозоната. Според мен приемането на Естония в еврозоната ще послужи като добър пример за правителствата и обществата на останалите държави по отношение на факта, че е възможно да има бюджетна дисциплина в тежки времена. Благодаря за вниманието.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) В началото на икономическата криза в Европейския съюз балтийските държави бяха сред най-сериозно засегнатите. Балтийските тигри се превърнаха в боледуващите мъже на Европа след продължилия няколко години икономически бум. Въпреки това сега Естония се подготвя да се присъедини към еврозоната рекордно бързо. Приемането на тази държава обаче ще заздрави и еврозоната в много критичен момент. Похвална е амбицията на Естония да приеме единната валута въпреки кризата, която остави своя отпечатък и върху нея. Тя успя да се справи с подходящите строги мерки и фискална дисциплина. Въпреки че бяха засегнати тежко от кризата, балтийските държави се радват на предимството да имат ниско равнище на публичен дълг, което им дава голяма гъвкавост по отношение на външните кредити. Това е важно да се отбележи, като се има предвид, че съотношението държавен дълг/БВП в Естония е 7,2%, далеч под референтната стойност от 60%.

Считам, че сега трябва да извлечем поуките от европейската криза и от решителността на Естония и да открием подходящия баланс между амбицията и благоразумието. Като част от този процес обаче, не трябва да пренебрегваме социалния аспект от преминаването към еврото. Опитът на държавите, които са го приели по-рано, сочи, че има голям риск от повишаване на цените. Ето защо се надявам, че естонските органи ще могат да постигнат равновесие между фискалните политики, за да не се налага гражданите да правят огромни жертви. Във връзка с това г-н Sciclunaе е напълно прав, като насочва вниманието ни към риска от инфлация.

И накрая, но не на последно място, преминаването на Естония към еврото крие определена символика. То може да послужи за модел на държавите в Източна Европа, чийто ентусиазъм е бил смекчен от кризата и от факта, че реалните шансове за тях да спазят крайните срокове за приемане на еврото намаляват.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE).(SV) Г-жо председател, искам да изразя личното си възхищение от Естония. В момента Европа и еврото са изправени пред тежки проблеми. В трудни времена се отсява сеното от плявата. Тук можем да видим разликата между онези, които наистина вярват в Европа и искат да допринесат за един по-силен Европейски съюз, като Естония, и онези, които нервно стоят на страничната линия и чакат да видят как ще се развият нещата, като родната ми държава — Швеция, родната страна на председателя — Обединеното кралство, както и Дания.

Нека за момент допуснем, че бащите на Европейския съюз стояха и чакаха по същия начин, кога ще започне всичко. Къде щеше да бъде Европа в този случай? Точно по време на криза ЕС се развива и показва, че има смелостта да направи Европа по-единна и силна. Еврото е най-видимият символ на обединена Европа. Изцяло подкрепям Естония.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Преди всичко искам да поздравя Естония за конкретните усилия, които е положила, за да изпълни критериите за конвергенция, като е възприела благоразумни политики. Тя ще бъде 17 държава, която приема еврото. В труден период за европейската икономика, когато непрекъснато се спекулира с това, че държавите-членки ще напуснат еврозоната, Естония показва, че е готова да приеме единната валута.

По този начин изпраща силен сигнал за евентуално разширяване на еврозоната на изток. Останалите осем държави, които се разглеждат в конвергентния доклад за 2010 г., Румъния включително, отчитат неравномерен напредък в посока към приемане на единната валута и към настоящия момент не отговарят на критериите за присъединяване към еврозоната. Накрая искам да кажа, че всяка държава-членка трябва да приема еврото тогава, когато е напълно готова за тази стъпка.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D).(LT) Аз също искам да се присъединя към отправените днес поздравления към администрацията на Естония. Преди няколко години Литва беше в същата ситуация, но не ни достигна една десета от процентния пункт при инфлационния показател. Всъщност всяка държава има своето историческо минало. Имаме ясно определена икономическа структура и трудни решения, взети в резултат на определени проблеми в миналото. Това, което отличава Естония, е, че вероятно в миналото са вземали по-малко популистки решения, централната банка води много предпазлива политика и много други неща. Това наистина е пример за всички нас, особено за балтийските държави, и, надявам се, след няколко години и ние ще имаме щастието да преживеем този момент. Отново искам да поздравя сегашния член на Европейския парламент и бивш министър на финансите, който също е дал своя принос за процеса, и да поздравя цялото естонско правителство за наистина успешното прилагане на някои от принципите на икономическия и паричен съюз. Пожелавам ви късмет.

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson (ALDE).(EN) Г-жо председател, фактът, че г-н Brons, който се изказа по-рано при това разискване, дриблира с думите си и след това уместно напусна залата, говори много за интереса, който той и партията, която представлява, показват към разискването.

Интересното във връзка с преминаването на Естония към еврото е, че това е вот на доверие към Естония и вот на доверие към еврото. Еврото беше обект на много критики, както може да се предположи, най-вече в англосаксонската преса. Реалността е, че без еврото и без бюджетната дисциплина, която държави като Естония показват, за нас нямаше да има никаква надежда.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE).(SL) Предполагам, че никога не бих си простил, ако пропусна възможността да поздравя колегите си от Естония.

През последните десетилетия в редица области Естония има една от най-добрите репутации сред всички страни в преход.

Да си припомним например извършените отлични данъчни реформи. На един много ранен етап, още през 90-те години на миналия век, те либерализираха икономическата си система по начин, който не може да бъде достигнат от другите държави в преход.

Убеден съм, че Естония ще бъде сериозен стълб за еврозоната, че ще действа много по-подходящо, отколкото редица нейни членове, и че ще даде своя принос за стабилността на общата ни валута.

 
  
MPphoto
 

  Оли Рен, член на Комисията. (EN) Г-жо председател, искам да благодаря на уважаемите членове на Европейския парламент за тяхната подкрепа.

Позволете ми да използвам възможността да ви осведомя за причините за кратките срокове за приемане на конвергентния доклад — въпрос, на който се спря г-н Scicluna. Крайната дата за оценката зависи от наличността на прогнозни данни, което от своя страна зависи от датата на проверката на данните за публичните финанси от Евростат. Всъщност, за да дадем повече време на Европейския парламент, Евростат се съгласи да изтегли напред проверката на фискалните данни. Въпреки това процесът на изготвяне на доклада от страна на Комисията също е много сериозен, защото искаме да гарантираме качеството му, а допълнителното съкращаване на процеса не би било възможно, без да се направят компромиси с цялостната оценка на Съюза и на всички държави-членки, както и по отношение на процедурите за прекомерен дефицит и цялостното зачитане на Пакта за стабилност и растеж, който е основата на Икономическия и паричен съюз.

Всъщност ще използваме същия суров материал утре и в Комисията, когато ще вземаме решения по общо 16 процедури за прекомерен дефицит, 12 съществуващи и четири нови процедури при прекомерен дефицит за държави-членки на ЕС. И така, това всъщност е цялостен процес, който обхваща цяла Европа, и налага известни ограничения върху работата на Комисията в това отношение.

Във всички случаи оценявам прагматизма ви и мога да кажа, че се срещнах с членове на комисията по икономически и парични въпроси на 13 април, когато проведохме предварително неформално обсъждане относно перспективите за конвергенция за Естония. Искам да добавя също, че Комисията е готова да запознае Парламента по всяко време с икономическата и фискална ситуация в Естония. Ясно е, че Естония трябва да остане бдителна, за да гарантира стабилността на публичните си финанси и макроикономическото си развитие, а Комисията със сигурност трябва зорко да наблюдава процеса.

И накрая, разчитам на Естония като партньор при спазване на фискалната дисциплина, когато става въпрос за упражняване на „партньорски натиск“ в рамките на еврогрупата. Необходими са ни съюзници и разчитаме на Естония в това отношение. Необходимо е да работим заедно, за да гарантираме устойчивостта на публичните финанси, а по този начин и устойчивия растеж и създаването на работни места в Европа.

Мисля, че г-н Brons говори за Естония, като държава, която вероятно ще загуби наскоро върнатата си независимост и свобода. Може би в отговор трябва да кажа на г-н Brons каква е била логиката, която е следвал моят дядо, когато е гласувал положително на референдума във Финландия за членството на Финландия в ЕС преди около 15 години. Той ми каза, че е прекарал пет години на фронта, за да защитава страната си, гледайки на изток, но от тогава насам винаги гледа само на запад.

 
  
MPphoto
 

  Edward Scicluna, докладчик. (EN) Г-жо председател, благодаря Ви за обяснението, г-н Рен. Разбирам сроковете като такива. Безпокойството ми по-скоро е свързано с това, че ролята на Парламента не може да се разглежда като нещо тривиално, което, сигурен съм, е било отчетено от Комисията.

В заключение искам да благодаря на своите колеги — докладчиците в сянка — за полезните съвети и измененията по същество, които напълно подкрепих и включих в доклада. Искам да спомена конкретно моя уважаван колега от Европейския парламент Ivar Padar, бивш министър на финансите на Естония, както и настоящия министър Юрген Лиги, и да благодаря за изключително честните и открити обяснения, които ми даваха всеки път, когато се нуждаех от помощта им.

Пожелавам всичко най-добро на естонския народ. До този момент те успяха да оборят критиката. Сега ги приканвам да продължат да правят това и да останат бдителни към своята икономика, особено по отношение на конкурентоспособността й, за да гарантират бъдещия си успех като членове на еврозоната.

С това предавам доклада на Парламента. Кандидатурата на Естония заслужава подкрепата ни и се надявам, че при гласуването в сряда Парламентът ще даде на естонците доверието, което заслужават, с убедително мнозинство и ще покаже, че еврозоната е жива.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Разискването приключи.

Гласуването ще се състои в сряда, 16 юни 2010 г.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), в писмена форма.(EN) Г-жо председател, в тези тежки икономически времена е лесно да не забележим колко далеч е стигнала Европа през последните години. Само преди 20 години Естония беше част от Съветския съюз. Днес тя е готова да се присъедини към еврозоната. Не трябва да подценяваме трудностите, пред които са изправени държавите от цяла Европа независимо дали са приели или не са приели еврото. Въпреки това Естония посреща предизвикателствата като независима нация в рамките на ЕС и съответно ще бъде ключов партньор за намиране на решенията. С нетърпение очаквам независимостта на Шотландия, когато шотландският народ също ще играе пълноправна роля в бъдещето на Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), в писмена форма. (ET) Благодаря на докладчика, Edward Scicluna, че е изготвил доклад в подкрепа на присъединяването на Естония към еврозоната. Доволна съм, че усилията на Естония да изпълни критериите от Маастрихт са оценени по достойнство, и се надявам, че колегите ще подкрепят доклада при гласуването в сряда. Приемането на еврото в Естония на 1 януари следващата година ще се случи в момент с решаващо значение за цялата еврозона. Световната икономическа и финансова криза извади на показ онези държави-членки, които системно са избягвали съвместно одобрените критерии и които по този начин са изложили на опасност икономиките на другите държави-членки. Тази криза е много поучителна и е изключително важно всички държави-членки в еврозоната, както и Европейската централна банка, стриктно да следят за изпълнението на критериите от Маастрихт. Критериите се обезсмислят, ако на държавите-членки се позволява да се отклоняват от тях и да се „возят безплатно“ за чужда сметка. Макар че е създаден прецедент, не можем да разчитаме на пакетите от оздравителни мерки да компенсират безотговорните решения на държавите-членки по отношение на икономическата и финансова политика. Естонското правителство трябваше да вземе няколко драстични, но необходими решения, за да стабилизира националния бюджет и да спре икономическия спад. Предстоящото присъединяване на Естония към еврозоната е свидетелство за факта, че действията на правителствата дадоха резултати. Надявам се, че и другите държави-членки са готови да приемат мерки, които да гарантират европейската икономическа и финансова стабилност, както и конкурентоспособността предвид структурните промени, които се извършват в световната икономика. Приемането на Естония в еврозоната изпраща важен и утвърдителен сигнал и дава основания да вярваме, че единната валута, въпреки наблюдаваната напоследък низходяща тенденция, скоро ще се стабилизира.

 
Правна информация - Политика за поверителност