Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0135(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0182/2010

Ingediende teksten :

A7-0182/2010

Debatten :

PV 14/06/2010 - 23
CRE 14/06/2010 - 23

Stemmingen :

PV 16/06/2010 - 8.6
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0217

Debatten
Maandag 14 juni 2010 - Straatsburg Uitgave PB

23. Aanneming van de euro door Estland op 1 januari 2011 (debat)
Video van de redevoeringen
PV
MPphoto
 

  De Voorzitter. − Aan de orde is het verslag (A7-0182/2010) van Edward Scicluna, namens de Commissie economische en monetaire zaken, over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de aanneming van de euro door Estland op 1 januari 2011 (COM(2010)02392010/0135(NLE)) .

 
  
MPphoto
 

  Edward Scicluna, rapporteur. – (EN) Mevrouw de Voorzitter, het doet mij genoegen dit verslag te kunnen presenteren dat de aanvraag van Estland om toe te treden tot de eurozone goedkeurt.

Het is heel betekenisvol dat een kleine, maar zeer vastberaden lidstaat van de EU in zulke moeilijke tijden op de deur van de eurozone klopt. Het zegt veel over het land en het zegt ook veel over de euro en de eurozone.

De reden waarom Estland tot de eurozone zou moeten toetreden, is duidelijk. Estland voldoet aan de criteria van Maastricht als vastgelegd in de Verdragen. Wat belangrijker is, we moeten in gedachten houden dat deze successen zijn bereikt tijdens de ergste wereldwijde financiële, economische en sociale crisis die we in ons leven hebben meegemaakt. Zulke successen, moet worden gezegd, zijn het resultaat van vastberaden, geloofwaardige en volgehouden inspanningen van opeenvolgende Estse regeringen en het Estse volk. Ondanks de recente problemen van de eurozone, is de publieke opinie in Estland bovendien sterk voor toetreding tot de eurozone.

Als rapporteur heb ik voortdurend contact gehad met de Commissie, de Europese Centrale Bank en de Estse regering en heb ik medio mei Estland bezocht, toen de Commissie en de ECB hun convergentieverslagen publiceerden. De voorbereidingen die het Estse Ministerie van Financiën, het parlement, het bureau voor de statistiek en de Estse centrale bank hebben getroffen, strekken Estland tot eer.

Ik moet echter mijn bezorgdheid uiten over de uiterst korte tijd die het Parlement gegund is om zijn verslag te presenteren na de publicatie van deze convergentieverslagen. Ik vind dat niet gepast. Zoals in het verleden is opgemerkt, laat het een gebrek aan respect voor het Parlement zien. Ik geef toe dat er enkele merkbare verbeteringen hebben plaatsgevonden, zoals toen de Centrale Bank en de Commissie zijn bijeengekomen met het Bureau en een mondelinge toelichting hebben gegeven over de vooruitgang. Ik hoop echter oprecht dat dit tijdschema niet zal worden gevolgd wanneer er nog een keer een land wil toetreden tot de eurozone.

Alhoewel sommigen misschien zullen zeggen dat de eurozone eerst zijn eigen problemen moet oplossen voordat zij nieuwe leden accepteert, zou dat naar mijn mening een kortzichtige aanpak zijn. Als leden van de eurozone zijn we óf vol vertrouwen en gemotiveerd genoeg om de woelige wateren te bevaren waar de euro nu doorheen gaat, óf we verliezen het hoofd en wijzen in een vlaag van waanzin een capabele en gekwalificeerde lidstaat af die de euro wil aannemen en klaar is om in een tijd van nood een helpende hand te verlenen.

Ik ben van mening dat Estland een echte aanwinst voor de eurozone zal zijn in onze strijd om het vertrouwen in de eurozone te herstellen met maatregelen om de duurzaamheid van de overheidsfinanciën te verbeteren, door strikter statistisch bestuur. De verstandige aanpak van de overheidsfinanciën van Estland betekent dat het land eind 2009 een comfortabel, zeer laag – zoniet het laagste – begrotingstekort had in de eurozone. Het feit dat het land tijdens de goede jaren grote overschotten had opgebouwd, heeft intussen betekend dat de ratio van zijn overheidsschuld ten opzichte van het bbp met 7,2 procent veruit de laagste is in de EU en een van de laagste in de wereld, ondanks een forse krimp van de economie met bijna 15 procent in 2009. Ronduit gezegd, Estland heeft tijdens de ergste economische en sociale crisis zijn zaken op orde gehouden.

Dit geeft Estland een stevig plaats in de groep landen van de eurozone die fiscaal een betere discipline hebben en beter voorbereid zijn om de zware keuzen te maken om hun overheidsfinanciën duurzaam te houden. Het heeft ook een belangrijke politieke symboliek. De aanvraag van Estland om te mogen toetreden is een belangrijk signaal aan zijn buurlanden dat aanneming van de euro een aantrekkelijke optie is voor de landen die zich goed voorbereiden.

Tot slot: dit wil niet zeggen dat Estland nu een gemakkelijke economische weg voor zich heeft liggen. De werkloosheid is bijvoorbeeld extreem hoog, en ook het inflatierisico ziet er voor de toekomst niet heel goed uit. De regering moet daarom blijven letten op de prijzen, vooral in de overgangsperiode.

Ik beveel dit verslag daarom aan dit Huis aan.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, lid van de Commissie. – (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik wil allereerst de heer Scicluna bedanken voor zijn zeer evenwichtige en belangrijke verslag over de convergentie van Estland en zijn toetreding tot de eurozone.

Ik wil ook onze Estse vrienden feliciteren met het bereiken van deze belangrijke mijlpaal.

Ik waardeer de overweldigende steun die de Commissie economische en monetaire zaken van het Parlement op 2 juni heeft gegeven aan de aanneming van de euro door Estland. Deze is inderdaad cruciaal om het voorstel van de Commissie een stap verder te brengen en uiteindelijk op 1 januari van het volgende jaar de euro in Estland in te voeren.

We weten allemaal dat de convergentiebeoordeling en het besluit over de aanneming van de euro door Estland plaats zal vinden tegen de achtergrond van een van de moeilijkste tijden – zoniet de moeilijkste tijd – voor de eurozone sinds de creatie van de euro.

In dit opzicht is deze positieve beoordeling van Estland een bijzonder belangrijk signaal, dat laat zien dat het EMU-kader volledig functioneert. Het onderstreept ook dat de lidstaten bij de convergentiebeoordeling worden beoordeeld op basis van hun eigen prestatie, op hun eigen verdiensten en met volledig respect voor het beginsel van gelijke behandeling.

De positieve beoordeling van Estland is ook een krachtig positief signaal voor de markten en voor de lidstaten die op dit moment geen deel uitmaken van de eurozone.

Laat ik benadrukken dat Estland tot de eurozone zou toetreden vanuit een heel sterke positie met geloofwaardig beleid, een van de sterkste begrotingssituaties en verreweg het laagste schuldniveau in de EU, zoals de heer Scicluna heeft geïllustreerd. Terwijl de gemiddelde staatschuld in de Europese Unie momenteel circa 75 procent is, heeft Estland een schuldniveau van 7,2 procent, wat natuurlijk een enorm verschil is met het gemiddelde. De Estse economie is weliswaar niet immuun voor de crisis, maar heeft ook laten zien dat zij sinds 1992 gedurende bijna twee decennia in staat is geweest om te functioneren en zich aan te passen in een vaste-wisselkoersstelsel. De aanneming van de euro zelf zal daarom, naar verwacht, geen grote schok zijn voor de financieringvoorwaarden, aangezien de financiële consolidatie al goed gevorderd is.

Natuurlijk zal de aanneming van de euro niet het eindpunt zijn; integendeel. Als Estland volgend jaar de euro aanneemt, zal het essentieel zijn dat het land de beleidsdiscipline voortzet en zijn fiscale, structurele en verstandige beleid helemaal richt op een geslaagde prestatie binnen het eurogebied.

Ik ben blij met de bereidheid van de Estse autoriteiten om het eurogebied en de EU-partners gerust te stellen door een formele brief waarin zij zich vast verbinden tot beleid dat is gericht op stabiliteit, en waarin zij dienovereenkomstige beleidsprioriteiten vaststellen.

Tegelijkertijd is het dringend noodzakelijk om het economisch bestuur in Europa te versterken. De recente voorstellen van de Commissie hebben tot doel zowel het economisch bestuur in Europa substantieel te consolideren als het eurogebied verstandig uit te breiden op basis van de eigen verdiensten van de landen.

Dat is de manier om een sterkere en effectievere economische en monetaire unie op te bouwen.

Tot slot: na de gedachtewisseling met het Europees Parlement van deze week, zal de kwestie worden gevolgd door een debat in de Europese Raad later deze week. Als alles gaat zoals gepland, verwachten we dat de Ecofin-Raad op 13 juli alle relevante rechtshandelingen zal vaststellen, zodat Estland voldoende tijd heeft om zich voor te bereiden op de overgang en op de aanneming van de euro op 1 januari van het komende jaar.

Dus nogmaals heel veel dank voor uw steun voor het voorstel, en mijn hartelijke gelukwensen voor het Estse volk!

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell, namens de PPE-Fractie. (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik bedank de rapporteur voor een heel goed verslag. Ik kan hem steunen in de algemene richting van zijn opmerkingen en ook in de zorgen die hij naar voren heeft gebracht.

Ik wil graag in het bijzonder zeggen dat we Estland tot het eurogebied kunnen toelaten, dankzij de offers die het Estse volk heeft gebracht, en dankzij het leiderschap van de Estse regering en het Estse parlement. Dit leiderschap gaat verder dan dat ze eenvoudigweg hun zaken op orde hebben gebracht en zich de bijbehorende opofferingen hebben getroost. Sommigen van ons likken weliswaar onze wonden, zijn heel onzeker over de toekomst en zitten met vragen over de eurozone, maar hier hebben we een klein land dat de weg wijst. Het is een lichtend voorbeeld, niet alleen voor de andere landen in die regio die de ambitie hebben om toe te treden tot de Europese Unie, maar ook een lichtend voorbeeld voor heel Europa om ons vertrouwen te versterken in deze moeilijke tijd, waar een keer een einde aan komt.

Nu ik toch sta, wil ik dit Huis er graag aan herinneren dat gedurende de eerste tien jaar van de euro in het eurogebied zestien miljoen banen zijn geschapen – veel meer banen dan er in dezelfde tijd werden geschapen in de Verenigde Staten. Dit is daarom echt een goedkeuring van het hele project in een tijd waarin het behoefte heeft aan goedkeuring door een moedig parlement, een moedige regering en een moedig volk. Ik heet Estland welkom en ik denk dat ze een goede stap zetten.

De ervaringen van mijn eigen land – een ander klein land – zijn vrijwel allemaal gunstig. Bedenk waar kleine landen anders zouden zijn. Waar zouden we zijn als we in deze moeilijke tijden de Europese Centrale Bank en de Commissie niet hadden en de kameraadschap van de ministers van de eurozone? We zouden echt verloren zijn.

Ik wil twee punten naar voren brengen, en wel de kwestie van de boom-bustcycli, die moet worden aangepakt en waarop toezicht nodig is, en die van de inflatie van beleggingsobjecten. Ik heb dit gedurende twee jaar ter sprake gebracht bij de president van de Europese Centrale Bank voordat het een populair onderwerp werd. De Commissie en de ECB moeten op de een of andere manier onder ogen zien dat lage inflatie en lage rentevoeten ook leiden tot inflatie van beleggingsobjecten. Er moet een manier zijn om daarmee om te gaan.

Ik steun graag de algemene richting van het verslag van de rapporteur.

 
  
MPphoto
 

  Ivari Padar, namens de S&D-Fractie. (ET) Dames en heren, overmorgen zullen wij samen stemmen over het verslag van het Europees Parlement dat de toetreding van Estland tot de eurozone ondersteunt. Dan is het nog maar iets minder dan een maand tot het officiële besluit van de Raad. Voor Estland is de toetreding tot de eurozone de volgende grote stap in het integratieproces van de Europese Unie en een logisch gevolg van het verstandige begrotingsbeleid dat de afgelopen jaren in Estland is gevoerd. Al in de beginfase van de economische crisis realiseerde men zich in onze samenleving dat de door de crisis ontstane uitdagingen een volledig nieuwe benadering en een heroverweging van veel van het tot dan toe gevoerde beleid vereisten. Concreet betekende dit een aantal bezuinigen in 2008 en 2009.

De toetreding betekent dat de inspanningen van de afgelopen jaren de juiste waren. De ontwikkelingen in de afgelopen jaren tonen ook aan hoe belangrijk het is om betrouwbare statistieken te hebben en dubbele standaarden te voorkomen. Ik ben er zeker van dat Estland in de toekomst zijn zeer geschikte, transparante en verstandige fiscale beleid zal voortzetten. Wij realiseren ons dat er voor een klein land met een open economie geen andere mogelijkheid is. De toetreding van Estland is een positief signaal voor heel Europa. Ons vertrouwen in de eenheidsmunt is als een bemoedigend licht aan het eind van de tunnel in de huidige complexe economische situatie in Europa.

Ik ben van mening dat de eurozone er met de toetreding van Estland een lid bij krijgt dat de geldende spelregels begrijpt en zal bijdragen aan het versterken van de monetaire unie en de eenheidsmunt. Ik wil van mijn kant de collega’s, vooral de rapporteur, Edward Scicluna, en de schaduwrapporteurs bedanken voor hun substantiële werk. Ik verzeker u dat Estland klaar is om tot de eurozone toe te treden. Dank u wel.

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz, namens de ALDE-Fractie. – (DE) Mevrouw de Voorzitter, ik verheug me er oprecht op dat we Estland vanaf 1 januari 2011 als zeventiende lid van de eurozone kunnen begroeten. Onze Baltische buurman – de vorige sprekers hebben het reeds gezegd – is echt een van de weinige landen die aan de criteria van Maastricht voldoen – en het voldoet hier ook nog heel goed aan!

In de huidige situatie kunnen we ervan verzekerd zijn dat de Commissie, Eurostat en ook de ECB hier zorgvuldig naar hebben gekeken en bij de beoordeling van de cijfers niet mild zijn geweest. De Raad zal eveneens een besluit nemen zonder enige politieke bonus toe te kennen.

Tien jaar na de invoering staat de euro nu – dat weten we allemaal – voor de grootste test en uitdaging. Estland heeft buitengewone inspanningen verricht en het getuigt van een enorme betrokkenheid en een ongelooflijke wil dat het land er onder deze omstandigheden in is geslaagd om werkelijk aan de toetredingscriteria te voldoen. Ik denk dat dit er ook op wijst dat Estland de criteria overeenkomstig het Verdrag wil vervullen. Estland weet dat het als lid van de Europese Unie ook de plicht heeft op een dag toe te treden tot de eurozone en dat het dat zo snel wilde doen, verheugt mij persoonlijk zeer. Het toont aan dat er nog landen zijn die echt vertrouwen hebben in dit Europese project.

Gelukkig hoefde de regering van Estland dit besluit tot toetreding niet in een referendum aan het volk voor te leggen, want we weten maar al te goed dat de burgers ten dele zeer bezorgd zijn. Als ze de media volgen, zien ze de euro als een zwakke munt en de eurozone als een transfer-unie en ze zijn bang dat de invoering van de euro tot grote prijsstijgingen zal leiden. Slovenië en Duitsland zijn hier een voorbeeld van en in Duitsland bestaat niet voor niets de woordspeling “Teuro”, dus de dure euro. Dat dit allemaal, zoals de ECB zegt, slechts “gevoelde” inflatie is, is zeker nogal een understatement.

Als lid van de eurozone moet Estland ook steun verlenen bij de problemen van de gemeenschappelijke munt en daarmee ook deelnemen in het vangnet van de eurozone. We weten niet welke gevolgen dat voor de begroting zou kunnen hebben. Ik zou de Commissie willen verzoeken hierover duidelijkheid te verschaffen. Ik wens Estland verder een goede ontwikkeling toe en ik hoop dat de prestaties van het land, vooral met betrekking tot de begrotingsdiscipline en de bestrijding van inflatie, ook in de toekomst duurzaam blijken te zijn.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie. (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik wil graag de rapporteur, de heer Scicluna, bedanken voor zijn heldere en uitgebreide verslag. We staan helemaal achter zijn conclusies. In deze tijd van ongekende economische onrust in de hele wereld, na de financiële crisis van 2008-2009, is het een bewijs van de financiële vakkundigheid en begrotingsdiscipline van de Estse regering dat het land zich nu heeft gekwalificeerd voor toetreding tot het eurogebied.

Hun vermogen om hun staatsschuld binnen de perken te houden, ondanks de hoge druk van werkloosheid, verdient lof. Als een lidstaat voldoet aan de strenge criteria voor toetreding tot de eurozone, en als deze lidstaat zelfs in deze turbulente tijd wil toetreden tot de eurozone, dan is het besluit, naar mijn mening, uiteindelijk aan zijn kiezers, en wens ik hun alle goeds toe op de door hen gekozen weg.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). (EN) Mevrouw de Voorzitter, veel mensen denken dat Estland moet worden gefeliciteerd; ik betuig de Estse bevolking mijn deelneming. De waarde van de munteenheid van een land moet de relatieve vraag naar zijn geëxporteerde en geïmporteerde goederen en diensten, alsook andere geldstromen weerspiegelen en moet veranderen naargelang van de behoefte. Een land dat is gebonden aan een munteenheid die de behoeften van zijn economie niet weerspiegelt, zal merken dat alle economische problemen worden verergerd.

Het Verenigd Koninkrijk heeft dit gemerkt toen we lid waren van de voorloper van de euro, het wisselkoersmechanisme. We merkten dat we gevangenzaten, niet alleen in één valutawaarde, maar ook in een recessie, waar we pas uit kwamen, toen we uit het wisselkoersmechanisme stapten.

Het verslag-Scicluna feliciteert Estland met het feit dat het tekorten op de lopende rekening en de kapitaalrekening heeft omgebogen in overschotten op deze rekeningen. Dit lijkt goed nieuws, maar er zijn gevaren aan de horizon. Dit overschot zou ertoe kunnen leiden dat de Commissie en de Europese Centrale Bank de kroon-euro-wisselkoers te hoog vaststellen. Als Estland vervolgens te maken krijgt met een daling van de waarde van zijn export ten opzichte van zijn import, volgen er een recessie en een betalingsbalanstekort waaruit het land niet kan ontsnappen. Estland zal zijn monetaire en fiscale soevereiniteit verliezen, en daarmee zijn politieke soevereiniteit, wat ironisch is voor een land dat pas negentien jaar geleden is ontsnapt uit de klauwen van de Sovjetunie.

 
  
MPphoto
 

  Arturs Krišjānis Kariņš (PPE).(LV) Mevrouw de Voorzitter, als we het over voetbal hebben, verwachten wij als fans dat alles logischerwijze verloopt, dus verwachten we dat het elftal met de beste discipline en de meeste inzet wereldkampioen wordt. Deze logica zou ook van toepassing moeten zijn op de uitbreiding van de eurozone. Begrotingsdiscipline en de invoering van hervormingen moeten beloond worden met de toelating tot de eurozone. Tijdens de wereldwijde economische opleving tussen 2005 en 2008 heeft de meerderheid van de Europese landen een flinke hoeveelheid extra geld uitgegeven in tegenstelling tot wat zij zich kon veroorloven; ze leefden op te grote voet. Ze schiepen daarmee in feite de basis voor de huidige eurocrisis. In deze periode – terwijl anderen geld uitgaven – leefden onze vrienden in Estland ietwat zuiniger en legden ze begrotingsoverschotten aan. Dankzij deze overschotten en de betrachte begrotingsdiscipline heeft de economische neergang, waar ook Estland in 2009 last van heeft gehad, het land niet op het randje van faillissement gedreven. Integendeel, door een strenge discipline te handhaven, voldoet Estland aan alle Maastricht-criteria en zou het tot de eurozone toegelaten moeten worden. De invoering van de euro in Estland zou op drie niveaus goed nieuws zijn. In de eerste plaats zou dit op internationaal niveau een zeer belangrijk en krachtig signaal afgeven dat de eurozone, ondanks alle moeilijkheden, zich blijft uitbreiden. Ten tweede zou het een positief signaal aan alle Baltische landen en het Baltisch gebied zijn dat de Baltische landen en het gebied stabiel zijn en in staat een pragmatisch beleid te hanteren. Ten derde zou dit een zeer belangrijk signaal aan Letland en de andere kandidaat-eurolanden afgeven dat inachtneming van de Maastricht-criteria wordt bekroond en beloond met toelating tot de eurozone. Op dit moment moeten de lidstaten in Europa hun begrotingen op orde brengen, zodat hun inwoners en de financiële markten het vertrouwen in de eurozone herwinnen. Mijns inziens zal de toelating van Estland tot de eurozone een goed voorbeeld voor regeringen en samenlevingen in andere landen zijn dat begrotingsdiscipline ook in zeer lastige tijden mogelijk is. Dank u voor uw aandacht.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). - (RO) In het begin van de economische crisis in de Europese Unie hoorden de Baltische staten bij de sterkst getroffenen. De Baltische tijgers werden, na een periode van hoge economische groei van een aantal jaren, de zieke mannen van Europa. Estland echter bereidt zich nu in recordtijd voor op toetreding tot de eurozone. De aansluiting van dit land komt als versterking van de eurozone op een kritiek moment. De ambitie van Estland om ondanks de crisis de gemeenschappelijke munt aan te nemen moet worden gewaardeerd. Het land is de crisis niet ontlopen maar heeft hem het hoofd geboden met bezuinigingen en prompte fiscale discipline. Hoewel ernstig door de crisis getroffen, hebben de Baltische staten het voordeel gehad van een beperkte staatsschuld, hetgeen meer flexibiliteit bood voor externe leningen. Het is een aspect om te onthouden, dat de verhouding tussen staatsschuld en bbp in Estland 7,2 procent is, veel lager dan de referentiewaarde van 60 procent.

Ik denk dat het tijd wordt dat wij lering trekken uit de Europese crisis en leren van de Estse vastberadenheid, zodat we de middenweg vinden tussen ambitie en voorzichtigheid. In het kader van dit proces mogen we echter de sociale component van de overgang naar de euro niet vergeten. De ervaring van staten die zich al eerder hebben aangesloten geeft aan dat het risico op prijsstijgingen groot is. Daarom hoop ik dat de Estse overheid een uitgebalanceerd fiscaal beleid kan toepassen, zodat de burgers geen grote offers hoeven te brengen. Wat dat betreft heeft collega Scicluna zeer terecht het risico van inflatie genoemd.

Niet in de laatste plaats heeft de Estse overgang naar de euro ook een symbolische dimensie. Het gaat om een voorbeeld voor de oostelijke staten, waar de crisis het elan heeft verminderd maar ook de reële mogelijkheden om zich te houden aan de afgesproken termijnen voor het toetreden tot de eurozone.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE).(SV) Mevrouw de Voorzitter, ik zou Estland persoonlijk lof willen toezwaaien. Europa en de euro kampen momenteel met zware problemen. Het is in moeilijke tijden dat het kaf van het koren wordt gescheiden. Hier kunnen we het verschil zien tussen degenen die echt in Europa geloven en willen bijdragen tot een sterkere EU, zoals Estland, en degenen die angstig aan de zijlijn blijven staan om te zien hoe de dingen zich ontwikkelen, zoals het land waar ik vandaan kom, Zweden, het land van de Voorzitter, Groot-Brittannië en Denemarken.

Laten we er voor een ogenblik van uitgaan dat de stamvaderen van de EU op dezelfde manier hadden afgewacht toen het allemaal begon: waar zou Europa dan vandaag gestaan hebben? Het is in tijden van crisis dat de EU zich ontwikkelt en haar kracht toont om een meer verenigd en sterker Europa te worden. De euro is het zichtbaarste symbool van een verenigd Europa. Alle achting voor Estland!

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - (RO) In de eerste plaats wil ik Estland feliciteren met de geleverde inspanningen om aan de convergentiecriteria te voldoen, door middel van verstandig beleid. Het zal als zeventiende land de euro aannemen. In een moeilijke periode voor de Europese economie, op een moment dat er steeds meer wordt gespeculeerd over het verlaten van de eurozone door een aantal lidstaten, laat Estland zien dat het klaar is om de gemeenschappelijke munt aan te nemen.

Deze ontwikkeling is eveneens een krachtig signaal voor een eventuele uitbreiding van de eurozone naar het oosten. De andere acht landen in het convergentierapport van 2010, waaronder ook Roemenië, hebben wisselende vooruitgang geboekt in de richting van de gemeenschappelijke munt, en voldoen voorlopig niet aan alle criteria om toe te treden tot de eurozone. Tot slot wil ik zeggen dat een lidstaat pas de euro moet aannemen op het moment dat hij daar volledig klaar voor is.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D).(LT) Ik sluit me graag aan bij de felicitaties die vandaag aan het adres van de regering van Estland zijn gericht. Enkele jaren geleden bevond Litouwen zich in dezelfde situatie, maar was de inflatie-index één tiende procent te laag. Bovendien heeft ieder land zijn eigen unieke verleden. We hebben een gescheiden economische structuur en er zijn verschillende besluiten genomen op basis van bepaalde kwesties in het verleden. Hetgeen Estland onderscheidt, is dat er waarschijnlijk minder populistische besluiten zijn genomen in het verleden, er een uitermate voorzichtig centraal bankbeleid wordt gevoerd en nog vele andere dingen. Dit is echt een voorbeeld voor ons allemaal, met name de Baltische landen, en hopelijk maken wij over een paar jaar hetzelfde heugelijke moment mee. Ik wil nogmaals het huidige lid van het Europees Parlement en de voormalig minister van Financiën feliciteren die tevens hebben bijgedragen aan dit proces en ik wil de voltallige Estse regering feliciteren met de werkelijk zeer succesvolle invoering van bepaalde principes van de economische en monetaire unie. Succes.

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson (ALDE). (EN) Mevrouw de Voorzitter, het feit dat de heer Brons, die eerder in dit debat heeft gesproken, braaf zijn zegje heeft gedaan en vervolgens onmiddellijk is vertrokken, spreekt boekdelen over de belangstelling die hij en zijn fractie echt hebben voor dit debat.

Het interessante punt van de toetreding van Estland tot de euro is dat het een blijk van vertrouwen in Estland is en een blijk van vertrouwen in de euro. De euro ontvangt veel kritiek, vooral en voorspelbaar in de Angelsaksische pers. De werkelijkheid is dat er, zonder euro en zonder de begrotingsdiscipline die landen zoals Estland hebben laten zien, voor geen van ons enige hoop zou zijn.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). - (SL) Ik zou het mezelf waarschijnlijk niet vergeven als ik deze gelegenheid zou laten voorbijgaan om mijn collega's uit Estland te feliciteren.

Estland behoort tot die landen in overgang die de voorbije twee decennia op verschillende domeinen de beste resultaten hebben kunnen voorleggen.

Laten we terugdenken aan zijn uitstekende belastinghervorming. En al heel vroeg, reeds in de jaren negentig, heeft het land zijn economisch systeem geliberaliseerd op een manier die andere landen in overgang niet gelukt is.

Ik ben ervan overtuigd dat Estland een stevige pijler in de eurozone zal zijn, dat het land veel correcter zal handelen dan veel leden van de eurozone en dat het zijn deel aan de stabiliteit van onze gemeenschappelijke munt zal bijdragen.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, lid van de Commissie. – (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik wil de geachte afgevaardigden graag bedanken voor hun steun.

Laat ik deze gelegenheid gebruiken om u te informeren over de redenen voor het krappe tijdschema voor de aanneming van het convergentieverslag, waarnaar de heer Scicluna verwees. De afsluitdatum voor de beoordeling hangt af van de beschikbaarheid van de vooruitzichten, die zelf weer afhangt van de datum van de validatie van de gegevens over de overheidsfinanciën door Eurostat. Om het Europees Parlement meer tijd te geven, heeft Eurostat er zelfs mee ingestemd om de validatie van de fiscale gegevens naar voren te halen. Toch is het productieproces van het verslag door de Commissie heel strak, omdat we een product van hoge kwaliteit willen waarborgen, en omdat het niet haalbaar was er meer druk op te zetten, zonder de algemene Unie-brede beoordeling van alle lidstaten te compromitteren, niet het minst op het punt van de procedures bij buitensporige tekorten en de algemene naleving van het Stabiliteits- en groeipact, dat het fundament is van de Economische en Monetaire Unie.

We zullen morgen in de Commissie zelfs hetzelfde ruwe materiaal gebruiken, wanneer we besluiten nemen over in totaal zestien buitensporigtekortprocedures – twaalf bestaande procedures en vier nieuwe buitensporigtekortprocedures voor de EU-lidstaten. Het is dus inderdaad een algemeen, Europa-breed proces, en dat brengt in dit verband enkele beperkingen met zich mee voor het werk van de Commissie.

Ik waardeer in elk geval uw pragmatisme en ik kan zeggen dat ik op 13 april een bijeenkomst heb gehad met leden van de Commissie economische en monetaire zaken om met hen een informele voortgangsdialoog te hebben over de convergentievooruitzichten voor Estland. Ik wil ook graag toevoegen dat de Commissie bereid is om het Parlement op elk moment te informeren over de economische en fiscale situatie in Estland. Het is duidelijk dat Estland waakzaam moet blijven om de stabiliteit van zijn overheidsfinanciën en macro-economische ontwikkeling te waarborgen, en de Commissie zal hier zeker heel alert op toezien.

Tot slot reken ik erop dat Estland een bondgenoot zal zijn in het nastreven van fiscale discipline door druk uit te oefenen op andere landen in de eurogroep. We hebben daar bondgenoten voor nodig, en ik reken op dat punt op Estland. We moeten samenwerken om de duurzaamheid van de overheidsfinanciën, en zo duurzame groei en het scheppen van banen in Europa, te waarborgen.

Ik denk dat het de heer Brons was die zei dat Estland vermoedelijk zijn recent verkregen onafhankelijkheid en zijn vrijheid zal verliezen. Misschien moet ik de heer Brons antwoorden door te zeggen dat het misschien toepasselijk is om de redenering van mijn grootvader te noemen, toen hij circa vijftien jaar geleden “ja” stemde in het referendum in Finland over de toetreding van Finland tot de EU. Hij zei tegen mij dat hij vijf jaar aan het front had doorgebracht om zijn land te verdedigen en daarbij naar het oosten had gekeken, maar sindsdien altijd naar het westen had gekeken.

 
  
MPphoto
 

  Edward Scicluna, rapporteur. (EN) Mevrouw de Voorzitter, mijn dank aan de heer Rehn voor zijn uitleg. Ik begrijp dat het tijdschema van dien aard is. Het ging mij erom dat de rol van het Europees Parlement niet als onbelangrijk mocht worden beschouwd, en ik weet zeker dat de Commissie daar rekening mee heeft gehouden.

Afsluitend wil ik mijn collega-schaduwrapporteurs bedanken voor hun nuttige adviezen en zinvolle amendementen, die ik volledig heb onderschreven en heb opgenomen in het verslag. Een speciaal woord van dank wil ik richten tot mijn collega-Parlementslid en voormalig Ests minister van Financiën, de heer Ivar Padar, en ook tot de huidige minister, de heer Jürgen Ligil. Telkens wanneer ik hun hulp nodig had, hebben zij mij zeer open en eerlijk van uitleg voorzien.

Ik wens de Esten veel succes. Tot nu toe zijn zij erin geslaagd de critici hun ongelijk te bewijzen. Ik nodig hen nu uit verder te gaan op de ingeslagen weg en nauwlettend te blijven waken over hun economie, met speciale aandacht voor haar concurrentiepositie, zodat Estland ook in de toekomst, als lid van de eurozone, successen zal blijven behalen.

Ik beveel dit verslag dan ook aan bij dit Parlement. De aanvraag van Estland is onze steun waardig en ik hoop dat een overtuigende meerderheid in dit Parlement de Esten woensdag bij de stemming het vertrouwen zal schenken dat ze verdienen, en bovendien zal laten zien dat de eurozone springlevend is.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. − Het debat is gesloten.

De stemming vindt op woensdag 16 juni 2010 plaats.

Schriftelijke verklaringen (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Voorzitter, nu onze economie het zwaar heeft wordt al gauw vergeten hoever Europa de laatste jaren is gekomen. Nog maar twintig jaar geleden maakte Estland deel uit van de Sovjet-Unie; vandaag staat het land klaar om zich aan te sluiten bij de eurozone. We mogen de problemen waarmee Europa – zowel binnen als buiten de eurozone – kampt, niet onderschatten. Niettemin gaat Estland de uitdagingen aan als onafhankelijke natie binnen de EU en zal het dienovereenkomstig ook een essentiële bijdrage leveren aan het vinden van de oplossingen. Ik zie uit naar de dag waarop Schotland een onafhankelijke status krijgt en ook het Schotse volk een volwaardige rol kan gaan spelen in de toekomst van Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), schriftelijk. (ET) Ik wil de rapporteur, Edward Scicluna, bedanken voor het opstellen van het verslag, dat de toetreding van Estland tot de eurozone steunt. Ik ben zeer blij dat de inspanningen van Estland om te voldoen aan de criteria van Maastricht op hun waarde worden geschat en ik hoop dat de collega’s het verslag bij de stemming van woensdag zullen steunen. De aanneming van de euro door Estland op 1 januari volgend jaar vindt plaats in een tijd die cruciaal is voor de hele eurozone. De wereldwijde economische en financiële crisis heeft de lidstaten ontmaskerd die de gezamenlijk overeengekomen criteria systematisch in de wind hebben geslagen en op die manier de economieën van de andere lidstaten in gevaar hebben gebracht. Deze crisis is uitermate leerzaam en het is zeer belangrijk dat alle lidstaten in de eurozone evenals de Europese Centrale Bank goed in de gaten houden dat er altijd aan de criteria van Maastricht wordt voldaan. Die criteria worden volstrekt waardeloos als de lidstaten wordt toegestaan ervan af te wijken en hun gang kunnen gaan ten koste van anderen. Hoewel er een precedent is geschapen, kunnen wij niet blijven vertrouwen op reddingspakketten ter compensatie van het onverantwoordelijke economisch en financieel beleid van de lidstaten. De regering van Estland moest een aantal moeilijke, maar noodzakelijke besluiten nemen om de nationale begroting in evenwicht te brengen en de economische neergang te stoppen. De ophanden zijnde toetreding van Estland tot de eurozone is een erkenning voor het feit dat de maatregelen van de regering hun vruchten afwerpen. Ik hoop dat de andere lidstaten ook bereid zijn maatregelen te nemen die Europese economische en financiële duurzaamheid en concurrentiekracht zullen waarborgen, rekening houdend met de structurele veranderingen die zich in de mondiale economie voordoen. De toetreding van Estland tot de eurozone geeft een belangrijk en bemoedigend signaal af en geeft ons reden te geloven dat de eenheidsmunt, die de afgelopen tijd is verzwakt, zich spoedig zal stabiliseren.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid