Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 14 юни 2010 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявления на председателя
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 4.Състав на Парламента: вж. протокола
 5.Искане за защита на парламентарен имунитет: вж. протокола
 6.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 7.Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение: вж. протокола
 8.Внесени документи: вж. протокола
 9.Отпаднали писмени декларации: вж. протокола
 10.Предаване на текстове на споразумения от Съвета: вж. протокола
 11.Петиции: вж. протокола
 12.Въпроси, изискващи устни отговори, и писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 13.Трансфери на бюджетни кредити: вж. протокола
 14.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента: вж. протокола
 15.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламент: вж. протокола
 16.Искане за снемане на парламентарен имунитет (тенденции): вж. протокола
 17.Ред на работа: вж. протокола
 18.Мандат за тристранната среща относно проектобюджета за 2011 г. (разискване)
 19.Напредък в посока постигане на Целите на хилядолетието за развитие: средносрочен преглед за подготовка на срещата на високо равнище на ООН през септември 2010 г. (разискване)
 20.Европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен железопътен товарен превоз (разискване)
 21.Избор на заместник-председател на Европейския парламент
 22.Право на устен и писмен превод в рамките на наказателните производства (разискване)
 23.Приемане на еврото от Естония на 1 януари 2011 г. (разискване)
 24.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 25.Пазари на деривати: бъдещи действия, свързани с политиката (кратко представяне)
 26.Интернет на нещата (кратко представяне)
 27.Управление на интернет: следващи стъпки (кратко представяне)
 28.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 29.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (616 kb)
Правна информация - Политика за поверителност