Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 14. juuni 2010 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 4.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 5.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus (vt protokoll)
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 7.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine (vt protokoll)
 8.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 9.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid (vt protokoll)
 10.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 11.Petitsioonid (vt protokoll)
 12.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)
 13.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 14.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 15.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 16.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 17.Tööplaan (vt protokoll)
 18.Volitus 2011. aasta eelarveprojekti käsitlevaks kolmepoolseks kohtumiseks (arutelu)
 19.Aastatuhande arengueesmärkide saavutamisel tehtud edusammud: vahekokkuvõte 2010. aasta septembris toimuva ÜRO kõrgetasemelise kohtumise ettevalmistamisel (arutelu)
 20.Konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatav Euroopa raudteevõrgustik (arutelu)
 21.Election d'un vice-président du Parlement européen
 22.Õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses (arutelu)
 23.Euro kasutuselevõtt Eestis 1. jaanuaril 2011 (arutelu)
 24.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 25.Tuletisinstrumentide turud: edasised poliitikameetmed (lühiettekanne)
 26.Asjade internet (lühiettekanne)
 27.Interneti haldamine: järgmised sammud (lühiettekanne)
 28.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 29.Istungi lõpp
Arutelud
EÜT väljaanne (841 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika