Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 14. kesäkuuta 2010 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 5.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö : ks. pöytäkirja
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja
 8.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 9.Rauenneet kirjalliset kannanotot: ks. pöytäkirja
 10.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 11.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 12.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 13.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 14.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 15.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 16.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (jatkoa): ks. pöytäkirja
 17.Käsittelyjärjestys: ks. pöytäkirja
 18.Vuoden 2011 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuudet (keskustelu)
 19.Kehitys kohti vuosituhattavoitteiden saavuttamista: syyskuussa 2010 pidettävää YK:n korkean tason kokousta varten valmisteilla oleva väliarviointi (keskustelu)
 20.Kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalainen rautatieverkko (keskustelu)
 21.Euroopan parlamentin varapuhemiehen valinta
 22.Oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä (keskustelu)
 23.Euron käyttöönottaminen Virossa 1. tammikuuta 2011 (keskustelu)
 24.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 25.Johdannaismarkkinat: tulevat toimet (lyhyt esittely)
 26.Esineiden internet (lyhyt esittely)
 27.Internetin hallinto tästä eteenpäin (lyhyt esittely)
 28.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 29.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (899 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö