Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Pirmdiena, 2010. gada 14. jūnijs - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 4.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 5.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti (sk. protokolu)
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 7.Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana (sk. protokolu)
 8.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 9.Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas (sk. protokolu)
 10.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti (sk. protokolu)
 11.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 12.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana) (sk. protokolu)
 13.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 14.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 15.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 16.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti (sk. protokolu)
 17.Darba kārtība (sk. protokolu)
 18.Pilnvarojums trialogam par 2011. finanšu gada budžeta projektu (debates)
 19.Tūkstošgades attīstības mērķu īstenošanā sasniegtais — termiņa vidusposma pārskatīšana, gatavojoties ANO augsta līmeņa sanāksmei 2010. gada septembrī (debates)
 20.Eiropas dzelzceļa tīkls konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem (debates)
 21.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
 22.Tiesības uz mutisku un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā (debates)
 23. Eiro ieviešana Igaunijā 2011. gada 1. janvārī (debates)
 24.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 25.Turpmākie pasākumi attiecībā uz atvasināto finanšu instrumentu tirgiem (īss izklāsts)
 26.Lietiskais internets (īss izklāsts)
 27.Interneta pārvaldība — turpmāk veicamie pasākumi (īss izklāsts)
 28.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 29.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (385 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika