Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 14 juni 2010 - StraatsburgUitgave PB
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van het voorzitterschap
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 4.Samenstelling Parlement: zie notulen
 5.Verzoek om verdediging van de immuniteit: zie notulen
 6.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 7.Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten: zie notulen
 8.Ingekomen stukken: zie notulen
 9.Vervallen schriftelijke verklaringen: zie notulen
 10.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 11.Verzoekschriften: zie notulen
 12.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening): zie notulen
 13.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 14.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 15.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 16.Verzoek om opheffing van de immuniteit (gevolg): zie notulen
 17.Regeling van de werkzaamheden: zie notulen
 18.Mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2011 (debat)
 19.Vorderingen bij de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling: tussentijdse herziening ter voorbereiding op de VN-bijeenkomst op hoog niveau in september 2010 (debat)
 20.Europees spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer (debat)
 21.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement
 22.Rechten op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures (debat)
 23.Aanneming van de euro door Estland op 1 januari 2011 (debat)
 24.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 25.Derivatenmarkten: toekomstige beleidsmaatregelen (korte presentatie)
 26.Het internet van de dingen (korte presentatie)
 27.Internetgovernance: de volgende stappen (korte presentatie)
 28.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 29.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (399 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid