Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 14 czerwca 2010 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 4.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 5.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 6.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 7.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji: Patrz protokól
 8.Składanie dokumentów: Patrz protokół
 9.Oświadczenia pisemne, które straciły ważność: Patrz protokól
 10.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 11.Petycje: Patrz: protokół
 12.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów): Patrz protokól
 13.Przesunięcie środków: patrz protokół
 14.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu: Patrz protokól
 15.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: Patrz protokół
 16.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego (ciąg dalszy): Patrz protokól
 17.Porządek obrad: Patrz protokól
 18.Mandat do postępowania porozumiewawczego w sprawie projektu budżetu na rok 2011 (debata)
 19.Postępy w rezalicji milenijnych celów rozwoju: średniookresowy przegląd przygotowywany na posiedzenie wysokiego szczebla Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2010 r. (debata)
 20.Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (debata)
 21.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego
 22.Prawo do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym (debata)
 23.Przyjęcie euro przez Estonię w dniu 1 stycznia 2011 r. (debata)
 24.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 25.Rynki instrumentów pochodnych: przyszłe działania w ramach polityki (krótka prezentacja)
 26.Internet przedmiotów (krótka prezentacja)
 27.Zarządzanie Internetem: kolejne działania (krótka prezentacja)
 28.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 29.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (957 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności