Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 14. júna 2010 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 6.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 7.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe: pozri zápisnicu
 8.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 9.Prepadnuté písomné vyhlásenia: pozri zápisnicu
 10.Texty zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 11.Petície: pozri zápisnicu
 12.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 13.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 14.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 15.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 16.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity (pokračovanie): pozri zápisnicu
 17.Program práce: pozri zápisnicu
 18.Mandát na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2011 (rozprava)
 19.Pokrok pri dosahovaní rozvojových cieľov tisícročia: priebežné hodnotenie v rámci prípravy zasadnutia OSN na vysokej úrovni, ktoré sa uskutoční v septembri 2010 (rozprava)
 20.Európska železničná sieť pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu (rozprava)
 21.Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu
 22.Práva na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (rozprava)
 23.Prijatie eura Estónskom od 1. januára 2011 (rozprava)
 24.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 25.Trhy s derivátmi: budúce politické opatrenia (krátke prednesenie)
 26.Internet vecí (krátke prednesenie)
 27.Správa internetu: ďalšie kroky (krátke prednesenie)
 28.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 29.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (470 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (676 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia