Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2232(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0139/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0139/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2010 - 7.6
CRE 15/06/2010 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0201

Συζητήσεις
Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

7.6. Διαφάνεια στην περιφερειακή πολιτική και στη χρηματοδότησή της (A7-0139/2010, Μιχάλης Τρεμόπουλος) (ψηφοφορία)
PV
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Μιχάλης Τρεμόπουλος, εισηγητής. − Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κίνητρο για αυτήν την έκθεση σχετικά με τη διαφάνεια στην περιφερειακή πολιτική και τη χρηματοδότησή της ήταν το γεγονός ότι η πλήρης παρουσίαση των δικαιούχων που εισπράττουν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει τη συμμετοχή πολιτών σε μια ουσιαστική συζήτηση για το πώς δαπανάται το ευρωπαϊκό δημόσιο χρήμα. Αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η έκθεση αυτή, που μου ανατέθηκε από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, περιέχει συστάσεις που θα πρέπει να περιληφθούν σε μελλοντικούς κανονισμούς για τα διαρθρωτικά ταμεία, όπως η παροχή επιπλέον απαραίτητων πληροφοριών κατά τη δημοσίευση των καταλόγων των δικαιούχων και οι επαρκώς δεσμευτικοί κανόνες για την εταιρική σχέση.

Άλλες προτάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των σημερινών προγραμμάτων συνοχής είναι, για παράδειγμα:

- Ο ορισμός, εκ μέρους της Επιτροπής, μιας πιο λεπτομερούς και περιγραφικής παρουσίασης που θα προσδιορίζει τη δομή, τη μορφή και το περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται.

- Ακόμη, η σύνδεση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια με τους νέους δημοσιονομικούς ελέγχους και το λογιστικό έλεγχο.

- Μια σκληρότερη γραμμή από τους ελεγκτές για τις απαιτήσεις επικοινωνίας και πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης και της «κατονομασίας και διαπόμπευσης» και της χρήσης των δημοσιονομικών διορθώσεων σε επιβεβαιωμένα κρούσματα απάτης.

- Μια στενότερη εμπλοκή περιφερειακών και τοπικών αρχών και άλλων συναφών εταίρων σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού και της εφαρμογής της συνοχής καθώς και πλήρης πρόσβασή τους σε όλα τα έγγραφα του έργου.

- Περισσότερη καθοδήγηση από την Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της ρήτρας εταιρικής σχέσης στην πράξη στο πλαίσιο των τρεχόντων προγραμμάτων και βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά την κοινοτική χρηματοδότηση των μεγάλων έργων.

Θα ήθελα για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές των άλλων πολιτικών ομάδων για αυτό το τελικό κείμενο που μπορέσαμε να επιτύχουμε.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου