Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2232(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0139/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0139/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/06/2010 - 7.6
CRE 15/06/2010 - 7.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0201

Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 15. kesäkuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

7.6. Aluepolitiikan ja sen rahoituksen avoimuus (A7-0139/2010, Michail Tremopoulos) (äänestys)
Pöytäkirja
  

– Ennen äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Michail Tremopoulos , esittelijä.(EL) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, syy tämän aluepolitiikan ja sen rahoituksen avoimuutta käsittelevän mietinnön laatimiseen oli se, että EU:n varojen edunsaajien julkistaminen mahdollistaa kansalaisten osallistumisen mielekkääseen keskusteluun siitä, miten julkisia varoja käytetään. Tämä on välttämätöntä toimivalle demokratialle Euroopan tasolla.

Tämä aluekehitysvaliokunnan minun laadittavakseni antama mietintö sisältää suosituksia, jotka olisi sisällytettävä tuleviin rakennerahastoja koskeviin asetuksiin, kuten tarvittavien lisätietojen antaminen edunsaajia koskevan luettelon julkistamisen yhteydessä sekä kumppanuutta koskevat riittävän sitovat säännöt.

Muita ehdotuksia, jotka voidaan toteuttaa nykyisten koheesio-ohjelmien puitteissa, ovat muun muassa seuraavat:

– komissio määrittää yksityiskohtaisemman ja preskriptiivisemmän mallin, jossa täsmennetään annettavien tietojen rakenne, muoto ja sisältö;

– luodaan Euroopan avoimuusaloitteen, uuden varainhoidon valvonnan ja tilintarkastuksen välinen yhteys;

– tilintarkastajat noudattavat tiukempaa linjaa viestintää ja tiedottamista koskevien vaatimusten suhteen, mukaan lukien huonosti suoriutuneiden nimeäminen ja paljastaminen sekä rahoitukseen liittyvien oikaisujen käyttö tapauksissa, joissa väärinkäytöksiä on osoitettu tapahtuneen;

– alue- ja paikallisviranomaiset sekä muut asiaan liittyvät osapuolet otetaan tiiviimmin mukaan koheesiosuunnittelun ja täytäntöönpanon kaikkiin vaiheisiin ja niille annetaan täysi oikeus tutustua kaikkiin hankeasiakirjoihin;

– komissio antaa lisäohjeita kumppanuuslausekkeen täytäntöönpanosta nykyisissä ohjelmissa ja avoimuutta EU:n rahoittamien suurten hankkeiden yhteydessä lisätään.

Kiitän vielä kerran muiden poliittisten ryhmien varjoesittelijöitä tästä lopullisesta tekstistä, jonka onnistuimme saamaan aikaan.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö