Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2232(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0139/2010

Ingediende teksten :

A7-0139/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/06/2010 - 7.6
CRE 15/06/2010 - 7.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0201

Debatten
Dinsdag 15 juni 2010 - Straatsburg Uitgave PB

7.6. Transparantie in het regionaal beleid en de financiering ervan (A7-0139/2010, Michail Tremopoulos) (stemming)
PV
  

Vóór de stemming

 
  
MPphoto
 

  Michail Tremopoulos, rapporteur. (EL) Mijnheer de Voorzitter, beste collega’s, aanleiding voor dit verslag over de transparantie in het regionaal beleid en de financiering ervan was dat door door de bekendmaking van ontvangers van EU-gelden het publiek kan deelnemen aan een zinvol debat over de manier waarop overheidsgeld wordt besteed. Dat is nodig voor de werking van de democratie op Europees niveau.

Dit verslag, dat mij werd opgedragen door de Commissie regionale ontwikkeling, omvat aanbevelingen die zouden moeten worden opgenomen in toekomstige verordeningen inzake de structuurfondsen, zoals het opgeven van aanvullende informatie bij bekendmaking van de lijsten van begunstigden en voldoende bindende regels inzake het partnerschap.

Andere voorstellen die kunnen worden gerealiseerd in het kader van de huidige cohesieprogramma’s zijn bijvoorbeeld:

- een door de Commissie vastgelegd meer gedetailleerd en prescriptief formaat, waarin structuur, vorm en inhoud van de te verschaffen informatie wordt gespecificeerd;

- een koppeling tussen het Europese transparantie-initiatief en de nieuwe financiële controles en auditing;

- een strengere houding van de auditors inzake de communicatie- en informatievereisten, ook door de boosdoeners openlijk aan de kaak stellen, en door toepassing van financiële correcties bij geconstateerde fraude;

- de regionale en plaatselijke autoriteiten en andere partners nauwer betrekken bij alle fasen van de programmering en uitvoering van het cohesiebeleid en hun volledige toegang verstrekken tot alle documenten van het project;

- meer richtsnoeren van de Commissie over de wijze waarop de partnerschapclausule in de lopende programma’s in praktijk moet worden gebracht en verbetering van transparantie rond EU-financiering van belangrijke projecten.

Ik zou graag nogmaals de schaduwrapporteurs van de overige fracties willen bedanken voor de definitieve tekst die we hebben kunnen bereiken.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid