Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2232(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0139/2010

Predkladané texty :

A7-0139/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/06/2010 - 7.6
CRE 15/06/2010 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0201

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 15. júna 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

7.6. Transparentnosť v regionálnej politike a jej financovaní (A7-0139/2010, Michail Tremopoulos) (hlasovanie)
Zápisnica
  

– Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Michail Tremopoulos , spravodajca.(EL) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, stimulom pre túto správu o transparentnosti v regionálnej politike a jej financovaní bola skutočnosť, že úplné zverejnenie príjemcov finančných prostriedkov EÚ umožňuje zapojenie verejnosti do zmysluplnej diskusie o využívaní verejných financií. To je dôležité pre fungovanie demokracie na európskej úrovni.

Táto správa, ktorú mi pridelil Výbor pre regionálny rozvoj, obsahuje odporúčania, ktoré by mali byť zahrnuté do budúcich nariadení o štrukturálnych fondoch, ako napríklad poskytovanie ďalších informácií potrebných pri zverejňovaní zoznamov príjemcov a dostatočne záväzné predpisy o partnerstve.

Ďalšie návrhy, ktoré možno zaviesť v rámci súčasných programov kohéznej politiky, sú napríklad:

– určenie podrobnejšieho a normatívnejšieho formátu zo strany Komisie, v ktorom bude bližšie definovaná štruktúra, forma a obsah informácií, ktoré sa majú poskytovať;

– tiež prepojenie medzi Európskou iniciatívou za transparentnosť a novými finančnými kontrolami a auditmi;

– prísnejší postoj audítorov vo vzťahu ku komunikačným a informačným požiadavkám vrátane postupu „odhaľ a napomeň“ a využívanie finančných opráv v prípade potvrdených prípadov podvodu;

– užšie zapojenie regionálnych a miestnych orgánov a iných zainteresovaných partnerov do všetkých fáz programovania a vykonávania kohéznej politiky a neobmedzený prístup k všetkým projektovým dokumentom;

– väčšia miera usmerňovania zo strany Komisie o tom, ako uplatňovať doložku o partnerstve v aktuálnych programoch v praxi a zvýšenie transparentnosti vo vzťahu k financovaniu veľkých projektov zo strany EÚ.

Ešte raz by som chcel poďakovať tieňovým spravodajcom z ostatných politických skupín za tento konečný dokument, ktorý sa nám podarilo vypracovať.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia