Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2232(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0139/2010

Ingivna texter :

A7-0139/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/06/2010 - 7.6
CRE 15/06/2010 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0201

Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 15 juni 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

7.6. Öppenhet och finansiering inom regionalpolitiken (A7-0139/2010, Michail Tremopoulos) (omröstning)
Protokoll
  

- Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Michail Tremopoulos , föredragande.(EL) Herr talman, mina damer och herrar! Incitamentet för denna rapport om öppenhet inom regionalpolitiken och dess finansiering var att en full redovisning av vilka som får medel från EU-fonden gör det möjligt för allmänheten att delta i en viktig diskussion om hur EU:s offentliga medel används. Detta är nödvändigt för en fungerande demokrati på EU-nivå.

Detta betänkande, som jag tilldelades av utskottet för regional utveckling, innehåller rekommendationer som bör ingå i framtida förhandlingar om strukturfonderna, exempelvis tillhandahållandet av nödvändig ytterligare information när förteckningar över mottagare offentliggörs samt tillräckligt bindande bestämmelser för partnerskap.

Andra förslag som kan genomföras inom ramen för de nuvarande sammanhållningsprogrammen är till exempel

- kommissionens utarbetande av en mer detaljerad och föreskrivande form för specificeringen av strukturen, formatet och innehållet för den information, som ska lämnas,

- koppling av EU:s öppenhetsinitiativ även till de nya finansiella kontrollerna och granskningarna,

- en hårdare linje från revisorerna i fråga om kommunikations- och informationskrav, inklusive offentliggörande av namnen, samt användning av finansiella korrigeringar när bedrägeri konstaterats,

- närmare medverkan av regionala och lokala myndigheter och andra berörda i alla faser av sammanhållningsplaneringen och genomförandet samt full tillgång till all projektdokumentation för dem,

- mer vägledning från kommissionen om hur partnerskapsklausulen ska genomföras i praktiken i nuvarande program och förbättrad insyn i EU-finansieringen av större projekt.

Jag vill ännu en gång tacka skuggföredragandena från de andra politiska grupperna för den sluttext som vi lyckades åstadkomma.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy