Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2062(REG)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0043/2009

Indgivne tekster :

A7-0043/2009

Forhandlinger :

PV 23/11/2009 - 21
CRE 23/11/2009 - 21

Afstemninger :

PV 25/11/2009 - 7.4
CRE 25/11/2009 - 7.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 15/06/2010 - 7.9
CRE 15/06/2010 - 7.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0088
P7_TA(2010)0204

Forhandlinger
Tirsdag den 15. juni 2010 - Strasbourg EUT-udgave

7.9. Tilpasning af forretningsordenen til Lissabontraktaten (A7-0043/2009, David Martin) (afstemning)
PV
  

– Før afstemningen

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). (FR) Hr. formand! Jeg kan se, at De i modsætning til Jerzy Buzek ikke har dårligt syn og således kunne se mig.

Jeg har en meget kort bemærkning til forretningsordenen. Formålet med Martin-betænkningen er at løse problemerne med tilpasningen til Lissabontraktaten, men blandt de forskellige ændringsforslag, som vi skal stemme om, er der et ændringsforslag, som overhovedet ikke vedrører Lissabontraktaten, og som efter min opfattelse er i strid med de generelle principper for den parlamentariske procedure. Det drejer sig om ændringsforslaget, der fratager løsgængere retten til at udpege deres egne repræsentanter.

Det er et meget alvorligt spørgsmål uanset ens politiske holdninger. Jeg mener virkelig, at det er i strid med almindelige retsprincipper og EU-Domstolens retspraksis at overdrage ansvaret for udpegning af et medlem til at repræsentere løsgængerne i møderne i Formandskonferencen til Parlamentets formand, uanset hvor upartisk denne end er, på grundlag af guderne må vide hvilke kriterier, i stedet for til løsgængerne selv.

Jeg mener derfor, at dette ændringsforslag bør udgå af listen over ændringsforslag, som vi skal stemme om i dag.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Tak. Jeg var jo løsgænger i adskillige måneder, og mine politiske synspunkter er – om jeg så må sige – så forskellige fra Deres, at det blot viser, at løsgængerne ikke er – og aldrig kan blive – en gruppe.

– Efter afstemningen

 
  
MPphoto
 

  David Martin, ordfører. – (EN) Hr. formand! Jeg ønsker ikke at forsinke Parlamentet, men inden vi afslutter dette punkt, skal vi foretage to tekniske justeringer.

Som De ved, blev processen indledt i november. Vi er nødt til at tilføje en ny henvisning for at knytte afstemningen i november til denne afstemning, og jeg anmoder Parlamentet om at godkende tilføjelsen "under henvisning til sin beslutning af 25. november 2009 om tilpasning af Parlamentets forretningsorden til Lissabontraktaten". Det er som sagt blot en teknisk justering.

Den anden justering vedrører det forhold, at vi i øjeblikket siger, at disse ændringer træder i kraft den 1. december 2009. Det er helt klart ikke muligt, og jeg forslår derfor, at vi anvender den almindelige bestemmelse i artikel 212, stk. 3, hvilket betyder, at ændringerne træder i kraft den første dag i den næste mødeperiode.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Tak for Deres store arbejde med denne betænkning og generelt.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik