Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2062(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0043/2009

Ingivna texter :

A7-0043/2009

Debatter :

PV 23/11/2009 - 21
CRE 23/11/2009 - 21

Omröstningar :

PV 25/11/2009 - 7.4
CRE 25/11/2009 - 7.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 15/06/2010 - 7.9
CRE 15/06/2010 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0088
P7_TA(2010)0204

Debatter
Tisdagen den 15 juni 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

7.9. Anpassning av arbetsordningen till Lissabonfördraget (A7-0043/2009, David Martin) (omröstning)
PV
  

- Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Herr talman! Jag märker att ni till skillnad från talman Jerzy Buzek inte lider av dåligt sidoseende utan såg mig.

Herr talman! Jag har en mycket kort ordningsfråga. Avsikten med David Martins betänkande var att reda ut problem angående anpassningen till Lissabonfördraget, men bland de olika ändringsförslag vi ska rösta om finns det ett som inte på något vis gäller Lissabonfördraget och som enligt min mening strider mot de allmänna principerna för parlamentsförfarandet. Det är ändringsförslaget som innebär att grupplösa ledamöter fråntas rätten att utse sina egna företrädare.

Mina damer och herrar! Detta är en mycket allvarlig sak oavsett vilka politiska åsikter ni har. Att överlämna ansvaret till parlamentets talman skulle dock, hur opartisk han än må vara, att utse en ledamot som ska företräda de grupplösa ledamöterna i talmanskonferensen, grundat på gud vet vad vilka kriterier, i stället för av de grupplösa ledamöterna själva, anser jag verkligen strider mot de allmänna rättsprinciperna och domstolens rättspraxis.

Herr talman! Jag anser därför att detta ändringsförslag bör strykas i listan över ändringsförslag som vi röstar om i dag.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Tack herr Gollnisch! Ni kanske erinrar er att jag under flera månader satt i kammaren som grupplös ledamot och om jag får lov att säga det är mina politiska åsikter så skilda från era att detta bara bevisar att den grupplösa avdelningen inte är en grupp och aldrig kan bli det.

- I slutet av omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  David Martin, föredragande.(EN) Herr talman! Jag vill inte försinka kammaren men innan vi avslutar denna punkt är det två tekniska punkter som behöver klaras av.

Som ni vet inleddes denna process i november. Vi behöver lägga till ett nytt citat som kopplar omröstningen i november till denna omröstning och jag ber kammaren att godkänna att vi lägger till orden ”med beaktande av sitt beslut av den 25 november 2009 om anpassning av parlamentets arbetsordning till Lissabonfördraget”. Detta är som jag sade bara en teknisk punkt.

Den andra tekniska punkten är att vi för närvarande säger att denna arbetsordning ska träda i kraft den 1 december 2009. Det är uppenbart inte möjligt och därför ber jag er att vi som vanligt tillämpar artikel 212.3, vilket innebär att arbetsordningen träder i kraft den första dagen i nästa sammanträdesperiod.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Herr Martin! Tack för allt ert arbete med detta och annat.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy