Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2742(RSO)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0341/2010

Indgivne tekster :

B7-0341/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/06/2010 - 7.16
CRE 15/06/2010 - 7.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0211

Forhandlinger
Tirsdag den 15. juni 2010 - Strasbourg EUT-udgave

7.16. Forslag til afgørelse om oprettelse og sammensætning af Delegationen til Det Parlamentariske Cariforum/EF-udvalg (afstemning)
PV
  

***

 
  
MPphoto
 

  Formanden. - Til dem, der gerne vil høre forklaringen om Tőkés-afstemningen:

621 medlemmer deltog i afstemningen, dvs. ja-stemmer og blanke stemmer: 334 stemmer for samt 287 stemmer hverken for eller imod, men de medregnes ikke ved optællingen af afgivne stemmer. Det absolutte flertal er 168 stemmer.

Hr. Tőkés opnåede 334 stemmer, mere end det absolutte flertal på 168 stemmer. Det elektroniske afstemningssystem anvendes som et alternativ til afstemning med stemmesedler. Deltagerne i afstemningen kan kun stemme for en kandidat eller et bestemt antal kandidater, når der gøres brug af stemmesedler. Som fru Roth-Behrendt har forklaret, er det aldrig muligt at stemme imod. Medlemmer, der ikke ønsker at stemme for, afgiver en blank stemme. Jeg byder derfor pastor Tőkés velkommen til Præsidiet.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Lambrinidis (S&D). (EN) Hr. formand! Hvis jeg forstår Dem korrekt, siger De altså, at der altid vil være et kvalificeret flertal i forbindelse med valg af en næstformand, fordi man kun kan stemme for eller blive udelukket af optællingen, hvis man stemmer blankt, og hvis blanke stemmer ikke medregnes i det samlede antal afgivne stemmer, så får man pr. definition altid et kvalificeret flertal. Er det korrekt forstået?

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Som De ved, blev der rent faktisk afholdt tre afstemninger i forbindelse med valget af alle næstformændene med et kvalificeret flertal, og det var således den procedure, vi fulgte dengang. Denne gang er der kun en kandidat, og da han fik mere end 168 stemmer, nåede han op over et kvalificeret flertal og er derfor valgt ved en enkelt afstemning. Denne procedure er usædvanlig, men vi har fulgt reglerne.

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (S&D). (FR) Hr. formand! Det er muligt, at De har fulgt reglerne, men når jeg lægger 334 ja-stemmer, 168 blanke stemmer og 287 nej-stemmer sammen, får jeg det til 789 medlemmer, med andre ord flere medlemmer end der er i Europa-Parlamentet. Der er således tale om valgsvindel som under det korsikanske valg. Der er tydeligvis tale om stemmefusk, og der bør gennemføres en ny afstemning.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. (EN) Svaret på Deres spørgsmål er, at en række medlemmer fejlagtigt har troet, at det absolutte flertal, der blev vist på skærmen, var et stemmeantal. Det var ikke tilfældet. Det var en angivelse af det absolutte flertal. Det skal ikke lægges til det samlede antal afgivne stemmer. Jeg gentager: Hr. Tőkés opnåede 334 stemmer. Det er mere end et kvalificeret flertal. Han er derfor blevet valgt.

Jeg vil gerne gøre det helt klart, at de 168 ikke var 168 stemmer. Det var en angivelse af det antal stemmer, den tærskel, der var nødvendig for at blive valgt til posten som næstformand. Jeg er ked af denne misforståelse. Vi kunne måske have gjort det mere klart.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin (S&D). (EN) Hr. formand! Jeg ønsker ikke at gå i detaljer. Jeg vil blot minde Dem om, at formanden/Parlamentets formand meddelte os, at det gik ud på et, om man stemte "hverken for eller imod" eller "imod". Denne meddelelse var naturligvis vildledende, men eftersom meddelelsen kom fra formanden, var den gyldig, og jeg mener derfor, at afstemningen bør gennemføres igen på grundlag af den afklaring, De netop har givet os.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Jeg er overbevist om, at hvis vi gennemførte en ny afstemning, ville resultatet blive det samme. Jeg er sikker på, at medlemmerne godt vidste, at de stemte som ved en normal elektronisk afstemning – knapperne havde samme funktion, og resultatet var klart. Angivelsen af tallet 168 på skærmen var dog uklar, hvilket har skabt en vis forvirring. Hvis der opstod en misforståelse, kan Parlamentets formand selv redegøre for sine udtalelser ved førstkommende lejlighed.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Senyszyn (S&D). (PL) Hr. formand! Mit navn er Joanna Senyszyn.

Disse forklaringer er ikke desto mindre helt utilfredsstillende, da vi inden afstemningen fik at vide, at nej-stemmer og blanke stemmer ville blive optalt under ét, hvilket er i overensstemmelse med kravet om kvalificeret flertal. Hvad mener De egentlig med et "kvalificeret flertal"? Det betyder, at antallet af ja-stemmer skal overstige det samlede antal nej-stemmer og blanke stemmer. I dette tilfælde er afstemningsresultatet overhovedet ikke klart. Jerzy Buzek sagde, at der var 334 stemmer for og 287 stemmer imod, mens 168 stemte hverken for eller imod. I denne forbindelse ser det ganske rigtigt ud, som om 789 medlemmer stemte, og forklaringen om, at nogle af stemmerne ikke tæller, kan nu betyde, at nogle af de 334 stemmer for ikke tæller.

Det ville være en helt uacceptabel situation i de fleste lande. Jeg mener ikke, at det bør være anderledes i Parlamentet. "Kvalificeret flertal" eller "absolut flertal" betyder flere stemmer for end stemmer imod og stemmer hverken for eller imod. I dette tilfælde er der ikke et sådant flertal, idet der blev afgivet et forkert antal stemmer. Afstemningsanlægget fungerede således ikke korrekt, og det er helt nødvendigt at gennemføre en ny afstemning.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). (EN) Hr. formand! Jeg anmoder Dem om at være imødekommende. Jeg har rent faktisk to bemærkninger til forretningsordenen. Den første vedrører valget af næstformand. Der kan overhovedet ikke være tale om en troværdig afstemning. Vi fik vildledende instrukser. På den række, hvor jeg sidder, forsøgte vi at stemme imod, men det var ikke muligt på disse anlæg. Vi forsøgte at fremsætte en bemærkning til forretningsordenen, men fik ikke mulighed herfor, og jeg opfordrer derfor til, at der gennemføres en ny afstemning, enten en skriftlig afstemning eller en simpel for/hverken for eller imod/imod-afstemning, hvor resultaterne vises klart på skærmen. Jeg vil rent faktisk gerne takke Dem mange gange på vegne af de mennesker, der – som jeg – er kritiske over for denne institution. De har bragt Dem selv i skudlinjen, og De kan være forvisset om, at dette vil give anledning til stærk kritik fra vores side.

Jeg beklager også, at jeg ikke fik mulighed for at afgive en stemmeforklaring om Tremopoulos-betænkningen. Det var en afstemning ved navneopråb om åbenhed, og jeg stemte imod betænkningen. Nu får jeg ikke mulighed for at forklare, hvorfor jeg stemte imod, men mine vælgere vil se, at jeg stemte imod åbenhed. Jeg vil gerne forklare, hvorfor jeg stemte imod denne betænkning. Jeg vil gerne have mulighed for at afgive stemmeforklaring.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Med hensyn til det første punkt var personalet og formanden, der ledede afstemningen, til stede. Hvis der var nogen problemer i forbindelse med afviklingen, vil de blive løst.

Med hensyn til det andet punkt er der ingen forhandling i forbindelse med en forenklet procedure, men De kan afgive skriftlig stemmeforklaring, og De er velkommen til at gøre brug af denne mulighed.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). (FR) Hr. formand! Jeg hørte Dem, og jeg lyttede nøje efter, hvad De sagde. De sagde, at 168 var tærsklen for et kvalificeret flertal. Det var det, jeg hørte, eller det var under alle omstændigheder sådan, det blev oversat. Det er efter min opfattelse helt utroligt, for hvis det er rigtigt, ville vi på sin vis antage, at halvdelen af de medlemmer, som stemte for, var stemmetærsklen.

Der vil således uanset hvad altid være et kvalificeret flertal. Det er indlysende. Det er første gang, at jeg har hørt, at 168 stemmer er et kvalificeret flertal i Europa-Parlamentet. Måske misforstod jeg Deres udtalelser, men hele denne procedure er efter min opfattelse helt absurd. Det er måske hensigtsmæssigt i forbindelse med et valg, hvor der er flere kandidater, men helt sikkert ikke i forbindelse med valg af en ny næstformand.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Computeren beregnede tallet 168 som et flertal på grundlag af de faktisk afgivne stemmer.

Hør nu her, jeg har aldrig bestået en matematisk eksamen i hele mit liv, så jeg stopper her!

 
  
MPphoto
 

  Mário David (PPE). (EN) Hr. formand! Det er netop på dette punkt, at jeg for en gangs skyld er enig med hr. Gollnisch, selv om jeg håber, at det er første og sidste gang. Sagen er, at hvis 621 medlemmer stemmer, skal der afgives mindst 311 ja-stemmer for at opnå et flertal, og jeg er meget glad for resultatet, da vores kandidat opnåede 334 stemmer, og han blev derfor under alle omstændigheder valgt. Jeg anmoder Dem imidlertid indtrængende om at rette op på systemet, for hvis dette program er lagt ind i computeren, er det helt sikkert matematisk forkert.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Det har vi noteret os.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote (S&D). (DE) Hr. formand! Jeg havde ikke mulighed for at stemme nej under afstemningen, fordi stemmeanlægget kun lyste, når jeg havde trykket på ja-knappen og herefter på knappen "hverken for eller imod". Jeg anmoder Dem om på ny at kontrollere, hvordan anlægget registrerer og optæller stemmerne, idet det efter min opfattelse ikke er blevet helt afklaret. Jeg var ikke den eneste med dette problem, idet en række andre medlemmer oplevede det samme. De havde ikke mulighed for at trykke på knappen "hverken for eller imod" eller nej-knappen, idet de i første omgang var nødt til at stemme ja. Denne afstemning er således temmelig risikabel. Jeg anmoder Dem derfor om at kontrollere stemmeoptællingen igen.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Der er noget, der siger mig, at vi aldrig vil anvende dette system igen. Vi vil bruge papir fremover!

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE). (EN) Hr. formand! Jeg foreslår de tilbageværende medlemmer, at vi afslutter drøftelsen af dette spørgsmål. Det fremgår med al tydelighed, at der blev afgivet 621 stemmer. Næstformanden opnåede 334 stemmer. Det er et flertal, så lad os komme videre! Hvis offentligheden i de 27 lande lytter til denne drøftelse, vil de have meget lidt respekt for Parlamentet. Der er større problemer end dette, f.eks. stor arbejdsløshed. Lad os drøfte de vigtige spørgsmål og ikke spilde tid på at drøfte dette yderligere. Jeg accepterer Deres forklaring. Jeg accepterer formandens forklaring. Lad os derfor komme videre og drøfte vigtige spørgsmål.

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders (ALDE). (NL) Hr. formand! Jeg foreslår, at De e-mailer Deres forklaring, der efter min opfattelse var tydelig, til alle medlemmerne af Europa-Parlamentet, da mange af de medlemmer, der altid hidser sig op over åbenhed, klarhed og demokrati, er ilet af sted for at spise frokost. Hvis De e-mailer forklaringen, vil de måske også forstå den.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Det er formandens afgørelse, men jeg vil helt sikkert foreslå det.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Thein (ALDE). (DE) Hr. formand, hr. næstformand! Vores plenarmøder er offentlige, og denne drøftelse efterlader et meget dårligt indtryk. Jeg vil gerne tilslutte mig det, der er blevet sagt. Jeg anmoder ikke om en e-mail. Jeg mener rent faktisk, at der skal fremlægges en officiel redegørelse på Parlamentets websted, fordi der i hvert fald er én forkert udtalelse. Tærsklen kan ikke have været 168. Hvis der blev afgivet 621 stemmer, så må tærsklen have været 310 – hvis jeg har forstået det korrekt. Jeg anmoder derfor om en skriftlig redegørelse på webstedet, også således at alle borgerne kan forstå det. Mange mennesker har fulgt drøftelsen, og vi har virkelig efterladt offentligheden med et meget dårligt indtryk.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). (RO) Hr. formand! Da formand Buzeks forklaringer om afstemningsproceduren var forvirrende og selvmodsigende, og da en række afstemningsanlæg ikke fungerede, mener jeg, at en ny afstemning vil sikre gennemsigtighed og et legitimt resultat. Som en af mine kolleger nævnte, følges drøftelsen af borgere fra 27 lande. Jeg mener, at vi skal vise vores vælgere, at vi står for åbenhed og integritet.

Det er beklageligt, at forslaget om at gennemføre en ny afstemning under normale forhold er blevet forkastet, selv om et meget stort antal medlemmer af Europa-Parlamentet gør indsigelse mod afstemningens afvikling, og det er udtryk for forskelsbehandling af medlemmerne.

Det er derfor nødvendigt, at vi alle, hvert eneste medlem af Europa-Parlamentet, kommer til samme overbevisning som Dem, som formanden og som de medlemmer, der mente, at disse stemmer er blevet afgivet.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik