Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2742(RSO)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0341/2010

Esitatud tekstid :

B7-0341/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/06/2010 - 7.16
CRE 15/06/2010 - 7.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0211

Arutelud
Teisipäev, 15. juuni 2010 - Strasbourg EÜT väljaanne

7.16. Ettepanek võtta vastu otsus CARIFORUMi–EÜ parlamentaarse komitee loomise ja arvulise koosseisu kohta (hääletus)
PV
  

***

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. − Kallid kolleegid! Järgnevalt räägin nendega, kes tahavad kuulda selgitust Tőkési hääletuse kohta.

Hääletanud parlamendiliikmeid: 621, mis koosneb poolthäältest ja erapooletutest; poolthääli: 334; erapooletuid: 287, kuid neid ei loeta häälteks. Absoluutne enamus on 168.

Härra Tőkés sai 334 häält, mis on rohkem kui 168 häälest koosnev absoluutne enamus. Elektroonilist hääletussüsteemi kasutatakse alternatiivina hääletussedelitega hääletusele. Hääletussedelil saavad hääletajad anda ühele kandidaadile või teatud arvule kandidaatidele üksnes poolthääle. Vastuhäält ei ole üldse võimalik anda, nagu proua Roth-Behrendt selgitas. Kui hääletajad ei soovi anda poolthäält, tuleb hääletussedel jätta tühjaks. Seega tervitan ma pastor Tőkésit juhatuses.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Lambrinidis (S&D). – Lugupeetud juhataja! Et kõigest õigesti aru saada, küsin, kas te tahate öelda, et asepresidendi valimisel on kvalifitseeritud häälteenamust võimatu mitte kokku saada, sest kui saab anda vaid poolthääli või jääda erapooletuks ja kui erapooletuks jäänud ei lähe häälte koguarvu puhul arvesse, siis on sisuliselt alati tegemist ju kvalifitseeritud häälteenamusega. Kas te tahate seda väita?

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Nagu te mäletate, härra Lambrinidis, toimus parlamendi selle ametiaja alguses tegelikult kolm hääletusvooru, et valida kõik asepresidendid kvalifitseeritud häälteenamusega. Niisiis järgisime tookord sellist korda. Seekord oli tegemist vaid ühe kandidaadiga ning arvestades, et ta sai enam kui 168 häält, sai ta kvalifitseeritud häälteenamusest rohkem hääli ning seega on ta valitud ühe hääletusega. Tegemist on ebatavalise korraga, kuid me järgisime kodukorda.

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (S&D).(FR) Austatud juhataja! Võib-olla järgisite küll kodukorda, aga kui ma liidan 334 poolthäält, 168 erapooletut ja 287 vastuhäält kokku, siis saan summaks 789 parlamendiliiget – teisisõnu rohkem liikmeid, kui Euroopa Parlamendis on. See tähendab, et valimistulemusi on võltsitud, samamoodi nagu Korsika valimistel. Ilmselgelt on hääletustulemused valed ja hääletust tuleks korrata.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Härra Goebbels! Vastus teie küsimusele on järgmine: paljud parlamendiliikmed on valesti aru saanud sellest, et ekraanil näidati absoluutset enamust hääletustulemusena. Kuid see ei olnud hääletustulemus. See näitas absoluutset enamust. Seda ei tule lisada häälte koguarvule. Ma kordan: härra Tőkés sai 334 häält. See on rohkem kui kvalifitseeritud häälteenamus. Seega osutus ta valituks.

Ma ütlen selgelt, et arv 168 ei tähistanud 168 häält. See osutas arvule või künnisele, mis on vajalik asepresidendi ametikoha saamiseks. Vabandan segaduse pärast. Võib-olla oleksime pidanud seda tol hetkel põhjalikumalt selgitama.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin (S&D). – Lugupeetud juhataja! Ma ei taha laskuda üksikasjadesse. Tahan teile vaid meenutada, et istungi juhataja ja Euroopa Parlamendi president teatas meile, et need, kes soovivad jääda erapooletuks, ja need, kes soovivad anda vastuhääle, teevad tegelikult ühe ja sama valiku. See teade oli muidugi eksitav, kuid sellest hoolimata oli see kehtiv, sest selle ütles välja istungi juhataja, ning seega leian, et hääletust tuleb korrata teie esitatud selgituse alusel.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Olen veendunud, et kui hääletust korrataks, oleks tulemus samasugune. Usutavasti said inimesed aru, et nad hääletavad samamoodi nagu tavapärasel elektroonilisel hääletusel – nuppude tähendus oli sama ja tulemus oli selge. Ebaselge oli vaid arvu 168 esitamine tablool, see on tekitanud mõningast segadust. Kui tegemist oli mingi arusaamatusega, saab president ise selgitada, mida ta silmas pidas, kui ta järgmine kord teie ette astub.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Senyszyn (S&D).(PL) Minu nimi on Senyszyn.

Need selgitused on kõigest hoolimata täiesti ebarahuldavad, sest enne hääletust öeldi meile, et vastuhääled ja erapooletud loetakse üle koos, mis on kooskõlas kvalifitseeritud häälteenamuse nõudega. Mida „kvalifitseeritud häälteenamus” siis lõppude lõpuks tähendab? See tähendab, et poolthääli peab olema rohkem kui vastuhääli ja erapooletuid kokku. Antud juhul puudub igasugune selgus selles, milline oli hääletustulemus. Härra Buzek ütles, et poolthääli oli 334, vastuhääli 287 ja 168 parlamendiliiget jäid erapooletuks. Seoses sellega näib tõepoolest, nagu oleks hääletanud 789 inimest, ning nüüdsed selgitused selle kohta, et osa hääli ei lähe arvesse, võivad tähendada, et nendest 334 poolthäälest ei lähe samuti mõned arvesse.

See on täiesti vastuvõetamatu olukord, lähtudes määratlusest, mis kehtib enamikus riikides. Ma ei usu, et Euroopa Parlamendis peaks see teistsugune olema. „Kvalifitseeritud häälteenamus” või „absoluutne enamus” tähendab, et poolthääli on rohkem kui vastuhääli ja erapooletuid. Antud juhul ei olnud kindlasti tegemist sellise olukorraga, sest häälte arv oli vale. See tähendab, et hääletusmasin ei töötanud korralikult ja hääletust tuleb igal juhul korrata.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). – Austatud juhataja! Kui te lubate, siis mul on tegelikult kaks kodukorda puudutavat märkust. Esimene on asepresidendi hääletuse kohta. Mitte mingil juhul ei ole see usaldusväärne hääletus. Meile anti eksitavaid juhiseid. Siin reas üritasime me hääletada vastu, kuid masinad ei lasknud meil seda teha. Püüdsime teha kodukorda puudutavaid märkusi, mida sel ajal teha ei lubatud. Seega nõuan hääletuse kordamist hääletussedelitega või otsese jah-erapooletu-ei-hääletusega, mille tulemused avaldatakse usaldusväärselt. Selliste inimeste nimel nagu mina, kes on selle institutsiooni suhtes kriitilised, ütlen: tõepoolest, suur aitäh teile! Te jätsite oma värava kaitseta ja me kritiseerime seda veel palju. Suur tänu teile!

Minu teine märkus puudutab keeldumist lubada mul selgitada Tremopoulose raporti hääletust. See oli nimeline hääletus läbipaistvuse kohta ja ma hääletasin selle vastu. Nüüd ei anta mulle võimalust selgitada, miks ma selle vastu hääletasin, kuid minu valijaskonnale näib, et ma hääletasin läbipaistvuse vastu. Tahan selgitada, miks ma andsin sellele raportile oma vastuhääle. Kas ma tohin paluda luba anda sel teemal selgituse hääletuse kohta?

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Mis puudutab esimest märkust, siis töötajad olid kohal ja samuti oli kohal hääletust juhatanud president. Kui teil on probleeme, mis on seotud selle teema käsitlemisega, siis nendega tegeldakse.

Mis puudutab teist märkust, siis lihtsustatud menetluskorra alusel ei peeta arutelusid ega anta selgitust hääletuse kohta, kuid, proua Sinclaire, te võite esitada selle kirjalikult, nii et palun kasutage seda võimalust.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Austatud juhataja! Kuulasin teid ja pöörasin hoolikalt tähelepanu sellele, mida te rääkisite. Ütlesite, et 168 on kvalifitseeritud häälteenamuse künnis. Mina kuulsin seda või vähemalt tõlkes öeldi niimoodi. See on minu jaoks üsna uskumatu, sest kui see vastab tõele, siis peaksime ju kuidagiviisi lugema hääletuskünniseks poole nendest, kes andsid poolthääle.

Niisiis on kvalifitseeritud häälteenamus alati igal juhul olemas. See on ju ilmselge. Kuulen täna esimest korda, et 168 häält moodustab Euroopa Parlamendis kvalifitseeritud häälteenamuse. Võib-olla sain ma teist valesti aru, kuid kogu see menetlus tundub mulle läbinisti absurdne. See võib sobida valimiste puhul, kus osaleb mitu kandidaati, kuid kindlasti ei sobi see asepresidendi mandaadi pikendamise puhul.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Arvu 168 arvutas häälteenamusena välja arvuti tegelikult antud häälte alusel.

Teate, ma ei ole mitte kunagi oma elus matemaatika eksamit sooritanud, nii et enam ma sellel teemal ei räägi.

 
  
MPphoto
 

  Mário David (PPE). – Austatud juhataja! Just selles punktis nõustun ka mina seekord härra Gollnischiga, kuigi loodetavasti on see esimene ja viimane kord. Fakt on see, et kui hääletab 621 parlamendiliiget, siis peab häälteenamuse moodustama vähemalt 311 häält. Mul on tulemuse üle väga hea meel, sest meie kandidaat sai 334 häält, niisiis osutus ta valituks niikuinii. Kuid ma palun teil see viga parandada, sest kui see programm on arvutis, siis on see matemaatiliselt kindlasti vale.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Oleme selle märkuse teadmiseks võtnud.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote (S&D).(DE) Lugupeetud juhataja! Ma ei saanud hääletusel oma vastuhäält anda, sest hääletusmasin näitas midagi vaid siis, kui olin vajutanud nuppu „jah” ja seejärel nuppu „erapooletu”. Palun kontrollige veel kord, kuidas see masin hääli kogub ja üle loeb, sest minu arvates ei olnud see veenev. Ma ei olnud ainus, kes selle avastas. Paljud teised parlamendiliikmed olid samas olukorras. Nad ei saanud vajutada nuppu „erapooletu” ega nuppu „ei”, vaid pidid selle asemel andma kõigepealt poolthääle. See muudab hääletamise üsna ohtlikuks. Sellest tulenevalt palun teil üle kontrollida, kuidas hääli loeti.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Mul on tunne, et me ei kasuta seda süsteemi enam kunagi. Tulevikus kasutame sedeleid!

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE). – Austatud juhataja! Teeksin neile, kes siia veel jäänud on, ettepaneku, et me võiksime lõpetada edasise arutelu sellel teemal. On täiesti selge, et hääli oli 621. Asepresident sai 334 häält. See on häälteenamus, nii et liigume nüüd edasi. Kui inimesed kõigis 27 riigis meid praegu vaatavad, ei jää nende austusest Euroopa Parlamendi vastu just eriti palju järele. Meil on sellest teemast tõsisemaid probleeme, näiteks suur tööpuudus. Arutlegem teemadel, mis on olulised, ning ärgem raisakem rohkem aega selle küsimuse arutamisele. Austatud juhataja, mina nõustun teie selgitusega ja samuti nõustun ma presidendi selgitusega. Nii et liigume edasi ja hakkame käsitlema olulisi teemasid.

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders (ALDE).(NL) Lugupeetud juhataja! Teen ettepaneku, et saatke oma selgitus, mis minu arvates oli arusaadav, e-posti teel kõikidele parlamendiliikmetele, sest pean kahetsusega tunnistama, et suur osa parlamendiliikmetest, keda läbipaistvuse, selguse ja demokraatia teema on alati ärevile ajanud, on kiirustanud lõunale. Ehk saavad nad sellest aru, kui saadate selle neile e-posti teel.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Selle otsuse teeb president, kuid kindlasti esitan ma talle selle ettepaneku.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Thein (ALDE).(DE) Austatud juhataja, lugupeetud asepresident, meie täiskogu istungid on avalikud ja see jätab meist väga halva mulje. Tahaksin lisada oma arvamuse selle kohta, millest enne räägiti. Ma ei soovi e-kirja. Selle asemel meeldiks mulle, kui selgitus esitatakse ametlikult Euroopa Parlamendi veebilehel, sest vähemalt üks avaldus peab olema vale. Künnis ei saanud olla 168. Kui anti 621 häält, siis pidi künnis olema 310, kui ma olen asjadest õigesti aru saanud. Seega palun ma kirjaliku selgituse avaldamist veebilehel, et ka iga kodanik sellest aru saaks. Võttes arvesse suurt hulka inimesi, kes meid vaatasid, oleme jätnud endast tõepoolest ülimalt halva mulje.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Et president Buzeki selgitused hääletuse korra kohta olid segased ja vastuolulised ning mõned hääletusmasinad ei töötanud, leian ma, et hääletuse kordamine tagaks läbipaistvuse ja õiguspärase tulemuse. Nagu üks kolleeg mainis, vaatavad meid 27 riigi kodanikud. Minu arvates peame oma valijatele näitama, et tegutseme läbipaistvalt ja ausameelselt.

On kahetsusväärne, et ajal, mil väga paljud parlamendiliikmed vaidlustavad hääletuse läbiviimise meetodi, on tagasi lükatud ettepanek korrata hääletust tavapärastes tingimustes, mis näitab, et kõiki parlamendiliikmeid ei kohelda õiglaselt.

Seepärast peab teie tõekspidamine, presidendi tõekspidamine ja nende kolleegide tõekspidamine, kes kinnitasid, et need hääled tõepoolest anti, olema meie kõigi tõekspidamine – see peab olema Euroopa Liidu iga liikme tõekspidamine.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika