Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2742(RSO)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0341/2010

Előterjesztett szövegek :

B7-0341/2010

Viták :

Szavazatok :

PV 15/06/2010 - 7.16
CRE 15/06/2010 - 7.16
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0211

Viták
2010. június 15., Kedd - Strasbourg HL kiadás

7.16. A CARIFORUM–EK Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség felállításáról és tagjainak számáról szóló határozatra irányuló javaslat (szavazás)
PV
  

***

 
  
MPphoto
 

  Elnök. − Kollégák, azokhoz szólok, akik meg szeretnék hallgatni a Tőkés úrról megtartott szavazáshoz fűzött magyarázatot:

Szavazatot leadó képviselők száma: 621 (a támogató szavazatok és a tartózkodások száma összesen), támogató szavazatok száma: 334, tartózkodások száma: 287, de ezek nem számítanak leadott szavazatnak. Az abszolút többség 168.

Tőkés úr 334 szavazatot kapott, ami több, mint a 168 szavazat képviselte abszolút többség. Az elektronikus szavazórendszert a szavazólapok alternatívájaként alkalmazzuk. A szavazók a szavazólappal csak egy jelölt vagy meghatározott számú jelölt mellett szavazhatnak. Ellenszavazatra egyáltalán nincsen lehetőség, amint azt Roth-Behrendt asszony kifejtette. A jelöltet nem támogató szavazók üresen hagyják a szavazólapot. Következésképpen üdvözlöm Tőkés püspök urat az Elnökségben!

 
  
MPphoto
 

  Stavros Lambrinidis (S&D) . – Elnök úr, csak hogy megértsük, amit mond, az a helyzet, hogy az alelnökről szóló szavazás esetében lehetetlen nem elérni a minősített többséget, mert ha csak mellette lehet szavazni vagy tartózkodni lehet – és a tartózkodások nem számítanak bele a szavazás végeredményébe –, akkor a dolog természetéből adódóan mindig minősített többség az eredmény. Ezt akarja mondani?

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – Ha visszaemlékszik, Lambrinidis úr, a jelen Parlament megalakulásakor valóban három szavazólappal, minősített többségi szavazattal választottuk meg valamennyi alelnököt, tehát akkor azt az eljárást követtük. A mostani alkalommal csak egyetlen jelölt volt, és mivel több, mint 168 szavazatot kapott, az őt támogató szavazatok száma meghaladta a minősített többséget, következésképpen az első fordulóban alelnöknek választottuk. Ez az eljárás a szokásostól eltérő, de a szabályok szerint jártunk el.

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (S&D) . – (FR) Elnök úr, lehet, hogy a szabályok szerint jár el, de ha összeadom a 334 támogató szavazatot, a 168 tartózkodást és a 287 ellenszavazatot, összesen 789 képviselő jön ki, más szóval több, mint ahány képviselő az ülésteremben ül. Ez azt jelenti, hogy egy szavazó több szavazatot adott le, ahogyan az Corsica megválasztásakor is történt. Ez nyilvánvalóan tisztességtelen szavazás, és ismételt szavazást kellene tartanunk.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – Goebbels úr, a kérdésre válaszolva bizonyos képviselők részéről félreértés történt: a kijelzőn megjelenő abszolút többséget a szavazatok számának tekintették. Nem azt jelentette, hanem az abszolút többséget. Azt nem adhatjuk hozzá a szavazatok összes számához. Ismétlem: Tőkés úr 334 szavazatot kapott. Ez meghaladja az abszolút többséget, következésképpen megválasztottuk őt.

Nagyon világosan le kell szögeznem, hogy a 168-as szám nem 168 szavazatot jelentett. Ez az alelnöki poszt elnyeréséhez szükséges szavazatok számát, a küszöbértéket jelentette. Sajnálom, ha félreértették. Talán jobban rávilágíthattunk volna a szavazáskor.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin (S&D) . – Elnök úr, nem akarok részletekbe bocsátkozni, csupán emlékeztetni kívánom, hogy az ülés elnöke és a Parlament elnöke úgy tájékoztatott minket, hogy a tartózkodni és az ellenszavazatot leadni kívánó képviselők ugyanazt fogják csinálni. Ez a bejelentés nyilvánvalóan félrevezető volt, azonban mivel a bejelentést az ülés elnöke tette, érvényes bejelentés volt, következésképpen úgy vélem, hogy a helyzet előbbi tisztázását követően meg kellene ismételni a szavazást.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – Meggyőződésem, hogyha megismételnénk a szavazást, ugyanez lenne az eredmény. Határozottan úgy gondolom, hogy mindenki megértette, hogy a szokásos elektronikus szavazással azonos módon szavaznak: a gombok ugyanazt jelentették, az eredmény egyértelmű volt. Ami nem volt világos, az a 168-as szám kijelzése, ami kisebb zavart okozott. Ha volt is félreértés, az elnök úr maga tisztázhatja, mit mondott, amikor legközelebb megjelenik a körükben.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Senyszyn (S&D) . – (PL) A nevem Senyszyn.

Ezek a magyarázkodások egyáltalán nem kielégítők, figyelembe véve annak tényét, hogy a szavazás előtt azt mondták nekünk, hogy az ellenszavazatokat és a tartózkodásokat együttesen számolják össze, ami megfelel a minősített többség követelményének. Végül is mit értünk „minősített többség” alatt? Azt jelenti, hogy a támogató szavazatok számának meg kell haladnia az ellenszavazatok és tartózkodások összesített számát. Ebben az esetben egyáltalán nem világos, mi volt a szavazás eredménye. Buzek úr azt mondta, hogy 334 támogató szavazat volt, 287 ellenszavazat és 168 tartózkodás. Erre figyelemmel valóban úgy tűnik, mintha 789 fő szavazott volna, és a mostani magyarázat, miszerint egyes szavazatok nem számítanak, azt is jelentheti, hogy a 334 támogató szavazat közül nem számít néhány.

Ez a legtöbb ország meghatározása szerint teljességgel elfogadhatatlan helyzet. Nem hiszem, hogy a Parlamentünkben történetesen el kellene ettől térnünk. A „minősített többség” vagy „abszolút többség” az ellenszavazatok és tartózkodások számát meghaladó, támogató szavazatot jelent. A jelen esetben egyáltalán nem ez volt a helyzet, mert téves számú szavazatot adtak le. Ez azt jelenti, hogy a szavazógép nem működött megfelelően, és feltétlenül meg kell ismételni a szavazást.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI) . – Elnök úr, ha megengedi, két napirendi javaslatom lenne. Az egyik az alelnökségre vonatkozó szavazásra vonatkozik. Kizárt dolog, hogy ez biztonságos szavazás lenne. Félrevezető utasításokat kaptunk. Ebben a sorban ellenszavazatot akartunk leadni, és a szavazógépek nem engedték, hogy ezt tegyük. Napirendi javaslatokat próbáltunk felvetni, amelyeket akkor nem vettek figyelembe, tehát most azt kérném, hogy ismételjük meg a szavazást szavazólappal vagy egyértelmű igen/nem/tartózkodás választási lehetőséggel, az eredmények egyértelmű kijelzésével. Azok véleménye szerint, akik hozzám hasonlóan kritikusan állnak ehhez az intézményhez – nagyon köszönöm –, ez biztos találatot jelent az önök számára, és ezt igen erős kritikával fogjuk illetni – nagyon köszönöm!

A második kritikai megjegyzésem arra vonatkozik, hogy elutasították annak lehetőségét, hogy indokolást fűzzek a Tremopoulos-jelentésre leadott szavazatomhoz. Az átláthatóságról név szerinti szavazásra került sor, és én ellenszavazatot adtam le. Most nem kapok arra lehetőséget, hogy kifejtsem, miért szavaztam ellene, de a választóim azt fogják látni, hogy az átláthatóság ellen szavaztam. Meg kívánom indokolni, miért szavaztam a jelentés ellen. Szépen kérem, hadd fűzzek indokolást az erre vonatkozó szavazatomhoz!

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – Az első megjegyzésre vonatkozóan annyit mondhatok, hogy a munkatársak itt voltak, az ülést levezető elnök úr szintén. Ha ezzel kapcsolatban bármilyen probléma merül fel, azt ki fogják vizsgálni.

A második kérdésben – az egyszerűsített eljárásra vonatkozóan – nincsen vita, nincsen szavazathoz fűzött indokolás, de Sinclaire asszony írásba foglalhatja azt, így kérem, éljen ezzel a lehetőséggel.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI) . – (FR) Elnök úr, meghallgattam önt, és élénken figyeltem arra, amit elmondott. Azt mondta, hogy 168 volt a minősített többség küszöbértéke. Ezt hallottam, vagy legalábbis így hangzott a fordítás. Ezt elég hihetetlennek tartom, mert ha így van, akkor az igennel szavazók számának a felét vennénk figyelembe a megválasztáshoz szükséges küszöbértékként.

Tehát bármi is történjék, mindig minősített többség lesz. Ez nyilvánvaló. Most hallottam először, hogy ebben a Parlamentben 168 szavazat minősített többséget alkot. Talán félreértettem az ön által elmondottakat, de teljesen abszurdnak tűnik az egész eljárás. Megfelelő lehet abban az esetben, amikor több jelölt van, de biztosan nem az egy alelnöki mandátum megújítása esetében.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – A 168-as számot a számítógép számította ki szavazattöbbségként, a ténylegesen leadott szavazatok alapján.

Nézze, én soha életemben nem tettem matematika vizsgát, úgyhogy itt most megállok!

 
  
MPphoto
 

  Mário David (PPE) . – Elnök úr, most az egyszer – habár remélem, hogy most először és utoljára – egyetértek Gollnisch úrral ebben a kérdésben. Tény, hogy ha 621 képviselő szavaz, legalább 311 szavazat jelentené a többséghez szükséges szavazatok számát. Nagyon örülök az eredménynek, mert a jelöltünk 334 szavazatot kapott, tehát mindenképpen megválasztottuk, azonban kérem, hogy helyesbítsék ezt, mert ha ilyen program van a számítógépen, az matematikailag valóban helytelen.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – Rögzítettük a hozzászólást.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote (S&D) . – (DE) Elnök úr, a szavazás során nem tudtam nemmel szavazni, mert a szavazógép csak azt követően jelzett ki valamit, hogy megnyomtam az „igen” gombot, majd a „tartózkodás” gombot. Kérem, ellenőrizze, hogyan gyűjti és számolja a szavazatokat a gép, mert véleményem szerint az nem volt meggyőző. Nem én vagyok az egyetlen, aki így gondolja, más képviselőknek is ez volt a tapasztalatuk. Nem tudták a „tartózkodás” vagy a “nem” gombot megnyomni, hanem ahelyett először „igennel” kellett szavazniuk. Ez eléggé kockázatossá teszi a szavazási folyamatot. Ezért kérem, szíveskedjen ismételten ellenőrizni, hogyan történt a szavazatok számlálása.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – Valami azt súgja nekem, hogy soha többet nem fogjuk ezt a rendszert használni. A jövőben papírt fogunk használni!

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE) . – Elnök úr, azt javasolnám az ülésteremben maradt képviselőtársaknak, hogy tartózkodjunk a témát érintő, további vitától. Elég világos, hogy 621 szavazat volt. Az alelnök 334-et kapott. Ez többséget jelent, lépjünk tovább! Ha a 27 tagállamban ezt látja a nyilvánosság, nemigen fognak felnézni e Házra. Ennél vannak fontosabb kérdések is, mint például a munkanélküliség. Vitassuk meg a fontos kérdéseket, és ne pazaroljunk több időt erre a vitára! Elnök úr, elfogadom a magyarázatát, elfogadom a Parlament elnökének magyarázatát. Tehát lépjünk tovább, és foglalkozzunk olyan kérdésekkel, amelyek fontosak!

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders (ALDE) . – (NL) Elnök úr, indítványozom, hogy a most adott magyarázatát – amit világosnak tartok – küldje el e-mail üzenetben valamennyi európai parlamenti képviselőnek, mivel sajnos sok képviselő – aki folyamatosan az átláthatóság, az egyértelműség és a demokrácia mellett kardoskodik – sietve eltávozott az étterem irányába. Talán világossá válik előttük, ha azt e-mail üzenetben elküldi nekik.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – Ez az elnök úr döntésétől függ, de biztosan továbbítom neki a javaslatot.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Thein (ALDE) . – (DE) Elnök úr, alelnök úr, plenáris üléseink nyilvánosak, és ez nagyon rossz benyomást kelt. Szeretnék az előttem szólóhoz csatlakozni! Én nem kérek e-mailt, hanem azt szeretném, ha a magyarázat hivatalosan megjelenne a Parlament honlapján, mert legalább egy állítás helytelen. 168 nem lehetett a küszöbérték. Ha 621 szavazatot adtak le, akkor a küszöbérték 310 kellett volna, hogy legyen – ha jól értem a dolgokat. Ezért írásbeli magyarázatot kérnék a honlapon, hogy valamennyi polgár számára is érthető legyen. Tekintettel az ülést figyelemmel kísérők nagy számára, valóban rendkívül gyatra benyomást keltünk a nyilvánosság körében.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D) . – (RO) Mivel Buzek elnök úr szavazási eljárásra vonatkozóan adott magyarázatai zavarosak és ellentmondásosak voltak, valamint néhány szavazógép nem működött, úgy vélem, hogy a szavazás megismétlése átláthatóságot és legitim eredményt hozna. Amint azt egyik képviselőtársam említette, 27 ország polgárai figyelnek minket. Azt hiszem, hogy átláthatóságot és integritást kell mutatnunk azoknak, akik megválasztottak minket.

Sajnálatos dolog, hogy elutasításra került a szavazás szokásos feltételekkel való megismétlésére vonatkozó javaslat – csakúgy mint az, hogy számos képviselő vitatja a szavazási eljárás lefolytatásának módját –, ami azt mutatja, hogy nem részesül minden európai parlamenti képviselő egyenlő bánásmódban.

Ezért van az, hogy az ön meggyőződése, az elnök meggyőződése és azon képviselőtársak meggyőződése, akik azt állították, hogy ezek a szavazatok beérkeztek, valamennyiünk meggyőződése, az Európai Unió minden egyes tagjának meggyőződése kell, hogy legyen.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat