Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 15 juni 2010 - Straatsburg Uitgave PB

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid