Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2646(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

O-0032/2010 (B7-0308/2010)

Viták :

PV 15/06/2010 - 19
CRE 15/06/2010 - 19

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2010. június 15., Kedd - Strasbourg HL kiadás

19. Sport, különös tekintettel a sportolók ügynökeire (vita)
A felszólalásokról készült videofelvételek
Jegyzőkönyv
MPphoto
 

  Elnök. – A következő napirendi pont a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében Doris Pack által a Bizottsághoz előterjesztett, szóbeli választ igénylő kérdés a sportról, különös tekintettel a sportolók ügynökeire (2010/2646(RSP)) (O-0032/2010 - B7-0308/2010).

 
  
MPphoto
 

  Doris Pack , szerző. – (DE) Tisztelt elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Belet úrnak a hivatásos labdarúgásról szóló jelentésében az Európai Parlament már kijelentette, hogy támogatja a sportügynökök, különösen a játékosok ügynökei tevékenységeinek hatékonyabb szabályozását, és abból az alkalomból a megfelelő irányelv létrehozására szólítottunk fel. Most ismételten ezzel a kérdéssel kell foglalkoznunk.

A jogi helyzet tisztázatlan. Mivel a játékosok ügynökei gyakran határokon átnyúló tevékenységet folytatnak, a nemzeti szabályozás – noha az első helyen áll – nem alkalmas az ilyen tevékenységek szabályozására. Ugyanakkor a sportszövetségek is korlátozott jogi hatáskörrel rendelkeznek. Mivel nem állami szereplők, nem jogosultak átfogó szabályozás kialakítására. A FIFA-nak 2000-ben pont ezért kellett az ügynökök engedélyezési eljárását enyhítenie.

2009-ben a Bizottság közzétett egy tanulmányt, amely különösen a játékosok ügynökei és a bűncselekmények közötti aggasztó kapcsolatra világított rá. A különféle egyéb gyakorlatok között szó esett benne a pénzmosásról, megvesztegetésről, a sportfogadási és adócsalásról. Az ilyen kapcsolatok kikezdik a sport tisztességét, és összeegyeztethetetlenek a sport társadalmi szerepével. Emellett a Bizottság által közzétett tanulmány megállapította, hogy a játékosok átigazolásából származó pénzáramlások rendszerint híján vannak az átláthatóságnak, ami megmagyarázza, hogy miért annyira érzékeny ez a rendszer az általam említett bűnözői fondorlatokra. A fiatal játékosok közvetítése esetén különös kockázatot jelent a fiatal és tapasztalatlan – például – afrikai játékosok ügynökök általi kizsákmányolása, amikor az európai hivatásos labdarúgásban ígérnek jövőt, majd amikor nem találnak számukra klubot, illegális bevándorlóként, munka vagy támogatás nélkül hagyják őket magukra és a sorsukra Európában.

Ennek megfelelően európai jogalkotási kezdeményezésre van szükségünk. Ez lehetővé tenné számunkra a kérdésnek az egész EU-ra kiterjedő, egységes szabályozását, a jogi kiskapuk bezárását, és azt, hogy támogatást nyújtsunk a sportszövetségeknek a játékosok szabályos és átlátható közvetítése érdekében kifejtett erőfeszítéseikhez. Ebből a szempontból különös célunkká kell tennünk – ahogyan azt állásfoglalásunkban is kértük – a fiatalkorú játékosokat átigazoló ügynökök részére való jutalékfizetés betiltását, hogy kiküszöbölhessük az ilyen tisztességtelen, elsősorban a fiatalkorú játékosok bevonásával folytatott ügyletek mindennemű pénzügyi ösztönzését. Remélem, hogy a holnapi plenáris ülésen megkapjuk a mai indítványunkkal kapcsolatos támogatást, és hogy – mindenekfelett – indítványunk arra ösztönzi majd a Bizottságot, hogy foglalkozzon e kérdéssel.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou , a Bizottság tagja. – Tisztelt elnök úr! Először szeretnék köszönetet mondani Pack asszonynak azért, amiért a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében előterjesztette ezt a szóbeli választ igénylő kérdést.

Teljes mértékben tisztában vagyok a kérdés politikai jelentőségével. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a Bizottság most tette közzé a sportügynökökről szóló független tanulmány eredményeit. A tanulmány átfogóan elemzi a szóban forgó kérdést. Megtudtuk például, hogy az összes sportág vonatkozásában körülbelül 6000 ügynök tevékenykedik a tagállamokban. 95%-uk azonban csupán négy sportággal foglalkozik, azaz a következőkkel: atlétika, kosárlabda, labdarúgás és rögbi. E csoporton belül egyértelmű a labdarúgás dominanciája.

A tanulmány arról is tájékoztat, hogy csupán korlátozott számú tagállam szabályozza az ügynökök tevékenységét külön jogszabály révén. A legtöbb ország egyszerűen a munkajog vagy a szerződésjog általános rendelkezéseire hagyatkozik. Egyes nemzetközi sportszövetségek szintén elfogadtak az ügynökökre vonatkozó előírásokat, jellemzően az általam is említett sportágakban: az atlétikában, a kosárlabdában, a labdarúgásban és rögbiben.

Noha előfordulhat, hogy a hatályos állami és magánszabályozás ellentétes egymással, és jogbizonytalanságot teremt, a tanulmány megállapításai szerint kevés akadálya van annak, hogy az ügynökök az EU-ra kiterjedően folytassák tevékenységeiket. A tanulmány azonban számos kétséges gyakorlatot tár fel az ügynökök tevékenységével kapcsolatban: ilyen például a titkos jutalékok fizetése, a fiatalkorú játékosok kizsákmányolása stb. A sportversenyek feddhetetlenségének és tisztességének megőrzése érdekében foglalkoznunk kell ezekkel a problémákkal.

A sportmozgalom egy ideje már próbálkozik e problémák kezelésével. Ez az, amiért számos irányító testület intézkedéseket fogadott el az ügynökök tevékenységének szabályozása érdekében. A sportszervezetek által érvénybe léptetett előírásoknak egyetlen előnye lehet: a piac lelkiismeretlen szereplőinek – legyen szó akár az ügynökökről, klubokról vagy játékosokról – távol tartására néha a sportbeli szankciók a legalkalmasabbak. A sporthatóságoknak azonban nincsen jogköre az olyan cselekmények feltárására és megbüntetésére, amelyeket valamennyi tagállam esetében bűncselekménynek minősülnek: ilyen például a korrupció, a pénzmosás, az adóelkerülés és az illegális bevándorlás. A sportmozgalom az európai intézmények támogatását várja az ügynökök miatti kihívások kezeléséhez.

A Bizottságnak fontos szerepe van. Segíthetünk azon közös elvek és előírások kialakításában, amelyek Európa-szerte minimális szabályként szolgálhatnak az országok és sportszövetségek számára. Most annak értékelését végezzük, hogy európai uniós szinten milyen jellegű fellépés volna a legmegfelelőbb. Több lehetőséggel is foglalkozunk, de ahhoz, hogy végleges elhatározásra juthassunk a meghozandó intézkedést illetően, természetesen további viták és konzultációk szükségesek.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet , a PPE képviselőcsoport nevében.(NL) Tisztelt elnök úr, biztos asszony! Kiindulásul szeretnék a dél-afrikai labdarúgó világbajnokságra utalni, amely ismételten, nap mint nap megmutatja, hogy milyen nagyszerű lehet s sport, mennyire nagyszerű az ország, a kontinens és az ottani társadalom számára. Ez még fontosabbá teszi számunkra, hogy megvédjük a sportot azoktól a kelésektől, amelyekre Pack asszony már utalt, illetve hogy határozott erőfeszítéseket tegyünk e kelések kezelése érdekében.

Hogy szó szerint idézzek az imént említett tanulmányból, amelynek eredményei már ismertek: „A sportot egyre nagyobb mértékben hálózza be a szervezett bűnözés.” Szomorú, de így van. Emberkereskedelemről, néha a kiskorú gyermekekkel folytatott kereskedelemről, valamint mindenfajta pénzügyi jogsértésről van szó. Egyértelmű, hogy maguknak a sportszövetségeknek se lehetősége, se jogköre nincs az ilyen jogsértések hatékony rendezésére. Ezért valóban európai kezdeményezésre van szükség.

Már most is különféle jogi eszközök állnak rendelkezésünkre – a szerződésben és egyes irányelvekben –, amelyek lehetővé teszik számunkra a cselekvést. Szeretnék megemlíteni néhány cselekvési javaslatot. Először is, kezdhetnénk a munkát az Unióban tevékenykedő valamennyi sportügynökre vonatkozó szigorú követelményekkel. Az ilyen helyzet elérésének legjobb módja a klubok engedélyezési rendszerének és a játékosügynökök kötelező nyilvántartásának kialakítása. Azt a sportszövetségek is előírhatják, de természetesen az Európai Unió is ösztönző erővel hathat ebben a vonatkozásban. Az EU például koordinálhatja a különböző nemzeti felügyelő hatóságok közötti tevékenységeket.

Második intézkedésünk az lehetne, ha bevezetnénk a teljes átláthatóságot a játékosok ügynökeinek világában keringő pénzáramlások esetében, mivel jelenleg ezek jelentik a legtöbb rossz gyökerét. Nincsenek ismereteink ezekről a zűrös pénzáramlásokról, ami azt jelenti, hogy az élsport továbbra is felhasználható egyfelől a pénzmosásra, másfelől a megvesztegetésre.

A harmadik javaslat – amelyet Pack asszony már fejtegetett – a fiatalkorú játékosok átigazolásából pénzhez jutni igyekvő játékosügynökök javadalmazásának tilalmára vonatkozik. Ezzel kapcsolatban határozottan fel kell lépnünk. Elegendő eszköz áll rendelkezésünkre nem csak ahhoz, hogy nyomást gyakoroljunk a hivatásos sport szövetségeire annak érdekében, hogy mindezt keresztülvigyük, de ahhoz is, hogy saját magunk kezdeményezzünk.

Még 2007-ben történt, hogy a Parlament nagyon nagy többséggel kérte fel a Bizottságot arra, hogy vegye át a kezdeményezést a sportügynökök világában tapasztalható problémák leküzdésében. Ez a tanulmány számos konkrét javaslatot tesz. Noha jók, mégis nyilvánvalóan alkalmatlanok. Megelégedésünkre szolgál, hogy azt hallhatjuk, valóban szándékukban áll az állóvíz felpezsdítése. Ezzel kapcsolatban még magán az ágazaton belülről, az európai játékosügynökök szövetségének részéről is hangzott el felhívás. Számottevő eszmecserét folytattunk velük, és ők maguk is arra ösztökélik az Európai Uniót, hogy lépjen akcióba, számolja fel gyökerestől a problémát. Azt javaslom, hogy a sport és a sport rendkívül fontos társadalmi szerepe érdekében válaszoljunk erre a felkérésre.

 
  
MPphoto
 

  Mary Honeyball , az S&D képviselőcsoport nevében. – Tisztelt elnök úr! Úgy gondolom, valóban szerencsések vagyunk, hogy a világbajnokság idején beszélhetünk minderről, mivel a világbajnokság majdnem minden más sporteseménynél jobban szemlélteti azt, hogy mennyire fontos a sport az embereknek; hogy sok-sok millió ember nézi a labdarúgást, és hogy mennyi öröm és szenvedély kapcsolódik a labdarúgáshoz.

Ezért fontos annyira, hogy ténylegesen gondoskodjunk a labdarúgás és a többi sport megfelelő szabályozásáról, és hogy megtegyük azt az intézkedést, amelyről már olyan régóta vitatkozunk a játékosügynökökkel kapcsolatban. Ahogyan az elhangzott, sajnos nagyon súlyos dolgoknak – visszaélésnek, pénzmosásnak, korrupciónak, a fiatalkorú játékosok kizsákmányolásának – lehetünk szemtanúi, olyasmiknek, amelyek súlyos bűncselekmények, és amelyekkel szemben valóban meg kell hoznunk az olyan régóta tervezett intézkedéseket. Mikor lehetne erre alkalmasabb az idő, mint most, amikor az egész világot áthatja a labdarúgás?

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin , az ECR képviselőcsoport nevében. – Tisztelt elnök úr! Teljes mértékben támogatom azokat az erőfeszítéseket, amelyek a sportügynökök – különösen a labdarúgás terén folytatott – tevékenységeinek átláthatóbbá tételére irányulnak, és úgy vélem, az EU-nak támogatnia kellene a különféle sportirányító szerveket annak biztosítása érdekében, hogy valóban csak azzal foglalkozhassanak. Világosságot kell hoznunk abba a sötét világba, ahol gyakori a kizsákmányolás, és ahol felül kell vizsgálni az olyan problémákat, mint például a kettős képviselet rendszere, amikor is az ügynök ugyanannál a klubnál képviseli a játékost, amelyik szerződtetni kívánja.

Ugyanakkor az ezen ágazatot szabályozni szándékozó valamennyi jogszabálynak a nemzeti sportszervektől vagy hatóságoktól, például a FIFA-tól és az UEFA-tól kell erednie. Az EU-nak valóban nincs helye a sport világának szabályozásában, különösen az adott probléma globális jellegénél fogva. Ahol értéket tudunk hozzáadni a sporthoz, ott ezt meg is kell tennünk, de csak akkor kell a sportirányító szervezetek kérésére beavatkoznunk, ha egyértelműen értéket vagy egyértelmű helyzetet teremtünk.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat , a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (FR) Tisztelt elnök úr! Üdvözlöm az elnökünk által a világbajnokság közepén felvetett kérdést. A bizottsági tanulmánynak aggasztó elemei vannak abban a tekintetben, hogy felfedi a sport etikáját és jó hírnevét fenyegető veszélyeket.

Ha a sportmozgalom a szabályozás fő szereplője kíván maradni, a sport szellemét az általunk kedvelt formában életben tartó több ezer jóindulatú férfira és nőre támaszkodva – mivel a sport az egyéni fejlődés egyik tényezője –, az államoknak melléjük kell állniuk a közrend ellen intézett támadások és a túlzások megbüntetése érdekében.

Ezek a túlzások a sport üzleti világában figyelhetők meg, ahol a játékosok egyre inkább árucikké válnak, ügynökeik pedig egyszerű kupecek, akik a játékosokat mint árucikket kínálják. Az átigazolások csillagászati összegeket igényelnek, és egyre nagyobb mértékben sérülnek a fiatalkorúak jogai is.

Ezek a túlzások a határokon átnyúló jelenségként nyilvánulnak meg, a pénz az úr, és sajnos az Európai Közösségek Bíróságának joggyakorlata is ezt a felfogást erősíti. Bizonyos sportágak, különösen a labdarúgás vezető testületei az európai szervek támogatását várják. Igen, biztos asszony, cselekednünk kell, és részemről nagyon sajnálom, hogy Franciaország épp most fogadta el az ezzel ellentétes jogszabályt.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE) . – (GA) Tisztelt elnök úr! Másfél órával ezelőtt a nők úgy nyilatkoztak, hogy túl késő van a nők problémáinak megvitatásához. Közeleg az éjfél, és mi sporttal kapcsolatos ügyeket vitatunk meg.

Végre azonban legalább lehetőségünk van erre – Lisszabon előtt nem volt. Most lehetőségünk van rá, és jó, hogy élünk ezzel a lehetőséggel, különösen amikor a fiatalokról és a sportügynökök tevékenységéről esik szó.

Ahogyan Pack asszony is mondta, sokszor előfordul, hogy azt ígérik a fiataloknak: nagy sztárok lesznek a jövőben. De mi történik? Megfosztják őket otthonuktól, családjuktól, iskolájuktól, majd egy vagy két év múlva megszabadulnak tőlük. Többségükkel ez történik.

Az Európai Uniónak most lehetősége van arra, hogy tegyen valamit ezzel kapcsolatban, és jogszabályokat és büntetéseket állapítson meg a fiataloknak az ügynököktől való védelme érdekében. Meg kell néznünk, hogy mi folyik a különböző sportágakban és a különböző országokban, össze kell fognunk ezt az információt, és meg kell tennünk a legmegfelelőbb dolgot – különösen a fiatalok, de a sport egésze érdekében is.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D) . – (NL) Tisztelt elnök úr! A sportügynök hivatása híján van a biztosítékoknak, és – eltekintve a jogsértésért, például az emberkereskedelemért kirótt büntetésektől – keveset vagy egyáltalán nem is ellenőrzik. Az EU készített egy tanulmányt, és meghatározta a visszaéléseket, de – egyelőre – semmit nem tett a helyzet megoldása érdekében. Valamit tenni kell azonban. Nagyon aggaszt a fiatalkorú, és különösen a fejlődő országokból származó játékosok kiszolgáltatottsága, akik gyakran esnek az emberkereskedelem áldozatául. Az EU-nak ezt meg kell állítania.

Az állásfoglalás konkrét javaslatokat tartalmaz: a fiatalkorú játékosok ügynökei javadalmazásának betiltása, az átigazolások során sorra kerülő pénzügyi ügyletek nagyobb átláthatóságának biztosítása, és a tagállamok részéről való határozottabb szabályozás, amennyiben a sportszövetségek jelenleg nem tartják ellenőrzésük alatt a helyzetet. Konkrét intézkedésekre van szükség a vadnyugati feltételek rendezéséhez. A Bizottságnak biztosítania kell azt, hogy a – gyakran határokon átnyúló jellegű – jogsértés felderítése és büntetése hatékonyabb legyen. Emellett mindenkor hatékonyan kell biztosítani a fiatalkorú játékosok jogait.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE) . – (RO) Üdvözlöm az Ivo Belet által javasolt, az ügynökök szolgáltatásait igénybe vevő sportolók érdekeinek védelmére szolgáló standard rendszer kialakítására vonatkozó kezdeményezést, amely mérsékli az átigazolások átláthatóságának hiányával, a pénzmosással és az emberkereskedelemmel kapcsolatban az ezen a területen elkövetett jogsértéseket.

Ahogy látom, nem csak a labdarúgásra, hanem valamennyi sportágra kellő figyelmet kell fordítanunk. Jelenleg körülbelül 6000 ügynök tevékenykedik Európában, akik 30 különböző sportágat képviselnek, és éves szinten több százmillió eurós értékben vesznek részt az üzleti tevékenységekben. Ilyen körülmények között a sportolók ügynökeinek engedélyezésére vonatkozó egységes szabályrendszer bevezetése semmiképpen nem lesz könnyű feladat.

Emellett támogatnunk kell az ügynöki funkciók egyértelműbb meghatározását, legyen szó akár a játékosok menedzseréről, akár pedig az átigazolások során eljáró közvetítőkről. Előretekintve..

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE) . – (PL) Tisztelt elnök úr! Egyetlen előnye van annak, hogy a vitát ilyen késői órában tartjuk – az, hogy a vita nem esik egybe a világbajnokság mérkőzéseinek közvetítéseivel, ezért marad időnk a vitára. Mindazonáltal egy komoly megjegyzés: itt van nekünk a Lisszaboni Szerződés, amely nagyon komoly intézkedések megtételére kötelez bennünket olyan helyzetekben, amelyek helytelenek, és amelyek megoldása éveken keresztül lehetetlen volt. Előttünk van a két év múlva Lengyelország és Ukrajna által megrendezésre kerülő Európa-bajnokság, így rendkívül elégedett vagyok a vitában tevékeny szerepet vállaló Belet úr, Pack asszony és Vassiliou asszony által hozott döntéssel, miszerint e területen szükség van az előírások harmonizálására. A rendszer tényleg nem átlátható, és több évtizedes korrupcióval terhes. A fiatal játékosokkal való kereskedelem hatalmas mértéket öltött, és számos olyan helyzethez vezet, amikor megosztják a pénzt még azt követően is, amikor az átigazolás már megtörtént, a magas díjakat pedig kifizették. Az átigazolási díjak olyan magasak, hogy a klubok néha adósságba verik magukat. Ezért van szükségünk új előírásokra ..

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou , a Bizottság tagja. – Tisztelt elnök úr! Úgy vélem, valamennyien egyetértünk a sport jelentőségével, valamint azzal kapcsolatban, hogy a sport mindnyájunk számára nagyon élvezetes lehet. Mindnyájuknak nagyon köszönöm a hozzászólásokat és a javaslatokat, amelyeket ténylegesen figyelembe veszünk.

Kétségtelen, hogy bizonyos mértékű európai uniós fellépésre van szükség: a sportszövetségek nem rendelkeznek a legsúlyosabb jogsértésekbe való beavatkozáshoz szükséges kellő jogkörrel. Ezek a problémák nemzetek feletti dimenziót öltenek, mivel a sport egyre globalizáltabbá válik.

A hivatásos sport nemzetközivé válása megnehezíti azt, hogy nemzeti megközelítést alkalmazzunk a szisztematikus jellegű problémákra. Az EU koordinátori szerepet játszhat és segítséget nyújthat annak biztosításához, hogy harmonizált megközelítést alkalmazzanak az ügynökök problémájára. Felhasználhatjuk például az EU által szerzett új, a büntetőjogi harmonizációra szolgáló jogkört. A sportmozgalom számos szereplője természetesen üdvözölné támogatásunkat.

Függetlenül attól, hogy milyen intézkedés végrehajtásáról döntünk, természetesen szorosan együttműködünk az érdekelt szövetségekkel, és – amint azt tudják – hamarosan a sportról szóló közleményt teszek közzé, és ez a közlemény természetesen tüzetesebben foglalkozik e kérdéssel. Helytelen volna, ha előítéletekkel közelítenénk az Önökkel, a Parlamenttel, valamint a magával a sportmozgalommal folytatandó vitához. Nagyon várom, hogy szorosan együttműködhessünk a kérdés további rendezésével kapcsolatban.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – Egy állásfoglalási indítványt(1)terjesztettek elő az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdésével összhangban.

A vitát lezárom.

A szavazásra csütörtökön kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE) , írásban. – A növekvő kereskedelmi és szakmai jelleg korában az ügynökök kikerülhetetlenek a sport világában. A bizottsági jelentés becslése szerint az EU-ban 6000 ügynök tevékenykedik, akik a játékosok és az atléták átigazolásával 200 millió eurós forgalmat generálnak.

A labdarúgás az egyetlen olyan sport, amely esetében az ügynökök az EU valamennyi tagállamában aktívan tevékenykednek. A labdarúgás nagy üzlet Európában, és alapvető fontosságú, hogy a sport lényege a tisztességes játék és a feddhetetlenség maradjon. A fiatal játékosok határokon átnyúló illegális kereskedelme és átigazolása aggasztó probléma. Ez a helyzet különösen a labdarúgó klubokhoz és az ő tehetségkutató tevékenységükhöz kapcsolódik. A becslések szerint körülbelül 20 000 fiatal afrikait hoztak Európába, hogy itt focizzanak, de most illegálisan élnek itt, mivel labdarúgóként nem volt biztosított a pályafutásuk. A határokon átnyúló szabályozás, ellenőrzés és az ügynöki szerződésekre vonatkozó minimális harmonizált normák hozzájárulhatnak e probléma kezeléséhez, és a labdarúgás tisztességének biztosítása miatt is fontosak.

Figyelembe véve a probléma határokon átnyúló jellegét, arra ösztönzöm a Bizottságot, hogy tegyen szert hatékony és határozott szerepre a fiatalkorúak védelme és a játékosokkal folytatott kereskedelem megállítása érdekében.

 
  

(1)Lásd a jegyzőkönyvet.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat