Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2646(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

O-0032/2010 (B7-0308/2010)

Debatai :

PV 15/06/2010 - 19
CRE 15/06/2010 - 19

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Posėdžio stenograma
Antradienis, 2010 m. birželio 15 d. - Strasbūras Tekstas OL

19. Dėl sporto, ypač dėl žaidėjų agentų (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Kitas klausimas – Doris Pack žodinis klausimas Komisijai Kultūros ir švietimo komiteto vardu dėl sporto, ypač dėl žaidėjų agentų (2010/2646(RSP)) (O-0032/2010 - B7-0308/2010).

 
  
MPphoto
 

  Doris Pack, autorė.(DE) Pone pirmininke, Komisijos nare, ponios ir ponai, I. Beleto pranešime dėl profesionalaus futbolo Europos Parlamentas jau pažymėjo pritariantis geresniam sporto agentų, visų pirma žaidėjų agentų, veiklos reglamentavimui. Kartu paprašyta parengti tinkamą direktyvą. Dabar mes vėl svarstome šį klausimą.

Teisinė padėtis yra neaiški. Žaidėjų agentai dažnai dirba įvairiose valstybėse, todėl nacionaliniai teisės aktai, net ir tose šalyse, kuriose jie parengti, nėra tinkama priemonė šių agentų veiklai kontroliuoti. Savo ruožtu sporto federacijų teisinė veikla yra ribota. Kaip nevalstybinės įstaigos jos neturi teisės rengti išsamių taisyklių. Pvz., 2000 m. FIFA dėl šios priežasties turėjo supaprastinti licencijavimo procedūrą.

2009 m. Komisija paskelbė tyrimą, kuriame pabrėžė nerimą keliantį žaidėjų agentų ir nusikalstamos veiklos ryšį. Kalbėta apie pinigų plovimą, kyšininkavimą, lažybas, mokesčių slėpimą ir pan. Toks ryšis kenkia sporto sąžiningumui ir yra nesuderinamas su jo socialine funkcija. Be to, Komisijos tyrime buvo nustatyta, kad iš žaidėjų pervedamiems finansiniams srautams trūksta skaidrumo, ir tai paaiškina sistemos pažeidžiamumą mano minėtų nusikalstamų machinacijų atžvilgiu. Tarpininkaujant jauniems žaidėjams kyla didelė rizika, kad agentas gali išnaudoti jaunus ir nepatyrusius Afrikos žaidėjus, žadėdamas jiems ateitį Europos profesionalų futbole ir, nepavykus rasti jokio klubo, palikdamas likimo valiai Europoje kaip nelegalius imigrantus, neturinčius darbo ar paramos.

Atsižvelgiant į šiuos veiksnius, reikalinga europinė teisėkūros iniciatyva. Ji leistų vienodai reglamentuoti šį klausimą visoje ES, užkamšyti teisines spragas ir paremti sporto federacijas, siekiančias tvarkingo ir skaidraus žaidėjų atstovavimo. Šiuo atveju pagrindinis mūsų tikslas, kaip nurodyta pasiūlyme, – uždrausti mokėti komisinius agentams, perkeliantiems nepilnamečius žaidėjus, kad būtų panaikintos bet kokios finansinės paskatos tokiems nesąžiningiems sandoriams, visų pirma tiems, į kuriuos įtraukiami nepilnamečiai žaidėjai. Tikiuosi, kad per rytojaus plenarinę sesiją bus pritarta mūsų pasiūlymui ir kad jis visų pirma paskatins Komisiją imtis darbo šiuo klausimu.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, Komisijos narė. – Pone pirmininke, visų pirma norėčiau padėkoti D. Pack už žodinį klausimą Kultūros ir švietimo komiteto vardu.

Man visiškai akivaizdi politinė šio klausimo svarba. Norėčiau priminti, kad Komisija paskelbė nepriklausomo tyrimo dėl sporto agentų rezultatus. Tyrime pateikta išsami klausimo analizė. Sužinojome, kad, pvz., valstybėse narėse visose sporto šakose veiklą vykdo apie 6 000 sporto agentų. Vis dėlto 95 proc. šių agentų veiklą vykdo tik keturiose sporto šakose: atletikoje, krepšinyje, futbole ir regbyje. Šioje grupėje taip pat aiškiai dominuoja futbolas.

Tyrime taip pat nurodyta, kad agentų veikla konkrečiais teisės aktais reglamentuojama tik keliose valstybėse narėse. Daugelyje šalių paprasčiausiai remiamasi bendrosiomis darbo teisės arba sutarčių teisės nuostatomis. Kai kurios tarptautinės sporto federacijos taip pat yra priėmusios agentams skirtas taisykles minėtose sporto šakose: atletikoje, krepšinyje, futbole ir regbyje.

Nors esamos viešosios ir privačios taisyklės gali vienos kitoms prieštarauti ir sukelti teisinį netikrumą, tyrimo išvados parodė, kad kliūčių laisvai vykdyti agento veiklą ES yra nedaug. Vis dėlto tyrime atkreiptas dėmesys į kelis įtartinus agentų veiklos aspektus, pvz., slaptų komisinių mokėjimą, jaunų žaidėjų išnaudojimą ir pan. Turime išspręsti šias problemas, kad būtų išsaugotas sporto varžybų sąžiningumas.

Sporto judėjimas kurį laiką bandė išspręsti šias problemas. Dėl šios priežasties kelios valdančiosios organizacijos ėmėsi priemonių agentų veiklai reguliuoti. Sporto organizacijų parengtos taisyklės gali turėti pranašumų: sportinės sankcijos kartais yra geriausias būdas atgrasyti nesąžiningus rinkos dalyvius – agentus, klubus ar žaidėjus. Bet sporto valdžios institucijos neturi galios ištirti veiksmų, kuriuos visos valstybės narės laiko nusikaltimais: korupcijos, pinigų plovimo, mokesčių slėpimo ir nelegalios imigracijos, ir už juos bausti. Sporto judėjimui reikalinga Europos institucijų parama, kad būtų išspręstos agentų keliamos problemos.

Komisijai tenka svarbus vaidmuo. Mes galime padėti apibrėžti bendruosius principus ir standartus, kurie būtų taikomi kaip minimalios taisyklės Europos šalyse ir sporto federacijose. Dabar atliekame vertinimą, kokio pobūdžio veiksmai ES lygmeniu būtų tinkamiausi. Yra keli variantai, bet tam, kad priimtume galutinį sprendimą dėl to, kokių veiksmų reikia imtis, reikalingi tolesni svarstymai ir konsultacijos.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet, PPE frakcijos vardu.(NL) Pone pirmininke, Komisijos nare, iš pradžių norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į Pietų Afrikos Respublikoje vykstantį Pasaulio futbolo čempionatą, kuris parodo, koks didis yra sportas, koks jis svarbus šaliai, žemynui, o ypač žmonėms. Todėl ypač svarbu apsaugoti sportą nuo nusikalstamos veiklos, apie kurią ką tik kalbėjo D. Pack, arba dėti daugiau pastangų ir kovoti su šia veikla.

Ką tik minėtame tyrime, kurio rezultatai dabar jau žinomi, nurodoma, kad sportui vis didesnę įtaką daro organizuotas nusikalstamumas. Liūdna, bet tai tiesa. Kalbama apie prekybą žmonėmis, įskaitant vaikus, taip pat apie įvairaus pobūdžio nusikalstamą finansinę veiklą. Akivaizdu, kad sporto federacijos neturi galimybių ir galios pačios veiksmingai kovoti su tokia neteisėta veikla. Todėl reikalinga europinė iniciatyva.

Įvairios teisinės priemonės – Sutartis ir tam tikros direktyvos – leidžia mums imtis veiksmų. Norėčiau paminėti kelis pasiūlymus. Pirma, galėtume nustatyti griežtus kriterijus, kurie būtų taikomi visiems sporto agentams visoje Europos Sąjungoje. Geriausias būdas tai pasiekti yra parengti klubų licencijų išdavimo sistemas ir nustatyti privalomą žaidėjų agentų registravimą. Sporto federacijos gali įdiegti šias priemones, bet Europos Sąjunga galėtų būti varomoji jėga ir, pvz., koordinuoti įvairių nacionalinių priežiūros institucijų veiklą.

Antroji priemonė, kurios galėtume imtis, – užtikrinti visišką žaidėjų agentų pasaulio finansinių srautų skaidrumą, nes šie srautai šiuo metu yra didžiausia problema. Neturime jokių žinių apie šiuos šešėlinius finansinius srautus, o tai reiškia, kad agentai gali naudoti aukščiausios klasės sportą pinigų plovimui ar kyšininkavimui.

Trečiasis pasiūlymas, kurį D. Pack jau nurodė, susijęs su draudimu mokėti komisinius agentams, perkeliantiems nepilnamečius žaidėjus. Privalome imtis veiksmų šioje srityje. Turime pakankamai priemonių ne tik daryti spaudimą profesionaliojo sporto federacijoms, kad jos imtųsi veiksmų, bet ir patys imtis iniciatyvos.

2007 m. didele balsų dauguma Parlamentas paragino Komisiją imtis iniciatyvos kovoje su sporto agentų pasaulio problemomis. Tyrime pateikti keli konkretūs pasiūlymai. Jie geri, bet akivaizdžiai nepakankami. Džiaugiamės girdėdami, kad ketinate imtis tolesnių veiksmų. Jų reikalavo net pats sektorius; Europos žaidėjų agentų asociacija. Mes daug su jais bendravome, ir jie patys ragina Europos Sąjungą imtis veiksmų ir pašalinti visas blogybes. Siūlau atsiliepti į jų prašymą dėl sporto interesų ir dėl labai svarbaus jo socialinio vaidmens.

 
  
MPphoto
 

  Mary Honeyball, S&D frakcijos vardu. – Pone pirmininke, manau, mums pasiekė, kad galime svarstyti šį klausimą per Pasaulio futbolo čempionatą, nes jis labiau nei bet kuris kitas sporto įvykis parodo, koks svarbus sportas žmonėms; milijonai žmonių žiūri futbolą, kuris suteikia didelį malonumą ir sukelia dideles aistras.

Dėl šios priežasties labai svarbu užtikrinti, kad futbolas ir kitos sporto šakos būtų tinkamai reguliuojami ir kad būtų imtasi veiksmų dėl sporto agentų, apie ką diskutuojama jau labai seniai. Kaip jau buvo minėta, nerimą kelia įvairūs dalykai: piktnaudžiavimas, pinigų plovimas, korupcija, nepilnamečių žaidėjų išnaudojimas; tai yra rimti nusikaltimai, kovai su jais turi būti imtasi seniai planuotų veiksmų. Dabar geriausias laikas tai padaryti, nes atrodo, kad futbolas yra papirkęs visą pasaulį.

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin, ECR frakcijos vardu. – Pone pirmininke, visapusiškai remiu pastangas siekti, kad sporto agentų, pirmiausia futbolo, veikla būtų skaidresnė. Manau, kad ES turėtų paremti įvairias vadovaujančias sporto organizacijas siekdama užtikrinti, kad jos galėtų tai padaryti. Turime įnešti šviesos į niūrų pasaulį, kuriame išnaudojimas gali būti plačiai paplitęs, ir išnagrinėti, pvz., dvigubo atstovavimo atvejus, kai agentas atstovauja žaidėjui ir kartu klubui, kuris siekia pasirašyti su žaidėju sutartį.

Vis dėlto bet kokie teisės aktai, reglamentuojantys šį sektorių, turi būti pateikti nacionalinių sporto organizacijų arba tokių vadovaujančių sporto organizacijų kaip FIFA ir UEFA. ES neturėtų reguliuoti sporto pasaulio, ypač turint omenyje šios problemos visuotinumą. Jei kurioje nors srityje sportui galime pasiūlyti pridėtinę vertę, taip ir reikėtų padaryti, bet įsikišti turėtume tik vadovaujančioms sporto organizacijoms paprašius į tas sritis, kuriose galime sukurti vertę arba suteikti aiškumo.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL frakcijos vardu.(FR) Pone pirmininke, džiaugiuosi, kad mūsų pirmininkė iškėlė ši klausimą Pasaulio futbolo čempionato įkarštyje. Komisijos tyrime atskleista nerimą keliančių dalykų, keliančių grėsmę sporto etikai ir reputacijai.

Tam, kad sporto judėjimas liktų pagrindiniu reguliavimo objektu, kuris remiasi tūkstančiais geraširdžių vyrų ir moterų, saugančių tokią sporto dvasią, nes ji yra asmens vystymosi veiksnys, valstybe turi stoti į jų pusę ir bausti už viešosios tvarkos pažeidimus ir už nesaikingumą.

Šis nesaikingumas matomas sporto versle, nes žaidėjai vis dažniau tampa prekėmis, o jų agentai – paprasčiausiais prekiautojais, perduodančiais juos kaip eilines prekes. Pervedamos astronominės pinigų sumos, o nepilnamečių teisės pažeidžiamos vis dažniau.

Šis nesaikingumas yra tarptautinis reiškinys, pinigai, beprotiški pinigai valdo, o šį reiškinį, deja, sustiprino Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktika. Vadovaujančios kai kurių svarstomų sporto šakų, ypač futbolo, organizacijos laukia Europos institucijų pagalbos. Taip, Komisijos nare, mes turime imtis veiksmų, ir aš labai apgailestauju, kad Prancūzija ką tik priėmė priešingą šiai iniciatyvai teisės aktą.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). (GA) Pone pirmininke, prieš pusantros valandos moterys sakė, kad vėlu svarstyti moterų klausimus. Artėja vidurnaktis, o mes svarstome sporto reikalus.

Gerai, kad bent jau galime juos svarstyti; iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo tokios galimybės nebuvo. Dabar tokia galimybė yra, ir džiugu, kad ja pasinaudosime, ypač kalbėdami apie jaunus žaidėjus ir sporto agentų veiklą.

D. Pack minėjo, kad esama daug pavyzdžių, kai jauniems žaidėjams pažadama, kad jie ateityje taps didelėmis žvaigždėmis. O kas atsitinka? Jie atskiriami nuo namų, šeimų, mokyklų, o po metų ar dvejų jų paslaugų atsisakoma. Taip nutinka daugeliui tokių jaunų žaidėjų.

Dabar Europos Sąjunga turi galimybę imtis veiksmų šioje srityje ir parengti teisės aktus bei nustatyti bausmes, kad jauni žaidėjai būtų apsaugoti nuo šių agentų. Turime įvertinti, kas vyksta įvairiose sporto šakose ir įvairiose šalyse, sukaupti šią informaciją ir padaryti tai, kas geriausia, ypač jaunimui ir visam sportui.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D).(NL) Pone pirmininke, sporto agento profesija neturi jokių garantijų ir yra mažai arba iš viso neprižiūrima, jau nekalbant apie bausmes už neteisėtus veiksmus, pvz., prekybą žmonėmis. ES atliko tyrimą ir nustatė pažeidimus, bet iki šiol nesiėmė veiksmų padėčiai ištaisyti. Vis dėlto kokių nors veiksmų reikia imtis. Esu labai susirūpinusi dėl nepilnamečių žaidėjų pažeidžiamumo, visų pirma dėl atvykstančiųjų iš besivystančių šalių, kurie dažnai tampa prekybos žmonėmis aukomis. ES turi imtis griežtų priemonių šioje srityje.

Rezoliucijoje pateikiami konkretūs pasiūlymai: nutraukti mokėjimus agentams už nepilnamečius žaidėjus, užtikrinti didesnį finansinių sandorių skaidrumą atliekant pervedimus ir reguliavimą valstybių narių lygmeniu, nes sporto federacijos šiuo metu nekontroliuoja padėties. Siekiant išspręsti „laukinių Vakarų“ problemas, reikalingos specialios priemonės. Komisija privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytų taisyklių ir kad būtų sustiprintos bausmės už neteisėtus veiksmus, kurie dažniai yra tarptautinio pobūdžio. Be to, visais atvejais turėtų būti veiksmingai ginamos nepilnamečių žaidėjų teisės.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE).(RO) Sveikinu I. Beleto pasiūlytą iniciatyvą sukurti standartinę sportininkų, kurie naudojasi agentų paslaugomis, interesų apsaugos sistemą, kuri apribotų neteisėtus šios srities veiksmus, susijusius su skaidrumo trūkumu atliekant pinigų pervedimus, pinigų plovimu ir prekyba žmonėmis.

Tinkamą dėmesį reikia skirti ne tik futbolui, bet ir kitoms sporto šakoms. Pvz., dabar Europoje veiklą vykdo apie 6 000 agentų, atstovaujančių 30 įvairių sporto šakų ir užsiimančių verslu, kurio apskaičiuota metinė vertė siekia šimtus milijonų eurų. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, nebus lengva parengti bendrą taisyklių kodeksą dėl licencijų išdavimo žaidėjų agentams.

Be to, mes turėsime aiškiau apibrėžti agento funkcijas arba kaip žaidėjų vadybininko, arba kaip pervedimų tarpininko. Žvelgiant į ateitį...

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją)

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE).(PL) Pone pirmininke, šio klausimo svarstymas tokiu vėlyvu paros metu turi vieną privalumą – mūsų diskusija nebuvo surengta per Pasaulio futbolo čempionato varžybų transliaciją, todėl turime laiko padiskutuoti. Kalbant rimtai, vis dėlto, reikia atkreipti dėmesį į Lisabonos sutartį, kuri įpareigoja mus imtis rimtų veiksmų spręsti problemai, kurios nebuvo įmanoma išspręsti ilgus metus. Po dvejų metų Lenkijoje ir Ukrainoje vyks Europos futbolo čempionatas, todėl labai džiaugiuosi, kad aktyviai į šią problemą įsitraukę I. Belet, D. Pack ir A. Vassiliou nusprendė, jog reikia suderinti šios srities teisės aktus. Sistema tikrai nėra skaidri ir ją dešimtmečius kausto korupcija. Prekyba jaunais žaidėjas įgyja didelį mastą, todėl dažnai pinigais pasidalijama net užbaigus pervedimus ir sumokėjus didelius mokesčius. Pervedimo mokesčiai tokie dideli, kad dėl jų klubams dažnai tenka įsiskolinti. Dėl šios priežasties mums reikalingas naujas kodeksas...

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją)

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, Komisijos narė. – Pone pirmininke, manau, visi sutariame dėl sporto reikšmės ir dėl to, kad jis visiems mums gali suteikti didelį malonumą. Nuoširdžiai dėkoju jums už jūsų įnašą ir pasiūlymus, į kuriuos bus rimtai atsižvelgta.

Neabejotina, kad tam tikri ES veiksmai yra reikalingi, nes sporto federacijos neturi galios kištis į kai kuriuos pačius blogiausius neteisėtų veiksmų atvejus. Sportui globalėjant tokios problemos įgyja tarptautinį mastą.

Dėl profesionalaus sporto internacionalizacijos sunku priimti nacionalinius sisteminių problemų sprendimus. ES gali imtis koordinuojamo vaidmens ir padėti rasti suderintą požiūrį dėl agentų klausimo. Mes, pvz., galėtume pasinaudoti naujomis ES galiomis ir suderinti baudžiamąją teisę. Daugelis sporto judėjimo veikėjų neabejodami džiaugtųsi sulaukę mūsų paramos.

Žinoma, kad ir kokių veiksmų imtumėmės, glaudžiai bendradarbiausime su atsakingomis federacijomis ir – kaip jūs žinote – netrukus ketinu paskelbti komunikatą dėl sporto, kuriame šis klausimas bus aptartas išsamiau. Būtų neteisinga užbėgti už akių diskusijoms, kurias turėsime surengti su Parlamentu ir su sporto judėjimu. Tikiuosi glaudaus jūsų bendradarbiavimo sprendžiant šį klausimą.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Gavau vieną pasiūlymą dėl rezoliucijos, pateiktą pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį.(1)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks ketvirtadienį.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), raštu. – Šiame komercializacijos ir profesionalumo amžiuje agentai tapo neatskiriama sporto dalimi. Komisijos ataskaitoje apskaičiuota, kad Europos Sąjungoje dirba daugiau kaip 6 000 agentų, kurie sukuria didesnę nei 200 mln. EUR žaidėjų ir atletų apyvartą.

Futbolas yra vienintelė sporto šaka, kurios agentai veikia visose ES valstybėse narėse. Futbolas Europoje yra stambus verslas, todėl būtina užtikrinti, kad jis būtų pagrįstas sąžiningo žaidimo principais. Nerimą kelia neteisėta prekyba jaunais žaidėjais ir jų išvežimas į užsienį. Tai ypač taikytina futbolo klubams, ieškantiems talentų. Apskaičiuota, kad apie 20 000 jaunų afrikiečių buvo atvežta į Europą žaisti futbolo, bet Europos Sąjungoje dabar jie gyvena nelegaliai, nes jiems futbolininkų karjera nebuvo sėkminga. Glaudesnis tarpvalstybinis bendradarbiavimas, priežiūra ir minimalūs suderinti agentų sutarčių standartai padėtų išspręsti šią problemą ir yra reikalingi siekiant užtikrinti futbolo sąžiningumą.

Atsižvelgdamas į tarptautinį šios problemos pobūdį norėčiau paraginti Komisiją imtis tvirto ir veiksmingo vaidmens, kad būtų užtikrinta nepilnamečių apsauga ir sustabdyta prekyba žaidėjais.

 
  

(1)Žr. protokolą.

Teisinė informacija - Privatumo politika