Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 15. juni 2010 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Modtagne dokumenter: se protokollen
 4.Tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter (forhandling)
 5.Forbrugeroplysning om fødevarer (forhandling)
 6.Kvaliteten af statistiske data i Unionen og øgede revisionsbeføjelser til Kommissionen (Eurostat) (forhandling)
 7.Afstemningstid
  7.1.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (afstemning)
  7.2.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ES/Comunidad Valenciahna (A7-0180/2010, Barbara Matera) (afstemning)
  7.3.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Irland/Waterford Crystal (A7-0181/2010, Barbara Matera) (afstemning)
  7.4.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ES/Castilla-La Mancha (A7-0179/2010, Barbara Matera) (afstemning)
  7.5.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Teknisk bistand på Kommissionens initiativ (A7-0178/2010, Barbara Matera) (afstemning)
  7.6.Åbenhed i regionalpolitikken og finansieringen heraf (A7-0139/2010, Michail Tremopoulos) (afstemning)
  7.7.EU's finansielle bidrag til Den Internationale Fond for Irland (2007-2010) (A7-0190/2010, Seán Kelly) (afstemning)
  7.8.Et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport (A7-0162/2010, Marian-Jean Marinescu) (afstemning)
  7.9.Tilpasning af forretningsordenen til Lissabontraktaten (A7-0043/2009, David Martin) (afstemning)
  7.10.Mandatet for trepartsmødet om forslaget til budget for 2011 (A7-0183/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (afstemning)
  7.11.Derivatmarkeder – fremtidige politiktiltag (A7-0187/2010, Werner Langen) (afstemning)
  7.12.Tingenes internet (A7-0154/2010, Maria Badia i Cutchet) (afstemning)
  7.13.Forvaltning af internettet – de næste skridt (A7-0185/2010, Francisco Sosa Wagner) (afstemning)
  7.14.Innovationspolitik i en verden under forandring (A7-0143/2010, Hermann Winkler) (afstemning)
  7.15.Fremskridt med hensyn til gennemførelse af 2015-målene: midtvejsrevision som forberedelse til FN's møde på højt niveau i september 2010 (A7-0165/2010, Michael Cashman) (afstemning)
  7.16.Forslag til afgørelse om oprettelse og sammensætning af Delegationen til Det Parlamentariske Cariforum/EF-udvalg (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 11.Spørgetid (spørgsmål til formanden for Kommissionen)
 12.Kreditvurderingsbureauer (forhandling)
 13.Værdipapirer, der udbydes til offentligheden, og harmonisering af gennemsigtighedskrav (forhandling)
 14.Revision af den flerårige finansielle ramme (forhandling)
 15.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 16.Kønsaspekter ved den økonomiske nedgang og finanskrisen - Vurdering af resultaterne af køreplanen for ligestilling mellem kvinder og mænd 2006-2010 og henstillinger for fremtiden - Charter om kvinders rettigheder - opfølgning (forhandling)
 17.Fælles forsknings- og udviklingsprogram for Østersøen (BONUS-169) (forhandling)
 18.Anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Bulgarien og Rumænien (forhandling)
 19.Sport, især om spilleragenter (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (1138 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (2605 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik