Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2010 m. birželio 15 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Pateikti dokumentai (žr. protokolą)
 4.Asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimas (diskusijos)
 5.Informacijos apie maistą teikimas vartotojams (diskusijos)
 6.Statistikos duomenų kokybė Europos Sąjungoje ir didesni Komisijos audito įgaliojimai (Eurostatas) (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Europos Parlamento Pirmininko pavaduotojo rinkimai (balsavimas)
  7.2.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas: ES ir Valencijos regionas (A7-0180/2010, Barbara Matera) (balsavimas)
  7.3.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas. Airija: „Waterford Crystal” (A7-0181/2010, Barbara Matera) (balsavimas)
  7.4.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas. Ispanija: Kastilija − La Manča (A7-0179/2010, Barbara Matera) (balsavimas)
  7.5.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas. Techninė pagalba Komisijos iniciatyva (A7-0178/2010, Barbara Matera) (balsavimas)
  7.6.Regioninės politikos ir jos finansavimo skaidrumas (A7-0139/2010, Michail Tremopoulos) (balsavimas)
  7.7.ES finansinė parama Tarptautiniam Airijos fondui (2007-2010) (A7-0190/2010, Seán Kelly) (balsavimas)
  7.8.Konkurencingas krovinių vežimas Europos geležinkelių tinklu (A7-0162/2010, Marian-Jean Marinescu) (balsavimas)
  7.9.Darbo tvarkos taisyklių suderinimas su Lisabonos sutartimi (A7-0043/2009, David Martin) (balsavimas)
  7.10.Įgaliojimai, susiję su trišaliu susitikimu dėl 2011 m. biudžeto projekto (A7-0183/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (balsavimas)
  7.11.Išvestinių finansinių priemonių rinkos. Būsimi politikos veiksmai (A7-0187/2010, Werner Langen) (balsavimas)
  7.12.Daiktų internetas (A7-0154/2010, Maria Badia i Cutchet) (balsavimas)
  7.13.Tolesni interneto valdymo etapai (A7-0185/2010, Francisco Sosa Wagner) (balsavimas)
  7.14.Bendrijos inovacijų politika besikeičiančiame pasaulyje (A7-0143/2010, Hermann Winkler) (balsavimas)
  7.15.Pažanga įgyvendinant Tūkstantmečio vystymosi tikslus: laikotarpio vidurio apžvalga besirengiant 2010 m. rugsėjo mėn. JT aukščiausiojo lygio susitikimui (A7-0165/2010, Michael Cashman) (balsavimas)
  7.16.Pasiūlymas dėl sprendimo dėl delegacijos CARIFORUM ir EB parlamentiniame komitete sudarymo ir narių skaičiaus (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir balsavimo ketinimai: žr. protokolą
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas: žr. protokolą
 11.Klausimų Komisijos pirmininkui valanda
 12.Kredito reitingų agentūros (diskusijos)
 13.Vertybinių popierių siūlymas visuomenei ir skaidrumo reikalavimų suderinimas (Direktyvų 2003/71/EB ir 2004/109/EB keitimas) (diskusijos)
 14.Daugiametės finansinės programos peržiūra (diskusijos)
 15.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 16.Ekonomikos nuosmukio ir finansų krizės lyčių aspektai - 2006–2010 m. Moterų ir vyrų lygybės gairių įgyvendinimo rezultatų vertinimas ir rekomendacijos dėl tolesnių veiksmų - Moterų teisių chartija. Tolesni veiksmai (diskusijos)
 17.Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programa (BONUS-169) (diskusijos)
 18.Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje (diskusijos)
 19.Dėl sporto, ypač dėl žaidėjų agentų (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 21.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Tekstas OL (1139 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika