Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 15 iunie 2010 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 4.Organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier (dezbatere)
 5.Informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare (dezbatere)
 6.Calitatea datelor statistice în Uniune şi competenţele sporite ale Comisiei (Eurostat) în materie de audit (dezbatere)
 7.Votare
  7.1.Alegerea unui vicepreşedinte al Parlamentului European (vot)
  7.2.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: ES/Comunidad Valenciana (A7-0180/2010, Barbara Matera) (vot)
  7.3.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Irlanda/Waterford Crystal (A7-0181/2010, Barbara Matera) (vot)
  7.4.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: ES/Castilla - La Mancha (A7-0179/2010, Barbara Matera) (vot)
  7.5.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: asistență tehnică la inițiativa Comisiei (A7-0178/2010, Barbara Matera) (vot)
  7.6.Transparenţa politicii regionale şi finanţarea acesteia (A7-0139/2010, Michail Tremopoulos) (vot)
  7.7.Contribuțiile financiare ale Uniunii Europene la Fondul internațional pentru Irlanda (2007-2010) (A7-0190/2010, Seán Kelly) (vot)
  7.8.Rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv (A7-0162/2010, Marian-Jean Marinescu) (vot)
  7.9.Adaptarea Regulamentului de procedură la Tratatul de la Lisabona (A7-0043/2009, David Martin) (vot)
  7.10.Mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2011 (A7-0183/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (vot)
  7.11.Piețele pentru instrumentele financiare derivate: acțiuni strategice viitoare (A7-0187/2010, Werner Langen) (vot)
  7.12.Internetul obiectelor (A7-0154/2010, Maria Badia i Cutchet) (vot)
  7.13.Guvernarea internetului: etapele următoare (A7-0185/2010, Francisco Sosa Wagner) (vot)
  7.14.Politica comunitară în materie de inovare într-o lume în schimbare (A7-0143/2010, Hermann Winkler) (vot)
  7.15.Progresele realizate în vederea atingerii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului: revizuire intermediară în vederea pregătirii pentru reuniunea la nivel înalt a ONU din septembrie 2010 (A7-0165/2010, Michael Cashman) (vot)
  7.16.Propunere de decizie privind constituirea şi componenţa numerică a Delegaţiei la Comisia parlamentară CARIFORUM-CE (vot)
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 11.Timp afectat întrebărilor adresate Preşedintelui Comisiei
 12.Agenţiile de rating de credit (dezbatere)
 13.Oferta publică de valori mobiliare şi armonizarea obligațiilor de transparență (modificarea Directivelor 2003/71/CE şi 2004/109/CE) (dezbatere)
 14.Revizuirea cadrului financiar multianual (dezbatere)
 15.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 16.Aspectele de gen ale recesiunii economice şi crizei financiare - Evaluarea rezultatelor foii de parcurs privind egalitatea dintre femei și bărbați (2006-2010) și recomandările pentru viitor - Carta drepturilor femeii - acțiuni ulterioare (dezbatere)
 17.Programul comun de cercetare şi dezvoltare la Marea Baltică (BONUS-169) (dezbatere)
 18.Aplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen în Republica Bulgaria şi în România (dezbatere)
 19.Sportul, în special agenții de jucători (dezbatere)
 20.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 21.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie JO (2681 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate