Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Dobesedni zapisi razprav
Torek, 15. junij 2010 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): gl. zapisnik
 3.Predložitev dokumentov: gl. zapisnik
 4.Urejanje delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu (razprava)
 5.Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom (razprava)
 6.Kakovost statističnih podatkov v Uniji in okrepljene revizijske pristojnosti Komisije (Eurostat) (razprava)
 7.Čas glasovanja
  7.1.Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (glasovanje)
  7.2.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: ES/Comunidad Valenciana (A7-0180/2010, Barbara Matera) (glasovanje)
  7.3.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Irska/Waterford Crystal (A7-0181/2010, Barbara Matera) (glasovanje)
  7.4.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: ES/Castilla-La Mancha (A7-0179/2010, Barbara Matera) (glasovanje)
  7.5.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: tehnična pomoč na pobudo Komisije (A7-0178/2010, Barbara Matera) (glasovanje)
  7.6.Preglednost regionalne politike in njeno financiranje (A7-0139/2010, Michail Tremopoulos) (glasovanje)
  7.7.Finančni prispevki Evropske unije v Mednarodni sklad za Irsko (2007–2010) (A7-0190/2010, Seán Kelly) (glasovanje)
  7.8.Evropsko železniško omrežje za konkurenčen tovorni promet (A7-0162/2010, Marian-Jean Marinescu) (glasovanje)
  7.9.Prilagoditev poslovnika Lizbonski pogodbi (A7-0043/2009, David Martin) (glasovanje)
  7.10.Pooblastilo za tristranske pogovore o predlogu proračuna za leto 2011 (A7-0183/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (glasovanje)
  7.11.Trgi izvedenih finančnih instrumentov: prihodnji politični ukrepi (A7-0187/2010, Werner Langen) (glasovanje)
  7.12.Internet stvari (A7-0154/2010, Maria Badia i Cutchet) (glasovanje)
  7.13.Upravljanje interneta: naslednji koraki (A7-0185/2010, Francisco Sosa Wagner) (glasovanje)
  7.14.Inovacijska politika Skupnosti v spreminjajočem se svetu (A7-0143/2010, Hermann Winkler) (glasovanje)
  7.15.Napredek pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja: vmesni pregled za pripravo na srečanje ZN na visoki ravni septembra 2010 (A7-0165/2010, Michael Cashman) (glasovanje)
  7.16.Predlog sklepa o ustanovitvi in številčni sestavi delegacije v parlamentarnem odboru CARIFORUM-ES (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 11.Čas za vprašanja predsedniku Komisije
 12.Bonitetne agencije (razprava)
 13.Javna ponudba vrednostnih papirjev in uskladitev zahtev v zvezi s preglednostjo (razprava)
 14.Revizija večletnega finančnega okvira (razprava)
 15.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 16.Vidiki enakosti spolov pri gospodarskem nazadovanju in finančni krizi - Ocena rezultatov načrta za enakost med ženskami in moškimi 2006–2010 in priporočila za naprej - Listina za pravice žensk – nadaljnji ukrepi (razprava)
 17.Skupni raziskovalni in razvojni program za Baltsko morje (BONUS-169) (razprava)
 18.Uporaba določb schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na schengenski informacijski sistem, v Bolgariji in Romuniji (razprava)
 19.O športu, zlasti o zastopnikih igralcev (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 21.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (1084 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (2433 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov