Indekss 
Debates
PDF 1624k
Otrdiena, 2010. gada 15. jūnijs - Strasbūra Pārskatītā redakcija
1. Sēdes atklāšana
 2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 3. Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 4. Darba laika organizēšana personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi (debates)
 5. Pārtikas produktu informācijas sniegšana patērētājiem (debates)
 6. Statistikas datu kvalitāte Eiropas Savienībā un Komisijas (Statistikas biroja) revīzijas pilnvaru pastiprināšana (debates)
 7. Balsošanas laiks
  7.1. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (balsošana)
  7.2. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Spānija/Comunidad Valenciana (A7-0180/2010, Barbara Matera) (balsošana)
  7.3. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Īrija/Waterford Crystal (A7-0181/2010, Barbara Matera) (balsošana)
  7.4. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Spānija/Castille-La Manche (A7-0179/2010, Barbara Matera) (balsošana)
  7.5. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — tehniskā palīdzība Komisijas iniciatīvas īstenošanai (A7-0178/2010, Barbara Matera) (balsošana)
  7.6. Reģionālās politikas pārredzamība un finansēšana (A7-0139/2010, Michail Tremopoulos) (balsošana)
  7.7. ES finanšu iemaksas Starptautiskajā Īrijas fondā (2007.–2010. gads) (A7-0190/2010, Seán Kelly) (balsošana)
  7.8. Eiropas dzelzceļa tīkls konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem (A7-0162/2010, Marian-Jean Marinescu) (balsošana)
  7.9. Reglamenta pielāgošana Lisabonas līgumam (A7-0043/2009, David Martin) (balsošana)
  7.10. Pilnvarojums trialogam par 2011. finanšu gada budžeta projektu (A7-0183/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (balsošana)
  7.11. Turpmākie pasākumi attiecībā uz atvasināto finanšu instrumentu tirgiem (A7-0187/2010, Werner Langen) (balsošana)
  7.12. Lietiskais internets (A7-0154/2010, Maria Badia i Cutchet) (balsošana)
  7.13. Interneta pārvaldība - turpmāk veicamie pasākumi (A7-0185/2010, Francisco Sosa Wagner) (balsošana)
  7.14. Kopienas inovāciju politika mainīgā pasaulē (A7-0143/2010, Hermann Winkler) (balsošana)
  7.15. Tūkstošgades attīstības mērķu īstenošanā sasniegtais — termiņa vidusposma pārskatīšana, gatavojoties ANO augsta līmeņa sanāksmei 2010. gada septembrī (A7-0165/2010, Michael Cashman) (balsošana)
  7.16. Priekšlikums lēmumam izveidot delegāciju CARIFORUM valstu un EK Parlamentārajā komitejā un palielināt tās skaitlisko sastāvu (balsošana)
 8. Balsojumu skaidrojumi
 9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 11. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijas priekšsēdētājam)
 12. Kredītreitinga aģentūras (debates)
 13. Vērtspapīru publiska piedāvāšana un atklātības prasību saskaņošana (Direktīvas 2003/71/EK un Direktīvas 2004/109/EK grozīšana) (debates)
 14. Daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšana (debates)
 15. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 16. Ekonomiskās lejupslīdes un finanšu krīzes ar dzimumu saistītie aspekti - Ceļveža sieviešu un vīriešu līdztiesībā 2006.-2010. gadam īstenošanas rezultātu novērtējums un ieteikumi turpmākai rīcībai - Sieviešu tiesību harta — turpmākā rīcība (debates)
 17. Kopīga Baltijas jūras pētniecības un attīstības programma (BONUS-169) (debates)
 18. Šengenas acquis noteikumu īstenošana Bulgārijā un Rumānijā saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu (debates)
 19. Par sportu, it īpaši par spēlētāju aģentiem (debates)
 20. Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 21. Sēdes slēgšana


  

VORSITZ: SILVANA KOCH-MEHRIN
Vizepräsidentin

 
1. Sēdes atklāšana
Visu runu video
 

(Die Sitzung wird um 9.00 Uhr eröffnet.)

 

2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)

3. Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)

4. Darba laika organizēšana personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi (debates)
Visu runu video
MPphoto
 

  Die Präsidentin. − Als erster Punkt auf der Tagesordnung folgt der Bericht von Edit Bauer im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2002/15/EG zur Regelung der Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des Straßentransports ausüben (KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD)). (A7-0137/2010).

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer, előadó. − Az előterjesztett javaslat a 2002/15/EK irányelvet módosítaná a szociális védelem témakörében. A Bizottság javaslata három kérdést érint, a magánfuvarozók kivételét a törvényes szabályozás alól, az éjszakai munka fogalmának pontosítását és a törvény alkalmazásának elősegítését. Az irányelv maga, így a módosítás is kiegészítő jellegű és csupán a 3 és fél tonnán felüli járművekre vonatkozik, mint ahogy a közúti fuvarozásban érvényben levő többi jogszabály is, ezért nem is térhetett ki a kisebb haszonjárművek vezetőire. A törvénymódosítást a Foglalkoztatásügyi Bizottság 30 a 19 szavazat ellenében elutasította.

A törvény előkészítése folyamán több tévhit kelt szárnyra. Néhányra, melyek befolyásolhatták a képviselőket, szeretnék itt kitérni. Először. A szakemberek egybehangzó véleménye szerint, ha az irányelv a bizottsági javaslat elutasítása nyomán magánfuvarozókra is kiterjed, az nem fog javítani a közúti biztonságon. Hozzáférhető statisztikai adatok és a balesetekre vonatkozó vizsgálatok azt mutatják, hogy a teherfuvarozók csupán a balesetek 6%-ban hibáztak és a fáradtság a balesetek mindössze 0,06%-ban jelenik meg, miközben a vezetéssel töltött idő, ami valóban kihat a közúti biztonságra egy másik szabály témája, az 561/2006 rendelet szabályozza és ez vonatkozik a magánfuvarozókra is. A rakodással töltött idő kiegészítő jellegű és nem alkothatja a munkaidő nagy részét, hisz a jogszabály például nem vonatkozik a 100 km-en belüli fuvarokra. Másodszor. A szakszervezetek véleménye szerint a magánfuvarozók szabályozás híján akár 86 órát is dolgozhatnak.

A rendelet a vezetési időt szigorúan szabályozza. Kéthetes periódusban heti 45 órában határozza azt meg, ami egy héten belül nem haladhatja meg az 56 órát. Ezt a digitális tachográf pontosan rögzíti, és rendelet szabályozza a pihenőidőt is, így a 86 órás munkahét olyan esetleges feltételezés, amit semmilyen vizsgálat, sem felmérés, sem statisztikai adat nem támaszt alá. Harmadszor. A Bizottság javaslata az irányelv hatályát kizárólag az alkalmazottak és az ál-magánfuvarozók körére szűkítené. Ezidáig nem létezik olyan jogszabály, ami a magánvállalkozók munkaidejét szabályozná. A munkaidő korlátozása a munkavállalók szociális védelmének egyik fontos eszköze, de a magánfuvarozók esetében a munkaadó és a munkavállaló ugyanazon személy, ezért túlzott intézkedés a magánfuvarozók védelme önmagukkal szemben. Negyedszer. Ha az érvek elfogynak, előkerül a valódi indok, a szociális dömping. Senkit ne tévesszen meg a fogalom, a magánfuvarozók, a kisvállalkozók éppúgy lehetnek kellemetlen versenytársak a piacon, mint az új tagországból érkező magánfuvarosok.

Sajnos azt kellett tapasztalnom, hogy a lengyel vízvezeték-szerelő esete és szelleme újra kísért. A következő pontban azt szeretném elmondani, hogy a munkaerőpiacon valóban van egy elterjedt jelenség, melyet nem lenne szerencsés és nem is lehet kizárólag a közúti fuvarozás területén kezelni, ez az ál-magánvállalkozók kérdése, ami valós európai probléma, ami rontja a versenyszférát és a munkaerőpiacot. Ezért ezt kell kezelni, s ez az elvárás világosan került megfogalmazásra a módosító javaslatban.

A 30. módosító javaslat, melyet a Néppárt, az ALDE az ECR és az EFD nevében terjesztettünk be, a Bizottság javaslatára épül, melyet a Tanács is támogat, amiért külön köszönetet mondok, s amelyről részenként fogunk szavazni. Egy mondatot hadd mondjak még. Kompromisszumos megoldásként azt javasoljuk, hogy egy tagország, amennyiben azt jónak látja, kiterjeszthesse az irányelv hatályát a magánfuvarozókra is.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Madam President, today this House is discussing an extremely difficult and sensitive subject. The question is whether or not entrepreneurs who are self-employed drivers should be covered by the Directive on the working time of mobile workers.

The inclusion of entrepreneurs would be a precedent and a clear deviation from the general Working Time Directive. This Directive only regulates the working time of employed workers, not of entrepreneurs. Discussions about the inclusion of self-employed drivers have been going on for a long time. Firstly, consultations between social partners in the 1990s did not yield any result. Then the legislator could not reach a conclusion after four years of discussion – between 1998 and 2002 – and therefore asked the Commission for a thorough impact study. The Commission has now carried out studies and made an impact assessment which clearly demonstrates that this Directive is not the right tool to address transport policy issues such as road safety or competition conditions, but that enforcement in respect of the non-self-employed is a real issue. This is also the sense of the Commission proposal.

Firstly I wish to express my deep respect for your rapporteur, Mrs Bauer, who has done an excellent job. I am very glad to see that the rapporteur shares the Commission’s concern over the weak enforcement of the rules and the general problem of false self-employment, and I appreciate Mrs Bauer’s constructive proposals. I believe that the rapporteur’s proposed amendments have the potential to protect employees even better against possible exploitation by employers.

Where Europe definitely needs action is in respect of so-called false self-employed drivers – that is, those drivers who are formally independent but in practice are employed by a single company which gives them orders and pays them. Both the Commission proposal and the amendments proposed by the rapporteur give a clear message to industry: the phenomenon of false self-employment will not be tolerated and the legislator will be vigilant in putting this rule into practice throughout Europe.

As regards road safety, let me stress that working time must not be mistaken for driving time. The situation regarding the latter has radically changed since 1998. As you know, this House, together with the Council, adopted new driving time rules, introduced modern, reliable digital recording equipment and adopted a specific directive on enforcement. Today’s debate is not on road safety. The statistics and the studies that the Commission has made available to Parliament give absolutely no indication that the inclusion of self-employed drivers would improve road safety.

At a time when we hope to begin to recover from the economic crisis, it would not be a good move to impose an additional administrative and financial burden on small and fragile undertakings which have managed to survive the economic recession. Instead of imposing red tape on entrepreneurs, Europe needs a working time directive which will really ensure protection to those employed and dependent drivers who need that protection.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). - Madame la Présidente, mon rappel au règlement se base sur le code de conduite que ce Parlement a adopté en termes de négociations de codécision. Et je ne comprends pas comment le commissaire peut parler d'un accord avec le Parlement alors qu'il n'a parlé qu'avec un seul membre qui n'avait aucun mandat de la commission compétente au fond pour négocier ce que vous appelez un bon accord.

Monsieur le Commissaire, vous violez les règles de fonctionnement de cette institution. Cela nous donne le droit de nous interroger sur le fonctionnement de l'institution à laquelle vous appartenez.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. − Es war kein Antrag zur Geschäftsordnung. Sie sind später in der Debatte noch als Rednerin aufgeführt.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Im Namen der EVP-Fraktion danke ich Edit Bauer für ihren Bericht und für ihre exzellente Arbeit in den letzten Monaten.

Die grundsätzliche Frage heißt: Soll die Arbeitszeit Selbständiger im Transportsektor erstmals reguliert werden oder nicht? Die Kommission sagt nein, fast alle Mitgliedstaaten sagen nein, auch die Mehrheit meiner Fraktion sagt nein. Wenn wir selbständige Kraftfahrer in die Richtlinie einbeziehen würden, wäre das nur zum Nutzen der Großunternehmen. Wir müssen aber die kleinen und mittelständischen Unternehmen stärken.

Wer die mangelnde Sicherheit im Straßenverkehr aufführt, um Selbständige einzubeziehen, der muss sich hier entgegenhalten lassen, dass es längst Verschärfungen der Lenk- und Ruhezeiten gibt. Alle Fahrer – selbständige wie angestellte – müssen innerhalb von 24 Stunden eine Mindestruhezeit von 11 Stunden einhalten. Dafür gibt es den digitalen Tachografen, der Zeiten automatisch erfasst, und die Behörden überwachen die Einhaltung.

Ich war damals der Berichterstatter des Europäischen Parlaments für den Tachografen. Ich bin Kollegin Bauer dankbar, dass sie die Ausdehnung der Verordnung auf Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen verhindert hat. Digitale EU-Kontrollgeräte in allen gewerblichen Fahrzeugen hätten als Konsequenz zeit- und kostenaufwendige Dokumentationspflichten. Wir aber wollen Bürokratie abbauen und nicht aufbauen.

Ich empfehle also dem Hohen Haus, den Kompromiss zu unterstützen, den die Berichterstatterin mit anderen Fraktionen gefunden hat.

 
  
MPphoto
 

  Stephen Hughes, on behalf of the S&D Group. – Madam President, the position of this group has been consistent throughout; my position as rapporteur has been consistent ever since 2002 when we first proposed the inclusion of self-employed and independent drivers. We remain convinced that that needs to be the case, and I very much hope therefore that the proposal to reject the Commission’s proposal will be agreed in the vote tomorrow, just as it was in plenary last spring and in the Employment Committee this March.

We very much regret the confusion the rapporteur appears to have encountered in discharging her mandate. Rather than reflecting and promoting the clear majority views of members of the European Parliament’s Employment Committee, she has actively worked to promote the view of the Commission and Council. The other institutions, as Mme Berès has said, have shown not one gram of loyal cooperation but instead have gone out of their way to subvert the very clear Employment Committee recommendation to the plenary: the rejection of the Commission’s proposal.

Madam President, a tired driver is a dangerous driver, irrespective of employment status; we should not make road travel any more of a gamble than it already is. Once again this morning, the rapporteur has shown confusion between the notions of driving time and working time. It is quite possible under the existing regime for a self-employed, a ‘false’ self-employed, driver, to drive between 86 and 95 hours per week; perhaps not every week, but one week is enough of a danger in itself. If the Commissioner doubts that figure he can come to see me any time he likes; I have the figures from the people working in the sector. This is a fact. We must reject the Commission’s proposal.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, first of all I want to thank the rapporteur Mrs Bauer for her hard work.

The core issue we are dealing with here in this report is whether to include, or exclude, self-employed drivers from the Working Time Directive. It is crucial to remember that all drivers, employed or self-employed, come under the 2006 driving time regulations which regulate their driving time, their break times and their rest periods. Therefore road safety matters are dealt with adequately under that Directive, and, if anybody believes that they are not, then we need to look at the Driving Time Directive.

There is no data relating accidents to the working time of professional drivers and no data distinguishing between employed and self-employed drivers. Therefore we have no data on a decision to include self-employed drivers. Legislation must be based on sound reliable data and all the scaremongering about self-employed drivers working 86 hours per week and causing accidents is just that: it is scaremongering and is not based on any reliable data.

This legislation, if it includes self-employed, will be virtually unenforceable. Are we to have an army of inspectors looking over the shoulders of self-employed workers to see if they are performing general administrative duties or administration relating to the job under way? According to the legislation, working time includes when a self-employed person is at their work station. This is defined in the legislation as the main place of business of the undertaking, together with its various subsidiary places of business. Will the office located in the small bedroom or the attic of the self-employed driver’s home be defined as his work station, and who will police and enforce the legislation? Yes, there are issues relating to competition for self-employed, but this legislation will not deal with those matters. In fact in my own country we deal very effectively with this matter through the tax system.

Finally, if we reject the Commission proposal we will end up with bad law. It is disproportionate and will not achieve its aims, and it will pile further red tape and bureaucracy on already struggling SMEs in most countries and particularly in my own country, Ireland. It is unenforceable, and that makes an ass of the law.

 
  
MPphoto
 

  Emilie Turunen, for Verts/ALE-Gruppen. – Fru formand! Kære kolleger! Den sag, vi diskuterer i dag, handler om et helt fundamentalt spørgsmål: Vil vi i Europa-Parlamentet sikre et socialt Europa med fair konkurrence og med anstændige arbejdsvilkår? Eller vil vi lade tilfældighederne og markedet råde i en stadig mere presset transportbranche? For os Grønne og for Beskæftigelsesudvalget her i Parlamentet er der ikke nogen tvivl. Vi ønsker, at selvstændige chauffører skal inkluderes i direktivet om arbejdstid. Vi afviser altså Kommissionens forslag om at ekskludere de selvstændige, og det gør vi af følgende tre grunde: For det første er selvstændige nødt til at være dækket af arbejdstidsreglerne, for at vi kan sikre Europas trafiksikkerhed. Med en tonstung lastbil i ryggen er det altså helt centralt at sætte et loft for arbejdstiden for at undgå trætte chauffører og ulykker. For det andet vil vi sikre en fair konkurrence i transportbranchen. Vi har i de seneste år set en voldsom vækst i antallet af falske selvstændige. Det har været branchens svar for at undgå arbejdstidsreglerne. Vi skal som lovgivere ikke lave incitamenter til, at der kommer flere selvstændige i Europa. Vi skal tværtimod sikre ens regler, så der er en ensartet spillebane. For det tredje vil vi sikre et godt arbejdsmiljø for alle. Vi ved fra EU-undersøgelser, at selvstændige chauffører er mere syge og mere stressede end chauffører, der er lønmodtagere. Er det sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt? Det mener vi ikke, at det er.

Der har været sagt meget om dette direktiv, og der har været sagt mange forkerte ting. Jeg vil gerne gøre op med to myter. For det første er der myten om administrativt arbejde. Kontorarbejde er altså ikke en del af reguleringen, og det er meget vigtigt at slå fast. Den myte må vi begrave. For det andet er der myten om håndhævelse. Jeg har hørt fra kolleger, at det ikke skulle være muligt at håndhæve dette direktiv, og til dem vil jeg bare sige: Vi har en digital tachograf, der kan måle det. Det gør den i dag for lønmodtagere, så selvfølgelig kan den også gøre det for selvstændige.

Endelig vil jeg lige sige et par ord til fru Bauer. Jeg har som grøn skyggeordfører været meget skuffet over den proces, der har kørt i den seneste tid. Fru Bauer har brudt med alle gode regler for forhandling, hun har brudt med husets ”code of conduct”, og nu kommer hun så med det, hun selv kalder et kompromis. For mig er det hendes ansvar – det er ikke et kompromis, der gælder for Parlamentet. Det er hendes beskidte forslag, som hun har lavet sammen med Rådet uden om alle regler.

Jeg vil runde af med at sige, at dette ikke handler om fru Bauers forhandlingsmetoder – det handler om mennesker, og det handler om, om vi vil sikre ordentlige forhold i en mere presset transportbranche. Det håber jeg, at alle i Parlamentet vil være med til at bakke op om, når vi skal stemme i morgen.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie. – Voorzitter, er zijn leden die beweren de belangen van zelfstandige chauffeurs te dienen als die zich houden aan de 48-urige werkweek. Die leden beweren dat de verkeersveiligheid wordt gediend. Dat is een smerige campagne, want de zelfstandige chauffeurs blijven hoe dan ook onder de rij- en rusttijdenverordening vallen. De verkeersveiligheid komt helemaal niet in het gedrang. Het probleem is dat enkele Zuid-Europese vakbonden vrezen dat zelfstandige Roemeense en Bulgaarse chauffeurs ritten gaan overnemen. Die leden lopen als bibberende schoothondjes achter de vakbonden aan. Dát is de kern van de affaire.

Transportcommissaris Kallas wil de zelfstandige chauffeur buiten de richtlijn houden. Hij verdient morgen onze steun bij de stemmingen. Lukt dat niet, dan is 16 juni een zwarte dag in de geschiedenis van het Europees Parlement. De burger krijgt dan een trap na en stapels bureaucratie erbij. En maar klagen dat dan bij de volgende verkiezingen het opkomstpercentage nóg weer lager wordt.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhora Presidente, estamos mais uma vez num debate fundamental para a defesa dos direitos dos trabalhadores dos transportes rodoviários e da segurança nas estradas. É inaceitável esta insistência da Comissão Europeia, desde Outubro de 2008, na alteração da directiva que vem de 2002 e o que agora quer é excluir da sua aplicação os chamados condutores independentes e agravar as condições de trabalho de todos, designadamente através da possibilidade de prolongamento do horário de trabalho para níveis insuportáveis, apenas para facilitar maiores ganhos ao grande patronato do sector.

Por exemplo, os chamados condutores independentes poderiam vir a trabalhar até 86 horas por semana, ao longo de todo o ano, o que não só poria em causa a sua saúde e segurança, como seria um perigo para a segurança rodoviária de todos os que viajam nas estradas, além de incentivar o dumping social e a desregulamentação laboral através da multiplicação dos falsos condutores independentes.

Sensível aos argumentos e estudos que demonstram os perigos da aprovação de tal proposta, a Comissão do Emprego e Assuntos Sociais já por duas vezes a rejeitou mas, lamentavelmente, a relatora, com o apoio da Comissão Europeia e do Conselho, insistiu em prosseguir sozinha negociações sobre a proposta de directiva, como se a decisão da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais não existisse.

Por isso, estamos aqui, numa situação muito grave, que deve merecer a oposição clara da maioria deste Parlamento Europeu - que foi posto em causa ainda agora pelo Sr. Comissário. Assim, a proposta de rejeição que subscrevemos visa impedir que continue esta grave ameaça aos direitos dos trabalhadores e à segurança de todos os que circulam nas estradas da União Europeia.

Apelamos, pois, à rejeição da proposta da Comissão Europeia e ao cumprimento da Directiva de 2002 que, desde 2009, deveria estar a ser aplicada aos condutores independentes para combater o dumping social, defender o direito à saúde e ao descanso dos trabalhadores do sector e melhorar as condições de segurança rodoviária.

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto, a nome del gruppo EFD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, in nome di una presunta maggiore sicurezza si intende estendere questa direttiva agli autotrasportatori autonomi.

Le argomentazioni adottate sono però ingannevoli e penalizzanti. Sono ingannevoli perché la sicurezza è già garantita dal regolamento del 2006 e penalizzanti perché a rischio c'è la competitività di migliaia di piccole imprese autonome già duramente provate dalla crisi economica.

Onorevoli colleghi, non fingiamo di non sapere che dietro lo scontro giuridico e tecnico sulla direttiva si cela di fatto l'ennesima prova di forza tra gli statalisti europei, pronti ad appesantire le imprese con una nuova pericolosa zavorra, e i sostenitori dell'Europa dal volto umano, vicina ai reali bisogni dei nostri cittadini.

Intervenendo per dettare legge sull'organizzazione dell'orario di lavoro degli autonomi, il Parlamento sottoscriverebbe un pericoloso precedente autorizzando un golpe targato Europa sull'imprenditoria e la libera iniziativa.

È tempo di passare dalle parole ai fatti. Smettiamo di strumentalizzare a nostro piacimento le piccole e medie imprese. È troppo comodo inneggiare all'imprenditoria diffusa quando si tratta di indicare strategie anticrisi efficaci e poi sacrificarle quando si tratta di ribadire la forza dell'euroburocrazia. Alla lotta di principio basata sull'utopia oppongo la concretezza. L'Europa non invada la sfera dell'autonomia privata e rispetti le richieste dei nostri territori.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE). - Madame la Présidente, je suis pour l'inclusion des indépendants dans la proposition de directive, et donc je rejette cette proposition de la Commission et le rapport Bauer.

Je suis scandalisée que cette proposition aille contre l'intérêt des petites et moyennes entreprises en instaurant la concurrence déloyale des faux indépendants, déjà aujourd'hui. Ce rapport installe la pratique de concurrence déloyale et va lui permettre de se développer avec le développement des faux indépendants.

Cette proposition va aussi contre l'intérêt des salariés. À l'heure où nous travaillons tous ensemble à la construction de l'Europe sociale, ce rapport conforte le dumping social entre États membres. C'est contraire aux intérêts des salariés, c'est contraire aux intérêts de l'Europe.

Enfin, ce rapport fait fi de la sécurité routière. J'ai présidé une région qui est traversée par un trafic intense en provenance de toute l'Europe, avec des accidents considérables qui ont donné lieu à des actions en justice. Ces accidents graves, nous ne devons pas les oublier et nous aurons à rendre compte de notre décision devant nos concitoyens. D'ailleurs, en 2002, deux États membres ont demandé à la Cour de Justice européenne d'annuler la directive 2002/15 du fait de l'inclusion des indépendants, la Cour a rejeté leur demande pour motif de sécurité routière.

Enfin, nous avons besoin d'un règlement européen entre tous les États membres parce que, aujourd'hui, le transport est une affaire européenne. Le vote en commission a été clair. Je souhaite qu'il soit aussi clair en session plénière.

 
  
MPphoto
 

  Alejandro Cercas (S&D). - Señora Presidenta, señor Comisario, señora Bauer, es mi obligación, en primer lugar, hablar de la decepción profunda que tengo con ustedes, por la forma en que han llevado a cabo una negociación en la que no se ha respetado al Parlamento y por la forma en que presentan este debate hoy aquí, faltando gravemente a la verdad.

No es verdad, señor Comisario, que se trate de incluir a los autónomos. Los autónomos ya están incluidos desde el año 2009. Son ustedes los que quieren sacar a los autónomos de la Directiva.

Y no es verdad, señor Comisario, que no estemos hablando de la salud y la seguridad en la carretera. Estamos hablando justamente de eso, señor Comisario. No estamos hablando más que de eso, de la seguridad de los conductores autónomos y de los ciudadanos europeos que van por las carreteras. De eso es de lo que estamos hablando. Y sacan ustedes aquí falsos argumentos.

Y, como siempre, aducen la burocracia. No es verdad. Usted ha hecho grandes elogios al tacógrafo y al gran avance que ha habido en el reglamento de conducción en Europa con el tacógrafo. Se puede aplicar sin necesidad de más burocracia. Ustedes lo que están haciendo es poner delante los intereses económicos de unos pocos frente a los derechos de la mayoría. Ésa es la auténtica realidad. Y, una vez más, haciendo que no sea cierto eso que dicen que primero son las personas y luego son los negocios. Para ustedes primero son los negocios y luego son las personas.

Que quede aquí nuestra protesta y ojalá el Parlamento, una vez más, vuelva a decir que lo más importante son los ciudadanos, la seguridad, el Derecho y la verdad.

Señor Comisario, protesto. Estoy muy decepcionado.

Señora Bauer, estoy muy decepcionado con la forma en que usted ha llevado a cabo este debate y esta negociación.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE). - Frau Präsidentin! Wir haben schon eine ganze Menge gehört. Es ist so, dass es in diesem Fall, wie Frau Figueiredo sagte, um eine Richtlinie geht, die für Arbeitnehmer gedacht ist. Das ist richtig. Es gibt aber auch Selbständige, und die sind keine Arbeitnehmer.

Es ist wichtig, dass man sich in Europa entscheiden kann, wie man arbeiten möchte – das ist ja auch gut so –, als Arbeitnehmer oder als Selbständiger. Als Selbständiger muss man sich natürlich genauso an einige Spielregeln halten. Digitale Fahrtenschreiber sind grundsätzlich in allen Lkws und entsprechenden Fahrzeugen, die in Frage kommen, vorhanden. Es wäre aber eine übergebührliche Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit für Selbständige, wenn wir sie jetzt in der Richtlinie mit drin haben. Darum ist meine Fraktion auf jeden Fall dafür, die Selbständigen in diesem Fall herauszunehmen. Wir finden den Vorschlag von Frau Bauer richtig und genauso auch den Vorschlag der Kommission. Das sollte berücksichtigt werden. Wir wollen kleine und mittelständische Unternehmen schützen, und das können wir, indem wir jetzt in diesem Fall dem Vorschlag entsprechen.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE). - Frau Präsidentin! Meine Vorrednerin hat eine ideale Welt beschrieben, in der der Fahrer sich entscheidet, ob er selbständig bleibt oder als Angestellter fährt. Die Realität ist auf unseren Straßen in dieser Branche leider so, dass diese Wahl nicht mehr existiert, dass die Fahrer in der Regel in die Selbständigkeit, in die Scheinselbständigkeit, getrieben werden. Das ist das ganz große Problem, vor dem wir hier stehen, und wenn es hier einen Privatkompromiss zwischen einer Abgeordneten und dem Rat gibt, der hier als allgemeiner Kompromiss präsentiert wird und der diese Frage nicht berücksichtigt, dann arbeiten wir dem Sozialdumping in Europa in die Hände.

Machen Sie einen Lokalaugenschein auf den Straßen bei einer Kontrollstelle! Schauen Sie sich an, was in dieser Branche wirklich passiert! Schauen Sie sich die Unfälle an, dann sehen Sie, dass wir als Europäerinnen und Europäer in diesem Haus nicht für Sozialdumping arbeiten dürfen!

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR). - Madam President, it is vital that self-employed workers remain free of the clutches of the Working Time Directive in this way. This area of work is already heavily regulated via the driving time regulations and to listen to people saying that people are driven into self-employed work is utterly ludicrous; it is a choice that people make. The only thing bogus in all these discussions is the scaremongering claims of people saying that there are road safety dangers associated here.

We talk here endlessly about promoting entrepreneurs; we talk about allowing them to flourish in the European Union. We are here actively encouraging small businesses, and to discourage them simply cannot be the way forward. So I would urge you to vote with Edit Bauer.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Händel (GUE/NGL). - Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit Monaten diskutieren wir über die Frage der Lenk- und Arbeitszeiten im Straßenverkehr. Ich frage mich, was nun an Argumenten alles aufgewendet wird, um zu beweisen, dass das, was wir seit Monaten diskutieren, alles Unfug ist. Das jüngste Argument ist: Man muss hier dringend etwas ändern, damit sich nichts ändert. Merken Sie nicht, liebe Frau Bauer, wie absurd diese Argumentation mittlerweile ist, wie durchsetzt sie ist von Lügen und Halbwahrheiten?

Es geht in dieser Auseinandersetzung um nichts anderes als um eine Verlängerung der Arbeitszeiten von Selbständigen. Im Arbeitszeitrecht geht es aber im Prinzip seit 150 Jahren um die Frage des Schutzes von Menschen vor überlangen Arbeitszeiten. Das gilt sowohl für die Selbständigen als auch für die angestellten Beschäftigten. Es ist völlig egal, ob es ein Selbständiger ist, der sich überfordert, oder ob ein Arbeitgeber einen angestellten Fahrer überfordert. Es geht darum, die Menschen vor sich selbst und vor überlangen Arbeitszeiten zu schützen, zum Teil auch vor Arbeitgebern und Auftraggebern.

Zweitens: In punkto Straßenverkehrssicherheit wird hier behauptet, dabei könne gar nichts passieren. Meine Damen und Herren, wir sind hier nicht im Hobby-Baumarkt, und wir sind keine Laienhandwerker! Wir können nicht Gesetze machen nach dem Motto: „Schauen wir mal, was dabei rauskommt“. Jeder weiß, dass überlange Arbeitszeiten zu einer erhöhten Unfallgefährdung führen, insbesondere im Straßenverkehr mit großen Folgen.

Dritter Punkt: Wer soll denn eine derart differenzierte Regelung, die Sie sich vorstellen, künftig auf unseren Straßen kontrollieren? Es kann heute ein Landesarbeitsrichter ohne umfangreiches Aktenstudium nicht überprüfen, ob jemand scheinselbständig oder selbständig ist.

Lassen Sie diesen Unfug! Es geht um fairen Wettbewerb. Es geht nicht darum, heute Morgen ein Präjudiz zu setzen für die künftige Auseinandersetzung um die Verlängerung der Arbeitszeit. Machen Sie mit diesem Haus nicht solche Spielchen!

 
  
MPphoto
 

  Derek Roland Clark (EFD). - Madam President, it is essential that Amendment 30, with special regard to paragraph 7(a), be adopted. Self-employed drivers would not then be included in these provisions.

It is not a road safety issue. All drivers are limited to driving times and associated work monitored by the tachograph. Including the self-employed drivers will penalise them, especially those who do not use an agency. Company drivers have their schedule provided, but true independents spend time preparing their own schedules and bidding for new business. If included in these provisions, those tasks will be part of their working week so they will have less time to drive, load, unload and cater for passengers, as compared to the commercially employed drivers. Thus will business be lost and unemployment caused in the small business sector. The bigger operator will take up the slack and we will have another example of the EU promoting big business at the expense of the SMEs who employ half the workforce.

I therefore support the rapporteur in Amendment 30 as well as the Commission in this respect. You do not hear that very often from this part of the House.

 
  
MPphoto
 

  Veronica Lope Fontagné (PPE). - Señora Presidenta, consideramos que es esencial que se incluya a los autónomos en esta Directiva y este criterio lo comparten también en mi país tanto los representantes sindicales como la patronal, que nos han pedido expresamente la inclusión de los autónomos en esta Directiva.

Consideramos que existen varios motivos para esta inclusión. Primero, por razones de seguridad de los trabajadores. Los autónomos merecen la misma protección que el resto de los transportistas, no sólo en los periodos de conducción, sino también para las actividades distintas de la conducción, que están directamente relacionadas con una operación de transporte por carretera.

Y, segundo, por razones de defensa de la competencia, ya que volver a introducir la discriminación entre trabajadores autónomos y asalariados distorsionará tanto el mercado de trabajo como el mercado de transporte.

Por último, tampoco me parece afortunada la posibilidad de que cada Estado miembro pueda hacer aplicable las disposiciones de la Directiva a los conductores autónomos si así lo desea. Tiene que haber una norma general para toda la Unión, ya que la mayoría de los transportistas realiza su trabajo fuera de sus fronteras; en caso contrario, se impediría una leal competencia.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). - Madame la Présidente, une fois n'est pas coutume, je parlerai de procédure. Bien évidemment, tout le monde est d'accord pour être favorable aux PME et tout le monde, normalement, devrait s'inquiéter des questions à la fois de sécurité, des travailleurs, de ceux qui sont sur la route et des conditions d'une concurrence libre et non faussée.

Mais lorsque le Parlement a rejeté ce texte au printemps dernier, à l'été 2009, votre prédécesseur, Monsieur le Commissaire, M. Tajani, en campagne pour sa redésignation comme commissaire auprès de son gouvernement, nous avait indiqué qu'il aurait des nouvelles propositions à faire. Ces nouvelles propositions ne sont jamais venues en examen devant la commission parlementaire saisie au fond. Et cette commission a rejeté, à une majorité plus importante que le précédent rapport, le rapport de Mme Bauer.

Mme Bauer n'avait aucun mandat pour négocier, au nom de ce Parlement, un accord en première lecture avec le Conseil. La Commission et le Conseil ont violé sciemment les règles de fonctionnement entre les institutions. Mme Bauer a violé le code de conduite de cette institution. Ce Parlement s'interroge parfois sur ce qu'est un accord de première lecture qui minorise notre capacité de négociation. Eh bien ici, il y aurait, si les amendements de Mme Bauer passent, un accord de première lecture sans examen par les instances de ce Parlement.

À un moment où l'on voit le traité de Lisbonne conduire à un rééquilibrage entre les institutions, ce Parlement renonce à sa capacité d'intelligence collective. Je demande, au minimum, que les propositions de Mme Bauer, qui n'ont jamais fait l'objet d'un examen en commission, soient renvoyées en commission pour examen.

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx (ALDE). - Voorzitter, ik steun de commissaris. Een zelfstandige is iemand die zijn eigen werktijd regelt en dat moet zo blijven. Er is een verschil tussen een zelfstandige en een loontrekkende en dat is ook juist. Het heeft niets te maken met veiligheid op de weg, want de rij- en rusttijden zijn voor zowel de zelfstandigen als de loontrekkenden identiek dezelfde. Die worden gecontroleerd met de tachograaf en daarvoor dient de tachograaf, niet voor iets anders. Men controleert niet bij de loontrekkende en niet bij de zelfstandige wat er daarbuiten gebeurt in verband met de veiligheid op de weg.

Een tweede punt en iets wat ik zeer moeilijk vind bij de voorstellen van de mensen die zeggen dat zelfstandigen hierin moeten worden opgenomen: hoe in godsnaam ga je dat controleren? Hoe ga je bij een zelfstandige binnengaan en vragen: "Wanneer, waar en hoeveel heeft u gewerkt?" Zo komen we tot een soort controlesysteem dat onhaalbaar is en waarvan men dan achteraf zegt dat dit niet gaat. Dergelijke wetgeving moeten we niet maken, we moeten zelfstandigen niet opnemen in de richtlijn die gaat over loontrekkenden.

 
  
MPphoto
 

  Timo Soini (EFD). - Arvoisa puhemies, tulen Suomesta, jossa on vähän väkeä, pitkät etäisyydet ja paljon yrittäjähenkeä. Me emme tarvitse, emmekä siedä, emmekä kestä lisärajoituksia itsenäisille kuljettajayrittäjille. On hienoa, että virolainen komission jäsen, joka tuntee pohjoisia olosuhteita, tietää tämän, samoin myös slovakialainen mietinnön esittelijä. Tästä kiitos.

Tämä on suuri periaatekysymys: emme saa Euroopan laajuisesti rajoittaa pienyrittäjyyttä, tämä voi olla ennakkotapaus. Hyvin vaarallista. Miten Eurooppa luulee saavuttavansa kasvua ja työllisyyttä, jos se hallintopäätöksillä tuhoaa työllisyyttä ja kasvun edellytyksiä ja kuolettaa niitä?

Puolustan suomalaista omistajakuljettajaa ja se merkitsee tässä tapauksessa myös koko Euroopan laajuisen pienyrittäjyyden puolustamista. Eihän kasvusta ja Euroopan noususta tule mitään, jos hallintopäätöksillä estetään pienyrittäjiä tekemästä töitä!

(Suosionosoituksia.)

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE). - Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, yrittäjäkuljettajien muuta työaikaa kuin ajoaikaa ei tule missään tapauksessa rajata.

Liikenneturvallisuudesta huolehditaan ajoaikoja rajoittamalla ja pakollisilla lepoajoilla, joista on voimassa parlamentin ja neuvoston asetus tieliikenteen ajo- ja lepoaikasäännöksistä ja se koskee kaikkia – siis kaikkia – kuorma- ja linja-autonkuljettajia, myös yrittäjiä. Väsymysonnettomuuksien estämisessä paljon parempi tulos saataisiin voimassa olevien ajo- ja lepoaikojen tehokkaammalla valvonnalla kuin keinotekoisesti rajoittamalla yrittäjien työaikaa.

Nyt yrittäjäkuljettajien työaikarajoitusten piiriin haluttaisiin saada mm. ajoneuvon puhdistustyöt, tekninen huolto ja kuormakirjojen täyttäminen. Millä tavalla me voimme valvoa sitä, että peseekö yrittäjäkuljettaja omassa kotipihassaan vaimonsa autoa vai rekka-autoa? Tämä on aivan käsittämätöntä, sillä eihän muidenkaan yrittäjien työaikaa ole rajoitettu! Tämä olisi vakava ennakkotapaus, jos lähtisimme sille tielle.

Aivan kuten edellinen puhuja totesi, Pohjoismaissa, kuten kotimaassani Suomessa, kuljetusala on hyvin pienyrittäjävaltainen ja koostuu lähinnä yhden–kahden ajoneuvon yrityksistä. Yrittäjien työaikarajoitukset suosisivat suuria, ylikansallisia kuljetusyrityksiä, ja vaikeuttaisivat uusien kuljetusyritysten syntymistä. Nuoria ala ei taatusti kiinnosta, jos tulonhankkimismahdollisuuksia aletaan keinotekoisesti rajata. Tämä tarkoittaisi kapasiteettipulaa ja kustannusten lisääntymistä. Jo nyt logistiikkakustannukset ovat Pohjoismaissa keskimäärin korkeammat kuin Euroopassa pohjoisen sijainnin ja harvan asutuksen vuoksi.

(Suosionosoituksia.)

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui (S&D). - Voorzitter, collega's, ik ga onmiddellijk naar de kern van de zaak, met name de kwestie van de zelfstandigen. Het is ongetwijfeld nuttig om in herinnering te brengen dat sinds maart vorig jaar alle zelfstandige chauffeurs binnen het toepassingsgebied vallen. Dat is de situatie vandaag de dag, dat is het vertrekpunt waarmee de rapporteur rekening had moeten houden.

Het gaat bijgevolg niet over een precedent, zoals de commissaris beweerde. Het had mogelijk moeten zijn om hier op een meer pragmatische manier mee om te gaan, met name door zelfstandigen op te nemen in het toepassingsgebied, maar tegelijkertijd rekening te houden met het specifieke karakter van zelfstandige chauffeurs en de bureaucratische overlast tot een absoluut minimum te beperken.

Ik had - en dat weet u, mevrouw de rapporteur van de Commissie vervoer - een aantal voorstellen uitgewerkt, waardoor bijvoorbeeld met de digitale tachograaf niet enkel de rij- en rusttijden zouden worden gemeten, maar ook laden en lossen, aangevuld met een soort niet-gecontroleerde forfaittijd voor een aantal andere werkzaamheden, onder meer administratief, maar ook het schoonmaken en dergelijke. U weet ook zeer goed dat bijvoorbeeld de contacten met klanten sowieso buiten de controle vallen en buiten de arbeidstijden.

Ik betreur dus dat zowel de Commissie als de rapporteur hiermee op geen enkele manier rekening heeft willen houden. Uw voorstel om de lidstaten de mogelijkheid te geven om de zelfstandigen al dan niet binnen het toepassingsgebied te laten vallen, lijkt mij niet goed. Het streefdoel moet zijn om op Europees niveau tot gemeenschappelijke spelregels te komen die gelijkwaardig zijn, zodat iedereen onder dezelfde regels valt.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, la proposta della Commissione e la linea seguita dalla relatrice lasciano libertà di scelta agli Stati membri nell'inclusione o meno dei lavoratori autonomi nel campo di applicazione della direttiva.

Questo regime opzionale è inammissibile e contrario alle regole dell'Unione in materia di concorrenza. Lasciando agli Stati membri la libertà di scelta, gli autotrasportatori di alcuni paesi, che hanno già recepito la precedente direttiva 2002/15/CE, si troverebbero esposti alla concorrenza diretta dei colleghi comunitari non sottoposti alle medesime regole.

I lavoratori autonomi potrebbero recarsi in un paese con una normativa vigente diversa, sottostando a meno controlli, e ciò causerebbe un grave problema di dumping e quindi una grave distorsione della concorrenza. Le imprese, infatti, potrebbero fare un uso maggiore di lavoratori indipendenti in grado di offrire i propri servizi con più elasticità e a costi ridotti. È inutile dire che spesso ai bassi costi corrisponde una riduzione della qualità e soprattutto della sicurezza, che nei trasporti si traduce in un grave aumento dei rischi nella circolazione stradale.

Alla luce di ciò, ritengo la proposta inaccettabile e contraria a una delle sue basi giuridiche, l'articolo 153 del trattato, poiché essa non migliora l'ambiente di lavoro e non protegge la sicurezza e la salute dei lavoratori.

 
  
MPphoto
 

  David Casa (PPE). - Naħseb li dan il-Parlament jaqbel illi lix-xufiera Ewropej għandna nagħtuhom l-aħjar kundizzjonijiet, għandna nassiguraw li jkollna s-sigurtà fit-toroq tagħna u li għandna nagħmlu ħilitna kollha biex meta nagħmlu regolamenti dwar dan is-settur noqogħdu attenti li l-kompettitività Ewropea ma tiġix affettwata b'mod negattiv. Ma naqblux imma dwar jekk għandniex ninvolvu lis-self employed jew le f'dan l-arranġament kollu.

Jiena naħseb illi dwar is-self employed m'għandux ikollna kompetenza aħna dwar kif nirregolawlhom il-ħin tagħhom. Jekk hemm abbuż f'dan is-settur f'dak li għandu x'jaqsam is-self employed għandna nattakaw l-abbuż u m'għandniex, minħabba dan l-abbuż, jeħlu dawk is-self employed onesti li qiegħdin jagħmlu ħilithom kollha biex dan is-settur ikompli jiġi ameljorat.

Jiena naħseb li għandna noqogħdu attenti ħafna fejn indaħħlu burokrazija għaliex b'iktar burokrazija żejda tista' tkompli tgħarraq, tista' tkompli tkisser lil dan is-settur, speċjalment meta għandna bħalissa kriżi li qiegħda taffettwa b'mod negattiv lis-setturi kollha Ewropej. U allura jiena nifraħ lil Madam Bauer għar-rapport tagħha u għal kompromessi li hija sabet u nappella lil kulħadd biex noqogħdu attenti dwar meta niġu biex nirregolaw lis-self employed infushom.

 
  
MPphoto
 

  Georges Bach (PPE). - Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Die Richtlinie ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit des in diesem Sektor tätigen Fahrpersonals, aber auch zur Erhöhung der Straßenverkehrsicherheit und zur Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs. Dies sind die eigenen Worte der Kommission bei der Einführung der Richtlinie am 23. März 2005.

In der Zwischenzeit hat die Kommission eine Kehrtwendung vollzogen und einen Vorschlag zur Nichteinbeziehung der Selbständigen vorgelegt. Dies ist ein Präzedenzfall, und ich kann diese Politik nicht nachvollziehen. Mehrere Gründe sprechen gegen den Vorschlag und bedeuten in meinen Augen einen sozialen Rückschritt, eine Beeinträchtigung der Straßenverkehrssicherheit, eine Aufforderung zu unfairem Wettbewerb. Der Vorschlag ist auch nicht als Unterstützung der kleinen und mittelständischen Unternehmen gedacht.

Für mich bedeutet diese Kehrtwendung das Unvermögen, europäische Politik durchzusetzen. Zweimal im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten abgelehnt, einmal im Plenum gegen ein Gutachten des EWR, ohne ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu beachten, wird die Richtlinie, das europäische Gesetz, einfach dahingehend geändert und in eine Richtung gelenkt, wo einzig und allein wirtschaftliche Interessen zählen.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (S&D). - Madam President, as a former self-employed truck driver, I support keeping the self-employed in this directive. Own-account drivers, I know for a fact, are under tremendous pressure to work night and day. Commissioner Kallas, your speech and your proposal is a disgrace. It puts drivers’ health and safety at risk. It puts other road users at risk. It puts SMEs at risk from unfair competition, and it puts increased pressure on decent employers to push their employees into self-employment.

Fifty per cent of drivers have admitted falling asleep at the wheel. Twenty per cent of accidents are due to fatigue. Thirty per cent of drivers’ working time is taken up loading and unloading and helping passengers. Ms Harkin, if you are still here, what they do in their attic is their own business. This Parliament must stand up for citizens’ safety and against those who want an unregulated transport sector. Commissioner Kallas, go back to the drawing board.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). - Frau Präsidentin! Ich möchte der Kollegin Morin-Chartier Recht geben. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in dieser Frage mit dem EuGH einhergehen, der in dieser Frage ganz klar die Sicherheit auf den Straßen in den Vordergrund gestellt hat, und dass es sich um eine existierende Richtlinie zu Arbeits- und Ruhezeiten handelt.

Wollen wir eine gemeinsame europäische Regelung zur Sicherheit im Straßenverkehr plötzlich in Frage stellen? Warum eigentlich? Das wäre absurd und nicht zu vermitteln. Wenn die Selbständigen hier wieder ausgenommen würden, könnten sie neben 56 Stunden Fahrzeiten noch 28 Stunden be- und entladen. Das bedeutet: Sie werden zur rollenden Gefahr auf den Straßen! Ich möchte solchen Kraftfahrern auf den Straßen Europas nicht begegnen!

Es kann nicht sein, dass wir hier plötzlich Wettbewerbsverzerrung auf Kosten unserer gemeinsamen Gesundheit befürworten. Das ist den Bürgerinnen und Bürgern überhaupt nicht zu vermitteln. Deswegen sage ich Ihnen: Lehnen Sie den Kommissionsvorschlag ab!

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE). - Frau Präsidentin! Heute – wie schon seit vielen Jahren – setze ich mich für die Sicherheit im Straßenverkehr, eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen unserer Berufskraftfahrer sowie die Aufwertung ihres Berufsbildes ein.

Es ist ganz klar: Heute geht es nicht um die verkehrssicherheitsrelevanten Vorschriften für Lenk- und Ruhezeiten, die alle selbständigen wie angestellten Berufskraftfahrer einhalten müssen, heute geht es um die Arbeitszeitregulierung. Sie ist in erster Linie eine Arbeitnehmerschutzregelung, dient also lediglich dem sozialen Schutz von Fahrerinnen und Fahrern und keineswegs der Verkehrssicherheit. Wir müssen Selbständige doch nicht vor sich selbst schützen. Die Einhaltung der Arbeitszeit ist bei selbständig tätigen Lkw- und Busfahrern ohne erheblichen bürokratischen Aufwand weder kontrollierbar, noch gibt es einen nachvollziehbaren Grund, dass überhaupt kontrolliert werden soll.

Selbständige Berufskraftfahrer – wie zukünftig vielleicht auch selbständige Handwerker, Architekten oder Abgeordnete – derart in ihrer zulässigen Arbeitszeit zu beschränken, ist das falsche Signal. Vielmehr sollten die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die Scheinselbständigkeit unter den Fahrerinnen und Fahrern bekämpft wird. Ich bin für den Vorschlag der Europäischen Kommission und von Frau Bauer.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD). - Madam President, extending the Working Time Directive to cover self-employed people is nonsensical. It is window-dressed to protect employees’ rights and therefore has no place in a self-employed framework. It is also unenforceable without infringing people’s liberties by carrying out checks in their homes.

This is not a matter of road safety. Regulation (EC) No 561/2006 already covers driving time and is applicable to large companies, small businesses and the self-employed. You still need an operator’s licence to work if you are self-employed and would therefore be the registered holder of that licence. Anything which may jeopardise the licence would therefore jeopardise the licence-holder’s whole livelihood. With this in mind it is safe to assume that there is just cause for self-employed drivers to be even more fastidious than big firms. Everything directly related to the service would be considered part of working time; for example paperwork, maintenance and general administration. In large firms people are employed to do this; therefore administration time has no impact on driving time. Self-employed doing their own administration would find, under the Directive’s conditions, little time left to do the driving itself.

As an aside, I believe the Commission also proposed a relaxation of restrictions over night work by introducing a two-hour qualifying period before night-time restrictions apply. I rarely agree with the Commission but this would also be a welcome amendment. I fully support the rapporteur Ms Bauer.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck (S&D). - Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich möchte noch einmal an die Kolleginnen und Kollegen der Konservativen und Liberalen appellieren, dass es hier nicht darum gehen kann, dass die Interessen der Selbständigen vor die Sicherheit der Menschen in Europa gestellt werden.

Die unternehmerische Freiheit ist sicher ein hohes Gut, aber die Sicherheit unserer Kinder und aller Menschen, die am Straßenverkehr teilnehmen, ist wichtiger, und das ist es, was ich unter einem verantwortungsvollen Europa verstehe. Morgen in der Abstimmung können Sie zeigen, dass Sie nicht für Sozialdumping stehen.

Was diese Diskussion in den zurückliegenden Monaten aber auch gezeigt hat, ist, dass es überfällig ist, dass wir uns mit der Situation der Scheinselbständigkeit in Europa auseinandersetzen. Es werden immer mehr reguläre Arbeitsverhältnisse durch Scheinselbständigkeit verdrängt, und deswegen brauchen wir auch dringend eine Analyse und einen Vorschlag, wie wir damit umgehen. Der Kommissar hat das heute eingehend gesagt. Wir haben sehr viele Absichtserklärungen zu diesem Thema. Aber wir müssen auch endlich handeln.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). - Chciałbym zapytać: jak w czasach kryzysu pobudzić przedsiębiorczość? Jak pobudzić wzrost ilości małych i średnich przedsiębiorstw? W jaki sposób np. pobudzić działalność gospodarczą, jeżeli to miejsce – Parlament Europejski – będzie miejscem, gdzie wprowadzamy nowe przepisy, które ograniczają tę przedsiębiorczość? Przecież ludzie, jeżeli chcą zakładać działalność we własnym zakresie, w tym transportową, to powinni mieć do tego prawo. Nie możemy ich traktować z jednej strony jak przedsiębiorców, a z drugiej strony mówić, że muszą oni spełniać takie kryteria jak pracownik. To samo możemy wprowadzić dla kogoś, kto prowadzi restaurację, sam i z rodziną, czy dla kogoś, kto prowadzi sklep. Nie musimy mylić tych dwóch rzeczy.

Jest pewien nadmiar przepisów i do tego przyczynia się również Parlament Europejski. Ja wiem, że najlepsze uregulowania dotyczące działalności gospodarczej w Polsce mieliśmy na początku lat 90. Teraz zwiększyliśmy ilość tych obciążeń regulacyjnych i okazuje się, że spotyka się to z krytyką. Kogo? Tych ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą.

Ja popieram to, co mówi pani Bauer, natomiast nie wchodzę oczywiście w kwestie, które wynikły na etapie negocjowania tego kompromisu.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Madam President, in a time of economic challenge this Parliament has made much of its credentials in encouraging entrepreneurship and competitiveness, but at the same time we are setting about restricting the right to work of self-employed lorry drivers. I have to say that I reject as utterly bogus the claims in this House this morning that this is about health and safety. We are all concerned about health and safety and do not want to see any more accidents on our roads.

I represent Northern Ireland. It is right on the edge of Europe. The road transport industry is hugely important to the economy and the inclusion of self-employed lorry drivers will only have a negative impact on competitiveness. It is an industry that is highly regulated through tachograph rules, and the financial implications of further red tape would be devastating. It would also be hugely damaging to those hoping to set up as independent drivers.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). - Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Kommissar! Die Berichterstatterin, Frau Bauer, hat mangelndes Demokratieverständnis gezeigt, weil sie im Gegensatz zu dem Beschluss des Ausschusses auch ohne Mandat weiter verhandelt hat. Wenn es dem Europäischen Parlament ernst damit ist, Wachstum und Wohlstand zu schaffen, dann müssen wir Abgeordneten den Vorschlag der Kommission zurückweisen.

Selbständige Kraftfahrer dürfen nicht aus der Arbeitszeitrichtlinie genommen werden. Es wäre ein Rückschritt, denn für selbständige Bus- und Fernfahrer müssen die gleichen Regeln gelten wie für Angestellte eines Unternehmens. Es kann nicht unser Ziel sein, dass immer weniger Menschen immer mehr arbeiten und das in der Regel für immer weniger Geld. Es kann nicht unser Ziel sein, dass Bus- und Fernfahrer ihre eigene Gesundheit und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer gefährden.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE). - Frau Präsidentin! Ich glaube, die kleinen und mittleren Betriebe in Europa sind derzeit besonders wichtig, weil wir aus der Schuldenkrise in Wahrheit nur herauskommen können, wenn wir mehr arbeiten. Es ist nicht notwendig, den Selbständigen noch mehr Bürokratie und Papierarbeit anzulasten. Es ist sehr wichtig, die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, um ganz einfach auch die soziale Sicherheit in Europa gewährleisten zu können. Deshalb sind die Lenk- und Ruhezeiten, die wir derzeit mit Fahrtschreibern haben, völlig ausreichend. Ich würde jene Abgeordneten, die sich dafür einsetzen, dass das für alle gelten soll, auch bitten, das bei sich selbst anzuwenden und im Privat-PKW dementsprechend auch einen Fahrtschreiber einzubauen, und wenn sie am Donnerstagnachmittag nach 15 Stunden Arbeit hier nach Hause fahren, das Auto nicht mehr zu verwenden.

Es ist wichtig, dass wir für die Sicherheit sorgen, aber auf der anderen Seite die Selbständigen schützen!

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Madam President, thank you very much for this debate. I listened with great interest to all your contributions. There is a great temptation to go into detail and to have a debate on the details of this discussion, but I would like only to say that I still confirm the Commission position, which is built on facts. We do not have the studies mentioned here that self-employed drivers are regularly working 90 hours per week, and we think that the Driving Time Regulation, which we would like to enforce, will harmonise practices between Member States and will fulfil this task to ensure and improve road safety.

Road safety has improved very largely due to the use of the Driving Time Directive. We do not have the information that they are more sick, and why do we sometimes think that small and medium-sized enterprises are behaving irresponsibly, that they do not care about road safety or about their own health, so they must be more regulated than others?

The Commission cannot support legislation which limits the freedom of entrepreneurs in the road transport sector to organise their working time, while in other sectors entrepreneurs are not subject to similar working time restrictions. However, if the vote in this House confirms the rejection of the Commission proposal, then the Commission will review all possible options, including withdrawal of the proposal, and if Parliament decides to include self-employed drivers in this Directive, we will enforce your will. We will immediately inquire with Member States how they apply the working time rules on self-employed drivers and how they monitor compliance with these rules.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer, előadó. − Öt kérdésre szeretnék röviden kitérni. Az eljárási szabályzat. Én úgy tudom idáig, az eljárási szabályzatot gondosan áttanulmányozva, hogy a képviselő szabadon végezheti a mandátumát, tehát azzal konzultál, akivel akar. A parlamenti bizottság az eljárási szabályzat szerint nem kötelezi a képviselőt, hogy a bizottság álláspontját képviselje. A plénum álláspontja az, amelyik kötelező. Az eljárási szabályzat pontosan így szól. Én sem kérdőjelezem meg, hogy milyen alapon kivel konzultálva terjesztette elő a szocialista frakció a saját módosító indítványát.

Megegyezéssel a shadow-raportőrökkel én is úgy informálisan beszéltem a Bizottság és a Tanács képviselőivel, ahogy azt fontosnak tartottam. Az ál-magánvállalkozók kérdése szerintem valós európai probléma és ezt a javaslatban - amiben végülis azokkal a kollégákkal, akik a magánvállalkozók kizárását tartották fontosnak, - meg is fogalmaztuk. Tehát ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, de ez nem szektorspecifikus kérdés.

Van egy tévedés, ami itt ismételten elhangzott, mégpedig az, hogy ennek a jogszabálynak a betartása nemzetközileg ellenőrizhető. Ez a jogszabály nemzeti ellenőrzést tételez fel, és szeretném elmondani, 4%-os merítésnél drágábba kerülne az inspekció, mint a Parlament költöztetése Brüsszelből Strasbourgba. Kérem a kollégákat, hogy majd ezt is mérlegeljék. Ha ezt a javaslatot elutasítjuk, azt is szeretném a kollégáknak elmondani, hogy a harmadik országbeli fuvarozókat hozzuk előnyös helyzetbe. Arra kérem a kollégákat, hogy vegyék figyelembe azt, hogy ez a javaslat, amit a Bizottság jóváhagyott. Ha elutasítjuk a Bizottság javaslatát, tehát az Európai Bizottság javaslatát, értelmetlen, drága és végrehajthatatlan.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. − Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet am Mittwoch, 16. Juni 2010, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Pritariu Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pozicijai dėl Komisijos pasiūlymo atmetimo ir sutinku, kad būtina bendromis jėgomis Komisijai su Parlamentu imtis veiksmų, kad ateityje būtų pateiktas naujas patobulintas Komisijos pasiūlymas. Norėčiau pažymėti, kad Komisijos pasiūlymas iš direktyvos taikymo srities išbraukti savarankiškai dirbančius vairuotojus būtų didelis žingsnis atgal ES socialinėje politikoje ir transporto srityje. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad „fiktyviai“ savarankiškai dirbantys darbuotojai silpnina bendrą darbo rinką, o pagrindinė problema yra ta, kad praktikoje sunku įrodyti „fiktyvią“ savisamdą. Jei nesiimsime konkrečių veiksmų ir teisinių priemonių, tai apsimestinis savarankiškas vairuotojų darbas taps viena iš didžiausių darbo rinkos problemų ir neišvengsime nesąžiningos konkurencijos. Siekiant pagerinti visų vairuotojų darbo sąlygas ir užtikrinti jų socialines teises bei garantijas, siekiant pagerinti kelių eismo saugumą, taip pat siekiant išvengti nesąžiningos konkurencijos Europos kelių transporto rinkoje, negalime priimti tokio Komisijos pasiūlymo, koks jis yra šiandien.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascale Gruny (PPE), par écrit. – Cette directive dont nous débattons aujourd'hui est le fruit d'une très longue négociation au Parlement européen sur deux mandatures. Ce dossier est très sensible car il concerne nos emplois d'aujourd'hui et de demain. Il s'agit d'une question de sécurité routière et de concurrence loyale entre entreprises des États membres. Je n'accepterais pas le dumping social au sein même de notre Union.

Un indépendant pourrait travailler 14h par jour, 84 heures par semaine, et ne pas représenter un risque sur la route? Par rapport à une entreprise, la concurrence devient aussi déloyale. Cela amène également certains à proposer à leurs salariés de se déclarer en indépendants. Nous devons protéger nos concitoyens et nos entreprises.

J'invite donc la Commission européenne à retirer sa proposition et, à défaut, j'appelle les députés européens à se prononcer pendant les votes en session plénière de demain en faveur du maintien des indépendants dans la législation sur le temps de travail.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE), kirjallinen. – Kuljettajayrittäjien työaikadirektiiviin liittyvä, ay-liikkeen esittämä huoli valeyrittäjyydestä on eräissä EU-maissa aivan aito ja oikeutettu. Alihankinnan ulkoistaminen ja sen myötä työnantajan vastuun kiertäminen on kasvava ongelma. Esitetty keino ongelman ratkaisuun, eli kuljettajayrittäjien liittäminen direktiiviin, on kuitenkin väärä. Oikea tapa ratkaista valeyrittäjyyteen liittyvät ongelmat olisi sopia EU-tasolla työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kesken yrittäjyyden määritelmästä. Nyt syyttömät joutuvat kärsimään.

Asiassa olisi edettävä kompromissimallin mukaisesti, jota muun muassa keskusta-oikeistolaisen EPP:n varapuheenjohtaja Corien Wortman-Kool oli rakentamassa. Tämän mukaan itsenäiset kuljettajat jätetään direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, mutta jäsenvaltiot voivat halutessaan soveltaa direktiivissä tarkoitettua kokonaistyöaikasääntelyä oman valtionsa itsenäisiin kuljettajiin. Ehdotus johtaisi todennäköisesti siihen, että direktiivistä päästäisiin ensimmäisellä lukemisella sopuun parlamentin ja neuvoston kesken.

On sääli, ellei parlamentti anna kompromissille mahdollisuutta. Kun pikemminkin olisi syytä keskittyä kohentamaan yrittäjien asemaa, niin nyt avataan mahdollisuus aitojen yrittäjien työajan rajoittamiseen. Tämä on huolestuttavaa, sillä pienyrittäjien ansaintamahdollisuudet syntyvät yleensä vain omasta työstä.

 

5. Pārtikas produktu informācijas sniegšana patērētājiem (debates)
Visu runu video
MPphoto
 

  Die Präsidentin. − Als nächster Punkt folgt der Bericht von Renate Sommer im Namen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittel-sicherheit über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Informationen der Verbraucher über Lebensmittel (KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)). (A7-0109/2010).

 
  
MPphoto
 

  Renate Sommer, Berichterstatterin. − Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte diese vier Minuten, die mir zustehen, auf sechs Minuten ausdehnen, da dieses Dossier so riesig ist, dass man ansonsten nicht ausreichend etwas dazu sagen kann.

Verbraucher haben ein Recht darauf zu wissen, was in Lebensmitteln enthalten ist. Erst Informationen über die Zusammensetzung und den Nährwert von Lebensmitteln ermöglichen eine gezielte Kaufentscheidung. Zwar gibt es im Gemeinschaftsrecht eine ganze Reihe von Verordnungen und Richtlinien zur Etikettierung von Lebensmitteln. Eine umfassende Pflichtkennzeichnung aber existiert bisher nicht. Für die Hersteller und Händler von Lebensmitteln ist die Vielfalt der existierenden Gesetze – seien es EU-Gesetze oder nationale Gesetze der Mitgliedstaaten – mittlerweile nur noch schwer überschaubar. Es herrschen Rechtsunsicherheit, Wettbewerbsverzerrungen und Handelshemmnisse im gemeinsamen Binnenmarkt. Alle diese Missstände soll der vorliegende Verordnungsentwurf durch eine EU-weit einheitliche Lebensmittelkennzeichnung beseitigen. Ziele sind eine bessere Verbraucherinformation, bessere Rechtsetzung, Harmonisierung, Bürokratieabbau.

Der Kommissionsentwurf wird aber diesen Anforderungen nicht gerecht, denn er basiert auf Annahmen und Vermutungen zu Verbraucherwünschen und Bedürfnissen, er macht unrealistische Kennzeichnungsvorgaben – wie die 3 mm Schriftgröße, die die Lesbarkeit der Angaben eben nicht garantiert – er bevorzugt die großen Lebensmittelkonzerne und benachteiligt die KMU, die aber wiederum 80 % des Lebensmittelsektors ausmachen. Er widerspricht damit dem Small Business Act. Er widerspricht auch dem Ziel der Harmonisierung im Binnenmarkt, indem er ausdrücklich 27 zusätzliche nationale Kennzeichnungssysteme zulassen will. Es bedarf daher weitreichender Änderungen am Kommissionstext.

Dies haben wir versucht. Angaben müssen lesbar sein. Die Schriftgröße ist hierbei aber nur einer von vielen Faktoren. Wir brauchen Vorschriften zur Schriftart, zur Strichstärke, zum Kontrast etc. Wir brauchen verpflichtende Leitlinien zur Lesbarkeit. Angaben müssen vergleichbar sein, deshalb brauchen wir den Bezug immer zu 100 Gramm und 100 Millilitern und die Nährwertangabe eben nicht wahlweise nur pro Portion. So kann man schon beim Einkauf auf einen Blick den „schlanksten“ Joghurt erkennen, unabhängig von der Größe des Joghurtbechers.

Angaben müssen verständlich sein. Wir müssen endlich die Kilojoule abschaffen, mit denen niemand zurechtkommt. Wir wollen uns wieder auf Kilokalorien konzentrieren, das interessiert den Verbraucher und das versteht er. Angegebene Portionsgrößen müssen der Realität entsprechen und für den Verbraucher realistisch und nachvollziehbar sein, möglichst einheitlich in der EU. Angaben dürfen auch nicht in die Irre führen über Inhalte der Produkte oder deren Herkunft oder über ihre eigentliche Natur. Lebensmittelimitate wie Analogkäse und Formfleisch, zusammengeklebt aus kleinen Stücken, sollen auf der Vorderseite der Verpackung als solche gekennzeichnet werden. Der Verbraucher muss wissen, was er kauft.

Im Endeffekt würde der Verbraucher aber gar nichts mehr lesen, wenn wir ausgerechnet die Vorderseite der Produkte überladen würden mit weiteren Informationen. Deshalb schlage ich vor, nur die Angabe der Kilokalorien pro 100 Gramm oder 100 Milliliter als Nährwertangabe. Das wird gelesen, das interessiert, und ich glaube, das ist realistisch.

Richtig ist auch die Streichung der Nährwertprofile. Ich hoffe, dass wir sie halten können. Diese Profile sind überflüssig, weil die neue Verordnung Nährwerte sowieso kennzeichnet. Nährwertprofile diskriminieren Grundnahrungsmittel, die Schwellenwerte für Salz, Zucker und Fett sind völlig willkürlich gewählt, erdacht von Kommissionsbeamten, nicht wissenschaftlich untermauert.

Das eigentliche Ziel der Verordnung über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel ist die Wahrheit der gesundheitsbezogenen Angaben, und dazu braucht es nicht noch zusätzlich die Bewertung des einzelnen Lebensmittels, die Einteilung in gut und schlecht. Denn ausschlaggebend ist schließlich die gesamte Ernährung und der Lebensstil. Wir müssen uns fragen, warum machen ausgerechnet die großen Lebensmittelkonzerne im Moment ein so großes Lobbying pro Nährwertprofile? Die Frage sollte man wirklich stellen.

Das so genannte Ampel-Modell, das hier vorgeschlagen ist, hat ähnliche Defizite wie die Nährwertprofile. Es betreibt genauso falsch die Einteilung der Erzeugnisse in gute und schlechte. Die Schwellenwerte der Farben sind willkürlich, die Spannweiten innerhalb der Farbkategorien zu groß. Grundnahrungsmittel würden diskriminiert, Lebensmittelimitate bevorzugt, und bevorzugt würden auch Produkte mit künstlichen Inhaltsstoffen, d.h. mit Süßstoff anstelle von Zucker, mit Geschmacksverstärkern anstelle von Salz. Das kann doch nicht wirklich im Interesse der Verbraucher sein.

Auch das GDA-Modell, das Industriemodell zur Kennzeichnung, hat eklatante Mängel. Es ist unverständlich, denn es enthält zu viele Zahlen. Es ist irreführend, weil es nur den Tagesbedarf der 40-jährigen Frau beschreibt, und es gibt beispielsweise überhaupt keinen empfohlenen Tagesbedarf für den Zuckerkonsum. KMU haben Schwierigkeiten, das GDA-Modell umzusetzen. Das wäre wiederum ein Wettbewerbsvorteil für die großen Konzerne. Auch deswegen darf die GDA-Kennzeichnung nicht zur Pflicht werden.

Und wir müssen das Lebensmittelhandwerk schützen. Denn dieses garantiert den Fortbestand regionaler Spezialitäten und unserer Lebensmittelvielfalt in der EU, die wir so lieben. Deshalb brauchen wir eine weitgehende Ausnahme nicht vorverpackter Produkte von dieser Verordnung, denn handwerkliche Erzeugnisse sind nun einmal nicht genormt. Angaben zu Allergenen können diese Hersteller trotzdem machen, zum Beispiel im Verkaufsgespräch.

Ein paar Worte zur Herkunftskennzeichnung: Die Frage ist, ob der Verbraucher wirklich wissen will, wo alle Inhaltsstoffe seiner Lebensmittel herkommen, oder ob es nicht eine eher protektionistische Idee ist, die hier vorangetrieben wird. Ich möchte zunächst wissen, ob es umsetzbar ist, und fordere deswegen eine Folgenabschätzung.

Abschließend ist festzustellen, Lebensmittelkennzeichnung kann niemals ein Lehrbuch für eine gute Ernährung sein. Wir brauchen Informations- und Bildungskampagnen über eine ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil in den Mitgliedstaaten.

Es ist nicht Aufgabe des Gesetzgebers, seinen Souverän, den Bürger, zu erziehen. Er muss ihm Hilfestellung leisten, aber die Eigenverantwortung können wir dem Bürger nicht abnehmen. Und ganz zum Schluss danke ich ganz herzlich allen Beteiligten, den Schattenberichterstattern, auch wenn sie zum Teil überhaupt nicht kompromissbereit waren, alle die mich unterstützt haben, insbesondere meinem

(Die Präsidentin entzieht der Rednerin das Wort).

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, Member of the Commission. − Madam President, as I have said on previous occasions our aim is to ensure that consumers know what they are buying and what they are eating, thus making it easier to choose a diet for themselves and their families in tune with their needs, their wishes and their goals; citizens – consumers – have a right to the right information. I would appeal to honourable Members to keep this firmly in mind throughout the debate.

Before turning to the substance of the proposal, I would first like to thank the rapporteur, Ms Sommer, for preparing the report, and also the shadow rapporteurs. Whilst being sympathetic to most of her statements, I cannot say I agree with all of them. I should also mention the input from other committees, IMCO and AGRI.

Allow me to briefly highlight the most important issues covered by the proposed amendments.

The question of mandatory origin labelling is very important and needs careful assessment. Indeed, there is a recurrent demand for the mandatory provisions of such information for some foods. The Commission could partially accept the proposed amendment for an extension of the cases of mandatory origin labelling. Origin labelling for basic primary foodstuffs which have not undergone substantial processing and are generally considered as single ingredient products could be a pragmatic option. However, given the complexity of the matter, the application of any mandatory labelling should be subject to the entry into force of delegated measures and be based on impact assessments.

Legibility is a major issue and one of the main complaints that consumers make. This is a key demonstration that we are putting consumers first in our debate and I hope that honourable Members can support the idea of a minimum font size. It is thus regrettable that the amendments tabled would undermine the aim of having measurable criteria as a basis for enforcement.

I share the concerns of honourable Members about imitation foods. I am therefore happy to see Parliament table an amendment containing a provision to explicitly prohibit such misleading practices. However, the introduction of a definition and specific designation of such products would provoke legal problems, and we therefore need to find those designations which give correct and unambiguous information to the consumer. I am also pleased to note the broad support for mandatory front-of-pack nutrition labelling and the endorsement of voluntary schemes by Member States.

The principle that consumers should know what they eat should apply not only to pre-packed foods but also to food that they buy over the counter or when they eat out. I am therefore not in favour of amendments which would limit the scope of the draft regulation. That said, I am open to changing the text on non-prepacked food so that allergen information alone would be mandatory, while Member States could decide on further mandatory requirements for such food.

Turning to the suggestion for mandatory labelling of nano-ingredients, I am pleased to accept the amendment in principle, although there needs to be a suitable definition.

Finally, on the issue of nutrient profiles let me state that I cannot accept the amendments to delete or modify Article 4 in the proposed way as this provision would undermine the existing Regulation on food claims. We are all aware that many claims are misleading for consumers; some because they are not substantiated, others because they do not give the full picture of the food in question, claiming only their positive aspects. It must also be stated that claims are made on the sole initiative of the manufacturer for the purpose of selling more products. We are not imposing nutrient profiles on anyone. We are insisting on nutrient profiles where manufacturers choose to market their products through claims, so that consumers can have balanced food information.

The establishment of nutrient profiles does not prohibit or in any way limit the food products that manufacturers can produce. Food manufacturers can continue to produce whichever way they want to. However, it is unfair to our consumers and citizens to allow claims that may mislead them. It is, for me, a question of providing our citizens with honest and full information about the products which they are consuming. Let us not forget that the Claims Regulation was adopted following in-depth debate amongst the institutions. The core principles of the Regulation remain valid and relevant. Having said this, I am looking into the establishment of nutrient profiles with an open mind and I am ready to consider positively certain exemptions as they relate to traditional and basic products with an important dietary role.

On this basis I urge you to support the Commission’s endeavours to ensure that we have a meaningful basis to protect consumers and foster innovation in the food sector.

Thank you for your attention. I now look forward to an interesting debate and hearing your views.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose, ordfører for udtalelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse . − Fru formand! Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse har lavet en udtalelse til fru Sommers betænkning om fødevaremærkning. I arbejdet i IMCO har det været afgørende for os at sikre, at forbrugerne fik ordentlige redskaber til at kunne træffe et sundt og rigtigt valg, når det gælder fødevarer. Så vi er i udvalget enige om, at vildledning af forbrugerne ved mærkning af fødevarer er fuldstændig uacceptabel. Vi er også enige om, at forbrugerne skal have ren og klar besked igennem en god mærkning. Vi er selvfølgelig også enige om, at reglerne skal gøre det muligt for det indre marked at fungere så godt som muligt. Grundprincipperne er vi altså enige om. Men når det så kommer til det konkrete – spørgsmålet om, hvordan det skal gøres – har vi ikke været særlig enige i IMCO, og vi har også kunnet se den samme uenighed i ENVI. Det viser, hvor vanskelig denne sag er. Derfor vil jeg i virkeligheden først og fremmest opfordre ordføreren til at huske, at denne fødevareinformation primært er tænkt som et redskab for forbrugeren og ikke som et markedsføringsredskab for virksomhederne.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella, rapporteur pour avis de la commission de l'agriculture et du développement rural. − Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je suis quelque peu en colère en m'exprimant devant vous, parce que je vais me focaliser sur l'amendement 101, qui concerne le pays d'origine ou le lieu de provenance.

Au nom de mon groupe a été déposé un amendement de split vote pour bien faire la distinction entre les deux puisque l'un n'égale pas l'autre. En deux mots, le pays d'origine, c'est le pays de la dernière transformation de l'aliment, alors que le lieu de provenance est clairement le lieu d'où vient l'ingrédient, notamment les fruits et légumes, et M. Dalli l'a rappelé.

Or, ce qui est très grave, c'est que les services du Parlement ont refusé cet amendement de split vote et sont incapables de me donner l'article du règlement qui prévoit de refuser cet amendement. Et on me dit même qu'on se base sur la coutume. Donc, c'est très grave parce que cette décision, me semble-t-il arbitraire, va influer évidemment sur le contenu de la décision.

Je vous demande, Madame la Présidente, d'être mon interprète auprès de vos services pour dénoncer cet arbitraire et faire en sorte que d'ici 24 heures, les services se ressaisissent pour accepter cet amendement fondé.

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zunächst einmal Frau Sommer meinen herzlichen Dank für ihre harte und engagierte Arbeit aussprechen. Sie ist teilweise unsachlicher Kritik ausgesetzt gewesen, und das hat sie nicht verdient.

Das täuscht auch darüber hinweg, dass wir uns in vielen Fragen einig sind. Wir wollen gemeinsam eine bessere Kennzeichnung von Lebensmittelimitaten. Käse wird aus Milch gemacht, und wenn andere Stoffe darin sind, muss das vorne auf der Packung als Imitat gekennzeichnet werden. Wir wollen auch gemeinsam eine verbindliche Nährwertkennzeichnung. Das gibt es bisher nicht. Das wollen wir alle. Wir wollen es auch gemeinsam in einer Einheit, die der Verbraucher versteht.

Dazu möchte ich einen kleinen Witz erzählen, der in Deutschland – und vielleicht auch in einigen anderen Ländern – kursiert: „Wie heißen die Tierchen, die die Kleider, wenn sie im Schrank liegen, enger nähen? Die heißen Kalorien.“ Diesen Witz würde keiner in ganz Europa mit Kilojoule erzählen. Die Einheit Kilojoule hat sich nicht durchgesetzt, sie verwirrt, und deswegen brauchen wir sie auch nicht verbindlich vorzuschreiben. Kalorien sind die Einheit, in der die aufgeklärten Verbraucher rechnen. Es gibt also viel Einigkeit. Es gibt auch Unterschiede, zum Beispiel bei den Nährwertprofilen. Da will unsere Fraktion die Streichung oder zumindest die Klarstellung, dass Grundnahrungsmittel ausgenommen werden.

Wir haben viel Ärger in den Diskussionen über Salz im Brot, über französischen Käse und ähnliche Dinge. Ich bedanke mich bei Kommissar Dalli und bei Präsident Barroso dafür, dass sie versucht haben, hier Klarstellung zu erreichen. Aber es gibt keinen Kollegiumsbeschluss, und deswegen brauchen wir jetzt endgültig Klarheit. Ich bitte um Unterstützung der Änderungsanträge der EVP in diesem Bereich!

 
  
MPphoto
 

  Glenis Willmott, on behalf of the S&D Group. – Madam President, this proposal has been highly controversial and it is extremely complex. As the shadow rapporteur for my group, my guiding principles have been to ask: what information do consumers want when buying food for their families, and how best can we provide this information?

Our continent faces an obesity epidemic on a scale never before seen. We are eating too much fat, sugar and salt, and it is contributing to heart disease, diabetes, increased risk of cancer, strokes, liver disease and even depression. Of course, simply ensuring consumers can easily identify the nutritional content of their food is not a magic cure, but it will enable consumers to be more aware of the food they buy, compare products and identify the healthiest option at a glance, thus taking control of what they eat.

I am proposing we use a colour-coding system to do this, not to make a judgement on the product as a whole, but to inform consumers if the product they are buying is low, medium or high in salt, fat and sugar. This will only apply to complex processed foods such as ready-to-eat meals, breakfast cereals and all of those convenience foods produced on an industrial scale whose nutritional content – which is often poor – consumers are often unaware of or misinformed about.

May I stress that this will not apply to German bread. It will not apply to butter or cheese or apple juice, or even alcohol. I have emailed every MEP with more information so please, before you make up your minds, read it so that you know exactly what is being proposed, rather than listening to misleading industrial lobbying or flawed arguments from certain quarters of this House.

I would also urge colleagues to support mandatory country-of-origin labelling. It is clear that consumers are becoming more conscious of the origin of the food on their plate and want honest food labelling. Of course this will not always be feasible. Nevertheless, for single products it is clear that their agricultural origin should be available to consumers and this is 100% feasible. It is already in place for beef, for fish, and for fresh fruit and vegetables. For the ingredients of processed products it is of course more complex, which is why it is only being proposed for meat, poultry and fish in processed foods.

On a final note, we talk a lot in this House about the importance of consumer choice and prevention in public health. Now is our chance to prove that we are serious. Colleagues, actions speak louder than words. Please support my proposals.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie. – Voorzitter, ik dank de commissaris voor zijn verklaring aan het begin van dit debat en ik dank ook mevrouw Sommer voor haar werk als rapporteur. Ik heb de indruk, nu ik bijna een jaar in dit Parlement zit, dat wij denken dat we met een simpele wetgeving het gedrag van miljoenen Europeanen zomaar eventjes kunnen wijzigen.

Datzelfde idee hebben wij bij deze verordening. We moeten ons wel realiseren dat niets zo moeilijk is als het veranderen van het gedrag van mensen, zeker als dat 500 miljoen mensen betreft. Dus de invloed die we uiteindelijk op dat gedrag zullen hebben via labeling, zal beperkt zijn. Dat wil niet zeggen dat ik deze verordening helemaal wegrelativeer, absoluut niet. Maar we moeten wel realistisch zijn in de kracht van dit instrument.

We moeten ons wel realiseren dat de consumenten het recht hebben op de informatie. En wat ook de uitkomst mag zijn van dit debat, de consument zal veel meer informatie krijgen aan het eind van de tweede lezing. Op de langere termijn daarentegen moeten we meer investeren in het onderwijs en mensen van onderaf leren om een gezonde levensstijl te hebben.

Een ander punt is dat het debat in dit Parlement gaat over de fundamentele doelen van deze richtlijn. Is dat mensen dwingen om een gezonde keuze te maken bij het voedsel of is dat mensen de keuze bieden om zelf te bepalen welk voedsel zij kiezen? Wij liberalen geloven erin dat we de mensen de informatie moeten geven en dat de mensen de kracht hebben om zelf de keuzes te maken.

Tot slot moeten we een balans zien te vinden in de hoeveelheid informatie die we mensen bieden. Té veel zal nooit werken, té weinig ook niet. Ik denk dat we op zich op de goede weg zitten. Laten we erop vertrouwen dat mensen die op ons kunnen stemmen ook voldoende kracht hebben om in de winkel te kiezen voor het juiste voedsel, als ze de juiste informatie krijgen.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, för Verts/ALE-gruppen. – Fru talman! Konsumentmakt bygger på att konsumenterna får information. Om inte vi tvingar företagen att lämna korrekt information kommer konsumenterna heller inte att få det och då kollapsar hela den inre marknaden. Vi kan inte centralt avgöra vilken information som är viktig för en viss konsument. Konsumenter har olika krav och vi måste försöka tillgodose så många som möjligt.

Vi riskerar att springa industrins ärenden om vi inte vill varna konsumenterna för högt kaloriinnehåll, salt, fett och liknande. Det är inte konstigare att ha en färgkodsvarning för näringsinnehåll än att varna konsumenter som köper en energislukande bil eller ett energislukande kylskåp.

Vi får inte skjuta upp ursprungsmärkningen genom utredningar, vi måste genomföra detta här och nu! Djuren och de som vill värna om djurens välfärd kan inte vänta på att få information om djur har transporterats levande till slakterier långt bort.

Vi får heller inte springa alkoholindustrins ärenden. Alkoholproducenterna kräver ständigt att få bli behandlade som vanliga livsmedelsföretag, men nu när vi ska reglera livsmedlen då vill de inte vara med längre. Det är ohederligt. Många konsumenter vet inte att alkohol är kaloriintensivt, att exempelvis ett glas vitt vin innehåller dubbelt så mycket kalorier som liknande mängd läsk.

När det gäller näringsprofiler tycker jag inte alls som Renate Sommer. Genom dem hämmas företagens möjligheter att beskriva produkter som nyttiga fast de inte är det. Det anger ramar och begränsar möjligheterna att bedriva falsk marknadsföring. Jag håller helt och hållet med kommissionen i den frågan.

Så ett par småfrågor på slutet – vi sa tidigt nej till trombin. Det finns andra liknande produkter på marknaden och Renate Sommer och jag har båda lagt ändringsförslag som ska beskriva dessa på ett korrekt sätt. Jag hoppas de får stöd. Idag säljer vi korv på marknaden som innehåller stora mängder bindväv och fett, men ändå kallas för kött. Det har vi chans att rätta till nu. När det gäller äggprodukter och andra animaliska produkter skulle vi kunna märka dem enligt det system som redan gäller för ägg, alltså ett system där man kan se under vilka uppfödningsvillkor djuren levt. Det vore ett framsteg.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson, on behalf of the ECR Group. – Madam President, one of the most contentious items in this debate has been country-of-origin labelling. I firmly believe that consumers have a right to know the origin of the food they purchase and, particularly in the case of meat, if it has been produced to high welfare standards and has not been transported over great distances prior to slaughter. But the sourcing of raw materials in processed food is irreversibly complex, as ingredients are chosen based on price, quality and availability and countries of origin in a single meat processing plant may alter day by day, and even hour by hour.

The constant adaptation of labels would carry higher costs and will inevitably increase packaging waste. These additional costs would be passed on to the consumer. That is why I believe that the feasibility of mandatory labelling rules must first be subject to an impact assessment, and I am glad that Commissioner Dalli said that he supports that.

But while this debate focuses on raw materials or ingredients of foodstuffs, it does not cover the origin of the final product. This is particularly important for specific products like whisky. It is still possible for low-quality whiskies from countries like India, China and Japan to pass themselves off as the genuine article by carrying pictures, images or names on their labels which are reminiscent of the traditional whisky-producing countries in the EU in order to increase their competitive advantage and mislead the consumer. We must guard against this, and I therefore urge you to support Amendment 254.

 
  
MPphoto
 

  Kartika Tamara Liotard, namens de GUE/NGL-Fractie. –Ook nu gaat het erom of Europa kiest voor de voedselindustrie of voor de consument. Morgen bekent u kleur. Steunt u een helder kleurcodesysteem voor voedseletiketten of vertrouwt u op de industrie? De politieke keuze is wat mij betreft simpel. Wilt u handelsbelangen beschermen, dan steunt u de ideeën van de voedingsindustrie. Wilt u een etiket dat u helpt zelf te kiezen voor veel, gemiddeld of weinig suiker, zout of vet, stem dan voor een kleurcodesysteem.

60% van uw kiezers hebben overgewicht. 25% van onze kinderen zijn te dik. 25% van de mensen hebben leesproblemen. Waarom vindt iedereen kleurcodes op bijvoorbeeld energielabels voor huizen, auto's of elektronica normaal, maar is het betuttelend op voedsel? Voedingsdeskundigen en consumentenorganisaties adviseren een simpele kleurcodering, zodat voedingsetiketten begrijpelijk zijn en zodat u zelf een makkelijke keuze kunt maken. Ook ik ondersteun dat.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. GIANNI PITTELLA
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Giancarlo Scottà, a nome del gruppo EFD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo chiamati a votare una proposta di relazione sull'informazione ai consumatori, ma ci siamo veramente chiesti che cosa vogliono i consumatori? Sono considerazioni prese al chiuso delle aule parlamentari o riflettono gli interessi dei consumatori?

L'ultimo sondaggio indetto dalla Commissione può non essere rappresentativo dell'attenzione che i consumatori hanno sviluppato in questi ultimi anni nei confronti delle informazioni sui prodotti alimentari per cui optano. Non solo l'origine, ma anche la composizione e altre caratteristiche diventano fondamentali per la scelta. Siamo consapevoli che le scelte che noi oggi prendiamo influenzeranno gli acquisti di domani? Non dovrebbero essere i consumatori a determinare il mercato? Perché non si cerca di capire, attraverso un nuovo sondaggio o mantenendo un dialogo costante e diretto con i consumatori, quello che essi realmente vogliono?

Noi dobbiamo rappresentare al meglio i consumatori. Siamo qui per questo e dagli incontri avuti ho riscontrato il loro desiderio di maggiore coinvolgimento. I consumatori non si aspettano che si complichino le modalità di acquisto inserendo sull'etichetta informazioni inutili, ma di certo neppure scelte troppo semplicistiche e fuorvianti come quelle del semaforo, che rischiano di dare informazioni devianti e non basilari per una scelta consapevole senza rispondere alle loro esigenze. Il nostro approccio non deve essere paternalistico ma aperto al dialogo.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI). - Tisztelt Elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim! A Jobbik a fogyasztók megfelelő tájékoztatását nagyon fontosnak tartja és támogatjuk azt, hogy a kötelező származási hely feltüntetésre kerüljön, valamint azt is támogatjuk, hogy a szabályozások tekintetében felelősségre vonható legyen a gyártó mellett ugyanúgy a forgalmazó is. A sokszor nehezen értelmezhető számadatok mellett hangsúlyosnak tartjuk az egységes színkódos jelölés bevezetését is, amely megkülönbözteti az egészséges és az egészségtelen termékeket. De az egészséges élelmiszerek térnyeréséhez ez nem elég, ugyanis ki kell mondani azt, hogy a multinacionális cégek felelősek azért, hogy egész Európában elterjesztették az élelmiszernek nevezett rossz minőségű termékeket.

Ki kell mondani, hogy a Cora, Tesco, Auchan és a Metróhoz hasonló cégek felelősek azért, hogy Magyarországon az élelmiszernek nevezett szeméttel elárasztották a piacot. A fene se érti azt, hogy Magyarországon miért van szükség kínai fokhagymára, kínai őszibarackra, miért van szükség fagyasztott brazil csirkére vagy rákkeltő szlovák bébiételre. A Jobbik határozott véleménye az, hogy a multik helyett a kisgazdákat, az ökogazdaságokat kell támogatni. Ez lesz a megoldás az egészséges élelmiszerekhez.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso (PPE). - Señor Presidente, señor Comisario, colegas, este Reglamento es de suma importancia para los consumidores y para la industria agroalimentaria, porque no es fácil en absoluto conseguir un etiquetado equilibrado, que contenga todo lo esencial pero no sea tan exhaustivo que complique la información.

Éste es un gran informe y hay que felicitar a la ponente por ello. Estoy de acuerdo con ella en los grandes temas que se refieren a la información nutricional y al polémico tema de los perfiles. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la Comisión no cumplió el compromiso de establecer dichos perfiles –así como sus condiciones de utilización– antes del 19 de enero de 2009, según prescribe el Reglamento (CE) n° 1924/2006.

Hay un tema que me preocupa y es la posibilidad de la coexistencia de normas nacionales para el etiquetado, porque va en contra del objetivo de la legislación, que es la armonización y evitar todas las trabas posibles para que funcione un verdadero mercado único.

En cuanto a la indicación del país de origen, la actual legislación prevé que esta información debe facilitarse cuando, en el caso de que no se indique, pueda inducir a engaño al consumidor. Además, está previsto que haya siempre un etiquetado voluntario. Ir más allá puede implicar costes económicos y una complejidad administrativa para las empresas, sin aportar ningún beneficio importante y claro al consumidor.

Y sobre la utilización de diferentes lenguas, tengo que decir que la propuesta de la Comisión coincide con la Directiva existente, que ha funcionado bien y no ha planteado problemas. Reabrir este debate puede resultar peligroso e innecesario y dar problemas para la circulación de productos.

 
  
MPphoto
 

  Nessa Childers (S&D). - Mr President, over 60% of Irish adults are overweight or obese and similar figures can be found across Europe. This regulation will help us tackle not only this obesity crisis, but also other health problems such as diabetes, stroke and heart disease. Unfortunately, the current industry-developed GDA labelling system is complex, arguably misleading and generally misunderstood.

Traffic light food labelling is a simple, universally understood and transparent system that health and consumer groups support and many health-conscious food producers have already voluntarily and successfully adapted. I also believe that alcohol producers should label their products for calories and sugar in a similar fashion. Nobody has yet offered me one good reason why alcohol should be excluded.

We all know there has been massive industry pressure on this piece of legislation. I urge my fellow MEPs to resist this pressure and take a pro-health stance by supporting traffic light and alcohol labelling in tomorrow’s vote.

 
  
MPphoto
 

  Corinne Lepage (ALDE). - Monsieur le Président, mon propos sera centré sur la question des codes couleur. On nous dit: "c'est compliqué". Ce n'est pas vrai, ça simplifie. On nous dit: "c'est une interdiction". Il n'y a aucune interdiction, c'est en réalité une information. On nous dit: "c'est une infantilisation des consommateurs", mais il faudrait alors nous dire, Monsieur le Président, pourquoi, précisément, les associations de consommateurs réclament ces codes couleur.

Il faut être clair et sortir de l'hypocrisie et des faux-semblants. Nous avons ici à choisir entre, effectivement, défendre la santé publique et les consommateurs, ou donner satisfaction à des demandes émanant des lobbies qui, de surcroît, sont des demandes de très court terme parce que leur n'intérêt n'est qu'à très court terme dans cette absence d'étiquetage.

C'est un choix qui doit être clair en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne. Il est tout à fait clair que nous sommes pour cette information des consommateurs, qui est réclamée également par les organes de sécurité sociale et le monde de la santé en Europe, précisément parce que c'est un moyen de lutter contre l'obésité et un certain nombre de maladies.

Alors ne faiblissons pas! Sachons les raisons pour lesquelles nous sommes ici, les raisons pour lesquelles nous avons été élus. C'est pour la défense de nos concitoyens.

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi (Verts/ALE). - Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, jos ihminen on sitä mitä syö, me olemme kasvavassa määrin teollisuuden tuotteita. Tällä on yhteys siihen, että ylipaino yleistyy ja samoin sen kylkiäiset kuten kakkostyypin diabetes sekä sydän- ja verisuonitaudit.

Ruokapakkausten tulee kertoa sisällöstä totuus selkeästi. Kokonaisterveellisyydestä selkeimmän kuvan antaisi ns. liikennevalomalli, jonka lapsikin ymmärtää yhdellä vilkaisulla. Jos emme saa sitä aikaan EU-tasolla, niin ainakin se tulee sallia kansallisesti.

Kiinnitän huomionne myös transrasvoihin. Valiokunta tuki teollisten transrasvojen pakollista merkintää ja toivon koko parlamentin tekevän samoin. Valiokunta teetti yhteenvedon transrasvojen terveysvaikutuksia koskevista tutkimuksista ja sen mukaan haitoista on niin paljon näyttöä, että selkeintä olisi kieltää teolliset transrasvat Tanskan tavoin. Mutta vähintäänkin ne pitää merkitä pakkauksissa, jotta tiedämme, mitä ostamme, kun ostamme esimerkiksi keksejä, suklaata, perunalastuja tai jäätelöä.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR). - Mr President, first of all I welcome the report and I want to congratulate the rapporteur. She has been at it for some considerable time and she has certainly shown herself to be a very able rapporteur.

Let me make one thing very clear. I am totally in favour of labelling of origin, but I think we have to be very clear about what we mean by labelling of origin. We must ensure first of all that people – the consumers – know where the produce came from. Then the consumer also has to know very clearly how that food was prepared or how it got to where it is. I agree with the rapporteur on this, and I think we are in danger here of going too far too soon.

This is a process, a first reading. Let us be very honest about this as we will come back to this again and again. I want to see us proceed with a degree of caution, but let us get it right. I do not want us to over-regulate in Europe to a position where even we in Europe do not know where we are coming from. We are in great danger of over-regulating ourselves out of the market. We have to control this and get it right, and I am totally in favour of it. I think we should use the time between the first reading and the next reading to have an impact assessment to see what the cost and what the effect of this will be, because in the long term that it is what we require.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, I do not think anyone in this House will argue with the fact that consumers want and need safe, traceable and wholesome food, and no one can argue that there is not a need for accurate and honest labelling of food. However, we must be careful not to create information overload in any labelling system. Too much unintelligible information will lead to consumers ignoring the essential information and paying attention to information which has no real value. Therefore simplicity and valuable information should be the key criteria in a labelling system.

I, like my colleagues, support country-of-origin labelling. I do believe that it is important that we know where our food comes from. The farming and fishing industries and communities which are represented in this House produce food under very stringent regulation yet, for example, 60% of the fish we eat is imported into the EU and in most cases not reared under the same strict environmental and regulatory regimes. We need to ensure that our systems create level playing fields for our communities and our industries.

In Northern Ireland the agri-food industry is hugely important and again I would appeal for us not to penalise the industry with unnecessary bureaucracy and red tape.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, j'insisterai sur deux points particuliers. Tout d'abord, concernant les profils nutritionnels: je m'oppose à leur suppression parce que je rappelle qu'ils sont établis dans l'unique but de déterminer si un aliment peut ou non porter une allégation de santé. Or, ce que l'on veut, c'est éviter que le consommateur soit induit en erreur par des allégations de santé qui sont apposées parfois sur des denrées ayant, souvent, des teneurs très importantes en graisse, en sel ou en sucre. Je vous suggère donc de rejeter l'amendement visant à supprimer les profils nutritionnels, profils que nous avions, d'ailleurs, approuvés en 2006.

Je voudrais aussi attirer votre attention sur les risques de l'amendement 205 qui vise à étiqueter la viande issue de l'abattage rituel. Cela risquerait de provoquer une stigmatisation de certains groupes religieux car un tel étiquetage introduirait une méfiance non fondée chez certains consommateurs. Je rappelle qu'une partie de la viande tout à fait propre à la consommation est mise sur le marché ordinaire car elle ne peut pas être consommée par les croyants en raison de critères religieux, d'autant plus que ces viandes proviennent d'abattoirs qui sont certifiés, qui remplissent tout à fait les critères sanitaires.

Il y aurait donc des conséquences économiques non négligeables, la survie d'un certain nombre d'abattoirs rituels en Europe serait menacée, et cela mettrait en difficulté des petits éleveurs de proximité. Je crois que ce qu'il faut, c'est beaucoup de bon sens dans l'étiquetage afin de bien informer le consommateur, mais, surtout, les codes de couleur vont, d'après moi, stigmatiser là aussi les produits. Je pense que ce n'est pas encore la bonne solution.

 
  
MPphoto
 

  Andres Perellò Rodríguez (S&D). - Señor Presidente, la mejor muestra de la buena voluntad que tenemos son las mil enmiendas que estamos viendo desde la comisión hasta el Pleno. Pero, además de buena voluntad, yo creo que hemos de ser prácticos a la hora de etiquetar los alimentos, si no queremos conseguir el efecto contrario al que perseguimos, es decir, confundir al consumidor en vez de ayudarle a informarse.

No se trata de ilustrar, sino de prevenir, de informarle de qué puede comer y en qué medida. ¿Hay que etiquetar sobre grasas, sobre azúcares, sobre grasas trans? Efectivamente. ¿Sobre aquello que afecta al colesterol, sobre todas aquellas sustancias que afectan a lo que hemos dicho: a la obesidad y a la salud de las personas? Sí, pero algunos otros alimentos con algunas otras informaciones, como el lugar de origen, cuando no lleve a confusión, o, por ejemplo, en una carne decir el lugar de nacimiento, el lugar de paso, el lugar de pasto o el lugar de sacrificio de la res puede ilustrar mucho, pero va a acabar confundiendo.

De nosotros depende que seamos prácticos y que este Reglamento quede como el que va a armonizar e informar a los consumidores o, en caso contrario, como el que va a confundir más y va a imponer cuestiones que, lejos de conseguir mejores cotas de salud, van a conseguir mayores grados de confusión.

Por eso, señalo, por ejemplo, que algunos optamos por la GDA, la cantidad de ingesta diaria, en vez de los semáforos, porque es muy claro que si usted consume esta cantidad o el doble va a ponerse gordo, por tanto, consuma sólo una. Cantidad de ingesta diaria frente a otro tipo de códigos es lo que planteamos algunos para no confundir más al consumidor.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE). - Mr President, what could be simpler than laying down rules for giving information to consumers? But different interpretations and different practices in different countries and competing commercial interests have led to much complexity.

Personally I will be voting for traffic lights, country-of-origin labelling and more information about alcoholic drinks, but past experience suggests there is still plenty of room for confusion. In his opening remarks the Commissioner referred to the legislation on food health claims. In a response to a parliamentary question he has just given me, he says that 44 000 applications for health claims have been made by companies. The European Food Safety Authority is completely swamped and the Commission has not yet given a single opinion in response to these applications.

The Commission itself is now in breach of European law, so this is a complete mess. Perhaps the Commissioner will use his closing remarks to tell us how we are going to get out of it.

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin (ECR). - Mr President, the principle of providing more and better nutritional information to consumers has been at the forefront of this report and is a commendable aim. However, during the process of the report through this Parliament, I have had enlightening discussions on the font size on a packet of chewing gum, whether chicken is in fact a meat, or whether a Twix bar is classified as one portion or two. We have forgotten what is important and essential to the consumer.

The traffic light system of labelling excessively simplifies nutritional profiles, causing even the most basic information to become vague and abstract. This directly affects the choices available to consumers and has a disproportionately negative impact on staple foods. Just as certain Members have been quick to make judgements, the traffic light system provides too judgemental an assessment of foodstuffs and the complex nutritional composition of food; its place in the diet cannot be reduced to a simple colour.

Consumers want to know where their food is from, and essential information on what is in it – especially allergenic information – to allow them to make the best choice of food product. I believe they are intelligent enough to do that. They do not want to be dictated to about what food they can and cannot eat.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE). - Z perspektywy wspólnego rynku wewnętrznego ogromne znaczenie ma kwestia harmonizacji zasad etykietowania i wzajemnego uznawania produktów żywnościowych. Obecnie dodatkowe przepisy krajowe i różnie interpretowane przez poszczególne państwa członkowskie już istniejące wspólnotowe przepisy dotyczące produktów żywnościowych są źródłem utrudnień w handlu, przepływie towaru i problemów w dziedzinie konkurencji.

Z niepokojem przyjmuję zapisy o obowiązku podawania informacji dotyczących kraju pochodzenia produktów konkretnych kategorii. W mojej ocenie jest to wyraz protekcjonistycznych postaw krajów członkowskich, który kłóci się z ideą wspólnego rynku niwelującego istotne bariery i utrudnienia w przepływie towarów. Dlatego też biorąc pod uwagę dobro konsumentów uważam, że informacje o kraju pochodzenia produktów powinny być podawane w oparciu o zasadę dobrowolności oraz w przypadku, kiedy brak tejże informacji mógłby wprowadzać konsumenta w błąd, co do faktycznego pochodzenia produktu. Takie podejście uważam za wyważone zarówno, z punktu widzenia dobra konsumentów, jak i interesu producentów żywności.

W trakcie debaty nad rozporządzeniem Komisji i raportem pani poseł sprawozdawcy wielokrotnie poruszona była kwestia zbilansowanej diety i nawyków żywieniowych mieszkańców Unii Europejskiej. W mojej ocenie etykietowanie żywności jest tylko jednym z wielu aspektów informowania konsumentów na temat właściwego odżywiania się. Może ono uzupełniać wiedzę społeczeństwa w dziedzinie zdrowego stylu życia, np. poprzez kampanie i działania edukacyjne, ale nie może jej zastąpić. Dlatego też sprzeciwiam się wprowadzeniu oznakowania żywności kolorami, które mogłyby mieć trwałe konsekwencje dla nawyków żywieniowych.

Ostatecznie w ramach naszego porządku społecznego nie można i nie wolno wprowadzać przepisów, na mocy których obywatele nie są odpowiedzialni za własne postępowanie i dokonywane wybory.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). - Herr Präsident, Herr Kommissar! Die Aufgabe der Politik und die Aufgabe des Europäischen Parlaments sollte es sein, die Lebensqualität der Europäerinnen und Europäer weiter auszubauen. Dazu gehört eine gesunde Umwelt, und dazu gehören auch gesunde Lebensmittel. Um mich gesund ernähren zu können, brauche ich als Verbraucher diese Informationen.

Wir brauchen dringend eine praktikable, verpflichtende Herkunftskennzeichnung, damit der Konsument/die Konsumentin ganz bewusst entscheiden kann, welche Lebensmittel er oder sie aus welcher Region kauft. Wir brauchen auf der anderen Seite aber auch weiterhin die Nährwertprofile, denn nur sie garantieren, dass der Konsument/die Konsumentin nicht vorgetäuscht bekommt, dass ein Lebensmittel gesund ist, sondern dass die Inhaltsstoffe der Gesundheit und der gesunden Ernährung wirklich förderlich sind.

Darüber hinausgehend brauchen wir aber auch ganz sicher Aufklärung und Bildung im Ernährungsbereich. Dazu gehören gesunde Lebensmittel aus einer gesunden Umwelt und auch entsprechende Bewegung.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR). - Panie Przewodniczący! Nie codziennie zdarza nam się debatować nad legislacją, która wzbudza tak żywe zainteresowanie wśród naszych wyborców. Wiadomo, że czytelna etykieta na produkcie spożywczym ma wpływ na decyzje konsumenckie i dodatkowo zachęca producentów do promowania zdrowej żywności.

Jedno z zagadnień, które pojawiło się w procesie legislacyjnym i naszej dyskusji, dotyczy informacji o pochodzeniu żywności. Etykiety muszą obowiązkowo informować o kraju produkcji danego artykułu, także w przypadku żywności przetworzonej. W tym drugim przypadku będzie to z pewnością trudniejsze, ale dobrym rozwiązaniem wydaje mi się pomysł umieszczenia informacji o pochodzeniu głównego składnika przetworzonego produktu spożywczego.

Równie istotna jest informacja o zawartości napojów alkoholowych. Przyłączam się do opinii, że informacja o składnikach i wartości odżywczej napojów alkoholowych powinna być dostępna na opakowaniach. Konsument powinien wiedzieć, czy kupowana przez niego wódka wykonana i wyprodukowana została ze zboża, ziemniaków czy może z bananów. Nikt na tej sali nie kwestionuje potrzeby zmian i wprowadzenia bardziej kompleksowej legislacji. Mam nadzieję, że wszyscy zgadzamy się również, że powinna ona iść w kierunku oczekiwań konsumentów europejskich z uwzględnieniem jednakże możliwości małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze spożywczym.

 
  
MPphoto
 

  Paolo Bartolozzi (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Parlamento europeo è chiamato, come sappiamo, a esprimersi in via definitiva sull'informazione alimentare ai consumatori.

Va subito detto che si è trattato di un percorso legislativo obiettivamente laborioso, lungo e controverso, che non poteva essere abbreviato. Si tratta infatti di armonizzare il diritto comunitario sugli alimenti attraverso normative atte a rendere trasparente l'informazione ai consumatori, evitando di indurli in scelte confuse o potenzialmente nocive anche per la loro salute.

La relazione dell'onorevole Sommer, alla quale va riconosciuto lo sforzo compiuto per sintetizzare molteplici esigenze, ha lo scopo quindi di rimediare a controversi e diversi sistemi informativi vigenti nei paesi dell'Unione. Non è un caso che le normative nazionali a tutt'oggi differiscano nelle denominazioni della natura degli alimenti posti in vendita, ingenerando un sistema diverso da paese a paese e alimentando anche concorrenze sleali a danno dei potenziali consumatori. Si è cercato così, sulla base della proposta della Commissione europea, di dare una veste nuova alla legislazione in atto, coinvolgendo da una parte le industrie alimentari e, dall'altra, i consumatori. Contestualmente, la relazione impegna l'industria alimentare europea a far chiarezza sulle indicazioni obbligatorie, nonché sulle indicazioni e presentazioni dei valori alimentari nutrizionali.

In un mercato globalizzato l'Unione europea non poteva esimersi dall'adeguare, innovandola, la legislazione sui prodotti alimentari, per meglio proteggere anche il commercio degli alimenti e per salvaguardarlo da una sempre più invasiva e selvaggia concorrenza internazionale. Non è nuovo il fatto che si senta più spesso parlare della pericolosità di prodotti alimentari che surrettiziamente recano nomenclature e indicazioni che spesso non rispondono ai requisiti alimentari e che vengono comunque spacciati come alimenti benefici per la salute umana.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE). - Senhor Presidente, a rotulagem dos produtos alimentares é crucial para garantir a segurança alimentar. Defendo uma informação clara ao consumidor mas, em simultâneo, menos burocracia, a simplificação da regulamentação, maior segurança jurídica e o aumento da competitividade da indústria alimentar, sem nunca esquecer as pequenas empresas.

A comercialização directa pelos agricultores e os produtos locais e artesanais não podem ser sujeitos às normas deste regulamento. São produtos como estes que garantem a nossa diversidade, que garantem as nossas raízes mais profundas. É preciso informar o consumidor, mas sem o pressionar na sua escolha, nem estigmatizar os nossos produtos regionais.

A proposta da Comissão é excessivamente paternalista porque pretende conduzir o consumidor, em vez de o informar. Há quem nos queira fazer a ementa, há quem nos queira dizer os pratos que podemos ou não comer. Garanto-lhes que os portugueses e, em especial, os minhotos nunca deixarão de comer o pica no chão, o arroz de cabidela, nunca deixarão de comer o caldo verde, o cozido à portuguesa, acompanhado de uns bons doces também regionais e de uma malga de verde tinto.

Por isso saúdo as alterações, os ajustamentos e o trabalho realizado pela relatora, concordando com a sua posição e o seu relatório e defendendo que o consumidor tem que ter consciência e estar bem informado, mas é ele que deve decidir e que tem essa responsabilidade.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Mr President, we are talking about food information to consumers. As Members of this House, we get information on many things and it is not so much the information, but what we do with it, that is crucial.

I want to address two specific points in this report. One is country of origin. We do have country-of-origin labelling for beef. Perhaps the Union would not have chosen to have it, but a crisis forced us to have it. It seems to have worked very effectively and very well. I support the idea that, particularly in relation to meat products, there is a need for country-of-origin information for consumers so that they know where their food comes from.

Let me move on to my second point, the issue where I would give an amber light. I have read – and indeed thank those who have given me the information – about traffic lights and GDAs, and I have tried to analyse this information extremely carefully. I have a number of points to make. We have health warnings on cigarette packs. I do not smoke, I think the warnings are wonderful and I will not smoke. Those who smoke continue to smoke through all the alarming warnings that are on the labels. Can I stress that labels will not make you thin. Labels will not reduce obesity. We need a much deeper discussion around this problem. We should ban lifts and cars so that we get more exercise, but we are hardly likely to take that particular route.

I am glad this is a first reading. I think the issues are too complex to solve at this stage. We need a deeper debate and discussion and to come up with something that is in the best interests of the title of the report: ‘Food information to consumers’.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann (PPE). - Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich danke der Frau Berichterstatterin. Effiziente Lebensmittelkennzeichnung ist in der Tat sehr wichtig. Der Verbraucher muss wissen, was er isst, und er muss das auch in der kurzen Zeit erfahren, die ihm im Supermarkt für einen Einkauf zur Verfügung steht. Die Information muss aber so sein, dass sie nicht nur ein ausgebildeter Lebensmittelingenieur versteht. Unsere Zielgruppe für die Information ist ja eine ganz andere, nicht jene, die sich ohnehin schon mit der Gesundheit von Lebensmitteln hervorragend auskennt.

Einen Bereich erachte ich als ganz besonders wichtig, und zwar den Bereich der handwerklich hergestellten Produkte und besonders der direkt vom Bauern verarbeiteten und vermarkteten Produkte. Diese Produkte sind oft im Inhalt nicht standardisiert – denken wir zum Beispiel an Marmeladen oder Säfte –, und Angaben wie ein genauer Zuckergehalt oder zum Beispiel eine genaue Angabe von Brennwerten sind schlichtweg nicht möglich.

Wir haben in den letzten Jahren viel gearbeitet, um kurze Wege vom Bauern zum Konsumenten zu schaffen, und Dinge wie Hofleben, Bauernmärkte und anderes sind heute für das Image der Bauern und der Landwirtschaft insgesamt sehr wichtig. Im Rahmen der ländlichen Entwicklung haben wir außerdem europäisches Geld ausgegeben, um solche Dinge auch zu fördern. Bei diesem Verkauf gibt es außerdem einen direkten Bezug zwischen Bauern und dem Käufer, und das ist oft wichtiger als Angaben auf den Etiketten. Deswegen bitte ich Sie, geschätzte Kollegen, jene Änderungsanträge zu unterstützen, die darauf abzielen, für diese Gruppe von Verkäufen eine sinnvolle Lösung zu finden.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber (PPE). - Herr Präsident, Herr Kommissar! Es ist unbestritten, dass es Gesundheitsprobleme in der Europäischen Union gibt. Es ist auch unbestritten, dass die Konsumenteninteressen im Vordergrund zu stehen haben und dass Lebensmittel keine normalen Handelswaren sind, sondern etwas, das wir zu uns nehmen und unserem Körper zuführen. Es ist daher klar, dass wir eine besondere Sorgfalt walten lassen müssen, wenn wir über Lebensmittel und deren Kennzeichnung sprechen, und auch das Vorsorgeprinzip – wie im Vertrag verankert – hat hier Platz zu greifen.

Es ist aber gleichzeitig blauäugig zu glauben, dass wir mit einer Lebensmittelkennzeichnung diese Probleme lösen können. Sehen wir in die USA: Dort gibt es sehr viele dicke Menschen, und dabei haben die Amerikaner die schärfste Lebensmittelkennzeichnung. Daher müssen wir uns auch überlegen, wie wir hier in Europa mit diesem Problem umgehen.

Ich glaube daher erstens, dass ein Ampelsystem, wie es vorgeschlagen wird, nicht zielführend ist, da es mehr Verwirrung stiftet, als es Information schafft. Ich glaube zweitens aber auch, dass ein GDA-System, wie ebenfalls vorgeschlagen, sehr wohl Informationen liefern kann, die der Verbraucher, der sich informieren will, brauchen kann, damit er seine Entscheidungen richtig treffen kann.

Drittens glaube ich, dass eine Herkunftskennzeichnung, gerade bei Lebensmitteln, wichtig ist. Die meisten Verbraucher wollen wissen, woher das Lebensmittel kommt und wo es hergestellt wurde. Viertens glaube ich, dass gesundheitsbezogene Angaben wissenschaftlich untermauert sein müssen, um den Konsumenten in seiner Entscheidung zu beeinflussen.

Noch eine letzte Bitte an den Kommissar: Wir warten immer noch auf einen Vorschlag der Kommission zur EFSA-Finanzierung. Dies ist die einzige Behörde, die für ihre Tätigkeit keine Gebühren erhebt. Ich würde Sie bitten, darauf einzugehen, wann wir damit rechnen können.

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber (PPE). - Herr Präsident! Die positive Nachricht des heutigen Tages ist: Mit der neuen Gesetzgebung bekommen wir eine einheitliche verpflichtende Nährwertkennzeichnung, die sich auf 100 Gramm bezieht und somit für mehr Vergleichbarkeit sorgt. Mit den Nährwertangaben wird der Verbraucher informiert und kann eine gezielte Kaufentscheidung treffen.

Mein Leitbild ist der mündige Verbraucher, der weiß, was er kauft. Durch Imitate, die nicht als solche kenntlich gemacht werden, werden Verbraucher bewusst in die Irre geführt. Käseimitat, Gelschinken, Vanille-Joghurt, in dem gar keine Vanille ist, das sind nur Beispiele. Alle diese Imitate müssen entsprechend gekennzeichnet werden. Ich freue mich, dass wir morgen hier ein klares Signal an den Rat senden und dass wir hier alle einig sind, dass wir eine bessere Kennzeichnung brauchen.

Mir geht es um Information, nicht um Bevormundung. Darum bin ich gegen die Ampel-Kennzeichnung. Es gibt keine ungesunden Lebensmittel, es gibt nur eine ungesunde, nicht ausgewogene Ernährung. Die Ampel führt hier in die Irre. Ich bin für die Nährwertkennzeichnung mittels des GDA-Modells und freue mich, dass wir morgen voraussichtlich auch in dieser Richtung abstimmen werden.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - A fogyasztóknak tudniuk kell, hogy mit esznek, és ebből a célból magyar részről egyértelműen támogatjuk a színkódos kombinált jelölésű hibrid rendszert. A Magyar Fogyasztóvédelmi Egyesület egyértelműen támogatja. Ez a kombinált színkódos rendszer egy nagyon jó, könnyen érthető, ellentmondásokat elkerülő rendszer. Ez lehetővé teszi a hiteles informálást, és hogy egészségesebb termékeket válasszon. A tradicionális termékek fogyasztásával kapcsolatos aggodalmak kiküszöbölésére ezt a jelölési rendszert csak bizonyos termékkategóriák esetében javasoljuk. Ez teljesen egyértelmű. Szintén támogatjuk a származási ország minél szélesebb körben történő feltüntetését. Ezt a szabályozást meg kell erősítenünk, amely a zöldség- és gyümölcsfélék, a húsok, halak és mások esetében az egyetlen összetevő származási helyét feltünteti.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, se è prioritario per questo Parlamento garantire ai consumatori alimenti sicuri, dalla provenienza garantita e tracciabile, lo è anche favorire un agevole accesso alle informazioni alimentari attraverso adeguati sistemi di etichettatura. In tale direzione, l'adozione di etichette alimentari chiare e comprensibili può infatti influenzare le scelte dei consumatori indirizzandoli verso l'acquisto di prodotti più sani e dall'origine certa.

In tale contesto, mi preme chiedere a quest'Aula di voler valutare con attenzione un emendamento presentato a quest'Aula con le firme di quaranta deputati – l'emendamento 351 – perché possa essere data ai consumatori l'indicazione sull'origine della materia prima non solo per alcuni prodotti agricoli grezzi che arrivano sulle nostre mense, ma anche per i prodotti trasformati monoingredienti, cioè quelli che prevedono oltre al prodotto agricolo un eccipiente.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE). - Monsieur le Président, j'aimerais dire deux choses au sujet de ce règlement. Il est essentiel que nous confirmions demain notre vote sur la mention obligatoire de l'origine géographique des aliments, comme cela existe déjà pour de très nombreux produits: le poisson, les fruits, les légumes, mais aussi le bœuf non transformé, et ce depuis la crise de la vache folle.

Il est aussi essentiel que nous fassions en sorte que ce règlement européen protège les investissements des très nombreuses PME qui innovent et qui créent des emplois, et donc que nous nous débarrassions de toutes les mesures qui seront non seulement inefficaces, comme par exemple les mentions nutritionnelles à l'article 14, mais coûteront inutilement, bien entendu, du temps et de l'argent aux entrepreneurs.

Je voudrais conclure très rapidement avec une question à notre commissaire, M. Dalli. J'aimerais obtenir l'avis de la Commission sur cet amendement 205 qu'a longuement évoqué Mme Grossetête, qui vise à ajouter une mention pour les animaux qui ont fait l'objet d'un abattage rituel, ce qui – et cela a été dit – stigmatiserait inutilement ces produits et serait particulièrement contreproductif pour ce secteur. J'aimerais l'avis de la Commission sur ce point très important.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (EFD). - Hr. formand! Den europæiske forbruger er mig – og jeg vil vide, hvad jeg putter i munden. I mit land kan jeg helt naturligt læse, hvor salaten, kødet og osten kommer fra. Forbrugeren har krav på et gennemskueligt overblik over sammensætningen af de fødevarer, vi køber, uden at være uddannet kemiker eller klinisk diætist. Vi hilser velkommen, at 100-grams- og 100-milliliters-deklarationerne skal fremgå af emballagens forsider, da statistikken viser, at det er disse oplysninger, forbrugeren går efter. Vi skal ikke forvirre forbrugeren med alt for mange mærkningsordninger, ikke ødelægge den regionale mangfoldighed på fødevareområder ved at pålægge en detaljeret mærkning af ikke-indpakkede fødevarer. Og heller ikke lægge hindringer i vejen for de mange små og mellemstore virksomheder, som fødevarebranchen består af. Det vil koste tusindvis af arbejdspladser i hele Europa, og det har vi ikke råd til.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Herr talman! Min vision är att vi ska stärka konsumenterna makt genom tydlig, enkel och begriplig information om maten, utan att de små producenterna för den skull belastas med mer byråkrati. Därför är jag emot alla former av vilseledande märkningar och förfalskningar. Jag är emot trafikljusmärkningen eftersom den skrämmer människor och inte respekterar att vi alla har olika hälsokrav och livsstil. Jag är av samma skäl emot märkning om obligatoriskt dagligt intag.

Jag är för ursprungsmärkning av kött. Kommissionen får ta fram förslag på praktiska lösningar som kan utvärderas och som vi sedan kan ta ställning till.

Vi har två alternativ som står mot varandra: antingen att politiker toppstyr med pekpinnar och bestämmer vad vi ska äta eller att vi får ökad valfrihet och rätt till mer information. Jag är för en näringsprofilmärkning som grundas på forskning och som är flexibel. Livsmedelsbranschen måste ta sitt ansvar och göra en självsanering och arbeta emot företeelser som orsakar sämre livsmedel. Maten är en hälsofråga och det är viktigt att inse. Vi måste arbeta tillsammans för bättre livsmedel.

 
  
MPphoto
 

  Κρίτων Αρσένης (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, και εγώ υποστηρίζω τη χρωματική σήμανση. Θα ήθελα να επισημάνω και ένα άλλο θέμα. Κάθε ώρα που περνά, τροπικά παρθένα δάση έκτασης ίσης με τριακόσια γήπεδα ποδοσφαίρου μετατρέπονται σε φυτείες φοίνικα. Αυτό γίνεται προκειμένου να πάρουμε το φοινικέλαιο το οποίο χρησιμοποιείται στην παραγωγή των τροφίμων που βρίσκουμε στα ράφια μας. Αυτή όμως η πληροφορία αποκρύπτεται από τους συμπολίτες μας.

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλώ να υπερψηφίσετε την τροπολογία 263 που αναφέρει ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ύπαρξης φοινικέλαιου στα τρόφιμα που βρίσκουν οι συμπολίτες μας στα ράφια ώστε να μην χρηματοδοτούν συμπολίτες μας την παγκόσμια αποδάσωση, την απώλεια της βιοποικιλότητας και την κλιματική αλλαγή χωρίς να το θέλουν και χωρίς να το γνωρίζουν.

Με την ψήφο μας αύριο, σε αυτή την αίθουσα, θα αποφασίσουμε εάν οι πολίτες μπορούν να αναλαμβάνουν την περιβαλλοντική ευθύνη των διατροφικών τους επιλογών ή εάν χρηματοδοτούν, χωρίς να το θέλουν, εταιρείες για να καταστρέφουν το περιβάλλον και το κοινό μας μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Drei Millionen europäische Schulkinder sind fettleibig, jedes Jahr kommen 85 000 dazu. Fettleibigkeit verursacht natürlich eine Reihe von chronischen Krankheiten, und daher ist es wichtig, was wir an Nahrung zu uns nehmen. Wir sind also das, was wir essen. Im Sinne der Verbraucher muss durch eine klare, nachvollziehbare Lebensmittelkennzeichnung auf bestimmte Inhaltsstoffe hingewiesen werden. Ich begrüße daher die Idee, dass sich jeder Verbraucher schnell ein Bild über Fett, Zucker und den Salzgehalt eines Produktes machen kann. Aber was wesentlich herausgestrichen gehört, ist auch die Verantwortung über die Herkunft der Rohstoffe eines Produktes. Es ist daher wichtig, dass jemand die Verantwortung dafür übernimmt, wo die Rohstoffe eines Fertigproduktes herkommen. In diesem Zusammenhang – bei diesem sensiblen Handelssegment – ist es auch ganz wichtig, dass es Konsequenzen geben muss. Konsequenzen für diejenigen, die hier ganz bewusst den Konsumenten täuschen und falsche Angaben über die Produkte und Rohstoffe machen.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE). - Herr Präsident! Wir reden heute über Informationen, und Informationen werden per Knopfdruck in alle Welt verteilt. Wir leiden nicht an einem Mangel an Informationen, sondern wir vermissen vielmehr die übersichtliche, kurze und zutreffende Information.

Eins steht fest: Ein Lebensmitteletikett kann kein Lehrbuch für gesunde Ernährung sein. Das Wissen über unsere Ernährung muss in Familie, Schule und Gesellschaft vermittelt werden. Grundkenntnisse sind für jedermann notwendig, um die Informationen auf einem Lebensmitteletikett auch für die eigene gesunde Ernährung umsetzen zu können. GDA, Nährwertprofile und health claims sind keine notwendigen Aussagen für ein Etikett. Ampeln, die gleichzeitig rot und grün leuchten können, da viel Zucker und wenig Fett sich nicht ausschließen, geben dem Verbraucher keine Hilfe.

Eine regionale Herkunftskennzeichnung passt nicht mehr in diese Zeit. Unsere Molkerei in der Eifel sammelt Milch in Deutschland, in Belgien und in Luxemburg ein. Wo ist dann die Herkunft des Käses? Ganz klar muss gegen Verbrauchertäuschung vorgegangen werden. Was drin ist, soll auch draufstehen, unmissverständlich! Ein Käseersatz muss klar als solcher erkennbar und benannt sein. Und ein Lebensmittelzusatzstoff, ein zusammengefügtes Stück Fleisch, darf nicht als Schinken über die Ladentheke gehen. Ich bitte um Unterstützung für die Vorschläge der Berichterstatterin.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (S&D). - Senhor Presidente, uma boa rotulagem dos produtos alimentícios é fundamental. A indicação do local de origem é importante, bem como a indicação do teor de gordura, de açúcar e de sal. A informação deve, por isso, ser clara, ser acessível para ser eficaz e deve conter apenas o essencial, mas isto não implica que não se possam ou devam isentar alguns produtos tradicionais que são, nalguns casos, manifestações da cultura de determinadas regiões europeias.

Em relação ao vinho, acho que também deve ser isentado por duas razões: pela sua especificidade já está abrangido por regulamento próprio. O vinho não contém gordura nem açúcar, contém álcool cuja graduação já consta da rotulagem actual e até é recomendado o vinho tinto pela Organização Mundial de Saúde. Por outro lado, os novos rótulos só iriam prejudicar um sector económico já em grandes dificuldades.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, non bisogna aver paura di scrivere il luogo di origine dei prodotti che noi e le nostre famiglie, come tutti gli altri cittadini, consumiamo.

Il consumatore, a cui deve essere garantita piena libertà di scelta, ha il diritto di sapere cosa comprare, cosa c'è dentro e da dove quei prodotti arrivano. Sono necessari strumenti che consentano al consumatore di poter valutare razionalmente le proprie scelte alimentari e di consumo. In questo senso, una spesa consapevole è il primo passo verso un'alimentazione sana ed equilibrata a tutela della propria salute.

Siamo coscienti che molte aziende, per questioni economiche o di comodità, preferirebbero omettere le indicazioni di molte informazioni, ma ciò non può vedere favorevole il legislatore che deve fare l'interesse esclusivo del cittadino consumatore.

Un'efficace etichettatura non deve fornire giudizi discriminanti tra alimenti buoni e alimenti cattivi, ma è in grado di fornire al consumatore degli strumenti di valutazione che gli consentano di operare in autonomia delle scelte informate consapevoli.

La Lega Nord da sempre si batte per difendere e tutelare i prodotti di qualità, possibilmente a chilometri zero, perché crede che una buona e sana alimentazione sia fonte di una migliore salute e qualità della vita.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE). - Subiectul codului de culori pare să fie cel mai aprins aspect al dezbaterii de astăzi. Ideea este poate seducătoare, dar, cu siguranţă, nu este nici eficientă şi e chiar periculoasă.

Departe de mine gândul de a spune că informarea corectă a consumatorilor şi măsurile împotriva bolilor legate de nutriţie nu ar fi prioritare, dar cred totodată că nu trebuie să demonizăm alimentele. Nu există alimente bune sau rele, ci doar excese alimentare. Multe din produsele tradiţionale europene ar putea ajunge să fie evitate de consumatori sau denaturate de producători, ceea ce ar avea consecinţe grave asupra industriei noastre alimentare.

În încheiere, arăt că împărtăşesc punctul de vedere al dnei Grossetête cu privire la carnea obţinută prin sacrificare rituală, precum şi punctul de vedere al colegului Dorfmann cu privire la produsele de artizanat, care constituie şi acestea o tradiţie importantă în Europa şi, nu în ultimul rând, susţin amendamentul 351, menţionat de colegul Giovanni La Via.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Chcel by som na úvod oceniť prácu pani spravodajkyne Renate Sommer, ktorá sa pri príprave správy zamerala na vylepšenie Komisiou pripravenej smernice. Som presvedčený, že pri označovaní výživovej hodnoty potravín sa musíme sústrediť na zmysluplnosť. Potrebné údaje musia byť uvádzané v porovnateľných hodnotách, nestrácať sa v nejakých symboloch či značkách.

Ďalej sa musíme sústrediť na zrozumiteľnosť. Základné údaje a informácie by sa mali uvádzať na čelnej strane, aby boli zrejmé na prvý pohľad. Doplnkové údaje o prísadách stačí poskytnúť aj na druhej strane výrobku.

Ďalej sa musíme zamerať na objektívnosť. Za pravdivé informácie o výrobkoch musí byť dodávateľ zodpovedný aj pod hrozbou sankcie. Ďalšia vec, ktorú musíme sledovať, je čitateľnosť informácií. Veľkosť a hrúbka písma uvádzané v návrhu Komisie sú nedostatočné. Základné údaje musia byť konzumentovi zrejmé na prvý pohľad.

Čo sa týka označovania krajiny pôvodu, vidím tu viacero nedoriešených problémov. Koneční výrobcovia často nakupujú polotovary na trhu podľa výhodnosti cien a striedavo od rôznych dodávateľov z rôznych krajín a v konečnom výrobku sú potom tieto suroviny pomiešané. Uvediem špecifické produkty ako saláma, klobása. V takých prípadoch bude zrejme ťažké krajinu pôvodu uvádzať.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux (S&D). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, il s'agit d'un sujet extrêmement important concernant la protection des consommateurs. Un récent sondage indique que la situation en matière de sécurité alimentaire s'est détériorée depuis dix ans aux yeux des Européennes et des Européens, et un consommateur sur trois reste méfiant vis-à-vis de la qualité des produits. Actualiser, simplifier, clarifier l'étiquetage des denrées alimentaires dans l'Union européenne est donc une obligation pour une meilleure protection du consommateur.

Permettez-moi d'aborder deux points. Concernant le code couleur, nous sommes favorables à ce code couleur si celui-ci est accompagné d'une référence aux valeurs nutritionnelles exprimées en pourcentage. En outre, je suis opposé à une déclaration nutritionnelle obligatoire pour les vins et les boissons spiritueuses. Nous souhaitons l'élaboration d'un règlement spécifique aux vins et boissons spiritueuses dans les trois prochaines années au lieu des cinq années proposées par la Commission européenne. Voilà ce que je souhaitais indiquer, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Dovoľte mi poďakovať sa kolegyni Renate Sommer za jej náročnú a dôslednú prácu na správe k tomuto návrhu nariadenia. Je to veľmi dôležitá právna norma, a to najmä vzhľadom na zdravie Európanov, ktoré je na prvom mieste. Dnes je nespochybniteľné, že množstvo chorôb, ako aj civilizačných ochorení súvisí s nesprávnou výživou, a preto musíme k tejto problematike pristúpiť koncepčne.

Chcem zdôrazniť, že spotrebiteľ musí dostať jasnú a prehľadnú informáciu o výživovej hodnote produktu, no rozhodnúť sa musí sám. Naším cieľom je povedať konzumentovi, čo je, a nie, čo má jesť. Preto systém semaforového značenia považujem za povrchný, skôr nedostatočný. Keďže až 80 % agropotravinárskych výrobcov predstavujú malí a strední podnikatelia, je potrebné tiež zdôrazniť, že prijaté opatrenia im nesmú prinášať nadmerné zaťaženie.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, Member of the Commission. − Mr President, I would like to thank you for this lively and interesting debate which generated such strong views on many areas of the proposal. These views will of course be carefully considered by the Commission.

There are certain issues that we believe are fundamental for consumers – for example, availability of information on allergens on all food; front-of-pack nutrition labelling with endorsement of additional labelling by Member States; the inclusion of measurable criteria for legibility; and balanced information concerning consumer health. I would like to emphasise once again my strong support for the principle of nutrient profiles, and would stress that we will not be stopping the production of any food and that work on this will proceed in an open-minded manner. The Commission cannot accept deletion of this provision from the Claims Regulation.

I would like, if I may, to react to some of the issues that were raised here today. On the EFSA financing, I can say that we are working at the moment on a non-legislative report which should be ready after the summer and which will state what our direction will be in this regard.

On innovation, I believe that our proposals are not against innovation. I am in favour of innovation – as is the Commission – but it must be responsible innovation. We want innovation that works for the consumers and innovation that works for consumers’ health.

On the issue of the claims made and the approvals mentioned by Mr Davies, I must state that, under Article 13, we did have about 44 000 claims by Member States. When we asked Member States to revise these claims, they were reduced to 4 000. This indicates to me the lax and superficial way in which claims are made and why it is important that we control these claims that, as I have said, are made as a marketing tool to sell products. In fact, this process has been slightly delayed because of the volumes, but we are working on batches. The first batch has been completed by EFSA and is being reviewed by the Commission for publication, and the second batch is also well advanced at EFSA. This is an ongoing process. On the other hand, 50 claims have already been judged under Article 14, and the Commission has pronounced itself in favour or against. Work on this is therefore progressing – we have been delayed but the work is going on.

I would like to make another comment on the impact assessments. The Commission has supported this proposal with wide consultation of stakeholders and a terrain impact assessment weighing the cost and benefits of the various policy options. The impact of several amendments tabled by honourable Members today and in the past to add extra labelling requirements has not been subject to any assessment. For the sake of better regulation, I believe that impact assessment should underpin the decision-making process at all times.

I would like to end by again thanking Mrs Renate Sommer and all honourable Members for their contributions. A full listing of the Commission’s position on each of the amendments is as usual being made available to Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà mercoledì 16 giugno 2010.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito che affrontiamo oggi è di particolare importanza.

Il diritto comunitario prevede una serie di regolamenti e di direttive sugli ingredienti e sull'etichettatura dei prodotti alimentari. Tuttavia, attualmente non esiste un obbligo di etichettatura coordinato fra gli Stati membri. Appare chiaro che il cospicuo numero di norme comunitarie generiche circa le informazioni sugli alimenti rende difficile l'orientamento dei consumatori europei. I regolamenti aggiuntivi dei singoli Stati membri, nell'intento di colmare le lacune, hanno invece provocato ostacoli al commercio nel mercato interno dell'Unione europea.

Per queste ragioni, ritengo che solo un sistema uniforme di etichettature degli alimenti su scala europea possa ragionevolmente eliminare tali inconvenienti. L'etichettatura obbligatoria deve essere presentata in forma comprensibile, tale da consentire ai consumatori acquisti consapevoli. Il consumatore, infatti, continua a occupare un posto di rilievo nelle nostre scelte al fine di tutelarlo sia sotto il profilo della salute sia della qualità delle merci acquistate.

Sottolineo l'importanza di salvaguardare le imprese europee contro ogni forma di contraffazione e di concorrenza sleale promuovendo, al contempo, la riduzione degli oneri amministrativi. L'indicazione del nome dell'impresa produttrice sulle confezioni dei prodotti alimentari rappresenta anch'essa un'informazione fondamentale ai fini della promozione della competitività dell'industria alimentare europea.

 
  
MPphoto
 
 

  António Fernando Correia de Campos (S&D), por escrito. – O Relatório Sommer é importante não só para criarmos consumidores esclarecidos como para evitar distorções de mercado e catalisar a economia europeia através de mecanismos de transparência e aplicação uniforme das regras na UE. É com surpresa que vejo ressurgir, em forma de alterações para a plenária, tentativas de integrar o vinho neste sistema de rotulagem com informação sobre o valor energético e o teor de açúcar.

O vinho já contém na rotulagem uma série de menções obrigatórias pelo que, acrescentar novas exigências, a tornará pesada, de difícil leitura e com um valor prático exíguo. As exigências especiais de rotulagem do vinho explicam-se historicamente por este ser um produto altamente regulamentado e com particularidades específicas, que deverá usufruir desta excepção proposta para que os cinco anos de isenção permitam uma análise prudente das referências que deverão integrar o rótulo. A crise financeira que hoje afecta a Europa exige prudência num contexto em que o sector do vinho é composto maioritariamente por PME; acrescerá aos já pesados custos de produção de qualidade, uma exigência adicional sem grande utilidade prática. Neste contexto, considero inoportuno e errado rotular o vinho à luz deste Regulamento agora em análise.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), v písemné formě. – Zpráva o informacích na potravinách má za cíl sjednotit sedm stávajících směrnic i jedno nařízení a vyjasnit stávající předpisy na evropské i národní úrovni. Stávající nesoulad způsobuje nejistotu a zmatečnost informací o složení a nutričních hodnotách, které jsou na potravinách uvedeny. Vedlejšími efekty těchto změn v jednotném označování potravin v EU je posílení konkurenceschopnosti evropských výrobců i podpora zdravé výživy obyvatelstva. Zásadně nesouhlasím s návrhem Komise, ponechat členským státům rozsáhlé možnosti stanovovat vlastní právní úpravy. To by vedlo k dalšímu tříštění a nejednotě ve vnitřním trhu s potravinami a zcela se míjí s hlavním cílem nařízení, který spočívá v jednotném a srozumitelném označování potravin. Komisí navržené 3mm pro velikost písma jsou v mnoha případech v praxi neproveditelné. Pro dodržení by byla nutná změna velikosti jednotlivých balení, což s sebou zcela logicky nese zvyšování nákladů na výrobu obalů, přepravu takto balených výrobků, velikost skladovacích prostor, cenu potravin i následnou ekologickou likvidaci obalů. Zcela byly ze strany Komise opomenuty malé zemědělské subjekty i přímý prodej nebalených výrobků. Je nepřijatelné, aby nám Komise předkládala podobně nevyvážené a neúplně zpracované návrhy bez zohlednění nejnovějších vědeckých poznatků. V zásadě souhlasím s upravenou verzí zprávy z výboru ENVI, podpořím proto její nové znění svým hlasováním.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. – Oggi votiamo un regolamento che tuteli i consumatori garantendo loro il diritto a essere informati sugli alimenti che trovano in commercio, perché possano fare acquisti consapevoli.

Non siamo qui per stabilire cosa devono mangiare i cittadini europei. Non possiamo allora accettare approcci quali l'etichetta con il semaforo o con profili nutrizionali che indichino il via libera o lo stop ai cibi sulla base di presunti principi salutistici che, oltretutto, non tengono conto di tradizioni enogastronomiche e tipicità locali. È peraltro convinzione dei più autorevoli nutrizionisti che non esistano cibi buoni e cibi cattivi, ma solo diete buone o cattive, a seconda del modo in cui i singoli alimenti vengono combinati nelle diete complessive. Sia i semafori che i profili nutrizionali ignorano che l'organismo umano per funzionare ha bisogno anche dei tanto denigrati grassi, zucchero e sale.

Vorrei poi attirare l'attenzione sulla necessità di specificare la provenienza degli alimenti. Sappiamo bene che in alcuni paesi possono venire utilizzati ingredienti pericolosi per la salute o tollerate carenze igieniche nella filiera produttiva. Dobbiamo proteggere anche le aziende che hanno nella qualità e nella salubrità dei prodotti i loro punti di forza. Con il nostro voto possiamo mettere dei paletti importanti in questa direzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. – Rund 90 Millionen Euro haben wir für diese EU-Kampagne zur Förderung gesunder Ernährung bei europäischen Schulkindern veranschlagt. Mit kostenlosem Obst soll bei den Kindern ernährungsbewusstes Verhalten angeregt werden. Wir geben also Millionen aus, um dem Nachwuchs einzubläuen, Apfel und anderes Obst zu essen. Und dann wird eine Nahrungsmittel-Kennzeichnung geplant, bei der Lebensmittel mit niedrigem Zucker-, Fett- und Salzgehalt grün gekennzeichnet sein sollen, jene mit hohem Gehalt rot. Und auf einmal müsste eben jener Apfel, den wir millionenschwer beworben haben, ob seines Zuckergehalts rot markiert werden, würde also als ungesund wahrgenommen. Was die Kleinen dann zur EU sagen würden, wäre wohl wenig schmeichelhaft. Dass Fertigprodukte, Naschereien, Süßigkeiten und Alkohol in Übermaß genossen ungesund sind, hat sich mittlerweile sogar bis zu den Menschen durchgesprochen, die sich nicht so bewusst ernähren. Für all jene, die beim Einkauf auf ihre Gesundheit achten wollen oder krankheitsbedingt müssen, ist eine vollständige Auflistung der Bestandteile viel wichtiger. Dann kann sich etwa ein Diabetiker leichter die entsprechenden Broteinheiten ausrechnen, statt bei der Insulinzufuhr herumraten zu müssen. Für jene knapp zehn Prozent der Konsumenten, die anscheinend die Nährwertkennzeichnung nutzen, sind Brennwert und Kalorien geeignet. Ein farbliches Verwirrungsspiel ist dagegen wenig zielführend.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), in writing. – Many European citizens suffer from diet-related health conditions, such as diabetes, high blood pressure and heart disease. And cases of these conditions – which are often preventable – are on the rise. A heavy reliance on processed and convenience foods, combined with a lack of accessible information about their contents, means that consumers do not always make healthy choices about their diet – even if they want to. We have a right to clear, accurate information about what we are eating, and it should be easy to compare different products, especially in terms of their fat, sugar and salt contents. The labelling standards, particularly the colour coding which I will be supporting in tomorrow’s vote, will help both those who have specific dietary needs, as well as those who are conscious of their general diet, to make the right choices. Education about diet and nutrition alone is not enough – it must be backed up with accessible and reliable information which people can easily use. This is vital to ensuring that people can make the right choices about their diet, and is one of the best ways we can tackle the diet-related diseases which are so prominent across the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), na piśmie. – Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu i Rady w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, które będzie dziś głosowane na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, to kolejny krok w stronę umożliwienia konsumentom uzyskania potrzebnych informacji o produkcie, a więc świadomego podejmowania decyzji o jego zakupie. Na mocy tego aktu Unia wprowadzi system etykietowania produktów spożywczych, który stanie się obowiązujący we wszystkich krajach członkowskich. Jest to przykład dobrej legislacji, która porządkuje obecnie obowiązujący system, na który składa się siedem dyrektyw i jedno rozporządzenie. Dzięki ujednoliceniu przepisów na szczeblu europejskim zagwarantowane zostanie prawidłowe funkcjonowanie wspólnego rynku poprzez umożliwienie konsumentom dokonywania świadomych wyborów, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony prawnej producentom. Mnogość różnych systemów oznaczania produktów spożywczych powoduje jedynie niepotrzebne wątpliwości ze strony konsumentów dokonujących zakupu, zaś podane informacje niejednokrotnie są nieczytelne, bądź niedostatecznie wyeksponowane na opakowaniu. Jest to szczególnie ważne biorąc pod uwagę epidemię otyłości w Europie. Sprawozdanie Renate Sommer ma zmienić ten stan rzeczy i dlatego będę głosowała za jego przyjęciem.

 

6. Statistikas datu kvalitāte Eiropas Savienībā un Komisijas (Statistikas biroja) revīzijas pilnvaru pastiprināšana (debates)
Visu runu video
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la discussione sull'interrogazione orale alla Commissione sulla qualità dei dati statistici nell'Unione e il rafforzamento dei poteri di controllo della Commissione (Eurostat), di Othmar Karas e Sharon Bowles, a nome della commissione per i problemi economici e monetari (O-0080/2010 – B7-0314/2010).

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas, Verfasser. − Herr Präsident, Herr Kommissar Olli Rehn, meine Damen und Herren! Die heutige Debatte ist ein wichtiges politisches Signal, das das Europäische Parlament in dieser Zeit aussenden will. Es ist auch ein Zeichen der Entschlossenheit mit dieser mündlichen Anfrage mitten im Prozess der Neugestaltung von Eurostat und der Erarbeitung der Stellungnahme des Europäischen Parlaments an die Kommission.

Mit der Vorlage einer eigenen Entschließung zeigen wir, dass das Europäische Parlament eine unabhängige, umfassende Tätigkeit von Eurostat will und braucht. Es ist die erste direkte Reaktion der Legislative auf die Erfahrungen in und mit Griechenland. Dabei dürfen wir gleichzeitig nicht vergessen, dass der Rat 2005 den Fünfpunkteplan von Kommissar Almunia abgelehnt und damit verhindert hat, dass die Kommission mit den notwendigen Instrumenten ausgestattet wurde. Wir holen nach, was wir schon lange hätten tun können, ja müssen. Daher mahne ich auch sowohl bei der Kommission als auch beim Rat ein, dass der politische Wille vorhanden ist, sich alle Instrumente zu holen, die wir benötigen, damit der Euro nicht nur auf dem Standbein der Währungsunion, sondern auch auf dem Standbein einer Wirtschaftsunion zu stehen kommt. Den Rat fordere ich auf, nicht zu blockieren, nicht zu verzögern, nicht zu behindern, sondern der Kommission diese Möglichkeiten zu geben.

Wir wollen auch wissen, ob es Untersuchungen gibt, wo es in den letzten Jahren Fehlverhalten bei Eurostat und/oder den Mitgliedstaaten gegeben hat, denn nur wenn wir eine klare Analyse haben, können wir auch wissen, welche Korrekturen und Ergänzungen wir vorzunehmen haben.

Was will das Europäische Parlament? Wir wollen Unabhängigkeit, wir wollen Vergleichbarkeit, daher Mindeststandards für die Statistikerhebung, Mindeststandards für institutionellen Aufbau der Behörden und Kooperation mit der EZB. Wir wollen die Überprüfbarkeit aller Taten, daher muss Eurostat jederzeit umfassend ohne Vorabgenehmigung prüfen können. Wir wollen eine Erweiterung der Kompetenzen, weil wir alle Daten einsehen wollen, auch auf Landes- und Gemeindeebene und bei den Sozialversicherungen. Wir wollen eine lückenlose Zusammenarbeit, wir wollen die Koordinierungsfunktion stärken, und wir wollen von der Kommission wissen, bevor wir unseren Bericht abschließen, ob alles, was derzeit mit dem Rat vereinbart ist, ausreichend ist. Wir meinen nicht. Es ist eine Minimalerklärung, es ist ein Nachholen von Versäumtem, wir haben den nächsten Schritt in Richtung mehr Unabhängigkeit und umfassender Kompetenzen zu gehen.

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, author. − Mr President, the Committee on Economic and Monetary Affairs is consistent and united in its view that Eurostat has to be strengthened and we have for a long time been in pursuit of establishing higher-quality statistical data.

We know the history as Mr Karas has already referred to it. In 2005 the Council brought shame on itself and sowed the seed of the current sovereign debt problems by weakening the Stability and Growth Pact and simultaneously denying audit powers to Eurostat. With that history, it takes time to regain trust, and lack of trust contributed to why, in the recent troubles, Member States had to put a lot of cash on the table. Words and political commitments by the Ecofin Council were not enough.

Soon we will at last have audit power for Eurostat, all the more important now because it is the key that can make other plans about economic surveillance effective. A tool to get a grip on an outturn is so much better than just a grip on promises.

We want the quality of data to be improved, for it to be timely, and we want to be able to examine upstream input to national accounts, and we ask: is the new power given to Eurostat sufficient? Even now the Ecofin Council has added in some conditionality to the new auditing power, actually less restricting than many of us feared, but has it undermined the possibility for really early investigation and intervention?

The European Parliament’s report favours unconditional rights for Eurostat to do so-called methodological visits. Of course, resources must be targeted where needed, but investigation needs to happen at the time of suspicion, not after the event.

Finally, when will we know that like is truly compared with like? What progress is being made to ensure that accounting procedures are standardised and sufficiently transparent to capture off-balance-sheet activity and any other innovative practices?

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Member of the Commission. − Mr President, let me first thank Mr Karas, Ms Bowles and others for raising these very important issues concerning the quality of statistical data and Eurostat. Let me also welcome the support expressed in your draft opinion for the Commission proposal to amend the Regulation on the Application of the Protocol on the Excessive Deficit Procedure (EDP).

Let me point out that this is the very first legislative proposal of Mr Barroso’s second Commission in February. I am glad that it will soon be adopted, I trust, and we will then have it in our arsenal. We needed it a long time ago, as Ms Bowles said.

The original proposal to this effect was made in 2005, but it was then rejected by the Member States. Times have changed and now we have broad support for this in the Council.

As regards this proposal, the general approach agreed upon by the Ecofin Council on 8 June, last week, confirms the importance of ensuring high-quality statistics on government debt and deficit and acknowledges the role of the Commission and Eurostat for that purpose.

The regulation being finalised preserves the main objective of the proposal put forward by the Commission, namely granting more audit powers to Eurostat when a significant risk or problem with the quality of data has been identified. The Commission can, therefore, accept the compromise text.

The Commission intends to take several further steps with regard to strengthening the quality of European statistics for the EDP. There will be an immediate reinforcement of staff resources dealing with this work, mainly by internal redeployment within Eurostat. Member States will be visited more regularly than at present in the so-called EDP Dialogue Visits.

The Commission will ensure the integration of more information on source data for compiling statistics into the EDP inventories foreseen by the regulation. Should there arise an exceptional case where significant risks or problems with respect to the quality of the data have been clearly identified, Eurostat will use all the relevant powers at its disposal under the new rules, including of course the audit powers.

Before concluding, let me say a few words about Greece on some topical issues. I wish to use this opportunity and maybe take a minute more of your time. As is well known, the Commission has undertaken in-depth work on Greek statistics over several years. The amended regulation should in future better mitigate the risk of fraud or manipulation of statistics, or of any other kind of irregularity.

Yesterday there was a new development concerning Greece. You will know that Moody’s decided to downgrade Greek bonds yesterday. I have discussed this also with my colleague Michel Barnier and the Commission President. I must say that the timing of Moody’s decision is both surprising and highly unfortunate, coming after the agreement on a macroeconomic adjustment programme between Greece and the Commission, the ECB and the IMF.

The measures taken by the Greek Government illustrate their commitment to implement the strategy to reform the statistical system, to stabilise their public finances and to restore long-term sustainable economic growth. This decision of Moody’s seems inconsistent with the evolution of Greek sovereign bond deals and CDS spreads, which have narrowed significantly since the agreement on the programme. This again raises issues relating to the role of credit rating agencies in the financial system and prudential regulation.

These issues and others will be taken into consideration in the Commission’s thinking on the future of credit rating agencies. In particular, the Commission will look in the coming months at the issues of the level of competition in this sector – highly concentrated for the time being – as well as at the transparency regarding methodology and the conflict of interests, since the system remains based on the payer-issuer model.

Let me conclude by saying that it is of absolute importance that we have accurate and reliable statistical data on national accounts. It is one of the cornerstones of a properly and effectively functioning economic and monetary union, as was underlined for instance by Mr Karas. Hence this amendment on Eurostat’s powers is part and parcel of reinforcing economic governance in Europe, which is indeed a necessary objective.

 
  
MPphoto
 

  Edward Scicluna, on behalf of the S&D Group. – Mr President, I am glad that the Commission has provided legislative proposals to bolster Eurostat that are currently being scrutinised by the ECON Committee.

The quality of statistical governance lies at the heart of the crisis in the eurozone. There is no doubt in my mind that Eurostat should have wider powers, in particular to make on-site inspections in Member States. But such inspections should not just be with officials from the Member State’s Finance Ministry or with national statistical authorities or even with state-owned corporations: they should include, if the work deems these relevant, academic economists, trade unions, NGOs etc. This is something which rating agencies, or even IMF delegations, do as a matter of fact.

Secondly, we must have a common system of accounting – used by all Member States, based on a standardised and internationally accepted method of accounting, and agreed between the Member States, Commission and Parliament. This should not apply just to financial reports as provided to the Commission but they should also be used in the Member States’ public sectors themselves.

Over a decade after the creation of the eurozone and the introduction of the euro, we have discovered basic flaws in the system that are causing damage. These flaws we ignored, ironically, because of the false sense of security created by a successful euro. We must ensure that in the future markets trust governments’ economic forecasts and statistics. We must correct these flaws, and fast.

I therefore urge the Commission to continue to work closely with Parliament and Council to resolve these problems as a matter of urgency.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la crise actuelle de la zone euro n'est pas imputable, bien sûr, aux défaillances du système commun de statistiques. Néanmoins, celles-ci ont eu de graves conséquences. Il y a les conséquences économiques, cela a été beaucoup dit, mais il y a aussi des conséquences en termes de crédibilité de l'Union européenne. Nous touchons là un des problèmes majeurs, à mon sens, de la manière dont l'Union fonctionne aujourd'hui. Des gouvernements font des promesses à leur population, à juste titre d'ailleurs, en disant qu'on serait très sévère sur le contrôle des engagements mutuels, que les critères seraient examinés après la virgule – en version originale, cela donne drei komma null –, mais ces mêmes gouvernements ont refusé des années durant que Eurostat reçoive les moyens de faire son travail, tout ceci au détriment de l'intérêt général, car ce qui affaiblit la Commission n'est bon pour personne.

C'est pourquoi nous soutenons tout à fait cette résolution qui demande pour la Commission, pour Eurostat, des pouvoirs d'investigation ainsi que le renforcement de standards communs. Sans cet effort de rigueur dans l'exploitation et la collecte des données, les promesses de rigueur ne seront pas tenues. Les citoyens seront de plus en plus désorientés et c'est l'Union européenne qui perdra la face.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Die Diskussion um die Erweiterung der Befugnisse von Eurostat geht das Problem nicht wirklich richtig an. Es soll nie wieder vorkommen, dass ein Mitgliedstaat mit Budgetdaten trickst und jahrelang auf Kosten der anderen über seine Verhältnisse lebt, und dort, wo berechtigte Zweifel bestehen, muss auch nachgeprüft werden. Die EU darf aber Griechenland und die aktuelle Eurokrise nicht zum Anlass nehmen, die Kompetenzen der Mitgliedstaaten betreffend die Budgethoheit völlig auszuhöhlen. Vielmehr muss das Problem an der Wurzel gepackt werden.

Die sozioökonomischen Strukturen der Mitgliedstaaten unterscheiden sich zum Teil massiv. Auch Eurostat muss diese Realität als Zahlenjongleur der EU anerkennen. So ist etwa ein Arbeitsloser in London etwas anderes als ein Arbeitsloser in Paris, weil die Kriterien für diesen Begriff unterschiedlich ausgelegt werden. Noch eklatanter sind die Unterschiede der sozioökonomischen Realitäten zwischen den traditionellen Hartwährungs- und Weichwährungsländern.

Eurostat darf nicht um jeden Preis den Mythos der Vergleichbarkeit aufrecht halten, vielmehr muss die Vergleichbarkeit der Eurozonenländer grundsätzlich überdacht werden.

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πρώτα από όλα επιτρέψτε μου να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίησή μου για το σχόλιο που κάνατε πριν από λίγο σχετικά με την χθεσινή αιφνιδιαστική και αναιτιολόγητη απόφαση του Οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's να υποβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας· απόφαση που χαρακτηρίσατε ασυνεπή και λανθασμένη επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό την ορθότητα της απόφασής μας να προχωρήσουμε σε μια ριζική αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας των Οίκων αυτών στην ευρωπαϊκή επικράτεια και να εξετάσουμε σοβαρά την πιθανότητα δημιουργίας ενός δημόσιου ευρωπαϊκού οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Σε ό,τι αφορά στη σημερινή συζήτηση όπως και στην πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού για την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος γνωρίζουμε όλοι ότι έρχεται σε συνέχεια της λεγόμενης 'ελληνικής υπόθεσης' σε ό,τι αφορά την παραποίηση των στατιστικών δεδομένων.

Ως ελληνίδα ευρωβουλευτής είναι προφανές ότι δεν αισθάνομαι ευτυχής που η Ελλάδα χρησιμοποιείται ως παράδειγμα προς αποφυγή σε μια τέτοια συζήτηση. Θέλω όμως να υπενθυμίσω - το κάνατε και εσείς κ. Επίτροπε - ότι η Ελλάδα, η σημερινή ελληνική κυβέρνηση, ήταν αυτή που πρώτη αναγνώρισε το πρόβλημα και πήρε αμέσως ρηξικέλευθες αποφάσεις για την αντιμετώπισή του πρώτα από όλα με την μετατροπή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας σε πλήρως ανεξάρτητη αρχή εποπτευόμενη από τη Βουλή και δεύτερον δρομολογώντας τη σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής προκειμένου να διερευνηθούν και να αποδοθούν οι ευθύνες όσων έχουν εμπλακεί σε αυτήν την απαράδεκτη διαδικασία.

Πρέπει ωστόσο να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η συζήτηση γίνεται με καθυστέρηση στο ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς υπήρξαν επαρκή στοιχεία που θα έπρεπε να μας έχουν κινητοποιήσει ήδη από το 2005.

 
  
MPphoto
 

  Димитър Стоянов (NI). - Аз искам да насоча дебата в една по-практическа посока, защото г-н комисарят миналата седмица обяви, че ще има специална проверка на Евростат за статистическите данни, които Комисията е получила от България.

За съжаление обаче от изказването на г-н Рен не стана ясно защо се налага такава проверка и затова аз искам в момента да използвам възможността и да му отправя един въпрос.

Какви критерии определиха най-стабилната държава-членка на Балканите, когато всички други държави-членки на Балканите изпитват големи затруднения. Какви бяха тези критерии, които решихте, че точно в България трябва да бъде направена проверка? И това не е ли някаква инерция при Вас, от Вашия предишен ресор по разширяването?

Вие казахте също така току-що, че е много лошо, че Муудис са намалили кредитния рейтинг на Гърция. Но давате ли си сметка, че хвърляйки такива изказвания в общественото пространство, в следващия момент може и кредитният рейтинг на България да бъде намален и тогава няма как да се сърдите на Муудис. Ще трябва да се сърдите само на себе си.

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson (S&D). - Herr talman! Det finns lätta åtgärder som måste vidtas för att skapa ekonomisk stabilitet inom EU. En av de lättaste åtgärderna, men som samtidigt är viktig, är att höja kvaliteten på den ekonomiska statistiken. På det området är det fullt möjligt att relativt snabbt åstadkomma betydelsefulla förbättringar. Därför välkomnar jag de positiva signaler som både kommissionen och rådet sänt ut. Min förhoppning är att det snabbt ska gå att enas om effektiva åtgärdspaket som lyfter kvaliteten på statistiken till en högre nivå.

Jag anser att det är nödvändigt att stärka Eurostats roll och befogenheter. Eurostat ska även fortsättningsvis samarbeta med de nationella statistikproducenterna, men hierarkin och beslutsnivåerna måste bli tydligare. Eurostat måste kunna kräva att få ta del av korrekt nationell data och kunna använda sig av såväl sanktioner som särskilda inspektioner om kvaliteten inte är tillräckligt bra.

För att statistiken ska kunna bli bättre krävs större resurser. Det är viktigt att vi inser att högre kvalitet förutsätter en större satsning i detta avseende. Vi behöver etablera en plan för Eurostat. Kapaciteten ska utökas och vi måste se till att budgeten ger utrymme för denna kapacitetsökning. Det bekymrar mig att statistiken så långt inte har varit någon prioritet inom området i pågående beslutsdiskussioner. Jag hoppas att den ökade satsningen kommer.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Herr Präsident! Wir wissen alle, dass die Novellierung der Verordnung hinsichtlich der Qualität der statistischen Daten im Rahmen des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit angesichts der gegenwärtigen Probleme in den meisten Staatshaushalten der Mitgliedstaaten eine besonders wichtige und vordringliche Maßnahme darstellt. Denn ohne exakte und klare Daten ist es schwierig, weitergehende Maßnahmen zu beschließen und festzulegen. Insofern muss also ein Kontrollmechanismus eingebaut werden, damit die Daten, die von den nationalen Behörden eingereicht werden, rechtzeitig überprüft werden können. Es darf jedenfalls nicht mehr – wie im Falle Griechenlands – vorkommen, dass man erst im Nachhinein darauf kommt, dass man auf der Basis falscher oder gefälschter Daten weitreichende Entscheidungen getroffen hat. Hier gilt es auch, Strafen für diejenigen Staaten in Erwägung zu ziehen, die absichtlich inkorrekte Daten oder Statistiken übermitteln. Die Aufwertung von Eurostat und dessen Ausbau zu einer unabhängigen Behörde sollte daher auf alle Fälle in Erwägung gezogen werden. Dies bedeutet keinesfalls einen Eingriff in die Budgethoheit der Mitgliedstaaten, es geht vielmehr um die wirksame Kontrolle von Daten.

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D). - Arvoisa puhemies, minusta komissiota on syytä kiittää siitä, että asioissa on edetty näinkin nopeasti. Vielä muutama kuukausi sitten esimerkiksi puuttumista jonkun valtion tilastotietoihin pidettiin kansalliseen suvereniteettiin puuttumisena. Tuolloin sitä pidettiin lähes mahdottomana asiana ja nyt ollaan jo näin pitkällä. On erittäin hieno asia, että Eurostatin toimintavaltuuksia lisätään. Muuten Eurooppa olisi ajautunut tietyntyyppiseen moraalikriisiin, jos olisi ikään kuin vain katseella seurattu sitä, että tilastoja vääristellään.

Olen samaa mieltä ryhmätoverini Podimatan kanssa siitä, että Kreikan eräänlaisen pilkkaamisen pitäisi nyt loppua. Kreikkaa pitää kunnioittaa siitä, että kreikkalaiset ovat tehneet erittäin vaikeita päätöksiä. Tilastotietoa ja yleensäkin taloustietoa pitäisi tarjota entistä enemmän myös kansalaisille.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Member of the Commission. − Mr President, let me thank you for a very substantive debate and your support for this proposal to reinforce Eurostat’s powers. I must say that I agree with Mrs Jaakonsaari that we have seen a sea change – a real cultural change – as regards the attitudes concerning economic policy coordination in Europe in recent months.

The adoption of this proposal is one of the cornerstones of our efforts to reinforce our economic and monetary union. There were several points made concerning Greece and Bulgaria, and I would like to clarify and respond to some of the issues that were discussed today. On Greece, I will not go into the whole long history of this saga. I agree with those who say that it is not fair to continue this ‘Greece bashing’, because Greece is now on track and its programme is being implemented effectively. Greece deserves credit and support, not ‘bashing’. As regards the statistical reforms, we are working together with the Greek authorities. We have made numerous visits in the course of this winter and spring and have recently agreed on an action plan which aims at enhancing the capacity of the Greek statistical system and improving Greece’s public finance statistics.

On Bulgaria, our concerns relate mostly to two aspects of the budgetary forecast. I trust that at least the Bulgarian Members of the European Parliament are listening to my clarifications concerning Bulgaria’s excessive deficit procedure and statistical problems.

First, the Commission was only belatedly informed by Bulgaria about the sizeable revisions in the budgetary outlook, in violation of Treaty obligations. Secondly, we lack information on why Bulgaria revised its planned budget for 2010 from a balanced budget to a deficit of 3.8% within just a few weeks, even though the macro-economic scenario remained unchanged or even improved. Consequently the Commission is currently not in a position to undertake an assessment of the Bulgarian budgetary plans for this year.

The planned mission by Eurostat to Bulgaria foreseen for the second half of this year will not address the differences and questions concerning the 2010 outlook. This is not a statistical issue. Instead, Eurostat will focus on potential risks to past data on the excessive deficit procedure for the year 2009 relating to previously undeclared government contractual commitments.

I am very grateful for this attention to these important issues, which may have also some implications concerning Bulgaria’s standing in the markets. According to the information obtained from the Bulgarian authorities, the conclusion of their internal budget audits will only be completed by midsummer. The outcome of such audits will be used by Eurostat in the context of the planned EDP visit to Bulgaria. Depending on the speed of the adoption of the revised regulation, which grants stronger powers to Eurostat, Eurostat may draw on these powers, as necessary, in its work.

Ladies and gentlemen, once again, thank you for your attention and especially for your broad and strong support for our proposal, which is the very first legislative proposal of the second Barroso Commission. Indeed, its adoption is essential for the effective functioning of economic and monetary union.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Grazie signor Commissario anche per la Sua generosità nei nostri confronti che l'abbiamo ascoltata con non sufficiente attenzione. Deploro che quando si sta intervenendo in Aula ci siano manifestazioni, come gli applausi, che non hanno a che vedere con l'argomento e l'intervento che si svolge durante il nostro lavoro.

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà mercoledì 16 giugno 2010.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Enikő Győri (PPE), írásban. – A mai vita során abban a nagyon fontos kérdésben kell az Európai Parlamentnek állást foglalnia, hogy a jelenlegi, az Eurostat alatt működő statisztikai adatszolgáltatási rendszert milyen irányban alakítsuk át, hogy a jövőben el lehessen kerülni a görög botrányhoz hasonló eseteket. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy már 2004-ben fény derült a görög csalásra, s ugyanebben az időszakban trükközött a szocialista magyar kormány is, de az Unió azóta sem tett hatékony lépéseket a statisztikai adatszolgáltatási rendszer megreformálása érdekében. Helyes iránynak tartom, hogy a Bizottság az Eurostatot auditjogkörrel kívánja felruházni, de meggyőződésem, hogy ennél mindenképpen tovább kell lépnünk, mert már a közös pénz jövője a tét. Miben látom a továbblépés lehetőségét? Abban, hogy a túlzottdeficit-eljárásban nem csak azokat a tagállamokat kellene szankciókkal sújtani, amelyek sorozatosan megszegik a költségvetési hiányra vonatkozó 3%-os maastrichti hiánycél betartására vállalt kötelezettségüket, hanem azokat is, akik éveken keresztül hamis statisztikai adatokat szolgáltatva félrevezetik a befektetőket és az Uniót, veszélybe sodorva ezzel az eurózóna stabilitását. Egyetértek azzal az iránnyal, amely szerint a nemzeti statisztikai hivatalok munkatársainak személyes felelősséget kell vállalniuk az Eurostatnak szolgáltatott adatok minőségéért. Ezért javaslom, hogy a Herman Van Rompuy vezette tanácsi munkacsoportban folyó munkák figyelembevételével a jelenlegi helyett egy sokkal szigorúbb szankcionálási rendszer kidolgozására kérjük fel a Bizottságot.

 
  
  

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

 

7. Balsošanas laiks
Visu runu video
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku jest głosowanie.

(Wyniki i inne szczegóły głosowania: zobacz protokół)

 

7.1. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (balsošana)
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Rozpoczynamy wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 13, 15 i 18 naszego Regulaminu.

Jak Państwo wiecie, jeden z naszych kolegów, który był 11. wiceprzewodniczącym, został wybrany do parlamentu narodowego i pełni funkcję przewodniczącego tego parlamentu. To jest nasz kolega pan Schmitt. Na jego miejsce wybierzemy dzisiaj nowego wiceprzewodniczącego. Otrzymałem następującą kandydaturę: kolega László Tőkés. Kandydat powiadomił mnie oficjalnie, że wyraża zgodę na kandydowanie. Mając na uwadze, że jest tylko jeden kandydat, proponuję, aby został on wybrany przez aklamację zgodnie z art. 13 ustęp 1 Regulaminu PE.

Chciałbym zapytać, czy nikt z Państwa nie wyraża sprzeciwu? To jest mój obowiązek zgodnie z tym artykułem.

 
  
MPphoto
 

  Corneliu Vadim Tudor (NI). - Mr President, today is the first time I am ashamed to be a Member of the European Parliament. It is the first time that a man who denies the peace treaty of Trianon signed after the First World War is promoted and voted for such a great position in Europe. The Romanian people...

(The President cut off the speaker.)

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Kolega się nie zgadza z tym wyborem, w związku z tym przeprowadzimy formalne głosowanie. Głosować będziemy za pośrednictwem systemu elektronicznego.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D). - Herr Präsident! Wir sind informiert worden, dass der Kandidat zuerst eine Erklärung abgeben möchte. Vielleicht sind wir falsch informiert worden, aber wenn der Kandidat eine Erklärung abgeben möchte, dann sollten Sie ihm das Wort erteilen.

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (PPE). - Mr President, I have prepared a short statement for today, which I should like to read.

It is a great honour for me to be nominated Vice-President of the European Parliament with the support of the European People’s Party. It was a similar honour to receive the highest state decoration of Romania, the Order of the Star, in December 2009 at the commemoration of the 20th anniversary of the fall of Communist dictatorship in Romania. Twenty years ago in Timisoara, people of diverse ethnic backgrounds and different beliefs, united by understanding and courage and facing and running the same risks together, rose up against the Ceauşescu regime. In the same way as back then, I continue my efforts today to represent my country’s interests in the spirit of the fight for human, minority and religious rights and for freedom, while remaining committed to European and Christian values.

I am committed to furthering the European integration of former Communist countries and nations in the Eastern and Central European region, in particular that of the Hungarian minority community in Romania that I represent as a member of the European People’s Party. It fills me with joy to be a Member of the European Parliament in the period following the entry into force of the Lisbon Treaty, which marks a new beginning in the history of a United Europe. Thank you for your attention.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Będziemy głosowali elektronicznie. Po otwarciu głosowania, na ekranie wyświetlą się następujące informacje: przedmiot głosowania i nazwisko kandydata. Aby oddać głos na kandydata, należy nacisnąć przycisk „+”. Oczywiście można również wstrzymać się od głosu – to jest przycisk „0”, jak Państwo wiecie. A więc wszystko jest proste. Zgodnie z art. 15 Regulaminu zostaje wybrany kandydat, który uzyskał bezwzględną większość oddanych głosów, co oznacza, że brane są pod uwagę jedynie głosy za.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). - Monsieur le Président, excusez-moi, je suis peut-être le seul ignare dans cette assemblée, mais je ne sais pas du tout comment il faut se prononcer. Un zéro apparaît, un numéro un, une croix ... honnêtement, je ne sais pas comment voter oui, non ou abstention. Il serait bon de l'expliquer correctement.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S&D). - Herr Präsident! In aller Bescheidenheit möchte ich Ihnen eine Frage stellen: Sie haben ja da oben eine ganze Anzahl hoch bezahlter Kolleginnen und Kollegen, die bestimmt in der Lage sind, Ihnen Hilfestellung zu geben bei der Beantwortung folgender Frage: Auf dem Bildschirm bei mir erscheint der Name Tőkés.

Dann gibt es in meiner Maschine drei Knöpfe, die bei namentlichen Abstimmungen gedrückt werden. Der erste Knopf bedeutet „Ja“, der mittlere Knopf „Enthaltung“, der dritte Knopf „Nein“. Ist das richtig?

(Bejahende Zwischenrufe)

Bedeutet das, dass diejenigen, die Herrn Tőkés wählen wollen, die Ja-Taste drücken, die, die ihn nicht wählen wollen, die Nein-Taste drücken und die, die sich enthalten wollen wie meine Fraktion, drücken die Enthaltungstaste? Ist das gut?

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Dokładnie to powiedziałem przed chwilą. Ci, którzy chcą głosować na tak, naciskają przycisk na tak, ci którzy chcą głosować na nie, naciskają nie, ci, którzy wstrzymują się od głosu, przyciskają „0”.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). - Monsieur le Président, excusez-moi, mais si je me permets d'intervenir à nouveau, c'est suite à la question posée par Martin Schulz et à votre réponse très claire, qui est contraire à ce que me disent les services du Parlement.

Les services du Parlement viennent de me dire que je peux voter oui ou abstention, mais pas non. Ce n'est donc pas clair du tout. Je m'excuse d'intervenir de la sorte, mais essayons d'être cohérents. Je vous remercie de me donner une réponse claire, Monsieur le Président.

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. − Odpowiedź jasna jest taka, że my reagujemy w tym głosowaniu tylko na głosowania „za”, a głosowania przeciw lub wstrzymujące się liczone są razem, bo liczy się tylko ilość oddanych głosów „za”. Sprawa jest jasna. Jeśli naciskamy na przycisk „nie” lub na przycisk „wstrzymuję się”, to jest ten sam rezultat.

Teraz odpowiem na jeszcze trzy pytania.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι παραβιάζετε κατάφωρα τον κανονισμό λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι απαράδεκτη αυτή η μεθόδευση που γίνεται· είναι απαράδεκτο να μην καταγραφεί καθαρά ποιοι ψηφίζουν "υπέρ", ποιοι "κατά" και ποιοι "λευκό". Διαπιστώνουμε από τον χειρισμό των κουμπιών ότι το "κατά" δεν καταγράφεται. Πρέπει να δώσετε εντολή να καταγραφεί ξεκάθαρα η ψηφοφορία, να καταγραφεί ποιοι ψηφίζουν "υπέρ", ποιοι "κατά" και ποιοι "λευκό".

 
  
MPphoto
 

  Robert Atkins (ECR). - Mr President, it is surely not beyond the wit of intelligent people to understand that we want to vote for, against or abstain, as we do normally. Can you not arrange it? If you cannot, then we cannot take this vote.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Herr Präsident, ich möchte Ihnen eine technische Beobachtung mitteilen. Hier bei uns funktioniert das System, indem man zuerst auf Ja tippt, und dann, wenn man auf Nein geht, zeigt es immer noch blau an. Wenn man Nein anzeigen will, zeigt es gar nichts an. Also nur über das Ja kommt man zum Nein, und das ist kein technisch würdiger Vorgang.

 
  
MPphoto
 

  Dagmar Roth-Behrendt (S&D). - Herr Präsident! Lassen Sie uns das ganze Verfahren etwas ruhiger angehen! Normalerweise werden die Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten dieses Hauses zu Beginn der Legislaturperiode bzw. in der Mitte der Legislaturperiode in einer Liste gewählt. Wenn wir das tun, Kolleginnen und Kollegen, erfahren Sie immer nur, wie viele Ja-Stimmen eine Kollegin/ein Kollege bekommen hat, danach ergibt sich auch die Reihenfolge der Mitglieder des Präsidiums. Nun wählen wir heute, weil ein Kollege ausgeschieden ist, einen Vizepräsidenten nach, so dass auch hier nur entscheidend ist, ob er die nötige Anzahl der Ja-Stimmen bekommen hat, um gewählt zu sein. Etwas anderes ist nicht entscheidend. Es unterscheidet sich von anderen Wahlen.

(Beifall)

Die geheime Abstimmung hat der Präsident des Parlaments perfekt beschrieben, bei mir hat es auch wundervoll funktioniert, ohne dass ich verschiedene Tasten drücken musste. Ich habe die Taste gedrückt, die ich drücken wollte, und das blaue Licht erschien. Ich glaube, das können wir jetzt einfach noch einmal alle zusammen versuchen, Herr Präsident!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Otwieram głosowanie.

(W głosowaniu elektronicznym (621 głosujących, 334 głosy za, 287 głosów nieważnych), Parlament wybrał László Tőkésa)

Nasz wiceprzewodniczący uzyskał kwalifikowaną większość. Chciałem pogratulować naszemu koledze László Tőkésowi uzyskania w głosowaniu wyniku kwalifikującego na wiceprzewodniczącego Parlamentu i życzę mu powodzenia w wykonaniu mandatu. Pan wiceprzewodniczący Tőkés będzie zajmował miejsce 11 wśród wiceprzewodniczących.

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE). - Cartela mea nu a funcţionat şi votul meu este împotrivă.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Lambrinidis (S&D). - Mr President, I hate to have to prolong this further. What you said in your instructions was that people could either vote in favour or abstain. The final results show, however, ‘in favour’, ‘abstentions’ and ‘against’. I understand that there may be many people who would have voted differently if they had known they had the choice of the three. What I would like to ask is, if indeed this is the correct way to do it, to do it one last time.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Proszę Państwa, wszystkie zastrzeżenia odnośnie do głosowania będę przyjmował w specjalnym trybie po głosowaniu. Teraz nie będziemy na gorąco tej sprawy rozstrzygać. Zgodnie z wynikiem głosowania, który uzyskaliśmy większością kwalifikowaną wiceprzewodniczący Tőkés został przez nas wybrany. Wszystkie Państwa zastrzeżenia zostaną uwzględnione. Bardzo proszę o ich zgłoszanie do mnie jeszcze dzisiaj. Jutro podejmiemy w tej sprawie decyzję. Dam Państwu bezpośrednią odpowiedź na te zastrzeżenia. Bardzo Państwu dziękuję.

 
  
  

IN THE CHAIR: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D). - Herr Präsident! Ich wollte nur mitteilen, dass wir nach der bisherigen Abstimmung 789 Mitglieder in diesem Haus haben. Das ist etwas überhöht. Ich hoffe, dass die zukünftigen Abstimmungen nicht mehr 789 Mitglieder anzeigen.

 
  
MPphoto
 

  President. − If there is anything to add at the end of the vote I will bring it to you.

 
  
MPphoto
 

  Robert Atkins (ECR). - Mr President, Mr Swoboda’s point is an entirely valid one. My good friend Mr Malcolm Harbour has done the sums and, if it is the case that more people have voted than are actually present – indeed 785, or maybe even 789 – then surely this vote cannot stand.

(Applause)

What we must do is consider – and I urge you to take this to the Bureau immediately after you have left the Chair – that we must have another vote tomorrow, preferably either with a paper ballot or at least with the system working properly.

 
  
MPphoto
 

  President. − As I said, I will try and get back to you before the end of this voting period. There does appear to be a discrepancy. Mr Swoboda has raised it, Sir Robert Atkins has recorded it as well. We will try and get some information to you as soon as possible. I really do not want to prolong this. There is an issue; it needs to be looked at, it is being looked at, and I will get back to you as soon as possible.

 

7.2. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Spānija/Comunidad Valenciana (A7-0180/2010, Barbara Matera) (balsošana)
  

- Before the vote:

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera, relatrice. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'attuale contesto di crisi economica uno dei maggiori problemi che le economie avanzate si trovano ad affrontare è proprio quello della disoccupazione, una minaccia che ha raggiunto livelli allarmanti del 10% nell'Eurozona.

Le Istituzioni europee, e la Commissione europea in primis nel suo progetto di bilancio 2011, hanno messo in campo una serie di misure a sostegno della ripresa economica tra cui il rafforzamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, su cui sono relatrice e di cui stiamo per votare quattro importanti richieste di mobilitazione.

Ritengo quindi sia necessario uno snellimento delle procedure per la mobilitazione di questo fondo, al fine di dare in tempi brevi risposte ai lavoratori delle imprese colpite dalla crisi economica e dai processi di delocalizzazione delle stesse. Esorto quindi i miei cari colleghi a promuovere questo fondo all'interno dei singoli Stati membri.

 

7.3. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Īrija/Waterford Crystal (A7-0181/2010, Barbara Matera) (balsošana)

7.4. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Spānija/Castille-La Manche (A7-0179/2010, Barbara Matera) (balsošana)

7.5. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — tehniskā palīdzība Komisijas iniciatīvas īstenošanai (A7-0178/2010, Barbara Matera) (balsošana)

7.6. Reģionālās politikas pārredzamība un finansēšana (A7-0139/2010, Michail Tremopoulos) (balsošana)
  

- Before the vote:

 
  
MPphoto
 

  Μιχάλης Τρεμόπουλος, Εισηγητής. − Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κίνητρο για αυτήν την έκθεση σχετικά με τη διαφάνεια στην περιφερειακή πολιτική και τη χρηματοδότησή της ήταν το γεγονός ότι η πλήρης παρουσίαση των δικαιούχων που εισπράττουν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει τη συμμετοχή πολιτών σε μια ουσιαστική συζήτηση για το πώς δαπανάται το ευρωπαϊκό δημόσιο χρήμα. Αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η έκθεση αυτή, που μου ανατέθηκε από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, περιέχει συστάσεις που θα πρέπει να περιληφθούν σε μελλοντικούς κανονισμούς για τα διαρθρωτικά ταμεία, όπως η παροχή επιπλέον απαραίτητων πληροφοριών κατά τη δημοσίευση των καταλόγων των δικαιούχων και οι επαρκώς δεσμευτικοί κανόνες για την εταιρική σχέση.

Άλλες προτάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των σημερινών προγραμμάτων συνοχής είναι, για παράδειγμα:

- Ο ορισμός, εκ μέρους της Επιτροπής, μιας πιο λεπτομερούς και περιγραφικής παρουσίασης που θα προσδιορίζει τη δομή, τη μορφή και το περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται.

- Ακόμη, η σύνδεση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια με τους νέους δημοσιονομικούς ελέγχους και το λογιστικό έλεγχο.

- Μια σκληρότερη γραμμή από τους ελεγκτές για τις απαιτήσεις επικοινωνίας και πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης και της "κατονομασίας και διαπόμπευσης" και της χρήσης των δημοσιονομικών διορθώσεων σε επιβεβαιωμένα κρούσματα απάτης.

- Μια στενότερη εμπλοκή περιφερειακών και τοπικών αρχών και άλλων συναφών εταίρων σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού και της εφαρμογής της συνοχής καθώς και πλήρης πρόσβασή τους σε όλα τα έγγραφα του έργου.

- Περισσότερη καθοδήγηση από την Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της ρήτρας εταιρικής σχέσης στην πράξη στο πλαίσιο των τρεχόντων προγραμμάτων και βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά την κοινοτική χρηματοδότηση των μεγάλων έργων.

Θα ήθελα για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές των άλλων πολιτικών ομάδων για αυτό το τελικό κείμενο που μπορέσαμε να επιτύχουμε.

 

7.7. ES finanšu iemaksas Starptautiskajā Īrijas fondā (2007.–2010. gads) (A7-0190/2010, Seán Kelly) (balsošana)
  

- Before the vote:

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly, rapporteur. − Mr President, I know colleagues do not like people speaking at this particular time, but I beg their indulgence for a few short minutes.

Firstly, because this was not debated in the House it is important that something should be said about it, particularly because of the part played by the European Union International Fund for Ireland. Secondly, most people in Ireland – and beyond Ireland – think this fund was largely funded by the USA. Of course the USA played a huge part – and I would like to thank them for that – as did Canada, Australia and New Zealand, but it is important to point out that, in the period 2006 onwards, the European Union is actually funding 57% of the Fund. That is not something that is widely known and, of course, having no debate on it here in Parliament meant that we kept it a secret. So I would like to highlight the part played by the European Union in helping to create contact, dialogue and reconciliation in Northern Ireland, which thankfully, though still fragile as a peace process, is still holding.

I would like to pay tribute today to all the people who contributed to peace in Northern Ireland – there are so many – and particularly, I suppose, on the extremes. Parties like Dr Ian Paisley’s party – he was a member of this House for many years – and Gerry Adams’ party, who would never have been seen to come together 20 years ago, have come together in the peace process and power-sharing. The European Union must take credit for this – at least its due share – and I want to highlight that today. I would like to pay tribute to all those who have taken risks for peace in Northern Ireland, and I hope that peace will continue.

Tá súil agam go vótálfar d’aon ghuth i bhfabhar an rúin seo, agus molaim gach duine lena mbaineann as an bpáirt a ghlac siad i bpróiseas na síochána i mo thír féin.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni (EFD). - Signor Presidente, ho notato che tra la votazione per il vicepresidente e queste ultime votazioni centocinquanta colleghi sono spariti. Non so se è un attacco di colite oppure un malfunzionamento dell'aria condizionata. Forse sarebbe opportuno indagare.

 
  
MPphoto
 

  President. − No, they did not disappear. We will give you a very clear explanation of what happened on the vote for Pastor Tőkés, but it was not divine intervention.

 

7.8. Eiropas dzelzceļa tīkls konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem (A7-0162/2010, Marian-Jean Marinescu) (balsošana)
  

- After the vote:

 
  
MPphoto
 

  Robert Atkins (ECR). - Mr President, sorry to be a pain yet again but there is actually a fourth roll-call vote over the page.

 
  
MPphoto
 

  President. − I am told that a new version of the voting list was issued, so that presumably was ruled out of order. We have therefore completed the vote on the Marinescu report.

 

7.9. Reglamenta pielāgošana Lisabonas līgumam (A7-0043/2009, David Martin) (balsošana)
  

- Before the vote:

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - Monsieur le Président, je constate que, contrairement au président Buzek, vous êtes moins frappé de strabisme latéral, et vous avez pu me repérer.

Monsieur le Président, j'ai une motion d'ordre très brève. Le rapport de M. Martin est destiné à régler les problèmes d'adaptation du traité de Lisbonne, mais parmi les textes que nous avons à voter, il en est un qui n'a aucun rapport avec le traité de Lisbonne et qui me paraît contraire aux principes généraux du droit parlementaire, c'est celui qui prive les députés non inscrits de la possibilité de désigner eux-mêmes leurs représentants.

Je crois, mes chers collègues, que quelles que soient vos opinions politiques, il y a là quelque chose de très grave. S'en remettre au Président du Parlement, quelle que soit son impartialité, pour désigner – sur quels critères, mon Dieu! – à la place des députés non inscrits eux-mêmes, celui qui les représentera à la Conférence des présidents, c'est, je le crois vraiment, quelque chose qui est contraire aux principes généraux du droit et à la jurisprudence de la Cour européenne.

C'est la raison pour laquelle je pense, Monsieur le Président, que cet amendement devrait être retiré de la liste de ceux que nous avons à voter aujourd'hui.

 
  
MPphoto
 

  President. − Thank you, Mr Gollnisch. You may recall that for several months I sat as a non-attached Member and, if I may say so, my political views are so divergent from yours that it merely proves the point that the non-attached section is not a group, and never can be.

- At the end of the vote:

 
  
MPphoto
 

  David Martin, rapporteur. − Mr President, I do not want to delay the House, but before we conclude this item there are two technical points to be dealt with.

As you know, this process started last November. We need to add a new citation to link last November’s vote with this vote, and I would ask the House to agree that we add the words ‘having regard to its decision of 25 November 2009 on the adaptation of Parliament’s Rules of Procedure to the Lisbon Treaty’. This is just, as I said, a technical point.

The second such point is that we currently say that these rules should come into force on 1 December 2009. Clearly that is not possible, and therefore I ask that we apply the normal Rule 212(3), which means that the rules would come into force on the first day of the next part-session.

 
  
MPphoto
 

  President. − Mr Martin, thank you for all your work on this and other things.

 

7.10. Pilnvarojums trialogam par 2011. finanšu gada budžeta projektu (A7-0183/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (balsošana)

7.11. Turpmākie pasākumi attiecībā uz atvasināto finanšu instrumentu tirgiem (A7-0187/2010, Werner Langen) (balsošana)

7.12. Lietiskais internets (A7-0154/2010, Maria Badia i Cutchet) (balsošana)

7.13. Interneta pārvaldība - turpmāk veicamie pasākumi (A7-0185/2010, Francisco Sosa Wagner) (balsošana)

7.14. Kopienas inovāciju politika mainīgā pasaulē (A7-0143/2010, Hermann Winkler) (balsošana)

7.15. Tūkstošgades attīstības mērķu īstenošanā sasniegtais — termiņa vidusposma pārskatīšana, gatavojoties ANO augsta līmeņa sanāksmei 2010. gada septembrī (A7-0165/2010, Michael Cashman) (balsošana)
  

- After the vote on paragraph 25:

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber (PPE). - Herr Präsident! Ich wollte nur sagen, dass meine Abstimmungsmaschine nicht mehr funktioniert. Die letzten drei Abstimmungen konnte ich nicht mitmachen. Wenn Sie einen Techniker herschicken könnten, danke.

 

7.16. Priekšlikums lēmumam izveidot delegāciju CARIFORUM valstu un EK Parlamentārajā komitejā un palielināt tās skaitlisko sastāvu (balsošana)
  

***

 
  
MPphoto
 

  President. − Colleagues, for those who would like to listen to the explanation about the Tőkés vote:

Members voting: 621 – which is votes in favour and abstentions; votes cast in favour: 334; abstentions: 287, but they are not counted as votes cast. The absolute majority is 168.

Mr Tőkés obtained 334 votes, more than the absolute majority of 168. The electronic voting system is used as an alternative to a vote with ballot papers. On a ballot paper for an election, voters can only vote in favour of a candidate or a fixed number of candidates. There is never any possibility of voting against, as Mrs Roth-Behrendt explained. Voters not wishing to vote in favour leave the ballot paper blank. Therefore I welcome Pastor Tőkés to the Bureau.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Lambrinidis (S&D). - Mr President, just to understand, what you are telling us is that, for the vote on a Vice-President, it is impossible ever not to get a qualified majority, because, if you can only vote in favour or be taken down as abstention, and if abstentions do not count towards the total vote, then by definition you always get a qualified majority. Is that what you are saying?

 
  
MPphoto
 

  President. − As you recall, Mr Lambrinidis, at the beginning of this Parliament there were in fact three ballots in order to elect all the Vice-Presidents on a qualified majority, so that was the procedure we followed on that occasion. On this occasion there was only one candidate, and, given that he received more than 168 votes, he got more than the qualified majority and is therefore elected on a single vote. This procedure is an unusual one, but we have followed the rules.

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (S&D). - Monsieur le Président, vous avez peut-être suivi les règles, mais quand j'additionne 334 voix pour, 168 abstentions et 287 personnes qui ont voté pour, j'arrive à 789 députés, c'est-à-dire plus de députés qu'il n'y en a dans la salle. Donc, il y a eu bourrage d'urne, comme aux élections corses. C'est manifestement une élection truquée qui doit être répétée.

 
  
MPphoto
 

  President. − Mr Goebbels, the answer to your question is that there has been a misunderstanding by a number of Members that on the screen the absolute majority was put up as if it were a score. It was not. It was an indication of the absolute majority. It should not be added to the total number of votes. I repeat. Mr Tőkés got 334 votes. It is more than the qualified majority. He therefore is elected.

I should make it very clear that the 168 figure was not 168 votes. It was an indication of the number, the threshold needed, to win his position as Vice-President. I am sorry for the misunderstanding. Perhaps we could have made it clearer at the time.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin (S&D). - Mr President, I do not want to enter into details. I just want to remind you that the chairman of the meeting and the President of Parliament informed us that those who were going to abstain and those who were going to vote against were going to be doing the same thing. This announcement was of course misleading, but, nevertheless, since the announcement came from the chair of the meeting, it was a valid announcement, and, therefore, I think that the vote should be repeated based on the clarification you have just given to us.

 
  
MPphoto
 

  President. − I am convinced that if the vote was taken again the result would be the same. I do believe that people understood that they were voting as in a normal electronic vote – the buttons meant the same thing; the result was clear. What was not clear was the placing on the board of the figure 168, which has caused some confusion. If there was any misunderstanding the President himself can make clear what he was saying when he next appears before you.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Senyszyn (S&D). - Nazywam się Senyszyn.

Te wyjaśnienia są jednak absolutnie niesatysfakcjonujące, uwzględniając, że przed głosowaniem uzyskaliśmy informację, że głosy przeciw i głosy wstrzymujące są liczone jednakowo, co jest zgodne z wymogiem większości kwalifikowanej. Ponieważ co to znaczy kwalifikowana większość? To znaczy, że głosy za muszą przewyższać sumę głosów przeciw i wstrzymujących się. W tym wypadku w ogóle nie mamy jasności, jaki był wynik głosowania. Przewodniczący Buzek podał, że było 334 głosy za, 287 głosów przeciw i 168 wstrzymujących się. W związku z tym rzeczywiście wygląda na to, że głosowało 789 osób i w tej chwili tłumaczenie, że jakieś głosy się nie liczą, może oznaczać też, że nie liczą się któreś z tych 334 głosów za.

Jest to sytuacja absolutnie niedopuszczalna, w kontekście definicji w większości krajów. Nie sądzę, żeby akurat w naszym Parlamencie było inaczej. Większość kwalifikowana, bezwzględna większość, to przewaga głosów za nad głosami przeciw i głosami wstrzymującymi się. W tym przypadku takiej sytuacji w ogóle nie było, ponieważ została oddana błędna liczba głosów. To znaczy, że maszyna do głosowania źle działała i głosowanie musi być bezwzględnie powtórzone.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Mr President, if you will indulge me, I actually have two points of order. The first is on the vice-presidential vote. There is no way that this can be a safe vote. We were misled as to the instructions. In this row here we attempted to vote negatively, and the machines would not allow us to do so. We tried to raise points of order, which were not taken at the time, so I would call for a recall of this vote by a paper vote or a straightforward, yes/abstain/no vote with the results firmly displayed. From those like me who are critical of this institution: actually, thank you very much – this is an open goal for you, and we will make much criticism of this, thank you very much!

My second criticism is on a refusal to allow me an explanation of vote on the Tremopoulos report. This was a roll-call vote on transparency and I voted against this. Now I am not being allowed an opportunity to explain why I voted against it, but my electorate will see that I voted against transparency. I want to give an explanation as to why I voted against this report. May I please beg an explanation of vote on this.

 
  
MPphoto
 

  President. − On the first point, the staff were here present, as was the President, who chaired the vote. If there are any issues that arose out of the handling of that, they will be dealt with.

On the second point, on a simplified procedure there are no debates, there is no explanation of vote, but, Ms Sinclaire, you can put it in writing, so please avail yourself of that opportunity.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - Monsieur le Président, j'ai bien entendu et j'ai fait très attention à ce que vous avez dit. Vous avez dit que le chiffre de 168 était le seuil de la majorité qualifiée. C'est ce que j'ai entendu, en tout cas c'est ce qui a été traduit. Cela me paraît tout à fait incroyable parce que, si c'est le cas, on prendrait en quelque sorte comme seuil de l'élection la moitié du nombre des gens qui ont voté pour.

Alors, à tous les coups, la majorité qualifiée est obtenue. C'est évident. C'est la première fois dans ce Parlement que j'entends que 168 voix, c'est la majorité qualifiée. Sans doute ai-je mal compris ce que vous avez dit, mais l'ensemble de cette procédure me paraît parfaitement absurde, peut-être adaptée à une élection dans laquelle il y a plusieurs candidats, mais absolument pas au renouvellement d'un vice-président.

 
  
MPphoto
 

  President. − The figure of 168 was calculated by the computer, on the basis of the votes actually cast, as a majority.

Look, I never passed a maths exam in my life so I am going to stop here!

 
  
MPphoto
 

  Mário David (PPE). - Mr President, it is exactly on this point that I agree with Mr Gollnisch for once, though I hope for the first and last time. The fact is that with 621 Members voting the majority needed to be at least 311. I am very glad of the result because our candidate had 334, so he was elected in any case, but I beg you to correct this because if this program is in the computer it is definitely mathematically wrong.

 
  
MPphoto
 

  President. − We have noted that point.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote (S&D). - Herr Präsident! Bei der Abstimmung war es mir nicht möglich, mit Nein zu stimmen, sondern die Abstimmungsmaschine zeigte erst etwas an, als ich die Ja-Taste gedrückt habe und dann die Enthaltungs-Taste. Ich bitte noch einmal zu überprüfen, wie die Maschine hier die Stimmen erfasst und gezählt hat, denn das ist meines Erachtens nicht schlüssig gewesen. Es ging mir nicht alleine so, es ging mehreren Kollegen so. Sie konnten nicht die Abstimmungstaste Enthaltung drücken oder die Abstimmungstaste Nein, sondern es musste zuerst mit Ja gestimmt werden. Ich muss also sagen, dann ist dieses Abstimmungsverfahren eher abenteuerlich. Ich bitte daher noch einmal zu überprüfen, wie die Stimmen gezählt worden sind!

 
  
MPphoto
 

  President. − Something tells me that we will never use this system again. We will use paper in future!

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE). - Mr President, I would suggest to those who are left in the House that we should refrain from further debate on this. It is abundantly clear that there were 621 votes. The Vice-President got 334. It is a majority; let us move on. If the general public throughout the 27 countries are watching they will have very little respect for this House. There are bigger issues than this, such as high unemployment. Let us debate the issues which are important and not waste time debating this further. I accept your explanation, Mr President; I accept the explanation of the President. So move on and deal with issues which are important.

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders (ALDE). - Voorzitter, ik stel voor dat u de uitleg die u heeft gegeven en die voor mij duidelijk was, via de e-mail naar alle leden stuurt. Want ik betreur het dat heel veel collega's die altijd bovenop de kast staan als het gaat over transparantie, duidelijkheid en democratie, zich nu heel snel naar de lunch hebben gespoed. Wellicht is het voor hen duidelijk als u het hen via de e-mail laat toesturen.

 
  
MPphoto
 

  President. − That is a decision for the President, but I shall certainly make that suggestion to him.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Thein (ALDE). - Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Unsere Plenarsitzungen sind öffentlich, und es ist hier ein sehr schlechter Eindruck entstanden. Ich möchte mich anschließen und nicht für eine Mail plädieren, sondern ich würde mir eigentlich wünschen, dass es auf der Website des Parlaments noch einmal öffentlich dargestellt und erklärt wird, denn zumindest eine Aussage ist ja falsch: 168 kann nicht die Schwelle gewesen sein, sondern wenn 621 Stimmen abgegeben wurden, kann die Schwelle nur 310 gewesen sein, wenn ich das richtig verstehe. Deshalb bitte ich, das doch noch einmal schriftlich auf der Website zu erklären, so dass es auch jeder Bürger nachvollziehen kann. Angesichts der Vielzahl der Zuschauer, die hier waren, haben wir wirklich ein extrem schlechtes Bild in der Öffentlichkeit abgegeben.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). - Datorită faptului că explicaţiile Preşedintelui Buzek privind procedura de vot au fost confuze şi contradictorii, că unele maşini de vot nu au funcţionat, consider că repetarea votului ar aduce transparenţă şi un rezultat legitim. Aşa cum unul din colegi menţiona că suntem urmăriţi de către membrii din 27 de state, cred că trebuie să dam dovadă, celor care ne-au ales, de transparenţă şi corectitudine.

Este regretabil că, în condiţiile în care foarte mulţi deputaţi europeni contestă modul de desfăşurare a procesului de votare, a fost refuzată repetarea votului în condiţii normale, ceea ce nu reflectă un tratament echitabil pentru toţi deputaţii europeni.

De aceea, convingerea dumneavoastră, convingerea domnului Preşedinte, convingerea colegilor care au susţinut că s-au întrunit aceste voturi trebuie să fie convingerea noastră a tuturor, trebuie să fie convingerea tuturor membrilor Uniunii Europene.

 

8. Balsojumu skaidrojumi
Visu runu video
  

Oral explanations of vote

 
  
  

Report: Seán Kelly (A7-0190/010)

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE). - Mr President, I was extremely pleased, but not surprised, at the overwhelming vote in favour, which has been consistent throughout the debates on the International Fund for Ireland. Of course the EU is one of the main contributors to the IFI’s inception in 1986, when it was established by the London and Dublin governments to promote economic and social development in the 12 counties on both sides of the border.

Tá breis agus EUR 800 milliún de ranníocaíochtaí íoctha isteach sa chiste, agus is infheistiú de bhreis agus EUR 2 bhilliún atá i gceist nuair a chuirtear an éifeacht iolraitheora san áireamh.

Is as contae cois teorann dom féin agus is ionadaí mé don réigiún teorann, agus mar sin tuigim go maith an pháirt a ghlac an Ciste Idirnáisiúnta d’Éirinn i bpróiseas na síochána.

Tá breis agus 40 000 post díreach agus 16 000 post indíreach cruthaithe le cuidiú ón Chiste Idirnáisiúnta, agus tá deiseanna fostaíochta cruthaithe aige do réigiún atá faoi mhíbhuntáiste eacnamaíoch.

In conclusion, while a sunset strategy has been agreed to take the work of the IFI to the end of this year, I do believe that every consideration should be given to prolonging this worthwhile and effective programme. Thank you for your indulgence.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - Señor Presidente, he votado a favor de esta iniciativa porque el objetivo principal de la misma es seguir apoyando el proceso de paz y reconciliación en Irlanda del Norte y en las regiones fronterizas de Irlanda, para poder construir la reconciliación y puentes de comunicación entre las comunidades más divididas y para continuar, como europeos, defendiendo los valores y los derechos humanos.

En Euskadi, en el País Vasco, aún sufrimos la violencia terrorista y esperamos que ETA escuche el grito de la sociedad vasca, que está cansada de sufrir y le pide que abandone definitivamente las armas. Esperamos una declaración del alto el fuego definitivo y, en esas condiciones, espero la misma solidaridad y el apoyo decidido de la Unión Europea para construir, también en Euskadi, una paz y una reconciliación que tanto anhelamos.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, no country has been so disadvantaged by the bail-outs as Ireland, and no people has been so hard done by as the Irish. The Irish Finance Minister, Brian Lenihan, made all the right decisions. Every Irish public servant from the Taoiseach to the lowest civil servant, and even the recipients of unemployment benefit, have tightened their belts and taken huge cuts in income. Now they find that, if they had made none of those painful decisions – if they had just carried on spending – they might have qualified, like the Greeks, for a bail-out of their own and, worse than that, they discover that they are obliged to participate in rescuing Greece. In fact not only that, but they discover that in per capita terms Ireland is making a greater contribution than most of the other eurozone members.

Every orthodox economist would suggest that what we need to do at a time like this is to allow some of the eurozone economies to print their own currencies again, to devalue, to buy themselves time to price themselves back into the market. Instead we are condemning the peoples of southern Europe to years of poverty and deflation and loading the taxpayers of northern Europe with an enormous debt, all in order to save a few faces. Surely we have the most expensive faces since that of Helen of Troy, which launched a thousand ships!

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (ECR). - Mr President, it was not my intention to make an explanation of vote on this particular issue, but during his speech the rapporteur referred only to Dr Paisley and Mr Adams, saying that they brought the peace to Northern Ireland. Well, Mr Adams and Dr Paisley may have brought a lot of things but peace they never brought. A lot of people may claim peace in Northern Ireland but it was really David Trimble and John Hume who bore the brunt of the heavy lifting to bring the peace to Northern Ireland, and I hope the rapporteur will get his facts right in the future. They did all the heavy lifting in the past.

Let me make it clear that I voted in favour of this today because I believe that in Northern Ireland today we still need support to maintain what has been achieved. It is by no means sure that the peace will last as there are those on both sides – and we have seen them coming forward recently – who are still trying to de-establish what has been achieved.

 
  
  

Election of a Vice-President of the European Parliament

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR). - Panie Przewodniczący! Byłem wśród 334 posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy poparli pastora László Tőkésa na funkcję wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Jest on bohaterem mojej młodości. Jako dziennikarz Solidarności w 1989 roku relacjonowałem pod kulami zbrodniczej służby bezpieczeństwa Ceauşescu Securitate rewolucję rumuńską, a ta rewolucja zaczęła się od Timişoary od wystąpienia László Tőkésa 16 grudnia 1989 roku.

Natomiast boli mnie, że jest on dzisiaj ofiarą najpierw pomyłki komputera, który błędnie wyliczył 168 głosów, a potem te 168 głosów zostało dodane przez prowadzącego obrady do ogólnej puli, co wywołało ogólną kontrowersję. Dlatego, jeżeli miałoby być tak, że ktokolwiek miałby podnosić prawomocność wyboru László Tőkésa na wiceprzewodniczącego Parlamentu, to byłbym za tym, żeby to głosowanie powtórzyć. Jestem przekonany, że jego wynik będzie jeszcze lepszy. Mandat tak zasłużonej osoby w Parlamencie Europejskim nie może być przez nikogo kwestionowany. Więc myślę, że w interesie samego zainteresowanego jest, jeżeli ktokolwiek podnosiłby wątpliwości, powtórzyć głosowanie.

 
  
  

Report: Marian-Jean Marinescu (A7-016/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho sostenuto la relazione del collega Marinescu – che colgo l'occasione per ringraziare – perché ritengo che un trasporto delle merci all'avanguardia ed efficiente sia un requisito fondamentale non solo per la competitività ma per la stessa sopravvivenza delle imprese europee. Inoltre, ritengo ampiamente condivisibile la volontà del relatore di reintrodurre alcuni passaggi del testo approvato dallo stesso Parlamento in prima lettura.

 
  
  

Report: David Martin (A7-0043/2010)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, when we began our votes today we came across a procedure that we had never really encountered in this House before – one whereby only ‘yes’ votes were registered. I put it to you, Mr President, that it was only a matter of time. This is of course precisely the approach that the EU has taken in successive referendums.

The European Constitution or Lisbon Treaty was continuously rejected in the polls, by 54% of French voters, by 62% of Dutch voters, by 53% of Irish voters, and the reaction on each occasion was to go ahead regardless, to disregard what objections people had made, to hear only ‘yes’ where people had voiced their opposition. Now we have enshrined or regularised that approach in the procedures of this House. We have made it impossible for people to register their dissent from the project. I am tempted to adapt that old slogan: what part of ‘no’ do you not understand?

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Mr President, in looking at this report today about the procedure and the adaptation of procedure to the Treaty of Lisbon, it is interesting that we speak to many Members of the Parliament themselves and they do not really know what is actually in the Treaty of Lisbon and how it impacts on our voters in everyday life.

Take, for example, the whole bail-out of Greece. If you look at what has been debated in Council, it is Article 122 of the Lisbon Treaty, which was supposed to be an article of solidarity: ‘In the spirit of solidarity if a Member State falls into difficulties in the supply of certain products such as in the area of energy or where a Member State is in difficulty or threatened with severe difficulties due to natural disasters’. That is now being used as an excuse for Member States, whether they are members of the eurozone or not, to bail out a country that has got itself into a mess of its own making and not because of exceptional circumstances.

We should be quite clear with the electorate what the Lisbon Treaty means for the voters. Does it mean taking taxpayers’ money to bail out countries that cannot manage their own affairs?

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - Monsieur le Président, le génie de ce Parlement se manifeste en particulier dans les réformes du règlement qui sont toujours destinées à minorer les droits de la minorité, des underdogs, des Untermenschen, que nous sommes en quelque sorte. On vient de piétiner allègrement pendant un an la règle qui voulait, aux termes de l'article 24 du règlement, que les non-inscrits désignent leur représentant.

Vous avez, Monsieur le Président, par une observation qui est – veuillez m'excuser – l'une des plus stupides que j'aie entendue dans ma vie parlementaire, déclarer que la chose n'était pas possible parce que vous n'étiez pas de même opinion politique que moi. C'est vrai, je suis non-inscrit par conviction. Vous ne l'étiez, vous, que par la trahison de vos amis.

Mais il y a au moins une chose, Monsieur le Président, qui aurait pu trancher ce litige, c'est l'élection. L'élection, c'est la règle normale en démocratie. Eh bien non. Maintenant, les représentants des non-inscrits seront désignés par le Président du Parlement. C'est une bouffonnerie de plus.

Il est vrai que c'est M. Martin qui a prévu cela, qui a concocté cela, avec les représentants des deux grands groupes. Cela me fait penser d'ailleurs aux précédentes modifications du règlement, à l'initiative de M. Corbett, aujourd'hui passé à la trappe, et qui a été heureusement défait aux élections européennes grâce à mon ami Nick Griffin.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - Voorzitter, artikel 86 van het verslag-Martin bepaalt dat de vertegenwoordiger van de niet-ingeschrevenen in de Conferentie van voorzitters niet door de niet-ingeschrevenen zelf wordt bepaald, maar door de Voorzitter van het Parlement. De reden is dat er geen consensus zou bestaan bij de niet-ingeschrevenen. Ik vraag mij af waar het probleem zit. In dit Parlement zelf, wanneer de Voorzitter van het Parlement wordt gekozen, is er ook geen consensus en juist daarom houden wij een verkiezing op een democratische manier. De vertegenwoordiger van de niet-ingeschrevenen moet representatief zijn en daarom is het het best dat er een verkiezing wordt georganiseerd.

Nu komen we in een situatie dat het Europees Parlement zichzelf een beetje te kijk stelt als een soort "Mickey Mouse"-parlement waar de Voorzitter van het Parlement zelf gaat bepalen wie representatief is voor een deel van zijn tegenstanders. Dan stel ik mij de vraag op welke basis? Op basis van representativiteit? Op basis van persoonlijke sympathie of vriendschap voor deze of gene van de niet-ingeschrevenen? Welke criteria gaat de Voorzitter gebruiken om de vertegenwoordiger van de niet-ingeschrevenen te bepalen? Daarover had ik graag een verklaring gehad van de Voorzitter vóór deze stemming, maar daar hebben wij jammer genoeg geen recht op gehad.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Pán predseda, pri všetkej úcte k vám, ako aj k tejto inštitúcii sa teraz pri rokovaní o rokovacom poriadku a prispôsobení Lisabonskej zmluve nedá nespomenúť aj diera v rokovacom poriadku, ktorá umožnila také hlasovanie a taký výsledok hlasovania pri voľbe pána Tőkésa do funkcie podpredsedu.

Nerozumiem, ako môžu predsedovia vydávať rozporné hlasovanie, teda rozporné výsledky hlasovania, a rozumiem všetkým svojim kolegom, ktorí majú pochybnosti o tom, či ich hlas bol správne započítaný. Z toho pohľadu si myslím, že Európska únia a Európsky parlament by mali konať transparentne, prehľadne, a pokiaľ niektorí poslanci, kolegovia majú pocit, že ich hlasovanie bolo vyhodnotené hlasovacím zariadením ináč, ako hlasovali, a nemali si to možnosť overiť na svojich monitoroch, tak to hlasovanie bude asi stále rozporuplné.

Z tohto pohľadu si myslím, že sa v záujme pána Tőkésa a v záujme dôveryhodnosti Európskeho parlamentu treba naozaj vrátiť k tomuto hlasovaniu a opätovne odhlasovať tak, aby do budúcnosti neboli pochybnosti o voľbe podpredsedu Európskeho parlamentu.

 
  
  

Report: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, the cancer from Greece is metastasising across the Mediterranean. We read this week that the European Commission is preparing to bail out Spain, and the President of the European Council, Mr Van Rompuy, frankly admits that in this event the EUR 750 billion already set aside in the emergency bail-out fund would be wholly inadequate.

As the tumour spreads, rather than contemplating amputation, our leaders have decided on a lengthy course of chemotherapy which will be expensive and painful and of uncertain outcome. What I mean by that is that they will try to create the machinery of what Mr Van Rompuy calls economic governance and what his predecessor called fiscal federalism: tax harmonisation, a levy on financial transactions, a European debt agency or a European monetary fund. All these machines to try and transfer money so as to keep their project around when of course much the easier thing would be to excuse the taxpayers the burden of this bail-out and to give the stricken economies the massive stimulus of allowing themselves to devalue and price themselves into the market. What a high price we expect from our people in order to humour the conceits of their elites!

 
  
  

Report: Michael Cashman (A7-0165/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, in occasione del Vertice del Millennio del 2000, i paesi più ricchi, tra cui anche i paesi dell'Unione europea, hanno rinnovato il proprio impegno per la realizzazione di alcuni specifici obiettivi entro il 2015: ridurre la fame e la povertà, migliorare l'istruzione e la sanità e proteggere l'ambiente nei paesi in via di sviluppo.

A quasi dieci anni di distanza, riteniamo che tocchi ora più che mai all'Europa, in quanto principale attore a livello mondiale nell'ambito degli aiuti allo sviluppo, assumere un ruolo guida. Non vi è alcun dubbio che negli ultimi anni gli aumenti degli aiuti allo sviluppo abbiano contribuito ad alleviare le sofferenze di milioni di persone. Stanno funzionando, è vero, ma c'è ancora molto da fare, considerando anche che l'attuale crisi internazionale costringerà molti Stati membri a ridurre il proprio bilancio a sostegno di questi paesi.

Signor Presidente, ho votato a favore di questa relazione perché ritengo che a questo punto sia diventato necessario esplorare meccanismi di finanziamento innovativi. Gli Stati membri dell'Unione europea devono iniziare a prendere sul serio dei partenariati strategici di tipo politico con questi paesi. Questo significa dimostrare una volontà politica rinnovata da parte di tutti i partner per la realizzazione degli obiettivi prioritari, che restano: coerenza delle politiche allo sviluppo, affrontare il cambiamento climatico e la crisi globale, governance e diritti, diritto all'alimentazione ed educazione allo sviluppo. Questa resta, signor Presidente, la nostra sfida primaria.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore della relazione Cashman perché ritengo che sia responsabilità di questo Parlamento e delle Istituzioni europee rispettare e sostenere gli impegni verso le persone che vivono nei paesi meno sviluppati, in particolare quelli africani.

Non possiamo arrivare al 2015 e renderci conto che gli otto obiettivi che ci eravamo posti non sono stati raggiunti, perché dietro il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio, dietro quelle percentuali – non dimentichiamolo – ci sono miliardi di persone che soffrono e che non hanno la possibilità di vivere in maniera dignitosa.

L'Unione europea deve rappresentare un esempio e una guida negli aiuti per lo sviluppo. La cancellazione del debito pubblico, unitamente a un maggiore impegno nel controllo che gli aiuti vadano a buon fine, è uno dei punti chiave di questo progetto di solidarietà, un progetto la cui realizzazione – dobbiamo esserne consapevoli – non è rinviabile se non pagando il prezzo di ulteriori vite umane.

 
  
  

Written explanations of vote

 
  
  

Election of a Vice-President of the European Parliament

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Pal Schmitt, Vice-président du Parlement européen, ayant été récemment choisi pour présider le parlement hongrois nouvellement élu, mes collègues et moi-même devions élire un nouveau vice-président. László Tőkés, député hongrois du PPE, remplissant tous les critères nécessaires à l'exercice d'une telle fonction (intégrité, engagement, soutien à la construction européenne), j'ai voté en faveur de sa candidature.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. − Nominalizarea lui Laszlo Tokes pentru funcţia de vicepreşedinte al PE este o ofensă adusă României, dat fiind discursul şovinist al acestui coleg, iar alegerea sa în această funcţie, în urma unui vot îndoielnic din punct de vedere procedural, este chiar şi mai gravă. O astfel de nominalizare nu ar fi trebuit să aibă loc în PE, for responsabil în faţa cetăţenilor europeni, dar, dat fiind că ea a fost făcută, am fi dorit ca votul să se desfăşoare în condiţii de perfectă conformitate procedurală. Cum nu a fost aşa, aceasta alegere afectează imaginea PE, în special în România, unde opinia publica e interesată în mod direct de acest subiect. Dacă Laszlo Tokes va avea o bună prestaţie în funcţia pe care o ocupă, contează mai puţin în acest moment, ceea ce e cu adevărat important e că o naţiune europeană a fost profund lezată.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D), in writing. − Today's vote on the election of Mr Tőkés as Vice-President of the EP has been a disgrace. First, the President's explanations on how to vote have been both confusing and contradictory. As a result nobody knew for sure how to proceed. Second, the voting machines of a number of Romanian MEPs – expected to vote against – were curiously not working properly. Third, the vote was cast anyway and the President had left the entire matter hanging, leaving the room. Fourth, the sensible request from the floor that the vote be repeated under normal circumstances has been rejected. Fifth, so was the announcement that there were more votes than Members present! Sixth, instead we were simply informed that the vote had been validated anyway! Seventh, even so, nobody could explain how 168 votes could represent a 'qualified majority' in a Parliament numbering 751 members!

In fact, the EPP has thus forcefully imposed its will on the entire Parliament! I regret this, because they can certainly do better than this, and we, the other MEPs, equally deserve better!

 
  
  

Report: Barbara Matera (A7-0180/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – Par solidarité politique avec mes amis du PPE et l’Espagne, j’ai voté le rapport de ma collègue italienne Barbara Matera (PPE, IT) sur la proposition de décision portant sur la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) pour environ 6,6 millions d’euros afin de venir en aide à l’Espagne confrontée à des licenciements dans le secteur des produits minéraux non métalliques. Sans mettre en cause de manière fondamentale l’analyse de la Commission européenne basée sur les dires du Royaume d’Espagne, je trouve curieux de mobiliser le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation sur ce qui n’est qu’une conséquence de l’effondrement de la bulle immobilière espagnole. En fait c’est la chute des prêts hypothécaires qui justifie la baisse du nombre de permis de construire et, donc, la consommation de carrelage et de céramique, donc de produits minéraux non métalliques. Mais où va-t-on avec ce type de raisonnement ? Peut-on sérieusement affirmer qu’il s’agit d’un ajustement à la mondialisation ? Par ailleurs je trouve les frais administratifs de plus de 400 000 euros disproportionnés même si une étude de 60 000 euros, dont le coût paraît prohibitif, semble être à l’origine de l’importance du montant à suivre …

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O aumento do desemprego é uma das consequências mais nefastas da recente crise económica e financeira. Este agravamento da instabilidade dos mercados contribuiu para agravar a situação de diversas empresas que se vinham revelando menos capazes de se ajustar à globalização. No presente caso, foram 181 empresas da Comunidade Valenciana que sofreram este impacto. O Estado espanhol fundamentou adequadamente o seu pedido para que o Fundo seja mobilizado, pelo que creio ser de apoiar a sua pretensão.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Considero inquestionável a pertinência do apoio especial a trabalhadores despedidos e afectados pela actual conjuntura económica mundial, como acontece neste caso de 2.425 despedimentos em 181 empresas da comunidade espanhola de Valência. É de grande importância, não só para a dinamização económica, mas também para a estabilidade social, a aplicação de ajudas para a requalificação e reintegração destes trabalhadores no mercado de trabalho. Voto por isso favoravelmente esta resolução. Reitero a recomendação à Comissão para que não recorra à transferência de dotações do Fundo Social Europeu para assegurar pagamentos no âmbito do FEG (Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização). Tratam-se de fundos com objectivos diferentes e complementares, além de que um não pode substituir o outro. Como medida extraordinária que é, o FEG deve ter um financiamento autónomo e é um erro gravíssimo que o financiamento do FEG, uma medida conjuntural, se faça em prejuízo do Fundo Social Europeu ou de qualquer outro fundo estrutural.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Ispanija 2009 m. rugsėjo 2 d. pateikė paraišką Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondui (EGF) dėl lėšų panaudojimo atleistiems darbuotojams iš 181 įmonės, kurios užsiima kitų ne metalo mineralinių produktų gamyba viename Comunidad Valenciana regione. Manau, kad paraiška atitinka finansinės paramos nustatymo reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl pritariau šiam pranešimui ir Komisijos siūlymui leisti panaudoti 6 598 735 eurų sumą, nes Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondo (EGF) lėšomis finansuojamos tik tos priemonės, kurios padeda darbo netekusiems asmenims integruotis į darbo rinką, taip pat fondo lėšos sudaro sąlygas atleistiems darbuotojams įsidarbinti pastoviam ar terminuotam darbui, dalyvauti profesinio mokymo programose ir įgyti reikalingų žinių, atitinkančių darbo rinkos poreikius, įsigyti verslo liudijimus ar pradėti savarankišką veiklą. Lietuva taip pat jau yra pasinaudojusi šio fondo parama.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore delle relazioni sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione perché credo sia cruciale sottolineare l'importanza del FEG.

Tale strumento è stato istituito per fornire delle misure attive di sostegno al mercato del lavoro, esclusivamente destinate ad aiutare i lavoratori licenziati a causa dei cambiamenti strutturali nei principali flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro.

Si tratta di uno strumento estremamente utile che dal 2007 ad oggi ha visto la presentazione di 55 richieste, provenienti da 17 Stati membri e relative al sostegno di 52.334 lavoratori licenziati, a fronte delle quali sono stati previsti stanziamenti per un totale di 271,9 milioni di euro.

Dall'analisi dei dati in nostro possesso si evince, quindi, che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato mobilitato per una somma pari a 5.195 euro per singolo lavoratore licenziato, una somma effettivamente utilizzata per dare attuazione a pacchetti personalizzati di servizi, specificamente mirati a reintegrare i lavoratori interessati nel mercato del lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Pensant aux travailleurs espagnols de la Communauté valencienne martyrisés par la mondialisation, je m'abstiens. Dans la situation où les plongent les conséquences des politiques néolibérales infligées par l'Union européenne, on pourrait se sentir le droit de voter contre l'aumône dérisoire, que les élites européennes veulent bien leur accorder. Mais le peu qui est donné peut soulager leur peine. La logique du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation n'en est pas moins intolérable. Il avalise les délocalisations en cours vers le Maroc et l'Algérie et consacre les profits des plus riches. Pour l'oligarchie des eurocrates, la bonne conscience s'achète à bas prix.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A UE é um espaço de solidariedade, e nela se enquadra o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. Estes apoios são fundamentais para o auxílio aos desempregados e às vítimas das deslocalizações que se verificam num contexto globalizado. É cada vez maior o número de empresas que se deslocalizam, aproveitando os reduzidos preços do factor trabalho que são praticados em vários países, nomeadamente a China e a Índia, com efeitos nocivos para os países que respeitam os direitos dos trabalhadores. O FEG destina-se a ajudar os trabalhadores vítimas da deslocalização de empresas e é fundamental para facilitar o acesso a um novo emprego. O FEG já foi no passado utilizado por outros países da UE, cabendo agora prestar esse auxílio à Comunidade Valenciana, em Espanha, pela recente situação de desemprego de mais de 2.400 trabalhadores, ocorrido em 181 empresas, no sector da "Fabricação de outros produtos minerais não metálicos". Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The report concerns the mobilisation of the EGF to the benefit of the Valencia region in Spain (EUR 6 598 735), following 2 425 redundancies in 181 enterprises operating in the 'Manufacture of other non-metallic mineral products' sector. The funds will go directly to affected workers. The report got adopted in COBU without debate. In plenary, we Greens supported it too.

 
  
  

Report: Barbara Matera (A7-0181/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – Par solidarité avec le PPE et l’Irlande et sur la base du rapport de mon excellente collègue italienne Barbara Matera relatif à la proposition de décision portant sur la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) à hauteur d’environ 2,7 millions d’euros afin de venir en aide à l’Irlande confrontée à des licenciements dans le secteur de la cristallerie. L’essentiel des 600 licenciements touche l’entreprise Waterford Crystal. Sans remettre en cause l’analyse de la Commission européenne, je trouve curieux que cette entreprise, qui est en difficulté depuis 2005, puisse être à l’origine d’ajustement à la mondialisation. En 2005, elle a annoncé la fermeture de son usine de Dungarvan afin de consolider toutes les opérations dans l'usine principale à Kilbarry , la ville de Waterford , où 1.000 personnes étaient employées par la société. Le déménagement a entraîné la disparition de près de 500 travailleurs à Dungarvan. Après la fermeture de cette usine, le 30 janvier 2009, les anciens employés et leurs familles ont organisé des manifestations qui ont pris fin en mars 2009, après accord des travailleurs et paiement de 10 millions d'euros (source WIKIPEDIA). Est-ce de l’ajustement à la mondialisation ?

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. − Fearaim fíorfháilte roimh an gcúiteamh ón gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú atá á dháileadh ar iar-oibrithe Waterford Crystal agus ar na comhlachtaí coimhdeacha. Bunaíodh an ciste chun cúnamh a thabhairt d’oibrithe atá ag fulaingt de thoradh athruithe struchtúracha sa ghréasán trádála domhanda agus beidh sé an-tábhachtach don phobal áitiúil a raibh tionscal Waterford Crystal ag a lár.

Ós rud é go raibh an tionscal seo lárnach don réigiún, go raibh an-chuid oibrithe oilte áitiúla fostaithe ag earnáil an ghloine agus ag na comhlachtaí coimhdeacha, agus go raibh an earnáil seo fíorthábhachtach ó thaobh fhéiniúlacht réigiún Phort Láirge de, cabhróidh an cistiú seo go mór leis na hoibrithe agus lena dteaghlaigh agus cabhróidh sé le deiseanna fostaíochta eile a thabhairt do na hoibrithe.

Ní foláir bearta comhordaithe a chur i bhfeidhm ar an leibhéal áitiúil chun a chinntiú go ndéantar dáileadh ceart ar an gcistiú seo. Ós rud é go bhfuil an lucht oibre seo níos sine ná oibrithe eile, agus ós rud é gur obair an-oilte a bhí ar siúl acu, ní mór a chinntiú go n-úsáidtear an cistiú chun breisoiliúnt agus oideachas a chur ar fáil, chun daoine a spreagadh chun fiontraíochta agus chun rochtain ar fhostaíocht a fheabhsú.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. A União Europeia é o principal doador para o Fundo Internacional para a Irlanda, representando o seu apoio cerca de 57 % das contribuições anuais.

Congratulo-me, por isso, com o papel que a Comunidade Europeia tem desempenhado no apoio ao desenvolvimento económico e social da Irlanda tendo em vista a obtenção da paz e da reconciliação.

O período de actividade actual está a terminal, mas seria importante que a Comunidade Europeia continuasse a contribuir para o Fundo Internacional para a Irlanda, promovendo a realização dos objectivos de estabelecer pontes e integrar comunidades e o desenvolvimento das regiões das duas partes da Irlanda que mais têm sofrido com a instabilidade destes últimos anos.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), in writing. − I wholeheartedly welcome this decision to mobilise the European Globalisation Adjustment Fund to assist the Waterford Chrystal workers. The global economic crisis, coupled with major shifts in world trade, has made many workers redundant in Ireland and across Europe. I urge the Irish government to act swiftly to ensure that these resources are promptly and effectively used to meet the workers' individual retraining and educational needs. The timeframe for use of this fund is limited and no time must be lost in providing the services needed. There is a need to revise the regulation of the EGF to enable greater flexibility in the use of the resources provided particularly with regard to the timeframe.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O país que fora designado como o Tigre Céltico e que protagonizara níveis de crescimento assinaláveis tem vindo a sofrer nos últimos anos o impacto da crise e dos efeitos da globalização. Estes atingiram o sector vidreiro irlandês, estando hoje quase 600 trabalhadores numa situação que lhes permite aspirar à assistência. Concordo com a mobilização do Fundo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Considerando os objectivos do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG), voto favoravelmente a concessão do apoio aos trabalhadores despedidos das empresas da Waterford Crystal na Irlanda. Trata-se de uma ajuda superior a 2,5 milhões de euros que será determinante para promover a melhoria de competências das pessoas afectadas, cuja grande maioria tem idades superiores a 45 anos. Destaco, no entanto, a situação flagrante de diferenciação e desigualdade criada no quadro do FEG, face à reiterada prática de Estados-membros em não fazer uso dos fundos disponibilizados, prejudicando claramente os trabalhadores que nestes países caem em situação de desemprego, como tem acontecido com Portugal por força do contínuo aumento de falências e das taxas de desemprego.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Airija 2009 m. rugpjūčio 7 d. pateikė paraišką Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondui (EGF) dėl lėšų panaudojimo atleistiems darbuotojams iš įmonės „Waterford Crystal“ ir trijų jos tiekimo ar tolesnės gamybos grandies įmonių. Manau, kad paraiška atitinka finansinės paramos nustatymo reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Pritariau šiam pranešimui ir Komisijos siūlymui leisti panaudoti 2 570 853 eurų sumą, nes Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondo (EGF) lėšomis finansuojamos tik tos priemonės, kurios padeda darbo netekusiems asmenims integruotis į darbo rinką, taip pat fondo lėšos sudaro sąlygas atleistiems darbuotojams įsidarbinti pastoviam ar terminuotam darbui, dalyvauti profesinio mokymo programose ir įgyti reikalingų žinių, atitinkančių darbo rinkos poreikius, įsigyti verslo liudijimus ar pradėti savarankišką veiklą. Lietuva taip pat jau yra pasinaudojusi šio fondo parama.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – C'est en pensant aux travailleurs irlandais de Waterford Crystal sacrifiés abandonnés à la mondialisation que je m'abstiens. Dans la situation où les plongent les conséquences des politiques néolibérales prônées par l'Union européenne, on pourrait voter contre l'aumône dérisoire que les élites européennes leur accordent. Mais le peu qui est donné peut soulager leur peine. La logique du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation n'en est pas moins intolérable. Il avalise la spéculation bancaire en cours et consacre les profits que les Fonds états-uniens, comme KPS Capital Partners, se font sur le dos des travailleurs européens. Au royaume des eurocrates, la bonne conscience est peu coûteuse.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A UE é um espaço de solidariedade, e nela se enquadra o Fundo Europeu de Ajustamento à globalização. Estes apoios são fundamentais para o auxílio aos desempregados e às vítimas das deslocalizações que se verificam num contexto globalizado. É cada vez maior o número de empresas que se deslocalizam, aproveitando os reduzidos preços do factor trabalho que são praticados em vários países, nomeadamente a China e a Índia, com efeitos nocivos para os países que respeitam os direitos dos trabalhadores. O FEG destina-se a ajudar os trabalhadores vítimas da deslocalização de empresas e é fundamental para facilitar o acesso a um novo emprego. O FEG já foi no passado utilizado por outros países da UE, cabendo agora dar esse auxílio à Irlanda, nomeadamente a empresas do sector do fabrico de vidros e cristais. Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The report concerns the mobilisation of the EGF for the benefit of Irish workers (EUR 2 570 853) following redundancies at Waterford Crystal and three of its suppliers operating in the crystal sector. The funds will go directly to affected workers. The report was adopted in COBU without debate. No problem voting in favour.

 
  
  

Report: Barbara Matera (A7-0179/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I welcome the decisions to mobilize financial assistance to redundant workers who lost their jobs due to the global financial and economic crisis in three particular instances – in the Comunidad Valenciana and Castilla-La Mancha regions in Spain, as well as in the crystal production company Waterford Crystal in Ireland. The total amount of support in these cases amounts to EUR 11 million and will target 3 663 redundant workers. Although the assistance from the European Globalization Adjustment Fund will not solve all the problems caused by the financial and economic crisis, I urge EU institutions to perform effective and timely evaluation of applications, as well as the Member States to participate actively in this fund.

In my home country, Lithuania, financial assistance has recently been allocated for workers who lost their jobs in construction, furniture, clothing manufacturing industries, as well as for workers at Snaige factory in Alytus city. This support has been highly appreciated among those most severely hit by the global financial and economic crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – Par solidarité avec le PPE et l’Espagne et sur la base du rapport de ma collègue italienne Barbara MATERA, j’ai voté en faveur de la proposition de décision portant sur la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) à hauteur d’environ 2 millions d’euros afin de venir en aide à l’Espagne confrontée à des licenciements dans le secteur de la construction d’articles en bois. En fait, le Royaume d’Espagne justifie la demande en partant du principe que la crise financière et économique a entraîné un effondrement soudain de l’économie mondiale qui a eu de fortes répercussions sur de nombreux secteurs, en particulier sur la demande dans le secteur de la construction et, donc, des produits à base de bois. La vérité, c’est que la crise a fait éclater la bulle immobilière espagnole et on ne voit pas bien où se trouve la justification de l’ajustement à la mondialisation …Quand on voit ce qui est financé (par exemple 57 soutiens à l’esprit d’entreprise pour 3000 euros chacun, soit 171 000 euros ; 16 formations en alternance à 12 500 euros chacune, soit 200 000 euros etc…), où est l’ajustement à la mondialisation ? A suivre …

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A multiplicidade de sectores e de empresas afectados pela crise e, também, pela globalização tornam inevitável perguntar se será viável e sustentável o presente modelo económico europeu. Se a concessão de apoio aos trabalhadores despedidos não merece contestação, o mesmo não se dirá da eternização de um estado de coisas que tende a multiplicar situações difíceis como as vividas pelos madeireiros e corticeiros de Castilla - La Mancha.

Para além da ajuda episódica, a União Europeia e os seus Estados-Membros terão de ser capazes de promover um ambiente económico liberto de entraves burocráticos desnecessários, amigo dos empreendedores, que premeie o risco e a inovação.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a concessão deste apoio ao abrigo do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, face ao reconhecimento do impacto extremamente negativo que acarreta o encerramento de 36 indústrias do sector da madeira, no espaço de nove meses, na região espanhola de Castilla-La Mancha, atirando 585 pessoas para o desemprego. É uma situação tanto mais gravosa por se tratar de uma região que padece de desertificação demográfica e de um conjunto de trabalhadores na sua quase totalidade com instrução mínima. Alerto, por isso, para a necessidade de uma atenção especial para os impactos negativos da actual crise económica nos meios mais rurais.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Paraiška Komisijai pateikta 2009 m. spalio 9 d. dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondo (EGF) bendros 1 950 000 eurų sumos panaudojimo Ispanijai. Tai susiję su 585 darbuotojų atleidimu per ataskaitinį devynių mėnesių laikotarpį nuo 2008 m. lapkričio 1 d. iki 2009 m. liepos 31 d. iš 36 įmonių, kurios vykdo veiklą sektoriuje, priskiriamame medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba Kastilijos - La Mančos regione. Pritariau Komisijos vertinimui, kad paraiška atitinka Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondo (EGF) reglamente nustatytus atitikties reikalavimų kriterijus, ir Komisijos rekomendacijai, kad biudžeto valdymo institucija patvirtintų paraišką, nes Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondo (EGF) lėšomis finansuojamos tik tos priemonės, kurios padeda darbo netekusiems asmenims integruotis į darbo rinką, taip pat fondo lėšos sudaro sąlygas atleistiems darbuotojams įsidarbinti pastoviam ar terminuotam darbui, dalyvauti profesinio mokymo programose ir įgyti reikalingų žinių, atitinkančių darbo rinkos poreikius, įsigyti verslo liudijimus ar pradėti savarankišką veiklą. Lietuva taip pat jau yra pasinaudojusi šio fondo parama.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – C'est par considération pour les travailleurs espagnols de Castille-La Manche brutalisés par la mondialisation que je m'abstiens. Dans la situation où les plongent les conséquences des politiques néolibérales prônées par l'Union européenne, on pourrait se sentir le droit de voter contre l'aumône dérisoire que les élites européennes veulent bien leur accorder. Mais le peu qui est donné peut soulager leur peine. La logique du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation n'en est pas moins intolérable. Il avalise la spéculation immobilière et sa faillite et consacre les profits que leurs intérêts donnent aux banques. Dans la tyrannie des eurocrates, la bonne conscience est facile.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A UE é um espaço de solidariedade e nela se enquadra o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. Estes apoios são fundamentais para o auxílio aos desempregados e às vítimas das deslocalizações que se verificam num contexto globalizado. É cada vez maior o número de empresas que se deslocalizam, aproveitando os reduzidos preços do factor trabalho que são praticados em vários países, nomeadamente a China e a Índia, com efeitos nocivos para os países que respeitam os direitos dos trabalhadores. O FEG destina-se a ajudar os trabalhadores vítimas da deslocalização de empresas e é fundamental para facilitar o acesso a um novo emprego. O FEG já foi no passado utilizado por outros países da UE, cabendo agora dar esse auxílio à Comunidade Castilha-La Mancha, em Espanha, em virtude do despedimento de 585 trabalhadores ocorrido em 36 empresas do sector das indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, excepto mobiliário, fabricação de artigos de espartaria e cestaria. Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The report concerns the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund to the benefit of the Castilla-La Mancha region in Spain (EUR 1 950 000), following 585 redundancies in 36 enterprises operating in the ‘manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials’ sector. The funds will go directly to affected workers. The report was adopted in the Committee on Budgets without debate. We, the Verts/ALE Group, supported it.

 
  
  

Report: Barbara Matera (A7-0178/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – Par solidarité avec le PPE et sur la base du rapport de ma collègue italienne Barbara Matera, j’ai voté la proposition de décision portant sur la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) à hauteur de 1,1 millions d’euros afin de financer les activités d’assistance technique inhérentes au FEM. L’article 8, paragraphe 1, du règlement de 2006 relatif au FEM dispose que 0,35 % du montant total disponible du fonds, soit 500 millions d’euros, reste disponible chaque année pour une assistance technique à l’initiative de la Commission. Cela représente 1 750 000 euros. Aucun montant n'a encore été alloué à l'assistance technique. Franchement, faire deux réunions de 27 experts (1 par Etat-membre) à 35 000 euros chacune, soit 70 000 euros et deux séminaires sur le FEM à 100 000 euros chacun, tout cela paraît inutile surtout si c’est pour faire payer au FEM, non pas de l’ajustement à la mondialisation, mais des dépenses courantes. Et que dire des 10 études à 25 000 euros l’étude ! … A suivre …mais on a vraiment l’impression que ces activités d’assistance technique sont faites pour dépenser l’argent du fait que la base juridique existe.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Pritariu šiam pranešimui, nes daugiau nei pusė skirtų Komisijai techninės pagalbos lėšų bus panaudota esamų Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) bylų finansiniams tyrimams ir vertinimams atlikti bei jiems įgyvendinti, atkreipiant dėmesį į sėkmingus atvejus ir pasimokant ateičiai, taip pat dalis techninių asignavimų bus panaudota siekiant sukurti duomenų bazę apie ilgalaikę reintegraciją į darbo rinką. Taip pat raginčiau, kad bent dalis šių asignavimų būtų naudojama techninėms priemonėms, kuriomis galima prisidėti siekiant sutrumpinti paraiškų teikimo procedūrą, kuri daugelio pagalbos prašymo atvejų yra per ilga. Norėčiau paraginti valstybes nares susipažinti ir pasinaudoti su EGF siūlomomis galimybėmis dideliu mastu iš darbo atleidžiamiems darbuotojams, ir pasinaudoti šiomis turimomis lėšomis, siekiant padėti sugrįžti į darbo rinką atleistiems darbuotojams ir juos paremti. Taip pat raginčiau valstybes nares keistis geros praktikos pavyzdžiais ir ypač pasimokyti iš tų valstybių narių, kurios jau yra įdiegusios nacionalinius EGF informacijos tinklus, kuriuose vietos lygiu dalyvauja socialiniai partneriai ir suinteresuotosios šalys, siekiant, kad tinkama pagalbos sistema veiktų masinio darbo vietų netekimo atveju.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Comissão Europeia solicita a mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização de modo a poder prestar uma assistência técnica conveniente e adequada aos múltiplos pedidos dos diversos países que vêm conhecendo um aumento do número de trabalhadores desempregados mercê da crise económico-financeira internacional e da globalização que vem afectando a solvência de muitas empresas. A votação unânime em sede de comissão parlamentar ilustra o modo consensual como este pedido é entendido pelos deputados que lidam mais de perto com esta problemática e creio ser merecedor de idêntica apreciação pelo plenário.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Reconhecendo a importância do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização na requalificação da mão-de-obra e na minoração dos impactos sócio-económicos da crise mundial, votei favoravelmente esta resolução, que favorece a melhor aplicação das ajudas e mecanismos previstos para um apoio direccionado a trabalhadores despedidos. Para além do reforço de meios para acompanhar, auditar e avaliar melhor a concretização dos planos de apoio aprovados, saliento a preocupação e o esforço em promover iniciativas que possam conduzir a um maior e mais generalizado recurso às verbas do FEG por parte dos estados-membros, nomeadamente Portugal.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam pranešimui ir Komisijos pasiūlymui 1 110 000 eurų sumą iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų panaudoti finansuoti techninę pagalbą Komisijai. Vadovaujantis teisinio pagrindo 8 straipsnio 1 dalimi, kiekvienais metais techninei pagalbai Komisijos iniciatyva gali būti skiriama 0,35 % metinės didžiausios Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondo (EGF) sumos. Kiekvienais metais gali būti panaudota daugiausia 1,75 mln. eurų, siekiant finansuoti nurodytus fondo įgyvendinimo poreikius. Pritariau, Komisijos pasiūlymui, kad ši suma turėtų būti skirta ir toliau nurodytai veiklai, t. y. su Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondo (EGF) laikotarpio vidurio vertinimu susijusiai veiklai – stebėsenos ir įgyvendinimo tyrimams, žinių bazės sukūrimui; valstybių narių ir Komisijos ekspertų ir auditorių keitimuisi informacija ir patirtimi, tinklų plėtrai, Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondo (EGF) ekspertų grupės posėdžių rengimui; seminarų apie fondo įgyvendinimą organizavimui, taip pat informavimo ir viešinimo veiklai bei tolesnei Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondo (EGF) interneto svetainės plėtrai ir leidiniams visomis ES kalbomis finansuoti. Kadangi, Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondo (EGF) veikla atlieka svarbų vaidmenį ir šio fondo lėšų naudojimo tikslas – teikti vienkartinę paramą darbuotojams, praradusiems darbą dėl globalizacijos padarinių arba pasaulio finansų ar ekonomikos krizės, siekiant palengvinti jų grįžimą į darbo rinką.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla relazione in oggetto nella assorbente considerazione dell'importanza di dotare il Fondo di adeguamento alla globalizzazione di procedure più dinamiche.

La decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2010, chiede di mobilitare un importo di 1.110.000 euro per finanziare attività di controllo e monitoraggio, ma soprattutto di informazione e sostegno tecnico e amministrativo per l'utilizzazione delle risorse da parte degli Stati e delle parti sociali. È fondamentale offrire informazioni chiare per ridurre i tempi delle procedure, cosi come è indispensabile dotare l'Unione di strumenti sempre più vicini ai cittadini per trasparenza e conoscibilità. A partire dal 1° maggio 2009, tale fondo può essere utilizzato anche per il sostegno agli esuberi causati dagli effetti della crisi economica e dei mercati finanziari, il che lo rende ancora più attuale e necessario.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A UE é um espaço de solidariedade e nela se enquadra o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. Esses apoios são fundamentais para o auxílio aos desempregados e às vítimas das deslocalizações que se verificam num contexto globalizado. É cada vez maior o número de empresas que se deslocalizam, aproveitando os reduzidos preços do factor trabalho que são praticados em vários países, nomeadamente a China e a Índia, com efeitos nocivos para os países que respeitam os direitos dos trabalhadores. O FEG destina-se a ajudar os trabalhadores vítimas da deslocalização de empresas e é fundamental para ajudá-los, para que no futuro voltem a ter acesso a um novo emprego. Neste sentido é necessário, também, aferir do bom funcionamento deste mecanismo de auxílio. Assim sendo a Comissão solicita a mobilização do FEG para fazer face aos custos administrativos ligados às actividades de preparação da avaliação intercalar do funcionamento do FEG, com a realização de estudos sobre a aplicação do mesmo, a reintegração dos trabalhadores no mercado de trabalho, o desenvolvimento de redes entre os serviços dos Estados Membros competentes no que respeita ao FEG e ao intercâmbio de boas práticas, bem como à criação e actualização do sítio Web.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF) ha lo scopo di offrire una pronta assistenza a quei lavoratori che sono vittime di cambiamenti strutturali dei modelli di commercio mondiale.

Il 24 aprile 2010 la Commissione ha adottato una nuova proposta di mobilitazione dell'EGF che riguarda l'emissione di 1.110.000 euro dal Fondo, una somma che coprirebbe le attività primarie dell'EGF, ovvero il monitoraggio e l'implementazione degli studi, la creazione di un data base, lo scambio di informazioni e di esperienze tra gli Stati membri e gli esperti europei dell'EGF, l'organizzazione di seminari, nonché gli ulteriori sviluppi del sito web dell'EGF e delle sue pubblicazioni in tutte le lingue europee.

Da parte mia, un'implementazione del Fondo non può che essere accolta positivamente, avendo essa il merito di incoraggiare gli Stati membri a fare buon uso delle possibilità offerte dall'EGF, soprattutto per ciò che concerne i lavoratori. Ritengo che la creazione di un data base sia molto utile, poiché funge da collante tra gli Stati membri e quindi li spinge a collaborare tra loro e a prendere spunto da quei paesi che hanno maggiore esperienza nel settore. Reputo infine incoraggiante che un team di esperti guidi gli Stati membri in questo processo e auspico ulteriori sviluppi per un progetto futuro dell'EGF.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The report concerns the mobilisation of EUR 1 110 000 from the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) to provide technical assistance at the initiative of the Commission. According to the Commission's proposal, this amount is intended to cover the following activities: Activities linked to the EGF mid-term evaluation (Art. 17) - monitoring and implementation studies, creation of a knowledge base, exchange of information and experience among Member States and Commission experts and auditors, development of networks, organisation of meetings of the Expert Group of Contact Persons of the EGF, organisation of seminars on the implementation of the Fund, as well as information and publicity activities (Art. 9) and further development of the EGF website and publications in all EU languages. The report was adopted in COBU without debate. We Greens supported it.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. − Pastarųjų metų finansinis žemės drebėjimas pavertė daug žmonių bedarbiais arba nepakankamai užimtais. Gerai, kad ES grindžiama solidarumo principu. Nuo 2006 m. sukūrus Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (EGF), buvo pateikta beveik trisdešimt paraiškų, kurių vertė siekia 154 mln. eurų, pagalba suteikta 33 000 darbuotojams visoje Europoje. Ši pagalba apėmė daugybę skirtingų sektorių, įskaitant kompiuterių pramonės sektorių, mobiliųjų telefonų ir automobilių pramonės sektorius.

Baltijos valstybės patyrė skaudų finansų krizės smūgį. Nuo 2008 m. spalio iki 2009 m. liepos mėnesio daugiau kaip 1 600 darbuotojų, dirbančių Lietuvos statybų įmonėse, prarado savo darbą. Pusė iš jų nesusirado kito darbo arba išėjo į pensiją – jiems turi būti skiriama pagalba. Didžiąją išlaidų dalį padengia EGF, kitą dalį padengia Lietuvos užimtumo fondas. Norėčiau padėkoti EGF už pagalbos teikimą, kuri yra labai kruopščiai parenkama ir yra socialiai atsakomoji. Vienas iš konkrečių pavyzdžių: iki 2009 m. gegužės mėnesio 651 žmogus, dirbęs Lietuvos AB "Snaigė" (šaldymo įrangos gamintoja) bei dviejose jos tiekėjų įmonėse, prarado savo darbą per penkis mėnesius. Tai turėjo tiesioginę įtaką darbuotojams ir jų šeimoms, taip pat jų miestui Alytui, kuriame yra "Snaigės" būstinė. Atsižvelgdamas į susidariusią situaciją, EGF didelę dalį pinigų skyrė darbininkams. Suteikti pinigai suteiks galimybę darbuotojams susirasti darbą, eiti į mokymus bei persikvalifikuoti.

 
  
  

− Reports: Barbara Matera (A7-0180/2010, A7-0181/2010, A7-0179/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. − The EGF was created in order to aid those workers who have been negatively affected by globalisation. The Commission has adopted proposals to access the fund in order to help Ireland and Spain. I would like to point out that genuine cases in which these funds are needed are generally extremely urgent, and hence the procedure of allowing access to such funds should be as efficient and rapid as possible. In this regard I have agreed with the conclusions that have been reached by our rapporteur and have thus voted in favour of the report.

 
  
  

− Reports: Barbara Matera (A7-0180/2010, A7-0181/2010, A7-0179/2010, A7-0178/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização é fundamental para o apoio à reintegração dos trabalhadores despedidos no mercado de trabalho em consequência da crise económica e financeira mundial.

As instituições europeias têm desempenhado um papel importante no apoio à recuperação económica dos Estados Membros mais carenciados.

Apelo uma vez mais à solidariedade das instituições da União Europeia no sentido de uma aplicação célere e flexível, feita com base em procedimentos simplificados, que respondam rapidamente às necessidades dos trabalhadores mais prejudicados pela actual desaceleração económica.

 
  
  

Report: Michail Tremopoulos (A7-0139/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sonia Alfano (ALDE), per iscritto. − Secondo un'indagine pubblicata dalla Regione Sicilia alla fine del 2009, il 75% dei cittadini ritiene nullo o poco rilevante l'impatto positivo dei fondi europei. Se pensiamo che, secondo la Corte dei conti, il 51% delle risorse destinate alla Sicilia per il periodo di programmazione 2000-2006 non è stato speso e che una buona percentuale dei fondi utilizzati risulta viziata da irregolarità, si comprende bene la pressoché totale mancanza di fiducia da parte dei cittadini.

Appoggio pertanto pienamente la relazione del collega. Solo la più completa trasparenza, consentendo al cittadino di conoscere l'effettivo utilizzo delle risorse pubbliche, può restituire fiducia nelle istituzioni. Chiunque deve avere la possibilità di conoscere a chi vengono assegnati i fondi e soprattutto a cosa vengono destinati, nonché di seguire tutte le fasi dalla programmazione alla realizzazione degli interventi.

Porre il cittadino nelle condizioni di vigilare sui fondi europei non rappresenta solo una declinazione fondamentale del processo democratico, ma costituisce un deterrente ad ogni forma di distrazione di tali risorse pubbliche. Ricordo che trasparenza non significa solamente rendere pubblici i documenti, quello rappresenta solo il primo passo. Le informazioni devono risultare accessibili e facilmente intellegibili, altrimenti risultano un mero esercizio tecnico non funzionale ad alcun controllo democratico.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório, defendendo uma abordagem concertada e acessível de intercâmbio inter-regional das melhores práticas, com o objectivo de permitir aos intervenientes na política de coesão recorrer às experiências de outros. Considero que o domínio das questões relativas à gestão de projecto por parte dos actores implicados na aplicação da política de coesão é um factor fundamental para melhorar e facilitar a governação. Os Estados-Membros devem descentralizar a aplicação da política de coesão para permitir um bom funcionamento do sistema de governação a vários níveis, respeitando o princípio de parceria e o princípio de subsidiariedade. Saúdo a criação de um Manual de Referência de Auditoria, bem como a simplificação, nomeadamente no que concerne à elegibilidade, à engenharia financeira e à simplificação da reportagem financeira.

Saliento os obstáculos dos potenciais candidatos no que diz respeito à utilização dos Fundos Estruturais, nomeadamente: elevados encargos burocráticos, demasiadas regulamentações complexas, falta de transparência nos processos de tomada de decisão e regras de co-financiamento e atrasos nos pagamentos. Para a eliminação destes obstáculos, devem ser definidos critérios de longo prazo para os projectos co-financiados através dos Fundos Estruturais e elaboradas medidas especiais e novos indicadores qualitativos para as regiões com características geográficas específicas, como as RUP.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, condivido la posizione del collega Winkler, cui ho dato il mio voto positivo, sulla revisione della politica comunitaria a favore dell'innovazione. In particolar modo, ritengo condivisibile la volontà di predisporre una strategia di ampio spettro, che non riguardi solo l'innovazione tecnologica ma anche quella amministrativa, organizzativa e sociale. A tale proposito, il coinvolgimento del mondo economico e della piccola e media impresa nella definizione di misure di promozione dell'innovazione mi sembra cruciale, cosi come l'attenzione che va data agli obiettivi di politica economica a livello regionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – La version initiale de ce rapport d'initiative de Michail Tremopoulos ne me convenait pas du tout! J'ai donc déposé une dizaine d'amendements pour le réorienter. Ainsi, avec mes collègues du PPE, nous sommes parvenus à réintroduire le français et l'allemand comme langues de communication à côté de l'anglais, à limiter les informations demandées à celles ayant une réelle utilité, à préserver une présomption de bonne utilisation des fonds européens, etc. L'usage des fonds doit en effet être plus transparent, mais ceci ne doit pas être une excuse pour alourdir excessivement les procédures de demande de financements européens. Grâce à notre action, oui, des informations supplémentaires seront accessibles aux citoyens européens quant à l'utilisation des fonds européens, non, la bureaucratie n'en sortira pas renforcée! J'ai donc voté pour la version amendée de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – J’ai voté le rapport d’initiative de mon collègue grec Michail Tremopoulos sur la transparence de la politique régionale et son financement. Je me félicite de l'initiative européenne en matière de transparence (IET) adoptée par la Commission européenne en vue d'améliorer la transparence, l'ouverture et la responsabilité de la gouvernance de l'Union européenne. Je soutiens la nécessité d'élaborer une réglementation et des modalités d'application telles que les procédures soient transparentes, offrent aux bénéficiaires potentiels un meilleur accès aux Fonds structurels et réduisent les contraintes administratives pour les participants. Les autorités de gestion des États membres doivent présenter de façon transparente l'ensemble des étapes des projets financés par les Fonds structurels. Je forme le vœu que les parlementaires européens soient informés et associés à la conduite des projets sur le terrain dans leur circonscription.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), in writing. − I have voted for this report. Effective use of the structural and cohesion funds is a pre-condition for the growth of our economies and creation of jobs. In order to ensure transparency of the use of funds the European Transparency Initiative should be implemented in its fullest. Currently there is insufficient information about Commission decisions on the funding of major. Member States as well use different levels to inform the public on the beneficiaries of the EU aid .I believe that transparency should be ensured at all levels as it goes hand in hand with the process of simplifying the procedures for obtaining Structural Funds and enables public participation in a debate how public money is spent which is essential for the efficient use of the EU funds.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − In un momento come quello attuale, in cui la crisi economica e finanziaria appare come un fenomeno trasversale che attraversa senza distinzioni tutti i settori, quello agricolo non fa eccezione e richiede a gran voce sostegno finanziario e trasparenza.

La relazione di Michail Tremopoulos dà un seguito alla Comunicazione della Commissione sull'Iniziativa europea per la trasparenza, introducendo proposte atte a favorire la divulgazione dei dati relativi ai beneficiari dei finanziamenti e la trasparenza nella gestione concorrente e nel partenariato. Proprio perché credo che maggiore informazione e soprattutto un'informazione più semplice possano rendere il complesso mondo della politica di coesione comunitaria più vicino al mondo delle imprese, sosterrò con un voto favorevole il testo in questione.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Iniţiativa europeană pentru transparenţă este în vigoare încă din 2005, fiind adoptată de către Comisie, pentru ca, la numai un an după, să fie publicată Cartea verde pentru îmbunătăţirea transparenţei, deschiderii şi responsabilităţii guvernării UE. Motivul care a stat la baza adoptării acestor documente a fost dreptul fundamental al cetăţeanului european de a şti care este destinaţia fondurilor europene. Într-o mai mare sau mai mică măsură, fiecare dintre ei contribuie financiar la aceste proiecte.

Publicarea on-line a informaţiilor cu privire la proiecte majore înainte de luarea deciziilor cu privire la finanţarea acestora reprezintă o practică comună în cadrul instituţiilor financiare internaţionale. Până acum, Comisia Europeană a fost o excepţie, deşi nu există niciun motiv pentru care Executivul comunitar ar trebui să aibă standarde de transparenţă mai puţin înalte. În aceste condiţii, solicitarea Parlamentului adresată Comisiei de a publica la timp informaţii pe internet, pentru a permite accesul direct la documentaţia privind finanţările europene, se înscrie perfect în politica de transparenţă asumată la nivelul Uniunii. Este important ca proiectele aprobate de Comisie să fie dincolo de orice suspiciune, iar opinia publică să fie informată încă din primele etape ale depunerii cererilor de finanţare.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. A transparência sobre o modo como os fundos estruturais são despendidos, em especial através da publicitação ex post dos beneficiários, dos nomes das operações e do montante de financiamento público atribuído às operações, é fundamental para o debate de fundo sobre como gastar dinheiro público europeu.

No entanto, a definição de “beneficiários” e do montante a publicar de financiamento público pago ao beneficiário (montantes atribuídos ou montantes efectivamente pagos) não é clara.

Congratulo-me com as recomendações do presente relatório no sentido em que contribuem uma cultura de confiança recíproca envolvendo todos os interessados que irá contribuir para uma melhor utilização dos fundos europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. − There are many funds in the EU that are made available to citizens as well as other entities. Many complain that the procedures for gaining access to such funds are complicated and excessively bureaucratic. There should be clearer information regarding the procedures associated with such funds and greater transparency with regard to how these funds are spent. I am in agreement with the conclusions reached by the rapporteur and have hence decided to vote in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Voto a favor das medidas propostas neste relatório pois entendo que a transparência tem que ser uma condição fulcral para a realização dos objectivos gerais de todas as políticas, e ainda mais das políticas de coesão.

A variabilidade da apresentação e as condições de acesso aos dados resultante das evidentes diferenças entre Estados-Membros e Autoridades de Gestão na interpretação dos requisitos mínimos da Iniciativa Europeia de Transparência não permite uma comparação completa a nível da UE, pelo que acolho positivamente a introdução de regras mais claras relativamente à divulgação de informações sobre os beneficiários de fundos em regime de gestão partilhada. A diminuição da carga burocrática, a simplificação dos processos na obtenção dos fundos e um maior controlo da gestão financeira são passos positivos.

Considero ainda positiva a proposta de bilinguismo no que respeita à divulgação oficial pelos Estados-Membros da informação pública relativa ao processo de programação dos fundos.

Por último, entendo que a Comissão deve dar o exemplo dotando-se de práticas que promovam a transparência. Concretamente, na questão do financiamento de grandes projectos pela UE, onde não se compreende a razão pela qual continua a aplicar padrões de transparência inferiores aos dos seus pares, como o BEI ou o Banco Mundial.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre a transparência da política regional e do seu financiamento para garantir um maior controlo sobre a forma como são utilizados os fundos públicos. Para além dos actuais requisitos mínimos é urgente garantir que as listas de beneficiários dos fundos estruturais publicadas no website da Comissão incluam informações mais detalhadas em prol de uma maior transparência, como, por exemplo, informações sobre a localização, resumos dos projectos aprovados, tipos de apoio e uma descrição dos parceiros do projecto.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A política regional e os fundos de coesão da União Europeia são fundamentais dentro do princípio de solidariedade entre os Estados-Membros. É fundamental que as verbas afectadas às mesmas sejam usadas de forma eficiente e focada, contribuindo para o desenvolvimento das áreas a que se destinam. Uma maior responsabilidade dos Estados-Membros, transparência na utilização destes fundos, e sanções pela sua má gestão levará a uma maior redução dos desequilíbrios na União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Considerando a dimensão e a multiplicidade regional da Europa, assim como a importância da credibilidade das instituições europeias, votei favoravelmente por entender que a partilha de informação pública e a homogeneidade de procedimentos são decisivos para assegurar a necessária transparência na execução e no financiamento das políticas regionais, tendo em vista a coesão económica e social e o reforço de uma Europa mais justa e equitativa. Sublinho ainda que assegurar o cumprimento de regras comuns e a publicitação de informações objectivas sobre investimentos públicos não deve implicar o aumento de burocracia. Considero, aliás, ser importante reduzi-la para melhorar os índices de transparência e a eficácia das políticas europeias.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, la trasparenza della politica regionale e il suo finanziamento sono temi particolarmente delicati e di notevole interesse per il territorio che rappresento.

Così come stabilito dalla politica di coesione 2007-2013, la Regione Veneto e le altre regioni del nord e centro Italia rientrano nell'obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" al quale è destinato il 16% delle risorse disponibili. La maggior parte delle risorse (83%) è destinata alle regioni in ritardo di sviluppo e tra queste rientrano le regioni del Mezzogiorno.

Concordo con il relatore nel ritenere che l'Iniziativa europea per la trasparenza (IET) della Commissione debba essere accompagnata da parametri di riferimento uguali per tutti, in modo da garantire un livello di trasparenza omogeneo ed effettivo. Definendo il tipo di documentazione da fornire, garantendo l'accesso a tale documentazione, soprattutto nel caso di "grandi progetti", e creando un modello comune da rispettare, si potranno evitare sprechi e gestioni poco trasparenti. La previsione di regole comuni chiare e più dettagliate, che non comportino tuttavia un pregiudizio in termini di efficienza amministrativa, premierà le regioni virtuose e penalizzerà quelle che non definiscono con sufficiente precisione le proprie richieste e i propri progetti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − The Tremopoulos report takes as its starting point the idea that transparency is a prerequisite to achieving the objectives of cohesion policy and I fully support calls for greater transparency in regional policy. The report also calls for Member States to fully involve regional and local authorities in implementing policies and I am sure that when Scotland is independent, the Scottish government will fully involve all Scotland's regions in these matters.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Informacijos apie ES lėšų gavėjus viešas skelbimas yra Europos skaidrumo iniciatyvos pagrindas. Manau, kad Finansiniame reglamente nustatytas reikalavimas valstybėms narėms teikti informaciją apie tai, kaip leidžiamos pasidalijamuoju būdu valdomos ES lėšos, ypač ex post skelbiant informaciją apie lėšų gavėjus yra nepakankamas. Komisija apsiriboja tik bendro rekomendacinio viešam duomenų skelbimui skirto standarto pasiūlymu ir ES informacijos viešu paskelbimu Regioninės politikos generalinio direktorato tinklavietėje pateikiant nuorodas į valstybių narių elektroninius adresus, kuriais skelbiami reikalaujami duomenys apie Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo lėšų gavėjus. Kai minėti fondai naudojami vadovaujantis pasidalijamojo valdymo principu, už tokias nuorodas ir jų turinį atsako tik valstybės narės, o jose pateikiama vadovaujančių institucijų perduota informacija. Dėl duomenų pateikimo ir naudojimosi duomenimis sąlygų įvairovės yra neįmanoma atlikti palyginimo ES lygmeniu. Todėl pritariau EP pateiktiems pasiūlymams užtikrinti, kad naudojantis valstybių narių duomenų bazėmis būtų galima atlikti visapusę paiešką ir kad duomenų bazės būtų suderintos siekiant palengvinti visos ES duomenų apžvalgą, renkamus duomenis pateikti ir tvarkyti struktūrizuotai ir palyginamai siekiant užtikrinti, kad juos būtų labai patogu naudoti. Šių pasiūlymų įgyvendinimas prisidėtų prie Europos skaidrumo iniciatyvos.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Pozytywnie oceniam działania Komisji i Parlamentu na rzecz przejrzystości polityki regionalnej i jej finansowania. Jest to sektor, który pochłania „lwią część” unijnego budżetu, zatem podatnicy mają prawo i powinni mieć nieograniczony dostęp do wiedzy, jak zostają wykorzystane ich pieniądze.

Chciałbym wyrazić również nadzieję, iż podejmowane działania spowodują tworzenie nowych regulacji, inspirowanych obserwacją publikowanych danych, dzięki czemu procedury wdrażania staną się bardziej przejrzyste i prostsze.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Pentru a apropia mai mult instituţiile şi organismele europene de cetăţenii pe care îi deservesc şi pentru a evidenţia contribuţia acestora la coeziunea socială şi economică şi la dezvoltarea durabilă a Europei, una dintre preocupările de bază ale Uniunii Europene o reprezintă creşterea transparenţei sale.

Am votat în favoarea acestui raport deoarece susţin promovarea de către Comisie a unei direcţii unitare, bine stabilite în ceea ce priveşte accesul la informaţiile legate de beneficiarii fondurilor comunitare. În acest fel vom elimina diferenţele privind modul în care statele membre publică aceste informaţii. În acest mod vom putea obţine o imagine de ansamblu la nivel european a datelor prezentate şi în acelaşi timp vom obţine un grad sporit de credibilitate şi responsabilitate faţă de cetăţenii europeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider deosebit de importantă necesitatea transparenţei politicilor regionale în vederea creşterii accesului potenţialilor beneficiari la baza de informare a Iniţiativei Europene pentru Transparenţă (IET). Consider că implicarea autorităţilor locale şi regionale este esenţială în ceea ce priveşte transparenţa politicilor regionale, ele având datoria de a îndeplini un dublu rol în acest sens. Pe de o parte vor exploata avantajele IET prin facilitarea accesului cât mai larg la această bază de informare a beneficiarilor fondurilor ceea ce ar putea constitui exemple concrete de bune practici a finanţărilor regionale. În acelaşi timp, autorităţile locale şi regionale vor avea rolul determinant de a promova pe căi cât mai adecvate această bază de date pentru ca informaţiile să ajungă cât mai facil la cetăţeni.

Totodată este necesară stabilirea unor sisteme de măsurare a gradului de acces la baza de informare IET, pentru a avea o proiecţie cât mai clară a nivelului de accesare a informaţiilor cuprinse în această bază de date. Identificarea unui nivel redus de utilizare va impune autorităţilor care îl gestionează de la nivel subsidiar să găsească metode mai eficiente de promovare.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. − La tracciabilità di beneficiari, importi e progetti nell'ambito degli strumenti di regolamentazione dell'uso del FESR, del FSE e del Fondo di coesione è indispensabile a garantire la trasparenza della spesa. Un sistema trasparente valorizza gli investimenti e riduce i costi. Tale importanza rende auspicabile l'irrigidimento delle previsioni sanzionatorie in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di pubblicità, la promozione di un più moderno e funzionale sistema di rete tra le autorità di gestione, la definizione di una base comune per uniformare i comportamenti dei singoli stati e il collegamento tra pubblicità, controllo e auditing. Questa azione dovrebbe essere inserita nel pacchetto di misure anticrisi. Analoga indicazione è stata fornita dal Parlamento in occasione del voto su "Tutela degli interessi finanziari della Comunità – lotta contro la frode – relazione annuale", considerando che l'obbligo di procedure trasparenti previene i comportamenti scorretti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A transparência na utilização dos fundos comunitários, bem como a informação pública dos beneficiários dos Fundos da UE, é essencial para a Iniciativa Europeia em matéria de Transparência (IET). Tal divulgação permite aferir a forma como os dinheiros públicos são utilizados, o que é essencial para a boa saúde da democracia e para a boa gestão de recursos sempre limitados. No entanto, neste momento de crise em que estamos, são necessários outros mecanismos que permitam uma ainda maior transparência, nomeadamente a informação prévia, por parte da Comissão, das decisões relativas ao financiamento de grandes projectos. É, pois, essencial continuar a desenvolver todos os mecanismos disponíveis que levem a uma cada vez maior transparência no que respeita a todos os beneficiários dos Fundos da União Europeia. Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE) , písomne. − Zverejňovanie informácií týkajúcich sa financovania projektov z európskych fondov jednoznačne umožní verejnosti v členských štátoch zapojiť sa do diskusie o lepšom využívaní verejných financií.

Zvýšenie transparentnosti si, podľa môjho názoru, vyžaduje zavedenie jasných pravidiel týkajúcich sa zverejňovania informácií, čo však nesmie mať za následok prílišné administratívne zaťaženie pre potenciálnych príjemcov, ktorí už aj tak zápasia s komplikovanými administratívnymi požiadavkami.

Veľmi by som uvítal, aby zverejňovanie informácií k veľkým projektom na internete bolo včasné a umožnilo priamy prístup k projektovej dokumentácii, a to predovšetkým k hodnoteniu vplyvu na životné prostredie, ktorého dôležitosť je subjektmi mnohokrát braná na ľahkú váhu alebo dokonca obchádzaná. Občianska spoločnosť by teda mala mať možnosť na stránkach Komisie zasielať svoje stanoviská a prispievať tak k demokratickej kontrole a k zvýšeniu kvality projektov.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Vor Jahren schon wurde die Europäische Transparenzinitiative gestartet, die Fortschritte halten sich jedoch in Grenzen. Die Offenlegung der Empfänger hat beispielsweise im Bereich der Agrarförderungen zutage gebracht, dass die Fördermittel vielfach an Großkonzerne, Königshäuser etc. gehen. Wenn die EU es mit der Transparenz ernst meint, dann müsste dies auch bei den Entscheidungsfindungen konsequent durchgeführt werden. Die Transparenzinitiative besteht zum Großteil nach wie vor nur aus leeren Worthülsen, deshalb habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Es ist wichtig und richtig, dass Informationen darüber eingeholt werden, wie konkret öffentliche Fördergelder vergeben werden und wer konkret davon profitiert. Dies darf jedoch nicht zu übertrieben extensiven Kompetenzen der Kommission führen, die so weit führen, dass die Mitgliedstaaten etwa nicht mehr die Projekte und Partner selbst aussuchen können. Ich habe mich daher der Stimmabgabe enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. − Przejrzystość finansowa instytucji publicznych jest jednym z fundamentów współczesnej demokracji. Obywatele muszą mieć wgląd w to, jak wydawane jest każde euro – wszak pochodzi ono z płaconych przez nich podatków. Nie da się ukryć, że przyjęta w 2005 roku przez Komisję Europejską europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości przynosi pierwsze efekty. Przyjmuję to z zadowoleniem. Z drugiej strony wiele jest jeszcze do zrobienia. Ze smutkiem zauważam, że standardy dotyczące przejrzystości obowiązujące w Komisji Europejskiej przy realizowaniu polityki regionalnej są niższe niż w innych instytucjach, na czele z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Nie ma żadnych powodów przemawiających za utrzymaniem takiego stanu rzeczy. Podzielam zawarte w rezolucji zadowolenie z postępu na polu społecznej kontroli nad rozdzielaniem funduszy służących realizacji celów polityki regionalnej. Wysoko oceniam również podkreślenie w rezolucji roli instytucji społeczeństwa obywatelskiego w systemie programowania polityki spójności. Wierzę, że rozwiązania proponowane w rezolucji przyczynią się do zwiększenia skuteczności programów oraz legitymacji unijnej polityki spójności. Uwzględniając te elementy, zdecydowałem się poprzeć tę rezolucję.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de Michail Tremopoulos, dont le texte comporte des dispositions visant à améliorer l'efficacité et la transparence de la politique régionale européenne. Afin d'offrir aux bénéficiaires potentiels des fonds structurels européens un meilleur accès aux financements disponibles, il me semble nécessaire de rendre moins lourdes les contraintes administratives liées aux demandes de financement, ainsi que d'accroître la transparence des procédures d'accès aux financements communautaires. C'est en rendant les règles et leur application plus claires et plus simples que l'on rendra ces financements européens plus efficaces. Par ailleurs, il me parait indispensable de mieux informer les citoyens sur les réalisations concrètes de l'Union européenne, notamment celles liées à l'utilisation des fonds structurels. Je suis donc favorable à la publication, par la Commission européenne, de plus d'informations à destination de la population sur les grands projets, que ceux-ci soient achevés ou en cours, dont la réalisation a été possible grâce à l'utilisation de ces fonds.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I want to salute and congratulate my colleague in the Greek Greens, Michail Tremopoulos, for the adoption today of his report on transparency and regional policy and its funding. The result, 629 votes in favour and only 6 against, shows the great job he has done on it.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – J'ai soutenu et voté le rapport Tremopoulus qui invite la Commission européenne et les autorités de gestion nationales à plus de transparence dans l'attribution et l'utilisation des Fonds structurels. Il est important d'obtenir des données comparables sur cette gestion des fonds au niveau européen pour que les porteurs de projets ainsi que les citoyens puissent savoir quelles sont les priorités européennes en matière de financement, quels acteurs ont déjà bénéficié de ces fonds, comment ces fonds ont été utilisés, quelles sont les procédures et les échéances des différents projets. Le but est ainsi de garantir une meilleure visibilité des fonds pour les bénéficiaires potentiels et un meilleur contrôle de leur utilisation. Cependant, il ne fallait pas tomber dans "l'excès" de transparence, et surcharger les autorités de gestion et les porteurs de projets de contraintes peu pertinentes, inefficaces et pénalisantes en matière d'information. Ainsi, avec mes collègues de la majorité présidentielle de la commission REGI, nous avons amendé le texte d'origine pour être sûrs que la logique de transparence ne se fasse pas aux dépens de la logique de simplification de la politique de cohésion. Car les deux grands défis à relever pour cette politique sont justement sa simplicité et sa visibilité.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicole Sinclaire (NI), in writing. − I voted against this measure not because I am against transparency, far from it; as one of only a few UK MEPs to have audited accounts, I believe in stronger transparency. But this vote is typical of the EU: pretending to be transparent and putting in place more bureaucracy at taxpayers' expense. My constituents deserve better.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O presente relatório qualifica a transparência do princípio director transversal no processo de programação e de decisão da política de coesão e avança várias propostas de carácter técnico e administrativo que se revelam úteis para uma maior eficácia no desenvolvimento da política regional. O documento, que conta com o meu voto favorável, visa, para além das questões da divulgação alargada de dados sobre os beneficiários e da necessária redução dos encargos administrativos e da aceleração dos procedimentos, o tema da transparência na parceria entre as regiões, os Estados-Membros e a União Europeia.

Com base nesta preocupação é incorporada, com base numa alteração por mim assinada, uma referência à necessidade de uma prestação de informação mais focada, mais regular e mais oportuna às organizações parceiras, nomeadamente através de mais assistência técnica e acções de formação, o que se mostra indubitavelmente útil para os parceiros das regiões mais distantes da União, como é o caso das regiões ultraperiféricas.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. − Gerbiami kolegos, norėčiau pabrėžti, jog skaidrumas tokiai šaliai kaip mano, Lietuvai, yra labai svarbus. ES fondai, kaip antai Struktūrinis fondas ir Sanglaudos fondas, padėjo suformuoti Lietuvos ekonominę, socialinę ir aplinkosaugos plėtrą bei dar ilgai ją formuos. Todėl svarbu, kad piliečiams būtų suteikta galimybė tapti liudininkais ir daryti įtaką skirstant šiuos išteklius. Kad tai įvyktų, būtina, kad dalyvautų visuomenė. Visuomenės dalyvavimas galėtų pasireikšti įvairiais būdais sprendimų priėmimo procese – paskirstant ES fondų lėšas bei jas įgyvendinant. Didesnis visuomenės dalyvavimas sumažintų korupcijos lygį bei padidintų veiksmingesnį fondų lėšų panaudojimą, kuris itin svarbus tokiai šaliai kaip Lietuva. Taip pat svarbu paviešinti ES fondų lėšų gavėjus. Tai paskatintų diskusijas apie viešųjų pinigų panaudojimą valstybėje, kas vėlgi yra vienas iš esminių funkcionuojančios demokratinės valstybės principų. Taip pat norėčiau pabrėžti regioninių ir vietos institucijų dalyvavimo būtinumą, o svarbiausia – paprastų piliečių. Pranešime yra keletas pastebėjimų dėl visapusiškos internetinės platformos, kuri padėtų geriau suvokti, apžvelgti esamus fondus Tai gera pradžia, bet turėtų būti daroma daugiau, kad įtrauktų žmones iš skirtingų sluoksnių – turtingesnius ir skurdžiau gyvenančius, iš didelių miestų ir mažų kaimelių. Pilietinė visuomenė ir nevyriausybinės organizacijos taip pat galėtų padėti skatindamos programų efektyvumą bei gerindamos jų atskaitingumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Kerstin Westphal (S&D), in writing. − On behalf of the S&D Group, I want to express our general consent to this report. It is important that the European Parliament fights for greater transparency in regional policy, but we reject the so-called "naming and shaming", as asked for in point 16 of this report. We certainly agree to a tougher line on communication and information requirements, but the goal of more transparency - which we also support - should not be achieved by the wrong means. We are afraid of having a "witch-hunt" when naming and shaming is carried out. The European Commission should not be made a moral authority which achieves group discipline by naming, shaming or blaming. We also reject this approach as it could lead to a more complex situation and non-implementation in the Member States. Despite this concern, we agree – as stated above – with the general ideas of the report and think it is very helpful.

 
  
  

Report: Seán Kelly (A7-0190/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – La construction européenne a été imaginée par les Pères de l'Europe pour assurer la paix sur le continent européen. Alors que des tensions persistent en Irlande du Nord, il est essentiel que l'Europe d'aujourd'hui continue à apporter une aide financière à la réconciliation entre les deux communautés qui se sont tant combattues jusqu'ici. Ainsi, l'Union européenne doit assurer la poursuite du financement de projets concrets permettant de tisser des liens indispensables à l'instauration d'une paix durable. La Cour de justice de l'Union européenne ayant, pour des raisons de base juridique, récemment annulé le règlement européen 1968/2006, règlement permettant justement ce financement, il était du devoir des députés européens d'adopter un nouveau règlement fondé sur la base juridique appropriée. J'ai donc voté en faveur de ce nouveau règlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. − Vótáil mé i bhfabhar na tuarascála seo maidir le ranníocaíochtaí leanúnacha an AE don Chiste Idirnáisiúnta d’Éirinn. Tá EUR 15 milliún íoctha isteach sa chiste ag an Aontas Eorpach don tréimhse 2007 – 2010. Tá maoiniú an AE (ar 57% den iomlán é) lárnach d’éifeacht an chiste.

Bhí dea-thionchar ag an gciste ar chúrsaí in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann araon, agus tá cúnamh agus tacaíocht tugtha aige do lear maith tionscnamh trasteorann ó bunaíodh an ciste i 1986. Thug an ciste tacaíocht don tsíocháin agus don athmhuintearas; spreag sé an caidreamh agus an pháirtíocht agus chuidigh sé le dul chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta. Bhí tionchar soiléir agus suntasach ag an gciste ar na pobail atá i gceist agus chuir sé go mór le hiarrachtaí síocháin bhuan a bhaint amach, go háirithe lena ndearnadh i gcomhar leis an gclár PEACE i dTuaisceart Éireann agus sna contaetha cois teorann.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – Le Fonds international pour l'Irlande est un bon exemple de coopération transnationale et internationale. Ce Fonds, géré par un organisme international indépendant, est financé par plusieurs pays: Union européenne, États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande et Australie. Aussi bien en Irlande du Nord qu'en République d'Irlande, des projets encouragent ainsi les contacts, le dialogue et la réconciliation entre les nationalistes et les unionistes. Ce soutien international prendra toutefois fin en 2010. Il convient dès lors de se demander comment les priorités d'action du Fonds pourront être financées après cette date, notamment la promotion du progrès économique et social et l'encouragement du dialogue pour la paix.

Les projets couverts par le Fonds international pour l'Irlande complètent d'ores et déjà l'action des programmes PEACE de l'Union européenne. Il serait opportun de préciser leur avenir dans le cadre des prochaines perspectives budgétaires européennes. J'appelle donc la Commission européenne à examiner comment les fonds structurels pourraient prendre le relais du Fonds international pour l'Irlande, notamment dans le cadre de l'objectif "Coopération territoriale européenne".

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. − Following numerous years of instability in Ireland, a fund referred to as the IFI was set up for the purpose of ensuring economic and financial stability in the region. We have seen that the report looks into the plans for the fund in the future and establishes some key goals that need to be tackled. I agree with the conclusions reached by the rapporteur and hence decided to vote in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), in writing. − I voted in favour of the Kelly Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning EU financial contributions to the International Fund for Ireland (IFI).

Such inter-regional cooperation and reconciliation projects should be supported, in particular with a view to furthering social and economic progress. The IFI has been a key part of cross-community reconciliation and recognition needs to be given to the key role played by the EU in this area. Lessons can be learned from the successes of the IFI initiatives, which may be applied to other areas of the Union where there is community marginalisation and tension.

The use of EU funds to support the IFI’s ‘Football for Peace’ project is a point that I wish to highlight. The promotion of reconciliation and mutual understanding amongst young people through the medium of sport is an initiative which should be lauded. Indeed the use of sport to empower individuals and combat social exclusion should not be underestimated.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O processo de paz na Irlanda do Norte constitui um exemplo de sucesso que mereceu, e deve continuar a merecer, o apoio das instituições europeias. Tal como na integração europeia, também em situações de pós-conflito como esta, o caminho rumo à estabilidade se fará mediante o estabelecimento de solidariedades de facto que facilitem e incrementem as relações transfronteiriças e intercomunitárias. Faço votos para que outras partes da União Europeia flageladas por fenómenos de terrorismo secessionista possam analisar o percurso irlandês e colher dele ensinamentos que lhes permitam erradicar a violência e construir sociedades a que todos possam chamar sua, no respeito pela lei, pelas tradições e pelos direitos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o prolongamento do Fundo Internacional para a Irlanda, por entender que é importante frisar a missão da União Europeia ao nível da paz entre povos e comunidades, como factor determinante para o desenvolvimento económico e social, assim como para a valorização da dignidade humana e da qualidade de vida dos cidadãos. Isso mesmo pode ser verificado no caso concreto da Irlanda. A União Europeia deve continuar a assumir um papel decisivo na manutenção da paz e na eliminação de tensões regionais, étnicas e culturais, promovendo assim condições para o progresso social e económico.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Desde 1986, quando foi instituído, o Fundo Internacional para a Irlanda tem vindo a contribuir para promover o progresso económico e social e incentivar os contactos, o diálogo e a reconciliação entre os nacionalistas e os unionistas em toda a Irlanda. A continuação do processo de paz que se desenvolve na Irlanda necessita de continuar a ser apoiada pela UE através de contribuições para o Fundo Internacional para Irlanda, apoio que tem vindo a ser disponibilizado desde 1989. O reforço deste apoio servirá para reforçar a solidariedade entre os Estados Membros e os respectivos povos. Daí o meu sentido de voto.

 
  
  

Recommendation for second reading: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Il s'agissait d'un vote en deuxième lecture sur le règlement pour un réseau de fret ferroviaire européen compétitif. J'ai voté en faveur des compromis élaborés entre le Parlement et le Conseil de l'UE. Ces compromis devraient en effet permettre de promouvoir les conditions d'une meilleure gouvernance pour l'attribution des capacités d'accès et pour la gestion des grands corridors de fret ferroviaire intra-européens. Une fois adopté, ce règlement doit renforcer l'efficacité des grands flux de fret ferroviaire sur les corridors européens et ainsi participer, par cette amélioration, à la réduction des émissions polluantes du transport. Pour toutes ces raisons, j'ai voté en faveur du texte négocié avec le Conseil afin d'obtenir un accord en deuxième lecture.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – J’ai voté la recommandation pour la deuxième lecture contenue dans le rapport de mon ami roumain Marian-Jean Marinescu sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif. Je soutiens les modifications proposées relatives à l’organisation de corridors ferroviaires internationaux en vue de créer un réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif. De même je soutiens l’idée de «guichet unique» qui a été introduite, à savoir l'instance commune mise en place par le comité de gestion de chaque corridor de fret donnant aux candidats la possibilité de demander dans un seul lieu et en une seule opération un sillon pour un parcours traversant au moins une frontière.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Palaikau šį reglamentą dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo sukūrimo, kurio įgyvendinimas, tikima, turės pridėtinę vertę visai Bendrijai, nes Europa bus sujungta bendru geležinkelių transporto tinklu. Tokiu būdu bus užtikrintas efektyvus žmonių ir krovinių judėjimas tarp Europos regionų. Reglamentu nuspręsta ir dėl geležinkelių koridorių įgyvendinimo terminų. Priimtas Lietuvai palankus ilgesnis 5 metų laikotarpis, per kurį Lietuvoje turės būti nutiesta europinė vėžė. Šiuo metu Lietuvai išgyvenant skaudžius ekonominės krizės padarinius šis sprendimas ypač palankus, kadangi Lietuvos, kaip ir kitų nuo krizės sunkiai nukentėjusių šalių, finansinės galimybės investuoti į geležinkelių infrastruktūros plėtros projektus artimiausiu metu yra ribotos.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Segmentul transportului de mărfuri la nivelul Uniunii este foarte ofertant în condiţiile unei creşteri constante a acestuia. În aceste condiţii, pare contradictoriu faptul că se optează din ce în ce mai puţin pentru transportul feroviar. Numai 10% din mărfurile transportate pe teritoriul Uniunii Europene se folosesc de căile ferate. Practic, faţă de acum 20 de ani, traficul feroviar de mărfuri s-a înjumătăţit. Comisia Europeană a recunoscut rolul-cheie al transportului feroviar de mărfuri încă din anul 2001.

Atunci, orizontul stabilit prin Cartea albă a politicilor europene în domeniul transporturilor era 2010. Piaţa transportului feroviar de marfă trebuie să facă faţă acum provocării reprezentate de îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate, din cauza lipsei de conformitate care constituie un handicap în concurenţa cu alte modalităţi de transport de marfă. Involuţia sectorului transportului feroviar de marfă devine de neexplicat în condiţiile în care există trei pachete legislative feroviare. Acestea sunt însă insuficient armonizate cu legislaţiile naţionale, iar sistemele feroviare sunt neconectate la nivel transfrontalier. În aceste condiţii, regulamentul propus de Parlamentul European este menit să facă transportul feroviar de mărfuri mai eficient, prin coordonarea între statele membre şi administratorii de infrastructură.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), in writing. − I support efforts to make rail freight more effective, because of its environmental advantages compared to road freight. However, I want to make it clear that I oppose the ongoing liberalisation of railways in the European Union, which is responsible for the fragmentation, lack of investment and ineffectiveness of rail freight today. This compromise with the Council is an effort to improve the situation, therefore I vote for it. But it builds on the liberalisation that I strongly oppose. However, this vote does not concern deregulation, which is already in the Treaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis de Jong (GUE/NGL), in writing. − I support all efforts to make rail freight more effective, because of its environmental advantages compared to road freight.

However, I want to make it clear that I oppose the ongoing liberalisation of railways in the European Union, which is responsible for the fragmentation and ineffectiveness of rail freight today, as well as the lack of investment in this area.

This compromise with the Council is an effort to improve the situation. Therefore I am voting in favour, even though it builds on the liberalisation that I strongly oppose. This vote does not concern deregulation, which is already provided for in the Treaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – Le projet de règlement définit des « corridors » pour le fret ferroviaire, autrement dit : des itinéraires traversant plusieurs États membres sur lesquels les gestionnaires se coordonnent pour la gestion et l’exploitation de l’infrastructure. Il s'agit d'une vraie valeur ajoutée européenne car ce règlement améliorera la transparence dans l’attribution et la gestion des sillons (« slot ») et favorisera la coordination transnationale à tous les niveaux : capacités disponibles, investissement, travaux d’infrastructures, gestion opérationnelle, etc. La création d’un guichet unique par corridor permettra en outre aux entreprises de s’adresser à un interlocuteur unique, symbole d’une gestion des corridors ferroviaires placée dans une perspective européenne. Ce règlement constitue ainsi un signal fort en faveur d’une véritable politique européenne des transports et des infrastructures. Il est un pas essentiel pour permettre au fret ferroviaire d’être plus rapide et plus fiable et donc pour en faire une alternative crédible et écologique à la route sur la longue distance. Une approche véritablement européenne était d’autant plus nécessaire que c’est à cette échelle que le marché du fret ferroviaire est pertinent.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por contribuir para a criação de uma rede ferroviária europeia de mercadorias mais competitiva. A mutação verificada no sector dos transportes nas últimas décadas e a crescente abertura dos mercados ferroviários nacionais (criando sérios problemas de falta de conformidade) tornam necessária a aplicação destas medidas que contribuirão para a criação de uma rede de distribuição eficiente entre os Estados-Membros da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Nas últimas décadas a quota de mercado do caminho-de-ferro no transporte de mercadorias diminuiu continuamente, sendo que em 2005 representava apenas 10% desse transporte. Procurando enfrentar este desafio, a Comissão promoveu a ideia de trabalhar melhor a questão, propondo, em Dezembro de 2008, um regulamento relativo a uma rede ferroviária europeia para um transporte de mercadorias competitivo.

Em Abril de 2009, o Parlamento Europeu aprovou a sua primeira leitura sobre a proposta, dando o seu apoio à Comissão. O Conselho chegou também a acordo político quanto a este Regulamento, introduzindo, porém, algumas alterações. Não pondo em causa a importância do transporte ferroviário de mercadorias e a necessidade de uma coordenação europeia do mesmo, apoiando a criação dos chamados corredores de transporte de mercadorias, a verdade é que, no actual contexto económico-financeiro dos países da UE, a criação de um sistema integrado de transporte de mercadorias pressupõe, necessariamente, um investimento muito elevado dos Estados, o qual não podemos garantir que estes estejam em condições de promover e/ou assegurar. Por isso mesmo, sem pôr em causa os objectivos deste Regulamento, ao aprová-lo não podemos, contudo, esquecer que o actual contexto de austeridade irá impor-se, naturalmente, a qualquer outro calendário.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), per iscritto. − Accolgo con favore il voto della plenaria che ha approvato la raccomandazione per la seconda lettura in merito al regolamento relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo.

La relazione stabilisce la realizzazione di nove corridoi merci tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'istituzione di uno "sportello unico" per corridoio, utilizzato per garantire a tutte le compagnie ferroviarie pubbliche e private le informazioni necessarie in merito all'assegnazione di capacità sul corridoio stesso, e pone l'accento sull'interoperabilità nel trasporto di merci, prevedendo collegamenti con i porti di mare e delle vie navigabili interne.

Questo regolamento rappresenta sicuramente un grande passo avanti verso un coordinamento europeo del traffico ferroviario, per ora delle merci, e contribuisce al completamento della liberalizzazione del mercato ferroviario, assoluta priorità in questo settore.

Mi dispiace che alcuni parlamentari abbiano tentato di sabotare il progetto prioritario del corridoio Stoccolma-Napoli, prevedendo in un emendamento l'esclusione del Brennero dal percorso. Si è trattato di un atteggiamento irresponsabile che, grazie all'attenzione dei parlamentari italiani, è stato respinto. Per queste ragioni, ho sostenuto con convinzione la raccomandazione per la seconda lettura.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – C'est avec enthousiasme que j'ai voté l'adoption de ce texte. Il représente une grande avancée pour le fret et le transport en Europe. Celui-ci sera désormais plus compétitif et moins coûteux. L'Europe se dirige vers une plus grande interconnexion entre les réseaux ferroviaires européens, les corridors de fret et les ports maritimes et fluviaux. C'est un pas important pour le développement durable du secteur des transports ferroviaires en Europe, qui pourront ainsi enfin offrir une réelle alternative aux transports aériens et routiers. Désormais les corridors internationaux qui relient les États membres seront gérés par des autorités transfrontalières qui coordonneront la gestion des infrastructures et l'attribution des sillons. Le tout sera chapeauté par un guichet unique par corridor ferroviaire, dont j'ai vivement défendu la création. De par cette nouveauté, l'Europe va de l'avant et marque sa volonté d'une meilleure coopération et d'une plus grande intégration dans le secteur des transports. Je me réjouis de l'adoption de ce rapport qui renforce les bases du grand réseau de transport ferroviaire européen que j'appelle de mes vœux depuis de nombreuses années

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), in writing. − Explanation of vote on Marinescu (A7-0162/2010). I support efforts to make rail freight more effective, because of its environmental advantages compared to road freight. However, I want to make it clear that I oppose the ongoing liberalisation of railways in the European Union, which is responsible for the fragmentation, lack of investment and ineffectiveness of rail freight today. This compromise with the Council is an effort to improve the situation, so I voted for it, but it builds on the liberalisation that I strongly oppose. This vote does not however concern deregulation, which is already in the Treaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE), schriftlich. Soeben habe ich gegen den Antrag im Marinescu-Bericht gestimmt, einen „One-Stop-Shop“ und damit eine zentrale Koordinierungsstelle zur Regelung des Güterverkehrs einzurichten. Weitere 162 Kollegen haben sich ebenso entschieden – nach einer von mir mitinitiierten Unterschriftensammlung. Wir bejahen die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit im Schienengüterverkehr. Wir wollen flexible und effektive Lösungen und sind auch aus Umweltgründen für die Stärkung des Zugverkehrs. In keinem Fall darf der Personennah- und -fernverkehr beeinträchtigt werden. Dieses eindeutige Bekenntnis findet sich im übrigens höchst komplizierten technischen Text nicht wieder. Leider stimmte das EP für die Empfehlung der EU-Kommission und einer Mehrheit im Rat: Die Trassenvergabe soll künftig durch eine zusätzliche zentrale Koordinierungsstelle reguliert werden. Das führt zu einer Zersplitterung von Kompetenzen mit erheblichen Auswirkungen auf die Fahrplangestaltung. In Deutschland, einem klassischen Transitland, stoßen bereits jetzt die Schienennetze an ihre Kapazitätsgrenzen. Alle drei vorgesehenen Korridore führen durch wichtige Zentren. In Hessen sind die Städte Fulda und Frankfurt betroffen, wenn es um die Trasse von Stockholm bis Palermo geht. Der gute Ruf des Europäischen Parlaments als wichtigster Verbraucherschützer in Europa hat heute Schaden genommen. Die Mitgliedstaaten werden die Entscheidungshoheit über ihre eigenen Eisenbahnnetze verlieren. Die zu erwartenden Zugverspätungen werden alle Bürger zu spüren bekommen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport confirme une Europe à l'inverse de celle des solidarités et de la coopération que notre époque appelle plus que jamais. L'aménagement du territoire doit se faire en fonction de l'intérêt général des peuples européens et non pas selon les intérêts individuels des entreprises privées. La privatisation des politiques de transport dessert l'intérêt de mes concitoyens au profit de l'eurocratie marchande. Je vote contre ce texte nuisible.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Uma rede ferroviária europeia para um transporte de mercadorias competitivo é essencial para a UE concretizar os objectivos definidos na estratégia da União Europeia para o emprego e crescimento. Assim sendo, a criação de corredores ferroviários que permitam uma rápida e eficaz ligação de uma rede nacional para outra permitirá melhorar as condições de utilização das infra-estruturas. A aprovação do presente regulamento é essencial para tornar o transporte ferroviário de mercadorias mais competitivo em relação aos actualmente utilizados, trazendo assim benefícios não só económicos, mas também ambientais, pois o transporte ferroviário é amigo do ambiente. Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Ich habe gegen die Kompromissvorschläge zur Verordnung betreffend die Schaffung eines europäischen Schienennetzes für einen wettbewerbsfähigen Güterverkehr gestimmt. Sie führt zu einer Entmachtung der nationalen Infrastrukturbehörden, die bis dato sehr effizient und wirksam auch im internationalen Bereich gearbeitet haben. Die vorgeschlagenen Maßnahmen führen auch zu mehr Bürokratie, was nicht unser Ziel sein kann. Durch diese Aufblähung wir die Effizienz gemindert. Kapazitäten werden brach liegen. Dies alles wird meiner Meinung nach zu negativen Auswirkungen für den Eisenbahnbetrieb in ganz Europa führen.

Wenn die EU wirklich den Güterverkehr auf der Schiene vorantreiben will, dann gilt es bei der Realisierung der transeuropäischen Verkehrsnetze Prioritäten zu setzen. Der vollständige Ausbau des Südkorridors mit dem sogenannten Koralmtunnel etwa würde eine beispiellose Verlagerung auf die Schiene bewirken. Das gilt es zu fördern und nicht mehr Zentralismus.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), in writing. − I decided to vote in favour of the recommendation for second reading, insomuch as recent series of informal trialogue meetings with the Spanish Presidency have produced an agreement. I consider it is important not to lose the momentum. In its first reading of April 2009, my group supported the objective of a competitive rail freight network through the creation of corridors across the European Union, as set out in the Commission proposal of December 2008. My support for this agreement is also strengthened by the importance of the rail network in Lithuania and the economic perspective it offers my country. It is of paramount importance – not only to Lithuania but also to the European Union as a whole – to stop the decline of rail market share in freight transport. I am convinced the rail freight market will benefit from this agreement. It will contribute to improving its quality of service and create synergies between national rail systems.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar (ALDE), kirjalikult. − Lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid. Kahjuks ei saanud ma toetada nelja grupi kompromissmuudatusettepanekut, kuna sellega jäeti 1. lisa punktis 8 kirjeldatud raudteekoridorist kõrvale Eesti ja Läti. Arvestades raudtee üldist tulevikuperspektiivi ja Rail Baltica projekti, siis oleks oodanud, et antud koridori kaasatakse ka Tallinn ja Riia. Kahjuks kitsendati vastuvõetud muudatusettepanekuga meie, Eesti ja Läti võimalusi ning seeläbi ei liigutud lähemale kõigi Euroopa Liidu liikmesmaade ühendamisele ühtsesse raudteesüsteemi.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), in writing. − I support efforts to make rail freight more effective, because of its environmental advantages compared to road freight. However I want to make it clear that I oppose the ongoing liberalisation of railways in the European Union, which is responsible for the fragmentation, lack of investment and ineffectiveness of rail freight today. This compromise with the Council is an effort to improve the situation, therefore I vote for it. But it builds on the liberalisation that I strongly oppose. However this vote does not concern deregulation, which is already in the Treaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Apesar de o transporte de mercadorias estar em quebra há já vários anos, continua a ser o meio de transporte alternativo, entre outros, ao transporte rodoviário que apresenta o maior nível de segurança e eficiência. Este relatório propõe-se tentar aumentar a quota de mercado do modo ferroviário através da criação de corredores entre pelo menos dois Estados-Membros, de modo a que as mercadorias possam circular rapidamente.

Através da sua leitura, não é meu entendimento que a criação destes corredores estabeleça um trajecto prioritário para mercadorias em detrimento do transporte de passageiros, pelo que não depreendo existir qualquer diferença de tratamento entre os dois tipos de circulação ferroviária. A one-stop-shop poderá ter uma importância estratégica de coordenação, uma vez que será lá que se efectuará a gestão dos pedidos dos traçados. A posição do Conselho reduziu-a a um balcão de informações, mas a minha opinião vai de encontro à do relator, que a considera fundamental para que se atinja a almejada fluidez do tráfego de mercadorias.

Esta rede de corredores permitirá uma melhor sincronização dos serviços ferroviários europeus, criará interfaces entre os diversos modos de transporte e proporcionará um novo fôlego no investimento sectorial, pelo que merece o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), schriftlich. Dieser Bericht wird von mir strikt abgelehnt, wobei leider in der zweiten Lesung keine Endabstimmung mehr möglich ist. Die One-Stop-Shop-Strategie bedeutet für die Deutsche Bahn, die sich als einzige in einem liberalisierten deutschen Netz dem Wettbewerb stellt, eine enteignungsgleiche Maßnahme und einen nicht aufzuholenden Wettbewerbsnachteil, da Deutschland einen gemischten Personen- und Güterverkehr hat und keine separaten Hochgeschwindigkeitsnetze. Ich rate der Bahn dringend, rechtliche Schritte gegen diese Entscheidung zu prüfen.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), na piśmie. − Jestem pewien, że idea utworzenia europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy jest słuszna i potrzebna. Istnieją jednak poważne wątpliwości interpretacyjne dotyczące artykułu 12 ust. 2a przewidującego utworzenie tzw. one-stop shop. Szczególne zastrzeżenia dotyczą uprawnień w zakresie decydowania o możliwościach wykorzystania poszczególnych sieci kolejowych. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że niektóre z państw członkowskich Wspólnoty dotąd nie zliberalizowały dostępu do swojego rynku kolejowego.

Wobec powyższego zagłosowałem przeciwko drugiej części poprawki 83.

 
  
  

Report: David Martin (A7-0043/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – J’ai voté la décision sur l'adaptation du règlement du Parlement suite à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Les modifications adoptées par la plénière entrent en vigueur le 1er décembre 20010. Il devenait indispensable d’introduire les modifications du règlement dans le but de prendre en compte l'arrivée de 18 nouveaux députés, l'augmentation des pouvoirs législatifs et la nouvelle procédure budgétaire qui place le Parlement sur un pied d'égalité avec le Conseil. Les autres changements portent sur le respect de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe de subsidiarité, compte tenu de l'influence croissante des parlements nationaux ; le droit du Parlement de proposer des modifications aux traités ; la procédure de nomination du Président de la Commission, étant donné que le Parlement dispose de plus de pouvoirs en la matière ; la possibilité de retrait d’un Etat de l’Union et, enfin, la violation des principes fondamentaux par un État membre. Je regrette que le nouveau règlement intérieur n’ait pas fait l’objet d’un examen par une autorité juridique supérieure pour valider la conformité de ce texte avec ceux de rang supérieur notamment les traités et les constitutions des Etats membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Voto a favor desta proposta de adaptação do Regimento do Parlamento Europeu ao Tratado de Lisboa. Mais poderes do Parlamento Europeu têm que se traduzir também em mais responsabilidade! O Tratado de Lisboa é imprescindível, já que é necessário à União Europeia conjugar alargamento com aprofundamento. E com este Tratado fê-lo de uma forma equilibrada, credível e justa, melhorando a coerência, a legitimidade, a democraticidade, a eficácia e a transparência do processo decisório, clarificando a repartição de competências entre a União e os Estados-Membros, contribuindo ainda para uma maior eficiência das relações inter e intra-institucionais no seio da União.

As alterações de compromisso alcançadas com esta adaptação do Regimento ao Tratado de Lisboa são, em boa parte, resultado do empenho do PPE em clarificar e simplificar o processo de tomada de decisão por parte deste Parlamento, bem como na sua relação com os parlamentos nacionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A grande produção normativa das instituições europeias e o método participado em que a mesma produção tem lugar, a profusão documental em que aquelas incorrem repetidamente e a circunstância de que nem sempre são claras as hierarquias entre fontes e normas jurídicas tornam essencial que o Parlamento Europeu minore estes riscos mediante um esforço de adequação do seu estatuto ao recente Tratado de Lisboa. Creio que este se impunha, a bem da clareza dos procedimentos e da certeza jurídica.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Por força da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, impõe-se a adequação do Parlamento Europeu às novas condições de funcionamento e de partilha de responsabilidades nos processos de decisão. Destaco o impacto do reforço de competências do Parlamento Europeu, a nova composição das representações nacionais e a introdução de uma relação mais estreita com os parlamentos nacionais. Subscrevo as alterações agora propostas ao Regimento, considerando ainda a simplificação e a determinação clara dos procedimentos regulamentares para melhor potenciar a capacidade de resposta às necessidades dos cidadãos, das instituições e dos estados-membros, assegurando simultaneamente condições de execução eficiente das políticas europeias.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted against amendment 110, which envisages this House having cooperation with Member State parliaments but not with sub-Member State parliaments. This ignores the constitutional realities of some Member States; for example, although Flanders has taken a historic step this week towards independence, the Belgian Federal Parliament remains for now the 'national' parliament in EU terms. Nevertheless, in Belgian constitutional terms, the Flemish Parliament has full competence for certain EU matters. The amendment also ignores the political realities of other Member States: it is ridiculous that this House cannot fully cooperate with the Scottish Parliament on matters such as fisheries, where Scotland holds the biggest UK stake.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A aprovação do Tratado de Lisboa trouxe novas responsabilidades ao Parlamento Europeu, sendo para tal necessário adaptar o seu Regimento às novas regras. Este regulamento coaduna assim o Regimento do Parlamento Europeu aos novos desafios que o Tratado de Lisboa trouxe. Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die vorliegende Änderung der Geschäftsordnung ist zum einen durch das Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages notwendig geworden. Insoweit ist sie ein Formalakt. Zum anderen versuchen die beiden großen Fraktionen (EVP und S&D) aber, im Zuge dieser Änderungen die Rechte von Mitgliedern, die keiner der großen Fraktionen angehören, zu beschneiden. Dies ist besonders ungerecht und unfair, da es in der Diskussion um die großen Anpassungen an den Vertrag von Lissabon untergehen soll. Vorgesehen ist zum Beispiel, dass fraktionslose Mitglieder nicht mehr wie bisher ihren Vertreter selbst bestimmen können. Dies ist ein einmaliger demokratiepolitischer Vorgang, der nicht akzeptabel ist. In jedem Parlament einer Demokratie, die auch diesen Namen verdient, ist es einer politischen Fraktion, möglich ihre Vertreter in bestimmten Gremien selbst zu bestimmen.

Hier wird aber vorgeschlagen, dass der Präsident, der einer der beiden großen politischen Parteien angehört, entscheidet, wer von den fraktionslosen Mitgliedern als Vertreter in die Konferenz der Präsidenten entsandt wird. D.h. der politische Gegner hat die Möglichkeit, sich einen ihm politisch genehmen Abgeordneten auszusuchen. Das ist ein Skandal. Meiner Meinung nach kann der Vertreter der Fraktionslosen nur durch Wahl im Rahmen einer Vollversammlung der fraktionslosen Mitglieder gewählt werden. Ich habe daher gegen die vorgeschlagene Änderung gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Immer öfter kommt es zu Naturkatastrophen, durch die Menschen ihre bis dato aufgebaute Existenz verlieren. Besonders schlimm trifft es jene, deren Häuser überschwemmt werden, wodurch quasi der gesamte Hausstand unbrauchbar oder sogar vernichtet wird. Zusätzlich entstehen schwere Schäden an Acker- und Nutzland, deren Behebung Unsummen an Geld kostet, die sich die Betroffenen häufig nur schwer bis gar nicht leisten können. Ich stimme der Resolution zu, da es notwendig ist, den Menschen in ihrer Not helfend zur Seite zu stehen.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Il Parlamento Europeo ha adottato una decisione sull'adattamento del regolamento del Parlamento al Trattato di Lisbona. Tra le modifiche al regolamento del Parlamento adottate dai deputati, alcune prevedono l'arrivo di 18 nuovi deputati, provenienti da 12 Stati membri, il rafforzamento dei poteri legislativi, una nuova procedura di budget che mettono il Parlamento ad un livello di uguaglianza con in Consiglio. Le modifiche apportate al regolamento tengono inoltre conto delle norme sul budget in quanto il Parlamento deciderà a tal proposito in cooperazione con il Consiglio. Nello specifico, le modifiche riguardano il quadro finanziario triennale che diventerà un atto legislativo che necessita dell'approvazione del Parlamento; i documenti a disposizione del deputato; l'esame del progetto sul budget; la conciliazione di budget e l'adozione definitiva del budget.

Inoltre cambiamenti che ritengo di grande importanza riguardano il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il diritto dei parlamentari di proporre delle modifiche ai trattati, la procedura di nomina del Presidente della Commissione e soprattutto la soppressione di specifiche disposizioni concernenti la nomina dell'Alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza comune. Auspico che questi cambiamenti vengano presto apportati al testo del Trattato, data la fondamentale innovazione che rappresentano per tutta l'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Voto favoravelmente o Relatório David Martin depois de um longo percurso de negociação que envolveu todos os membros PPE da Comissão dos Assuntos Constitucionais da qual sou membro. Trata-se de uma imprescindível adaptação do Regimento Interno do Parlamento Europeu após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Após um primeiro voto na sessão de Novembro, em que se asseguraram as imprescindíveis alterações directamente relacionadas com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, foram adiadas as demais alterações com vista a um período alargado de reflexão. O PPE, o grupo ao qual pertence o PSD, assinou diversas alterações de compromisso, designadamente, relativas ao período de perguntas ao Presidente da Comissão e ao Vice-Presidente da Comissão / Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança e ao Presidente do Eurogrupo, à implementação do estatuto dos deputados, à revisão dos Tratados e aos actos delegados. Quero no entanto destacar as alterações relativas à cooperação interparlamentar, à relação do Parlamento Europeu com os parlamentos nacionais no decorrer do processo legislativo e quanto à composição da delegação do Parlamento Europeu à COSAC, três assuntos a que, por ser Vice-Presidente do Partido Popular Europeu com o pelouro para as relações com os parlamentos nacionais, tive que dedicar uma especial atenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Parlamento Europeu vota hoje a necessária adaptação do seu Regimento interno após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Após o voto na sessão de Novembro, ficou adiado para esta sessão o voto das demais alterações que não estão directamente relacionadas com a entrada em vigor do Tratado. Foram assinadas doze alterações de compromisso com o grupo do Partido Popular Europeu, ao qual pertenço, relacionadas com vários assuntos: o período de perguntas ao Presidente da Comissão e ao Alto Representante da União, as perguntas escritas ao Conselho e à Comissão, a cooperação interparlamentar regular, a implementação do estatuto dos deputados, a delegação à COSAC, a revisão dos Tratados e a delegação do poder legislativo.

Voto favoravelmente as demais alterações ao documento, entre as quais destaco a introdução de uma disposição sobre a subsidiariedade e a proporcionalidade na apreciação dos actos legislativos e sobre a relação do Parlamento Europeu com os parlamentos nacionais no decorrer do processo legislativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), na piśmie. − Ta druga tura poprawek kończy długi proces dostosowywania regulaminu Parlamentu Europejskiego do zmian, jakie wniósł Traktat z Lizbony. Choć przegłosowane dziś poprawki w mniejszym stopniu dotyczą fundamentalnych zmian traktatowych, które wzmocniły Parlament w procesie podejmowania decyzji, są one ważnym dopełnieniem zmian regulaminu, które pozwolą nam w pełni korzystać z nowych możliwości. Jak z każdymi zmianami, a szczególnie tak ważnymi jak zmiany w prawie podstawowym, bardzo wiele zależy od sposobu ich implementacji.

Diabeł tkwi w szczegółach, dlatego tak ważne jest pilnowanie tego procesu do samego końca.

 
  
  

Report: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Um dos objectivos fundamentais para 2011 consistirá em manter, promover e conseguir o financiamento destinado à investigação e ao desenvolvimento tecnológico na União financiando adequadamente o Programa-Quadro, contribuindo deste modo para a Estratégia Europa 2020.

O aumento do número de pedidos de financiamento tem crescido proporcionalmente em relação ao aumento dos mecanismos de controlo na tentativa de assegurar a correcta utilização dos fundos comunitários.

A burocracia interna e a criação de mais regras e procedimentos administrativos, reduzem a confiança no processo. É particularmente difícil para as organizações de menor dimensão - como PMEs, start ups de alta tecnologia, institutos de menor dimensão, universidades e centros de investigação - lidar com essa complexidade.

Apelo a uma simplificação do acesso ao financiamento para a investigação. É necessário desenvolver uma cultura de confiança recíproca envolvendo todos os interessados. Isto irá reforçar a investigação e inovação, tornando a Europa um lugar mais atractivo para viver e trabalhar.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – Le projet de budget 2011 de la Commission européenne n'est pas à la hauteur des défis auxquels l'Europe est confrontée. Avec 142 milliards d'euros de crédits d'engagements, soit 1,15% du RNB européen, la Commission propose de financer des priorités nouvelles, en plus des programmes déjà inscrits au cadre financier 2007-2013, en piochant dans les crédits des programmes existants et dans une marge budgétaire réduite à peau de chagrin! L'agenda 2020 pour la croissance et l'emploi, supposé être la feuille de route de l'Union pour les 10 prochaines années, et la lutte contre le changement climatique ne pourront réellement exister sans moyens de financement. Il n'est pas acceptable de financer le futur instrument de coopération avec les pays industrialisés en puisant dans l'aide au développement. Réduire d'un tiers l'aide financière européenne au processus de paix au Proche-Orient n'est pas réaliste. Ceci n'est pas sérieux. Nous attendions de la Commission plus d'audace. Or le Parlement européen est toujours dans l'attente d'un projet de révision des perspectives financières à mi-parcours, dont l'Europe a tant besoin. Cette question devra être au centre des prochaines négociations budgétaires avec le Conseil. La délégation du Mouvement Démocrate au Parlement se battra en ce sens.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Olle Ludvigsson och Marita Ulvskog (S&D), skriftlig. − Vi svenska socialdemokrater valde att rösta för mandatet till förhandlingar inför 2011 års budget. Vi instämmer i stort med de prioriteringar som anges i betänkandet. Vi anser exempelvis att det är viktigt att det görs satsningar på ungdomar, på forskning och innovation samt inom grön teknik. Vi anser också att det är viktigt att EU:s nya strategi för tillväxt och sysselsättning, ”EU 2020”, ges tillräckliga finansiella medel för att bli en framgång.

Vi vill dock understryka att vi inte anser det finnas behov av ett ökat direktstöd till jordbruket. Vi vill inte heller se något permanent marknadsstöd från EU för mjölk och mjölkprodukter.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O papel do Parlamento Europeu na negociação do orçamento comunitário vê-se reforçado com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Na altura de crise económica, financeira e social que actualmente vivemos, é fundamental uma afectação de fundos que motivem o crescimento e a competitividade da União. No presente contexto, é importante que os fundos de solidariedade da União se vejam reforçados, pressupondo uma utilização efectiva pelos governos, de modo a atenuar o impacto desta crise nas regiões mais desfavorecidas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Lembro que o processo orçamental para 2011 constitui o primeiro do género desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa e que a sua única leitura exige uma maior cooperação e coordenação com o outro ramo da autoridade orçamental. Sublinho a preocupação e o esforço para assegurar o adequado financiamento das linhas estratégicas de desenvolvimento da União Europeia, nomeadamente nas áreas da juventude e inovação, a par da eficiência energética, combate às alterações climáticas, promoção do emprego e da igualdade de géneros. Considero ainda que é imprescindível assegurar a viabilidade de mecanismos que garantam a sustentabilidade do sector agrícola. Faço uma referência especial ao sector leiteiro. No actual contexto de crise e de forte pressão sobre as finanças públicas dos estados-membros, reforço a necessidade de assegurar a sustentabilidade orçamental da União Europeia tendo em vista a prossecução do objectivo central de coesão social e económica. Considero, no entanto, importante que o projecto de orçamento para 2011 reflicta, desde já, as implicações financeiras das iniciativas emblemáticas constantes da estratégia UE 2020, tais como "Uma União da inovação", "Juventude em Movimento", "Uma Europa eficiente em termos de recursos", "Novas competências e emprego" e "Uma política industrial para a era da globalização”.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Votámos contra este relatório referente ao projecto de orçamento para o exercício de 2011 por não corresponder minimamente às necessidades que se colocam hoje ao financiamento da União Europeia, onde a criação da zona euro agravou as desigualdades sociais e territoriais, sem que fosse tido devidamente em conta o princípio da coesão económica e social.

Ora, numa situação de crise ainda mais se faz sentir a necessidade de um outro orçamento comunitário que, no mínimo, duplicasse as verbas para destinar pelo menos metade desse orçamento (calculado na base de 2% do PNB comunitário) a investimentos no sector produtivo e ao apoio às funções sociais dos Estados, de forma a criar mais emprego com direitos, a combater a pobreza e a reduzir as desigualdades territoriais para promover a coesão económica e social.

Por outro lado, é também fundamental aumentar as taxas de co-financiamento comunitário para os países de economias mais débeis, designadamente para programas na área social e no investimento produtivo.

Por último, é necessário reduzir substancialmente os montantes destinados à área militar e alterar os objectivos centrais do orçamento para se conseguir um desenvolvimento equilibrado e o progresso social.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O projecto orçamental para 2011 será o primeiro desde a entrada em vigor do tratado de Lisboa, sendo que a sua preparação necessita de uma maior cooperação e coordenação entre todas as partes envolvidas na sua negociação de forma a se chegar a um acordo sobre todas as despesas durante o processo de concentração. O trílogo a ter lugar em Julho deverá ser inequívoco na preparação do caminho, para que se identifiquem antecipadamente os pontos onde deverá haver um maior consenso. Os principais pontos a ter em atenção serão: as implicações orçamentais do Mecanismo Europeu de Estabilização, da estratégia UE 2020 e dos programas relacionados com a juventude.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Der Haushaltsplan 2011 enthält zahlreiche gravierende Kritikpunkte: So soll etwa das Budget für den Europäischen Flüchtlingsfonds, der unter anderem die Neuansiedlung von Asylanten in die EU forciert, aufgestockt, hingegen Mittel für Frontex gekürzt werden. Ebenfalls gekürzt werden soll die Finanzhilfe für Palästina, um auf der anderen Seite das Budget für EU-Beitrittskandidaten (z. B: Türkei) erheblich zu erhöhen. Ich habe daher gegen den Bericht zum Haushaltsplan 2011 gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Our Group, Greens/EFA, did not oppose the rapporteur's priorities for the trilogue negotiations. We tabled some more detailed AM on the "greening" of structural funds, rural development and agricultural policy, which unsurprisingly were all rejected, but which can be reintroduced for the more detailed 1st budgetary reading of Parliament in September. Green MEPs from other Committees have co-signed AM in the name of their respective Committees. Again, due to the approach of the rapporteur not to unnecessarily inflate the text, most of those got voted down.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Através deste documento do Parlamento em resposta ao projecto de orçamento para 2011 proposto pela Comissão Europeia, apoio a posição do meu Grupo ao considerar impossível definir, com clareza, as implicações do projecto de orçamento nas iniciativas emblemáticas da Estratégia, sendo necessária mais e melhor informação.

Vejo também com agrado a inscrição do programa para a juventude como uma das prioridades para o próximo ano no projecto da Comissão, mas lamento que o aumento das dotações para esta área tenha sido simbólico, quando é de esperar mais destas iniciativas. Por considerar inaceitável que a dotação para 2011 no que respeita ao POSEI seja inferior à de 2010, sobretudo num período em que a conclusão do Acordo entre a UE e a Colômbia e o Peru terá sérias repercussões na produção de banana, do açúcar e do rum das regiões ultraperiféricas, apoiei uma alteração juntamente com os deputados das regiões ultraperiféricas, através da qual também se pede à Comissão a promoção, com a maior brevidade possível, de um estudo do impacto desta situação nessas regiões.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), na piśmie. − Sprawozdanie w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2011, które zostało dziś przyjęte na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, wskazuje sześć priorytetów do negocjacji budżetowych na rok 2011. Jednym z nich są programy dla młodzieży, takie jak „Młodzież w Drodze”, „Uczenie się Przez Całe Życie”, „Młodzież w Działaniu” i Erasmus Mundus. Sprawozdanie w 12. punkcie uwag ogólnych zwraca uwagę, że zwiększenie środków w projekcie budżetu na te programy, pomimo bardzo dużego dotychczasowego stopnia wykorzystania środków (wynoszącego pomiędzy 95-100% rocznie w okresie 2007-2009) jest niewystarczające. Z satysfakcją przyjmuję fakt, że zaakceptowany tekst wzywa do zwiększenia tych środków, tak by możliwa była realizacja programów młodzieżowych w sposób adekwatny do ich znaczenia dla społeczeństwa obywatelskiego w Europie.

Pomimo kryzysu ekonomicznego, który zmusił państwa członkowskie do znaczących oszczędności, Unia Europejska coraz bardziej poszerza zakres swojej działalności, jednakże musi się to odbywać z zapewnieniem odpowiedniego poziomu finansowania już istniejących programów. Sprawozdanie Sidonii Jędrzejewskiej zwraca uwagę na tę kwestię, która moim zdaniem słusznie uznana została za jeden z priorytetów do negocjacji budżetowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen! Das Mandat für den Trilog ist von großer Bedeutung für das Europäische Parlament, denn darin wird sein Verhandlungsstandpunkt festgelegt. Die Budgetplanung für 2011 steht wieder im Zeichen der Krise und der Rezession, was sich unter anderem an den sehr knappen Margen ablesen lässt – doch es gibt positive Signale. Eines dieser positiven Signale ist, dass Jugendprogramme einen Schwerpunkt bilden. Will die Europäische Union einen nachhaltigen Weg aus der Krise finden, so ist es unerlässlich, unseren Nachwuchs zu fördern, denn dieser ist unsere Zukunft! Zudem: Einem Mandat für ein sozial ausgewogenes EU-Budget, das auch der Wettbewerbsfähigkeit Rechnung trägt, ist angesichts der wirtschaftlichen Lage in Europa zuzustimmen. Danke!

 
  
  

Report: Werner Langen (A7-0187/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, come la recente crisi economico-finanziaria ha ampiamente dimostrato, risulta necessario porre in essere una strategia relativa a mercati dei prodotti derivati più regolamentati e trasparenti che impedisca situazioni eccessivamente speculative. In particolare, condivido la proposta del relatore che il controllo centralizzato sia affidato all'ESMA, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, e la richiesta che i costi della futura infrastruttura di mercato siano a carico dei partecipanti al mercato e non dei contribuenti. Per questi motivi ho espresso il mio voto favorevole alla relazione in questione.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Dans cette résolution, le Parlement européen appelle à une supervision plus stricte du marché des produits dérivés. Je l'ai soutenue car il me semble essentiel que le Parlement envoie un message clair au Conseil et à la Commission, afin que des mesures législatives soient prises en la matière. L'objectif est d'éviter une spéculation excessive, à travers la mise en place d'une procédure standardisée et d'organes de supervision, ainsi que l'usage d'un registre commun de transactions.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – J’ai voté le rapport d’initiative de mon excellent collègue allemand Werner Langen sur les marchés de produits dérivés, en réponse à la communication de la Commission européenne sur le même sujet. Je soutiens l’initiative de la Commission visant à améliorer la réglementation relative aux produits dérivés. Il est impératif à ce que soit attribué un rôle de premier plan à la future Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en matière d’agrément des chambres de compensation de l’Union européenne, en confiant leur surveillance à cette même autorité.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad išvestinių finansinių priemonių rinkoje (prekyba ateities sandoriais) būtina didinti skaidrumą ir užtikrinti didesnį šios rinkos reguliavimą. Išvestinės finansinės priemonės atlieka teigiamą vaidmenį perskirstant finansinę riziką ekonomikoje, tačiau dėl skaidrumo ir tinkamo reguliavimo stokos jos pagilino finansinę krizę. Teigiamai vertinu Komisijos iniciatyvą geriau reguliuoti išvestines finansines priemones, ypač ne biržos finansines priemones, siekiant sumažinti rizikos poveikį visų finansinių rinkų stabilumui , standartizuoti išvestinių priemonių sutartis , naudoti centralizuotas duomenų saugyklas bei organizuotos prekybos vietas .

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − La relazione del collega Langen propone una serie di misure che dovrebbero rendere maggiormente trasparente il mercato dei prodotti finanziari derivati. Viste la genesi della crisi finanziaria del 2008 e la fragilità di cui ancora soffrono i mercati per colpa di prodotti così complessi, cercare di introdurre più stabilità e trasparenza è senz'altro auspicabile. Pertanto, il mio voto alla relazione Langen è favorevole.

Tuttavia, dovremmo insistere su un altro punto, che è un punto di principio, di base, nel ragionare di finanza, di crisi economica e di mercato. La crisi del 2008, che a cascata ha determinato gli effetti negativi che ancor oggi pesano sulle nostre società, prima che dai derivati e dall'intricata ingegneria finanziaria, è determinata dal fatto che per troppo tempo, sbagliando, si è pensato di poter fare a meno dell'economia reale. Quindi, ben vengano oggi misure a favore della trasparenza dei mercati finanziari e dei prodotti offerti dalle banche e dai mercati azionari, ma ricordiamoci tutti che è urgente un ripensamento generale sul sistema economico su cui i mercati mondiali si reggono. Ogni nostra scelta deve quindi essere orientata al rafforzamento dell'economia reale, unica fonte sicura di ricchezza e di stabilità durevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Desidero anzitutto congratularmi con l'amico e collega on. Langen per il progetto di relazione che oggi ha sottoposto al voto in quest'Aula.

Alla luce della crisi finanziaria ed economica, abbiamo constatato la pericolosità di taluni strumenti finanziari usati dai mercati in modo spudorato senza regole né limiti. Vittime di questi pericolosi strumenti sono stati, anche in Italia, molti cittadini e numerose amministrazioni locali che ora si trovano in bilancio perdite spaventose.

Per evitare situazioni così spiacevoli ritengo opportuna, anzi necessaria, una corretta regolamentazione dei derivati, in modo da poter avere un mercato più stabile e sicuro che permetta agli operatori e ai consumatori di effettuare scelte consapevoli. L'Unione europea deve farsi promotrice di un radicale cambiamento della politica finanziaria rispetto al passato e dare segnali forti per impedire che in futuro strumenti come gli OTC possano compromettere l'intero mercato finanziario.

Condivido infine le linee guida illustrate dal collega Langen nel testo votato oggi, anche perché i derivati finanziari non sono appannaggio solo di professionisti del settore, ma sono strumenti di grande diffusione. Per questo, una legislazione più severa garantirà una maggiore trasparenza permettendo "ai partecipanti del mercato di stabilire correttamente il prezzo dei rischi".

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Uma regulamentação mais rigorosa dos mercados de derivados deve ter em conta a situação especial das empresas que têm de continuar a garantir a cobertura dos seus riscos financeiros e operativos em condições favoráveis e de modo adaptado com a ajuda de derivados.

As empresas não financeiras recorrem a estes instrumentos para garantir a cobertura de riscos associados à moeda, aos juros e às matérias-primas. Esta protecção não especulativa contribui para a criação de estabilidade e crescimento do emprego e do investimento.

No entanto, as medidas regulamentares propostas não devem conduzir a uma deterioração manifesta da cobertura dos riscos das empresas.

Apelo a que seja autorizado, sobretudo às PME, derrogações e requisitos inferiores em matéria de fundos próprios no caso de derivados bilaterais.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Ψήφισα "κατά" γιατί ναι μεν στην Έκθεση υπάρχουν θετικά σημεία και προσπάθειες ώστε να μπουν κάποιοι ελάχιστοι περιορισμοί και κανόνες στην αγορά παραγώγων, αλλά στην πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το θέμα. Βασική αιτία της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής αστάθειας είναι, εκτός των άλλων, η ανάπτυξη και η αύξηση των εξωτραπεζικών συναλλαγών, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τα Ασφάλιστρα Κινδύνου και άλλα χρηματοπιστωτικά παράγωγα.

Η πρόσφατη κατάρρευση των χρηματαγορών και η κερδοσκοπία εις βάρος των ελληνικών ομολόγων κατέδειξαν πως το χρηματοπιστωτικό σύστημα χρειάζεται όχι μόνο αυστηρή ρύθμιση, αλλά και την απαγόρευση συγκεκριμένων συναλλαγών, όπως για παράδειγμα των συναλλαγών Ασφαλίστρων Κινδύνου. Κατά την άποψή μου, θα ήταν λάθος και ανεπαρκές να στρέψουμε την προσοχή μας μόνο σε «ρυθμιστικές πολιτικές», όπως αυτές που παρουσιάζονται στην έκθεση, οι οποίες ούτε βάζουν το πρόβλημα στις σωστές διαστάσεις ούτε προσφέρουν επαρκείς λύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O mercado de derivados, como aliás se provou com a crise económica, financeira e social que actualmente vivemos, necessita de uma regulação eficiente que permita uma maior transparência na comercialização destes instrumentos financeiros. Estes produtos deverão ser submetidos a uma supervisão mais eficaz, de modo a que a sua transacção não produza efeitos nefastos no mercado. Por outro lado, devido à variedade dos derivados e à necessária protecção dos investidores apoio as regras de informação mais rigorosas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Congratulo-me com a mobilização das instituições europeias no sentido de garantir a melhor eficiência, segurança e solidez dos mercados de derivados, reconhecendo a sua importância para a sustentabilidade do desenvolvimento económico, assim como a necessidade de assegurar a regulação e a verificação dos procedimentos e negócios ligados à transacção ou comercialização destes instrumentos financeiros. Face à dimensão do mercado de derivados e seu impacto na economia global – conforme ficou evidente na actual crise económica e financeira – e ao aumento exponencial da componente de risco no mercado global, considero fundamental garantir a transparência, para o que é fundamental, não só a eficácia da supervisão dos mercados, mas também normas de informação claras, concisas e completas. Os "credit default swaps" de emitentes soberanos utilizados pelos especuladores financeiros conduziram a níveis injustificados de vários "spreads" nacionais. Tal realça a necessidade de transparência do mercado e de uma regulamentação europeia reforçada relativamente à negociação de "credito default swaps", particularmente os que estão ligados às dívidas soberanas. Espera-se que legislação futura traga não só a transparência nos mercados de derivados mas também uma regulamentação sólida. Realço que os custos das futuras infra-estruturas do mercado devem ser suportados pelos participantes no mercado e não pelos contribuintes.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Em vez de propor o fim do mercado dos produtos derivados, a maioria do Parlamento Europeu limitou-se a defender a proibição da negociação especulativa de credit default swaps (CDS) de dívida soberana, insistindo com a Comissão para que considere limites máximos de risco para derivados, particularmente CDS, e que estabeleça um acordo sobre eles com os parceiros internacionais. Mas, pelo que tem sido afirmado, a Comissão só deverá apresentar a sua proposta sobre mercados de derivados em Setembro, sobre a qual o PE irá legislar em pé de igualdade com o Conselho.

Ora, é lamentável toda esta espera quando se assiste às subidas drásticas das taxas de juro implícitas das obrigações de emitentes soberanos de alguns países da zona euro para níveis insustentáveis, sabendo-se o papel negativo que os credit default swaps tiveram em todo o processo. Não se pode continuar a admitir títulos especulativos baseados na dívida soberana.

É certo que o PE defendeu hoje uma proibição das transacções de credit default swaps que são "operações especulativas puras envolvendo apostas no incumprimento do devedor", mas depois limita-se a solicitar prazos maiores de detenção no caso das vendas a descoberto de valores mobiliários e de derivados. Assim, pela nossa parte, apoiámos as propostas positivas, mas estamos contra a posição recuada e o enorme atraso na regulamentação do mercado de capitais.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport Langen sur le marché des produits dérivés, parce que, comme le rapporteur, je suis convaincue qu'il convient de réguler le secteur et d'accroître la transparence des marchés des dérivés. Je soutiens particulièrement l'idée d'une mise en place obligatoire d'une plateforme de compensation pour le déroulement des opérations sur dérivés entre acteurs du marché. En standardisant les opérations et en veillant à l'indépendance des chambres de compensation, des progrès très significatifs seraient accomplis.

La régulation qui devrait voir le jour assez rapidement grâce aux efforts conjugués de la Commission, du Conseil et du Parlement ne doit toutefois pas conduire à brider complètement les marchés des dérivés, qui remplissent une fonction importante dans la finance mondiale. Il convient de distinguer, comme le fait d'ailleurs le rapporteur, les instruments de dérivés qui servent à couvrir les risques liés directement aux activités des entreprises et ceux qui sont utilisés exclusivement à des fins de spéculation. Seuls ces derniers sont de nature à constituer un risque systémique qu'il conviendra d'encadrer de manière adéquate afin d'éviter la répétition de crises comme nous en avons connues dans un passé récent.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Os instrumentos de derivados tiveram no passado um papel importante na transferência de riscos na economia. No entanto, a falta de transparência e de regulamentação do mercado de derivados teve um efeito muito pernicioso na crise financeira. Um dos instrumentos que mais afectou as economias europeias e levou ao aumento dos juros da dívida soberana foi o CDS (Credit Default Swaps). Neste regulamento é defendida a proibição da negociação especulativa deste instrumento, pois a mesma pode levar a distorções dos mercados de dívida soberana. É de primordial importância que se distingam os produtos derivados utilizados como instrumento de gestão do risco para a cobertura de um risco subjacente real ao qual o sujeito está exposto, e os derivados unicamente utilizados para fins especulativos. Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I am glad the key paragraphs of the resolution remained in the text, mainly paragraphs 33, 34, 35 and 36, as well as recitals K, S and X. This is the reason why we voted in favour. Otherwise, if at least one of the separate votes had been rejected, we Greens would have voted against the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (S&D), in writing. − The key aspects of Mr Langen's report are acceptable. However, during the discussion in committee there was much made of the dangers of the industry. Clearly, the size of derivative activity raises questions about how to regulate the industry, so transparency and a harmonised supervisory approach are regarded as very important factors. At the same time, it is unnecessary to raise the costs of trading by insisting on concentrating the clearing of such trades through single bourses. Fortunately, Mr Langen is well aware of the limits of such an approach which could place costs at up to ten times higher in a bourse than elsewhere. We also need to ensure that the so-called tailor-made derivative instruments allowing companies to hedge against future rises in commodity markets are maintained. We should also ensure international compatibility – especially with the USA, the largest market.

 
  
  

Report: Maria Badia i Cutchet (A7-0154/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le développement rapide de l’internet conduit à la multiplication des objets interconnectés, c'est-à-dire disponibles et échangeables sur internet. Des livres aux voitures, en passant par les appareils électriques et l’alimentation, se crée ainsi un «internet des objets». Ce rapport d'initiative du Parlement européen se veut une réponse à la communication de la Commission européenne, qui contient 14 mesures à entreprendre afin de garantir à l’UE un rôle moteur dans le développement de ces nouveaux réseaux d’objets interconnectés. Le rapport du Parlement insiste quant à lui sur la question du respect de la vie privée, des avantages de l’internet des objets pour la qualité de vie des consommateurs européens et de l’accessibilité et du caractère inclusif de l’internet des objets. Parfaitement en accord avec ces priorités, j'ai voté en faveur de ce rapport d'initiative.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − L'evoluzione della tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) ha determinato, nell'ultimo ventennio, una vera e propria rivoluzione nel campo della conoscenza, soprattutto grazie alla diffusione a livello civile di Internet e del World Wide Web.

Dopo aver messo in rete la conoscenza e aver annullato ogni distanza nello scambio delle informazioni, la nuova frontiera di questa tecnologia ha per oggetto la possibilità di combinare un nuovo sistema di identificazione a radiofrequenza e i prodotti, così che questi possano rilasciare istantaneamente delle informazioni ai consumatori.

Sono favorevole a che si approfondiscano, anche attraverso l'implementazione di progetti pilota, le conseguenze etico-sociali di questa nuova risorsa informatica, che potrebbe in futuro rappresentare un nuovo settore occupazionale, e sostengo, pertanto, la relazione della collega Maria Badia i Cutchet.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Congratulo-me com as linhas gerais da Comunicação apresentada pela Comissão. O desenvolvimento de novas aplicações e o próprio funcionamento da "Internet das coisas", bem como o forte impacto que esta irá ter na vida quotidiana dos cidadãos europeus e nos seus hábitos, estará intimamente ligada à confiança que os consumidores europeus depositarem no sistema.

É prioritário assegurar um quadro regulamentar e jurídico que, por um lado, proteja o consumidor europeu e, por outro lado, promova os investimentos públicos e privados no sector da Internet das coisas.

A "Internet das coisas" constitui uma grande oportunidade em termos económicos, pois permitirá optimizar os processos produtivos e os consumos energéticos, além de criar novos postos de trabalho e novos serviços para um número cada vez maior de cidadãos e empresas europeus.

Se a União Europeia pretende realmente ocupar uma posição de liderança neste mercado, deverá adoptar uma abordagem proactiva neste domínio, estimulando a investigação e os projectos-piloto.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. O rápido e ininterrupto crescimento da Internet leva a que, neste momento, cerca de 1500 milhões de pessoas estejam conectadas através de computadores e dispositivos móveis. O próximo passo está a levar a uma transformação progressiva de uma rede de computadores interconectados numa rede de objectos interconectados - a Internet das coisas - desde livros a automóveis, de electrodomésticos a alimentos (por exemplo, um frigorífico programado para reconhecer os produtos caducados ou quase a caducar). Estas inovações tecnológicas podem ajudar a dar uma resposta a diversas expectativas da sociedade e dos cidadãos, bem como funcionar como um factor catalisador do crescimento e da inovação, trazendo benefícios em termos económicos e de bem-estar da população.

No entanto, tem que ser alvo de uma regulamentação precisa e abrangente, que permita à Internet das coisas responder aos desafios em matéria de confiança, aceitação e segurança. É essencial que se garanta o pleno respeito da vida privada e da protecção de dados pessoais, devendo ser instauradas as medidas adequadas de protecção de dados contra possíveis utilizações abusivas e outros riscos associados aos dados pessoais. Apoio, assim, esta abordagem proactiva, sem esquecer que a Internet das coisas é essencialmente uma Internet das coisas para as pessoas.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato favorevolmente per questa relazione. Lo sviluppo dell'applicazione di Internet degli oggetti da un lato rappresenta una grande opportunità di crescita e competitività e, dall'altro, determina un grande cambiamento sociale, incidendo in modo significativo sui comportamenti dei cittadini. Per questo motivo accolgo con favore l'intenzione della Commissione di pubblicare, nel 2010, una Comunicazione sul rispetto della vita privata e la fiducia nella società dell'informazione, essendo a mio avviso fondamentale monitorare in modo permanente gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali.

Altrettanta importanza riveste il dibattito sugli aspetti tecnico-legali del diritto al silenzio del chip. Inoltre, per i profondi mutamenti che l'Internet degli oggetti comporterà, è essenziale consentire uno sviluppo uniforme delle tecnologie a livello territoriale, per evitare che si creino divari ancora più grandi di quelli esistenti, coinvolgendo adeguatamente le autorità pubbliche in questo processo e prestando attenzione alle aree più periferiche.

Infine, penso che sia importante l'incremento dei finanziamenti europei relativi all'Internet degli oggetti nell'ambito dei progetti di ricerca del Settimo Programma quadro e dei progetti pilota del Programma quadro per la competitività e l'innovazione, puntando anche sullo sviluppo delle infrastrutture, della diffusione della banda larga e dell'ulteriore riduzione dei costi del roaming di dati.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. − Am votat pentru „Raportul privind internetul obiectelor”, deoarece am considerat că adoptarea acestuia va impulsiona dezvoltarea unei tehnologii inovatoare în Uniunea Europeană. Aceasta va oferi oportunităţi comerciale companiilor europene şi va avea drept beneficii combaterea schimbărilor climatice şi ameliorarea gestionarii energiei şi a transporturilor.

În calitate de raportor alternativ, am depus amendamente care să permită protejarea datelor cu caracter personal, pentru a evita ca acestea să fie folosite în alte scopuri de către companiile care au acces la ele. Raportul conţine, prin urmare, prevederi importante legate de apărarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Internetul obiectelor este un concept al viitorului ancorat în prezent. Depinde de poziţiile noastre ca acesta să „lucreze” în folosul tuturor cetăţenilor într-o manieră armonizată şi eficientă. Noul sistem de integrare a tehnologiilor în viaţa de zi cu zi trebuie realizat cu stricta respectare a drepturilor la viaţa privată a consumatorilor. Comisia trebuie să consulte în permanenţă Grupul de lucru pentru protecţia datelor şi nu doar atunci când consideră a fi necesar. Vorbim de dispozitive şi tehnologii capabile să transmită poziţia, caracteristicile şi identitatea unui obiect. Aceste dispozitive, pe lângă dreptul la tăcere, trebuie integrate numai la solicitarea individului şi nu ca un standard de fabricaţie. În acelaşi timp, Comisia trebuie să aibă în vedere, în momentul în care se hotărăşte implementarea proiectelor care ţin de internetul obiectelor, ce reţea de interconectare a acestor obiecte va alege. În momentul de faţă, ne confruntăm cu numeroase atacuri cibernetice pe internet. În percepţia mea, utilizarea reţelei World Wide Web pentru interconectarea internet - obiecte poate constitui atât un pericol din punct de vedere al siguranţei, cât şi o încărcare substanţială a reţelei actuale. Dezvoltarea unei reţele paralele pentru interconectarea obiectelor poate fi soluţia în situaţia de faţă prin împărţirea spectrumului şi dividendului digital.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório Badia i Cutchet por apoiar a criação de uma "Internet das coisas". Considero que as novas tecnologias da informação têm benefícios significativos para a nossa sociedade, mas importa assegurar que eventuais impactes para a saúde e para o ambiente, bem como aspectos relativos à protecção da privacidade, sejam tidos em conta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Internet passou a fazer parte das vidas quotidianas de milhões de pessoas e assume hoje um papel insubstituível enquanto meio de comunicação e veículo de transmissão de informação e de conhecimentos. O acréscimo exponencial de conteúdos nela alojados tornam-na um instrumento de utilidades múltiplas e crescentes e, simultaneamente, o cenário de um novo tipo de criminalidade que se aproveita da rapidez e da desmaterialização dos fluxos de informação e do volume maciço de dados pessoais disponibilizados pelos utilizadores da rede.

Partilho das preocupações constantes da resolução sobre a necessidade de fazer face às restrições ao acesso à Internet por motivos políticos, bem como de permitir maior segurança na utilização da rede por crianças e adolescentes. Comungo do entendimento de que deve ser deixada aos privados a utilização e gestão corrente da rede, mas creio que os Estados não podem eximir-se de ter um papel regulador presente e activo visando, sobretudo, evitar os abusos e as violações dos direitos dos cidadãos.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O impacto das novas tecnologias para a segurança e qualidade de vidas pessoas tornou-se incontornável, ressaltando a simultaneidade dos benefícios e dos riscos que acarretam. Nesse contexto, insere-se a Internet das coisas que comporta um novo conjunto de mais-valias para a vida humana, sem que isso impeça o reconhecimento de eventuais riscos inerentes de uma ferramenta de grandes potencialidades. Saliento o estímulo à investigação e ao lançamento de projectos-piloto, assim como a valorização das oportunidades que agora se provocam, nomeadamente na optimização de poupança energética, nos processos produtivos, na criação de novos empregos e desafios. No entanto, é crucial que a União disponha de um quadro comum de referência para enquadrar ou reforçar as disposições de governo do sistema, confidencialidade, segurança da informação, gestão ética, privacidade, recolha e armazenagem de dados pessoais e de informação dos consumidores. A rápida evolução em matéria de Internet das coisas requer um governo para a Internet das coisas que seja seguro, transparente e multilateral. Por isso, partilho da preocupação da Comissão no que diz respeito à segurança, protecção dos dados pessoais e privacidade dos cidadãos, bem como ao governo da Internet das coisas, por razões de respeito da privacidade e protecção dos dados pessoais.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. A Internet das coisas é um projecto iniciado em 1999, nos Estados Unidos. Está a adquirir uma popularidade cada vez maior, prevendo-se que, nos próximos dez a quinze anos, revolucione a interacção pessoa-coisa e coisa-coisa mediante uma utilização crescente da tecnologia RFID (identificação por radiofrequências).

O processo de desenvolvimento da Internet das coisas, com tudo o que de inovador e positivo possa trazer ao nosso quotidiano, tem ainda uma vasta margem de incertezas, quer ao nível conceptual, quer ao nível técnico, o que nos merece algumas preocupações. A tecnologia subjacente a este passo chama-se RFID, uma etiqueta, isto é, um componente electrónico constituído por um chip e uma antena. O chip, com apenas alguns milímetros de largura, pode conter, receber e transmitir informações, sem ligações por cabo, o que levanta vários problemas relacionados com a propriedade, a sua gestão, a privacidade, etc.

No que respeita à questão da privacidade e à protecção de dados, o relator identifica a "importância de garantir que todos os direitos fundamentais, e não apenas a privacidade, sejam protegidos", o que consideramos positivo. No entanto, temos grandes dúvidas sobre a gestão desses dados. Estamos num caminho ainda pouco claro, pelo que nos abstivemos na votação.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − As technology becomes ever more advanced it is important that the EU and other policy makers keep abreast of developments. This report covers a number of important topics such as privacy and health issues and I fully support the rapporteur's call for the EU to be proactive in this sphere.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Tem sido relevante o papel desempenhado pelas chamadas tecnologias de informação e comunicação (TIC) no que respeita à promoção do desenvolvimento social, do crescimento económico, da investigação e da inovação e criatividade nos organismos públicos e privados europeus. A rápida evolução que a Internet tem vindo a sofrer nos últimos anos leva a novas preocupações e à necessidade de que a União Europeia disponha de um quadro comum de referência para poder enquadrar e reforçar as disposições já existentes, relativamente ao governo do sistema, nomeadamente no que respeita à confidencialidade, segurança da informação, gestão da ética, privacidade, recolha e armazenamento de dados pessoais e de informação dos consumidores. É assim muito importante que a governação da Internet das coisas se preocupe em respeitar a segurança, a protecção dos dados e a privacidade de quem a utiliza, pois só assim trará benefícios para os cidadãos da UE. Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. 1,5 Milliarden Menschen sind heutzutage bereits Online und nutzen das Internet. Nun ist mit dem Internet der Dinge eine neue Form der Netztechnik im Vormarsch, der es gelingen soll, zwischen Menschen und Dingen sowie Dingen und Dingen eine Art Kommunikation herzustellen. Informationen über Produkte sollen gespeichert, empfangen und gesendet werden. Allerdings ist hierbei zu befürchten, dass all die Vorteile der neuen Technologie noch viel mehr Nachteile bringen werden. Es muss gewährleitstet werden, dass der Schutz der Privatsphäre bestehen bleibt und personenbezogene Daten nicht missbraucht werden können. Allerdings scheint der zukünftige Netz-Nutzer noch gläserner zu werden, als er ohnehin schon ist. Meine Stimme hat der Bericht erhalten, da die vorgeschlagenen Maßnahmen der Autorin zum Schutz der Privatsphäre und jener der personenbezogenen Daten deutlich gefordert werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Bei neuen technologischen Entwicklungen, in dem Fall geht es um das sogenannte Internet der Dinge, ist es stets wichtig, neben möglichen Fortschritten auch ethische Fragen anzusprechen und die Wahrung von Persönlichkeitsrechten sicherzustellen. Der Bericht geht in diese Richtung, weshalb ich positiv abgestimmt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − Pradėtas plačiau naudoti tik prieš du dešimtmečius internetas, tapo neatskiriamu civilizacijos palydovu, tokiu kaip telefonas ar radijas. Šiandieną prie interneto prisijungę 1,5 mlrd. žmonių, po kelerių metų bus dvigubai daugiau. Aukščiausios technologijos netrukus leis ne tik kompiuterių sujungimą tinkle, bet ir prijungimą prie jo automobilių, ar net knygų, maisto produktų, ir kitų daiktų. Sujungus automobilius tinkle galima būtų perduoti vairuotojui informaciją apie padangų slėgį. Užprogramuoti šaldytuvai galės atpažinti pasenusius produktus. Balsavau už šį pranešimą, nes daiktų internetas pagyvins krizės sukaustytą ekonomiką, padės sukurti naujas darbo vietas bei naujas paslaugas vis didėjančiam ES piliečių ir įmonių skaičiui. Tai taip pat leis optimizuoti gamybos procesus ir taupyti energiją, kas labai svarbu kovoje su klimato kaita.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − We Greens have strongly supported this report by our socialist colleague, Badia i Cutchet. It will be an important new application of Internet technology. In the next 10-15 years, it is predicted that the Internet of Things will enter our daily lives. It uses RFID (radio frequency identification) technology to receive and transmit information wirelessly. It works with a tiny chip which has the capacity to store a lot of information about the object or the person on which it has been placed. In the agri-food sector, for example, RFID allows better and faster product traceability, and provides information about content: chemical characteristics, gluten levels, etc. Similar applications are already in use, such as a chip that can convey real-time information about tyre pressure to a driver. This new technology will revolutionise and widen person-to-thing and thing-to-thing interaction. The innovation lies in the thing-to-thing relationship. The most commonly cited practical example of this is that of fridges which, if suitably programmed, will be able to detect any product past, or approaching, its use-by date.

 
  
  

Report: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Jürgen Creutzmann, Wolf Klinz, Silvana Koch-Mehrin, Britta Reimers und Michael Theurer (ALDE), schriftlich. Die Bekämpfung von Kindesmissbrauch und Kinderpornografie ist von herausragender Bedeutung. Kinderpornografische Angebote in Kommunikationsnetzen müssen mit aller Kraft bekämpft werden. Die dauerhafte wirksame Bekämpfung des Missbrauchs von Kindern ist politische Verantwortung und rechtsstaatliches Gebot zugleich. Die FDP im Europäischen Parlament vertritt die Meinung, dass es notwendig ist, derartige kriminelle Angebote schnellstmöglich zu löschen.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport d'initiative visant à influencer le prochain forum sur la gouvernance de l'internet, qui se tiendra à Vilnius du 25 au 29 septembre. Le Parlement y demande que le forum poursuive ses travaux en améliorant toutefois la participation des pays en développement d'une part, et la coordination avec les forums nationaux et régionaux d'autre part. Il appelle également l'UE à développer une stratégie sur les aspects fondamentaux de la gouvernance de l'internet ainsi qu'à promouvoir une réforme de l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Non posso che votare a favore della relazione del collega on. Sosa Wagner sulla necessità di assicurare una governance etica e sicura di Internet.

Lo strumento che ha annullato le distanze e i tempi della comunicazione, insieme ad un enorme potenziale benefico è, allo stesso tempo, fonte quotidiana di rischi, tanto per la protezione dei dati personali quanto per i minori. È fondamentale assicurare la libera circolazione dell'informazione e della comunicazione, ma nella certezza che i soggetti più deboli e i dati più sensibili continuino a ricevere un'adeguata tutela. Solo in questo modo Internet potrà continuare ad essere il motore di un cambiamento sociale positivo e rispettoso della dignità del singolo individuo.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. A Internet é um “bem público mundial”, cuja gestão e controlo unilaterais exercidos por um único governo suscitam inúmeras críticas.

A União Europeia deve desenvolver uma estratégia que reflicta uma visão consensual dos aspectos fundamentais do governo da Internet e que possa ser defendida com firmeza nos fóruns internacionais e no âmbito das suas relações bilaterais com os Estados Unidos.

Apoio a posição favorável da Comissão Europeia em relação ao actual modelo de gestão baseado na liderança do sector privado. Apelo, ainda, a que se melhore a participação dos países em desenvolvimento, nomeadamente através do financiamento da sua participação.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. A Internet tem tido um enorme impacto na sociedade e na vida dos cidadãos ao longo dos últimos vinte anos. A UE é bem exemplo disso, pois embora represente pouco mais de 7% da população mundial, conta porém com quase 19% dos utilizadores da Internet a nível mundial. O governo da Internet tem estado no topo das prioridades da política pública, procurando garantir que os cidadãos possam beneficiar plenamente do potencial da Internet, ao mesmo tempo que procura encontrar as melhores soluções para a resolução do problema dos conteúdos inadequados ou ilícitos, bem como proteger de forma adequada os consumidores e tentar resolver os problemas da competência jurisdicional num mundo global em linha.

Concordo plenamente com o facto de que a Internet é um bem público global, que deverá defender e respeitar sempre o interesse público. É fundamental que a UE desenvolva uma estratégia relativa aos aspectos fundamentais do governo da Internet e apoio a iniciativa da Presidência espanhola de redigir uma "Carta Europeia dos Direitos dos Utilizadores da Internet". É importante proceder a uma reforma interna da ICANN de forma a dotá-la de uma estrutura mais representativa, com um maior controlo da comunidade internacional, com uma maior responsabilização e transparência.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre o governo na Internet que envolve questões sensíveis como a protecção e a garantia dos direitos e das liberdades fundamentais, o acesso e a utilização da Internet e a cibercriminalidade. As propostas da Presidência espanhola para a criação de uma Carta Europeia dos Direitos dos Utilizadores da Internet e para o reconhecimento de uma quinta liberdade fundamental (liberdade de acesso à rede) poderão dotar a UE de instrumentos mais eficientes para, por um lado, garantir uma maior protecção a aspectos relacionados com a segurança e, por outro, o acesso plural e não discriminatório à rede.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Olle Ludvigsson och Marita Ulvskog (S&D), skriftlig. − Vi svenska socialdemokrater valde att lägga ner våra röster kring skrivningen om blockering av webbplatser. Vi anser att denna åtgärd kan vara berättigad i vissa fall, till exempel vid barnpornografibrott, men den ifrågavarande textens referens till blockering vid ”nätbaserad brottslighet” var alltför bred för att vi skulle kunna ställa oss bakom den.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. É hoje inegável o papel público da Internet e o modo como influencia não só a vida quotidiana como movimentos de massas, iniciativas políticas e estratégias de comunicação. É legítimo dizer que a internet assume um papel público insubstituível e que este não pode ser descurado pelos Estados-Membros da União Europeia, que devem reclamar maior acesso e participação no governo da Internet sem que, com isto, ponham em causa o papel liderante dos privados na utilização e gestão quotidianas da rede, que se revelou essencial para a sua vitalidade e crescimento. O papel dos Estados assume maior relevância, assim como questões respeitantes ao cibercrime e à defesa da segurança dos utilizadores e da sua privacidade, bem como à liberdade de acesso e de expressão dos cidadãos por intermédio da Internet.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Considerando o papel cada vez mais dominante da Internet no quotidiano dos cidadãos e das instituições e até na gestão dos diferentes países, assim como o seu impacto no desenvolvimento económico, cultural, social e humano, o governo da Internet assume-se como uma questão de importância primordial no Mundo Global. É por isso de extrema importância que a União Europeia assegure condições para uma intervenção activa nesta área, para defesa do bem público e dos seus valores e princípios. Nesse contexto, votei favoravelmente este relatório, salientando a importância do alargamento da representatividade da diversidade mundial nas entidades que actualmente controlam o mercado da Internet, como é o caso da Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) e da Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Neste relatório parte-se do importante papel da Internet, que se tornou um instrumento indispensável de promoção de iniciativas democráticas, de debate político, de literacia digital e de da divulgação do conhecimento. O acesso à Internet garante e depende simultaneamente do exercício de uma série de direitos fundamentais, incluindo o respeito pela vida privada, a protecção de dados, a liberdade de expressão e de associação, a liberdade de imprensa, a expressão e a participação política, a não discriminação, a educação e a diversidade cultural e linguística.

Por isso salienta que as instituições e as entidades interessadas a todos os níveis têm a responsabilidade geral de assegurar que todos possam exercer o seu direito de participar na sociedade da informação.

Trata igualmente das ameaças que a cibercriminalidade está a colocar às sociedades que recorrem às TIC, assinalando o aumento do incitamento à prática de atentados terroristas, de crimes de ódio e da pornografia infantil, colocando em risco as pessoas, incluindo as crianças, e afirma que "é necessário reforçar o papel dos actores públicos na definição de uma estratégia global". Por último, mostra preocupações com a estrutura pouco representativa da Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) e com o limitado controlo que a comunidade internacional, incluindo a UE, exerce sobre o funcionamento da ICANN.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − This report recognises the importance of the internet in promoting cultural diversity and encouraging democratic citizenship. For democratic values to be promoted, however, it is vital that governments refrain from imposing censorship and I therefore welcome the provisions of paragraph 13.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. − Dezbaterea privind guvernarea internetului este, fără îndoială, deosebit de importantă, în contextul în care acest mijloc de comunicare a devenit indispensabil în multe ţări, atât în activitatea profesională, cât şi în viaţa personală. Tocmai din acest considerent, este cel puţin neinspirat să lăsăm deciziile strategice care privesc viitorul internetului exclusiv la latitudinea unei companii private de pe continentul american.

Raportul pe care l-am votat astăzi este esenţial pentru crearea unui model de guvernare care să-i implice şi pe consumatorii finali. Cred că este necesar să încurajăm colaborarea dintre universităţi şi mediul de afaceri, inclusiv la nivel local, regional şi naţional şi, totodată, să-i cooptăm şi pe actorii de pe piaţa din Asia, ţinând cont de dezvoltarea vertiginoasă a acestui domeniu. De asemenea, este important să acordăm o mare atenţie găsirii unui echilibru între protejarea intimităţii utilizatorilor şi înregistrarea datelor cu caracter personal pe diverse site-uri, tocmai datorită apariţiei reţelelor de socializare, dar şi datorită dezvoltării comerţului pe internet. Foarte important este şi faptul că internetul este un mijloc excelent de a promova patrimoniul cultural şi valorile europene, dar şi un motor pentru inovare, prin care să reducem decalajul faţă de alte zone ale lumii.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – J'accueille favorablement les considérations de ce rapport qui font de l'internet un bien public mondial dont l'organisation doit être assurée dans le respect de l'intérêt commun. Il souligne l'importance d'internet dans le débat politique. C'est au nom de ces principes judicieusement rappelés que je vote contre ce texte. En effet, comment peut-on prôner le respect de l'intérêt commun, d'un côté, et appeler, de l'autre, à une gouvernance partagée public–privé n'entravant pas la libre concurrence? Si ce texte a le mérite de rappeler l'importance de l'intérêt général, il parvient au résultat inverse. Le dogmatisme euro-libéral est un naufrage pour l'Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A internet é hoje um instrumento global e por isso a sua administração deveria ser exercida tendo em conta o interesse comum. A internet é hoje um dos principais meios de difusão dos valores democráticos no mundo, sendo um instrumento indispensável na promoção de todo o tipo de iniciativas, de debate político e da divulgação do conhecimento. É pois essencial o desenvolvimento da internet para que a ela todos, na UE, tenham acesso de forma cada vez mais igualitária. É também essencial que a mesma seja segura para todos os seus utilizadores, nomeadamente para as crianças com menos capacidade de se defenderem dos potenciais perigos da sua utilização. Devemos pois evitar que o governo da Internet seja dominado por qualquer entidade individual ou grupo de entidades, para que se mantenha o seu estatuto de bem público global. Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Im Internet gilt es, einerseits die freie Meinungsäußerung aufrecht zu halten, andererseits Cyberkriminalität und deren Auswüchse zu bekämpfen. Im Namen der Kriminalitäts- und Terrorbekämpfung darf es jedoch nicht zur verdachtslosen Vorratsdatenspeicherung kommen. Gerade im Zusammenhang mit dem Internet sind aber auch neue Probleme, wie der Datenschutz bei sozialen Netzwerken oder im Zusammenhang mit Projekten wie Google Street View aufgetreten. Die Probleme der jüngsten Internetentwicklungen fand kaum Beachtung, weshalb ich mich der Stimme enthalten habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Το Διαδίκτυο είναι παγκόσμιο δημόσιο αγαθό και πρέπει να λειτουργεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Είναι απαραίτητη η δημιουργία μιας συγκεκριμένης υποδομής στη διακυβέρνηση του Διαδικτύου ώστε να εξασφαλίζονται η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ανθεκτικότητά του και να μειώνονται οι πιθανότητες επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Η ανοιχτή παγκόσμια συνεργασία για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου κρίνεται απαραίτητη και οφείλουμε να επιδιώξουμε την κατάρτιση ενός Ευρωπαϊκού Χάρτη των Δικαιωμάτων των Χρηστών του Διαδικτύου αλλά και την αναγνώριση της πέμπτης θεμελιώδους ελευθερίας της ΕΕ, της πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό υπερψήφισα σήμερα την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου σημειώνοντας πως η ΕΕ πρέπει να καθιερώσει μια στρατηγική που θα περιλαμβάνει πρόσβαση στο Διαδίκτυο χωρίς διακρίσεις, εξασφάλιση της ουδετερότητας του Διαδικτύου, σεβασμό του ιδιωτικού βίου, προστασία των δεδομένων, ελευθερία της έκφρασης και προστασία των ανηλίκων. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην ομάδα αυτή του πληθυσμού που είναι περισσότερο ευάλωτη από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και να επιβληθούν οι αναγκαίοι περιορισμοί για την προστασία των ανηλίκων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό αλλά και να προωθηθεί η διεθνής συνεργασία στον αγώνα για την καταπολέμηση του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου του Διαδικτύου.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiorello Provera (EFD), per iscritto. − Internet è ormai divenuto uno strumento essenziale nello sviluppo del mercato interno, ovvero di quello che è il pilastro della crescita e dello sviluppo dell'Unione europea. Inoltre, la percentuale di accesso al mondo informatico da parte della popolazione europea supera ormai il 60%. Pare quindi necessario che l'Unione sia protagonista nel dibattito inerente la governance di Internet, garantendo così che un servizio divenuto fondamentale per l'interazione sociale e commerciale tenga nella dovuta considerazione i valori propri dell'Unione quale il rispetto dei consumatori e dei minori. Per questo motivo sostengo i contenuti e le proposte della relazione del collega Sosa Wagner.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), por escrito. − Ante todo, mi enhorabuena al ponente por la calidad de su informe y por la oportunidad del mismo ante la proximidad de la nueva reunión del Internet Governance Forum que, por primera vez, tendrá lugar dentro de la UE.

La UE participa en este Foro desde sus inicios, pero el hecho de celebrarse en Vilnius da una mayor relevancia a nuestra delegación. Este año se cumplen justamente cinco años desde la creación del Foro y, de acuerdo con la agenda de Túnez, habrá que decidir sobre su continuidad. La delegación de la UE ya se manifestó en Sharm el Sheikh a favor de su continuidad manteniendo su forma actual por el importante papel que juega como instrumento de diálogo abierto entre todos los actores involucrados en la gobernanza de Internet.

Y ésta debe seguir siendo nuestra posición en los debates que van a tener lugar en Vilnius. En relación a las demás cuestiones que, como la evolución de la ICANN, sin duda van a ocupar un lugar importante en los debates del próximo Foro, el Informe del señor Sosa Wagner deja bien clara la posición consensuada que los representantes de las tres Instituciones Europeas defenderemos conjuntamente en el IGF.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I have voted against at the final vote of this report because it included the promotion of governmental interference with Internet governance, which is not exactly the Green position.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Thein (ALDE), schriftlich. Die Bekämpfung von Kindesmissbrauch und Kinderpornografie ist von herausragender Bedeutung. Kinderpornografische Angebote in Kommunikationsnetzen müssen mit aller Kraft bekämpft werden. Die dauerhafte wirksame Bekämpfung des Missbrauchs von Kindern ist politische Verantwortung und rechtsstaatliches Gebot zugleich. Die FDP im Europäischen Parlament vertritt die Meinung, dass es notwendig ist, derartige kriminelle Angebote schnellstmöglich zu löschen.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I voted in favour of the Sosa Wagner report as the EU should show strong leadership on all aspects of internet governance in the international arena. This report maintains the EU’s emphasis on the need for the security and stability of the global Internet, the respect for human rights, freedom of expression, privacy, protection of personal data and the promotion of cultural and linguistic diversity.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur la gouvernance de l'internet mais je me suis abstenue sur le point qui appelle à donner la priorité à la protection des titulaires des droits de propriété intellectuelle en les mettant au même niveau que les consommateurs.

Une bonne gouvernance de l'internet doit en effet garantir l'accès de tous aux biens notamment culturels dans un environnement numérique mais cela ne peut se faire au détriment des droits des créateurs et notamment des auteurs qui ne peuvent être traités comme un simple droit de propriété intellectuelle; les auteurs devraient pouvoir choisir la façon dont ils souhaitent permettre l'accès à leurs œuvres.

Et il faut également garantir la vie privée des usagers et la créativité.

Il est donc indispensable de trouver notamment un équilibre entre les droits des usagers et les droits des créateurs afin de permettre l'épanouissement des individus en tant que citoyens informés, consommateurs et créateurs.

 
  
  

Report: Hermann Winkler (A7-0143/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente esta resolução recordando, todavia, os condicionalismos de certas regiões, nomeadamente as regiões ultraperiféricas, no seu acesso à inovação. Para fomentar uma melhor utilização do potencial destas regiões em áreas como a investigação ou a inovação há que ter em conta as dificuldades vinculadas à ausência de massa crítica. As características únicas das RUP em termos geográficos e climáticos constituem vantagens específicas para o desenvolvimento de determinadas acções nos âmbitos da biodiversidade, dos recursos marinhos, das alterações climáticas, das energias renováveis e da água, do ambiente, dos recursos naturais, da saúde e das novas tecnologias.

Muito particularmente no âmbito dos recursos naturais e da biodiversidade, as RUP representam para a investigação europeia o acesso privilegiado a ecossistemas tropicais dotados de uma biodiversidade e agricultura únicas, que permitem a investigação no contexto do Espaço Europeu de Investigação como laboratórios naturais. São também lugares propícios à experimentação. Apesar das potencialidades de muitas regiões e de todos os esforços, muitas continuam com mais dificuldades que outras regiões para melhorar os factores que contribuem para a concorrência, o crescimento e o emprego, conforme a Estratégia de Lisboa, especialmente no âmbito da I+D+I.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, condivido la posizione del collega Winkler, cui ho dato il mio voto positivo, sulla revisione della politica comunitaria a favore dell'innovazione. In particolar modo, ritengo condivisibile la volontà di predisporre una strategia di ampio spettro, che non riguardi solo l'innovazione tecnologica ma anche quella amministrativa, organizzativa e sociale. A tale proposito, il coinvolgimento del mondo economico e della piccola e media impresa nella definizione di misure di promozione dell'innovazione mi sembra cruciale, cosi come l'attenzione che va data agli obiettivi di politica economica a livello regionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce rapport d'initiative examine les mesures communautaires prises dans le domaine de la politique de l’innovation et définit quelques priorités en vue de la définition d'une nouvelle politique de l'innovation. Parmi celles-ci, le Parlement exprime le souhait de ne pas limiter l'innovation aux aspects technologiques mais de couvrir également les innovations administratives, organisationnelles, sociales. Il insiste également sur le développement de nouveaux indicateurs d’innovation, mieux adaptés à des économies de plus en plus basées sur la connaissance. Enfin, point important à mes yeux, le rapport se prononce pour l'amélioration des effets de synergie entre les programmes-cadres pour la recherche et l’innovation et les Fonds structurels. Partageant pleinement les orientations préconisées par ce rapport, je l'ai soutenu lors du vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – J’ai voté le rapport d’initiative de mon collègue allemand Hermann Winkler rédigé à la suite de la communication de la Commission européenne intitulée « Réexaminer la politique communautaire de l'innovation dans un monde en mutation ». L'innovation est l'élément central pour répondre avec succès aux défis actuels majeurs que l'Union affronte en matière de société et d'environnement et atteindre ses objectifs politiques stratégiques. Nous n'atteindrons pas nos objectifs énergétiques et climatiques à l'horizon 2020 s'il ne se produit pas une accélération du développement et de l'application généralisée des technologies énergétiques propres, durables et efficaces. Je soutiens le renforcement du dialogue entre les universités et les entreprises. Concernant les aspects budgétaires, à niveau de prélèvements publics constants, il faut davantage communautariser la politique d’innovation.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Palaikiau šį pranešimą. Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra svarbiausia sudėtinė dalis , siekiant sėkmingai išspręsti didžiausiais ir aktualiausiais visuomenės ir aplinkosaugos problemas ir įgyvendinti ES strateginius politinius tikslus, kaip konkurencingumas, klimato kaita, užimtumas, demografiniai pokyčiai ir daug kitų. Europa, norėdama išlikti konkurencinga, privalo investuoti į ilgalaikes technologijas , užtikrinant būtiną finansavimą. Iki šiol Europa smarkia atsilieka mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje , nes ši sritis labai fragmentuota ir egzistuoja atotrūkis tarp mokslinių tyrimų ir inovacijų ir jų pritaikymo rinkoje. Manau, kad Europos Komisija būsimame inovacijų plane turi išspręsti privataus finansavimo į mokslinus tyrimus ir inovacijas klausimus, kurie leistų įmonėms kurti inovatyvius produktus ir paslaugas ir juos pritaikyti rinkoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Di prodotto o di processo, radicali o incrementali, le innovazioni sono oggi motore della competitività dei sistemi economici e imprenditoriali moderni votati all'efficienza e alla sostenibilità. La ricerca, che si pone alla base di ogni azione e scoperta innovativa, deve quindi essere sostenuta, soprattutto quando riesce ad avvicinare le piccole e medie imprese e il mondo delle nuove tecnologie.

Per questo motivo non posso che sostenere la relazione d'iniziativa del collega Winkler, che chiama in causa un terzo attore per chiudere il triangolo della conoscenza, vale a dire i consumatori. In un contesto fluido come quello rappresentato della realtà moderna abbiamo bisogno di punti di riferimento. È dunque importante che anche la crescita e la competitività del sistema economico e sociale restino sempre "a misura d'uomo".

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Mai puţin de 1% din bugetul Uniunii Europene se duce, în acest moment, spre inovare. Iar acest lucru se întâmplă în condiţiile în care Europa a devenit conştientă că viitorul său stă în triunghiul cercetare-inovare-educaţie. Solicitarea Parlamentului European de majorare a sumelor alocate domeniului inovării este perfect justificată în aceste condiţii. Ne apropiem de momentul proiecţiilor financiare pentru intervalul 2014-2020 şi trebuie să se ţină cont de această solicitare. Transformarea economiei europene într-o economie sustenabilă trebuie să aibă ca efect o mai mare competitivitate a societăţilor europene şi să permită apariţia unor noi oportunităţi pentru economiile naţionale, ca urmare a provocărilor economice şi ecologice cu care se confruntă Europa.

De asemenea, tocmai din cauza crizei financiare, precum şi a impasului în care se află creditarea, acordarea intensificată de finanţări, atât la nivel comunitar, cât şi la nivel naţional, precum şi crearea de instrumente de finanţare adecvate este decisivă pentru capacitatea de inovare. O fragmentare într-o multitudine de obiective şi într-o serie de iniţiative specifice ale UE nu a dat rezultate satisfăcătoare până acum. Mijloacele trebuie să fie direcţionate către domeniile în care efectul de bumerang este cel mai mare. În acest caz, criteriul decisiv trebuie să fie valoarea adăugată pentru Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, ho votato a favore di questa relazione. Desidero, anzitutto, complimentarmi con il relatore e collega Winkler per l'eccellente lavoro svolto.

L'innovazione e la ricerca, così come l'istruzione e la formazione, sono capisaldi fondamentali grazie ai quali l'Europa può concorrere positivamente in un mondo tecnologicamente più competitivo. Pur tuttavia, finora solo l'1% del bilancio dell'UE è stato destinato a questo settore, una percentuale insufficiente per le difficili sfide che l'Europa si trova ad affrontare. È invece tempo che l'Unione europea investa di più nell'ambito della ricerca e dell'innovazione. Sono convinto, infatti, che la crisi economica si possa superare anche stanziando maggiori fondi.

Ritengo inoltre necessario incentivare e incoraggiare gli investimenti privati in innovazione tecnologica, perché solo attraverso l'implementazione della ricerca si potrà avere un mercato competitivo capace di opporsi alla crescente delocalizzazione. Condivido, infine, l'opportunità di prevedere "strumenti ad hoc per la capacità di innovazione delle imprese" e una riduzione degli oneri burocratici per le piccole e medie imprese, che promuovano una decisa innovazione tecnologica.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Uma política de Inovação deve abordar os grandes desafios sociais que enfrentamos, reunindo todos os intervenientes relevantes.

O investimento no conhecimento e nas reformas para promover o progresso tecnológico, investigação, inovação, educação e formação, são essenciais para promover a prosperidade, o crescimento e o emprego a médio e longo prazo.

A luta contra os novos desafios exige iniciativas inovadoras na aplicação de novas tecnologias mas exige também iniciativas inovadoras no campo social, ao nível da organização.

Apelo a que se envidem esforços no sentido de passarmos de inovação tecnológica para a inovação social, a inovação dos serviços públicos e regionais de inovação.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Una crescita intelligente basata sull'economia della conoscenza e dell'innovazione ha bisogno di misure concrete da parte delle istituzioni sovranazionali e nazionali.

Il rafforzamento delle politiche a sostegno degli imprenditori nel settore della ricerca deve essere accompagnato da politiche che incoraggino l'investimento in nuove sperimentazioni, anche per preparare la manodopera specializzata a concorrere nel mercato del lavoro europeo. Mentre chiediamo ai paesi di investire maggiormente nella ricerca, occorre offrire loro un quadro normativo europeo, generale e specifico, con linee comuni e coordinate di sviluppo e adeguati strumenti di verifica dell'efficacia dei finanziamenti.

Condivido e propongo di disciplinare, a livello europeo, le misure di apprendistato, formativo e professionalizzante, che alcuni paesi hanno già previsto nei loro sistemi scolastici, come anche le misure di "diritto e dovere" in campo educativo. Affinché i finanziamenti alla ricerca tendano al 3% del PIL, sono però necessarie maggiori certezze che il mondo accademico deve garantire, come la produttività accademica dei docenti, evitando la parcellizzazione delle risorse che ha determinato in questi anni un uso improprio e incongruo dei già limitati fondi, con risultati insoddisfacenti.

Condivido, infine, la necessità di arrivare ad avere un unico sistema giurisdizionale per i brevetti, al fine di uniformare i titoli a livello sovranazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Inovarea reprezintă, în contextul societăţii moderne, un punct deosebit de important. O societate bazată pe inovare poate să preîntâmpine eventuale crize, atât socio-economice cât şi naturale. Din acest motiv, este esenţial ca politica în materie de inovare să fie una care poate facilita progresul societăţii şi nu una care să stagneze prin diferite subterfugii birocratice. Aşa cum domnul Winkler specifică în raportul său că inovarea în ziua de astăzi trebuie să ţină cont şi de valoarea socială pe care aceasta o aduce, şi eu consider că inovaţiile secolului 21 trebuie să ţină cont şi de impactul pe care îl au asupra individului şi societăţii în general. Inovaţii de tipul „internetul obiectelor”, spre exemplu, trebuie să ţină cont şi să respecte dreptul la intimitate şi protecţie a datelor personale ale individului. Societatea europeană nu trebuie să devină o societate „Big Brother”, ci, din contră, inovaţiile trebuie să ajute oamenii să comunice liber într-o societate deschisă. Aportul adus de inovaţiile tehnologice şi sociale reprezintă, de fapt, evoluţia noastră şi, din acest motiv, cer Comisiei să trateze cu maximum de răspundere şi cu o viziune către viitor elaborarea planului de acţiune pentru inovare.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A importância do conhecimento e da inovação vem conquistando importância na agenda e no jargão político, havendo hoje poucos que se atrevam a pôr em causa a importância da aposta neste campo e a necessidade de articular o conhecimento, a inovação, as empresas e o emprego.

O risco da unanimidade em torno do conceito é, não obstante, o do seu esvaziamento, tal como aconteceu com outros modismos como o do ambiente ou da sustentabilidade da economia ou do apoio ao empreendedorismo. Estes temas enchem páginas de manifestos e de programas eleitorais e terminam quase sempre por perder qualquer traço distintivo, sendo meras declarações de circunstância. Neste tocante, e não obstante o esforço sério do governo em algumas matérias, não posso deixar de destacar pela negativa o populismo tecnológico de que parece padecer o Primeiro-Ministro de Portugal. Melhor fora que cuidasse mais do conteúdo e menos da forma proclamatória com que envolve as melhorias das condições de trabalho e a produção científica e se lembrasse que o esforço competitivo pede ambição, mas exige realismo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. É hoje unanimemente aceite o peso decisivo da inovação no sucesso e sustentabilidade do desenvolvimento económico e social, assim como do sucesso da integração europeia. A importância da inovação, necessariamente conjugada e nunca dissociada da investigação e da educação, torna-se ainda mais evidente perante o cada vez mais célere ritmo de evolução da realidade global e da Humanidade. Nesse sentido, apoio este relatório para a revisão da política comunitária de inovação, salientando a necessidade urgente da União Europeia na concertação de esforços para potenciar recursos nesta área. Destaco ainda a importância dos incentivos à iniciativa privada e de uma estratégia abrangente e transversal na concretização prioritária da política europeia para a inovação.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Concordamos com vários aspectos deste relatório, embora a sua formulação nem sempre se centre nas questões mais importantes. Por exemplo, concordamos que a inovação é um dos elementos, e não o elemento, para vencer os desafios que se colocam actualmente, quer a nível social e ambiental global, quer noutros níveis igualmente importantes para a sociedade.

Mas a prioridade que se atribui a cada um dos domínios inseridos na denominada Estratégia "Europa 2020, como a actividade empresarial, a competitividade, as alterações climáticas, o emprego, as modificações demográficas e uma sociedade de inclusão deixa o documento e a análise das necessidades da inovação no mundo em mudança muito aquém do que seria necessário para promover uma verdadeira coesão económica e social, o crescimento da produtividade, a criação de emprego nos Estados-Membros e a sua valorização salarial, aspectos que consideramos fundamentais. Daí a nossa abstenção.

Na Comunicação Revisão da política comunitária de inovação num mundo em mudança, de 2 de Setembro de 2009, a Comissão Europeia fez um esboço dos desenvolvimentos efectuados, desde 2005, em matéria de política de inovação da UE. Espera-se, agora, que retome e concretize alguns aspectos no projectado Plano de Acção para a Inovação que deverá ser apresentado brevemente.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. − Sprawozdanie na temat wyzwań stojących przed polityką innowacyjności Unii Europejskiej to bardzo dobry dokument, w którym poruszono najważniejsze kwestie związane z tym zagadaniem. Podobnie jak koledzy z grupy S&D, głosowałam za przyjęciem sprawozdania, w tym również poprawki 46 nawołującej Komisję i państwa członkowskie do skoordynowania działań na rzecz porozumienia w sprawie unijnego patentu oraz jednolitej jurysdykcji patentowej. Ta sprawa ciągnie się już od wielu lat i od wielu lat powtarzane są te same argumenty na rzecz wspólnego patentu oraz te same kwestie sporne (np. na ile języków tłumaczyć europejskie patenty?). Od wejścia w życie Traktatu z Lizbony wyjaśniły się niektóre kwestie prawne. Będziemy mieć dwa rozporządzania: jedno na temat samego patentu, drugie na temat systemu językowego.

Do tego dochodzi jednak sprawa sądownictwa patentowego, którego ustanowienie będzie wymagać uregulowania relacji między UE a EPO (Europejską Organizacją Patentową) w sposób, który pozostanie w zgodzie z kompetencjami instytucji UE, w tym Parlamentu Europejskiego. Nie wchodząc w szczegóły dotyczące systemu patentowego, które będą na pewno przedmiotem licznych dyskusji, chciałabym podkreślić, że to zagadnienie jest jednym z najważniejszych wyzwań obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Dlatego uważam, że powinniśmy na każdym kroku nawoływać pozostałe instytucje do podjęcia konstruktywnej współpracy w tej dziedzinie, co czyni właśnie sprawozdanie H. Winklera.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − The Winkler report deals with a number of important issues, including ecological innovation and green enterprise. In view of the challenges facing our planet, it is clear that innovation in these fields is of vital importance. My own country, Scotland, is at the forefront of many aspects of ecological innovation, particularly in the area of renewable energy. The Scottish government has instituted a £10 million Saltire Prize aimed at boosting innovation in tide and wave energy and this fits nicely into wider EU efforts to have a suitable policy in a changing world.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pasaulinė konkurencija dėl vietos lėmė tai, kad į trečiąsias šalis perkeliama ne tik tam tikra gamyba, bet ir su ja susiję mokslinių tyrimų bei plėtros pajėgumai. Tokia raida kelia iš esmės grėsmę Europos kaip patrauklaus pramonei regiono padėčiai. Šį procesą, kol jis netapo negrįžtamas, reikia sustabdyti nuosekliai skatinant inovacijų diegimo galimybes. Pasak ES Komisijos šiuo metu tiesiogiai inovacijų diegimo priemonėms naudojama mažiau kaip 1 proc. ES biudžeto. Atsižvelgiant į ateityje spręstinas visuomenės problemas, šių lėšų nepakanka. Todėl pritariu, kad būtų padidinta inovacijoms iš ES biudžeto skiriamų lėšų dalis. Į tai turėtų būti atsižvelgta rengiant 2014 – 2020 m. finansinę perspektyvą. Taip pat ir atsižvelgiant į finansų ir kreditų krizę svarbu skirti daugiau lėšų ir Bendrijos, ir nacionaliniais lygmenimis bei sukurti naudoti parankias finansavimo priemones, kad būtų padidintas įmonių gebėjimas diegti inovacijas. Siekiant padidinti inovacijų politikos veiksmingumą reikia geriau koordinuoti, veiksmingiau susieti ir griežčiau valdyti įvairias paramos priemones, t. y. tikslingiau teikti parama.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Bez nieustannego wprowadzania innowacji nie ma szansy na rozwój. Potrzeba nowatorskich rozwiązań jest obecna w każdej dziedzinie gospodarki i życia społecznego. Począwszy od nowoczesnych metod leczenia czy coraz szybszych sposobów komunikowania się, poprzez innowacyjne pomysły w przemyśle i nauce, a skończywszy na nowych, alternatywnych metodach pozyskiwania energii. To szczególnie istotne w obliczu ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego oraz problemu starzejącego się społeczeństwa. Chciałbym zwrócić uwagę, iż oprócz przekrojowości tej polityki istotna jest również inicjatywa obywateli.

Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw, a także gospodarstw rolnych, jest nieodłącznym elementem tworzenia konkurencyjnej gospodarki. Przy trosce o szybki rozwój gospodarki, a przy tym dbałości o środowisko naturalne, nie należy zapominać o ludziach i braku równości społecznej, które mogą pogłębiać się kosztem działań na rzecz rozwoju.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa relazione perché ritengo che l'attuale trasformazione dell'economia europea in un'economia sostenibile debba produrre un aumento della competitività delle nostre imprese europee. Le sfide economiche devono necessariamente trasformarsi in nuove opportunità per le economie nazionali. Deve diventare un nostro obiettivo combattere la crescente delocalizzazione nei paesi terzi non soltanto degli impianti di produzione, ma anche delle capacità di ricerca e di sviluppo correlate.

Accanto al traguardo politico della competitività, l'Unione europea deve sapersi confrontare con altre importanti sfide sociali, quali il cambiamento climatico o l'evoluzione demografica. Ad oggi, meno dell'1% del bilancio dell'Unione è destinato direttamente a misure per l'innovazione. Considerate le sfide sociali che si prospettano, si tratta di una percentuale che riteniamo insufficiente.

Per questa ragione, ho sostenuto la posizione del nostro relatore che chiede, nella prossima programmazione delle nuove prospettive finanziarie per gli anni 2014-2020, un aumento del bilancio dell'UE a favore dell'innovazione. Sarà indispensabile che gli incentivi siano mirati agli obiettivi, individuando e potenziando le sinergie tra gli strumenti di sostegno alle nuove tecnologie, assicurando un maggiore coordinamento delle parti interessate. Accanto al sostegno pubblico, occorrerà incoraggiare e promuovere gli investimenti privati nelle innovazioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A inovação conjuntamente com a investigação e a formação é uma das vertentes mais importantes para o desenvolvimento do conhecimento na UE. Uma política comunitária de inovação é de grande relevância para que se consigam atingir os objectivos delineados na estratégia da UE 2020. No entanto a capacidade de inovação, nomeadamente das empresas, carece de recursos financeiros que neste momento não são fáceis de conseguir pelas empresas, principalmente pelas PME. A aprovação deste regulamento é assim um passo importante para que haja apoios aos empresários enquanto força motriz da inovação na Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE) , písomne. − Považujem na neprípustné, aby celosvetová hospodárska súťaž dospela k tomu, aby sa nielen výrobné zariadenia, ale aj príslušné výskumné a vývojové kapacity premiestnili do tretích krajín.

Takémuto trendu treba rázne zabrániť odvážnou a dôkladne premyslenou inovačnou politikou, ktorá zaručí konkurencieschopnosť ekonomiky EÚ, ako aj prechod na znalostné a nízkouhlíkové hospodárstvo.

Z tohto dôvodu považujem za nedostatočný objem finančnej podpory EÚ na inovácie, ktorý predstavuje menej než 1 % rozpočtu EÚ, a súhlasím so spravodajcom, aby sa tento nedostatok napravil vo finančnom výhľade na obdobie 2014 – 2020, na ktorom sa začne pracovať už koncom tohto roka.

Zároveň je potrebné, aby sa vzhľadom na to, že finančná kríza prispela k zmrazovaniu úverov na inovačné projekty podnikov, aj členské štáty vážne zamysleli nad zreteľným zvýšením financovania výskumu a vývoja, čo z dlhodobého hľadiska zaručí ich konkurencieschopnosť a prispeje k zachovaniu a aj tvorbe pracovných miest.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Forschung, Innovation und Bildung sind wichtige Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Damit Unternehmen innovationsfähig bleiben, müssen sie viel Geld investieren, was gerade angesichts der Kreditklemme oft zum Problem wird. Gerade in der Zeit knapper werdender Ressourcen ist es unerlässlich, dass nachhaltige Technologien ausgebaut werden und dies gefördert wird. Einmal mehr sollen ländliche Regionen einerseits unterstützt werden, indem der Ausbau des Breitbandinternets auch in diesen Gegenden vorangetrieben werden soll, während zeitgleich der ländliche Raum von der Infrastruktur durch Privatisierung von Bahn, Post und Co. abgeschnitten wird.

Und während wir noch über die Bedeutung von Universitäten und Forschungseinrichtungen reden, werden de facto die Mittel für diese Institutionen reduziert. Wie immer wird die Bedeutung von KMU in diesem Zusammenhang hervorgehoben, ob dem tatsächlich Taten folgen, bleibt abzuwarten. Der Bericht enthält im Wesentlichen eine Wiederholung alter Maßnahmen, weshalb habe ich mich der Stimme enthalten habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η στρατηγική για την επόμενη δεκαετία (ΕΕ 2020) θέτει ως δεύτερο βασικότερο στόχο την αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη στο 3% του ΑΕΠ μέχρι το 2020. Η παρούσα έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας καλεί την Επιτροπή για συγκεκριμένες και φιλόδοξες πρωτοβουλίες υπό το βάρος της αποτυχίας της στρατηγικής της Λισαβόνας στον συγκεκριμένο τομέα.

Σημειώνεται ότι σήμερα στην Ευρώπη η δαπάνη για Ε&Α είναι χαμηλότερη του 2%, σε σύγκριση με 2,6% στις ΗΠΑ και 3,4% στην Ιαπωνία, κυρίως λόγω των χαμηλότερων επιπέδων ιδιωτικών επενδύσεων. Η αλλαγή που συντελείται στην αγορά εργασίας εξαιτίας της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης και της μεταβαλλόμενης παραγωγικής διαδικασίας καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη του τομέα της καινοτομίας που θα αποφέρει όχι μόνο τεχνολογική αλλά και κοινωνική προστιθέμενη αξία.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – Ce sont les innovations de demain qui permettront à l'Europe de faire face aux grands défis économiques, sociétaux et environnementaux des prochaines décennies. Il est nécessaire d'accroître nos efforts pour mettre en œuvre, en Europe, une politique de l'innovation ambitieuse. C'est le sens du rapport de mon collègue Hermann Winkler, auquel j'ai apporté mon soutien. Tout d'abord, nous devons accroître les soutiens financiers qui lui sont destinés. La part du budget européen consacrée à l'innovation doit augmenter de façon substantielle, et j'espère que les prochaines perspectives financières 2014-2020 iront dans ce sens.

Les Etats membres doivent aussi accentuer leurs efforts afin d'atteindre l'objectif de Barcelone au plus vite en consacrant au moins 3% de leur PIB à la recherche&développement. Il est également indispensable d'améliorer la coordination des politiques européennes et nationales. Pour être efficace, la politique menée en matière d'innovation doit absolument être pensée de façon globale, cohérente, et envisagée sur le long terme. En outre, il faut renforcer le dialogue entre le secteur de la recherche et le secteur économique. En ce sens, je salue la création de l'Institut Européen d'Innovation et de Technologie, qui permettra de stimuler les relations entre ces deux mondes.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I am sorry the split vote requested by the Greens to take out the call for a European Patent Court did not work, so this is regrettably included. However, this report calls for the use of common patent tools, patent platforms and full right licences, and it stresses the importance of the quality of patents.

 
  
  

Report: Michael Cashman (A7-0165/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório porque considero da maior importância a erradicação da pobreza. Sendo a eliminação da pobreza o principal objectivo estabelecido pelo Tratado de Lisboa para a política de cooperação e desenvolvimento da UE e tendo em conta que se trata de um dever moral cuja utilidade a longo prazo para os interesses da UE é vital, considero fulcral que este objectivo seja uma prioridade na nossa política externa. Também de realçar que, apesar da profunda crise económica vivida pela Europa, e por todo o mundo, não se pode, nem deve, descurar a ajuda externa, pois esta é essencial para a criação de um mundo mais justo e solidário.

Considerando que os objectivos traçados na Cimeira do Milénio de 2000, onde nos comprometemos a melhorar a nossa acção no combate à pobreza, estão ainda longe de ser alcançados, e que o ano de 2015 - a meta para alcançar tais propósitos - está a aproximar-se a passos largos, é da maior urgência examinar factores distintos que visem a maximização dos resultados dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. É deste modo que saúdo o relator deste documento e aproveito também para exprimir o apoio da minha parte a tal projecto.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ogni anno muoiono quasi 8 milioni di bambini prima dei cinque anni. Tre milioni e mezzo muoiono subito dopo la nascita per complicanze della gravidanza. Ben 4 milioni muoiono in cinque paesi soltanto: India, Nigeria, Repubblica democratica del Congo, Pakistan e Cina.

Molti di questi decessi si potrebbero evitare facilmente con piccoli gesti come l'allattamento al seno, l'impiego di zanzariere trattate con l'insetticida e dei vaccini per combattere principalmente la polmonite e la malaria. Molte madri non sono coscienti dell'importanza dei vaccini oppure, anche quando ne sono a conoscenza, sono così povere da non avere i soldi per pagare il trasporto all'ambulatorio o all'ospedale.

Per dare un futuro a questi bambini non sono necessari enormi investimenti, basta portare in questi paesi farmaci che costano pochissimo e che per noi fanno parte della normale profilassi, costruire pozzi di acqua potabile, fornire delle semplici zanzariere e far arrivare quello che serve dove serve.

Quindi, abbiamo bisogno soprattutto della determinazione politica di agire per salvare tante vite umane, per fermare questa strage silenziosa di bambini innocenti la cui unica colpa è di essere nati in un paese povero.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport présenté par M. Cashman, car il me semble que le Parlement devait prendre clairement position pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Ceux-ci ne doivent pas être remis en cause par la crise économique actuelle. Ces objectifs, adoptés lors du Sommet du millénaire en 2000 sont encore loin d'être atteints. Il s’agit de réduire l’extrême pauvreté et la faim, d'assurer l'éducation primaire pour tous, de promouvoir l'égalité des sexes, de réduire la mortalité infantile, d’améliorer la santé maternelle, de combattre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose, de préserver l’environnement de manière durable et de mettre en place un partenariat mondial pour le développement. En septembre 2010, tous les Etats membres des Nations Unies se réuniront pour déterminer la marche à suivre et améliorer les résultats. En adoptant cette résolution, le Parlement européen démontre aux chefs d'Etat et de gouvernement son engagement en faveur de l'atteinte des OMD.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Palaikau šį pranešimą. Skurdo mažinimas yra vienas iš pagrindinių ES vystymosi politikos tikslų. Tačiau neigiami ekonomikos ir finansų nuosmukio padariniai dar labiau pristabdė besivystančių ir mažiausiai išsivysčiusių šalių pažangą. Todėl ES valstybės narės turėtų dėti visas pastangas, kad artimiausiu metu būtų nustatytos konkrečios pagalbos vystymuisi priemonės, apimančios prekybos, vystomojo bendradarbiavimo, bendrosios žemės ūkio politikos sritis. Taip pat būtina siekti palengvinti besivystančių šalių integraciją į pasaulio ekonomiką ir taip skatinti šių šalių prekybos plėtrą. Komisija turėtų užtikrinti veiksmingą pagalbos priemonių besivystančioms ir mažiausiai išsivysčiusioms šalims administravimą bei finansinės pagalbos skyrimo skaidrumą ir efektyvumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, John Bufton, David Campbell Bannerman, Trevor Colman and Nigel Farage (EFD), in writing. − UKIP do not support cancellation of debt on the basis that it is economically unsound on the following points: 1. A creditor nation is usually a debtor nation. For example, the UK is a significant donor of overseas aid. Yet the UK, and therefore its tax payers, are usually unwilling donors to aid recipients whilst debt mountains pile up for UK plc. 2. Debt cancellation impairs Third World debtor countries from raising further international finance. Therefore it is not in the debtor nation’s interest. 3. Debt cancellation introduces moral hazard. What of Third World countries which meet debt obligations, of which there are many? 4. Cancellation implicitly condones fraud, corruption and the misappropriation of loans so endemic in African debtor countries. 5. Given the massive debt now of most international economies, who arbitrates where cancellation is appropriate? Further moral hazard.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport Cashman portant sur l'état de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement mis au point en l'an 2000. Tout semble indiquer que ces objectifs ne seront pas atteints. La responsabilité de l'UE est immense dans la mesure où elle est la première pourvoyeuse d'aide aux pays pauvres et qu'elle est à ce titre écoutée sur la scène internationale pour les questions de développement. Le rapport Cashman fait un état des lieux très juste des objectifs du Millénaire pour le développement, mettant l'accent sur l'extrême pauvreté, la situation des femmes, la santé, l'éducation, l'environnement. Ce rapport rappelle que l'Union européenne doit veiller à ce qu'il y ait une cohérence des politiques de développement. Les activités agricoles, de pêche, de commerce d'un Etat ne doivent pas aller à l'encontre de son développement. A travers ce rapport, le Parlement se fait force de proposition, en soutenant de nouvelles formes de financement dont la mise en place doit être généralisée. Le constat fait lors du sommet du Millénaire en 2000 est plus valable que jamais. Il est du devoir de nos dirigeants de mener à bien ces objectifs réalistes et atteignables le plus rapidement possible. C'est avant tout une question de volonté.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, nes tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimas turi išlikti pagrindinis Europos Sąjungos tikslas. Tai yra labai svarbus uždavinys tiek ES, tiek tarptautiniu lygiu, kurio įgyvendinimo, nepaisant visų sunkumų, negalime atidėlioti. ES ir tarptautinė bendruomenė turi sutelkti savo pastangas ir imtis konkrečių veiksmų, siekiant padidinti tūkstantmečio vystymosi tikslų pasiekimo galimybes. Norėčiau pažymėti, kad dabar ne laikas taupyti sergančiųjų ar alkstančiųjų sąskaita, todėl ypatingą dėmesį turime skirti tokioms sritims, kaip sveikatai, moterims ir vaikams, kovai su skurdu bei skirti didesnį dėmesį užimtumui ir tinkamam darbui. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad skurdo mažinimas, įgyvendinant tūkstantmečio vystymosi tikslus, turi būti pripažintas kaip bendras ES politikos tikslas ir Europa turi vadovauti pasaulio bendruomenei imantis suderintų veiksmų, siekiant ištesėti ES pažadus, duotus planetos skurdžiausiesiems. Pritariu Europos Parlamento raginimui, kad didžioji dalis ES finansinės paramos būtų suteikta pažeidžiamiausiems asmenims, didžiausią dėmesį skiriant moterims, vaikams, žmonėms su negalia ir visiems tiems, kuriems tos paramos labiausiai reikia. Taip pat ypatingą dėmesį būtina skirti lyčių lygybei, mažumų teisėms ir kovai su diskriminacija.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Congratulo-me com o papel que a Europa tem desempenhado de maior contribuinte mundial em ajuda ao desenvolvimento.

A ajuda ao desenvolvimento tem contribuído para aliviar a pobreza de milhões de pessoas no mundo em desenvolvimento. A pobreza extrema caiu de 1,8 para 1,4 mil milhões de pessoas. Quase 90% das crianças pobres frequentam hoje a escola. Foram dados grandes passos no combate à malária e à tuberculose e a mortalidade infantil está a cair em flecha.

No entanto, as recentes crises alimentar e dos combustíveis e a recessão económica global anularam muitos dos progressos realizados na última década.

Os países ricos são responsáveis pelas actuais crises financeira, económica e climática, mas os países em desenvolvimento são os mais afectados pelo aquecimento global, sendo por isso fundamental intensificar todas as medidas de combate às alterações climáticas, como a transferência das tecnologias apropriadas.

Apelo a que sejam atribuídos fundos adicionais aos países em desenvolvimento e que estes sejam sustentáveis a médio e longo prazo, com origem no sector privado, no mercado de carbono e no sector público dos países industrializados e países em desenvolvimento economicamente mais avançados.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. − I voted against this report due to the controversial wording of paragraph 42 concerning abortion. I am morally opposed to abortion and cannot accept such a clause. Nevertheless, I must also state that I feel that the rapporteur has done an excellent job on all other issues.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Casini (PPE), per iscritto. − È particolarmente doloroso che da anni il Parlamento europeo non riesca ad uscire da una drammatica contraddizione. In ogni documento in cui lodevolmente si propongono misure contro la povertà, la fame e la violenza nel mondo, alcuni riescono ad inserire la proclamazione, diretta od obliqua, di un preteso diritto di aborto come strumento per la salute e per lo sviluppo dei popoli.

All'iniziativa di alcuni rispondono da un lato la sostanziale indifferenza della maggioranza e, dall'altro, una certa timidezza della minoranza. Eppure, la contraddizione e il dramma sono evidenti. Il principio dell'uguale dignità di ogni essere umano e quello di una speciale doverosa solidarietà verso i più piccoli vengono abbandonati nel momento stesso in cui si vorrebbe perseguire l'obiettivo della lotta contro la discriminazione e quello della protezione della salute.

È quanto accaduto anche oggi nella relazione Cashman, il cui paragrafo 42, contraddicendo l'intero documento, ha costretto il sottoscritto, insieme a non pochi parlamentari, ad esprimere un giudizio finale negativo sull'intera relazione. Sul piatto della bilancia, infatti, il male che viene promosso è purtroppo più pesante del bene presente in altre parti del testo.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. A consecução dos Objectivos do Milénio (ODM) reveste um papel primordial na política do desenvolvimento. A escassos meses da reunião de alto nível da ONU, não obstante registarem-se progressos significativos relativamente a alguns dos ODM, a verdade é que estamos longe do desejado. É preciso mais: Os Estados-Membros devem cumprir os seus compromissos assumidos em matéria de APD, é necessário explorar novos mecanismos de financiamento (que não se traduzam em mais impostos neste momento de crise), e acima de tudo é fundamental haver coerência nas políticas para o desenvolvimento (na senda da resolução aprovada em Maio deste ano sobre a coerência das políticas da UE numa perspectiva de desenvolvimento e "o conceito de ajuda pública ao desenvolvimento mais").

Congratulo-me com o facto de o PE estabelecer como metas prioritárias dos ODM a saúde, a educação, os grupos mais vulneráveis e a erradicação da pobreza através de medidas concretas nas políticas do comércio, agricultura e pescas; e também com a exigência de uma nova governação global que dê mais voz aos países em desenvolvimento e que promova a democracia, a paz, o Estado de Direito nos países em desenvolvimento. Oponho-me, porém, a que se considere o aborto como um meio contraceptivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. "If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair, If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there" apregoava Scott Mackenzie! Mas o mundo não é assim, nem esta mensagem pode ser aplicada à complexa realidade económico-social mundial actual! Por isso votei contra este relatório, não colocando, obviamente, em causa a bondade dos seus objectivos! "Imagine there's no countries, it isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace". Mas foi o mesmo John Lennon que acrescentou "You may say I'm a dreamer"... Infelizmente a realidade não é esta! Mas cabe-nos a nós tornar o mundo um lugar mais justo e mais seguro, onde todos vivam pelo menos com um mínimo de dignidade.

As propostas deste relatório pretendem perseguir múltiplos objectivos, não se focalizando nem definindo prioridades efectivas, "disparando" em todas as direcções, o que não as torna exequíveis. Finalmente, parecem-me demasiado estatizadas e centradas nas administrações públicas centrais. Discordo desta filosofia. Pelo contrário, considero que a aposta dos ODM deveria assentar nos projectos de base comunitária (por exemplo, o Millennium Villages), com forte envolvimento de todos os agentes comunitários.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), in writing. − I strongly support this report on progress towards the achievement of the Millennium Development Goals. The EU is 20 billion euro short of its funding commitments, at a time when states are cutting back their aid budgets. The EU Member States must not falter when it comes to fulfilling their commitments in the framework of the European Consensus on Development. Moreover, the MDGs have to be seen from a development-enabling perspective, while at the same time facing and tackling the root causes of poverty. Member states must commit 0.7% of GNI to aid by 2015, as promised, rather than decrease that share, which is doubly alarming in times of crisis, as GNI itself diminishes. Besides, it is not acceptable for the EU to broaden the definition of Official Development Aid to include other financial flows such as remittances or debt cancellation measures. To address underdevelopment, the developed world needs to vigorously fight tax havens and illicit capital flows which deprive developing countries of resources they desperately need. I believe that responsibility for Development has to remain within the remit of the Development Commissioner, who needs to push for better policy coherence, especially as regards trade, common agriculture and fisheries policies.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – C'est un message fort que le Parlement envoie en adoptant une résolution sur les progrès accomplis vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. Cela marque l’importance que revêt pour l’Europe l’élimination de la pauvreté, de la faim, de la maladie et des mortalités infantile et maternelle d’ici à 2015. À la veille du Conseil européen, le message est clair. Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE doivent tenir leurs engagements financiers, y compris et même surtout en cette période de crise économique et financière mondiale. Une contribution de 0,7% des PNB des États est nécessaire. Pour rattraper son retard sur ses engagements financiers, l’Europe doit créer de nouveaux mécanismes de financement, comme une taxe de 0,05 % sur les transactions financières. Au vu du montant actuel de ces transactions (elles ont récemment atteint 70 fois le revenu national brut mondial), une telle taxe pourrait dégager 10 milliards d'euros par an. Elle aurait en outre l’avantage de faire contribuer le secteur financier. Cela paraitrait équitable, puisque ce secteur a bénéficié d’énormes aides étatiques pour survivre à la crise sans précédent qu’il avait lui-même provoquée. Une initiative unilatérale de l'UE pourrait agir comme un catalyseur au niveau mondial.