Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 16 juni 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

6. Välkomsthälsning
Anföranden på video
PV
MPphoto
 

  Talmannen. – Mina damer och herrar! Jag har nöjet att meddela att en delegation från Folkrepubliken Kinas nationella folkkongress genomför ett några dagar långt arbetsbesök hos Europaparlamentet. Detta sker inom ramen för våra interparlamentariska möten och med anledning av det tjugonionde interparlamentariska mötet mellan Europaparlamentet och Kina. Jag välkomnar alla delegationsmedlemmar varmt.

Ordförandeskapet vid detta tjugonionde möte mellan våra två parlament utövas av Zha Peixin, vice ordförande för utskottet för utrikesfrågor i Nationella folkkongressen i Kina, och Europaparlamentets ledamot Crescenzio Rivellini.

Att denna dialog äger rum gläder Europaparlamentet. Den har genomförts regelbundet och kontinuerligt sedan ganska lång tid tillbaka. Detta nya möte kommer att stärka förbindelserna mellan våra parlament och göra det möjligt att överlägga om en lång rad frågor av gemensamt intresse för såväl EU som Kina.

Låt mig till båda delegationernas medlemmar framföra min förhoppning att såväl de möten som redan genomförts som de som äger rum i dag aktivt bidrar till ett närmande mellan våra båda institutioner.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy