Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0195(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0137/2010

Esitatud tekstid :

A7-0137/2010

Arutelud :

PV 15/06/2010 - 4
CRE 15/06/2010 - 4

Hääletused :

PV 16/06/2010 - 8.10
CRE 16/06/2010 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0221

Arutelud
Kolmapäev, 16. juuni 2010 - Strasbourg EÜT väljaanne

8.10. Autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korraldus (A7-0137/2010, Edit Bauer) (hääletus)
PV
 

Pärast ühisseisukoha tagasilükkamist

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, komisjoni liige. – Austatud juhataja! Arvestades praeguse hääletusega, kaalub kogu võimalikke variante, kaasa arvatud ettepaneku tagasivõtmist. Küsime liikmesriikidelt viivitamatult, kuidas nad tööaja eeskirju füüsilisest isikust ettevõtjana töötavatele autojuhtidele kohaldavad ja kuidas nad jälgivad eeskirjade täitmist.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D).(FR) Austatud juhataja! Sain voliniku sõnavõtust aru, et komisjon võtab meie tagasilükatud ettepaneku tagasi. Kui nii, siis ei ole seda enam tööhõive ja sotsiaalasjade komisjoni vaja saata.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Sain voliniku jutust aru, et seda võimalust kaalutakse. Kui tõesti nii läheb, siis on teil õigus, kolleeg Berès! Kui volinik kinnitab, et komisjon soovib ettepaneku tagasi võtta, siis juhatus, mida ma praegu esindan, ei suuna loomulikult küsimust tagasi vastutavale komisjonile. Kas võiksite meile kinnituse anda, Štefan Füle?

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, komisjoni liige. – Austatud juhataja! Ütlesin tõesti, et volinike kolleegium kaalub kõiki võimalusi, sealhulgas ettepaneku tagasivõtmist.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D).(FR) Austatud juhataja! Niisuguses olukorras ja arvestades voliniku vastuses kinnitust leidnud ebakindlust, palun vastavalt kodukorra artikli 56 lõikele 3, et täiskogu väljendaks oma seisukohta nimetatud õigusloome ettepanku osas, lükates komisjoni ettepaneku tagasi. Samuti palun kaasparlamendiliikmetel kinnitada oma antud hääli, hääletades selle parandatud õigusloome ettepaneku poolt.

(Aplaus)

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Pervenche Berès, teil on õigus seda teha. Raportöör soovis sõna.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer, raportöör.(HU) Kahjuks pean tunnistama, et üks võimalus on ka algatada juba homme rikkumismenetlus 25 liikmesriigi vastu. Paluksin, et minu nimi raportist välja võetaks, sest mina ei soovi selles osaleda.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – On olemas siiski ka Pervenche Berèsi ettepanek. Võtke sõna, kui olete selle poolt, ja ka siis, kui olete selle vastu. Kes soovib võtta sõna Pervenche Berèsi ettepaneku – hääletada õigusloome ettepaneku tagasilükkamise üle – vastu? Mitte keegi? Kes soovib võtta sõna selle ettepaneku toetamiseks?

Kodukorra järgi ei ole mingit probleemi Pervenche Berèsi ettepaneku hääletusele lubamisega, seega paneme selle ettepaneku hääletusele.

 
  
MPphoto
 

  Giles Chichester (ECR). – Austatud juhataja! Eelmisel korral, kui parlament hääletas komisjoni ettepaneku tagasilükkamise üle – sel korral oli tegemist naftavarude direktiiviga –, saadeti ettepanek tagasi asjaomasesse komisjoni, sest komisjon keeldus rõhutatult kinnitamast oma kavatsust ettepanek tagasi võtta. Volinik valis väga hoolikalt oma sõnu. Ma ei nõustu Pervenche Berèsi tõlgendusega. Ettepanek tuleks asjaomasele komisjonile tagasi saata, kuni saame teada, kas komisjon võtab oma ettepaneku tagasi või mitte.

(Aplaus)

 
  
MPphoto
 

  Emilie Turunen (Verts/ALE). – Austatud juhataja! Tahaksin sõna võtta tänase hääletuse toetuseks. Tsiteerin kodukorra artikli 56 lõiget 3: „Kui Euroopa Komisjon ettepanekut tagasi ei võta, saadab parlament selle õigusloomega seotud resolutsiooni projekti hääletusele panemata tagasi vastutavale komisjonile, välja arvatud juhul, kui õigusloomega seotud resolutsiooni projekt pannakse hääletusele vastutava komisjoni esimehe või raportööri, fraktsiooni või vähemalt 40 parlamendiliikme taotlusel.”

Kõik on selge. Kui soovisime hääletada, siis peame seda ka tegema.

(Aplaus)

 
  
 

(Parlament kiitis ettepaneku heaks)

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D).(DE) Austatud juhataja! Kogu hääletuse oleks võinud korraldada teisiti, kui raportöör oleks komisjoni hääletustulemuste juurde jäänud. Kas edaspidi võiks nii toimida?

(Aplaus)

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika