Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2742(RSO)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B7-0341/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/06/2010 - 7.16
CRE 15/06/2010 - 7.16
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0211

Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 16 iunie 2010 - Strasbourg Ediţie revizuită

9. Explicaţii privind votul
Înregistrare video a intervenţiilor
Proces-verbal
  

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − Procediamo alle dichiarazioni di voto.

 
  
  

Relazione: Lena Ek (A7-0164/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE). - Morze Bałtyckie jest naszym wspólnym europejskim bogactwem, dlatego ważne jest podejmowanie działań, które pozwolą ochronić je przed nami samymi.

Brzmi to wręcz paradoksalnie, ale niektóre gałęzie gospodarki, jak przemysł, rolnictwo czy rybołówstwo – jeżeli są źle zarządzane – mogą negatywnie oddziaływać na jego biosystemy. Dlatego też naszym obowiązkiem jest wpływanie na to, aby mimo koniecznych przedsięwzięć służących niezbędnym dla gospodarki procesom, pielęgnować i chronić wyjątkowe dobro naturalne, jakim jest Bałtyk. Zaniedbania w obszarze jego bioróżnorodności będą ujemnie oddziaływały na te formy gospodarowania, które dzięki akwenowi odnotowują zyski z działalności. Dlatego też ponadnarodowa i transgraniczna współpraca w tym obszarze jest niezbędna.

Tylko dzięki wspólnym badaniom, także przy udziale naukowców rosyjskich, możemy stworzyć skuteczny system chroniący Morze Bałtyckie i dający możliwości innowacyjnego wykorzystania jego potencjału.

 
  
  

Relazione: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Ich heiße Estland in der Eurozone recht herzlich willkommen. Ich freue mich über jedes neue Mitglied in der Eurozone, weil eine gemeinsame Währung einen großen Integrationsfaktor darstellt. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle die Kommission daran erinnern, dass es Stabilitätskriterien gibt, die eingehalten werden müssen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass sich hier Alt-Mitglieder der Eurozone Sonderrechte herausnehmen. Regeln sind dazu da, dass man sie beachtet. Wer gegen Regeln verstößt, muss bestraft werden. Dies gilt auch und besonders für die Euro-Stabilitätskriterien.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - Ma usaldan eurot kui vahendit ja loomulikult Eesti saadikuna toetasin ma raporti heakskiitmist ja euro kasutuselevõttu järgmisest aastast. Jah, meie eelarvedefitsiit on väike, avaliku sektori laenukoormus madalamaid Euroopas. Valitsus on kärpinud kõike, kuhu käed ulatusid. Ja tulemus - Euroopa Liidu tasandil on heakskiit pälvitud. Mina aga hääletasin raporti poolt ka sel põhjusel, et tänada ja kiita oma rahvast, Eesti elanikkonda. Streikimata, mässamata, isegi eriti nurisemata, suurt tööpuudust, palkade langust taludes on see kõik üle elatud. Kauem selline pingutus kesta ei või. Eurost loodame leevendust, uue tõusu algust. Aitäh.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). - Mr President, I voted in favour of the report, and first of all I would like to congratulate Estonia on the decision by the European Parliament to allow its entry into the euro area on 1 January 2011. The euro has experienced some serious challenges today; however, Estonia’s entry into the euro area should be a clear message to those who question the existence and prospects of Europe’s single currency.

We should take Estonia’s determination and consistent efforts towards its membership in the euro area family as an example, especially taking into account that Estonia’s commendable performance was achieved during the global financial and economic crisis. Estonia’s case should serve as an example to other Member States that are seeking to join the euro area, as well as to current members of the euro family, especially those who tend to underestimate the importance of the euro area’s criteria and rules.

 
  
  

Relazione: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). - Panie Przewodniczący! Sprawozdanie, które dzisiaj przyjęliśmy, powstawało w wielkich bólach. Przypomnę, że analogiczne sprawozdanie udzielające Radzie absolutorium w zeszłym roku zakończyliśmy dopiero w listopadzie. Świadczy to o tym, że w sprawie kontroli wydatków budżetowych tej podstawowej instytucji Unii Europejskiej Parlament miał, a także ma, sporo zastrzeżeń.

Należy życzyć sobie, aby ten kredyt zaufania, którego dzisiaj mimo różnych problemów, mimo bardzo trudnego dialogu z Radą, udzieliliśmy Radzie, zaowocował bardziej otwartą współpracą ze strony Rady, aby dokumenty przysyłane do Parlamentu Europejskiego w obszarze wydatków budżetowych były bardziej precyzyjne, aby następowało to wcześniej, aby wreszcie słynny gentlemen's agreement – konstrukcja z roku 1970, sprzed 40 lat – została skorygowana, tak aby Parlament Europejski uzyskał realny bieżący wpływ na kontrolę wydatków budżetu Rady.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR). - Mr President, I am deeply concerned about the recent statement made by the European Council President claiming that Member States agree to submit their budgets to the Commission in advance of their national parliaments.

This was simply incorrect and it was clear attempt by Mr Van Rompuy to bounce Member States into agreeing a further transfer of powers to the EU. Requiring Member States to first submit their budgets to the Commission would constitute a gross breach of national sovereignty. I am pleased that the UK Government has now corrected President Van Rompuy and is resolute in reiterating that the House of Commons will be the first to see and approve our budgets. This is non-negotiable.

Member States who wish to pursue further economic and fiscal integration should be free to do so, but it should not be forced on countries like the United Kingdom, who wish to retain their economic sovereignty.

 
  
  

Relazione: Sarah Ludford (A7-0198/2010)

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Mr President, I voted against this report, not because I do not believe in translation of criminal proceedings – it is of course very important that there is correct interpretation and translation in these proceedings. However, what this actually does is purport to add greater competence under the ECHR. The United Kingdom is already a signatory under the ECHR and it was incorporated into our law in 1998, as it is, I believe, across the European Union.

What we need to ask ourselves is why the European Union is going down this road. I believe it is going down this road – and I think we all know why it is going down this road – because this is another step on the road to statehood. That is why I voted against this. National governments must make these decisions. It is not for you: you are not a country. How many times do we have to say this?

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFD). - Mr President, I and my colleagues in the UK Independence Party abstained on this vote, but not because we have any objection in principle to there being proper translation services for those finding themselves in foreign courts. But to vote for this would mean endorsing the Stockholm Programme and the harmonisation of European legal systems.

As we have seen with the European Arrest Warrant, this means the destruction of the centuries-old safeguards against unjust arrest and imprisonment under English law. Worse is to come with trials in absentia and the common recognition of fines and confiscation orders etc. Anyone who believes that national courts should have the right to protect their own citizens must oppose the harmonisation of the legal systems and the Stockholm Programme.

 
  
  

Relazione: Edit Bauer (A7-0137/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Mr President, I voted to reject this report and I am delighted that this Chamber has rejected it. I represent the West Midlands in the United Kingdom, one of the worst areas of unemployment in the United Kingdom. What people do in the West Midlands, as they do across the UK, is that we start small businesses; indeed most employment in the United Kingdom comes from small business and this report is just another attack on small businesses. Had it got through, it would have been an indicator that if you started a small business you would be over- and over-regulated, so I am hoping that this Chamber and the Commission will not bring this report back to the Chamber and will also see its rejection as an indicator for further legislation not to over-regulate small business. We need revival in our economy, not over-regulation.

 
  
  

Relazione: Renate Sommer (A7-0109/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore di questa relazione perché ritengo che i consumatori europei abbiano il diritto di sapere cosa è contenuto negli alimenti che consumano.

La proposta della Commissione per la rifusione delle norme comunitarie sull'etichettatura dei prodotti alimentari è chiaramente intesa a migliorare la legislazione in materia. Certamente si mira a ridurre la burocrazia e a creare maggiore sicurezza giuridica per i soggetti della catena alimentare, a potenziare la competitività dell'industria alimentare europea, nonché a garantire al consumatore informazioni approfondite sui prodotti alimentari. Un regolamento di questo tipo, infatti, se da un lato apporta trasparenza nell'interesse del consumatore, dall'altro non appare idoneo né a contrastare la burocrazia né a contribuire a una semplificazione legislativa. A nostro avviso, la Commissione ha semplificato eccessivamente le cose.

Sostengo la proposta della relatrice relativa ai profili nutrizionali, che sono sì definiti in modo dettagliato, ma senza rigore ad una valutazione di tipo scientifico. In linea di massima non ci sembra comprensibile il fatto che la Commissione abbia elaborato tale proposta di regolamento senza ricorrere alle competenze scientifiche di esperti. Parimenti, non appare comprensibile il fatto che la proposta venga presentata in un momento in cui sono disponibili singoli studi scientifici in determinati ambiti ed è appena stata avviata un'indagine ad ampio raggio che copre tutti gli Stati membri.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Selbstverständlich haben Verbraucher ein Recht zu wissen, was in Lebensmitteln enthalten ist. Wer aber glaubt, dass durch die neue Kennzeichnung ein Ruck durch Europa geht, wer da glaubt, dass sich die Menschen dadurch gesünder ernähren, der liegt falsch. Was wir brauchen ist eine Ernährungsberatung und eine Ernährungserziehung, nicht nur für Erwachsene, sondern vor allem auch für Kinder, und das wird zunehmend wichtiger. Wer sich vielseitig ernährt, wer sich viel bewegt, braucht auf seine Schokoriegel nicht zu verzichten. Auch das sollte die Botschaft sein, die wir heute mit dieser Abstimmung beschlossen haben.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, sulla relazione Sommer ho votato contro gli emendamenti che introducono il cosiddetto "sistema a semaforo". Ritengo che l'indicazione di grassi, sali, zuccheri, grassi saturi e apporto energetico, attraverso un semplice sistema di abbinamento ad un valore, non darebbe al consumatore una corretta informazione. C'è invece il rischio vero di penalizzare alimenti preparati, come la pizza surgelata, che avrebbe applicato sull'etichetta un bollino rosso perché contiene formaggio. Il semaforo favorisce paradossalmente prodotti meno sani rispetto ai prodotti di qualità. Infine, non sono d'accordo sull'indicazione in etichetta delle calorie per le bevande alcoliche, vino compreso. Un chiarimento è stato fatto rispetto al luogo di origine e di provenienza dei prodotti.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - Härra president, mul oli õigel ajal käsi püsti ka eelmise raporti kõnedevoorus (see tähendab proua Baueri) ja kui ma Sommeri raporti osas lõpetan, siis ma räägiksin ka sellest. Ma andsin ka kirjaliku soovi sisse, nii et viga ei ole minus, et ma sõna ei saanud. Aga rääkides proua Sommeri raportist, siis raportöör on ära teinud väga suure ja tubli töö ja ma pooldan õigusselgust, sest ühe kindla reeglistiku vastuvõtmine asendaks senist normide rägastikku. Seega ma toetasin määruse vastuvõtmist.

Ma olen GDA toetaja, sest selline märgistus annab hinnanguvaba infot selle kohta, kui palju energiat ja toitaineid on ühes toiduportsjonis. Tarbimisotsuse tegemisel on selline info teretulnud. Kuid ma ei toetanud värvikoodide süsteemi sisseviimist. See süsteem annab toodetele subjektiivse hinnangu ega anna tarbijale infot selle kohta, kuidas tasakaalustatult ning oma vajadustest lähtudes toituda. Valgusfoori süsteem jagab toidud ju tegelikult headeks ja halbadeks, mõistlik oleks aga rääkida headest ja halbadest toitumisharjumustest. Aitäh.

 
  
  

Relazione: Edit Bauer (A7-0137/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - Ma hindasin proua Baueri tööd. Ma olen selles komisjonis ja nägin, kui palju pingutusi ta tegi ja kui pika aja vältel. Minu meelest ei ole otstarbekas tuua FIEsid sisse sellesse määrusesse, sest neid katab teine määrus, nimelt number 51, ja ülereguleerimine ei ole siinjuures mitte positiivne. Nii et seetõttu ei toetanud ma komisjoni ettepanekute mahahääletamist ega toetanud ka raporti tagasilükkamist. Aitäh.

 
  
  

Relazione: Renate Sommer (A7-0109/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE). - Podstawową ideą tego rozporządzenia jest doprowadzenie do takiej sytuacji, aby w całej Unii Europejskiej funkcjonowało jednolite etykietowanie produktów spożywczych. Na pewno będzie to bardziej przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich europejskich konsumentów.

Dzięki ujednoliconym regułom znakowania żywności z łatwością wybierzemy odpowiedni dla siebie produkt. Przebywając za granicą, unikniemy wątpliwości w kwestii niepożądanych składników, przypadkowego spożycia alergenów. Harmonizacja przepisów na poziomie Unii Europejskiej zagwarantuje sprawne funkcjonowanie rynku i zliberalizuje przepływ towarów. Nie zapominajmy jednak, że każda zmiana reguł etykietowania produktów spożywczych niepoprzedzona okresem przejściowym naraża producentów na bardzo duże straty.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - Šiandien Parlamentas balsavo dėl labai svarbaus dokumento ir sveikinu priimtą sprendimą. Svarbu tinkamai informuoti vartotojus ir kad informacija, kurią jie gauna būtų kiek įmanoma neklaidinanti ir būtų prieinama. Savo balsavimu stengiausi kuo daugiau atsižvelgti į vartotojų interesus, tačiau visgi būtina surasti balansą tarp būtinosios ir perteklinės informacijos, surasti balansą tarp vartotojų ir gamintojų interesų. Todėl manau, kad sekantis žingsnis turėtų būti sudaryti sistemą ar bent jau skatinti, kad gamintojai savarankiškai teiktų kuo daugiau papildomos informacijos vartotojams tam, kad užtikrintumėme visų mūsų Europos Sąjungos gyventojų sveikatą.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE). - Herr Präsident, meine Damen und Herren! Durch die Verordnung sollte eine bessere Information der Verbraucher erfolgen und somit die Bekämpfung der Fettleibigkeit vorangetrieben werden. Gleichzeitig sollte aber auch eine Entbürokratisierung stattfinden.

Mit der heutigen Entscheidung haben wir das Ziel erreicht, und zwar viele Informationen für den Verbraucher. Ob das, was wir heute beschlossen haben, immer effektiv ist, wird sich zeigen. Aber ich möchte unbedingt darauf hinweisen, dass sich die Kette bessere Information + gesunde Ernährung = Senkung der Fettleibigkeit nicht von selbst vollziehen wird. Wir werden mehr tun müssen – auch aus diesem Parlament heraus – für Bildung und Information, insbesondere an unseren Schulen.

Was aber die Entbürokratisierung betrifft, haben wir genau das Gegenteil erreicht. Wenn ich bedenke, dass wir die Nährwertprofile weiterhin im Geschäft haben, wenn ich bedenke, dass die Herkunftskennzeichnung weiter im Geschäft ist, dann haben wir Bürokratie aufgebürdet, die den Bürger überlasten wird, und er wird die Information zur Verringerung der Fettleibigkeit gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Linda McAvan (S&D). - Mr President, other Labour MEPs and I myself voted in the end for the Sommer report in the final vote because we feel progress was made, particularly in two areas: country-of-origin and front-of-pack labelling. However, we do have major reservations about the vote to delete national voluntary labelling schemes, such as the ones which are practised by major retailers in the United Kingdom.

These are totally voluntary schemes and, from all the evidence, consumers like these schemes. We will see what happens in the Council about the retention of national schemes. We hope that when it comes to second reading, if we cannot get agreement across Europe on traffic lights, at least those countries that have developed national schemes which work and which are well understood should be able to retain those schemes.

 
  
  

Proposta di risoluzione (B7-0348/2010)

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD). - Mr President, I voted against this resolution. While there is no legislative effect, it nevertheless reflects the direction in which the European Union is heading.

It is a blueprint for economic governance of Europe by the European Union. As we have heard this morning from Mr Barroso and the heads of most of the political groups, this is precisely what they want. The current financial crisis is seen as a beneficial crisis to extend the power of the European Union.

I represent the City of London, which faces potential destruction from proposed European Union legislation. Economic governance by Europe would destroy the British economy as a whole. One sensible thing that the resolution did contain was Mr Pieper’s amendment allowing countries to exit the European single currency. I was happy to vote for that but unfortunately it was defeated.

 
  
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
  

Relazione: Lena Ek (A7-0164/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį dokumentą, kuris suteiks daugiau galimybių išnaudoti mokslinį potencialą Baltijos jūros regiono valstybėse. Baltijos jūros ekosistemai dėl gamtinių ir žmogaus padarinių, yra iškilusi didelė aplinkosauginė grėsmė, kuria išspręsti turi būti pasitelktas mokslas. Baltijos jūros regiono valstybės iki šiol atskirai nacionaliniu lygmeniu įgyvendina mokslinių tyrimų ir plėtros programas , tačiau jos nėra pakankami koordinuojamos Europos lygmeniu. Tikiu, kad BONUS programa taps geru pavyzdžiu ir pagerins mokslinių tyrimų Baltijos jūros regione pajėgumus ir įtrauks šių šalių mokslininkus į bendrą veiklą ir prisidės prie Europos mokslinių tyrimų erdvės kūrimo ir įgyvendinimo Baltijos jūros regione .

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Quando le sinergie nazionali e comunitarie possono potenzialmente sprigionare la sinergia tra ricerca, competitività e innovazione, credo che sia compito di chi amministra e decide sostenere il progetto. Nel caso della relazione dell'on. Lena Ek vengono proposti interventi volti a coordinare le attività di ricerca scientifica per la comprensione delle interazioni dell'ecosistema del Mar Baltico che oggi poggiano su programmi a carattere nazionale. Sosterrò dunque con il mio voto la relazione in oggetto.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, nes Baltijos jūra ir jos pakrantės patiria vis didesnį neigiamą įvairių veiksnių – taršos, klimato kaitos, rūgštėjimo, išteklių išeikvojimo ir biologinės įvairovės nykimo –poveikį. Taigi, siekiant sumažinti Baltijos jūros užterštumą, aštuonios Europos Sąjungos valstybės narės, tarp jų ir Lietuva, sieks įgyvendinti jungtinę Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programą "BONUS-169". Šiuo metu kai kuriose Baltijos jūros regiono šalyse nacionaliniu lygmeniu vykdomi moksliniai tyrimai bei įgyvendinamos atitinkamos programos, tačiau nėra pakankamo koordinavimo ES lygmeniu šioje srityje. Taigi, atsižvelgiant į dabartinės padėties rimtumą, Baltijos jūros regione mokslinių tyrimų programos galėtų būti labiau koncentruotos ir sistemingos, siekiant koordinuotai ir veiksmingai išspręsti sudėtingas ir neatidėliotinas jūros užterštumo problemas. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad Komisijos skirta finansinė parama jungtinei plėtros programai padės optimaliai išnaudoti mokslinių tyrimų galimybes.

Be to, ši bendra programa visiškai atitinka Europos jūrų bei jūrininkystės mokslinių tyrimų strategijos ir ES Baltijos jūros regiono strategijos tikslus. Taip pat atitinka naująją Europos 2020 strategija, nes investicijos į mokslą ir žinias, kuriomis skatinimas ekonomikos augimas ir naujų darbo vietų kūrimas, yra vienas iš pagrindinių tikslų būsimos strategijos tikslų.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Congratulo-me com o programa BONUS que integrará actividades de investigação nacionais dos Estados-Membros e Comissão Europeia na área do ambiente e gestão dos recursos marinhos no Mar Báltico.

O programa BONUS constitui um modelo inovador e um exemplo para outras formas de cooperação regional no sector da investigação científica.

À semelhança da região do mar Báltico, também outras regiões, como por exemplo a região do sudoeste da Europa, beneficiariam da existência de uma acção concertada entre os Estados Membros e a Comissão de modo a enfrentar desafios comuns e apoiar o desenvolvimento sustentável das suas regiões.

Existem programas de investigação empreendidos individualmente pelos Estados-membros desta região da Europa que poderiam ganhar massa crítica em áreas estratégicas.

Exorto o Parlamento Europeu e a Comissão a considerarem a possibilidade de se criar um Programa Conjunto de Investigação para a região sudoeste da Europa, centrado em áreas de grande importância como o mar, as fontes de energia do mar, tendo em vista o desenvolvimento sustentável do eixo atlântico Europeu e suas regiões vizinhas.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písemně. − Zpráva o společném programu výzkumu Baltského moře řeší možnosti účasti Společenství na výzkumné činnosti v Pobaltí, kterou již dlouhodobě provádí osm členských států EU, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Litva, Polsko a Švédsko. Činnost je však nekoordinovaná a s nedostatečným přeshraničním efektem. Účast Společenství má spojit vnitrostátní výzkumné programy a činnosti zúčastněných států do jednoho společného programu s názvem BONUS a podpořit plnění výzkumných i environmentálních cílů pro oblast Baltského moře, mořské a námořní strategie i rámcové směrnice o vodě. Vítám zapojení vědců z Ruské federace do projektu BONUS, neboť velké území Pobaltí je jejím územím, a má tak na ekosystém Baltského moře přímý dopad.

Z finančně nákladového hlediska není BONUS pro Společenství novým projektem, navazuje na stejně zaměřené programy, které již byly, případně budou, časově ukončeny, tj. ERA (2004–2006) a ERA-NET PLUS (2007–2011), a má být fakticky jejich pokračováním. Plně podporuji záměr zabezpečit financování ze strany zúčastněných států, které by zajistilo udržitelnost této činnosti i po skončení financování ze strany EU. Se zprávou jako celkem souhlasím a podpořím ji svým hlasováním.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O Mar Báltico conheceu períodos de grande prosperidade e actividade, tal como aquele que correspondeu ao apogeu da Liga Hanseática e que permitiu o intercâmbio frutífero de pessoas, bens e conhecimentos entre diversos territórios pertencentes a nações diferentes. Estas trocas contribuíram para estreitar as relações entre as cidades da Liga e fomentaram o surgimento de solidariedades de facto tais como aquelas que, séculos depois, viriam a ser advogadas por Schuman como o melhor método de fazer Europa.

A particular configuração semicerrada do Mar Báltico e o fluxo de embarcações que o sulcam motivou a acumulação de grandes quantidades de poluentes de origens diversas, que urge remover sob pena de colocar em causa todo o ecossistema da região. A União Europeia deve contribuir para pôr em prática projectos que visem promover a investigação e o desenvolvimento marítimos e o Mar Báltico. Pelas circunstâncias especialmente graves que o afectam, deve ser uma das prioridades.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O Mar Báltico e a sua costa têm sido fustigados por problemas de poluição, acidificação e perda de recursos naturais e biodiversidade. No intuito de reduzir a poluição no Mar Báltico, oito Estados-Membros da União Europeia, Dinamarca, Estónia, Finlândia, Alemanha, Letónia, Lituânia, Polónia e Suécia, irão implementar um programa de desenvolvimento do Mar Báltico denominado "BONUS". Este programa tem por objectivo apoiar o desenvolvimento científico e a inovação ao proporcionar o quadro jurídico e organizacional necessário para a cooperação transnacional entre os Estados Bálticos no domínio da investigação ambiental na Região do Mar Báltico, o que está de acordo com os objectivos da UE2020 para a investigação e o conhecimento. A participação da UE será no máximo de 50 milhões de euros para todo o período de execução, sendo essa contribuição equivalente à dos Estados participantes, a fim de promover o seu interesse na execução conjunta do programa. Congratulo-me com o apoio financeiro da Comissão Europeia para este programa e sobretudo para o facto de os Estados-Membros participantes garantirem a sustentabilidade deste programa mesmo após o financiamento da UE. Por estas razões votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Mar Báltico é um dos mares mais poluídos do mundo, daí que o programa BONUS 169 faça todo o sentido. É importante saber o porquê desta situação, a razão para que os níveis de poluição sejam tão elevados. A U.E deve atribuir aos Oceanos uma enorme importância, para que as gerações futuras possam usufruir de todas as suas potencialidades inerentes, ou seja, potencialidade económica, social e científica presente e futura. Importa ainda salientar que comungo da opinião que deveríamos ter o envolvimento da Rússia nesta matéria, uma vez que é um dos principais responsáveis pela poluição do Mar Báltico. Só assim este programa poderá ter êxito, de outra forma será um esforço inglório, muito oneroso e incapaz de atingir as metas a que se propõe.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − According to the report, a dedicated implementation structure will be set up: Baltic Organisations Network for Funding Science, or BONUS EEIG, which will implement BONUS-169. BONUS EEIG will be the recipient of the Community contribution, but not necessarily of the contributions of the participating states. Even if the participating states will be reminded that the principle of a real common pot is important, each participating state will decide whether to administer its own contribution or whether its contribution will be administered by the BONUS EEIG. In conclusion, it is a good report, and we have supported it.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. − Gerbiami kolegos, Baltijos jūra vaidina labai svarbų vaidmenį Lietuvos visuomenėje. Didžioji dauguma mūsų išteklių glūdi Baltijos jūros pakrantėje. Mums, lietuviams, Baltijos jūra yra tikra vertybė logistikos atžvilgiu – ypatingai dėl Klaipėdos jūrų uosto – o taip pat gamtos ir kultūros atžvilgiu. Deja, kaip teigiama šiame pranešime, Baltijos jūra labai kenčia nuo žmogaus keliamų pavojų, kaip antai oro taršos, klimato kaitos, išteklių eikvojimo bei rūgštingumo. Valstybės narės, kurios veikia atskirai, negali būti paliktos vienos sau spręsti Baltijos jūros regione iškilusių aplinkos problemų. Šiuo metu ypatingai reikalinga tokia bendra veiksmų programa, kaip BONUS. Moksliniai tyrimai – atsakas į patiriamus ekologinius ir socialinius bei ekonominius iššūkius. BONUS programa sukurs teigiamą bendrą darbotvarkę Lietuvai bei mūsų Baltijos kaimynėms – šis glaudus bendradarbiavimas galėtų apimti taip pat politinius bei ekonominius klausimus. Nors BONUS programos dėmesys sutelktas daugiausia į aplinkos mokslinius tyrimus, mes neturėtume pamiršti kitokios naudos, kurią ši programa gali suteikti. BONUS programa gali suteikti daug socialinės ir ekonominės naudos bei prisidėti prie Lisabonos sutartyje numatytų tikslų įgyvendinimo, investuojant į žinias, susijusias su augimu ir darbu. Tai pagerintų įvairių sektorių padėtį – žuvininkystės, turizmo, jūrų transporto , taip pat - akvakultūros.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), in writing. − I voted yes on the Joint Baltic Sea Research and Development Programme (BONUS-169) because I support the objectives of this project and believe that the current ecological problems of the Baltic Sea must be addressed. In addition, I support this project because it will allow us to accomplish greater joint cooperation and coordination by the participating states of Denmark, Germany, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Finland, and Sweden. It is my hope that by supporting the Joint Baltic Sea Research and Development Programme (BONUS-169) we can achieve optimal exploitation of the resources and cooperation between scientists, tourist boards, regional advisory councils and local governments.

 
  
  

Relazione: Evžen Tošenovský (A7-0160/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Pela presente proposta é instituída a Agência do GNNS (Sistema Global de Navegação por Satélite Europeu) (Agência), a qual vem substituir a Autoridade Europeia Supervisora do GNSS (Autoridade), criada pelo Regulamento n.º 1321/2004 CE, do Conselho, (Regulamento) relativo às estruturas de gestão dos programas europeus de radionavegação por satélite. Esta alteração deve-se ao facto de várias das funções da Autoridade serem agora desempenhadas pela Comissão Europeia. É por isso mesmo necessário rever o Regulamento de forma a ter em conta que a Agência deixa de ser responsável pela gestão dos interesses públicos relativos ao Sistema Global de Navegação por Satélite Europeu (GNSS) e pela regulação desses programas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O Regulamento (CE) n.º 683/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Julho de 2008, relativo ao prosseguimento da execução dos programas europeus de navegação por satélite (EGNOS e Galileo) define o novo quadro da governação pública e do financiamento dos programas Galileo e EGNOS. Prevê o princípio de uma rigorosa repartição de competências entre a Comunidade Europeia, representada pela Comissão, a Autoridade e a Agência Espacial Europeia, e torna a Comissão responsável pela gestão dos programas. Para além disso, o regulamento prevê que a Autoridade cumprirá as funções que lhe são atribuídas no respeito do papel de gestora desempenhado pela Comissão e agirá em conformidade com as orientações formuladas pela Comissão, que tem a obrigação de informar o Parlamento Europeu e o Conselho sobre as consequências da adopção de decisões de acreditação para o desenvolvimento harmonioso dos programas. Considero importante que os Estados-Membros e a Comissão estejam representados no conselho de administração, dotado dos poderes necessários para elaborar o orçamento, verificar a sua execução, adoptar as regras financeiras apropriadas, estabelecer um procedimento transparente para a tomada de decisões pela Agência, aprovar o programa de trabalho e designar o director executivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) , por escrito. − Foram aprovadas alterações ao Regulamento (CE) n.º 683/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao prosseguimento da execução dos programas europeus de navegação por satélite (EGNOS e Galileo) que define o novo quadro da governação pública e do financiamento desses programas. Prevê o princípio da repartição de competências entre a Comunidade Europeia, representada pela Comissão, a autoridade e a Agência Espacial Europeia, e torna a Comissão responsável pela gestão dos programas.

Para garantir que a Agência exerce as suas funções no respeito do papel de gestora dos programas desempenhados pela Comissão e em conformidade com as orientações formuladas por esta última foi previsto expressamente que a Agência seja gerida pelo seu director executivo, sob a direcção do Conselho de Administração, em conformidade com as orientações formuladas à Agência pela Comissão e, por outro, que o representante da Comissão no Conselho de Administração da Agência disponha de 30% dos direitos de voto.

Tendo em conta que o Conselho de Administração deverá aprovar as suas decisões por uma maioria de dois terços, a Comissão, ao dispor de um terço dos votos, poderá bloquear, com o apoio de, pelo menos, um Estado-Membro, qualquer decisão do Conselho de Administração que não seja conforme às orientações da Comissão.

Como temos dúvidas sobre o que se propõe, optámos pela abstenção no voto final.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die europäischen Satellitenprogramme EGNOS und Galileo sind ein Projekt, das sich die EU schon seit Jahren vorgenommen hat und bei dem man trotz Einsatz ungeheurer Geldmengen noch immer nicht recht vorwärts zu kommen scheint. Ähnlich wie beim SIS II-Programm scheinen die Kosten zu explodieren. Das Galileo-Projekt ist langfristig sicherlich strategisch wichtig, weswegen ich ob der Kostenexplosion mit Vorbehalt dafür gestimmt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Easy vote, the one on the report on structures for the management of the European satellite radio navigation programmes (Tošenovský). We have supported it.

 
  
  

Relazione: Norbert Glante (A7-0161/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei a favor deste relatório, considerando as suas implicações no futuro orçamento da Comissão e o contributo que as actividades espaciais podem dar à Estratégia 2020 para o crescimento inovador em alta tecnologia, o emprego qualificado e a coesão europeia. Há que reconhecer as potencialidades de um programa como o GMES - como é o caso do excelente trabalho que se está a desenvolver nos Açores - para apoiar a biodiversidade, a gestão dos ecossistemas, a adaptação às alterações climáticas, para o fornecimento de serviços rápidos de resposta a emergências, monitorização da terra e do meio marinho ou mesmo de apoio à política de transportes, para não falar do aspecto de segurança que fornece, nomeadamente no controlo das fronteiras e da vigilância marinha. Há que salientar que tais serviços são determinantes para uma “nova economia” em diversas regiões remotas, insulares e ultraperiféricas que, ao apostarem neste tipo de tecnologias, que são passíveis de se “exportar”, estão contribuindo não só para a criação de uma mais valia para estas regiões inseridas na NEREUS, como também para a criação de emprego qualificado e o aumento da atractividade destas mesmas regiões através da ciência e tecnologia, esperando a fixação de quadros e novas empresas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. Pour moi, l'Union européenne doit être conquérante et protectrice à la fois. Le programme GMES ("Global Monitoring for Environment and Security" / une initiative visant à élaborer une capacité opérationnelle d’observation de la Terre) allie ces deux exigences. Des technologies toujours plus élaborées étant désormais à notre disposition pour contrôler efficacement notre environnement et assurer ainsi notre sécurité (cas des catastrophes naturelles, des attaques de pirates en mer, de l'étude de la situation de la couche d'ozone ou du changement climatique, etc.), l'Union européenne doit investir ce champ en utilisant tous les moyens à sa disposition. Dès lors, j'ai voté en faveur de ce rapport car il donne une base juridique et un financement au programme GMES dont nous avons besoin.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Congratulo-me com a decisão estratégica da UE de desenvolver uma instalação europeia de observação da terra dedicada às áreas ambientais e de segurança, liderada pela UE em parceria com os Estados Membros e a Agência Espacial Europeia, com o objectivo de promover uma melhor exploração do potencial industrial das políticas de inovação, investigação e desenvolvimento tecnológico no domínio da observação da Terra.

O GMES pode trazer benefícios concretos para os europeus em termos de postos de trabalho, competência, segurança e protecção ambiental. Também é totalmente compatível com a estratégia UE2020 e as estratégias pós-Copenhaga.

O GMES é um instrumento fundamental de apoio à biodiversidade, gestão dos ecossistemas e mitigação das alterações climáticas. Contribuirá para uma maior segurança, por exemplo, fornecendo informações sobre as catástrofes naturais, como incêndios florestais ou inundações.


Por outro lado, contribuirá para uma melhor gestão dos recursos naturais, para monitorizar a qualidade das águas e do ar, para o planeamento das cidades, facilitará o fluxo dos transportes, optimizará as nossas actividades agrícolas e promoverá as energias renováveis.

Considero ter o potencial necessário para melhorar significativamente as condições de vida da nossa geração e da geração dos nossos filhos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Iniţiativa de observare a Pământului, GMES, este un proiect important pentru viitorul Uniunii Europene. Un concept financiar bine elaborat este indispensabil pentru instalarea GMES, respectiv pentru furnizarea şi utilizarea datelor şi serviciilor. În acest context, este deosebit de important ca, atât în faza de exploatare iniţială, cât şi după încheierea acestei etape, să fie utilizate resurse financiare suficiente, la momentul oportun, astfel încât datele şi serviciile oferite să fie fiabile şi disponibile în mod continuu. Ar fi bine dacă resursele financiare prevăzute în propunerea Comisiei pentru faza de exploatare iniţială ar fi suplimentate, deoarece astfel s-ar putea prevedea credite de angajament pentru alte domenii ale componentei spaţiale. Accesul la datele şi serviciile oferite prin intermediul GMES trebuie să fie liber pentru toţi cetăţenii şi întreprinderile din UE pentru a permite dezvoltarea unei pieţe în aval, în special în rândul întreprinderilor mici şi mijlocii. Pe lângă aspectele de mediu şi de securitate, GMES are ca obiective promovarea progresului şi a inovării. Accesul liber ar trebui să fie posibil şi pentru întreprinderile din ţări terţe, cu condiţia ca, în mod reciproc, şi persoanele private şi întreprinderile europene să aibă acces la date din afara UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A política espacial foi elevada, pela actual Comissão, à categoria de sector-chave no futuro da União Europeia. O Programa Europeu de Observação da Terra, nesta óptica, poderá constituir-se como um desafio para a União Europeia, fomentando o desenvolvimento da sua estratégia industrial (em especial a indústria espacial), criando benefícios para o cidadão em termos da criação de empregos e desenvolvimento da investigação para a inovação, melhorando a investigação ambiental e a segurança dos cidadãos e, por fim, pela criação de sinergias com outros sectores, o que poderá criar interessantes oportunidades para as PME. O desenvolvimento deste Programa, a cargo da Comissão, exige, porém, uma dotação orçamental suplementar, razão pela qual consideramos que tal deverá ser cautelosamente avaliado em sede de revisão do quadro financeiro plurianual.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O Regulamento relativo ao Programa Europeu de Observação da Terra (GMES) e às suas operações iniciais destina-se a dotar a Europa da sua própria capacidade de observação da Terra nos domínios do ambiente e segurança. Com o GMES, a exemplo do que sucede com o programa de navegação por satélite Galileo, constitui-se uma infra-estrutura própria da União que possibilita gerir de melhor forma o ambiente e, concomitantemente, aumentar a segurança dos cidadãos. Face às alterações climáticas e de forma a reforçar a protecção civil este é um programa de grande relevo. Na verdade, este regulamento irá facultar os meios para reunir dados precisos sobre as alterações terrestres, marítimas e atmosféricas. Assim, aumenta-se a nossa capacidade de prevenção e gestão de catástrofes de grandes proporções, nomeadamente: derrames de petróleo, incêndios florestais, inundações e deslizamentos de terra. Este regulamento abrange apenas as necessidades financeiras para o período 2011-2013, o que é motivo de preocupação. Note-se que os compromissos da ESA para o lançamento dos satélites "Sentinel" requerem uma preparação atempada e precisa e implicam despesas enormes para o lançamento real, previsto para o período 2014-2017. Assim espera-se que a Comissão e o Conselho encontrem uma solução adequada para este problema.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A iniciativa GMES – Observação da Terra, constitui um projecto de importância considerável para o futuro da União Europeia. Constitui-se assim uma infra-estrutura própria da União que possibilita gerir da melhor forma o ambiente e ainda o aumento da segurança dos cidadãos. Este programa poderá servir de exemplo na vontade de criar uma verdadeira estratégia industrial europeia em matéria de indústria espacial e criará mais benefícios à sociedade. Com ele chegarão mais postos de trabalho, mais segurança e protecção do ambiente. Será aberto um importante nicho de mercado para as PME.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Wenn die EU mehrere Großprojekte gleichzeitig laufen hat, nämlich SIS II, Galileo, Pipeline-Projekte wie Nabucco und die Erdbeobachtungsinitiative GMES, die allesamt Milliardenkosten verursachen, besteht die Gefahr, dass die Union sich verzettelt. Jedenfalls ist es wichtig, dass genaue Kostenpläne existieren und der Mitteleinsatz effizient erfolgt. Zukunftsträchtige Projekte sind wichtig, deshalb habe ich trotz der Kostenbedenken dafür gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Easy vote as well, the one on the European Earth observation programme (GMES) (2011-2013) (Glante), text that we have supported too.

 
  
  

Relazione: Herbert Reul (A7-0176/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovei esta proposta de resolução, tendo em conta que o objectivo desta agência é promover a adopção generalizada e crescente, assim como a utilização sustentável de todas as formas de energia renováveis, sublinhando-se assim, nos seus objectivos, fundamentais para os Açores, para além da conservação do ambiente e protecção do clima e da biodiversidade, o crescimento económico e a coesão económica e social, nomeadamente com a redução da pobreza e o desenvolvimento sustentável e acima de tudo regional. Há que ter em conta na aprovação deste estatuto que estão assegurados as prioridades nacionais e internas, sendo no entanto de referir a importância das energias renováveis para as regiões insulares, remotas e periféricas, esperando que esta agência desenvolva um trabalho no sentido da independência energética deste tipo de territórios e que contribua com soluções válidas para o aumento da exploração deste tipo de energia, nomeadamente no apoio a novos testes e estudos de potencialidades deste tipo de fonte de energia nas regiões que sofrem mais da descontinuidade territorial. É necessário afirmar que esta agência, possuindo um carácter europeu e internacional, deve projectar soluções para estas regiões.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Congratulo-me com a aprovação da celebração do Estatuto da Agência Internacional para as Energias Renováveis (IRENA).

A energia renovável é uma das soluções-chave para o futuro. Diferentes países têm diferentes abordagens a nível político e económico que incentivam a produção e a utilização de energias renováveis. No entanto, apesar de seu enorme potencial, a actual utilização de energias renováveis, ainda é limitada. Os obstáculos são variados e incluem longos processos de licenciamento das tarifas de importação e entraves técnicos, a incerteza de financiamento de projectos de energia renovável, e insuficiente sensibilização para as oportunidades de energia renovável.

É, por isso fundamental, que a Agência Internacional para as Energias Renováveis cumpra o seu objectivo de se tornar um centro de excelência para as energias renováveis, prestar aconselhamento às autoridades públicas na elaboração dos programas nacionais para a introdução das energias renováveis, divulgar informação sobre estas energias e propor actividades de formação e aconselhamento sobre as melhores práticas e opções de financiamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o Estatuto da Agência Internacional para as Energias Renováveis, que permitirá promover as energias renováveis e consequentemente contribuir para reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Volto a reforçar hoje, sobre a celebração pela União Europeia do Estatuto da Agência Internacional para as Energias Renováveis, aquilo que defendi a 20 de Outubro passado: É, exactamente, por ter uma preocupação constante em limitar a nossa dependência energética e estar certo de que o caminho vai no sentido do apoio e do desenvolvimento das energias renováveis, que me congratulo com o facto de Portugal ser um membro fundador da Internacional paras as Energias Renováveis (IRENA). É também por esse motivo que apoio a adesão da Comunidade Europeia ao Estatuto da Agência Internacional para as Energias Renováveis.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A IRENA, da qual Portugal é um membro fundador, foi oficialmente estabelecida a 26 de Janeiro de 2009. O uso de energias renováveis é um dos principais objectivos das políticas de alterações climáticas da UE. A IRENA vai por conseguinte contribuir para a implementação destes objectivos nomeadamente no que respeita ao aumento em 20% da proporção de energias renováveis na produção total de energia até 2020. Votei por isso favoravelmente a adopção do seu estatuto.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Przyjęcie przez Parlament Europejski statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej to dobra wiadomość dla całej Unii Europejskiej. Alternatywne źródła pozyskiwania energii to przyszłość zarówno dla nowoczesnej gospodarki, jak i przede wszystkim dla działań służących zachowaniu bioróżnorodności środowiska naturalnego. Energia geotermalna, wiatrowa, słoneczna czy wykorzystanie biomasy lub biogazu to metody, dzięki którym europejska gospodarka może w pewnym stopniu uniezależnić się od importowanych surowców energetycznych, przy jednoczesnym ekologicznym wykorzystaniu naturalnych zasobów.

Wydaje się, że w obecnej sytuacji gospodarczej na świecie, ale przede wszystkim geopolitycznej, zapewnienie kontynentowi europejskiemu bezpieczeństwa energetycznego wymaga dodatkowych inicjatyw. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych metod, a przy tym dostarcza nowych miejsc pracy, jest tańsze i sprzyja środowisku. Przyjęcie statutu tej organizacji to słuszny krok Parlamentu w stronę lepszej polityki energetycznej.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – À l'heure de la catastrophe écologique, il est plus que nécessaire d'investir dans les énergies renouvelables. L'adhésion de l'Union européenne à l'IRENA est en ce sens une bonne chose. Mais il faudra plus que cela pour préserver ce bien commun de l'Humanité qu'est notre écosystème. L'Europe doit de toute urgence s'engager dans la sortie progressive du nucléaire et sortir de la logique nuisible du marché carbone.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. À medida que os recursos, como o petróleo, se forem tornando menos disponíveis e mais caros, teremos de optar cada vez mais pelos recursos energéticos alternativos e renováveis, como a água, o vento, as ondas do mar, a energia solar, recursos estes inesgotáveis. Daí que estes recursos tenham vindo a ganhar uma maior preponderância no contexto mundial, sendo desta forma de extrema importância a criação da Agência Internacional de Recursos Renováveis (IRENA). Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. − Szavazatmagyarázat: Üdvözlöm, hogy a plénumon foglakoztunk a Nemzetközi Megújuló-energia Ügynökség kérdésével és örülök, hogy én is mellette szavazhattam. Fontosnak tartom egy mihamarabbi nemzetközi központ megalakítását, amely az EU-n kívül még 75 országnak próbál segítséget és tanácsokat adni a megújuló energiák használatának bevezetéséről, célzott programok megtervezéséről, valamint képzéseket és tanácsadást biztosít a legjobban bevált gyakorlatokról és finanszírozási lehetőségekről. Kihangsúlyoznám azt is, hogy az IRENA programot az EU összes tagországának alá kéne írnia (eddig 20 írta alá), hogy mindenki tagjává váljon ennek a nemzetközi együttműködésnek, így a tapasztalatok cseréjével még jobban tudnánk fejleszteni a megújuló energiaforrások terén szerzett gyakorlatainkat.

Ahhoz, hogy a kitűzött, 2020-ig elérendő céljainkat teljesítsük, azaz csökkentsük a szén-dioxid-kibocsátást és növeljük az energiatakarékosságot, minden lehetőséget meg kell ragadni és ehhez nagy segítséget nyújthat az Ügynökség is.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Gerade in Zeiten, in denen die mit Milliardenförderungen unterstützte Atomenergie als klimafreundlich verkauft wird, ist es wichtig, den Ausbau der erneuerbaren Energien nicht nur in der EU, sondern weltweit voranzubringen. IRENA ist die erste internationale Organisation, die zu diesem Zweck errichtet wurde und Industrie- und Entwicklungsländer praxisnah beraten und unterstützen soll. Das Ziel an sich ist lobens- und unterstützenswert. Bei der Durchführung fehlt es an Klarheit, weshalb ich dagegen gestimmt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This was not at all a controversial report for our group, which is the reason why we supported it with no major debates.

 
  
  

Relazione: Tadeusz Zwiefka (A7-0194/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, condivido la proposta della Commissione richiesta da molti paesi membri di istaurare una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale nei matrimoni. È un traguardo importante per creare un quadro normativo chiaro e per fornire aiuto ai coniugi di cittadinanza diversa. L'obiettivo è di ridurre i disagi per i figli e tutelare il coniuge più debole.

Tale provvedimento incoraggerà soluzioni di mediazione per evitare procedimenti giudiziari lunghi e dolorosi. Come Mediatore del Parlamento europeo per i minori contesi tra genitori di differenti nazionalità, sono convinta che questa proposta di regolamento incoraggerà le soluzioni amichevoli nell'interesse dei figli, definendo i doveri dei genitori nei loro confronti e le condizioni migliori a tutela del benessere dei minori coinvolti.

Inoltre, la proposta incoraggia la tutela del coniuge più debole, impedendo la cosiddetta "corsa in tribunale" in cui l'altro coniuge cerca di assicurarsi che il procedimento di divorzio sia regolato da una legge a favore dei suoi interessi. Ma soprattutto la proposta garantisce, grazie a una rete giudiziaria europea in materia civile, l'accesso alle informazioni aggiornate sugli aspetti essenziali della legge nazionale e dell'Unione nonché delle procedure in materia di divorzio e separazione per rendere consapevoli entrambi i coniugi delle conseguenze legate alle loro scelte.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de l'autorisation de la mise en place d'une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. Je me réjouis en effet que 12 pays aient décidé d'aller de l'avant en la matière, afin de faciliter les procédures de divorce pour les couples binationaux. En 2007, près de 300.000 mariages binationaux ont été célébrés et environ 140.000 divorces prononcés. Cette nouvelle procédure donnera aux conjoints binationaux la possibilité de choisir la législation qui s'appliquerait pour leur divorce. Il s'agit de la première mise en œuvre du mécanisme de coopérations renforcées, qui permet d'aller de l'avant même quand certains Etats ne souhaitent pas être concernés par une mesure. Le Nouveau Centre plaide fortement en faveur d'une utilisation plus fréquente de cette solution pour répondre aux blocages créés par l'unanimité.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šios Europos Parlamento rekomendacijos, kadangi bendros taisyklės dėl skirtingų šalių piliečių skyrybų visoje Europos Sąjungoje geriau užtikrins skirtingas pilietybes turinčių ar užsienyje gyvenančių sutuoktinių teises skyrybų atveju. Iniciatyva suvienodinti taisykles tarpvalstybinėms santuokos nutraukimo byloms yra istorinis įvykis, nes šį kartą siūloma leisti daliai ES šalių pradėti glaudesnio bendradarbiavimo procedūrą šioje srityje. Šiuo metu santuokos nutraukimui taikytina teisė skiriasi įvairiose valstybėse narėse. Taigi, ne visada aišku, kurioje valstybėje skirtingų šalių piliečių pora, taip pat užsienyje gyvenančių kitos ES šalies piliečių pora gali nutraukti santuoką. Atsižvelgiant į teisines problemas, su kuriomis susiduria Europos piliečiai skyrybų metu, naujame teisės akto projekte numatyta galimybė abiem sutuoktiniams bendru raštišku susitarimu pasirinkti kompetentingą šalį, kurios teismas nagrinės skyrybų bylą, ir šalį, kurios teisė bus taikoma skyryboms. Taigi, visų pirma, atsižvelgiant į mūsų piliečių teises, turime užtikrinti, kad tokie skausmingi gyvenimo etapai, kaip santuokos nutraukimas, netaptų dar sudėtingesni ir skausmingesni dėl teisinių keblumų ar teisminių procedūrų sudėtingumo.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − 14 state, printre care şi România, au devenit parte a efortului de cooperare consolidată în domeniul legislaţiei aplicabile divorţului şi separării de drept. Puse în faţa dificultăţilor procedurale şi a diferenţelor majore de reglementări, cele 14 state fac un prim pas spre simplificarea şi uniformizarea legislaţiei aplicabile divorţului. Pornind de la fapte concrete – 140 000 de divorţuri internaţionale care au complicat activitatea instanţelor din mai multe state – putem spune că aceasta este o ocazie istorică ce dă dreptul celor 14 state şi, ulterior, oricui vrea să se asocieze demersului, de a se folosi de instrumentul cooperării consolidate.

Europa are deja o legislaţie comună în ceea ce priveşte dreptul civil şi al familiei, cu excepţia a 3 state care nu au dorit să i se alăture. Armonizarea normelor europene privind conflictul de legi va înlesni recunoaşterea reciprocă a hotărârilor judecătoreşti în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, iar acest lucru va conduce la consolidarea încrederii reciproce. Există, în acest moment, 26 de tipuri de conflicte legislative la nivelul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte divorţul. Primul pas spre instituirea cooperării consolidate a fost făcut şi va reduce aceste conflicte la numai 14.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Lamento, mais uma vez, que o Regulamento Roma III, aprovado em Outubro de 2008 pelo Parlamento Europeu, tenha acabado por ficar bloqueado ao nível do Conselho. Considero positivo que vários Estados-Membros, não aceitando esta situação, tenham decidido recorrer à cooperação reforçada de forma a avançar com esta proposta que deverá permitir que casais, com parceiros de nacionalidade diferente ou residindo num outro país que não o seu, tenham num momento já por si tão difícil da sua vida, a possibilidade de escolher a lei que se deverá aplicar ao seu divórcio.

É clara a necessidade de existirem regras comuns, tendo em conta que no território da União Europeia se realizam, anualmente, cerca de 350 mil casamentos entre pessoas de nacionalidades diferentes e cerca de 20% do total de divórcios na UE têm implicações transfronteiras.

Apoio, assim, a autorização da cooperação reforçada entre estes 14 Estados-Membros, onde se inclui Portugal. Espero que os demais tomem a decisão de se juntar a esta iniciativa, que ajuda a facilitar o bom funcionamento do mercado interno ao eliminar possíveis obstáculos à livre circulação de pessoas. Aguardo que nos seja apresentada o mais breve possível a proposta concreta de legislação.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Pela sua sensibilidade e melindre particulares, as questões respeitantes ao Direito da Família são de competência exclusiva dos Estados-Membros. Não obstante, têm sido múltiplas as tentativas para “comunitarizar” estas matérias. A iniciativa visando autorizar a cooperação reforçada no domínio da lei aplicável em matéria de divórcio e de separação judicial é mais uma neste sentido. Sendo sensível às questões jurídicas e problemas concretos levantados pelo fim de casamentos entre nacionais de Estados diferentes, creio que esta é uma matéria que merece ser tratada com a maior prudência.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Congratulo-me com a adopção deste relatório que deverá permitir a casais, de diferentes Estados Membros ou residindo num outro país que não o seu, a possibilidade de escolher a lei que se deverá aplicar ao seu divórcio. Foram pronunciados em 2007 na UE 140 000 divórcios entre casais de Estados Membros diferentes. Nestes processos os cidadãos europeus vêem-se confrontados com problemas da ordem jurídica aplicável à sua separação. Destaco igualmente a activação do processo de cooperação reforçada do qual faz parte Portugal, o que permitiu avançar com o presente relatório que estava bloqueado no Conselho por diferendos em matéria de direito da família (por exemplo, em Malta, o casamento não pode ser dissolvido pelo divórcio).

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur du projet de décision du Conseil qui autorise la coopération renforcée pour 14 Etats-membres de l’Union européenne, dont la France, en matière de divorces transfrontaliers. En effet, à l’heure où suppression des frontières et mobilité favorisent les mariages binationaux, et par conséquent les divorces, il est essentiel que l’Union européenne se dote d’un dispositif clarifiant cette procédure, et protégeant le partenaire le plus faible. Le fait que les conjoints puissent décider ensemble de la loi applicable, et qu’en cas de désaccord, ce soit le tribunal saisi qui tranche, aura des répercussions positives à la fois sur les conjoints se séparant, mais aussi sur les enfants, car le divorce étant une épreuve déjà douloureuse pour l’ensemble de la famille, simplifier la procédure de divorce ne pourra que les aider. Je pense aussi, du moins je l’espère, que cette coopération renforcée pourra servir de tremplin à une harmonisation globale des procédures en matière de divorces transfrontaliers, car en étant utilisée de façon positive, d’autres Etats-membres nous rejoindront dans cette initiative.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Na impossibilidade de uma total harmonização das leis dos Estados Membros, no que respeita ao divórcio e à separação de pessoas, a cooperação reforçada nesta matéria vem permitir avanços importantes, levando a uma maior harmonização do direito internacional privado e reforçando o processo de integração.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Eine Scheidung ist immer ein schwieriges Unterfangen. Stammen die ehemaligen Eheleute aus verschiedenen Nationen, verkompliziert sich die Angelegenheit ungemein. Es ist wichtig, dass einerseits die nationalen Vorschriften unbenommen bleiben, andererseits für mehr Klarheit und Rechtssicherheit gesorgt wird. Der vorliegende Vorschlag bringt aber nicht ausreichend Klarheit, weshalb ich den Bericht abgelehnt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), in writing. − I decided to vote in favour of this recommendation and fully support this historic occasion to activate – for the first time – the enhanced cooperation procedure. Whereas 140 000 divorces with an international element were pronounced in the Union in 2007, European citizens are still confronted with legal problems when engaging in cross-border separation procedures. It is our task to remove these inextricable judicial impediments and simplify as much as possible these intrinsically painful episodes in people's lives. Although my country, Lithuania, does not participate in this enhanced cooperation now, I fully support this initiative since it represents a good example of how many EU citizens can profit in practical terms from being Union citizens. The European Union, its citizens and the internal market will directly benefit from this historic enhanced cooperation insomuch as it contributes to eliminating further discriminations and possible obstacles to the free movement of persons. It will increase the EU's visibility, and its legitimacy.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This was not at all a controversial report for our group, which is the reason why we supported it with no major debates.

 
  
  

Relazione: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ainsi que l'a souligné Joseph Daul, président du groupe PPE, l'adoption par l'Estonie de l'euro au 1er janvier 2011 est un double signe de confiance. Confiance de l'Estonie envers l'euro, un vrai signal positif pour les marchés. Mais également confiance de l'UE envers l'Estonie, qui deviendra le premier pays balte à franchir le pas. Cette confiance est parfaitement justifiée, alors que le taux d'endettement public estonien est le plus bas d'Europe. J'ai donc résolument voté en faveur de ce rapport, qui préconise l'entrée de l'Estonie dans la zone euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Džiaugiuosi, kad vienai iš Baltijos šalių Estijai esant sunkiai ekonominei situacijai pavyko prisijungti prie Euro zonos. Estijos pavyzdys rodo, kad dėka subalansuotos ir tikslingos politikos galima pasiekti visų konvergencijos reikalavimų atitikimo. O tai, kad krizės metu šalys toliau nori jungtis prie euro zonos, rodo didelį pasitikėjimą šia valiuta. Esu įsitikinusi, jog ir Lietuvoje nesusilpnės politinė valia bei pastangos įvesti Eurą.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Os chamados relatórios de convergência da Comissão e do BCE permitem avaliar os progressos verificados nos Estados-Membros beneficiários de uma derrogação e se já estão em condições de cumprir as suas obrigações relativas à realização da União Económica e Monetária. O relatório de convergência de 2010 abrange os nove Estados-Membros ainda a beneficiar de uma derrogação (Bulgária, República Checa, Estónia, Letónia, Lituânia, Hungria, Polónia, Roménia e Suécia), uma vez que o Reino Unido e a Dinamarca não manifestaram, até hoje, vontade de adoptar o Euro.

Segundo o relatório, de todos os Estados-Membros avaliados só a Estónia preenche os critérios necessários para a adopção do euro. Esta proposta de decisão visa, assim, revogar, a partir de 1 de Janeiro de 2011, a derrogação aplicável à Estónia. Votei a favor e dou os meus parabéns à Estónia por ter alcançado todas as condições necessárias, especialmente nesta época de crise económica mundial.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. − Am votat în favoarea Raportului Scicluna privind adoptarea monedei euro de către Estonia la 1 ianuarie 2011. Estonia a fost printre primele şi cele mai grav afectate state de criza economică. Cu toate acestea, ea a reuşit să sfideze recesiunea, raportul dintre datoria publică şi PIB fiind în 2009 de 7,2%, cu mult sub valoarea de referinţă de 60%. De asemenea, soldul bugetar naţional general a manifestat un deficit de 1,7% din PIB, valoarea de referinţă fiind de 3%. De aceea, consider că aderarea Estoniei la zona euro vine să consolideze Uniunea Economică şi Monetară într-un moment critic şi că modelul ei de reuşită poate impulsiona şi restul statelor membre care încă nu îndeplinesc criteriile de convergenţă.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. É com sentido de responsabilidade que voto favoravelmente este relatório e a proposta de adopção do euro por parte da Estónia a partir de 1 de Janeiro de 2011. Num contexto difícil de crise económica, financeira e social global que afectou a convergência nominal de outros Estados-Membros, a Estónia destaca-se pelo sucesso na implementação de um vasto conjunto de importantes reformas estruturais que lhe permitiram o cumprimento dos critérios de convergência. Os esforços credíveis e sustentados por parte do Governo e da população estónia são visíveis, de modo particular, nos valores alcançados na dívida pública, a mais baixa da UE, e no défice que, em 2009, se fixou abaixo dos 3% fixados pelos critérios de Maastricht. Assim, e cumpridos os critérios de adesão, bem como os demais procedimentos previstos nos Tratados, a entrada da Estónia no Eurogrupo deverá ser encarada com naturalidade pelos seus pares e servir de estímulo a outros Estados-Membros que preparam a sua entrada. A adesão da Estónia ao euro realça, mais uma vez, a visão, atracção e confiança que os Estados-Membros que ainda não pertencem à zona euro depositam na moeda única e no seu futuro.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Num momento em que os detractores do Euro têm dúvidas sobre a viabilidade da moeda única a União mostra, uma vez mais, que este é um projecto que mantém a sua força e persiste nos seus objectivos, mantendo toda a capacidade e atracção para novos Estados. Tendo a Estónia cumprido todos os critérios de Maastricht, nos termos do artigo 140.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia ("TFUE") e do Protocolo (N.º 13) relativo aos critérios de convergência anexo ao TFUE, não há motivo que justifique um atraso na adopção do Euro por este Estado Báltico.

É de notar que, num contexto de grave crise económico-financeira, a Estónia cumpriu os critérios, pela via do desenvolvimento de esforços determinados, credíveis e sustentados por parte do Governo, devendo manter agora uma política de prudência orçamental. Integrar a moeda única, como esta crise demonstrou, não é um fim em si mesmo. O esforço de consolidação orçamental e de equilíbrio das contas públicas deverá ser contínuo, activo e eficaz. Congratulo a Estónia, apesar do momento difícil para esta adopção, e o seu povo e governo, pela sua adesão ao Euro, fazendo votos para que continuem os esforços de convergência até aqui empreendidos.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Considerando os indicadores económicos e a sustentabilidade das contas públicas da Estónia, sou favorável à sua adopção do euro a 1 de Janeiro de 2011. No actual contexto de crise global e de pressão permanente dos mercados financeiros sobre o euro, a entrada da Estónia na Zona Euro é um sinal positivo que reforça a importância e a viabilidade do processo europeu de integração económica e monetária. Saliento o exemplo de estabilidade da Estónia, que tem sabido compatibilizar o progresso com o rigor e a sustentabilidade das contas públicas. Apesar da conjuntura negativa da economia, apresentou em 2009 um défice de 1,7% do PIB, enquanto o rácio global entre a dívida pública e o PIB foi de 7,2% do PIB, muito abaixo do valor de referência de 60% na União Europeia. Nesse contexto, reafirmo a necessidade urgente de criação de mecanismos eficazes que monitorizem de forma permanente e em tempo real o desempenho económico e orçamental de todos os estados-membros, de forma a assegurar o cumprimento dos critérios de convergência.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Nous avons voté contre ce rapport, non pas par hostilité contre l'Estonie, mais pour protester contre le fait que les citoyens estoniens n'ont pas été consultés par référendum sur cette question cruciale. Les derniers mois ont prouvé que l'euro n'est ni une solution, ni une protection, mais un facteur aggravant de la crise. Les dernières semaines ont démontré, elles, que finalement, le problème de la zone euro est peut-être moins ce que l'on appelle avec mépris les "PIGS" que l'Allemagne. Mme Merkel, drapée dans sa superbe arrogance, ne joue aucun jeu commun là où elle l'exige des autres. Tout le monde doit être solidaire de l'Allemagne, de son économie exportatrice, de sa phobie de l'inflation, quand bien même les politiques que cela impose sont absolument contraires aux intérêts de ses partenaires.

On voit bien ce que cela a donné en France: sabordage de la compétitivité sur l'autel de la parité franc-mark puis de l'euro "fort", contraintes budgétaires qui aggravent les difficultés économiques, explosion des prix et baisse du pouvoir d'achat lors du passage à l'euro... L'Allemagne de Mme Merkel joue d'ailleurs un jeu dangereux en exigeant l'austérité, qui risque de provoquer une contraction de la demande chez ses principaux clients.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – En tant qu'ami du peuple estonien, je ne peux pas souhaiter les voir souffrir sous le joug d'un pacte de stabilité et de croissance et de son système de sanctions prochainement renforcé. L'application draconienne des politiques néolibérales prônées par la Commission a déjà plongé plus de 20% de la population estonienne dans une pauvreté extrême. L'intégration à la zone euro pénalisera encore un peu plus les travailleurs estoniens. Je vote contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A União monetária, apesar da crise financeira e dos ataques que o euro tem sofrido, é uma realidade incontestável e deve ser reforçada com a entrada gradual de todos os Estados Membros que ainda não lhe pertencem. A conclusão de que a Estónia, apesar da crise internacional, cumpriu os critérios de Maastricht e que pode assim ser membro de pleno direito da zona euro a partir de 1 de Janeiro de 2011 é uma boa notícia para quem defende uma União Económica e Monetária cada vez mais reforçada.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Benché l'iter appaia ormai già definito, merito e tempistica dell'adesione dell'Estonia alla moneta unica europea non mi permettono di esprimere un voto favorevole sulla relazione al giudizio della nostra Assemblea.

L'economia europea è in un momento di crisi e di turbolenze che dovrebbero invitarci a riflettere sull'opportunità, quanto meno nel breve periodo, di nuovi ingressi nell'area dell'euro. Le mie convinzioni, che per quanto riguarda l´Estonia sono fondate anche su considerazioni sociali e culturali, sono rafforzate da alcuni dati macroeconomici. L'Estonia è stata fra i primi paesi ad accusare la recessione. Nel 2009 il suo PIL è calato di oltre il 14%, mentre la produzione industriale è collassata a - 33,7%, la contrazione maggiore registrata nell'Unione europea. Tale trend negativo non si è peraltro arrestato.

Infine, è paradossale che, a fronte di questi dati, la relazione in voto chieda alla Commissione di simulare l'effetto del pacchetto di salvataggio dell'area dell'euro sul bilancio estone solo una volta che il paese vi avrà aderito e sarà diventato quindi membro del gruppo che garantisce il fondo di salvataggio. Tali informazioni dovrebbero, invece, essere disponibili quanto prima, per una decisione consapevole da parte del Consiglio e per anticipare i futuri scenari.

 
  
MPphoto
 
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE), na piśmie. − W dniu 1 stycznia 2011 roku Estonia, jako 17 kraj Unii Europejskiej, przyjmie walutę euro. W dobie kryzysu finansów publicznych w Europie każdy kraj spełniający kryteria konwergencji buduje stabilność naszych finansów. Przyjęcie euro to nie tylko dogodności związane z używaniem tej samej waluty na terenie większości państw członkowskich, ale także te dalej idące, świadczące o stabilnej i silnej gospodarce. Euro to przyszłość. To realna możliwość rozwoju na każdej płaszczyźnie życia społecznego, gospodarczego i ekonomicznego.

Nie zapomnijmy jednak, że euro to także zobowiązanie związane z prowadzeniem przemyślanej i zrównoważonej polityki finansowej kraju. Jako zagorzały zwolennik waluty euro, pragnę pogratulować Estonii, która mimo światowego kryzysu ekonomicznego, zdołała spełnić unijne kryteria, niezbędne do jej przyjęcia. Jestem głęboko przeświadczony, że tak samo jak nasz partner, także Polska w najbliższym czasie znajdzie się w tym jakże szacownym gronie.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Grundsätzlich sind die großen Fortschritte der baltischen Staaten, insbesondere Estlands, sehr zu begrüßen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob nun der richtige Zeitpunkt für die ohnehin krisengebeutelte Eurozone ist, um weitere Mitgliedstaaten aufzunehmen. Zudem wurde in Estland diesbezüglich keine Volksabstimmung durchgeführt, was ich demokratiepolitisch gesehen als äußerst fraglich erachte. Ich habe daher gegen den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą kadangi manau, jog Estija tikrai verta prisijungti prie eurozonos. Ši nedidelė Šiaurės valstybė įrodė, kad net ir siaučiant finansinei krizei įstojimas į pinigų sąjungą yra įmanomas, jeigu to nuolatos ir nuosekliai siekiama. Manau, kad euro įvedimas bus naudingas Estijai - padidės pasitikėjimas šios šalies ekonomika, bus pritraukta daugiau investicijų, sumažės skolinimosi palūkanų normos. Tai suteiks impulsą ir Lietuvos, Latvijos ekonomikoms. Svarbi ir simbolinė šios plėtros reikšmė - Estija pirmoji iš buvusių Tarybų Sąjungos šalių prisijungusi prie pinigų sąjungos, įveikianti sudėtingiausią integracijos į ES etapą. Tačiau ši plėtra ne mažiau svarbi ir visai eurozonai. Nepaisant iškylančių eurozonoje problemų bendra valiuta išlieka patraukli, sugebėsianti šalims narėms duoti pridėtinės vertės. Džiaugiuosi, kad Komisija ir Taryba teigiamai įvertino Estijos pažangą ir tikiuosi, kad Vadovų Taryba taip pat priims atitinkamą sprendimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This was not at all a controversial report for our group, which is why we supported it with no major debates. Moreover, it is good news to have another country, Estonia this time, joining us in the euro area.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar (ALDE), kirjalikult. − Lugupeetud juhataja, lugupeetud raportöör, lugupeetud kolleegid! Tahan Teid tänada Eestile avaldatud toetuse eest Eesti eurotsooniga liitumisel. See on oluline ja kauaoodatud otsus väikesele riigile. Eesti on selle eesmärgi nimel palju pingutatud ja rahvas ka palju kannatanud. Samuti on sellel olnud suur mõju meie majandusele. Kahjuks ei saa nõustuda küll kõigi meie valitsuse poolt tehtud otsustega, mis said tehtud euro perspektiivi silmas pidades. Loodetavasti saame peale euro tulekut hakata rohkem oma majanduse käekäigu eest seisma ja taastada avaliku sektori investeeringud infrastruktuuridesse ja panustada rohkem tööjõuturu arendamisse. Suured tänud raportöörile asjakohase ja teadliku raporti ning julguse eest seista eurotsooni tuleviku nimel ning tänud ka kolleegidele, kes avaldasid toetust esmaspäevastel läbirääkimistel ja tänasel hääletusel. Kõige suurem tänu muidugi Eesti rahvale, tänu kellele see kõik üldse võimalikuks sai.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I welcome this report and Estonia's entry into the eurozone. This has been long overdue and under the current circumstances should be welcomed.

 
  
  

Relazione: László Surján (A7-0200/010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I voted in favour of the Surján report. The implementation of the 2009 EU budget shows a surplus of EUR 2.25 billion, which mainly results from under-implementation of payments as well as from higher than expected revenues. In addition to distorting the result of the EU budget implementation, its direct effect is to lower the contributions from the Member States to the EU budget already in the course of the budget year. Without such an amending budget, the 2009 surplus would have been above EUR 5 billion, mainly due to under-spending. Annual budget surpluses have been increasing since 2007, despite those amending budgets presented in the course of the year in order to reduce surpluses. So the amounts at stake are very significant.

The existing disconnection between the resources of the EU budget and emerging needs and commitments creates budgetary tensions and gaps that jeopardise some other EU priorities, such as the Globalisation Fund and many others. All this means that either the EU budget was not realistic, or we do not have effective tools to implement and supervise budget implementation. The main conclusion is therefore that we should significantly improve our budgetary planning and other related procedures.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Os valores totais [incluídos nos orçamentos rectificativos elaborados após a conclusão das contas anuais provisórias no final de Março e] devolvidos aos Estados-Membros desde 2007 são os seguintes: Excedente 2007: 1 542 milhões de EUR; 2008: 1 810 milhões de EUR; 2009: 2 264 milhões de EUR. O valor total dos excedentes resulta de uma combinação de três factores: execução das despesas, execução das receitas e variação das taxas de câmbio. Os excedentes não são devolvidos directamente aos Estados-Membros, mas sim inscritos como receita no orçamento seguinte, em conformidade com o Regulamento Financeiro. Efectivamente, a consequência imediata é a redução dos recursos próprios a cobrar aos Estados-Membros. Considero que estes excedentes deviam reforçar o orçamento do ano seguinte, aumentando as despesas de autorização, ou reverter para um fundo europeu que financiasse prioridades da UE. De qualquer forma é importante que exista a flexibilidade necessária para se evitar estes excedentes. No fundo estes excedentes anuais resultam da não concretização plena de políticas e medidas preconizadas e previstas para o desenvolvimento da União Europeia. Considero por isso que a aprovação definitiva do orçamento rectificativo n.º 4/2010 não pode deixar de ser uma oportunidade de reflexão sobre a realidade orçamental da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This was not at all a controversial report for our group, which is why we supported it with no major debates.

 
  
  

Relazione: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente a resolução por:

-  considerar que, dado o aumento das despesas administrativas e, especialmente, devido à possibilidade de estarem presentes despesas de natureza operacional, as despesas do Conselho devem ser controladas da mesma forma que as das outras instituições da UE no âmbito do processo de quitação previsto no artigo 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;

- concordar que a posição do Parlamento rejeita a afirmação do Conselho de que o facto de o Parlamento e o Conselho não terem procedido, no passado, ao controlo da execução das respectivas secções do orçamento era resultante do Acordo de Cavalheiros (resolução exarada na acta da reunião do Conselho de 22 de Abril de 1970); considera que o Acordo de Cavalheiros não é um documento vinculativo e que a interpretação que lhe é dada pelo Conselho é excessivamente lata;

- considerar que a elaboração do orçamento e a quitação orçamental são dois processos distintos e que o Acordo de Cavalheiros entre o Conselho e o Parlamento sobre a elaboração das respectivas secções do orçamento não deve exonerar o Conselho da sua responsabilidade de prestar contas perante o público pelos fundos postos à sua disposição.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de la résolution relative à la décharge budgétaire au Conseil. Lors d’une précédente session, le Parlement européen a déjà rejeté très largement la décision d’ajournement de la décharge à octroyer au Secrétaire général du Conseil sur l'exécution du budget du Conseil pour l'exercice 2008 proposée par le rapporteur. C’était la position que j’avais prise (en étant seul), en son temps, en commission du contrôle budgétaire car la Cour des Comptes européenne ne fait pratiquement pas d’observation au Conseil sur sa gestion. De ce fait, le Parlement européen a octroyé la décharge au Conseil en reportant à cette session le vote sur la résolution accompagnant la décision de décharge avec les observations et recommandations faites au Conseil sur la gestion de son budget. Je regrette que la commission du contrôle budgétaire n’ait pas accepté, ainsi que je l’ai proposé, une étude juridique pour connaître précisément les droits (et donc les devoirs) du Parlement européen en matière de décharge au Conseil.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a resolução por considerar que, dado o aumento das despesas administrativas e, especialmente, devido à possibilidade de estarem presentes despesas de natureza operacional, as despesas do Conselho devem ser controladas da mesma forma que as das outras instituições da UE no âmbito do processo de quitação previsto no artigo 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia; por concordar que simultaneamente o Conselho e o Parlamento Europeu, na sua capacidade de autoridades orçamentais conjuntas, instituam um procedimento anual no âmbito do processo de quitação, com vista a melhorar o intercâmbio de informações sobre os respectivos orçamentos; e por considerar que a elaboração do orçamento e a quitação orçamental são dois processos distintos e que o Acordo de Cavalheiros entre o Conselho e o Parlamento sobre a elaboração das respectivas secções do orçamento não deve exonerar o Conselho da sua responsabilidade de prestar contas perante o público pelos fundos postos à sua disposição.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Em nome da transparência necessária perante os cidadãos, e do rigor, considero que o Conselho não está exonerado da sua responsabilidade de prestar contas, perante o público, pelos fundos colocados à sua disposição. Nesse sentido, acompanho o Relator na sua decisão de adiar a decisão sobre a quitação das contas do Conselho até que sejam apresentadas as informações adicionais solicitadas.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Il est regrettable que ce Parlement n'adopte pas le même ton moralisateur et indigné, et n'ait pas le même souci de l'argent du contribuable selon qu'il s'agit de ses dépenses ou de celles d'une autre institution. C'est ainsi qu'il a donné décharge à la Commission alors que, pour la quinzième année consécutive, la Cour des Comptes européennes n'a pas pu émettre d'avis favorable sur l'exécution du budget de cette institution! C'est ainsi qu'il se satisfait de s'être lui-même vu octroyer une décharge, au nom du gentlemen agreement qu'il dénonce aujourd'hui.

Il oublie un peu vite ses propres turpitudes: l'engagement financier in-extremis par un Président sortant du Parlement, juste avant son remplacement, pour l'acquisition d'un bâtiment à Bruxelles; l'explosion des coûts induits par les réformes du statut des députés et des assistants, mal évalués en amont; l'augmentation récente des moyens financiers et en personnel des députés sous un prétexte fallacieux; ou encore la dotation d'un i-pad pour chaque député! Certes, le contrôle de l'utilisation de l'argent public est crucial. Mais nous ne nous associerons pas à la petite guerre que vous menez contre le Conseil pour des raisons politiciennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Ich hab für die Entschließung zur Entlastung des Rates für das Jahr 2008 gestimmt, da sich für mich zwei wichtige Themen in der verabschiedeten Resolution wiederfinden. Zum einen ist dies die Zusage der spanischen Ratspräsidentschaft das „Gentlemen's Agreement“ zwischen Rat und Parlament aus dem Jahr 1970 einer Überprüfung zu unterziehen, zum anderen die Verpflichtung des Rates, dem Parlament uneingeschränkt Rechenschaft über den Verwaltungshaushalt abzulegen. Der Rat ist gefordert, seine Informationspolitik zu überdenken und für mehr Transparenz zu sorgen, dies vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion zum Entlastungsverfahren für den neuen Europäischen Auswärtigen Dienst. Aus diesen Gründen unterstütze ich die Entschließung P7_TA(2010)0219 des Europäischen Parlaments.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – Le contrôle budgétaire est une responsabilité essentielle du Parlement européen que les députés ne prennent pas à la légère. En tant qu'élus, nous devons rendre compte devant les citoyens de la manière dont le budget européen est dépensé. Comme le réaffirme l'initiative européenne en matière de transparence, les citoyens sont en droit de connaître la façon dont leurs impôts sont dépensés. Les dépenses du Conseil européen, l'institution représentant les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE ne fait pas exception à la règle. Cette année, nous avons voulu clarifier la procédure de décharge pour le Conseil européen, réaffirmant les pouvoirs conférés au Parlement par le Traité. Alors que la transparence est un principe important pour l'UE et que des efforts sont accomplis pour l'améliorer dans de nombreux domaines, il est normal que le Conseil européen fournisse toutes les informations dont le Parlement a besoin pour contrôler l'exécution de son budget. Ce fut le sens du report du vote de la décharge pour le Conseil cette année. Je me félicite des premiers progrès accomplis en ce sens bien que d'autres doivent encore venir.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Ritengo di fondamentale importanza la proposta di risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione II - Consiglio.

Nella suddetta proposta si fa riferimento allo scarso coinvolgimento del Consiglio nella procedura di discarico, il quale rifiuta di partecipare alle discussioni parlamentari in materia, facendo in tal modo trapelare un certo disprezzo per il ruolo del Parlamento in materia di discarico, ma soprattutto per il diritto dei cittadini e dei contribuenti a esigere una rendicontabilità da parte di tutti coloro che sono responsabili dell'impegno dei fondi dell'Unione.

Quest'ultimo dato è per me particolarmente importante, tenuto conto del fatto che gli Stati membri in seno al Consiglio gestiscono circa l'80% delle spese effettive del bilancio dell'Unione. La richiesta che viene fatta espressamente al Consiglio trova la mia totale approvazione, in quanto ritengo necessario che il Consiglio debba fornire informazioni dettagliate sulla natura delle spese risultanti dall'esercizio di missioni specifiche e che le sue spese siano soggette a verifiche pari a quelle fatte per il resto delle Istituzioni dell'Unione, nel quadro della procedura di discarico di cui all'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a resolução por considerar que, dado o aumento das despesas administrativas e, especialmente, devido à possibilidade de estarem presentes despesas de natureza operacional, as despesas do Conselho devem ser controladas da mesma forma que as das outras instituições da UE no âmbito do processo de quitação previsto no artigo 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − After the adoption of several joint amendments presented by the S&D, ALDE, EPP, the Greens/EFA and GUE, and the inclusion of many other individual additions, some of them coming from our group, we did not see any problem in giving our support to that report, for which we voted in favour at the end.

 
  
  

Relazione: Sarah Ludford (A7-0198/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de l'adoption de cette directive visant à garantir le droit de bénéficier d'une traduction pour les personnes poursuivies au pénal au sein de l'Union européenne. Concrètement, cela signifie que si vous êtes suspecté, arrêté, interrogé ou accusé, et si vous ne comprenez pas la langue du pays dans lequel cela se déroule, vous avez le droit d'avoir une interprétation et une traduction des auditions, des interrogatoires, des rencontres avec votre avocat. Le but est d'éviter les erreurs judiciaires. Quand quelqu'un est arrêté ou extradé suite à un mandat d'arrêt européen, ou qu'il est simplement arrêté dans un Etat autre que son Etat d'origine, il doit être traité de façon équitable.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, nes naujoje Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje įtvirtintos vienodos visoje Europos Sąjungoje teisės į vertimą teismuose didins teismų nešališkumą ir efektyvumą. Atsižvelgiant į tai, kad visos ES valstybės narės yra prisijungusios prie Europos žmogaus teisių ir laisvių konvencijos, jos turėtų užtikrinti nešališką teismo procesą ir teisingo teismo standartus. Deja, praktikoje šie teismo principai ir „kokybiškas“ teisminis procesas nėra pakankamai užtikrinamas. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad teisė į vertimą baudžiamajame procese sustiprins asmens teisę į teismo proceso teisingumą bei teisę būti teismo išklausytam.

Šiuo metu neretai pažeidžiamos žmogaus teisės, kadangi apklausiamas ar teisiamas asmuo, nesuprantantis tam tikroje ES šalyje naudojamos kalbos, ne visada teisme turi teisę į vertimą žodžiu ar raštu, nes tiesiog tokia teisė į vertimą baudžiamojo proceso metu iki šiol nebuvo vienodai reglamentuota visoje ES. Taigi, siekiant užtikrinti teisingą procesą, privalome išvengti dėl kalbos nesupratimo kylančių problemų ir turime užtikrinti, kad teisiamasis suprastų, apie ką kalbama jo teisminio proceso metu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Cetăţenilor Uniunii le sunt garantate de acum drepturi depline de apărare, în cazul implicării lor în procese penale desfăşurate într-un alt stat membru decât cel din care provin. Potrivit Directivei privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale, toate etapele de anchetă sau judecată le vor fi traduse şi explicate în limba maternă suspecţilor sau acuzaţilor implicaţi în procese. Măsura îmbunătăţeşte calitatea apărării pentru cetăţenii europeni, pornind de la considerente unanim acceptate privind dreptul la o judecată dreaptă pe tot teritoriul Uniunii. Directiva completează astfel prevederile legislative privind cazurile în care se exercită mandate europene de arestare, în sensul îmbunătăţirii condiţiilor de apărare pentru cetăţenii europeni acuzaţi sau suspectaţi în cadrul procedurilor penale.

Serviciile de traducere şi explicare - oferite acuzatului într-o limbă pe care o înţelege - a procedurilor de anchetă sau judecată care îl privesc vor fi garantate în legislaţia fiecărui stat membru în termen de trei ani. Acesta este termenul pe care toate statele Uniunii Europene îl au la dispoziţie pentru a armoniza legislaţiile în dreptul penal. Potrivit directivei, traducerile şi interpretările vizează interogatorii la sediile de poliţie, dialogul cu avocatul şi inclusiv traducerea documentelor importante, precum deciziile de privare de libertate, rechizitoriul sau actele de inculpare.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre o projecto de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos direitos à interpretação e à tradução no âmbito do processo penal porque reforça os direitos dos cidadãos suspeitos ou acusados em processos penais. Considero importante que os Estados-Membros assegurem que os suspeitos ou acusados que não compreendam ou não falem a língua do processo penal em causa beneficiem, sem demora, de serviços de interpretação.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Todos sabemos que a justiça penal, para funcionar de forma efectiva, tem que prever, de forma específica, os direitos dos suspeitos e/ou acusados, por forma a garantir-lhes uma possibilidade adequada de defesa através dos meios jurídicos e jurisdicionais apropriados. Neste âmbito é fundamental que seja garantido aos suspeitos e/ou acusados o direito de serem informados, numa língua que dominem, sobre os seus direitos e deveres e o conteúdo da acusação que lhes é imputada, bem como sobre tudo o que seja determinante para o processo do qual são parte. Esta será a única forma de assegurar uma defesa efectiva, pedra angular de um Estado de Direito e de um processo penal moderno. Congratulo-me, ainda, com a decisão do Conselho de, progressivamente, ir adoptando medidas de cooperação judiciária neste e noutros domínios, uma vez que a salvaguarda dos direitos processuais é a chave para processos mais céleres, mais eficazes e mais justos.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A concretização de um espaço livre no seio da multiplicidade de realidades que constituem a União Europeia não pode ser obtida sem que sejam garantidas condições de igualdade para qualquer cidadão europeu, em todo o espaço europeu, nomeadamente no acesso à justiça, enquanto valor basilar da democracia e de qualquer Estado de Direito. Apoio, por isso, a constituição de uma directiva que garanta em todos os estados-membros normas comuns para a interpretação e a tradução em processos penais na União Europeia, permitindo que qualquer cidadão fora do seu país de origem tenha direito a exprimir-se e a ser esclarecido na sua língua materna, ou noutra que aceite como válida, em interrogatórios policiais ou audiências em tribunal. Levando em conta a importância de assegurar uma Europa mais justa para a consolidação da integração europeia, apelo a que estas novas medidas sejam aplicadas o mais rapidamente possível em todos os estados-membros, e que a União Europeia possa prosseguir o processo de maior harmonização ao nível das garantias de direitos e procedimentos judiciais.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – La proposition de Mme Ludford, au nom du droit à la défense, crée un droit absolu à l'interprétation et à la traduction des procédures pour les justiciables qui ne parleraient pas, ou prétendraient ne pas parler, la langue du pays dans lequel ils sont poursuivis. Voilà qui va faire exploser les coûts et la longueur des procédures, miner des budgets de la justice déjà souvent insuffisants et creuser encore les déficits, au grand dam de Mme Merkel. Sans compter que les modalités prévues pour accéder à ce droit conduiront à la multiplication des remises en liberté pour vice de procédure.

Le tout au profit d'un phénomène absolument tabou : la sur-délinquance étrangère extra-européenne dans tous les pays qui subissent une immigration massive. Le pire est que Mme Ludford semble estimer qu'aucun service répressif ou de Justice ne semble avoir déjà songé qu'il puisse être utile d'avoir recours à des interprète et des traducteurs non seulement pour mener à bien les investigations ou les procès, mais aussi pour se conformer aux dits droits de la défense tels qu'ils découlent, dans nos démocraties, des dispositions nationales et du respect d'engagements internationaux. Ce rapport est superflu. C'est pourquoi nous ne l'avons pas voté.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – J'ai voté avec détermination pour l'adoption de ce texte qui représente non seulement une avancée en matière de droits de la défense, mais aussi une adoption historique en ce que c'est la première mesure européenne de droit pénal adoptée en codécision. Je suis très heureuse de son adoption avec une telle majorité. Cette législation historique octroyant à tous les citoyens européens le droit à la traduction et à l'interprétation, dès le moment où cette personne est informée, suspectée, poursuivie, soumise à un interrogatoire et jugée dans un autre pays européen dont elle ne parle pas la langue, est une formidable avancée dans la construction progressive d'un espace européen de justice. Au-delà, je me réjouis de la feuille de route contenue dans le "Plan d'action de Stockholm" en matière de garanties procédurales. Les droits des personnes mises en cause dans les procédures pénales doivent être renforcés et il faut à tout prix rétablir un équilibre entre les progrès qui ont été réalisés du côté de l'accusation, et le gros retard qui s'est accumulé concernant les droits de la défense: je pense aux mesures en matière d'information juridique, d'aide juridictionnelle, d'information des proches, ou encore en faveur les personnes vulnérables, qui sont également nécessaires.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Après plusieurs années d'échecs successifs, je me félicite de ce que l'on commence enfin à progresser dans la mise en place à l'échelle européenne de garanties procédurales pour les suspects, garanties qui visent à protéger l'individu contre l'arbitraire. Dans les cas d'affaires impliquant des citoyens européens, interpellés pour des infractions pénales commises dans un autre Etat membre, il sera désormais possible de leur garantir un accès à l'interprétation et à la traduction des documents essentiels dans leur propre langue. L'Europe de la justice se met en marche et je continuerai à y apporter mon soutien dans les initiatives qui viendront la compléter dans les prochains mois, comme les règles relatives aux entretiens ou encore à l'assistance d'un avocat.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − The right to adequate translation and interpretation during criminal proceedings is a fundamental one and one which becomes increasingly important with enhanced judicial cooperation across the EU as well as more mobile populations. The Ludford report strikes a good balance and I accordingly voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Directiva Consiliului şi a Parlamentului European doreşte să instituie un spaţiu unic de justiţie cu norme şi standarde comune minime în ceea ce priveşte dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale din Uniunea Europeană. Am votat în favoarea acestui raport, deoarece susţin îmbunătăţirea drepturilor persoanelor suspectate şi a inculpaţilor care nu vorbesc limba ţării respective şi care nu înţeleg metodologia de desfăşurare a procedurii juridice. De aceste drepturi ar urma să beneficieze orice persoană, din momentul în care autorităţile competente naţionale îi notifică oficial faptul că este suspectată sau acuzată de comiterea unei infracţiuni. Consider că existenţa unor standarde comune minime referitoare la aceste drepturi ar trebui să faciliteze aplicarea principiului recunoaşterii reciproce, îmbunătăţind astfel funcţionarea cooperării judiciare între statele membre ale Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce texte comporte des avancées. Permettre à tout suspect l'obtention, sans délai, de services de traduction et d'interprétation de qualité dans le cadre d'une procédure pénale est primordial. Le fait que le langage des signes soit inclus dans ces services est une nécessité. Notons cependant que la traduction en braille ne doit pas être oubliée. Je m'abstiendrai néanmoins sur ce texte. Il me semble inacceptable que l'on considère que seuls les documents jugés essentiels soient traduits. Tout suspect a droit de connaître dans le détail ce qui plaide pour ou contre sa personne. Il n'est pas plus acceptable qu'on puisse proposer une traduction orale en lieu et fait d'une traduction écrite. Chaque suspect doit pouvoir réétudier tous les éléments de son dossier à sa guise. Sans cela, un procès juste et équitable est une vue de l'esprit.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A procura de uma UE como um espaço de liberdade, segurança e justiça sai reforçada com a aprovação deste regulamento. É muito importante que um cidadão de qualquer Estado Membro tenha direito à interpretação e tradução de todas as peças do seu processo no âmbito do processo penal, só assim se conseguindo o reforço da confiança mútua e da cooperação entre os Estados Membros, mas também a defesa dos direitos das pessoas, de forma completamente esclarecida.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Mit der Errichtung eines einheitlichen Rechtsraums mit gemeinsamen Regeln soll sich das Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten im justiziellen Bereich sowie bei der Strafverfolgung deutlich erhöhen. Ebenso wird die Zusammenarbeit, was die Rechte von Einzelpersonen in Ermittlungs- und Gerichtsverfahren betrifft, forciert. Die festgelegten Standards der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte sowie jene der Charta der Grundrechte der EU müssen dabei eingehalten werden. Da der Bericht zu wenig auf nationale Belange eingeht, habe ich ihn abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. − Uznając za niezbędne zapewnienie realnego prawa obywateli Unii Europejskiej do obrony, zdecydowałem się poprzeć sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej prawa do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym. Jest to element harmonogramu działań przyjętego przez Radę w 2009 roku i mającego na celu wzmocnienie praw procesowych osób podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniach karnych. Poprzez przyjęcie tego sprawozdania przyczyniamy się w znacznej mierze do poprawy sądowej ochrony praw indywidualnych, realizując jednocześnie zapisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i wykładnię orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Tłumaczenia winny być darmowe, wystarczające i bezzwłoczne, co w znaczny sposób poprawi zdolność do obrony obywateli Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – O σεβασμός της γλώσσας κάθε λαού αποτελεί απόδειξη του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απόδειξη της εύρυθμης λειτουργίας ενός δημοκρατικού κράτους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει με τη σημερινή ψηφοφορία νέα νομοθεσία που εγγυάται σε κάθε πολίτη της ΕΕ πρόσβαση σε υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης σε περίπτωση που αντιμετωπίζει ποινική δίωξη σε άλλο κράτος μέλος. Επίσης, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι το δικαίωμα αυτό θα παρέχεται σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, η μετάφραση θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα βασικά έγγραφα και πάντοτε γραπτώς και θα παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ενδίκων μέσων στους υπόπτους ή στους κατηγορουμένους. Μόνον έτσι θα πάψουν να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και μόνον έτσι πραγματώνεται πλήρως το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη που κατοχυρώνεται στο άρθρο 47 του Χάρτη για τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ και στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The Ludford report on a directive on translation and interpretation in criminal proceedings was adopted as such at first reading. Although I supported the GUE amendments referring to the regional or minority languages to be taken into consideration, these were rejected. However, the final vote shows huge support for the whole report (637 votes in favour versus 21 against and 19 abstentions).

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), in writing. − I welcome this progress towards fairer and more equal judicial procedures in Member States. It is a fundamental principle of any decent justice system that defendants understand what is happening to them, what charges they face, and the nature of the evidence against them. But I would like to add that it is not just defendants who need translation and interpretation facilities. There are cases where victims of crimes do not have access to full information about the procedures and processes around them in court. Victims' needs, too, must be addressed.

 
  
  

Relazione: Edit Bauer (A7-0137/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Pour nombre de mes concitoyens, l'Union européenne élargie n'est pas assez homogène en termes socio-économiques pour empêcher une concurrence déloyale entre les entreprises des 27 États membres. C'est par exemple le cas dans le secteur des transports où la concurrence est forte. A côté de la politique de cohésion, pour laquelle je me bats au quotidien, entre autres parce qu'elle permet de réduire les écarts de développement au sein de l'Union européenne, nous avons besoin de règles communes au sein du marché intérieur. J'ai donc voté pour l'amendement remettant en cause l'exclusion des conducteurs indépendants de la législation européenne sur le temps de travail des chauffeurs routiers. A l'instar de mes collègues de la délégation française du Parti Populaire Européen, j'entends ainsi imposer une concurrence loyale entre tous les conducteurs de poids lourds européens et assurer la sécurité sur nos routes par la réduction de la fatigue des chauffeurs. Cet amendement ayant été adopté, j'ai voté en faveur de l'ensemble du rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – J’ai suivi la recommandation de la commission qui a adopté le rapport rédigé par ma collègue slovaque Edit Bauer qui recommande au Parlement de rejeter, en première lecture de la procédure ordinaire législative, la proposition de directive modifiant la directive de 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier. Le rapport demande à la Commission européenne de retirer sa proposition et d'en présenter une nouvelle. Je regrette que la Commission européenne ait tergiversé dans sa réponse pour savoir si elle retirait ou pas sa proposition. Je regrette, également, la position de la rapporteure consistant à faire rejeter son rapport pour représenter un amendement qui reprend le texte d’une directive complète. En réalité, le vrai problème consiste à combattre les faux indépendants du transport routier de marchandises. Espérons que ce dossier pourra prospérer dans ce sens.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už Komisijos pasiūlymo atmetimą. Komisija siūlė neįtraukti savarankiškai dirbančius vairuotojus į direktyvos taikymo sritį. Manau, kad savarankiškai dirbančių asmenų neįtraukimas sukurtų prielaidas fiktyviam darbui ir suteiktų įmonėms galimybes išnaudoti vairuotojus, sudarant ne darbo sutartis, bet samdant juos kaip savarankiškai dirbančius asmenis, kuriems nebūtų taikomos griežtos direktyvoje numatytos darbo laiko ir poilsio valandos. Norint užtikrinti konkurencingą vežėjų rinką, Komisija turi surasti sprendimą, kuris užtikrintų vienodas sąlygas visiems vairuotojams. Parlamentas ne kartą išreiškė susirūpinimą dėl šiuo metu dvigubų standartų taikymo pagal darbo sutartis ir savarankiškai dirbantiems asmenis. Tokia situacija iškreipia bendrosios vidaus rinkos veikimo principus ir kelią grėsmę saugumui keliuose.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – J'ai voté contre la proposition de la Commission, c'est à dire pour que les chauffeurs routiers indépendants soient inclus dans la directive "temps de travail dans le transport routier" de 2002, pour les raisons suivantes : 1- Un chauffeur routier qui est fatigué constitue un danger sur la route. C'est vrai qu'il soit indépendant ou non, et que sa fatigue soit due à la conduite ou au chargement de ses marchandises. 2- Seule l'activité de conduite proprement dite et les activités qui lui sont directement liées (comme le chargement, le déchargement, le nettoyage et l'entretien du véhicule, l'assistance aux passagers ou les formalités avec les autorités policières et douanières) sont prises en compte dans le calcul du temps de travail maximum. Le travail administratif général (comptabilité, gestion etc.) n'est pas pris en compte. L'inclusion dans la directive temps de travail ne constitue donc pas un danger pour l'activité des indépendants. 3- Tenter de définir les "faux travailleurs indépendants" à travers ce texte était contreproductif. Voter définitivement l'exclusion des travailleurs indépendants de la directive temps de travail, c'était favoriser les faux travailleurs indépendants, et au final inciter à la concurrence non loyale.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Pritariu Europos Parlamento pozicijai atmesti Europos Komisijos pasiūlymą, nes vidaus rinką reglamentuojančios taisyklės turi galioti visiems be išimties. Šiuo metu Komisijos pasiūlyta išimtis netaikyti vairuotojų darbo laiko direktyvos savarankiškai dirbantiems vairuotojams gali paskatinti didesnėse įmonėse fiktyvų savarankiškai dirbančių vairuotojų įsiregistravimą, o tai dar labiau paskatins nesąžiningą konkurenciją rinkoje ir susilpnins bendrą darbo rinką.

Savarankiškai dirbantys autobusų ir sunkvežimių vairuotojai turi laikytis tokių pačių darbo ir poilsio laiko reikalavimų kaip ir didesnių bendrovių vairuotojai. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad, siekiant pagerinti visų vairuotojų darbo sąlygas ir užtikrinti jų socialines teises bei garantijas, siekiant pagerinti kelių eismo saugumą, taip pat siekiant išvengti nesąžiningos konkurencijos transporto rinkoje, turime kartu su Komisija imtis atitinkamų priemonių ir pateikti naują patobulintą pasiūlymą dėl vairuotojų darbo laiko organizavimo. Taigi, reikėtų teisinėmis priemonėmis kovoti su apsimestiniu savarankišku vairuotojų darbu, nes fiktyvi savisamda yra bendra darbo rinkos problema ir ji turi būti atitinkamai sprendžiama.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα την Έκθεση γιατί, πέρα από το προφανές ζήτημα που τίθεται για τα εργασιακά δικαιώματα των αυτοαπασχολούμενων οδηγών, υπάρχουν δύο ακόμα σημαντικοί τομείς που πρέπει να προσεχθούν ιδιαιτέρως. Αρχικά, η όλη διαδικασία συνομιλιών και αποφάσεων ανάμεσα στην εισηγήτρια και το Συμβούλιο έχει γίνει χωρίς την έγκριση της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου, εγκαινιάζοντας απαράδεκτες πρακτικές που υποβαθμίζουν και ακυρώνουν τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το δεύτερο, και πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, ζήτημα είναι αυτό που αφορά την οδική ασφάλεια. Στη χώρα μας οι θάνατοι και οι σοβαροί τραυματισμοί από τροχαίες συγκρούσεις φτάνουν σε τραγικά υψηλά νούμερα. Είναι ευθύνη των μελών του Ευρωκοινοβουλίου να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση. Στην προκειμένη περίπτωση, με την ψήφο μας, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε να οδηγούν στους δρόμους μας, νόμιμα και ανεξέλεγκτα, κουρασμένοι οδηγοί φορτηγών με σίγουρες ολέθριες συνέπειες και κόστος σε ανθρώπινες απώλειες, όπως άλλωστε έχει κάνει και στο παρελθόν το Ευρωκοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (EFD), in writing. − UKIP voted against Amendments 1 and 29 so as to restore the Commission intention to exclude independent drivers from this directive. We believe that requiring independent drivers to account for the time spent arranging their schedules and bidding for new business will be impossible to monitor, especially when this is done at home, as well as using part of their allocated maximum working hours per week. This will result in less driving, causing them to become less competitive and resulting in unemployment. UKIP also believes in the freedom of individuals to set up in business and to work for themselves, but this directive will prevent that from taking place. Since this is not a health and safety issue the only winners will be big businesses.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), in writing. − I voted to reject the Commission proposal for a directive on the organisation of the working time of persons performing mobile road transport activities. I am aware of the fact that traditional drivers attach great importance to their independence. However, voting against was the only way to force the Commission to come forward with a proposal to deal with the use of bogus self-employed drivers, which poses a direct threat to the genuinely self-employed and to other drivers in paid employment, by undermining pay and conditions in the sector. When we solve this fundamental problem we can have another look at what is best for genuinely self-employed drivers.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis de Jong (GUE/NGL), schriftelijk. − Vandaag heb ik via de stemming over het verslag Bauer tegen het Commissievoorstel arbeidstijdenrichtlijn voor het wegvervoer gestemd. Hierdoor zouden zelfstandigen onder deze richtlijn komen te vallen.

Ik ben me bewust dat de traditionele eigen rijder belang hecht aan het eigen-baas-zijn. In mijn optiek is tegenstemmen echter de enige mogelijkheid om de Commissie te dwingen spoedig te komen met een voorstel om schijnzelfstandigen aan te pakken. Deze schijnzelfstandigen vormen een directe bedreiging voor de chauffeurs in loondienst. Na het oplossen van dit fundamentele probleem dient dan snel opnieuw gekeken te worden wat het beste is voor de zelfstandigen.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente a rejeição da proposta da Comissão Europeia sobre a organização do tempo de trabalho das pessoas que exercem actividades móveis de transporte rodoviário. A Comissão deverá aceitar a vontade expressa pelo Parlamento Europeu e modificar a actual proposta. Todos os trabalhadores, e não só os assalariados, que exerçam esta actividade deverão ter uma limitação da carga horária semanal para garantir uma maior segurança aos utilizadores das estradas europeias e evitar a concorrência desleal no sector dos transportes rodoviários.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A segurança jurídica é um valor essencial para a correcta aplicação do Direito, razão pela qualquer a alteração de um texto legal que promova uma dificuldade adicional na definição do seu âmbito de aplicação deverá ser rejeitada, por ser má técnica jurídica. Na medida em que subsistem várias dúvidas quanto ao âmbito de aplicação da proposta de directiva, nomeadamente no que diz respeito à distinção entre condutores independentes e trabalhadores móveis, consideramos, tal como a Relatora, que a mesma deverá ser reformulada.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A competitividade e a viabilidade das empresas não podem sustentar-se em regras disformes e desproporcionadas dos valores e princípios gerais da legislação laboral, uma vez que aquelas apenas servem para promover situações de concorrência desleal e precariedade do mercado de trabalho. No caso dos transportes, a possibilidade de atribuir regime excepcional a trabalhadores independentes, permitindo libertar os condutores de pesados nesta situação de um conjunto de direitos e deveres consagrados na legislação para o sector, sobretudo no que toca ao tempo de trabalho, proporcionaria uma situação inaceitável de desigualdade e concorrência desleal em relação aos condutores assalariados, para além do agravamento da insegurança rodoviária e riscos de vida. Assim votei no sentido de rejeitar a proposta da Comissão, por considerar que não contribuía para a dignificação, segurança, saúde, bem-estar e concorrência justa no trabalho.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), per iscritto. − Accolgo con favore il voto della Plenaria che ha bocciato la proposta della Commissione europea in merito alla revisione della direttiva 2002/15/CE che definisce norme comuni relative ai tempi di guida e di riposo degli autotrasportatori.

Si tratta di un testo che, nel lasciare libertà agli Stati membri, avrebbe di fatto escluso i lavoratori autonomi dal campo di applicazione della direttiva stessa. L'esclusione degli autonomi avrebbe introdotto una discriminazione sostanziale a vantaggio di questa categoria di autotrasportatori, producendo una concorrenza sleale tra imprese, sempre più orientate a servirsi di lavoratori indipendenti più elastici e a prezzi più bassi, e comportando seri rischi per la sicurezza su strada.

Inoltre, si noti come l'Italia, in coerenza con la direttiva 2002/15/CE che prevedeva, a partire dal 23 marzo 2009, l'inclusione degli autotrasportatori autonomi, abbia recepito nei tempi corretti questa clausola attraverso il decreto legislativo n. 234 del 2007, sottoponendo gli autotrasportatori autonomi e i dipendenti alle stesse regole. Per queste ragioni, insieme ai colleghi della delegazione PdL, ho sostenuto convintamente la bocciatura della proposta della Commissione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Foi muito importante que, hoje, o Parlamento Europeu tenha votado a proposta de rejeição, que subscrevemos, visando rejeitar a proposta da Comissão Europeia que pretendia excluir os condutores independentes de autocarros e camiões da legislação que regula o tempo de trabalho nesta profissão.

De acordo com a Comissão do Emprego e Assuntos Sociais do Parlamento Europeu, cuja posição foi confirmada em plenário, os condutores independentes devem estar sujeitos às mesmas normas que os assalariados, por motivos de saúde e de segurança e para garantir uma concorrência justa no sector.

A proposta da Comissão, cuja rejeição foi aprovada em plenário com 368 votos a favor, 301 contra e 8 abstenções, visava alterar a Directiva de 2002 relativa à organização do tempo de trabalho das pessoas que exercem actividades móveis de transporte rodoviário.

Com a rejeição desta proposta continua em vigor a Directiva de 2002 (Directiva 2002/15/CE), que prevê que os condutores independentes sejam abrangidos pelas mesmas regras que os assalariados a partir de 23 de Março de 2009.

Consideramos, pois, de grande importância esta votação para combater o dumping social, defender o direito à saúde e ao descanso dos trabalhadores do sector e melhorar as condições de segurança rodoviária.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Non possiamo assolutamente accettare che dal campo di applicazione della direttiva sull'orario di lavoro degli autotrasportatori siano esclusi i lavoratori autonomi. Questa decisione comporterebbe seri rischi per la sicurezza stradale, che verrebbe compromessa non soltanto da periodi di guida troppo lunghi, ma anche da un accumulo eccessivo di attività diverse dalla guida.

Inoltre, tale decisione condurrebbe a una concorrenza sleale tra le imprese di trasporto. Si verrebbe infatti a favorire l'utilizzo di lavoratori indipendenti che, grazie alla maggiore flessibilità, potrebbero offrire servizi a costi più contenuti. L'esclusione dei lavoratori autonomi potrebbe avere inoltre l'effetto controproducente di polverizzare le imprese di trasporto, con conseguenti distorsioni di mercato. Per evitare la direttiva, le imprese strutturate potrebbero infatti frantumarsi in una miriade di piccole imprese.

È da rigettare anche l'impostazione di compromesso che prevede si lasci agli Stati membri autonomia decisionale, perché anche in questo caso si metterebbero le premesse per condizioni di sperequazione tra soggetti che appartengono a Stati diversi ma esercitano la stessa attività lavorativa. In questo senso ho dato quindi il mio voto. Oltretutto, operare discriminazioni tra gli autotrasportatori è del tutto contrario all'obiettivo di instaurare una politica comune dei trasporti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – J'ai voté avec détermination pour le rejet de la proposition de la Commission européenne de ne pas inclure les chauffeurs routiers indépendants dans le champ de la directive sur le temps de travail dans le transport routier. Particulièrement sensible à la situation des travailleurs routiers et, tout particulièrement, des travailleurs routiers indépendants, je suis très heureuse du rejet, en l'espèce mais aussi définitif, de la proposition de la Commission européenne, car je suis résolument en faveur d'une inclusion des conducteurs indépendants dans le champ d'application de cette directive, au regard des risques importants que faisait courir l'exclusion des conducteurs indépendants et de l'incidence négative. L'Union européenne compterait 1,9 million de conducteurs professionnels pour le transport routier de marchandises, dont 31% d'indépendants; je crois qu'il est nécessaire d'encadrer leurs activités dans le cadre de cette directive pour assurer des conditions équitables de concurrence et pour améliorer la sécurité routière. L’Europe d’aujourd’hui (avec une croissance sans précédent des volumes transportés par route et de l'intensité de la circulation routière au cours de la dernière décennie) a plus que jamais besoin de mesures de valorisation de la sécurité sur ses routes et, donc, d'un encadrement des conditions de travail des conducteurs professionnels qui se sont malheureusement dégradées.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai voté le rejet de la proposition de la Commission visant à exclure les conducteurs de bus et routiers indépendants du champ d'application de la directive sur le temps de travail. Non seulement la santé et la sécurité des conducteurs est ici en jeu, mais aussi bien évidemment la sécurité des autres conducteurs individuels, puisqu'un routier fatigué peut devenir un routier dangereux pour lui-même comme pour les autres. Je juge scandaleuse l'attitude de la rapporteure de ce dossier, qui a continué à négocier avec le Conseil et la Commission, sans aucun mandat officiel. Cette situation est d'autant plus inacceptable qu'elle semble refléter plus la défense des intérêts des marchés que de ceux des personnes. L'Europe sociale ne doit pas se trouver ainsi piétinée, et c'est en ce sens que ma voix s'est exprimée.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), schriftlich. Ich habe heute für den Vorschlag der EU-Kommission gestimmt, selbstständige Fern- und Busfahrer von der Arbeitszeitrichtlinie auszunehmen. Diese haben in dieser Richtlinie nichts zu suchen. Für die Selbständigen gelten bereits eindeutige Bestimmungen zu Lenk- und Ruhezeiten. Die Sicherheit im Straßenverkehr kann ich als Begründung daher nicht gelten lassen. Ich bedauere sehr, dass das Plenum der Empfehlung des Ausschusses für Beschäftigung und Soziales gefolgt ist. Dies ist ein deutlicher Eingriff in die Gewerbefreiheit und eine enorme Belastung der betroffenen Selbstständigen.

Und dies in Zeiten, wo unser Hauptanliegen eigentlich die Stärkung und die bürokratische Entlastung kleinerer und mittlerer Unternehmen sein sollte. In dieser schwierigen wirtschaftlichen Lage sollte sich die Europäische Union darum bemühen, unsere Unternehmen nach Kräften zu unterstützen, und sie nicht noch durch weitere Regelungen und bürokratischen Aufwand zusätzlich belasten.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), kirjallinen. − Arvoisa puhemies, itsenäisten kuljetusyrittäjien sisällyttäminen maantieliikenteen kuljettajien työaikadirektiiviin on malliesimerkki siitä, miten kansalaisten jo muutenkin vähäistä luottamusta EU:hun murennetaan. Itse äänestin komission esityksen puolesta, ja on vaikea pidätellä pettymystäni nyt parlamentin äänestystuloksen nähtyäni.

Esimerkiksi Suomessa, josta itse tulen, itsenäiset kuljetusyrittäjät muodostavat valtaosan kuljetuskalustosta, jossa henkilöstöä useimmiten on 1–2. On siis suoranainen katastrofi, jos 48 tunnin viikkotyöaikarajoitusta sovelletaan myös heihin.

Pahimmillaan tämä tarkoittaisi sitä, ettei autoa voisi edes pestä tai huoltaa tämän tuntirajan ulkopuolella. Nyt tehtyä päätöstä on vaikea hyväksyä senkään valossa, että kuljettajayrittäjät ovat jo ennestään ajo- ja lepoaikasäädöksien piirissä samoin kuin työntekijäkuljettajatkin. Turvallisuuden kanssa parlamentin äänestystuloksella ei siis ole mitään tekemistä. Kyse on siis ennemminkin vasemmiston ja vihreiden taktiikasta heikentää pienyrittäjien asemaa, motiivia tähän voi vain arvailla.

Yrittämisen vapauden sääntely kuljetusyrittäjiä keppihevosena käyttäen on todella surullista ja esimerkiksi pitkien välimatkojen Suomessa tämä lainsäädäntö tulee näkymään kuljetuskustannusten nousuna. Millään muulla alalla itsenäisiin ammatinharjoittajiin ei kohdisteta työaikarajoituksia, miksi nyt siis kuljetusyrittäjiin? Voin vain toivoa, että neuvosto tällä kertaa on parlamenttia viisaampi ratkaisuissaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), par écrit. – Réglementer le temps de travail des routiers indépendants nous semble contraire à la liberté d'entreprise et au statut même de l'indépendant. Nous avons donc voté "pour" le rapport de Mme Bauer, visant à exclure cette catégorie du champ de la directive.

En effet, comment contrôler le temps de travail d'un indépendant? Comment prendre en compte le temps de travail non routier (démarches administratives, commerciales, etc.) de celui qui ne l'est pas et qui ne peut pas être enregistré par le chronotachygraphe ? Au-delà même du coût qu'entraînerait la mise en œuvre d'une telle réglementation, celle-ci serait tout simplement inapplicable et serait le coup de grâce porté à un secteur déjà durement touché par la crise.

Par contre, la lutte contre les faux routiers indépendants, c'est-à-dire les conducteurs qui, sous l'apparence d'indépendance, sont en fait des salariés déguisés, doit être intensifiée et une définition précise permettant de faire la distinction entre les "vrais" et les "faux" doit être mise en œuvre. Lutter contre le dumping social, oui. Mais ce n'est pas aux routiers indépendants de payer la note de la politique européenne d'ouverture totale du secteur des transports à la concurrence, et du cabotage en particulier.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Consider că nu este clară distincţia dintre conducătorii auto independenţi şi lucrătorii mobili, ceea ce poate duce la riscul de apariţie a „falşilor” conducători auto independenţi care, pentru a evita încadrarea în domeniul de aplicare al directivei, nu au un contract de muncă cu un angajator, dar nu au nici libertatea de a avea relaţii cu mai mulţi clienţi. Sunt de acord cu opinia raportoarei că este mai degrabă nevoie de o definiţie mai clară a „şoferilor independenţi”, decât includerea adevăraţilor independenţi în cadrul legislativ al acestei directive.

Consider necesară revizuirea temeinică a raportului de către Comisie, lucru care sper că se va întâmpla în cel mai scurt timp.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), schriftlich. – Über die Einbeziehung der selbständigen Kraftfahrer in den Geltungsbereich der Arbeitschutzrichtlinie im Bereich des Straßentransports gehen die Meinungen hier und draußen weit auseinander. Jeder glaubt, gute Argumente für seine Haltung zu haben. Ich respektiere das.

Aber es gibt schon zu wenige Selbständige in unseren Ländern, und man sollte denen, die das Risiko einer selbständigen Tätigkeit noch zu tragen bereit sind, nicht den Garaus machen oder sie demotivieren. Das würden wir aber tun, wenn wir in Europa jetzt anfangen, die Arbeitszeit der Selbständigen regeln zu wollen.

Ja, es gibt das Phänomen scheinselbständiger Arbeitnehmer, aber nicht nur im Transportbereich. Das ist ein allgemeines Problem des Arbeitsmarktes, das als solches behandelt werden muss, wie es unsere Berichterstatterin goldrichtig ausgeführt hat.

Die meisten führen das Argument der Sicherheit im Straßenverkehr an. Aber die Fahrzeiten der Fahrer sind doch streng geregelt. Das Tachometer weiß doch nicht, ob ein Selbständiger oder ein Arbeitnehmer hinter dem Steuer sitzt.

Aber es kann auch nichts ausmachen, ob ein durch Büroarbeit müder Selbständiger oder ein aus vielen anderen Gründen müder Arbeitnehmer/Kraftfahrer den Wagen lenkt. Erdrückende Bürokratie für selbständige Kleinbetriebe ist das Letzte, was wir derzeit in Europa brauchen. Deshalb habe ich unserer Berichterstatterin zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Judith A. Merkies (S&D), schriftelijk. − Vrachtwagenbestuurders kunnen werknemers, zelfstandigen en schijnzelfstandigen zijn. Die laatste categorie zijn eigenlijk werknemers en moeten dezelfde rechten krijgen. Daarom heeft het EP reeds in 2005 aan de Europese Commissie gevraagd om duidelijkheid te scheppen via een wetgevend initiatief.  De nu voorliggende regeling omtrent werktijden in het wegvervoer regelt de rechtspositie van schijnzelfstandigen onvoldoende en is geen oplossing voor mogelijke wantoestanden. Daarom heb ik tegen dit Commissievoorstel gestemd, met de duidelijke vraag om een nieuwe en betere regeling.

Echte zelfstandige chauffeurs hebben natuurlijk een andere positie dan werknemers en dat moet ook zo blijven. Ik wil dan ook graag dat de nieuwe regeling die we aan de Europese Commissie vragen, recht doet aan het verschil tussen een zelfstandige ondernemer en werknemers. Er moet een goede regeling komen rond werktijden in het wegtransport die werknemers beschermt, schijnzelfstandigheid opheft, recht doet aan zelfstandige ondernemers en die samen met de rij- en rusttijdenregeling zorgt voor een veilige situatie op de weg.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de la enmienda de rechazo a la propuesta de Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera, porque pretendía ampliar el tiempo de trabajo en este sector hasta las 86 horas semanales, lo que aumentaría el riesgo de accidentes en las carreteras. La aprobación de esta Directiva tendría serias consecuencias en términos de seguridad, dumping social y desregulación laboral. ¿Cómo puede ser más seguro para los ciudadanos europeos que motoristas, ciclistas y peatones compartan las carreteras con conductores de vehículos pesados totalmente fatigados? Está demostrado que la fatiga tiene los mismos efectos que el alcohol. La protección de los trabajadores contra el exceso de horas laborales es un problema que viene de lejos. No importa si es un trabajador autónomo o un asalariado el que está explotado; se trata de protegerlos de las excesivas horas de trabajo que llevarían a un incremento de los riesgos laborales. De ahí, el sentido de mi voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Der Bericht von Frau Bauer über die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2002/15/EG zur Regelung der Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des Straßentransports ausüben, behandelt im Wesentlichen die Frage, ob selbständige LKW-Fahrer auch in den Regelungsbereich der Richtlinie miteinbezogen werden sollen oder nicht.

Diese stellt im Verhältnis zur allgemeinen Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG eine lex specialis dar. Diese Sonderregelung ist zum Schutz von unselbständig Erwerbstätigen durchaus sinnvoll. Ihr sind daher alle angestellten Fahrer, sowie die Scheinselbständigen unterworfen, was besonders wichtig ist, um Missbrauch zu vermeiden. Es wäre aber kontraproduktiv, sie auch auf alle selbständig Erwerbstätigen auszuweiten. Dies würde zu einer massiven Benachteiligung der kleineren und mittleren Fuhrunternehmer führen, da diese ja auch die Belade- und Entladetätigkeiten selbst durchführen müssen. Dazu kommt noch die Büroarbeit, was in Summe zu einer wesentlichen Einschränkung der Fahrzeit für selbständige Fahrer führen und sie stark benachteiligen würde. Mir sind aber gerade die Klein- und Mittelbetriebe, die das Rückgrat unserer Wirtschaft bilden, besonders wichtig. Das Argument, wonach LKW-Fahrer nun an die 86 Stunden pro Woche arbeiten müssten und übermüdet auf den Autobahnen unterwegs sind, ist völlig unzutreffend, da die Fahrzeit ja weiterhin durch die Richtlinie 561/2006 auf 56 Stunden limitiert wird. Ich habe mich daher für den Kommissionsvorschlag ausgesprochen.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − La mia posizione sulla relazione al giudizio della nostra Assemblea è motivata, fra le altre, dalle seguenti considerazioni.

La direttiva 2002/15/CE, oggetto della relazione, non disciplina la sicurezza nel settore degli autotrasporti, ma detta norme in tema di organizzazione delle attività complementari alla guida. La soggezione, oggi in discussione, degli autotrasportatori autonomi a tali norme rappresenta, innanzitutto, un grave vulnus alla libertà e all'autonomia d'impresa.

In secondo luogo, evidenti ragioni pratiche si frappongono all'eseguibilità di controlli circa l'effettivo rispetto delle disposizioni poste dalla direttiva da parte degli autotrasportatori autonomi, ciò che, in definitiva, rende la loro subordinazione ai dettami della direttiva 2002/15/CE un inutiliter data.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − With today's vote, the European Parliament contributed substantially to improving road safety in Europe. With the decision to maintain the self-employed in the directive, MEPs have closed a loophole to circumvent working time legislation. Now it is essential that this is enforced. Then, in the future, employers will not profit from forcing their drivers into false self-employment. The same rules will apply to all, which is common sense, because both the employed and self-employed are human beings who get tired in the same way and become a risk to their lives and those of others. This is an improvement for all drivers who do not have to work endless hours of loading, unloading and waiting, in addition to demanding driving times. We call upon the European Commission now to respect Parliament's vote and to call upon Member States to immediately implement the directive, so that now the self-employed are also included.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. − Wetgeving in wegtransport over veiligheid en rijtijden moet voor alle mogelijke betrokkenen gelijk zijn, of chauffeurs nu in loondienst zijn dan wel als zelfstandige werken. De basisrichtlijn 2002/15/EG (van kracht geworden in maart 2005 voor chauffeurs in loondienst) bepaalt overigens dat de regels vanaf maart 2009 van kracht zijn voor zelfstandigen. Dit nu terugschroeven getuigt niet van goed bestuur en is toegeven aan de markt.

Vermoeide chauffeurs zijn gevaarlijke chauffeurs, of die nu zelfstandig zijn of niet. Mensen moeten beschermd worden tegen overwerk. Het brengt immers de eigen veiligheid én die van anderen in gevaar. Zelfstandigen staan misschien meer dan chauffeurs in loondienst onder economische druk. Als we zelfstandigen uitsluiten dan wordt oneerlijke concurrentie aangedaan aan de transportbedrijven met chauffeurs in loondienst die wel verplicht zijn de rij- en rusttijden te respecteren, en dit kan niet de bedoeling zijn.

De huidige richtlijn bewijst dat als zelfstandigen zich niet aan dezelfde werktijden moeten houden, chauffeurs in dat zelfstandig statuut worden gedwongen, net om de werktijden te omzeilen. Zo creëert men schijnzelfstandigen en ook dat wil ik bestrijden. Er moet eenduidige wetgeving komen die voor allen dezelfde spelregels vastlegt. Zelfstandige chauffeurs mogen dus niet uit het toepassingsgebied van de huidige richtlijn gehaald worden.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − The health and safety of workers is paramount, in particular regarding road transport because accidents affect pedestrians and passengers of other vehicles too.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Votámos hoje um dossier, no âmbito da protecção da saúde e da segurança dos trabalhadores, que gerou um debate relevante. A proposta da Comissão Europeia, submetida ao Parlamento, propunha que a directiva não abrangesse os trabalhadores de transporte rodoviário independentes, isto é, os condutores que trabalham em regime de profissão liberal e não por conta de outrem.

Contudo, o relatório aprovado pela Comissão parlamentar do Emprego e Assuntos Sociais propunha a rejeição dessa proposta da Comissão. É meu entendimento que as duas questões de fundo subjacentes a este dossier se relacionam, por um lado, com a necessidade de uma definição europeia do conceito de trabalhador independente e, por outro, com um esforço adicional de cada Estado-Membro para um enquadramento contratual correcto dos trabalhadores que não têm liberdade para organizar a sua actividade profissional e que, portanto, não devem ser contratados como trabalhadores independentes. Embora creia que o fenómeno dos “falsos” trabalhadores independentes deva ser combatido a nível nacional através de regulamentação, monitorização e sanções adequadas parece-me que a discussão encetada poderá ajudar a trilhar o caminho nesse sentido. Foi por esta razão que, depois de ter acompanhado de perto este dossier, me pareceu correcto votar contra a proposta da Comissão Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. − Gerbiami kolegos, norėčiau, jeigu galima, pateikti Lietuvos nuomonę šiuo klausimu. Lietuvos sunkvežimių vairuotojai yra užsitarnavę gerą vardą visoje Europoje. Jie yra mūsų nepriklausomos jaunos Lietuvos valstybės verslo pradininkai ir didvyriai – dažnai atskirti nuo savo šeimų ilgam laikui. Nesibaigiantys Europos greitkeliai tapo jų antraisiais namais. Taip, buvo pranešimų apie tai, jog sunkvežimių vairuotojų pažeidė ES saugumo ir darbo reglamentus. Bet ne visada dėl to kalti sunkvežimių vairuotojai. Kartais jų darbdaviai nepalieka jiems jokio kito pasirinkimo kaip tik pažeidinėti taisykles. Aš sulaukiau raštų iš Lietuvos sunkvežimių vairuotojų, besikreipiančių į mane ir į EP, kad būtų išgirstas jų balsas. Raštuose rašoma, kad sunkvežimių vairuotojai rizikuoja negauti atlyginimo, jei nemanipuliuos savo sunkvežimio tachografo parodymais apie nuvažiuotą atstumą. Poilsio dienos – priklausančios pagal įstatymą – dažnai nesuteikiamos arba atidedamos. Vairuotojai, kurie pasiskundžia, vėliau yra diskriminuojami. Tai yra aiškūs vairuotojų teisių bei EP reglamentų, o taip pat AETR nuostatų ir CMR konvencijos pažeidimai. Kai kurie kreipėsi į Lietuvos institucijas, bet jų nusiskundimai buvo praleisti pro ausis. Daugiau turi būti daroma, siekiant užtikrinti vairuotojų bei kitų mobilių darbuotojų iš kelių transporto sektoriaus sveikatą ir saugumą. Tai nėra tik Lietuvos problema, tai – Europos problema. Šios problemos nepaisymas gali turėti lemtingų pasekmių.

 
  
  

Relazione: Renate Sommer (A7-0109/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este regulamento sobre a rotulagem dos alimentos porque visa ajudar os consumidores a fazerem escolhas mais informadas - alargando a rotulagem obrigatória a outros nutrientes e introduzindo novas regras sobre o país de origem - e por esta proposta simplificar, actualizar e fundir, num único diploma, sete directivas e um regulamento actualmente em vigor sobre a rotulagem de alimentos, tornando assim, a legislação mais simples. Também defendi que os alimentos produzidos de forma artesanal e os vinhos não fossem abrangidos por este regulamento devido à sua natureza particular, que no caso do vinho já está traduzida em regulamento próprio. Relativamente à rotulagem relativa ao país de origem, que já é obrigatória para certos alimentos, como por exemplo a carne bovina, o mel, a fruta, os vegetais e o azeite, deverá ser extensível a todos os tipos de carne, aves de capoeira e produtos lácteos.

O país de origem deve também ser indicado para a carne, as aves de capoeira e o peixe utilizados como ingredientes em alimentos transformados. No que respeita à carne e aos alimentos que contêm carne, a origem deve ser definida como o país em que o animal nasceu, foi criado e abatido, e não onde a carne é transformada, como acontece actualmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η πρόταση για την επισήμανση των τροφίμων δεν επιδιώκει την προστασία των καταναλωτών όπως διατείνεται η ΕΕ. Καθορίζει όρους ανταγωνισμού που επιβάλλουν οι μονοπωλιακές επιχειρήσεις σε βάρος των καταναλωτών, των εργαζομένων και των αγροτών. Το δικαίωμα του καταναλωτή να γνωρίζει τί καταναλώνει δεν ικανοποιείται από την σήμανση των προϊόντων και, πολύ περισσότερο, δεν εξασφαλίζεται το δικαίωμα του σε υγιή, ασφαλή και ποιοτική διατροφή. Ο καταναλωτής δεν γνωρίζει αναγκαία ούτε τις διαρκώς εξελισσόμενες τεχνολογικές και επιστημονικές εφαρμογές, ούτε καταλαβαίνει τις αντίστοιχες σημάνσεις, τις ιδιότητες των τροφίμων και τις μονάδες μέτρησης των διαφόρων μεγεθών. Η μεταφορά της κρατικής ευθύνης, της εθνικής νομοθεσίας καθώς και των ελεγκτικών μηχανισμών εφαρμογής της, που πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα που βρίσκονται σε κυκλοφορία είναι ασφαλή και υγιεινά, δεν μπορεί να εξατομικεύεται και να μεταφέρεται στον μεμονωμένο καταναλωτή που καλείται να αποφασίσει αν το προϊόν διατροφής κάνει καλό ή κακό στην υγεία του, αν είναι διατροφικά ωφέλιμο ή όχι.

Τα επαναλαμβανόμενα διατροφικά σκάνδαλα που προκαλεί η ασυδοσία των πολυεθνικών επιχειρήσεων παραγωγής, επεξεργασίας και διακίνησης τροφίμων δεν οφείλονται βέβαια στην ελλιπή σήμανση αλλά στην ίδια την καπιταλιστική παραγωγή που υπακούει αποκλειστικά στο νόμο του κέρδους. Η σύγχρονη ανάγκη για υγιεινή διατροφή μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο από την αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων και του σκοπού παραγωγής των τροφίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport Sommer car il représente un compromis équilibré entre l'information du consommateur, qui ne doit pas être excessive au risque d'être contre-productive et trop coûteuse, et le manque d'information, qui risquerait de nuire à la qualité des choix faits par le consommateur. Je me réjouis notamment que le Parlement européen ait rejeté le principe d'un feu tricolore censé indiquer le niveau de dangerosité des aliments pour la santé. Tout le monde le sait très bien: un peu de chocolat, un peu de vin, c'est excellent pour la santé! Beaucoup de chocolat, beaucoup de vin, c'est mauvais! Un code de couleurs "vert, orange, rouge", cela n'aurait eu aucun sens! Encore une fois, le groupe PPE a fait entendre raison au Parlement européen...

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. − Tá sé de cheart ag tomhaltóirí eolas soiléir agus sothuigthe a fháil maidir leis na táirgí bia atá á gceannach acu agus fios a bheith acu cén tír inar táirgeadh na hearraí sin.

Cabhróidh rialacha níos soiléire maidir le lipéadú bia réamhphacáistithe le tomhaltóirí agus iad ag iarraidh an rogha cheart a dhéanamh agus bia folláin a cheannach. Ós rud é go meastar go mbeidh 20% de dhaonra na hEorpa, aicmithe mar dhaoine murtallacha faoi deireadh na bliana seo, is léir gur chóir bearta a chur i gcrích le réimeanna cothroma bia a spreagadh.

Ní mór cothromaíocht a bhaint amach, áfach, idir eolas maith, soiléir a chur ar fáil agus an-iomarca eolais a chuirfeadh mearbhall ar thomhaltóirí a chuir ar lipéid. Níor chóir go gcuirfeadh lipéadú bia ualach rómhór ar an earnáil bia, go háirithe ar tháirgeoirí beaga agus áitiúla. Is mór ag tomhaltóirí na hEorpa an bia atá ar ardchaighdeán agus atá á tháirgeadh ag feirmeoirí na hEorpa agus ní foláir eolas soiléir maidir leis an tír inar táirgeadh an t-earra a bheith ar an lipéadú. Tá lipéadú den chineál seo ar fheoil, éineoil, glasraí agus torthaí riachtanach chun a chinntiú nach bhfuil tomhaltóirí á gcur amú.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − În cadrul raportului redactat de doamna Renate Sommer privind „Informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare” am votat în favoarea amendamentului 351, întrucât consumatorii trebuie să fie corect informaţi cu privire la ţara de origine a produselor alimentare. Din acest motiv, am susţinut etichetarea obligatorie a ţării de origine pentru carne, lapte, legume, fructe şi produse cu un singur ingredient.

În primul rând, trebuie să ne asigurăm că cetăţenii europeni sunt protejaţi mai bine şi nu sunt induşi în eroare cu privire la faptul că un aliment este produs într-un anumit stat membru când, de fapt, el îşi are originea într-o altă ţară. Astfel, consumatorii vor putea alege un produs sau altul în deplină cunoştinţă de cauză şi vor putea consuma produse de o anumită origine şi calitate. În al doilea rând, o mai bună etichetare poate reduce evaziunea fiscală.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Unificarea reglementărilor europene privind etichetarea produselor alimentare preambalate va da posibilitatea consumatorilor de a alege în cunoştinţă de cauză, fără a cauza complicaţii şi angajarea unor resurse financiare majore din partea producătorilor. Dezbaterea de miercuri din Parlamentul European privind etichetarea produselor a suscitat atâta interes din partea eurodeputaţilor, pentru că ea afectează pe fiecare dintre noi. Într-o lume dominată de stiluri nesănătoase de trai, când obezitatea şi bolile cardiovasculare au căpătat dimensiuni de epidemie şi ameninţă starea de sănătate la nivel european, este important ca fiecare consumator să facă o alegere conştientă atunci când optează pentru anumite produse alimentare. Uniformizarea reglementărilor la nivel european, plasarea într-un loc vizibil a conţinutului de lipide, acizi graşi saturaţi, zaharuri şi conţinutul energetic va depăşi barierele lingvistice pe care unii dintre consumatori le-ar putea invoca.

Parlamentul European demonstrează, prin decizia luată în această săptămână, că înţelege să îi protejeze pe consumatorii europeni şi recunoaşte importanţa deciziilor informate. Rămâne la latitudinea consumatorului, odată cu implementarea noilor reglementări, să facă o alegere în ce priveşte propriul consum. Îmi exprim speranţa că aceste reglementări vor depăşi rapid procedurile instituţionale din cadrul Uniunii şi vor deveni obligatorii în viitorul apropiat.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton, David Campbell Bannerman and Nigel Farage (EFD), in writing. − UKIP voted against the Sommer Report in the European Parliament because it is a sloppily-drafted dog’s dinner which does not clearly support country of origin labelling for simple foods like meats and eggs. UKIP policy is to support country of origin labelling to help producers selling their goods and for consumers to know with certainty where their food is coming from. We have rejected the report because it fails to defend the interests of farmers and consumers, while allowing large retailers to confuse the consumer. The Rapporteur herself has stated she is afraid the proposal is moving too fast. UKIP believe MEPs are acting without sufficient information on this matter.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Assiste aos consumidores o direito de saberem o que contêm os géneros alimentícios que consomem. Por este motivo, as informações sobre a composição e o valor nutricional dos alimentos são indispensáveis, pois constituem o primeiro factor que permite ao consumidor fazer escolhas específicas.

A proposta da Comissão respeitante à reformulação das normas comunitárias aplicáveis à rotulagem dos produtos alimentares destina-se a simplificar o enquadramento existente para o efeito. A proposta destina-se igualmente a proporcionar aos intervenientes na cadeia alimentar maior segurança jurídica, a aumentar a competitividade da indústria alimentar europeia, a garantir a segurança alimentar, bem como a prestar aos consumidores uma informação completa sobre os produtos alimentares e a promover uma alimentação saudável enquanto elemento da estratégia da União Europeia contra o problema da obesidade.

Congratulo-me com as seguintes propostas fundamentais contidas no regulamento:

· todas as menções obrigatórias devem ser apresentadas em caracteres com um tamanho mínimo de 3 mm.

· inscrição de uma declaração nutricional abrangente no «campo de visão principal» da embalagem.

· informações obrigatórias relativas ao valor energético do alimento e ao teor de matéria gorda, ácidos gordos saturados, glícidos, com uma referência específica aos açúcares e sal, enunciadas na respectiva ordem, na parte da frente das embalagens.

Apelo aos Estados Membros a adoptarem estas normas na …

(Declaração encurtada nos termos do nº 1 do artigo 170.º do Regimento)

 
  
MPphoto
 
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), schriftlich. Die Information der Verbraucher über Lebensmittel ist ohne Zweifel wichtig. Dennoch ist die Debatte in Brüssel von einem Lobbystreit zwischen Konzernen der Lebensmittelwirtschaft und den Verbraucherschutzverbänden gekennzeichnet. Die Lebenswirklichkeit von Verbrauchern hat keinen Platz gefunden. Die FDP im Europäischen Parlament hat sich für ein Mindestmaß an Kennzeichnung eingesetzt. Verbraucher sollen aufgrund transparenter und lesbarer Informationen ihre Kaufentscheidung treffen können. Farbliche Kennzeichnungen lenken Verbraucher und können nicht Basis für transparente Information sein. Die sogenannten GDA (Guidelines Daily Amount) haben ebenfalls Schwachstellen. Anstatt neutrale Nährwertmengen in Bezug auf 100 Gramm oder Milliliter lesbar auf Verpackungen drucken zu lassen, wurde diskutiert, ob der Tagesbedarf einer 40-jährigen Frau als Bezugsgröße dienen kann oder ob die farbliche Kennzeichnung von Nährwerten eine sinnvolle Entscheidungshilfe ist.

Die vorgeschlagenen weitgehenden Pflichten zur Kennzeichnung der Herkunft von Zutaten ist praktisch nicht umzusetzen. Nationale Sonderregelungen wurden ebenfalls von uns abgelehnt, da es um eine möglichst einheitliche Kennzeichnung geht. Aus diesen Gründen konnten wir dem vorgeschlagenen Bericht nicht zustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Είναι μεγάλοι οι κίνδυνοι που δημιουργούνται για την υγεία (παχυσαρκία, διαβήτης, καρδιοαγγειακές νόσοι και ορισμένοι τύποι καρκίνου) από τη διακίνηση ανέλεγκτων προϊόντων, την έλλειψη πληροφόρησης, την παραπληροφόρηση και την παραπλάνηση. Παρόλα αυτά, η βιομηχανία τροφίμων ξοδεύει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για να επηρεάσει τη διατροφική συμπεριφορά των παιδιών. Πρέπει να σταματήσει η ανασφάλεια του σύγχρονου καταναλωτή στην ποιότητα των τροφίμων. Οι τροπολογίες που πρότεινε η Ευρωομάδα της Αριστεράς είχαν σκοπό να βοηθήσουν τους καταναλωτές ώστε να γνωρίζουν τι τρώνε για να μπορούν να προβαίνουν στις σωστές επιλογές.

Είναι ευθύνη και του ΕΚ ως συν-νομοθέτη να θεσπίζει νομοθεσία που δεν θα παραπλανεί τον καταναλωτή και δεν θα βάζει σε κίνδυνο την υγεία του. Καταψήφισα την Έκθεση γιατί με τις τροπολογίες που υπερψηφίστηκαν αποδείχθηκε δυστυχώς πως η διαπλοκή των συμφερόντων είναι πιο ισχυρή από την ασφάλεια των καταναλωτών, και η βιομηχανία τροφίμων, από τους πιο μεγάλους επενδυτές σε διαφημίσεις, απέκτησε τον έλεγχο επεμβαίνοντας και στην παραγωγή και στην κατανάλωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (EFD), in writing. − UKIP voted against the Sommer report in the European Parliament because it is badly drafted, with inadequate definitions. The country-of-origin statement was badly worded, giving rise to confusion. UKIP policy is to support country-of-origin labelling to help producers and consumers to know with certainty where their food is coming from. We rejected the report because it fails to defend the interests of farmers and consumers, while allowing large retailers to confuse the public. UKIP believes MEPs are acting without sufficient information on this matter.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa relazione, sebbene conservi ancora delle perplessità su alcuni aspetti.

Ritengo indispensabile semplificare le etichette dei prodotti alimentari, permettendo una miglior comprensione degli ingredienti, dei modi d'uso e della tracciabilità da parte dei consumatori. Non sono d'accordo, però, con le modalità attraverso le quali dovremmo raggiungere questo obiettivo. La consapevolezza nell'acquisto dei prodotti non aumenta attraverso l'indicazione di profili nutrizionali, le linee guida e il sistema del semaforo. Questi sono metodi che non poggiano su basi scientifiche e pertanto non possiamo considerarli affidabili. Sono quindi soddisfatta della bocciatura del sistema del traffic light, ma non altrettanto dell'adozione dei profili nutrizionali e delle linee guida.

Approvo, infine, l'adozione dell'emendamento che chiede di specificare la provenienza di taluni prodotti alimentari. Sono una convinta sostenitrice dell'indicazione d'origine dei prodotti, perché ritengo essenziale informare il consumatore della provenienza di ciò che acquista. Mi auguro che, nella seconda lettura, si possa trovare un accordo su un testo più condiviso, che bilanci meglio gli interessi coinvolti, della salute da una parte e delle industrie alimentari dall'altra.

 
  
MPphoto
 
 

  Jürgen Creutzmann (ALDE), schriftlich. Ich habe mich entschieden, wie die Mehrheit der ALDE für den Sommer-Bericht zu stimmen. Sicherlich konnten sich die Liberalen nicht in allen Punkten durchsetzen. Die Verabschiedung der Ursprungskennzeichnung auch für Fleisch und Milch in verarbeiteten Produkten ist bedauerlich, weil sie Produzenten erhebliche Kosten aufbürdet und praktisch kaum umsetzbar erscheint. Jedoch überwiegen für mich eindeutig die positiven Ergebnisse der Abstimmung: Wir haben nun erstmals einheitliche Vorschriften zur Kennzeichnung von Lebensmitteln im gesamten Binnenmarkt, ohne die Möglichkeit nationaler Alleingänge. Ein für mich entscheidender Erfolg dieser Abstimmung ist außerdem, dass der irreführenden Ampelkennzeichnung eine Absage erteilt wurde.

Weder auf europäischer noch auf nationaler Ebene wird eine verpflichtende farbliche Nährwertdeklaration zulässig sein. Eine europaweit einheitlich geregelte Kennzeichnung bringt klare Vorteile für Unternehmen und Verbraucher: Indem Hersteller in Zukunft nunmehr eine einzige Verordnung beachten müssen, sinken die Kosten für Herstellung und Vertrieb. Der Verbraucher profitiert durch eine einheitliche Nährwertkennzeichnung beim Produktvergleich innerhalb Europas.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Ştim că există o politică europeană a consumatorilor, respectiv a protecţiei acestora, care are drept scop conferirea unui caracter unitar la un nivel înalt pe cuprinsul întregii Uniuni Europene, însă consumatorii trebuie să dispună de informaţii clare şi inteligibile referitoare la aspectele nutriţionale esenţiale ale produselor alimentare pentru a putea, astfel, face alegeri în perfectă cunoştinţă de cauză. De asemenea, consider că necesitatea adoptării unui nou regulament de informare a consumatorilor cu privire la produsele alimentare apare în contextul unei conştientizări generale a importanţei trecerii la o alimentaţie mai sănătoasă şi a unor consumatori europeni din ce în ce mai sensibili la conţinutul produselor alimentare. Cred că aceasta va reprezenta şi un stimulent atât pentru producătorii agricoli, cât şi pentru grupurile industriale pentru a lua măsuri de îmbunătăţire a modului de etichetare ca reacţie la cererile consumatorilor. Informaţiile înscrise pe etichetă, nu trebuie să inducă în eroare consumatorii, la achiziţionarea produselor, în privinţa caracteristicilor alimentului şi, în special, a naturii, identităţii, proprietăţilor, compoziţiei, cantităţii, durabilităţii, originii sau provenienţei sale, dar şi a metodelor de fabricaţie sau de producţie. După cum spunea şi Hipocrate „Alimentul tău să fie medicamentul tău şi medicamentul tău să fie alimentul tău”.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. A existência de um sistema de rotulagem dos géneros alimentícios uniformizado no seio do mercado interno é, não só vital como necessário para se poder garantir ao consumidor europeu elevados níveis de segurança alimentar, mas também um instrumento importante para a competitividade das empresas no sector no comércio intra-comunitário. Voto, por isso, globalmente a favor das alterações propostas pela relatora, subscrevendo a rejeição do sistema do "semáforo" como sistema de informação dos níveis de gordura, hidratos de carbono e proteínas e defendendo, sim, a adopção de um sistema de rotulagem comunitário simples, transparente e de fácil compreensão. A disponibilização ao consumidor de informação sobre a composição e o valor nutricional dos alimentos, bem como os principais ingredientes nutricionais e respectivo valor energético são essenciais para o guiar numa escolha e compra conscientes e esclarecidas. Considero assim, que a Comissão adoptou nesta matéria uma posição paternalista ao pretender conduzir o consumidor nas suas escolhas em vez de o informar. Contudo, entendo que a comercialização directa pelos agricultores e os produtos locais e regionais não devem ser submetidos às normas deste regulamento pois são estes produtos que contribuem para a diversidade da cultura gastronómica europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), per iscritto. − Con la proposta di regolamento si è avviato un percorso legislativo su un tema fondamentale per i cittadini e le imprese dell'Unione europea, quale la trasparenza e la diffusione delle informazioni sui prodotti alimentari.

Se da un lato è importante un mercato interno in cui tutti i cittadini e tutte le imprese possano operare le migliori scelte possibili, dall'altro si deve tener conto dello straordinario patrimonio di cultura alimentare ed enogastronomica che molte parti d'Europa hanno nella loro tradizione, a favore della salute e della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Nel percorso di modifica della proposta, sia nel dettaglio sia in parti rilevanti, si è evidenziato come il Parlamento europeo, nello svolgimento di questa funzione fondamentale dell'esercizio delle proprie competenze, diventa il luogo di transazione degli interessi delle multinazionali, a scapito di quelli dei consumatori.

Davanti a questa asimmetria di potere, che il perseguimento dell'interesse pubblico da parte dell'Istituzione dovrebbe contemperare, non ci si può meravigliare della crescente distrazione dei cittadini nei confronti del processo di integrazione europea. Queste osservazioni non sono mosse da interessi nazionali, ma dall'opportunità di conservare la tipicità delle produzioni alimentari e il forte rapporto che vi è nel territorio tra produttori e consumatori.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport car il me semble indispensable de clarifier, d'homogénéiser les nombreux étiquetages disparates des produits alimentaires et d'en assurer leur valeur scientifique donc non trompeuse. J'ai soutenu à cette fin les amendements allant dans le sens d'une plus grande lisibilité, entre autres, par l'obligation de respecter une taille minimale de caractères; d'une plus grande transparence quant à la provenance des aliments, permettant de savoir d'où vient la viande transformée et vendue dans un autre pays; d'une meilleure information sur la qualité des aliments proposés à la consommation – nous devons par exemple être en mesure de savoir si nous ce que nous mangeons a été préparé à partir de composants surgelés ou congelés –; du maintien de profils nutritionnels contenant des informations sur l'identité, la composition, les quantités, les propriétés, la durabilité, les conditions de conservation et d'utilisation des produits proposés à la consommation.

Enfin, toute cette réglementation ne doit pas pénaliser les petits producteurs et les micro-entreprises. Leurs produits artisanaux doivent être exemptés. Quant aux PME du secteur agricole, elles doivent pouvoir obtenir des aides spécifiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Hoje sabemos que uma alimentação errada e os abusos de certos nutrientes (como seja o sal ou as gorduras) podem ser responsáveis por inúmeras doenças que não apenas representam graves problemas de saúde pública, como um custo elevadíssimo para os sistemas de saúde. Em muitos casos são doenças (como a hipertensão) que poderiam ser evitadas com uma alimentação mais cuidada e com uma informação adequada.

Por isso mesmo considero fundamental que haja uma regulamentação adequada da rotulagem dos produtos alimentares. Não podemos, por via legislativa, impor uma alimentação saudável; mas poderemos dar aos consumidores a informação necessária para que saibam, exactamente, o que consomem, fazendo depois uma escolha consciente. Estas não são medidas contra os produtores de géneros alimentícios (sendo que a proposta é razoável ao ponto de excluir os produtos tradicionais e a pequena e média restauração que serve refeições não embaladas), mas sim a favor da saúde pública.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Saúdo a adopção deste relatório relativo à informação sobre os géneros alimentícios prestada aos consumidores que combina e substitui sete directivas e um regulamento. A rotulagem dos produtos alimentares é crucial para garantir a segurança alimentar. Defendo uma informação clara ao consumidor, menos burocracia, a simplificação da regulamentação, maior segurança jurídica e o aumento da competitividade da indústria alimentar, sem nunca esquecer as pequenas empresas. Regozijo-me pelo facto de a comercialização directa pelos agricultores e os produtos locais e artesanais não ficarem sujeitos às normas deste regulamento, como era pretensão da Comissão. São produtos como estes que garantem as nossas raízes, a nossa diversidade cultural e gastronómica. Fico igualmente satisfeito pelo facto de não estarem abrangidos por este regulamento os produtos pré-embalados servidos em pequenos estabelecimentos de restauração, hotelaria e cafés. A mesma situação se passa com os vinhos. Os vinhos exibem já uma série de menções obrigatórias sendo que um acréscimo de informação no seu rótulo seria pesado e contra-producente do ponto de vista da informação ao consumidor. É preciso informar o consumidor, mas sem o pressionar ou direccionar a sua escolha. O consumidor deve ter a liberdade e a responsabilidade da sua decisão.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O conhecimento, tão completo quanto possível e justificável, da composição dos géneros alimentícios constitui um direito fundamental dos consumidores. Constitui, ademais, uma condição necessária, embora não suficiente, para escolhas informadas e conscientes no plano da alimentação e, nessa medida, um factor de promoção da saúde e do bem-estar das populações. Reconhecemos e defendemos que a estrutura da proposta se aplica fundamentalmente aos alimentos pré-embalados, devendo ser salvaguardas as especificidades do sector da restauração e do forte peso que nela têm as micro, as pequenas e as médias empresas, uma vez que as refeições confeccionadas não podem ser considerados produtos estandardizados.

Todavia, lamentamos que muitas alterações relevantes tenham sido rejeitadas, empobrecendo significativamente o conteúdo do relatório - o que não podemos deixar de considerar uma cedência, por parte da maioria deste Parlamento, aos interesses de alguns sectores poderosos da indústria alimentar.

A título de exemplo, atente-se na rejeição da alteração que previa a informação ao consumidor, caso o produto destinado ao consumo seja um produto geneticamente modificado e/ou contenha derivados e substâncias classificáveis como OGM.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione della fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, oggetto della relazione dell'on. Sommer, merita particolare attenzione.

Infatti, è prevedendo indicazioni chiare ed esaustive sulla provenienza e il contenuto dei prodotti che si tutela il consumatore dal rischio di scelte di consumo inconsapevoli, con possibili effetti negativi sulla salute. La questione si ricollega, peraltro, alla politica di tutela dei prodotti di qualità e a una generale linea d'azione in difesa del consumatore, di cui si è discusso a più riprese tanto in seduta plenaria quanto in sede di commissione per l'agricoltura.

Mi congratulo con la collega per il lavoro svolto sul documento della Commissione e condivido, in via generale, le modifiche da lei proposte, in particolare la contrarietà all'introduzione del sistema di etichettatura del cosiddetto "semaforo", che è semplicistico e fuorviante. Con questo sistema alcuni prodotti naturali e di qualità sarebbero stati penalizzati rispetto ad altri artificialmente modificati al fine di ottenere un bollino verde.

Considero un importante risultato l'aver esteso l'obbligo di indicazione della provenienza anche agli ingredienti primari nei prodotti trasformati, mentre avrei auspicato un voto negativo sulle deroghe alle modalità di classificazione dei prodotti, perché rischiano di rendere inefficace l'intera normativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), par écrit. – J’ai voté contre le rapport concernant la prétendue information des consommateurs sur les denrées alimentaires. « L’enfer est pavé de bonnes intentions » relevait Jean-Paul Sartre. Les « bonnes intentions » de l’Union européenne en matière d’information des consommateurs sont indigestes, bureaucratiques et reviennent à une mise sous tutelle des consommateurs, à qui l’on veut imposer, par la force de la loi, à vivre « sainement » afin de mourir un jour en bonne santé. La Commission nous parle toujours de mieux légiférer, d’éliminer les charges bureaucratiques pesant sur les entreprises, de se rapprocher des citoyens. Avec une législation aussi lourde et aussi alambiquée que cette proposition de règlement, le consommateur va être desservi.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Cette réforme de l'information des consommateurs a été bâclée et politisée. Pour la Commission, il s'agit moins de donner une information claire, utile et facilement compréhensible, que de faire la morale par étiquette interposée. Mme la rapporteure s'est efforcée de faire passer, sans toujours y parvenir, des amendements de bon sens, comme la suppression des fameux "profils nutritionnels", qui n'ont aucun fondement scientifique, mais relèvent de la volonté idéologique de contrôler ce qu'il y a dans nos assiettes, en nous culpabilisant. Il est vrai que Bruxelles aura dans ce domaine certainement moins d'échecs que dans tous ceux qui relèvent de sa compétence, comme le contrôle de la spéculation financière ou de l'immigration illégale, la lutte contre les contrefaçons, etc.

C'est le signe à la fois de l'impuissance et de la tyrannie: impuissance face aux grands problèmes politiques, économiques et sociaux, tyrannie sur les individus sans défense. Ces profils ont été maintenus. Espérons qu'ils disparaîtront en deuxième lecture. Seule bonne surprise: l'obligation d'indiquer si un animal a été abattu sans étourdissement, c'est-à-dire conformément à un rituel, pour éviter qu'on puisse en vendre à leur insu à des consommateurs qui ne partagent pas les convictions religieuses imposant de tels procédés!

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

Je suis satisfaite de ce vote qui permettra aux consommateurs de disposer à l'avenir d'un étiquetage clair, lisible et fiable sur un certain nombre de produits alimentaires. L'idée d'un code de couleurs, voulu par les socialistes et les Verts, sur les emballages indiquant si la quantité de nutriments essentiels est élevée (vert), moyenne (jaune) ou faible (rouge) a été rejetée grâce au Parti Populaire Européen et je m'en félicite! La base d'un régime alimentaire équilibré, c'est un régime varié. Ce code de couleur aurait eu pour conséquence de stigmatiser certaines denrées et je ne vois pas en quoi cela aiderait nos concitoyens à équilibrer leur alimentation.

Nous avons réussi à éviter une réglementation trop lourde qui nuirait aux consommateurs et à nos PME. Je suis également satisfaite de l'exemption d'étiquetage des valeurs nutritionnelles dont bénéficie la viticulture, secteur plaisir par excellence. Ne mettons pas en péril notre secteur viticole qui fait déjà l'objet d'une réglementation détaillée.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Je me suis prononcée pour un étiquetage plus clair sur les valeurs nutritionnelles qui devront figurer à l'avant de l'emballage de toutes les denrées alimentaires préemballées, en particulier en soutenant l'instauration d'un "code couleur" permettant d'identifier plus facilement la teneur en nutriments essentiels, et défendu tant par les associations de consommateurs et les professionnels de santé. L'industrie agro-alimentaire doit cesser de masquer la réalité des effets délétères sur l'équilibre nutritionnel que certains aliments provoquent clairement. Je me suis également engagée en faveur d'un amendement permettant de compléter l'information sur l'origine des produits, en précisant leur provenance réelle, c'est à dire le lieu où l'aliment est entièrement obtenu. Enfin j'ai aussi refusé la proposition d'inclure les alcools dans le cadre du règlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. − Parlament Europejski przyjął zdecydowaną większością głosów sprawozdanie w sprawie znakowania żywności. Jest to dobra wiadomość dla każdego z nas. Opakowania produktów żywnościowych będą bowiem zawierały niezbędne informacje, które umożliwią nam – konsumentom – podejmowanie bardziej świadomych decyzji nt. naszej diety. Parlament Europejski opowiedział się tym samym za czytelnością informacji przekazywanych konsumentom, a nie ich nadmiarem. Przychylił się także do wniosku o odrzucenie często mylącego dla konsumenta znakowania żywności kolorami na wzór sygnalizacji świetlnej.

Parlament Europejski zadecydował także, iż informacja o wartości energetycznej produktu powinna być podawana na przedniej stronie opakowania. Harmonijny i uproszczony system oznakowania żywności w całej Unii Europejskiej przyczyni się także do większej spójności rynku wewnętrznego, dzięki czemu producenci uzyskają większą pewność prawną, a konsumenci informacje, których oczekują od produktów żywieniowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − There has been intense lobbying on this issue in recent weeks and months and it is to be regretted that in today's final vote the lobbying of some of the larger players in the food industry has triumphed over consumer interests. Nevertheless, the final report does signal progress in some aspects of food labelling and on balance is to welcomed as a step in the right direction.

 
  
MPphoto
 
 

  Holger Krahmer (ALDE), schriftlich. Die Information der Verbraucher über Lebensmittel ist ohne Zweifel wichtig. Dennoch ist die Debatte in Brüssel von einem Lobbystreit zwischen Konzernen der Lebensmittelwirtschaft und den Verbraucherschutzverbänden gekennzeichnet. Die Lebenswirklichkeit von Verbrauchern hat keinen Platz gefunden. Die FDP im Europäischen Parlament hat sich für ein Mindestmaß an Kennzeichnung eingesetzt. Verbraucher sollen aufgrund transparenter und lesbarer Informationen ihre Kaufentscheidung treffen können. Farbliche Kennzeichnungen lenken Verbraucher und können nicht Basis für transparente Information sein. Die sogenannten GDA (Guidelines Daily Amount) haben ebenfalls Schwachstellen. Anstatt neutrale Nährwertmengen in Bezug auf 100 Gramm oder Milliliter lesbar auf Verpackungen drucken zu lassen, wurde diskutiert, ob der Tagesbedarf einer 40-jährigen Frau als Bezugsgröße dienen kann oder ob die farbliche Kennzeichnung von Nährwerten eine sinnvolle Entscheidungshilfe ist.

Die vorgeschlagenen weitgehenden Pflichten zur Kennzeichnung der Herkunft von Zutaten ist praktisch nicht umzusetzen. Nationale Sonderregelungen wurden ebenfalls von uns abgelehnt, da es um eine möglichst einheitliche Kennzeichnung geht. Aus diesen Gründen konnten wir dem vorgeschlagenen Bericht nicht zustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Lövin och Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. − Vi beslutade att rösta för betänkandet eftersom det positiva övervägde det negativa. Tyvärr togs möjligheterna till nationella bestämmelser bort, men vi tror att detta återinförs i förhandlingar med medlemsstaterna. Alkohol undantogs från förslaget och vi förlorade omröstningen om att införa ett system med trafikljusmärkning, dvs. att livsmedel märks med rött, orange och grönt utifrån hur mycket av olika näringsämnen de innehåller. Vi fick dock igenom en rad positiva förändringar; märkning av nanomaterial i livsmedel blev obligatoriskt och så även ursprungsmärkning av allt kött, fisk, mejeriprodukter, grönsaker och frukt samt transfetter, och om varan innehåller glutamat måste texten ”innehåller aptitstimulerande ingredienser” anges i innehållsdeklarationen. En annan seger är att energi, fett, mättade fetter, socker, salt och sötningsmedel måste anges på framsidan av produkten. Köttklistret, som parlamentet stoppade tidigare denna vår, har fått mycket uppmärksamhet. På marknaden finns andra produkter som används för att sätta samman delar av kött för att ge intryck av att det är framställt av en enda del, t.ex. smörgåsskinka. Dessa produkter måste nu märkas med ”kommer från sammansatta köttdelar”. Förbättringarna innebär att konsumenterna kommer att kunna göra mer informerade val om de t.ex. önskar att välja mer hälsosamma alternativ eller att välja bort produkter som har fraktats långt .

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), par écrit. – En tant que rapporteur PPE sur l'avis en Commission AGRI, je félicite Mme Sommer pour son courage et son bon sens.

J'ai voté pour ses propositions pour les raisons suivantes:

Les denrées non préemballées doivent bénéficier d'une exemption de l'étiquetage nutritionnel obligatoire.

Les boissons alcoolisées n'ont pas leur place dans cette directive.

Les fromages de synthèse doivent être clairement étiquetés.

Bravo pour la nouvelle formulation concernant l'étiquetage de l'origine du miel, car actuellement les grands conditionneurs mentionnent "Mélange issu de miels d'origine UE et non-UE" sur leurs étiquettes, même si ce mélange ne contient qu'une proportion infime de miel européen et si le reste est du prétendu miel ou plutôt du sirop aromatisé en provenance de la Chine.

Je m'oppose fermement aux systèmes d'étiquetage nationaux qui entravent le marché intérieur. En plus, je crains que ces systèmes nationaux n'ouvrent une brèche et ne permettent aux fameux "traffic lights" d'entrer par la petite porte.

Des informations volontaires supplémentaires devraient être fondées scientifiquement pour ne pas induire en erreur les consommateurs. Les profils nutritionnels ne sont ni un concept scientifiquement défendable ni un moyen d'information, car les seuils proposés par la Commission européenne et contestés par l'Autorité européenne de la sécurité alimentaire ne sont pas fondés et complètement aléatoires. Ce serait de la désinformation du consommateur.

 
  
MPphoto
 
 

  Gesine Meissner (ALDE), schriftlich. Die Information der Verbraucher über Lebensmittel ist ohne Zweifel wichtig. Dennoch ist die Debatte in Brüssel von einem Lobbystreit zwischen Konzernen der Lebensmittelwirtschaft und den Verbraucherschutzverbänden gekennzeichnet. Die Lebenswirklichkeit von Verbrauchern hat keinen Platz gefunden. Die FDP im Europäischen Parlament hat sich für ein Mindestmaß an Kennzeichnung eingesetzt. Verbraucher sollen aufgrund transparenter und lesbarer Informationen ihre Kaufentscheidung treffen können. Farbliche Kennzeichnungen lenken Verbraucher und können nicht Basis für transparente Information sein. Die sogenannten GDA (Guidelines Daily Amount) haben ebenfalls Schwachstellen. Anstatt neutrale Nährwertmengen in Bezug auf 100 Gramm oder Milliliter lesbar auf Verpackungen drucken zu lassen, wurde diskutiert, ob der Tagesbedarf einer 40-jährigen Frau als Bezugsgröße dienen kann oder ob die farbliche Kennzeichnung von Nährwerten eine sinnvolle Entscheidungshilfe ist. Die vorgeschlagenen weitgehenden Pflichten zur Kennzeichnung der Herkunft von Zutaten sind praktisch nicht umzusetzen. Nationale Sonderregelungen wurden ebenfalls von uns abgelehnt, da es um eine möglichst einheitliche Kennzeichnung geht. Aus diesen Gründen konnten wir dem vorgeschlagenen Bericht nicht zustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A rotulagem dos produtos alimentares destina-se a garantir que os consumidores disponham de informação completa sobre o conteúdo e a composição destes produtos, a fim de proteger a sua saúde e os seus interesses. Por isso achamos que seja fundamental a rotulagem dos produtos alimentares para que haja uma maior transparência do mercado, na medida em que permite que os produtores informem os consumidores de uma forma regulamentada e credível, sobre a qualidade e/ou especificidade regional dos seus produtos. De salientar que também nos congratulamos pelo facto de os alimentos produzidos de forma tradicional ou artesanal e os vinhos serem merecedores de um tratamento especial, que tem em conta as suas particularidades.

 
  
MPphoto
 
 

  Judith A. Merkies (S&D), schriftelijk. − Gezonde voeding is belangrijk. Alleen, hoe maak je daarin een keuze? Betrouwbare en begrijpelijke informatie op de verpakking speelt een grote rol. Deze nieuwe richtlijn geeft de consument betere en meer inzichtelijke informatie, het belangrijkste meteen op de voorkant van het pak en een meer uitgebreide beschrijving op de achterkant. Zo kan de consument in één oogopslag vergelijken en als hij wil, een gezonder produkt kiezen. Een kleurensysteem waarbij op de voorkant werd aangegeven of er veel of weinig zout, of veel of weinig vet in het voedsel zat, is door het Parlement afgestemd. Ik stemde voor dit systeem, omdat het duidelijkheid gaf aan de consument, zonder te belerend te zijn. Het oorspronkelijke stoplichtsysteem, dat met rood en groen aangaf of het produkt ongezond of gezond is, is niet ter stemming gekomen, daar het al eerder werd afgewezen. Dit systeem vond ik te simplistisch en enigszins belerend. Gemiste kans bij deze nieuwe regeling is niet alleen het afstemmen van het kleurensysteem, maar ook de uitzondering van alcohol. Jammer dat het Parlement niet voor duidelijke informatie op alcohol heeft gestemd, zoals over de hoeveelheid kcalorieen, suiker en andere additieven. Deze nieuwe regeling geeft mogelijkheid voor gezonder voedsel, als de consument dat wil.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − La mia posizione sulla relazione al giudizio della nostra Assemblea è motivata, fra le altre, dalla proposta d'introduzione di un sistema di etichettatura multicolore. La qualità dei prodotti alimentari dipende da molteplici e complessi fattori, non appropriatamente rappresentabili tramite una differente colorazione dell'etichetta. Secondo autorevoli studi condotti sul tema, infatti, non esistono soglie numeriche per una divisione accurata degli alimenti fra le diverse colorazioni proposte. Pertanto, l'adozione di un sistema di etichettatura multicolore influenzerebbe indebitamente le valutazioni dei consumatori che devono, invece, poter compiere le proprie scelte sulla base di informazioni trasparenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Etichetarea obligatorie a ţării de origine va veni în sprijinul producătorilor europeni, prin faptul că va reprezenta o recunoaştere a standardelor înalte de calitate pe care aceştia le practică. Cetăţenii noştri doresc să ştie de unde provin produsele pe care le cumpără, dacă sunt europene sau importate; în acelaşi timp, consumatorii de pe alte pieţe au încredere în ceea ce este produs şi procesat în Uniunea Europeană.

Astfel, etichetarea obligatorie a ţării de origine va juca un dublu rol: de informare a consumatorului şi de promovare a produselor alimentare europene pe pieţele mondiale. Respingerea amendamentului privind codurile de culori este binevenită, pentru că ar fi avut un efect invers: ar fi putut îndepărta consumatorii de produse tradiţionale, sănătoase şi naturale europene, prin simplismul metodei de evaluare propuse.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. − Kierując się dobrem konsumentów Unii Europejskiej, poparłem sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Podstawowym prawem obywateli UE jest prawo do informacji, również w kwestii produktów spożywczych. Wolność wyboru nie będzie pełna, jeśli nie będzie to jednocześnie wybór świadomy. Sprawozdanie stanowi ważny krok w kierunku podniesienia świadomości konsumenckiej poprzez ustanowienie jednolitego etykietowania pokazującego wartości odżywcze, skład czy miejsce pochodzenia produktów. Przy jednoczesnym wprowadzeniu komplementarnych programów informacyjnych możemy osiągnąć cel, jakim jest podejmowanie przez konsumentów celowych decyzji w wyborze żywności.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Congratulo-me com a aprovação deste relatório que, de uma forma geral, responde de uma forma equilibrada à proposta inicial da Comissão Europeia, pronunciando-se pela isenção do âmbito do Regulamento para os produtos não pré-embalados e para os produtos regionais; isenção da obrigação de rotulagem para os vinhos e os produtos vitivinícolas; rejeição do sistema do "semáforo" (vermelho, amarelo ou verde para ilustrar os níveis de hidratos de carbono, proteínas e gorduras); e obrigatoriedade de indicar o local de origem da carne, se bem que sujeita aos resultados de uma análise de impacto a realizar pela Comissão Europeia. As derrogações previstas, relativamente ao regime geral aplicável, para os produtos regionais, o vinho e em certa medida as carnes são positivas. Com efeito, a proposta inicial da Comissão Europeia penalizaria bastante Portugal que, reconhecido pelas suas históricas tradições gastronómicas, enfrentaria problemas acrescidos de competitividade em relação aos Estados-Membros do Norte da UE, com uma gastronomia fortemente industrializada e com fraco recurso a técnicas e/ou instrumentos tradicionais. Acresce ainda o facto muito positivo deste relatório prever que a comercialização directa pelos agricultores não fique sujeita às normas do regulamento geral.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. − Prezentul regulament trebuie să prevadă un sistem de etichetare valabil în întreaga UE, care - cu puţine excepţii - să se aplice tuturor produselor industriei alimentare, deci nu doar unor categorii anume de produse. Armonizarea sistemului de etichetare este deosebit de relevantă şi pentru buna funcţionare a pieţei interne, deoarece în prezent reglementările naţionale suplimentare şi diversele interpretări pe care statele membre le dau legislaţiei europene deja existente în materie de etichetare creează bariere în calea comerţului şi probleme legate de concurenţă. Remedierea acestor probleme pot contribui la scăderea preţurilor pentru producătorii şi comercianţii de produse alimentare şi, implicit, şi pentru consumatori.

În România, un sondaj realizat pe un eşantion de 1 000 de persoane cu vârste între 18 şi 50 de ani, arata că românii se tem cel mai mult pentru siguranţa produselor (75%), de clauzele înşelătoare (67%) şi de serviciile de credit - împrumut (51%), iar cel mai puţin de serviciile turistice (28%). De aceea etichetarea produselor alimentare reprezintă doar unul dintre multele aspecte legate de alimentaţie. Această formă de informare poate completa, dar nu înlocui, încercările de sensibilizare a populaţiei prin campanii şi măsuri educaţionale cu privire la un stil de viaţă relativ sănătos.

 
  
MPphoto
 
 

  Britta Reimers (ALDE), schriftlich. Die verpflichtende Herkunftskennzeichnung von Fleisch, Geflügelfleisch, Molkereiprodukten, frischem Obst und Gemüse und verarbeiteten Erzeugnissen aus einer Zutat, so wie sie in dem Bericht zur Lebensmittelinformation für Verbraucher gefordert wird, stellt eine nicht zumutbare Belastung für die Lebensmittel verarbeitenden Unternehmen dar. Deswegen habe ich gegen den Bericht zur Lebensmittelinformation gestimmt. Im europäischen Binnenmarkt werden Lebensmittel über Landesgrenzen hinweg produziert. Zum Beispiel wird in der Milchwirtschaft ein flüssiges Produkt länderübergreifend eingesammelt und verarbeitet. Hier ist die getrennte Kennzeichnung der zu verarbeitenden Chargen aus verschiedenen Ländern technisch nicht umsetzbar. Europäischen Unternehmen, die sich erfolgreich am Weltmarkt positioniert haben, werden so bürokratische Hürden in den Weg gestellt.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Today's vote on the report on food information to consumers has been a long, exhausting and, to a certain degree too, frustrating vote: The report has been adopted by 562 votes in favour to 67 against, and we have voted in favour because, after all, we have won more than we lost. For instance, we won on aspects such: nano-labelling; mandatory country-of-origin labelling for meat, poultry, dairy products, fresh fruits and vegetables, other single-ingredient products and for meat, poultry, fish in processed foods; for meat, three places if appropriate (birth, rearing, slaughter); mandatory labelling of transfats and hydrogenated oils; front of pack: energy, sugar, salt, fats and saturates; sweetener front of pack; labelling of meat made of combined meat parts ('meat glue'); specification of oil origin (so that you can e.g. avoid palm oil); 'fresh milk' can only be labelled as 'fresh' when its use-by-date is more than seven days after the filling date; 'appetite-enhancing ingredients' must be labelled as such (glutamates); labelling of 'imitation food'; no deletion of nutrient profiles. But, we lost traffic lights! Also on national schemes, voluntary and mandatory are not possible; this was a big loss, although we are confident the Council will fix that.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. − Domnívám se, že další a další požadavky na označování potravin nepomohou výrazné změně stravovacích návyků v porovnání s náklady na zavedení těchto opatření. Ani neodstraní hlavní problém výskytu obezity a souvisejících chorob v populaci, kde jde primárně o nepoměr mezi energetickým příjmem a výdejem v souvislosti s nedostatkem fyzické aktivity. Má babička říkávala: „Jez do polosyta, pij do polopita a budeš žít dlouhá léta.“ Omlouvám se za toto zjednodušení, ale vyjadřuje můj vztah k tomuto návrhu. Zdržela jsem se hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Soullie (PPE), par écrit. – Je suis très satisfaite du résultat du vote sur le rapport Sommer. Le Parlement européen a opté pour un système d'étiquetage lisible et pédagogique qui favorisera des modes de consommation équilibrés. De plus, je me félicite de l'adoption de l'amendement 205 qui permettra l'inscription d'une mention obligatoire pour les viandes issues d'animaux abattus sans étourdissement. Le consommateur se doit d'être informé quant au respect des pratiques de bien-être animal, pratiques qui sont au cœur de la politique alimentaire européenne. Il ne s'agit pas de stigmatiser des communautés religieuses, ni de mettre en difficulté leur circuit de production et de distribution de viande, mais simplement de permettre au citoyen européen de consommer en toute connaissance de cause.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. − De herziening van de regelgeving rond voedseletikettering is een stap in de goede richting, ondanks een paar mindere punten. De verordening zorgt ervoor dat de consument in de toekomst beter geïnformeerd wordt over voedingswaren. Ik vind het jammer dat het amendement inzake het verkeerslichtensysteem het onder druk van de industriële lobby niet haalde. Een indicatie in groen, oranje of rood zou aan consumenten een eenvoudig en helder beeld geven over de (gezonde) inhoud van de producten.

Sterke punten in de nieuwe regelgeving zijn dat voedselproducenten nu zichtbaar moeten maken hoeveel energie, zout, suiker, vet en verzadigd vet in het product zit. De oorsprong van vlees, vis en melkproducten moet zichtbaar op de verpakking staan. De consumenten kunnen nu zelf nagaan waar de dieren zijn geboren, gekweekt en geslacht. Ze kunnen kiezen voor lokale en regionale producten en onnodige voedselkilometers vermijden. Melk die langer dan 7 dagen houdbaar is, zal niet langer als verse melk gelabeld worden.

Transvetten en smaakversterkers worden aangepakt. Als een product gezoet is, moet dit op de verpakking vermeld staan. Al deze besluiten zijn een vooruitgang voor de consument die nu goed geïnformeerd zal zijn en een weloverwogen keuze kan maken.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I welcome this report which will make traffic light labelling of food mandatory. This is the system most preferred by consumers and will allow them to take control of their diet. I also welcome the protected status for the labelling of Scotch whisky from Scotland.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Pour le moment, le contenu du caddie ment par omission : d'où vient le bœuf utilisé dans les lasagnes? D'où viennent les tomates dans la soupe? Le consommateur ne le sait pas! Cette absence d'information l'empêche de faire un choix avisé, notamment au regard de l'empreinte carbone de l'aliment. C'est pourquoi je ne peux que me féliciter que le Parlement européen ait suivi ma position en imposant l'indication obligatoire du pays de provenance pour, entre autres, les produits mono-ingrédients, et la viande, la volaille et le poisson utilisés en tant qu'ingrédients de produits transformés. C'est un pas de plus dans la bonne direction pour apporter à nos consommateurs une information fiable et de qualité.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. É necessária uma uniformização da rotulagem dos géneros alimentícios a nível comunitário para garantir mais transparência através de uma informação simplificada aos consumidores, mais segurança jurídica às empresas do sector alimentar e uma maior clareza do acervo comunitário. Do meu ponto de vista, a Comissão foi longe demais na sua proposta ao tentar educar os consumidores nas suas preferências.

A informação nos rótulos deve cingir-se ao essencial. Apoiei, por isso, a Relatora nas suas alterações que rejeitaram o sistema do semáforo para ilustrar os níveis de hidratos de carbono, proteínas e gorduras e as suas propostas para incluir, de forma visível, a informação sobre o valor energético e o valor nutricional na embalagem. Considero, porém, que a legislação comunitária deve excluir os produtos locais e artesanais, bem como os produtos de comercialização directa pelos agricultores. Os produtos regionais garantem a continuidade das especialidades locais e a diversidade da oferta. Pela sua especificidade e pela característica de eles próprios garantirem a diversidade europeia, o regulamento não deverá ser aplicado a estes produtos. Espero igualmente que a regulamentação hoje aprovada não prejudique as pequenas e médias empresas no sector e que o período de transição de cinco anos previsto no documento aprovado lhes permita uma adaptação mais eficaz.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Thein (ALDE), schriftlich. Ich habe mich entschieden, wie die Mehrheit der ALDE für den Sommer-Bericht zu stimmen. Sicherlich konnten sich die Liberalen nicht in allen Punkten durchsetzen. Die Verabschiedung der Ursprungskennzeichnung auch für Fleisch und Milch in verarbeiteten Produkten ist bedauerlich, weil sie Produzenten erhebliche Kosten aufbürdet und praktisch kaum umsetzbar erscheint. Jedoch überwiegen für mich eindeutig die positiven Ergebnisse der Abstimmung: Wir haben nun erstmals einheitliche Vorschriften zur Kennzeichnung von Lebensmitteln im gesamten Binnenmarkt, ohne die Möglichkeit nationaler Alleingänge. Ein für mich entscheidender Erfolg dieser Abstimmung ist außerdem, dass der irreführenden Ampelkennzeichnung eine Absage erteilt wurde. Weder auf europäischer noch auf nationaler Ebene wird eine verpflichtende farbliche Nährwertdeklaration zulässig sein. Eine europaweit einheitlich geregelte Kennzeichnung bringt klare Vorteile für Unternehmen und Verbraucher: Indem Hersteller in Zukunft nunmehr eine einzige Verordnung beachten müssen, sinken die Kosten für Herstellung und Vertrieb. Der Verbraucher profitiert durch eine einheitliche Nährwertkennzeichnung beim Produktvergleich innerhalb Europas

 
  
MPphoto
 
 

  Peter van Dalen (ECR), schriftelijk. − Cruciaal is hier dat consumenten het recht hebben om te weten wat er in hun levensmiddelen zit. Zij moeten op basis van heldere informatie een weloverwogen keuze kunnen maken. Duidelijkheid voor de consument en haalbaarheid voor het bedrijfsleven moeten centraal staan. Maar meer informatie is niet altijd beter! Neem bijvoorbeeld de ´land-van- oorsprong-etikettering´ voor producten. Deze nationale benadering is puur protectionistisch en daardoor schadelijk voor met name de Europese en Nederlandse exporterende bedrijven. Het geeft een verkeerd signaal af en eigenlijk zelfs een ouderwets signaal. Een herkomstland geeft feitelijk weinig informatie aan de consument en creëert hoge kosten voor de producenten. Ik vind het dan ook jammer dat dit Huis wel voor dit onderdeel heeft gekozen.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − This report will mean that energy, fat, saturates, sugar and salt levels will have to be clearly displayed on the front of all pre-packed foods. It sends a clear message to consumers about the importance of healthy eating and making the right choices. Unfortunately, a socialist amendment that would have introduced a clear "traffic light" system, making the choice clearer for consumers, was defeated. This report also extended the rules on country-of-origin labelling to all meat, poultry and dairy products, which should put an end to products produced with imported ingredients being misleadingly labelled as, for example, British – a move that should be welcomed by both farmers and consumers across the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Verbraucher haben ein Recht darauf, die Inhaltstoffe der Lebensmittel zu kennen. Aus diesem Grunde sind Informationen über die Zusammensetzung und den Nährwert von Lebensmitteln unverzichtbar. Informationen ermöglichen erst eine gezielte und bewusste Kaufentscheidung. Gerade für z. B. an Allergien erkrankte Personen ist eine gezielte und detaillierte, deutliche und vergleichbare Information in verständlicher Sprache von essentieller Bedeutung. Abschließend gilt für mich, dass die Konsumenten selbstverantwortlich entscheiden können müssen – dies ist aber nur auf Basis einer transparenten Kommunikation möglich. Danke!

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. − As S&D rapporteur, I recommended my group to support the amended report and legislative resolution amending the Commission proposal on food information to consumers. We voted against the deletion of the possibility for voluntary, non-binding national schemes to continue, which my group and I are firmly opposed to. This deletion was nonetheless approved by the plenary. Nevertheless, we had many positive outcomes on other aspects, including mandatory country-of-origin labelling and ensuring that key ingredients are labelled on front of pack and a full nutrition declaration is placed on the back of the pack, which is a definite improvement on the Commission proposal. I now call on Member States in the Council to reinsert national schemes and introduce colour coding so that consumers have access to clear, up-front and honest food information.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. − Legislatíva v oblasti potravín by mala vychádzať z faktov, nie dojmov. Informácia na obale by mala byť exaktná, čitateľná a pochopiteľná. Nutričný profil je presný opak. Nie je to fakt, je to dojem. A zároveň je to spôsob, ako ľuďom hovoriť, čo majú jesť a čo nie. Táto zbytočná, niekedy dokonca zavádzajúca informácia nepatrí na obaly potravín. To, že nebol prijatý návrh na zrušenie povinnosti informovať o nutričnom profile, je dôkazom etatizmu, ktorý je ešte stále hlboko zakorenený v hlavách politikov aj štátnej správy. Som presvedčená, že tento spôsob myslenia je skutočnou príčinou hospodárskej krízy v Európe.

 
  
  

Proposta di risoluzione B7-0348/2010 UE 2020

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Soutenue par les cinq plus grands groupes politiques du Parlement européen, cette résolution commune demande aux États membres d'aller plus loin dans leurs engagements vis-à-vis de cette stratégie économique de l'Union européenne sur le long terme. Après la stratégie de Lisbonne (2000-2010) qui a marqué les esprits par son manque de résultats concrets, la stratégie UE 2020 n'a en effet pas le droit de décevoir. Les États devront donc enfin faire les réformes et adopter les mesures nécessaires à la réussite des objectifs avancés. A titre personnel, je me réjouis que mes collègues aient soutenu ma demande d'une poursuite de la simplification des procédures relatives aux fonds structurels et aient inclus dans la résolution la phrase suivante que j'avais préparée: « demande dès lors instamment que les règles de mise en œuvre de la politique de cohésion soient encore simplifiées pour favoriser la convivialité et la responsabilité et accroître la réactivité face aux défis futurs et au risque de crises économiques »

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), in writing. − I voted for this resolution though I have doubts about the feasibility of proposed targets. The 2020 strategy sets out very ambitious goals to be achieved during the coming decade, such as a high quality employment and more green jobs, climate and energy targets and many others. However, I believe that the strategy is missing crucial elements such as setting out concrete measures and actions which must be taken in order to respond to the challenges. The strategy proposed by the Commission is of a rather general nature and the Commission should present without delay more detailed plans to clarify how the proposed initiatives will be implemented. Otherwise, the strategy risks to be merely a collection of slogans without a concrete backup and repeat the failure of the Lisbon strategy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – Bien sûr je suis favorable aux objectifs de la Stratégie 2020, en particulier dans le domaine de l’emploi, de la recherche, du développement, et de l’innovation, de la lutte contre le changement climatique, de la réduction de la pauvreté, et de l’amélioration du niveau de formation. Mais je crains que, faute d’engagements contraignants pris et respectés par les États membres, ces objectifs ne soient pas atteints. En effet, si nous en restons, malgré les demandes réitérées du parlement européen, à la méthode ouverte de coordination, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Ce qui n'a pas fonctionné pour la Stratégie de Lisbonne ces 10 dernières années, ne fonctionnera pas non plus pour la Stratégie Europe 2020. Nous avons besoin de davantage de méthode communautaire. Et nous avons besoin de mesures directement opérationnelles. Le succès de la stratégie UE 2020 est à ce prix.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), írásban. − Tisztelt képviselőtársak! Szeretném üdvözölni az Európai Parlament friss állásfoglalását az Európa 2020 stratégiával kapcsolatban, amely felhívja az Európai Tanácsot, hogy előremutató és koherens stratégiát dolgozzon ki a kezdeményezés céljainak elérésére, valamint, hogy a kulcsfontosságú paraméterek meghatározása során kérje ki az EP véleményét. Ebbe a konzultációba be kell vonni a nemzeti parlamenteket, az önkormányzatokat, és az érintett nem kormányzati szerveket is. Az Európai Bizottság kapcsolódó integrált iránymutatásainak második felében meghatározott munkaerőpiaci és a szegénység leküzdésével kapcsolatos célok teljesítése során erőteljes hangsúlyt kell helyezni a kontinens legnépesebb és legszegényebb kisebbsége, a romák társadalmi befogadására, hiszen a romák aránya egyrészt folyamatosan növekszik a társadalombiztosítási rendszert vállán cipelő aktív rétegben, másrészt komoly gazdasági potenciált rejt a hatalmas munkanélküli népesség munkaerőpiaci integrációja.

A stratégiának részletes és fenntartható ütemtervet kell felmutatnia az integrált iránymutatások, különösen pedig az aktív korú lakosság foglalkoztatottságának 75%-ra emelése, a nemzeti szegénységi küszöb alatt élők számának 25%-os csökkentése és az iskolai képzésből történő lemorzsolódás korcsoportos arányának 10% alá csökkentése terén, illetve a parlamenti állásfoglalásnak megfelelően, a középfokú végzettség tekintetében a 100%-os célt kell magunk elé tűznünk. Sajnálatos azonban, hogy a stratégia fő céljai nem tartalmazzák a nők és férfiak közötti egyenlőséget, amely pedig a spanyol-belga-magyar elnökségi trió programjának egyik alappillérét jelenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A adopção da nova estratégia UE 2020 tem que ter em atenção os efeitos cada vez maiores da crise económica e financeira que assola toda a UE. Assim sendo, é necessário adoptar uma estratégia virada para o futuro , ambiciosa e coerente. Nesta nova estratégia UE 2020 é essencial que as pessoas e a protecção do ambiente estejam no centro da governação. Os Estados Membros têm que ter a preocupação de diminuir a sua despesa pública com reformas estruturais importantes. É necessário centrar esforços nos cidadãos com o reforço da sua participação e da sua autonomia, encorajando o seu espírito empresarial e a inovação, bem como nas PME, tornando-lhes a legislação mais favorável. É necessário que se aplique uma estratégia que se destine a acelerar o crescimento económico sustentável, a par de reformas destinadas a relançar e a melhorar a competitividade.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra de la Resolución RC7-0348/2010 sobre la Estrategia Unión Europea 2020, porque considero que esta estrategia no es sino una mera continuación de la Estrategia de Lisboa, cuyo fracaso demuestra la crisis actual. Es evidente que la Estrategia de Lisboa ha sido un fiasco, como prueban los actuales niveles de paro, no conocidos en Europa desde los años treinta. La Estrategia UE 2020 es continuista y no supone ningún cambio. Sus objetivos de reducción de la pobreza son muy modestos, pero ni siquiera van a ser alcanzados, ya que no prevé ninguna herramienta efectiva para lograrlos. En este sentido, es papel mojado. El culpable del fracaso de este modelo no es sólo el mercado, ni los gobiernos, sino los principales grupos en esta cámara que llegaron a un acuerdo para trasladar el Consenso de Washington al Consenso de Bruselas. El problema de fondo es la no intervención en la economía, que impide la construcción europea e imposibilita la cohesión y la existencia de un modelo social europeo. El mercado desregulado está poniendo en riesgo la propia democracia, por eso con mi voto he querido mostrar mi rechazo a esta política.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, ho ascoltato con interesse quanto riferito dal Presidente della Commissione Barroso e dal Presidente Van Rompuy.

Nonostante mi rallegri dei miglioramenti della governance economica europea verso un approccio comune, credo sinceramente che i risultati del Vertice siano mere dichiarazioni d'intenti. In effetti, in questo particolare momento storico, è opportuno creare una base comune più solida per affrontare i deficit di bilancio dei singoli Stati e ripristinare la fiducia dei mercati finanziari e dei nostri cittadini.

Sicuramente condivido l'obiettivo prefissato con la strategia UE 2020, ovvero di rafforzare la competitività dei 27 Stati membri. Sarà fondamentale, se si vuol vincere questa sfida della leadership economica futura, avere regole chiare e fattibili per tutti. Bisogna evitare di commettere errori analoghi a quelli commessi con la strategia di Lisbona con conseguenze per i cittadini, i posti di lavoro e la crescita economica.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a proposta de resolução comum sobre a Estratégia 2020. Face à gravidade da crise financeira, económica e social que estamos a viver, a Estratégia 2020, que irá ser aprovada pelo Conselho esta semana, deverá ser dotada de instrumentos e metas à altura do desafio. Hoje assistimos a uma fragilização sem precedentes da capacidade de resposta dos Estados. Temos, por conseguinte, de identificar causas comuns e aliados, e agir de forma clara e unida, na cena europeia e na cena mundial. Se não tomarmos as medidas de rigor e responsabilização colectivas que se impõem, a Europa será votada à marginalização e ao empobrecimento.

Só uma Europa forte, respeitadora das suas regras comuns poderá dar uma resposta adequada aos novos tempos. É essencial para uma correcta implementação e realização desta estratégia que se definam objectivos quantificáveis claros nos domínios do emprego, nomeadamente da educação e da redução da pobreza. É também essencial que tudo seja feito para facilitar a transposição pelos Estados-Membros dos seus objectivos nacionais e para assegurar uma correcta execução da Estratégia 2020. Finalmente, sublinho a importância da plena integração e participação do Parlamento Europeu na aplicação desta nova Estratégia em conjunto com a Comissão e com o Conselho.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα το κοινό Ψήφισμα σχετικά με την Οικονομική Διακυβέρνηση διότι είναι στην κατεύθυνση της περαιτέρω αυστηροποίησης των Συνθηκών και της πειθαρχίας στο απαράδεκτο και αποτυχημένο Σύμφωνο Σταθερότητας. Στο όνομα της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της ανταγωνιστικότητας, ωθεί, με τη συνεργασία του ΔΝΤ, στην εφαρμογή, σε όλη σχεδόν την Ευρώπη, σκληρών προγραμμάτων λιτότητας που αφαιρούν εισόδημα και δικαιώματα από τους εργαζόμενους και καταδικάζουν στην ύφεση τις οικονομίες των χωρών μελών της. Το Ψήφισμα δεν ανατρέπει τα δομικά και θεσμικά προβλήματα της ΟΝΕ και δεν προβλέπει μηχανισμούς κοινοτικής αλληλεγγύης. Υπηρετεί την κυριαρχία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, δεν αντιμετωπίζει τα κερδοσκοπικά παιχνίδια οδηγώντας τις οικονομίες της ΕΕ και σε επαχθή κερδοσκοπικό δανεισμό. Τέλος, απομακρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση από τον στόχο της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης και συνοχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – La diversité de l’Europe est ce qui fait son charme, mais c'est une faiblesse permanente, en particulier quand il faut prendre des décisions en matière socio-économique. Et je regrette la lenteur de réaction des dirigeants européens! En 1989 déjà, les États membres rejetaient le rapport de Jacques Delors qui visait à établir, à côté du pacte de stabilité et de croissance, un pacte de coordination des politiques économiques. Comme le dit Delors, c’est ce "vice de construction" que l’on paye actuellement. Or, il importe de préserver ce que l’on a et, par-dessus tout, l’euro qui est l’élément le plus spectaculaire de la construction européenne et le plus compréhensible par tous. Il faut aller vers une véritable fédération budgétaire européenne.

Il reste que, pour prolonger de manière institutionnelle et politique les mécanismes financiers de contrôle, il faudra un consensus européen qui s'est déjà réalisé au sein de l'hémicycle par le vote de cette résolution. Il faut procéder à une réforme complète du cadre règlementaire, exiger de gérer l'économie en commun et faire supporter au secteur financier les coûts de ses comportements. Enfin, on peut se réjouir du nouveau mécanisme européen de stabilisation financière pour aider les pays qui connaissent des difficultés financières.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Estratégia UE 2020 deve, nesta fase actual, focar-se em medidas concretas, reais e ao alcance dos Estados-Membros, de modo a que produza os efeitos pretendidos. A inovação, a investigação e o desenvolvimento e a aposta na qualificação dos trabalhadores são fundamentais para uma maior competitividade europeia num mundo globalizado. Este caminho vai permitir fazer face à actual crise reduzindo os níveis de desemprego e fomentando o investimento.

Também uma política de coesão mais consolidada é importante para reduzir as diferenças entre as regiões e, assim, efectivar o princípio da solidariedade da União. Apoio veementemente as diversas iniciativas emblemáticas e acredito que estas iniciativas levarão a uma melhoria das condições de vida na União e a uma maior competitividade face a países terceiros.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Votámos contra a proposta de resolução comum sobre a Estratégia UE 2020 dado que, apesar de fazer algumas críticas à proposta apresentada pela Comissão Europeia não vai ao fundo do problema e não propõe uma ruptura com as políticas neoliberais que continuam a ser a grande linha de orientação das propostas da Comissão Europeia.

Ora, num momento de grave crise do capitalismo que está a fazer recair sobre os trabalhadores e as populações as principais consequências, com o agravamento do desemprego, o aumento das desigualdades e da pobreza, impunha-se uma ruptura com as políticas que lhe estão na origem.

Desde logo, o fim do Pacto de Estabilidade e Crescimento e dos seus estúpidos critérios, que apenas servem de argumento para facilitar o aumento da exploração de quem trabalha, como está a acontecer em Portugal.

Mas, igualmente se impunha o fim das liberalizações, incluindo no sector financeiro e energético, para assegurar um maior controlo do Estado e impedir que prossigam com a sua política de aumentos de ganhos à custa dos aumentos de preços sobre os consumidores e os clientes e de menor valorização dos trabalhadores.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Ich habe gegen den gemeinsamen Entschließungsantrag zur wirtschaftspolitischen Steuerung gestimmt, da dieser aus der gegenwärtigen Krise die falschen Schlüsse zieht. Die Krise der Gemeinschaftswährung Euro resultiert ja nicht aus zu wenig zentralistischen Regeln, sondern sie wurde erst durch das Zusammenwürfeln von leistungsmäßig völlig unterschiedlichen Volkswirtschaften verursacht. Man kann eben nicht in Deutschland und Griechenland bzw. Spanien die gleiche Wirtschaftspolitik betreiben. Genau das soll aber nun mit den geplanten Maßnahmen zur wirtschaftspolitischen Steuerung um- und durchgesetzt werden.

Damit verwandelt sich die EU endgültig zu einer Transferunion, dh. die Wirtschaftsleistung der starken Volkswirtschaften wird zu den schwächeren umverteilt, ohne aber deren Strukturprobleme zu lösen. Dagegen verwehre ich mich, denn dies führt im Endeffekt dazu, dass jene Volkswirtschaften, die noch einigermaßen gesund sind, kaputt gemacht werden und weltweit nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Damit zerstört man aber auch das europäische Einigungsprojekt, was nicht unser Ziel sein kann.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η κοινή πρόταση ψηφίσματος για την Στρατηγική ΕΕ 2020 έρχεται να αντικαταστήσει την ομολογουμένως ανεπιτυχή Στρατηγική της Λισαβόνας. Τα ποσοστά απασχόλησης στην Ευρώπη κατά μέσο όρο ανέρχονται στο 69% για άτομα ηλικίας 20-64 ετών και εξακολουθούν να είναι σημαντικά χαμηλότερα απ’ ό,τι σε άλλα μέρη του κόσμου. Οι νέοι έχουν υποστεί ισχυρό πλήγμα από την κρίση καθώς το ποσοστό ανεργίας τους ξεπερνάει το 21%. Η δημογραφική γήρανση επιταχύνεται. Η επένδυση στην αγορά της καινοτομίας υστερεί σημαντικά. Η νέα στρατηγική καλείται να ανατρέψει αυτές τις συνθήκες σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Το στοιχείο που καθιστά την έκθεση ξεχωριστή είναι η επιμονή στην σημασία της έρευνας και της καινοτομίας ως όχημα για την οικονομική ανασύνταξη και ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών. Το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να αυξήσει ακόμα περισσότερο τον προϋπολογισμό της στο συγκεκριμένο τομέα και είναι σημαντικό για την Ελλάδα να τονίσουμε το συγκεκριμένο σημείο. Η χαμηλή παραγωγικότητα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έλλειψη νέων και καινοτόμων ιδεών. Η νέα στρατηγική αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την χώρα μας ώστε να χρησιμοποιήσει κοινοτικούς πόρους για την παραγωγή νέων, καινοτόμων ιδεών που θα συμβάλουν θετικά στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και στην ενθάρρυνση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Markus Pieper (PPE), schriftlich. Herr Präsident! Ich habe mich bei der EU-2020-Stellungnahme enthalten. Natürlich halte auch ich eine Reform der EU Institutionen, eine bessere Koordinierung und auch eine neue inhaltliche Ausrichtung etwa auf demografische Themen und Innovationsstrategien für erforderlich. Was mich aber enttäuscht, ist die Unverbindlichkeit, mit der das Parlament die Themen Finanzmarkt und Stabilitätspakt angeht. Der EU-Rettungspakt ist ohne die von uns geforderte Umschuldungsoption der sichere Weg in die Transferunion. Ein „No go“ für verantwortliche Politiker in den Mitgliedsstaaten. Und die mehrheitliche Weigerung des Parlaments, der Kommission mehr Kontroll- und Sanktionsrechte einzuräumen, halte ich für einen Rückfall in nationale Egoismen. Das ist gerade für das Europäische Parlament kein Ruhmesblatt. Nach dem Motto: Europa mag uns ja unsere Fehler bezahlen. Niemand soll uns aber das Recht nehmen, diese Fehler immer wieder zu begehen. Ich appelliere deshalb an die Einsicht, dass wir automatische Sanktionsmechanismen für finanzielles Fehlverhalten schaffen. Und wir brauchen eine Option für einen geordneten Ausstieg aus dem Rettungsfonds mit Umschuldungsoption. Wir müssen solche Modelle heute vorbereiten. Denn wenn man sie uns unvorbereitet abverlangt, wird es doppelt und dreifach teuer. Vielen Dank.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. − Am votat Rezoluţia PE referitoare la Strategia UE 2020 deoarece am considerat că această strategie trebuie să fie una ambiţioasă pe termen lung în ceea ce priveşte creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă şi de reducere cu 50% a sărăciei în UE. Majoritatea europenilor care trăiesc actualmente în sărăcie sau riscă să ajungă acolo, sunt femei, în special femei în vârstă, mame singure şi femei singure care au în îngrijire persoane dependente.

O calitate ridicată a locurilor de muncă trebuie să reprezinte o prioritate centrală a Strategiei UE 2020 şi acordarea unei importanţe mai mari funcţionării adecvate a pieţelor muncii, precum şi condiţiilor sociale, este vitală pentru îmbunătăţirea performanţelor de ocupare a forţei de muncă. Trebuie să promovăm munca decentă, să asigurăm drepturile lucrătorilor din întreaga Europă şi să îmbunătăţim condiţiile de muncă.

Astfel, statele membre trebuie să ia măsuri care să vizeze o participare sporită pe o piaţă a muncii deschisă, care să contribuie la o reducere a muncii nedeclarate, să asigure participarea deplină a femeilor la piaţa muncii, promovând oportunităţile profesionale ale femeilor şi necesitatea unor condiţii mai bune care să permită reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − Tomorrow hopefully we will see the formal process to allow Iceland in to the EU, which should be our priority. I would like to see a Joint Parliamentary Committee between the European Parliament and the Althingi formally established.

 
  
MPphoto
 
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE), in writing. − The current financial and economic crisis has demonstrated that a change in European governance is inevitable. The task force on European governance should focus on strengthening the economic policy coordination of the 27 Member States. Even if the Stability and Growth Pact has been broken by many Member States, this instrument of public finance discipline should be revitalised and the sanctions should be reinforced for the Member States that do not implement measures to consolidate their public budgets and to keep deficits under control. The task force should also concentrate on damaging fiscal competition among the Member States.

 
  
  

Proposta di risoluzione (B7-0349/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente a resolução por:

- considerar que o acordo sobre o Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira para garantir a estabilidade do euro constitui um primeiro passo importante no sentido de dotar a União Europeia de um quadro de política económica e monetária mais robusto e sustentável, mas lamenta que os responsáveis políticos europeus não tenham exercido uma acção decisiva mais cedo, não obstante o aprofundamento da crise financeira;

- considerar que os acontecimentos recentes mostram que a zona euro necessita de uma governação económica mais audaciosa e que um pilar monetário sem um pilar social e económico está votado ao fracasso;

- concordar que, para restabelecer taxas de crescimento sãs e atingir o objectivo de desenvolvimento económico sustentável e de coesão social, importa dar prioridade à abordagem da questão dos persistentes e significativos desequilíbrios macroeconómicos e disparidades de competitividade. Congratulo-me com o reconhecimento desta necessidade pela Comissão na sua comunicação sobre a coordenação da política económica.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – L'Europe souffre clairement d'un manque de gouvernance économique. Alors que la politique monétaire est unifiée autour de l'Euro, chaque État membre continue malheureusement de mener sa propre politique économique, bien souvent sans prendre en compte les réformes de son voisin, voire même parfois en « maquillant » la situation de ses comptes publics. Ceci a été à la source de la crise grecque et pourrait bien causer d'autres crises à l'avenir si nous n'y prêtions garde. J'approuve donc ainsi à 100% la formulation du paragraphe 15 de cette résolution sur la gouvernance économique. Il est en effet vrai de dire que « les États membres ne devraient pas considérer leurs politiques économiques respectives comme une question d'intérêt purement national, mais également comme une question d'intérêt commun et devraient formuler leurs politiques en conséquence ». Au-delà, les mesures proposées me semblent aller véritablement dans le bon sens: renforcement des pouvoirs d'Eurostat, création d'un Fonds Monétaire Européen, émission d'euro-obligations, adoption de mesures contraignantes en ce qui concerne l'application de la stratégie « UE 2020 », meilleure prise en compte du Parlement européen dans le domaine de la politique économique, etc. C'est pour toutes ces raisons que j'ai voté pour cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), in writing. − I voted for the resolution and I fully endorse the line it takes. The European Union needs to reform its system of economic governance and to ensure the long-term sustainability of public finances which is essential for stability and growth. The proposed European Financial Stabilisation mechanism will only be effective if proper structural reforms are implemented. I believe that Europe should establish its own rating agency and the lending fund which could be used to provide financial aid for all Members States in need, and not to euro zone countries only. Moreover, effective economic governance calls for a stronger Commission which, under the provisions of the Lisbon Treat , has been given the task of coordinating reform plans and measures and establishing a common strategy.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a resolução por entender que o reforço da governação económica deve andar a par com o reforço da legitimidade democrática da governação europeia, a qual deve ser conseguida através de um envolvimento mais próximo e em tempo mais oportuno do Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais ao longo do processo; por concordar que, para que a Estratégia "Europa 2020" seja credível, é necessária uma maior compatibilidade e complementaridade entre os orçamentos nacionais dos 27 Estados-Membros e o orçamento da UE e por defender que o orçamento da UE deveria desempenhar um papel mais importante colocando recursos em comum; e por considerar importante o requisito de que o orçamento da UE deve reflectir a necessidade de financiar a transição para uma economia ambientalmente sustentável.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), in writing. − I support this resolution which highlights the need for strong Economic governance in the face of the financial and economic crisis. The current crisis has made it clear that we need a common social and economic strategy and the means to tackle the macroeconomic imbalances which have exacerbated our problems, but the EU's conservative governments remain fixated on choking growth, slashing and privatising public services and cutting welfare, while jealously guarding national economic governance prerogatives that need to be pooled to survive the crisis. We need to deal with the deficits, but we will fail to weather this crisis if every country slashes public spending and forces the citizens to bear the unsustainable burden of saving a financial sector that brought our economies to the brink of disaster and is now gambling against their survival. The EU governments must push for a global financial transaction tax at the G20 summit in Toronto, and set the example by implementing it at EU level. The same goes for strict regulation of hedge funds and private equity. We must set up a European Monetary Fund that enables EU governments to raise funds to restructure their economies without harmful conditions.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – Pour sortir de la crise financière, l'Europe a besoin d'une réforme ambitieuse et de grande envergure de sa gouvernance économique. Le Parlement européen insiste sur la nécessité de s’appuyer d’une part sur davantage de méthode communautaire plutôt que sur le renforcement de l'inter-gouvernementalisme, et d’autre part sur des mesures opérationnelles au lieu d'une simple coordination ouverte et d'une surveillance par les pairs, méthode qui a conduit à l'échec de la Stratégie de Lisbonne. La stratégie préconisée par une large majorité parlementaire repose sur cinq piliers: un Pacte de stabilité et de croissance plus volontariste; une réelle gouvernance économique pilotée par la Commission; une accélération de la transition vers une économie durable, basée sur le rapport Monti et sur un programme européen d'investissement dans les infrastructures d'Europe centrale et méridionale; de nouveaux instruments permanents (Fonds monétaire européen et marché obligataire européen) pour être mieux préparé aux futures crises; une stratégie UE2020 mieux calibrée, avec des sanctions et des incitants pour sa bonne mise en œuvre.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A governação económica assume especial importância nos dias de hoje em que muitos Estados-Membros se vêem em circunstâncias particularmente difíceis, devido ao seu elevado défice e dívida, e em que decisões restritivas económicas excepcionais têm vindo a ser tomadas muitas vezes com consequências dramáticas para as suas populações. Assim, todo o quadro de governação económica, toda a execução do Pacto de Estabilidade e Crescimento e os programas nacionais têm que ser analisados. Medidas mais eficazes devem ser adoptadas.

É fundamental que a actual situação seja aproveitada, tanto a nível da União Europeia como ao nível dos governos nacionais, para reestruturar os mecanismos de governo económico existentes e as finanças públicas nacionais com vista a uma sustentabilidade a longo prazo e a um crescimento efectivo da economia europeia. Para mais, considero que uma coordenação entre os Estados-Membros e as instituições comunitárias é fundamental para uma mais rápida e eficaz solução para os problemas nacionais que afectam a toda a União e, em particular, a zona euro.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Defendo uma maior integração política na UE e uma governação económica, coordenada e reforçada. A Europa precisa de uma solidariedade de facto. Esta solidariedade implica a existência de responsabilidade por parte de todos os Estados-Membros que não podem prejudicar os outros por má governação e incompetência ou ocultação de dados nas contas públicas. O Fundo Europeu de Estabilização Financeira para garantir a estabilidade do euro constitui um primeiro passo importante no sentido de dotar a União Europeia de um quadro de política económica e monetária mais robusto e sustentável. Pena é que este mecanismo tivesse tardado. Defendo que haja um mecanismo de vigilância das contas públicas e dos défices de cada Estado-Membro de modo a que as propaladas sanções não se apliquem. Considero ainda que exista um "Fundo Monetário Europeu" (FME) para o qual os Estados-Membros da zona euro contribuiriam de forma proporcional ao seu PIB. A sustentabilidade das finanças públicas é essencial para a estabilidade e o crescimento da zona euro. Mas é importante restabelecer taxas de crescimento e atingir o objectivo de desenvolvimento económico sustentável e de coesão social, importa dar prioridade à abordagem da questão dos persistentes e significativos desequilíbrios macroeconómicos e disparidades de competitividade.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La crise actuelle est la conséquence directe des politiques libérales prônées par l'Union européenne. Le pacte de stabilité et de croissance est directement responsable des souffrances actuelles des peuples de la zone euro. Vouloir l'appliquer avec plus de rigueur est une aberration. Réclamer plus de pouvoirs en la matière pour la Commission en est une autre. Ce sont les peuples qui produisent les richesses que l'eurocratie régnante partage. Il est grand temps que les peuples se réapproprient le pouvoir en Europe car ce n'est pas la Commission Barroso ni les groupes PPE, SD, ALDE et Verts, signataires de cette résolution, qui construiront l'Europe des solidarités dont nous avons besoin.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A actual crise financeira e económica veio demonstrar que a UE necessita de uma governação económica e monetária cada vez mais forte, para que a estabilidade do euro não seja posta em causa, bem como a própria união monetária. Assim sendo, a Estratégia "UE 2020" deve procurar promover o crescimento económico e criar postos de trabalho, pois a acentuada queda do PIB, a queda da produção industrial e o elevado número de desempregados constituem um desafio social e económico importante, que só uma governação forte, harmoniosa e solidária poderá conseguir ultrapassar.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra de la resolución común sobre la gobernanza económica porque considero que el modelo económico actual ha fracasado. El culpable de este fracaso no es sólo el mercado, ni los gobiernos, sino los principales grupos en esta cámara que llegaron a un acuerdo para trasladar el Consenso de Washington al Consenso de Bruselas. El problema de fondo es la no intervención en la economía, que impide la construcción europea e imposibilita la cohesión y la existencia de un modelo social europeo. El mercado desregulado está poniendo en riesgo la propia democracia. Los miembros de mi grupo parlamentario, el GUE/NGL, estamos con la respuesta de los trabajadores y trabajadoras a la crisis, con las huelgas generales en Grecia, en Portugal y próximamente en España. Los sindicatos ya han anunciado que en España habrá huelga general el 29 de septiembre, coincidiendo con la gran movilización convocada por la Confederación Europea de Sindicatos. Ésta es la respuesta de los trabajadores a este modelo.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a resolução por entender que o reforço de governação económica deve andar a par com o reforço da legitimidade democrática da governação europeia, a qual deve ser conseguida através de um envolvimento mais próximo e em tempo mais oportuno do Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais ao longo do processo.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Although not perfect, we have supported the joint resolution. Hot debates have taken place regarding paragraph 12, which remains in its entirety even if we tried to eliminate the second part where it tries to limit deficit and debt via fines.

 
  
  

Proposta di risoluzione B7-0348/2010, B7-0349/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), in writing. − I regret to vote against these motions as I support them for the most part. The reason, however, that I cannot support this vote is that it is the policy of the Irish Labour Party, of which I am a member, not to support a common consolidated corporate tax base.

 
  
  

Proposta di decisione sulla costituzione e la composizione numerica della commissione speciale sulle sfide politiche e le risorse di bilancio per un'Unione europea sostenibile dopo il 2013 (B7-0295/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Dans un an, en juillet 2011, la Commission européenne présentera une proposition chiffrée pour le Cadre Financier Pluriannuel 2014-2020. Il est essentiel que le Parlement européen réfléchisse en amont aux défis à venir et formule ses priorités budgétaires. J'ai donc voté en faveur de la création de cette commission parlementaire spéciale, dont le travail durera un an et qui aura pour mission de: a) définir les priorités politiques du Parlement pour le CFP de l'après-2013, en termes tant législatifs que budgétaires; b) estimer les ressources financières nécessaires pour que l'Union européenne puisse atteindre ses objectifs et mettre en œuvre ses politiques à compter du 1er janvier 2014; c) définir la durée du prochain CFP; d) proposer une structure pour le futur CFP, qui indique les principaux domaines de l'activité de l'Union; e) proposer des orientations pour une attribution indicative des ressources entre les différentes rubriques du CFP; f) préciser le lien entre une réforme du système de financement du budget de l'UE et un réexamen des dépenses. Enfin, je tiens à remercier chaleureusement mes collègues de m'avoir choisie pour siéger dans cette commission en tant que membre suppléante, notamment aux côtés de Michel Dantin, Alain Lamassoure et Damien Abad.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a resolução por considerar fundamental que se crie uma comissão que comece a discutir as perspectivas financeiras pós 2013, nomeadamente para calcular os recursos financeiros de que a União necessita para efeitos de consecução dos seus objectivos e de prossecução das suas políticas para o período com início em 1 de Janeiro de 2014, para definir o período de duração do próximo QFP e para propor, de acordo com os objectivos e prioridades definidos, uma estrutura para o futuro QFP, indicando as principais áreas de actividade da União

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a constituição de uma comissão especial sobre os desafios políticos e os recursos orçamentais à disposição da União após 2013 é fundamental para a elaboração das prioridades concretas relativas ao próximo orçamento comunitário, bem como para a definição e adopção do regulamento relativo ao quadro financeiro plurianual. De facto, no actual contexto de crise, é preciso repensar como as perspectivas financeiras da União podem colmatar os danos criados, bem como criar um quadro que permita fazer face a eventuais problemas futuras.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a constituição desta comissão por considerar de importância fulcral que, à luz das competências resultantes do Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu assuma uma linha estratégica clara para as perspectivas financeiras pós-2013, de modo a que as prioridades políticas a definir possam contribuir para a consolidação da integração europeia. Defendo mais integração política e uma governação europeia coordenada e reforçada. Considero que o projecto europeu só avança se existir uma solidariedade de facto, que proporcione uma forte coesão económica, sócia e territorial. Será importante que esta comissão possa chegar a consenso sobre a reforma do sistema de financiamento do orçamento da UE de modo a proporcionar uma base sólida para as negociações sobre o novo Quadro de Financiamento Plurianual. Integro esta comissão em nome do PPE, estando consciente da importância do trabalho que esta comissão vai realizar e das dificuldades que vai enfrentar. Estou, no entanto, convicto de que as grandes dificuldades para se chegar a consensos no sentido de uma Europa efectivamente solidária e com mais integração política serão ultrapassadas no Parlamento Europeu. Espero que o mesmo se passe no Conselho.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A composição e os objectivos delineados para esta comissão serão primordiais para que se consiga um Quadro Financeiro Plurianual (QFP) a aplicar a partir de 2014, que possa estar preparado para os grandes desafios que se prevêem, nomeadamente no que diz respeito ao apoio ao crescimento sustentável e qualitativo e aos investimentos a longo prazo, a fim de se enfrentar os efeitos a longo prazo da crise actualmente sentida na UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a resolução por considerar fundamental que se crie uma comissão que comece a discutir as perspectivas financeiras pós 2013, nomeadamente para especificar a relação entre a reforma do sistema de financiamento do orçamento da UE e uma revisão das despesas, a fim de proporcionar à Comissão dos Orçamentos uma base sólida para as negociações sobre o novo QFP.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – Nous, Verts, sommes très en faveur de ce comité qui doit nous permetre de trouver les lignes stratégiques pour l'avenir en pensant à la sortie de la crise multiple actuelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This was a purely organisational vote and our group had no objections to adopting this proposal for a decision. This is why we simply voted in favour.

 
  
  

Proposte di nomina alla delegazione alla commissione parlamentare CARIFORUM-CE (B7-0341/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Este é um voto de reorganização quanto à composição numérica da Delegação à Comissão Parlamentar CARIFORUM-UE. Não tenho quaisquer objecções quanto à adopção desta proposta de decisão. Votei por isso favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − This was a purely organisational vote and our group had no objections to adopting this proposal for a decision. This is why we simply voted in favour.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate